19 Ekim 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
URÎYET/12 EKONOMİ 29 HAZÎRAN 1990 KURLARI 29 HAZİRAN 1990 ,<an JRSt 1 ABD Dolan 1 B.Alman Marta 1 Avustralya Doian 1 Avusturya Şiini 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 FinMarkkas 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 halyan Ureti 1 Japon Yeni 1 Kuveyt Dmarı 1 Sterlin 1 S.Arabistan ÇAPRAZ Riyali DÖVİZ AJış 2648.69 1589.37 2076.58 225.94 77.29 417.15 675.43 47281 1411.05 438.45 1875.18 216.27 17.25 9055.66 4604.48 706.31 1Döviz Satış 2654.00 1592.56 2080.74 226.39 77.45 417.99 676.78 473.76 1413.88 439.33 1878.94 216.70 17.29 9073.81 4613.71 707.73 KURULR $ 1.6664 B.Alman Martı $ 1224.7: $ 5.6019 Fransc Frangı S 153.5^ Efektrf Alış 2646.04 1587.78 2041.28 225.71 75.98 412.98 663.95 472.34 1409.64 434.07 1873.30 212.59 17.08 8901.71 4599.98 594.30 Efektif Satış 2661.96 1597.34 2086.98 I >27.07 77.68 419.24 678.81 475.18 1418.12 440.65 1884.58 217.35 17.34 9101.03 4627.55 709.85 İtalyan Lireti 1 Japorı Yeni 11.8771 Hollanda Flonnı $ 3.7500 S. Arabistan Riyali $ 1.4124 İsviçre Frangı C 1.7383$ ALTIM 6ÜMÛŞ Cumhunyet Reşat 24 ayar altın 22 ayar tatezik 900 ayar gûjnös Vakrfbank Altını Ziraat Mtını M.Ba*aa 1 Ons S TL lııtefbnıkı Ort BORSADA AtaıJTMİI Aksa AtartaHoUng Anadotaj Cam Arça* B3uÇımenlo Brisa ÇmkMıÇim CÜkHaW ÇSmsa Ç. Etthfc DnidCMi OevaHoMing OoOusan Dektaş E.Bajı Yzdnm EaaafcaşıHat EQI BirıcıltK EgeEndûstri EgeGûbre EmekSigorta EreJI D.Ç. Hnansbank Gentaş GooO Year Gottnn Iştl GûbreFab Güney ftracı» Hektaş |k.HnanK intema fanrrD.Ç. bocam Kartonsan Kav Kepez Etektrik KoçHoküng Koç YaSnm Kordsa Konjma Tar Koytaş MakınaTakım Marel Mar.Martı Otel Men. Santral Metas Nasaş Nvt HoKSflö OanTeksH Otmutea Otosan PEGProfilo Pmar Süt Pmar EntEt PmarSu Phraş Rabak SabahYayın. Santral HoMng Sartuysan Soksa TamSigorta TeksSlbank Tetotaş TGarantiB T 1$ Ban (B) TlsBan (A) T. 1$ Ban. (0 T Siemens T. ŞışeCam T Sına K 8. T Oemir Oök Vestel Yasa$(BÜ) Yapı K Bank Yûnsa Uş 199.000 235.000 30100 26 700 470 172.000 171500 350.00 Faci(% Sâtış 202.000 245.000 30 200 29.400 500 173.000 173.000 35120 = 59.83 SERBEST PİYASADA DÖVİZ ABD Dolan Batı AJman Marta İsviçre Frangı Hollanda Horini kgıliz Sterfni Fransız Frangı 100 italyan Lireti S.A.Riyaü Döviz Int (S) = İSLEMLER " ' faeh» rolepaı 6300 4950 20000 37500 8200 17000 14750 13500 7500 8000 8400 8500 25500 5800 8200 17750 20000 54000 35000 26000 8500 7100 4500 11000 6600 13250 13250 9300 2800 12500 13750 2300 23000 2100 23000 6200 28500 17500 19000 12250 6700 12500 29500 27000 7300 4700 8700 1650 3350 3200 5000 1800 6000 19750 14750 7900 950 2350 5800 7500 5100 25500 35500 21000 9100 6600 19250 4550 1B750 405000 4900 37000 12250 5900 13250 15000 5800 6400 5700 Bugünlgj endus* 6200 4950 20000 35000 8400 17000 15000 13750 7500 8700 8500 8800 25500 5800 8200 17500 21000 52000 35O0O 26000 8900 7000 4200 11250 6500 13000 13250 9500 2900 13000 14000 2300 22500 2100 23500 6200 26000 17500 19750 12250 6600 12500 29500 27500 6600 4700 9500 1650 3350 3000 5300 1800 5800 19500 14500 8000 950 2350 5900 7700 5300 26500 35000 21500 8800 6500 19000 4500 19250 400000 4900 38000 13000 5600 12750 14750 5600 6400 5700 Bugünkü 91)05* 6400 5000 20000 37000 8400 18250 15500 14250 7900 8800 8900 9200 26500 6300 8400 18750 22000 53000 35000 26000 9000 7400 4500 11750 6600 13500 13500 10300 3000 13250 14500 2350 Bugunto kapanıs 6300 5000 20000 35500 8400 18000 15250 14250 7500 8800 8800 8800 26000 5900 8200 18000 22000 53000 35000 26000 9000 7400 4500 11750 6600 13500 13500 10300 2950 13000 14250 2350 23000 23000 2250 2250 25000 6400 28500 17750 20250 13000 6900 13000 31000, 28000 7600 5000 9500 1700 3500 3150 5500 1800 6100 20750 14750 8200 1000 2500 6200 8000 5500 270O0 36000 21500 9300 6700 25000 6300 28000 17500 20250 13000 6900 12750 29500 28000 6600 5000 9500 1650 3500 3150 5400 1800 6100 19500 14750 8200 1000 2500 6000 7800 5500 27000 36000 21500 9200 6700 19250 19000 4550 4550 19750 400000 5100 38500 13250 5800 13750 15500 5800 6800 5900 19250 400000 5100 38000 13000 5800 13750 15250 5600 6800 5800 KZkUI I9M Isem mıktan 36350 119960 200 1250 1000 226650 171600 30500 44525 15108 129597 19659 92476 37400 49100 49500 19750 10600 43250 12000 12200 70190 30200 486843 23200 35200 2000 13200 170780 43700 11000 37400 4800 125496 14340 98200 3400 26520 23250 60583 66600 52100 22800 8600 20000 22600 9067 849700 84500 13600 39000 5150 23400 21500 29925 25900 130500 18300 12300 74100 41300 14600 11000 7000 43700 6400 18993 302700 9600 3935 116960 1200 74190 51500 57500 170350 47500 940708 124300 M*a •ftton: U N J 1 U Maı katah.. knb*tat _...4e*5.TJ ( M * f c J M L M ) SUn Alış 2650 1585 1877 1407 4600 472 213 700 Satış 2647 En çoksaz. yapıian fty. 6200 5000 20000 36000 8400 18000 15250 14250 7600 8800 8800 8800 26000 6000 8300 18500 22000 53000 35000 26000 9000 7400 4450 11750 6600 13250 13500 10300 2900 13000 14250 2350 23000 2200 25000 6300 28000 17750 20250 13000 6800 13000 30000 28000 6600 4800 9500 1650 3400 3100 5400 1800 6000 20000 14500 8100 975 2500 6000 , 7800 5500 27000 S5500 21500 9000 6500 19000 4500 19500 400000 5100 38000 13250 5700 13750 15000 5600 6700 5900 2655 1590 1882 1412 4650 476 215 705 AjırtMı ort fiy 6243 4982 20000 35920 8400 17900 15221 14136 7689 8764 8766 8989 26085 6073 8277 18324 21738 52887 35000 26000 8959 7310 4447 11629 6562 13251 13444 9954 2933 13072 14280 2337 22847 2197 24659 6315 28205 17630 20060 12940 6828 12905 30223 27970 6982 4814 9500 1664 3406 3104 5409 1800 5954- 20188 14555 8077 976 2472 6013 7845 5438 26959 35409 21500 9075 6514 19023 4500 19505 400000 5044 38083 13206 5732 13588 15108 5663 6663 5843 Jft.CS4.4S3.2M p t stjHE 3371 YATIRIM FONUUU a HArtuı i»o w«* »2 *£ *£ t S""r*» lş Yannm-1 Iş \Mmnv2 işYatınm-3 k ^tmn>4 işYatınnrf lnterfon-1 lnteffcm-2 Nibvflun-3 lnttrton-4 bttisatYat-1 Ikösat Yat-2 İkSsat Dolar Fon İkösat Martc Fon ikfeat Attm Fon G M S N \ttran-1 G*wıtl Yjhnn>2 Gaıanti \SAnn>3 Gareni] YatnnM Esbank Fon-> Esbank Fon-2 YKB Yat Fönu YKBSekttrFon YKB HisseFon YKB Kamu Fon YKBLftrtfön YKBKamıaFon YKBDovfeFon YKB Kapital F. YKB AktitF. Vakrf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vatof Fon-3 Vataf Hisss Fon Vataf Oûnya Fon Vataf Fon-6 Dçbank Mavi fbn OşbankBeyaz Fa1 Dısbank Pembe Fon Tütün Fon Mrtsui Fon-1 Mitsuı Fon-2 Rnans Fon-1 Rnans Fon-2 Rnans Fon-3 Rnans Fon-4 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Fon-3 Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fbn PamukHisse EmlakFon |mpes( Fon-1 impex Fon-2 TObank Fon SOmer Fon Deniz Fon Eg« Fon Katanma fon-1 Oemir Fon Târiş Fon 130737 10800 14JO3JB9 20L0O0 0aiû89 10000 170150 1O0O0 04.0690 1O000 190087 10661 14.1257 9S60 2702,89 5559 070659 11.200 16.0&87 9.764 10.0239 9.806 OaO2£9 9596 28J0289 9.890 111289 10000 221087 9576 • 10.0389 9731 12B2S0 10.437 30.0630 9S36 1611.87 10319 31.1089 10.000 02.11.87 1Û477 07.0188 9.785 07.0388 9713 07.0388 9.795 07.0388 9.693 07.0388 9828 02.0189 9.294 19L0S90 10000 190690 9542 0a0588 10000 240489 48.279 «.1089 10444 22.0330 9394 26Ü330 9874 140&9O 10.000 2&06L88 10057 100489 20558 28H690 1O011 04.0788 11.021 15.0788 4O000 201089 10000 200389 9346 200789 9356 1&1289 10428 200390 9358 09.1089 10100 14.0230 10.000 140230 10.000 2O0630 1O0O0 01.1189 11397 0aO130 10357 02İJ130 10724 28.0630 10469 22.0130 10000 020230 10086 04.0530 9362 28JJ330 10000 12.0230 10405 169430 10808 04.0530 1O000 08D530 1O000 070530 1O006 11.0630 10000 52 445 35810 13310 11399 10265 40351 34578 iaO42 16519 34.158 2E745 13563 11087 12.459 40242 19304 12375 10166 40910 13.452 38675 30543 56552 29335 25391 30429 14313 10090 9541 30140 78372 14.213 10718 11D29 1O072 27418 35898 — 29.151 09.233 U414 1&067 15.415 13JB8 10817 15.113 11550 11852 10119 15549 12330 15.614 _ 12302 11375 10205 10397 12341 12.277 10647 10656 10515 10196 52541 35382 13325 12014 10274 40398 34520 iaO64 16539 34 223 28815 13578 iaO69 12503 40308 19387 12.446 10264 40360 13505 38.725 30580 57843 2S3M 26020 30472 14364 10101 9.609 30177 78.458 14.230 10324 11.137 10166 27451 35339 10011 29.185 109350 114Z7 18108 15.434 11113 11.013 15.228 11.492 11866 10139 15602 • 12.418 15.691 10.469 12340 11389 10207 11313 12364 12 296 10659 10679 10534 10.274 018 048 011 013 0.09 012 012 0.12 012 019 024 011 -014 035 016 0.43 057 096 012 039 013 012 2.28 013 0.11 014 036 011 071 012 011 012 1.92 098 033 Q12 011 _ 012 011 aio 012 012 011 181 076 036 012 020 034 Q71 049 _ 031 012 O02 015 019 015 0.11 022 018 077 OECD: Enflasyon 60'ta kalırPARtS — OECD, Türkiye'deki enflasyonun bu yıl yüzde 60'ın al- tına inebileceğine ihtimal vermiyor. tktisadi işbirliği ve kalkınma örgütünün altı aylık "Ekonomik Perspektifler" raporu dün kamu- oyuna açıklandı. Raporun Türk ekonomisine ilişkin bölümünde 1989 yüında ortalama yüzde 70 olan fıyat artışlannın bu yü "bi- raz gerileyebüecegi'' ifade ediliyor. OECD, orta ve uzun vadeli faiz hadlerinin de "ancak enflasyonun inmesi haJinde" geri çekilebilece- ğini ifade ediyor. örgütün 6 ayda bir yayımlanan raporunda, Tür- kiye ile ügili olarak şöyle denili- yor. "ÖnemU ücret arUşlannın, ai- lelerin tüketim talepleri özerinde yaraltı^ı kamçılayicı etki sayesin- de, ekonomik faaliyetkr 1989un Odnd yansından itibaren yavaş ya- vaş canlanmav^ başladı. En yeni göstergeler 89 sonu ve 90 başıoda stutsyi iiretiminde belli bir düzei- OECD Ekonomik Perspektifler Raporu 1) Ücret artışlarının varattığı tüketimi kamçılayıcı etki, ekonomiyi 1989'un ikinci yarısından itibaren canlandırdı. 2) TL'nin istikran sonucunda enflasyon düşebilir. Gene de bu yılki ortalama enflasyonun yüzde 60 sınırmda kalacağına şüphe yok. 3) Gerçek GSMH, 90-91'de artabilir. Ama nüfus artışı nedeniyle bu büyüme işsizliği engelleyemeyecek. biriikte "GeçmişleTurkrye'nİB sa- hip oldnfn hıziı nüfus artışı göz önnne alındığıiKİa bu büyameBİn işsizliğin artaşını engeDemeşecegT ifade ediliyor. Dış ödemeler den- gesiyle ilgili olarak ise şu tahmi- ne yer veriliyor. "Ttarizm girdileri ve dış transfeffer tazia meye işaret ediyor. ÖngöriUerimiz, konnmnza giren süreier dahilinde, resmi makamlann önJerine koy- dukları amaçlan değiştirmeyecek- leri varsayımından hareket ediyor. Para politikasında temel hedef Türk Lirası'nda istikran muhafa- za etmek. ttbalat barçlannın dü- şürnlmesi ve Türk Lirası'nın söziı- nö ettiğimiz bu istikran sonucun- da, enflasyonda bu yıl ve onümüz- deki yıl beUi bir do$ös beklenebi- lir. Gene de bu yılld ortalama enf- lasyonun yiizde 60 sınınnın üze- rinde kalacağına şüphe yok." Kamu sektöründeki yatırımla- nn geçen yılki gerilemelerden son- ra bir miktar artabileceği tahmin edilirken dış talep artışı ve faiz hadlerinin düşüş şartlanna bağlı olarak, özel sektör yatınmlarının önern kazanabileceği vurgulam- yor. Bu arada "Dogrudan yaban- a sermaye yatmınfam belki bu ge- lişmeye katkıda bulonabilir" de- ğerlendirmesi yapıhrken ihracat pazannın yüzde 7 gibi bir tempo- da artmaya devam edeceği düşü- nülüyor. Buna karşılık, "Tiirk Li- rası'nın değerinin saglamlasması yiizünden mal ve hizmet ihmfatm- da biz düşuşü beklenebüir" tarzın- da bir değerlendirmeye de yer ve- riliyor. Gerçek GSMH'nin 1990 ve 91 yıllannda artacağı dûşünülmekle y ram edecek. Dış cari denge bo yıl da beili bir f azla ile kaparaakla biriikte bu fazla kiçülecek." Geçen yılki ekonomik politika, OECD raporunda şu şekilde de- ğerlendiriliyor: "Tüm veriler he- saba kabldıgında Türk ekonomik politikası resmi makamlann açık- Umalanna orania daha fazla ya- yılmacı (ekspansiyonist) oldn. Pa- ra kütlesi büyük oranda bıziandı. Vergi topbunada kaydedflen iyileş- meye ragmen kamu açığı 1989'da GSMH'nin yüzde 8 ^ seviyesinde gercekkşü. Knrakbk ve önemü üc- ret artışlannın da etkisiyle tüke- tim fiyatlannda, fiyat artıs hın yiizde 70'ia üzerinde oldo." Dış ticorette açık2.2milyur Dış ticaret açığı ilk dört ayda geçen yılın eş dönemine göre yüzde 171 arttı. Ihracatın ithalatı karşılama oranı, aynı dönemler için yüzde 63.6'ya geriledi. ANKARA (AA) — Yılın ilk 4 ayuıda dıs ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 171.2 oranında artarak 2 milyar 202 milyon dolara ulaştı. Geçen yü aynı dö- nerade dış ticaret açığı 812 milyon dolar düzeyindeydi. DİE verilerine göre bu yüın nisan aym- da, geçen yıla orania yüzde 3.4 oranında artan ithalat, 1 milyar 317 milyon 735 bin dolar oldu. Bu rakam geçen yü 1 milyar 274 milyon 831 bin dolardı. Nisan ayı ihracatı da geçen yüın aynı ayına göre yüzde 10.7 oranında azalarak Dış Ticaret Bin dolar Aytof Ocak Şubat Mart Nisan Toplam ıthaiat 1989 1.063 1.045 1.209 1.275 4.593 hra 19901989 1.501 772 1.515 947 1.7141.085 1518 977 6.0483.781 cat Dı 19901989 998-291 987 -98 985-124 876-298 3A46-812 1999 -503 -528 -729 -444 -2.202 875 milyon 539 bin dolar oldu. Geçen yıl nisan aymda 977 milyon 343 bin dolarlık ihracat yapümıştı. Nisan ayında ihracatm ithalatı karşıla- ma oranı yüzde 66.4'e geriledi. Geçen yıl bu oran yüzde 76.6 düzeyindeydi. tthalat-ihracat Yılın ilk 4 ayında ithalat, bir önceki yı- lın aynı dönemine göre yüzde 31.7 oranın- da artarken ihracattaki artış 1.7 düzeyin- de kaldı. Yılın ilk 4 ayında ihracatın itha- latı karşılama oranı da yüzde 63.6'ya ge- riledi. Devlet lstatistik Enstitüsü (DtE) tarafın- dan açıklanan verilere göre ocak-nisan dö- neminde ihracat rakamı 3 milyar 846 mü- yon dolar, ithalat ise 6 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yü aynı dönemde ihracat, 3 mil- yar 781 milyon dolar, ithalat ise 4 milyar 593 milyar dolar düzeyindeydi. Aynı dö- nemde , ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82.3 idi. Bu yılın ocak-nisan dö- netninde ise bu oran yüzde 63.6'ya gtrile- di. Ocak-nisan döneminde anamal grupla- n bazında tüketim maddeleri ithalatı, ge- çen yüın aynı dönemine göre yüzde 63 ora- nında artarak 341.3 müyon dolardan 556 milyon 549 bin dolara ulaştı. Hammadde ithalatı yüzde 32.5 arttı ve 3 milyar 74.4 milyon dolardan 4 milyar 74.8 müyon dolara çıktı. Yatınm malları ithalatı ise 1 milyar 176.9 milyon dolardan 1 milyar 416.7 milyon dolara çıktı, artış yüzde 20.4 oldu. Yatınm malları arasın- da yer alan makine teçhizat ithalatı yüzde 21.3, inşaat maddeleri ithalatı yüzde 17.9 oranında artarken hayvancüıkla ilgfli itha- lat yüzde 50.8 oranında azaldı. Lastik grevinde aıılaşma yok AHMET KURT tZMİT — Lastik işkolundaki grevlerin bitirilmesi amacıyla işve- ren sendikası Kiplas'ın getirdiği yeni teklifler grevciler tarafından reddedilince anlaşma sağlanama- dı. Kiplas'ın isteği üzerine önceki gün gerçekleşen toplantıda işveren tarafı, Laspetkim-tş'e yeni öneri- ler getirerek bunlann grevcilere duyurulmasını istedi. Kiplas'ın is- teği doğrultusunda Laspetkim-tş Sendikası Izmit ve Adapazan'nda- ki yerel gazetelere ılanlar vercrek grevcileri toplantıya çağırdı. llanlarda 10 Mart 1990 tarihin- den beri grevde bulunan bin 700 Goodyear isçisinin Adapazan Go- odyear Fabrikası önünde toplan- maian duyuruldu. llanJarda ayn- ca bu toplantı için Izmit Goodye- ar Fabrikası'ndaki işçilerin saat 11.00'de otobüslerle Adapazan'na gidecekleri bildirüdi. lzmit'te ku- rulu Pirelli'de 2 nisandan beri Eskişehir Belediyesi 2 temmuzda grevde bulunan 735 işçi ile Brisa 1 da 24 nisandan beri grevde bulu- nan bin 300 işçinin saat 15.00'te fabrika önünde bulunmalan isten- di. Laspetkim-tş Sendikası, Kiplas merkezinde önceki akşam yapıian toplantıda işveren sendikasımn karşılarına 3 şart getirdiğini söy- lediler. Kiplas'ın istekleri "Daha önce işyerierinde yaz se/onunun 4 a>lık bölümünde uygulanan yıllık izinkrin 12 aya dagıtılması, işyer- ierinde sendikalı olan ustabaşı ve bazı teknik kadrolann kapsam dı- şına alınmalan, aynca müteahhit işçilerinin işverenlerin isteği doğ- rultusunda çausnnlmalan" olarak açıklandı. Sendikalar şartlann ka- bul edümemesi üzerine ücret gö- rüşmelerine geçilmeden toplantı- nın kesüdiğini bildirdüer. Duyu- rular üzerine dün Laspetkim-lş Sendikası binası önüne gelen işçi ler, sendikalannın davranışını onaylayarak "Bizler hakkımızı alana dek grevlerimizi siirdürme- de kararlıyız" dedüer. GREVE DEVAM — İşveren Sendikası Kiplas'ın greve son vermek amacıyla getirdiği yeni teklifler grev- ciler tarafından oybiriifi ile reddedilince anlaşma sağJanamadı. (Fotograf: Ahmet Kurt) Garanti'de olmak çağdaş bir seçimdir. grevde ANKARA (Cnmhuriyet BUro- sn) — Ankara Uçe belediyelerinin sözleşmesi, geçici işçilerin ücret- leri ve sözleşme farklannın öden- me biçimi nedeniyle bağıtlanan-ı- yor. Belediye-lş Sendikası'na bağlı 1700 işçi, Eskisehir Belediyesi'nde 2 temmuzda greve baslıyor. Belediye-tş Sendikası Genel Başkanı Fuat Alan, Ankara Çan- kaya, Yenimahalle, Keçiören, Ma- mak ve Altındağ belediyeleri üe sürdürülen sözleşme göriişmele- rinde kadrolu işçüer için ortalama yevmiyenin 35 bin liraya çıkarü- ması konusunda anlaşmaya varü- dığını, ancak başka pürüzler ne- deniyle bu 5 belediyede toplusöz- leşmenin imzalanamadığını aktar- dı. . SEK işçileri geri alındı ANKARA (Cumhuriyet bnro- sn) — Tüîkiye Süt Endüstrisi Ku- rumu'ndâ grev erteleme karan üzerine gerçekleştirflenr^ylemler sonrast işten çıkarüan 5O"Ve yakın işçi ise geri alındı. Ozgıda-lş Sen- dikası, SEK'teki grev ertelen^ca- rannın iptaii için dün DanıfOfâ başvurdu. Hak-lş ve Özgıda-tş Sendikası Genel Başkanı Necati Çelik, ön- ceki gün 50 kadar işçinin işten çı- karılmasımn ardından bu sayının 200*e tırmandınlmak îstendiğini, ancak yapıian temaslar sonunda hizmet akitleri tazminatsız feshe- dilen işçilerin ise yeniden başlatıl- dığını büdirdi. Çelık, Kurban Bay- ramı'na değin işçilerin bazı pasif eylemler yapabileceklerini de ifa- de etti. özgıda-tş Sendikası, Bakanlar Kurulu'nun SEK grevinin 60 gün süreyle ertelenmesine ilişkin kara- rına karşın dün Danıştay'da dava açtı. Yardımcılan Garanti Bankası'nda " 'Müfettiş Yardımcısı" olarak görevlendirilmek üzere; • Türkiye'de ya da >oırtdışındaki en az 4 yıl eğitim süreli hukuk, siyasal bilgiler. ikiisat, iktisadi ve idari büimler fekültelerinin; İkiisat, işletme ve iş idaresi, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler bölümlerinden birinde öğrenim görmüş, •TCvatandaşı ve 27 yaşını aşmamış, • Bankamızın daha önce açüğı müfettiş yarduncüığı sınavına en çok bir kez girmiş, • Sağlığı, Türkiye'nin her yerinde çalışmaya ve yolculuk yapmaya elverişli, • Askerlik görevini \-apmış ya da erteletmiş (erkek adaylar için) elemanlar aünacakor. "Garanti'de olmak1 ' isteyen adaylann, 18 Ağustos 1990 Cumartesi günü, îstanbul, Ankara, İzmir kentlerinden birinde yazılı sınava girmeleri gerekmektedir. Lütfen; sınav broşüründe* belirtilen belgeleri tamamlayarak. 13 Ağustos 1990 Pazartesi günü akşamına kadar, TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Tfeftiş Kumlu Başkanlığı İstiklal Caddesi, I. Garanti Han 187/5 80060 BeyoğJu-İstanbul adresine şahsen va da mektupla başvurunuz. Garanti'de başvurular gizli kalır. • anavla ilgili bilgi ve broşur alabileceğinlz adresier: Tfeftiş Kuruhı Başkanlığı; ISTANBULTH- 151 69 45 -151 34 34 (20 hatl ADANA. ANKARA. -\NX\LVA. BURSA. ÇORLU. İZMİR. ve ORDU şehirterindekı bölge müdürlûklennuz ile. DIYARBAKIR. ERZURUM. ESKİSEHİR, KAYSERİ ve ZONCULDAK şube muduriuklen. GARANTİ BANKASI Belediye yetkileri kısılıyor Bakanlar Kurulu, esnaf ve sanatkârlann mal ve hizmet ücretlerini belediyeler yerine esnaf birliklerinin belirlemesi karannı aldı. THY'tün özelleştirme kapsamına alınması da kararlaştınldı. ANKARA (Cumhuriyet Baro- s«) — Bakanlar Kurulu, belediye- lerin yetkilerini kısıtlama konu- sunda bir adım daha altı. Esnaf ve sanatkârlann ürettikleri mal ve hizmetlerin ücretlerini belirleme yetkisinin belediyelerden alınarak esnaf birliklerine verilmesini ön- gören yasa değişiklikleri Bakan- lar Kurulu'nca benimsendi. Bakanlar Kurulu'nun önceki gün yaptığı toplantıda kabul edi- len yasa değişikliği, bir süre önce ANAP'ın desteğiyle Cemal Ter- can'ın başkanhğına seçildiği Turkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nca hazırlandı. Tasarıya göre, esnaf ve sanatkâr- larca üretilen mal ve hizmetlerin ücret ve tarifelerini belirleme yet- kisi ilgili demeklere devredüecek. Bu yetki daha önce belediyelere aitti. Tasannın Bakanlar Kurulu'- nca TBMM'ye sevk edilmesi ka- ranndan sonra bir açıklama ya- pan Türkiye Esnaf ve Sanatkâr- lan Konfederasyonu Başkanı Ce- mal Tercan, üyelerinin verilecek yetkiyi kötüye kullanmayacakia- nm söyledi. Tercan, tasan kanun- lastığı zaman yetkinin kullanılışı- nuı konfederasyonca denetlenece- ğini bildirdi. Bakanlar Kurulu ayrıca, THY'nin özelleştirme kapsamına aiınmasını ve sel felaketinden et- kilenen esnafın, Ziraat ve Halk Bankalanna olan borçlannın er- telenmesine karar verdi. Memur maaşlan konusunun Bakanlar Kurulu'nda ele alınmadığı açıklandı. Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları dün açıklayan Devlet Bakanı Kemal Akkaya, Trabzon, Gümüşhane ve Giresun illerinde sel felaketine uğrayan çiftçi, esnaf ve sanatkârlann Ziraat ve Halk Bankalanna olan borçlannın er- telendiğini bildirdi. Akkaya, bu bankalann söz konusu kesime ye- niden duşuk faizle 5 yıla kadar va- deli kredı açacaklannı söyleyerek vatandaşlann selden gördüğü za- rarın da Afet Fonu'ndan karşüa- nacağını kaydetti. Akkaya'mn açıklamasına göre Bakanlar Ku- rulu'nda alınan diğer kararlar şöyle: " — Yeni ilçelere 280 adet kad- ro ile kavmakam lahsisinin yapıi- ması kararlaşürıldı. — Çiftçi mallanmn konınma- sı yasası yeniden düzenlendi. Bu- na göre her türlü bitki örtüsü ile bunlann ürünleri koruma kapsa- mına alındı. — Esnaf ve sanatkârlann üret- tikleri mal ve hizmetlerin ucretleri bundan sonra belediyeler tarafın- dan değil, esnaf ve sanatkftr btr- liklerince belirleneek. — Anakent belediyeleri kömür tevzi ve satış işlerini yapan Belko şirketleri ile SSK arasında bir pro- tokol imzalanarak SSK'lı emekli dul ve yetimlerin 15 ağustostan iti- baren 5 eşit taksitle kredili kömür alabilmeleri sağlandı. — THY özeileştinne kapsanun- daki şirketler arasına alındı." Devlet Bakanı Akkaya, merkez ve taşra teşkilatında çalışan yar- dımcı sağlık hizmeti mensuplan ile diğer yardımcı hizmetlerde ça- lışan Sağlık Bakanlığı personeli- ne, döner sermayeden bir yıllık aylık artı yan ödeme ve diğer öde- melerin yülık tutarının yüzde 100'ü düzeyinde ödeme yapılma- sının kararlaştırüdığını söyledi. Devlet Bakanı Akkaya, bir ga- zetecinin memur maaşlan konu- sunun ele alınıp alınmadığı yolun- daki sorusuna, "Buna döniik ça- hşmalar Maliye Bakanlığı'nca he- nüz sonuçlanmadığı için gundeme gelmedi" yanıtını verdi. Akkaya, çahşmalann sonuçlan- ması halinde memurların zamlı maaşlannı 15 temmuzda alabile- ceklerini sözlerine ekledi. Yabancı gözüyle: Kamu açıkları kapatılmaiıANKARA (AA) — Eski Dün- ya Bankası başkan yardımcılaruı- dan Prof.Dr. Anne O. Knıeger ve Münih Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Wenıer Gumpei, "Türk ekonomisindeki olumlu gelişme- lerin siirdiiğü, ancak enflasyonun önlenmesi için kamu açıklannıa kapatılması gerektiği" goruşunde birleştüer. Prof. Krueger, I980*li yülarda çoğu kalkınmakta olan ulkelerin ekonomilerinde olumsuz gelişme- ler kaydedilirken Türkiye ekono- misinin olumlu bir performans gösterdiğini belirterek, "Türkiye 1980lerde pek çok kalkınmakta olan ülkeden daba fazia geüsme kaydetti" dedi. Türk ekonomisinin karşı karşı- ya bulunduğu sorunlar arasında enflasyonun başta geldiğine işaret eden Prof. Krueger, enflasyonun pek çok nedeninin bulunduğu an- cak Türkiye'de en önemlisinin ka- mu sektörü açıkları olduğuna inandığını kaydetti. Münih Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Werner Gumpei de Türk ekonomisinin ana sorunla- rının başında enflasyonun geldi- ğini kaydetti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle