18 Ekim 2021 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29 HAZtRAN 1990 KÜLTÜR-SANAT CUMHURİYET/. 3 Van Gogh çalındı «DEN BOSCH/HOLLANDA (AP) — Ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un 3 tablosu çarşamba gecesi Noordbrabants Müzesi'nden çalındı. Çalınan yapıtlann "Oturan Çiftçinin Kansı", "Kazan Çiftçinin | Kansı" ve "Gennep'teki Su Değinneninin Çarkları" adlı yağlıboya tablolar olduğu açıklandı. Polis, tablolann "kayıp" olduğu yolunda bir açıklama yaparken müzenin yöneticilerinden Peter Veenland, tablolann çalınmış olduğunu vurguladı. öte yandan müzedeki alarm sisteminin çalışmadığı da belirtildi. Yapıtlann, Van Gogh'un Brabant dönemi diye adlandırüan döneminden olduğu ve 1884 yılı dolayında yapüdığı bildirildi. Christie'nin empresyonizm uzmanlarından Guy Jennings, Van Gogh'un bu tür yapıtlannın piyasada 1 milyon dolara alıcı bulabileceğini söyledi. Van Gogh'un 82.5 milyon dolara satılan "Dr. Gachct'nin Portresi" adh tablosu dünyanın en pahalı tablosu rekorunu elinde tutuyor. 53 milyon dolarlık mtizayede • LONDRA (AP) — Sotheby'de iki gün süren empresyonist ve modern sanat müzayedesinde toplam 53 milyon dolarlık satış yapıldı. Adı açıklanmayan bir Japon koleksiyoncu, Paul Klee'nin bir yapıtına 1.69 milyon dolar ödedi. Klee'nin 3 figürden oluşan renkli bir •desenini de Londralı bir koleksiyoncu 842 bin dolara satın aldı. Egon Schiele'nin renkli bir deseni ise yine 842 bin dolara alıcı bujdu. Frama 25 milyon dolar • NEW YORK (AA) — Yugoslav asıllı sürralist ressam Frama'mn bir eseri 25 milyon dolara (66 milyar lira) Amerikan Evening Star Mine grubuna satıldı. California'da bir altm madeni işleten ve sanat eserleri satın almaya başlayan madencilik grubunun başkan yardımcısı Mortensen, bu fıyatın yaşayan bir sanatçınm eserine verilen en yüksek rakam olduğunu belirtti. 1949 doğumlu Slovenyalı Maryan Mienrich (Frama) geçen yıl Fransız devriminin 200'üncü yılı dolayısıyla Paris'teki Bastille meydanuun kaldınmlarını Fransız bayrağının renkleri olan mavi, beyaz ve kırmızıya boyamıştı. Frama'nın "Amerika'nın Keşfi" adlı tablosu Christophe Colomb'un gezi defterini dev boyutlarda canlandınyor. Istanbul Festivali'nde bugün • Költür Servisi — 18. Uluslararası İstanbul Festivali'nde bugün Hintli sitarcı Nishat Khan (yanda) tablacı Shaftaatulla Khan eşliğinde Atatürk Kültür | Merkezi Büytlk Salonu'nda 18.30'da bir resital verecek. Konya Semah Grubu'nun, İstanbul Türk Klasik ve Tasavvuf Musikisi Topluluğu eşliğindeki gösterisi de bugün 21.30'da. Kökleri 16. yuzyıla dayanan Hintli müzisyen bir aileden gelen Nishat Khan, geleneksel sitar konserlerinin yam sıra | 1986'da ünlü gitarcı ' "? John McLaughlin'le de Italya'da bir konser verdi. Bugüne kadar birçok festivalde de konserler veren Nishat Khan, "Heat and Dust" (Sıcak ve Toz) adh filmde de sitar çaldı. 'Caille? ödtilti Dnrıısoy'a • İZMİR (AA) — Uluslararası Çevirmenler Federasyonu'nun kurucusu Pierre-Françoise Caille anısına diizenlenen, "Caille Çeviri ödülü", Fransa Yazarlar Birliği ile Fransız Çevirmenler Birliği'nin ortak karan ile bu yıl Gertrude Durusoy'a verildi. 18 kişilik jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Geıtrude Durusoy, Ferit Edgü'nün "Hakkâri'de Bir Mevsim" adlı eserinden Fransızca'ya çevirdiği "Une Saison a Hakkâri" adh çalışması gözunde tutularak ödüllendirildi. Durusoy'un çeviri ödülünü kazandığı, Fransa Yazarlar Birliği'nin geleneksel ilkbahar yemeğinde açıklandı. Gertdrude Durusoy'un aynca, Ahmet Necdet ile birlikte, Aragon, Celan ve Apollinaire gibi şairlerden dilimize yaptığı çevirileri yayımlandı. "Une Saison a Hakkâri"nin Fransa'da, Galimard Yayınevi tarafından yayımlandığı ve Türkiye"de ilk kez bir çevirmenin bu ödülü aldığı bildirildi. 'Caille' çeviri ödülünü kazananlara, 10 bin frank verilivor. tsveç'te bir Türkçe plak • Kültür Servisi — 1975 yılından bu yana müzik çalışmalarını Isveç'te sürdüren Fikret Çeşmeli'nin "Yeni Sesler" adh bir uzunçalar çahşması piyasaya çıktı. Plakta geleneksel halk türkülerinin yam sıra Bedri Rahmi Eyuboğlu'nun "Geçti Gider", Nâzım Hikmet'in "Sevdalı Bulut", Ali Püsküllüoğlu'nun "îlkyazla", özkan Mert'in "Ağlama Ülkem", "Benim Adım Barış", Seval Esash'nın "Kalan" adlı şiirlerinden Fikret Çeşmeli'nin bestelediği ve seslendirdiği parçalar yer alıyor. Çeşmeli'nin, Batı müziği, geleneksel Türk müziği ve Isveç müziğinin bir sentezi olarak gerçekleştirdiği plakta düzenlemeler de Andres Hammarlund'un imzasını taşıyor. Fikret Çeşmeli'nin grubu, Ziya Aytekin (ritm, mey), Owe Ronstörm (keman), Anders Hammarlund (ney, flüt, düzenlemeler), Rosse Pettersson (kontrabas), Dan Lundberg (klarinet), Hülya Çeşmeli (vokal), Ali Derici'den (bateri) oluşuyor. KULLANILMIŞ SAAT ARANIYOR Bir adet kullanılmış Vacheron Constantin, Rotex, Patck Philip, Van Clccf and Arpels deri kayışlı çok eski vcya birkaç yıllık erkek saatini ihtiyaç vcya eski modeli beğenmemek nedeniyk? satmak istcyenlerden hcmen ve peşin odemeyle saün alınır. İstenecek bedel makul olmalı ve saat işler durumda olmahdır. Zaten önerilen saat derhal uzmanına muayene ettırilccektir. Müracaat iş saatlerinde 169 86 35 - 179 06 06 SINEMA/AIİLLA DORSAY 'SolAyağım', Irlandalıyönetmen Jim Sheridan'ın ilkfılmi Müthiş bir yaşam sevgisiS«l A y a g u i (My Left Foot) / Yönetmen: Jim Sheridan / Senaryo: Jim Sheridan, Shane Connaughton / Görüntü: Jack Conroy / Müzik: Elmer Bernstein / Oyuncular: Daniel Day Lewis, Brenda Fricker, Ray McAnnaly, Hugh O'Connor, Alison Whelan, Kirsten Sheridan Çyril Cusack, Fiona Shaw / Sovergin Pictures yapımı / 95 dakika (Fitaş, Moda, Karya, Ankara Eti) Hasta, sakat, 'malıü', bedenleri veya nıhlan yarah insanlar... Gö- rüntüleri veya yaşamöyküleri ge- lip bir tokat gibi bencil, gamsız, sorumsuz, mızmız yaşamlanmıza çarpan, ikişer elimiz ve ayağuruz, iki gözürnüz, iki kulağıraız, kal- bimiz, solunum sistemimiz ve baş- ka şeylerimiz yerli yerinde oldu- ğu, aklımız tıkır tıkıî cahştığı hal- de sürekli yakınmalarla bezediği- miz varbğımızdan bizlere utandı- ran kisiler... lşte onlardan biri da- ha perdeye geliyor. Tıpkı geçmis- te, örneğın sağır-dilsiz Halen Kei- ler'in öyküsunu anlatan Arthur Pou'in "Karanlıgın Içinden-The Miracle Worker", David Lynch'in "Fü Adam" veya daha yakın yıllann "Başka Tanruun Çocuklan" veya "Yagmor Adam" fümleri gibi... trlandalı yönetmen Jim Sberi- dan'ın (ilk) fılmi, bizlere gerçek- ten yaşamış bir kişiliği tanıtıyor. ÇAĞDAŞ OYUNCULUK DERSt — Daniel Da> Lewis'in "Sol Ayagım"da çizdiği Christy Brown port- resi, çağdaş oyunculuk üzerine degme kurslarda edinilemeyecek dersler içeriyor. 1932-1981 arası yasamıs Christy Brovvn, çok çocuklu, tipik bir Ir- landah ailenin bebeklerinden bi- ri. Ancak bir doğum öncesi kaza- sı, çocuğun beynini zedeliyor ve Christy, doğuştan sakat, bedeni felçli, konuşması anlaşılmaz bir zavallı olarak dünyaya geliyor. Bedeninde oynatabildiği tek yer, "sol ByağT'dır!.. Ama ne sol ayak!.. Aslında zeki ve yetenekli bir çocuk olan Christy, ailenin ve çevrenin (hiçbir anında gerçekli- ği melodram yönünde zorlama- yan) garipseme, giderek yadsıma tutumlanna karşın, yavaş yavaş yaşama iyice bağlanacak, giderek sol ayağım kullanmak suretiyle resim yapmaya ve yazmaya baş- layacaktır. "Sol Ayağım", kuşkusuz ilk agızda itici bir film. Bir buçuk sa- at boyunca sakat bir insarun za- vallı bedeniyle yapabildiklerini (ve daha çok yapamadıklarım) izle- mek, 'a priori' keyifli bir olay de- ğil. Ne var ki Jim Sheridan bir tr- landalı. Bu, tüm James Joyce, Se- an O'Casey ve John Ford mira- sını sırtında taşımak demektir. Tümünün ve daha başka birçok sanatçının yapıtlarjnın ayrılmaz parçası olan raizah duygusuyla birlikte. O yüzden değil midir ki, örneğin bardaki kavga sahnesin- de, bir Ford fîlmini (en çok da benzer bir kasabada çekilmiş olan 'Kadın Satılmaz'ı) anımsamamak elde olrnuyor? Jim Sheridan, bizleri ağlamaya, üzulmeye çağırmıyor, gözlerimi- zi sulandırmaya uğraşmıyor. 'Farkiı' bir yaşamın öyküsünü an- latırken altını çizdiği, müthiş bir yasam sevgisi, 'farldılığV silmek duygusu ve yaratma yetisiyle aya- ğını (yalnız sol ayağı üzerinde de olsa) yere basmaya çalışan, haya- ta dört elle sanlmış bir kişiliğin bu inanılmaz çabası. Ve bunu yapar- ken de tüm özellikleriyle çizilmiş bir anne ve baba (kardeşler ne- dense biraz gölgede kahyorlar), bir kadın doktor, bir galeri sahi- bi, bir hemşire vb. tipler aracılı- ğıyla, tam bir çevre oluşturmayı, Ustelik öyküye hüzünle hep iç içe var olan bir gulmece duygusu kat- mayı başarıyor. Ve böylece "Sol Ayağım", başta beklenenin tersi- ne, üzüntüyle değil, nerdeyse se- vinçle, keyifle izlenen bir film olup çıkıyor. Bizi yaşama güçiü biçimde yaklastuan, biraz savsak- lamış olabileceğimiz yaşama ve üretme sevincini yeniden duyum- satma şansı taşıyan... Bu filmi özellikle sinemacüan- mızın da görmesini isterdim. 'Hastalık' denen olaya hep inanıl- maz bir sığhkla yaklaşnuş olaıı, insanlan bir sahnede kör edip öbür sahnede gözlerini açmayı pek sevmiş, bunca yühk geçmişin- de tek bir inandırıcı 'hasta', tek bir sağhksız kişilik portresi çizme- yi becerememiş, "Dokuznncu Hariciye Ko£uş«" gibi bir 'marazilik' başyapıtından bile sı- radan bir melodram üretmeyi seç- miş Yeşilçamcılanmızjn... Ve de oyunculuğu boy gösterip kasıl- mak sanan 'jön'lerimızin... Dani- el Day Lewis denen adamın çiz- diği Christy Brovvn portresi, çağ- daş oyunculuk üzerine değme kurslarda edinilemeyecek dersle- ri içeriyor çünkü... 'Eyvah! ÇocuklarKüçüldü'geçen yıl ABD veFransa'da en çok hasılatyapanfılmdi sıcağında önemsiz eğlencelikEyvah!... Çoeablar Küçüldü (Honey, I Shrunk the Kids) / Yönetmen: Joe Johnston / Senaryo: Ed Naha ve Tom Schulman / James Horner / Oyuncular: Rick Moranis, Matt Prewer, Marcia Strassman, Kristine Sutherland, Amy'O'Neill, Thomas Brown, Robert Oliveri, Jared Rushton / Bir Walt Disney fılmi / (Emek, Reks, Renk, Sur, Nilgul, Ankara Akün, Eskişehir Kılıçoğlu, tzrrür Izmir ve Bahkesir Şan'da) İnsarun küçulmesi, bir devler dünyasında cüceye dönüşmesı... Sinema, bu temaya zaman zaman yaklaşmış, ancak 1957'de Richard Matheson'un yazdığı ve Jack Ar- nold'un yönettiği ünlü 'Kendi Kendine Knçülen Adam - The Inc- redible Shrinking Man" dışında anımsanacak bir film ortaya ko- yamaraıştır. Elbette hemen "komşu" bir kategoride, insanoğ- lunun kendisini çok daha büyük yaraüklann, "devlerin" dünyasın- da bulmasıru ele alan, klasik "Gii- üver'in Yolculuklan"run sinema uyarlamalarından "King Kong" da başka fümler de akla gelebilir. Yalnız ABD'de değil, örneğin Fransa'da da geçen yıl en çok ha- sılat yapan fılmlerin arasına giren "Eyvah!.. Çocuklar Küçüldn", bu bildik temaya bir "çocuk filmi" çerçevesinde yaklaşıyor. Evinde sürekli deneyler yapan oldukça sa- lak bir bilim adamı, icat ettiği "koçülten aygıt" yüzünden, kom- şununkilerle birlikte dört çocuğun küçulmesine neden oluyor. Hem de öyle böyle küçülmek değil: Nerdeyse toplu iğne başı kadar minnacık şeylere dönüşüyor ço- cuklar!.. Ondan sonra birden bir cangıla dönüşen evin bahçesinde karınca, akrep, arı gibi "dev" ya- raaklarla, biçerdöver makinesinin rüzgân, fıskiyenin suyu gibi "do- gal afet'ierle boğuşan yavrular, el- bette sonunda sağ-salim ana- babalanna kavuşuyorlar!.. nın artık aynlmaz bir parçası olan özel efektlerin basansına bağlı olarak gelişiyor film... Ve bu alan- da hiçbir sürpriz getirmiyor. Ör- neğin "küçülme" olayının getirdi- ği (ve söz konusu ettiğimiz "Ken- di Kepdine kuçülen Adam'da çok belirgin olan) trajik bir boyut, fıhnde hiç yok. Olsa olsa, o ina- nılmaz salakhktaki "baba" tipinin içerdiği trajikten söz edilebilir: Çocuklarını küçültmekle kalma- yıp süpürgeyle çöplüğe tıkan, üzerlerine havadan suya zarar ve- rebilecek her seyi fışkırtan, sonun- da küçük oğlunu yulaf ezmesiyle birlikte nerdeyse yutacak olan bir baba!.. Çocuklar için böyle bir ba- baya sahip olmaktan daha "trajik" bir şey olabilir mi? Sonuç olarak bu film, yaz sıcaklarında çoluk-çocuk izlenebilecek, W»lt Disney'in pazar sabahları izleye- geldiğimiz fıhnlerinden pek fark- lı olmayan önemsiz bir eğ- lencelik... BİLDİK BİR KONU — "Eyvah! Çocuklar Küçüldü' 1 devler dünyasında cüceye dönüşmesini ele alıyor. adh film, bildik bir konuyu, insanın köçülmesiııi, Başrolünü Meryl Streep'in oynadığıfilm altın küreye aday gösterilmişti i Şeytarf gösterimde !.. Çocuklar Knçüldu". adının ve ilk çağrışımlannın dü- şündürdüğü şeyleri veriyor, vaat- lerini tutuyor. Ama işte o kadar!.. Tümüyie iyimser bir "aile bağlan" tabanına ve Amerikan sineması- Kültür Servisi — Başrolünde Meryl Streep'in oynadığı "Dişi Seytan" (She Devil) filmi bugun gosterime giriyor. Streep'in Altın Küre'ye aday gösterildiği film İstanbul'da Beyoğlu Dünya, Kadıköy Kadıköy, Ankara'da Kızılırmak ve îzmir'de Çınar sinemalarında gösterilecek. Fay VVeldon'ın "Bir Dişi Seytan ın Hayatı ve Aşklan" adh romanından yola çıkılarak yazılan, yonetmenliğini Susan Seidelman'ın üstlendiği "D^i Seytan" satış rekorlan kıran 32 tutku romanının güzel, zengin ve zarif yazarı Mary Fisher (Mery'l Streep) ile şehir dışında sıradan bir evde oturan beceriksiz, iyi niyetli ve şişman Ruth Patchett (Roseanne Barr) arasında gelişiyor. Streep, Barr'ın kocasını elinden alınca eğlenceli olaylar birbirini izlemeye başhyor. Meryl Streep bu filmdeki rolü için şunları söylüyor: "BeOu 10 yıldan beri komedi yapmak istedigimi herkese söylüyorum. Ama şimdiye kadar gerçeklen beğendiğim bir şey bulamamıştım." Streep, Fisher'i de "Genç kızlığımızda yaşadığımız fantezileri bcsleyen kadın mitosu" olarak tanımhyor. Fihnde bir "intikam meleği"ne dönüşen "dişi seytan" Ruth Patchett'i, TV dizisi "Roseanne"ın Altın Küre ödüllü şişman ve sevimli yıldızı Roseanne Barr canlandırıyor. Ruth'u aldatan koca rolünde ise Ed Bogiey Jr. var. Shell Expro Müzik Okulu • Kültür Servisi — Aberdeen Uluslararası Gençhk Festivali çerçevesinde yer alan Shell Expro Müzik Okulu'nun düzenlediği kurslara Türkiye'den flütçü Halit Tbrgay ile koraocu Mahir Kalmık katılacaklar. Turgay ve Kalmık, British Council'm katkılanyla kurslarda yer alacaklar. 8-18 ağustos tarihleri arasmda Iskoçya'mn Aberdeen kentinde yapılacak kurslara dünyamn çeşitli ülkelerinden müzisyenler katılacak. Kompozâsyon yanşması • Kültür Servisi — Netaş'm düzenlediği "Çevre Kirlenmesi ve Yaşarmmıza Etkileri" konulu kompozisyon yanşması sonuçlandı. Ortaokul ve lise öğrencileri olmak üzere iki ayn grup arasmda düzenlenen yarışmada, ortaokullar arasında Baha Üstünlüoğlu birinci, Arda Gökhan ikinci, Ziya Türkyaşar üçüncü; liseler arasında da Meryem Tembel birinci, Yasemin Bayburtlu ikinci, Duygu özdemir üçüncü oldular. Aynca ortaokullardan Murat Coşkunsoy ve Funda Çakmak, liselerden de Nuray Yüdınm ve Naciye Güler mansiyonla ödüllendirildiler. Yanşmanın jürisi Leyla İsmier (gazeteci), özden özot (edebiyat öğretmeni), trfan Onay'dan (Netaş Kalite Dircktörü) oluşuyordu. Mülkiyeliler Dergisi • Kültür Servisi — Ayhk olarak yayımlanan Mülkiyeliler Birliği Dergisi'nin yeni sayısında çevre sağlığı ve korunması işleniyor. Türk çevre mevzuatı ve çevre yönetimi ile ilgili konuların geniş bir biçimde ele alındığı bu sayıda yer alan isimler: Araştırma ve inceleme yazılanyla Alpaslan Işıklı, Yard. Doç. Dr. HUal Zilelioğlu, Güneş Gürseler, Zeynep Arat, Tului Sönmez, Prof. Dr. Çelik Aruoba, Doç. Dr. Ayda Eraydın, Dr. Gürel Tüzün, Dr. Arslan Sonat, Akın Atauz, Taml Bora ve Nesrin Algan. Dergide aynca Doç. Dr. Fikret Başkaya'nın "Çanlar Insanlık İçin Çahyor" başhkiı kitap tanıtım yazısı ve "Çevre ve Kalkınma" konulu söyleşi de yer alıyor. Bakanlık sanatçı anyor • ANKARA (AA) — Kültür Bakanlıfı Ankara Devlet Çoksesh Müzik Korosu ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'na sınavla sanatçı ahnacağı bildirildi. Bakanhktan verilen bügiye göre, ÇDSO'ya 17 yayh, 4 nefesli çalgılar sanatçısı Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu'na 5 soprano, l'er alto, tenor ve bas stajyer ses sanatçısı alınacak. BüGÜN • Konser salonunda sergl 7. Uluslararası Simavi Karikatür Yanşması Sergisi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda görülebilir. • Kadıköy'de Selçuk Kundakçı Sedat Tosunoğlu'nun "Son Buharlılar" sergisi Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde (Caddebostan) görülebilir. SERMAYE PİYASASIKURULU MESLEK PERSONELİ (DENETÇİ, UZMAN, ARAŞTIRMACI) YARDIMCILIĞIGİRİŞ SINAVI 2499sayılı Şermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan SERMAYE PİYASASI KURULU'ndaaçık bulunan 9'uncu derece de- netçi.uzmanvearaştırmacıyardımıcısıkadrolarindagörevlendirilmek üzere yetersayıda aday meslek personeli seçimi için yanşma sınavı açı- lacaktır. SAĞLANAN İMKÂNLAH Yanşma sınavını kazananlar, iiç yıllık bir meslekiçi eğıtıme tabi tutulacaklar, aynca akademık çalışmala- ra katılmak, yabancı dıl bıigilerını ılertetmek, inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderılebileceklerdir. KATILMA KOŞULLARI Gırış sınavına katılabılmek için; 1) Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesin- de yazılı ntteliklere sahip olmak, 2) iktisat, hukuk, maliye, muhasebekonulanndaen az 4 yıl eğitim veren yükseköğrenım kurumlarından (bunlann eşiti yabancıfakülteveyüksekokullardan)bı- rınıbıtirmış olmak, 3)Yaş,sağlıkved(öernrtelıklerbakımından,'Sınav Broşûrü'ündegösterilenşartlan taşımakzorunludur. SINAWLAR 1 Eyiül 1990tarıhındeAnkara'da, ÖSYMsorumlulu- ğunda uygulanacak yabancı dil, genel bılgı ve yetenek testlerı ile sınavın ilk aşaması gerçekleştırilecek, bu sı- navda başarılı olanlar aynca Kurul tarafından yazılı ve sözlu sınava tabı tutulacaklardır. SINAVBROŞÜRÜ SerrnayePiyasası Kuruluve meslekpersoneliningö- revve yetkilennt, sınava katılma kosullarım, stnav konu- larını vesınavların yapılış şekli ile ilgili ayrıntılı bilgıleri içeren "Sınav Broşürü" ve "Basvuru Formu" kurulun aşağıda adreslerı gostenlen Ankarave istanbul büro- lanndan alınabılır veya posta ile istenebilir. BAŞVURU ŞEKLİ Gırış sınavına katılabılmek için "Basvuru Formu" ve bu formda istenen belgelerle birlikte engeç 8 Ağustos 1990tarıhıne kadar ulaşacakşekıldeKurul'un Ankarar dakı merkezine başvurulacaktır. Postadakı gecikmeter kabul edilmez BAŞVURU ADRESLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU Çiftlık Caddesi No: 13 Beşevler-ANKARA Tel 212 62 80 (10 Hat) ŞERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL BUROSU RumelıCad. No:85Kat:4 Osmanbey/İSTANBUL Tel: 141 7250(3 Hat) önce Ve fCOŞÜUARJNA OUJM. tRAF/lC ia * DİNUBNlVl. AGEUE ETîr)E7İM Bt't &EKÜ7o*OZ GENİŞ BILGI BAŞVURU İÇİN 'ytbdyitamtefc.. MERKE2 OFIS Tel 143 13 66-149 16 49 YALIKAVAK OFISI Tel (6144) 1009
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle