20 Ekim 2021 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/10 HABERLER 29 HAZİRAN 1990 Akyol: YOK degişecek • ANKARA (Cnmhuriyet Bürosn) — Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol, Yüksek öğretim Kurulu'na (YÖK) yüklenmeyi dün de sündürdü. Universiteye girişte sorunlann bir türlü çözümlenemediğine dikkat çeken Bakan Akyol, YÖK Yasası'nın uygulanmadığını belirterek "YÖK Yasası'nı bu yıl mutlaka değiştireceğiz" dedi. Akyol dün ODTÜ ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenen diploma törenlerine katıldı. Akyol yaptığı konuşmalarda, üniversite önlerinde bekleyenlerin her yıl çoğaldığını, geçen yıl liseyi bitirenlerden ancak yüzde 23'ünün üniversite sınavını kazandığını söyledi. Akyol, bu yüzden YÖK Yasası'nın mutlaka değiştirilerek sorunun çözüme kavuşturulacağını kaydetti. ODTÜ'deki törene Dcvlet Bakanı Işın Çelebi de katılarak bolüm birincilerine diplomalannı verdi. Muammer Aksoy suikastı • ANKARA (AA) — DGM Başsavcısı Nusret Demiral, Prof. Muammer Aksoy'un öldürülmesi Ue ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü , belirterek "Daha bir ipucu elde edemedik" dedi. Demiral, Prof. Aksoy'un öldürülmesi olayıyla ilgili sorulan cevaplandırırken henüz olaya ilişkin bir ipucu elde edemediklerini söyledi. Demiral, "Emniyetimiz ve gerekli makamlar araştırmalannı sürdürüyor. Zaten elimizde iki tane hadise var. Birisi Aksoy olayı, bir de Diyanet Vakfı'ndaki patlama. Ikisini de takip ediyoruz. Benim tahminim ikisini de kısa sürede sonuca ulaştırabiliriz" dedi. "Perde Arkası"na sornştıırma • tSTANBUL/ANKARA (ANKA/UBA) — Ankara DGM Savcılığı, TV-l'de önceki gece yayınlanan Ertürk Yöndem'in hazırladıgı "Perde Arkası' programı için soruşturma başlattı. DGM Başsavcısı Nusret Demiral, Abdullah Öcalan ve Cemalettin Kaplan ile ilgili görüntülerin ekrana gelmesi üzerine, TRT'den program kasetlerinin akndığını ve incelendiğini söyledi. Bu arada "Perde Arkası" programında PKK lideri Abdullah öcalan'ın ardından, "Türkiye'ye yönelik bölücü ve yıkıcı faaliyetleri yapanlar kapsamına alınarak ekrana getirildiğini" savunan gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, TRT Genel Müdürü Kerim Aydın Erdem'e bir mektup gönderdi. Dilipak, "Bir devlet yayın organırun imkânları istismar edilmek suretiyle kisilik haklarına tecavüz edilmiştir" dedi. Mumcu-Vuralhan davası • tstanbul Haber Servisi — İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki Mumcu-Vuralhan davasına devam edildi. Dışişleri Bakanhğı'nca zırhlı arac-gereç akmıyla ilgili olarak açılan soruşturma sonucu, dünkü duruşmaya da gönderilmedi. Duruşma, bu konuda Dışişleri Bakanlığı'ndan atanan yanıtın beklenmesi için 2 ağustos gününe bırakıldı. 5 hacı adayı vefat etti • ANKARA (AA) — Hac farizesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a giden 5 Türk hacı adayının öldüğü bildirildi. Suudi Arabistan'da değişik gün ve yerlerde vefat eden hacı adaylannın isimleri şöyle: Ahmet Taş v (Ankara), Kemal özkan (Adana), Osman Demirci (Ankara), Cemal Ertürk (lstanbul), Mehmet Kale (Adana). Biri ölti 3 PKKTı ele geçirildi • DİYARBAKIR (Cumhuriyet Güney tlleri Bürosu) — Bingöl'ün Genç ilçesinde 24 haziranda silahlı saldında bulunduktan sonra araziye dağılarak kaçan PKK militanlarından biri daha ölü, ikisi de sağ olarak ele geçirildi. Daha önce militanlardan biri ölü olarak ele geçirilmişti. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, ölü ve sağ olarak ele geçirilen teröristlerden bazüannın 1987'den bu yana bölgede 7'si güvenlik görevlisi toplarn 16 kişinin öldürülmesi ve 5'i güvenlik görevlisi 14 kişinin de yaralanması olayına katıldıklannın saptandığını bildirdi. Nurettin Güven cezaevinde • lstanbul Haber Servisi — Geçen salı gttnü polisçe yapılan bir operasyonla İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan Malatyaspor eski başkanı işadamı Nurettin Güven dün getirildiği DGM'de hakkındaki gıyabi tutuklama kararı vicahiye çevrilerek cezaevine gönderüdi. Güven'in, DGM'ce "teşekkül halinde eroin kaçakçılığı yapmak", lstanbul Cumhuriyet SavcılığYnca • 50 bin liralık borcunu ödemediği için ve Şişli Cumhuriyet SavcılıgYnca da sanatçı Havva Kopan'ın şikâyeti üzerine aranmakta olduğu bildirildi. 1 Mayıs davasında 24 tahliye • tstanbul Haber Servisi — 1 Mayıs 1990 günü İstanbul'da izinsiz gösteriye katıldıİdarı savıyla haklannda dava acılanların yargılanmasına devam edildi. Dün mahkemeye getirilen tutuklu 26 kişiden 24'ü tahliye edildi. 2 kişinin tutukluluğunun devamına karar verildi. lstanbul 2 nolu DGM'de yapılan dunışmada polisin iddianamedekinin tersine "dağüm" uyansı yapmadan üzerlerine saldırdığını iddia eden sanıklar "Asıl suçlular 1 Mayıs'ı engellemeye çahşanlardır" dediler. Mahkeme heyeti Kemal Şengül ve Yusuf Buğra dışmdaki sanıklar için tahliye karan verirken duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Bu arada Bursa'da 1 Mayıs olaylanyla ilgili olarak gözaltına alınan ve lstanbul DGM'ye sevk edilen tutuklu 33 kişiden 10'u tahliye edildi. (Fotoğraf: Nilgün Toptaş) ÖLÜM Prof. Dr. Bekir Ktitükoglu • tSTANBUL (1ÜHA) — lstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Başkam Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu, geçirdiği beyin kanaması sonucu dün yaşamını yitirdi. Dün, öğretim üyeleri yemekhanesinde düşerek yaralanan Kütükoğlu, Beyazıt Esnaf Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdigi belirlenen Kütükoğlu kurtarılamadı. DÜZELTME • Dün gazetemizde yayımlanan "Yeni Köşk'e saray özeni" başlıklı haberde bazı sanatçıların adları yanlış çıkmıştır. Haberde Atiila Galatalı'nın adı Atilla Çolaklı, Neşet Günal'ın adı Neşet Gürol, Halil Akdeniz'in adı da Halil Akyüz olarak çıkmıştır. Düzeltir, okurlarımızdan ve •anatçılarımızdan özür dileriz. SHP lideri, 'Kazanma şansımız olmasa da seçimlere katılma kararı aldık" dedi Iııöııü: Derebeyi yönetimiDemokrasi, Ana muhalefet partisi olarak biz demokrasiyi savunmazsak Türkiye'de demokrasi zor devam eder. , Tlınus'ta memurlann grev ve sendika hakları olduğunu öğrenraekten mutlululcla beraber şaşkınlık duydum. TÜREY KÖSE MANtSA — SHP Genel Baş- kanı Erdal Inönü 19 ağustosta ya- püacak yerel seçimlere katılma karan aldıklannı bildirdi. tnönü, DYP'nin 13 yerde seçime katılma- ma karan konusunda, "tktidar bu ufak seçimleri olmayan itiba- nnı daha yüksek göstennek için kullanmak istiyor. Devletin hiz- metlerini pazarlıyorlar. Böyle yö- netim derebeyi yönetimidir, bas- kı yönetimidir. Biz kazanma şan- sımız olmasa da seçimlere katıl- ma karan aldık" dedi. Cumhur- başkanı Turgut özal'ın anayasa- ya saygılı bir cumhurbaşkanı ol- madığını belirten tnönü, memur maaşlan konusunda da "Sayın Özal, 'Memurlara şu kadardan fazla zam vermeyin' diyor. Buna söylemeye ne hakkı var? Bir de bunu gizli söylemiyor, marifet gi- bi dnyuruyor" diye konuştu. SHP Genel Başkanı Erdal Inö- nü önceki gece Tunus'tan dön- dükten sonra dün de Manisa ge- zisine çıktı. lnönü, Adnan Men- deres Havaalanı'ndan Manisa'ya giderken "Güneş 2 " otobüsünde gazetecilerin çeşitli sorulanm ya- rutladı. Sorulardan önce TRT'yi eleştiren lnönü şunları söyledi: "Ben yurtdışiDdgyken TRT'mi- zia yine eski havalara devam et- tigini ögrenmekten müleessir ol- dam. Kırkpmar'da Sayın Baykal'ı tdevizyona çıkartmadılar. ÜstcBk bir bakan 'Sporu politikaya kanş- tırmamak lazım' diyor. Buna güİ- mek lazım. Hem iktidarda kal- mak için her şeyi göze alıyoriar hem de bnnlan yapıyoriar. Ana muhalefet partisi olarak biz de- mokrasiyi savunmazsak. Türki- ye'de demokrasi zor devam eder. Bereket ki ana muhalefet partisi var." Iktidann SHP'li belediyelere yaptıgı baskılan anlatan lnönü, Emlak Vergisi beyannamesi öde- me süresinin uzatılmasını da eleş- tirdi. Memur maaşlan lnönü, Tunus izlenimlerini an- latırken "Orada memnriann grev ve sendika haklan oldugunu ög- renmekten mutlnlukla beraber şaşkınlık duydum. Cezaevleriııde hiçbir siyasi suçlu yok. Enflasyo- nn yüzde 8'in üzerine çıkarma- mışlar. Yeni çok partili sisteme geçmiş bir ülkede büe bizim halâ sıkıntısııu çektigimiz durnmlar- daa knrtalmuş durnmu var" di- ye konuştu. tnönü bunun üzeri- ne kendisine memur maaşlan ve televizyondaki "Hodri Meydan" programı ile ilgili bir soruya şu yamtı verdi: "Sayıa Özal'ın itibannı yük- seltmek için yapılan oyunlar bnn- lar. Asıl yapması gerekeni yapmı- yor. Mohalefete de söz verecek- ler şimdi. Ama gaye mnhalefeti konnştnnnak değil, Sayın Özal'- ın gittikce döşen itibannı ynkselt- meye çalışmak. Sayın Özal, ana- yasaya saygılı bir cumhurbaşka- nı degil. 'Memurlara şu kadardan fazla zam vermeyin' diyor. Bunu söylemeye ne hakla var? Bir de bunu gizli söylemiyor, marifetmiş gibi duyurnyor." tnönü bir gazetecımn, "miUet- vekfllernün istifa ederek erken se- çimin zorlanması" formülüyle il- gili sorusuna, "Böyle formflDer eskiden beri konoşaluyor. Ciddi bir yaklaşım diye göriUmedi. Bi- zim milletvekiUerimizin istifa et- mesi, bizim fedakârhk yapmamız, ANAP'ın çogunluganu degistir- mez. Bizinı miHetrekillerimizin sayısının azalması seçime zorla- makta ciddi bir etken olmuyor. Biz seçim istemeye devam edeceğiz" yanıtım verdi. lnönü, DYP'nin 19 ağustosta yapılacak yerel seçimlerde 13 yerde seçime katılmama karan konusunda yö- nelülen bir soruya da şu karşılığı verdi: "Bu seçinderin büyük çotmdu- ğu çok ufak yerler. Oralarda ik- tidann kazanması ihümali kuv- vetli. Ö)le seçümiş. Bizim açımız- dan ufak yerlerde kazaama şansı konusnnda olumhı davraamak zor. tktidar, bu ufak seçimleri ol- mayan itibannı daha yüksek gös- tennek için kullauyor. Devletia hizmetini pazarlıyorlar. Böyle bir yönetim derebeyi yönetimidir, baskı yönetimidir. Demokrasiyle Ugisi yokror. Böyle davranışlana sonunda cezasını görecekierdir." Cumhurbaşkanı özal'ın anaya- sanın kısaltılması konusundaki görüşleri aktanldığında tnönü şöyle konuştu: "Sayın özal, bep Idşisel dof- rultuda sözler soylüyor. O n n başkanuk şstemi istedigiııi bfliyo- ruz. Sayın Özal'ın yapügı daha fe- na bir şey; fiOen başkanuk sbte- mi yapıyor. Bu anayasaya aylo- n. Bizim sistem Fransız sistemi- ne benziyonnaş. Nereden çıktı bu? Sayın Özal, canıma istedigi- ni yapıyor. Ondan sonra küıf ha- nriıyor. Aynı şeyi vatandaş ya- parsa bunu kabul eder mi? Tür- kiye'de pariamenter sistem devam etmeU. Sayın Özal daha evvel anayasanın degıştirilmesine kar- şıydı. Şimdi keyfidavraınşlar için- de." Demirel ÖzaVın milli gelir hesabını 'ZatiSungur hüneri'diye niteledi 'Sen Çankaya'yı gasp ettin 9 Milli gelir Demirel özal'ın TV'de yaptığı kişi başına 7 bin dolar gelir hesabı için "böyle bir şey söylemenin anlamı yok. Kim var aranızda 7 bin dolar alan? 2 dakikanın içinde Türkiye'de gelir düzeyini 1400 dolardan 7 bin dolara çıkarma hünerini Zati Sungur bile gösteremez" dedi. HAKKI ERDEM KONYA — DYP Genel Başka- nı Snleyman Demirel, bu akşam katüacağı TVdeki Hodri Meydan programinda verecefi mesajı Kon- ya'da açıkladı. Demirel, DYP Konya tl Kongresi'nde yaptığı ko- nuşmada, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a "Arkanda halk yoksa 1992'ye kadar niye oturacaksın orada" sorusunu yönelterek "Hodri Meydan programında 'Ar- kanda halk yoksa kendinden şüp- hen varsa bir gün bile otnrma. Orası haysiyet makamıdır. Arkan- da halk varsa 92'ye kadar degil, yeniden seçil, 2000'e, 200 bine ka- dar otur' diyecegim" dedi. DYP Konya tl Kongresi'ne ka- tılmak üzere dün Ankara'dan Konya'ya giden Demirel, Konya- nın Kulu, Cihanbeyli ve Altınekin Uçelerinde konuşmalar yaparak halkı selamladı. DYP'nin seçim otobüsü Süvari'den yayımlanan "Etemtere fiş, kem gözlere şiş. MaşaDah de nazar degmeân" söz- lerini içeren şarkı ile girdiği ilçe- lerde ANAP iktidannı eleştiren Demirel, halka kendisinin katıla- cağı bu akşamki Hodri Meydan programını izlemeleri çağnsında bulundu. Teminatlannın vatandaşm aklı- selimi olduğunu bildiren Demirel, özal'm TV'de söylediği "Pahau- tak eskiden beri var" sözlerine de- ğinerek "Eskiden pahaldık varsa bngün olmasıru gerektinnez ki? Sen ucuzluk yapacagım diye gelip pahauuk yapaysan bunun he*abt- nı sorariar" diye konuştu. Hükü- metin enflasyon karşısındaki tu- tumunu da eleştiren Demirel, "So- nınlara, pahahhga çare buiun. Scz ne tşc yararsınız? Herhalde bos- tan korkulugu degilsiniz?" dedi. Halka rağmen halkın tepesinde oturanlan göndermenin boyunla- nna borç olduğunu bildiren De- mirel, yapamayanlann "Ben bu işi yapamıyorum" diyecek kadar utanma, haya hissi içinde olmalan Özal Değişmenin ana motoru serbest rekabetpiyasasıdır Akşam yattığı oteli sabah açtı MEHMET AKA UFUKTEKİN ADANA — Cumhurbaşkanı Turgut özal, geçen dönemlerde 'hayal' olarak nitelenen üç büyük projenin bugün uygulamaya ko- nulduğunu bildirerek "Bu ülke bir nevi dev adınlanyla ilertiyor ve ber geçen gtin kartopunun bii- yümesi gibi, çıgın buyumesi gibi büyümektedir" dedi. Türkiye'nin 1980'den itibaren istikrarlı bir ge- lişme gösterdiğini söyleyen özal, "Önümüzdeki 10 sene çok daha kritik, çok daha önemli. Çünku bu hızı alan bir ülke. önümüzde- ki 10 sene, geçen 10 senenin üç misli, dört mtsli iş yapar. Tek şart isr&rardır, yanhş yapdmama- sıdır. Biz demokratik bir sistem- le idare ediliyoruz. Karar veren mfllettir. MiDet dognı karar verir- se netice de dogro olur. tnanıyo- nnn ki Türk miDeti her zaman do|ru karar verir" diye konuştu. Önceki gece Adana'ya gelen Cumhurbaşkanı Turgut özal, dün sırasıyla Bossa-4 Fabrikası'- nın temelini attı. tskendenın De- mir Çelik Fabrikalan'nda ve Ça- talan Barajı'nda incelemelerde bulundu. özal, işadamı Ataman Fedai tarafından yaptınlan ve ilk açılışı yılbaşı gecesi yapılan Sey- han Oteli'nin de ikinci kez açılı- şını gerçekleştirdi. Adana Valiliği'ndeki brifing sı- rasında kentin sorunlan hakkın- da Vali Recep Birsin özen ve Anakent Belediye Başkanı Selü- hattin Çolak'tan bilgi alan özal, Tarsus-Gaziantep karayolunun kent ıçerisinden geçmesinin yan- lış olduğunu söyledi. Daha sonra tskenderun'a bağ- lı Sarakesi'ye geçen Cumhurbaş- kanı Turgut özal, bir yıl önce üre- time geçen EkincUer Holding'e ait entegre çelik üretim tesislerini ikinci kez üretime açtı. Törende konuşan özal, Türkiye'nin 10 yıl içinde demir çelik ithal eden bir durumdan ihracat gerçekleştiren bir ülke durumuna geldiğini söy- ledi. "Değişmenin ana motoru serbest rekabet piyasastdır" diyen özal, "Herkes rekabete ginnek Özal Bossa-4 fabrikasının temelini atbktan sonra yılbaşından bu yana çalısan Seyhan Oteli'ni açü tZLENtMLER Kore gazisinin isyanı ÇETİN YtĞENOGLU ADANA — Cumhurbaşkanı Turgut Özal, cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk kez geli- yordu Adana'ya. Yoğun bir program hazır- lanmıştı. Cumhurbaşkanı özal'ın bir hafta- bk aynhktan sonra ilk kez Adana'da bir ara- ya geldiği eşi Semra Özal için de ayrı ve yo- ğun bir program haarlanmıştı. Ancak Semra özal, kendisi için haarlanan programa ka- tılmayarak eşiyle birlikte olma>ı yeğlemişti. Cumhurbaşkanı.özal'ın üç günlük yurt gezisinin son günü Adana'da bazı "olumsnz- luklar'ia başladı. özal'lar geceyi altı aydır hizmet verdikten sonra dün Cumhurbaşka- nı'nca "resmen" açılan beş yıldızlı bir otel- de geçirmişlerdi. Sabah erken saatlerde ha- zırlanan özaliar, konuk oldukları otelden brifing verilecek vilayet konağına gitmek üzere aynldıklarında ilk olumsuzluk Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Vatandaşm bi- ri vilayet binasına gitmekte olan özal'ların makarn otosunun önüne atlayarak "Açım" diye bağırdı. Koruma polıslerinin raüdaha- lesiyle bu vatandaş "ikna" edilirken az iler- deki bir Kore gazisinin "Kemerieri çözün ar- dk. Yeteeer" diye bağırmasına engel olama- düar. Makam otosundan el ele inen özal'lar, vi- layet binası önünde kendilerini iki buçuk sa- attir bekleyen minik folklorcularla yakmdan ilgilendiler. Vilayette Adana Anakent Belediye Başka- nı Selahattin Çolak, kent sorunlannı Cum- hurbaşkanı özal'a aktarmak için terlerken Özal'lann bir avukatı da görevden alınan Ça- nakkale Belediye Başkanı tsmail Özay'ın TCK'nm 158. maddesine göre yargılanabi- leceğini gazetecilere fısıldıyordu. Avukatın verdiği bilgiye göre halen hanrhk aşamasın- daki davada Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer başkanlığındaki bilirkişi kurulu, bir ile üç yıllık hapis cezasını öngören 158. madde kapsamında özay'ın yargüanması gerektiği- ne ilişkin görüş bildirmişti. Sabancı Holding'e ait Bossa 4'ün temeli- ni atarken yaptığı konuşmada Cumhurbaş- kanı Turgut özal, Türkiye'nin ne kadar ge- Iiştiğini örneklerle anlatırken "Türkiye'de sa- nayileşmenin durduğunn" savlayanlara yö- nelik, "Bunlar politik laflar" diye'konuştu. Organize sanayi bölgesinin özelliklerini, ya- rarlannı anlatırken çevre korumanın önemi- ne de değinen özal, Yumurtalık serbest bol- gesi ile ekspres yollann yapımıyla ilgili bil- gi verirken "lcraann lçinden" pıogramını anımsattı. 1980 öncesinde herkesin kaybet- tiğini söyleyen özal, önümüzdeki on yıhn daha kritik olduğunu belirtirken F-16 "sa- vaşan şahin"lerle GAP'ı yapan bir ülke ola- rak Türkiye'nin "Hayal deailen isleri yapar dununa geldiğini'' söyledi. Türkiye'ye istik- rar geldiğini anlatan özal, "1980'li yıllarda serbest ekonomik düzene gectik. Serbest ekonomik düzenle işler kademe kademe düzeliyor" dedi. Turgut Özal, çizdiği "pembe tablo"dan sonra sona erdirdiği ko- nuşmasında, "birlik ve beraberlik" çağnsın- da da bulundu. zonmdadır" dedi. Cumhurbaşkanı Özal, önceki akşam gezdiği Kayseri Erciyes eteklerindeki villalan çok beğen- di. Özal burada yaptığı konuşma- cıklarla uğraşm' dedim" diye da, "Basından arkadaşlara 'Mü- konuştu. tevaa Çankaya Köşkü ile uğraşa- Erciyes dağı eteklerindeki villa- , bu Amerikanvari saray- lardan daha çok vergi alınmasım isteyen özal, Erciyes'te kayak merkezi kurulması durumunda bu villalann gelen turistlere kiraya verileceğini söyledi. gerektiğim bildirdi ve "Soitaa S«- leyman'a kalmayan dnnya bnnta- ra da kalmaz" dedi. lktidara "Niye ötiyorMnnz? GeUn halka gidenm" diye sesknen DYP lideri, yeni Uçe yapılan yer- lere bir hizmet götürühnediğini de belirterek bu durumu gözboyama- cılığı olarak niteledi. Daha sonra uzun bir araç konvoyuyla Konya1 ya giren Demirel, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen DYP tl Kongresi'nde konuştu. Demirel, çok sayıda bavanın da katıldığı DYP Grup Başkanvekili Konya Milletvekili Vefa Tunr'ın Van'dan taşıyıp getirdiği "Dış idbar dedi- ler, hac paralannı yedüer" pan- kartının yer aldığı salondaki ko- nuşmasında, özal'ın TV'de yap- tığı kişi başına 7 bin dolar milli ge- lir hesabı için şöyle dedi: "Böyle bir şey söylemenin an- lamı yok. Kim var aranızda 7 bin dolar alan? 2 Hpkjifin içinde Türkiye'de geHrdBzeyini 1400 do- lardan 7 bin dolara çıkarma ht- nerini Zati Sungur bile göstere- mez. Bunu birkaç gün evvel Çan- kaya sakini Hodri Meydan prog- ramına çıkıp soylüyor. Çankaya sakini deyişi en hafifi. Bir Idmse kendisini halkın yüzde 85'min red- detüği bir grnba cumhurbaşkanı seçthip Çankaya'ya otnrursa ben ona birşey demezsem, buraya ge- lemem. Türkiye'de kimin cumhur- başkanı olacağını tayin etme hak- kı mületindir." Türkiye'de bütün iplerin "B« ikrJdar elimden giderse foyanuz meydana çıkar, sokaklarda dolaşamayız" korkusuna kendini kaptırmış bir iktidann elinde ol- duğunu anlatan Demirel, "Hak milleün degü, beniındir" diyen varsa onun şaşırmış, sapıtmış ol- duğunu söyledi. Hac skandalına neden olanlann ülkede serbest d o laşım hakkını ortadan kaldırdığı- nı ve vatandaşı bu duruma düşü- renlerin bir tek gün hükümet et- meye haklan olmadığını anlatan Demirel, daha sonra şunları söyledi: "Daha önce 'Beni millet seçti' diyordu. Ama şimdi *92'de seçime gidelim, cumhurbaşkanı seçimiy- le birlikte yapalım' diyor. Sen bn Çankaya'da otnrmayı hak etme- din, gasperün. Sen şimdi oturdu- gun yerden şüpheye düştün. Içi ra- hat değOdir. Otnrduğu yerde hak- az oturnyor. Arkanda halk yok- sa 92'ye kadar niye oturacaksın? Arkanda baik varsa 96'ya kadar otnr. GH 45 gün sonra seçime gi- delim. 45 gün yetmezse 92 gün sonra yapalım. Yann akşam (bn akşam) o programa biz de çıka- cajız. Orada söyleyecegim. Efer arkanda halk yoksa, kendinden şüphen varsa bir gün bile oturma. Orası haysiyet makamıdır. Arkan- da halk varsa 96'ya kadar otnr, ye- niden seçfl, 2000'e, 200 bine kadar otur. Yeter ki arkanda halk olsun. O makamlar şeref makamıdır. Ben o makama talip falan degi- lim. Yaluz ben bir besaplaşmayı yapmaya, balkın kavgasım yapma- ya çahşıyornm." 3 Evin paketinden 6 kulakçığı hemen kesin, "EVİN, PK 34 81132 ÜSKÜDAR/İSTANBUL" adresıne hemen göndenn. Çok zarfla şansınızı artırın. TEKÇEKİLİŞTETV KAZANIN. KENDİ TV'NİZLE, KUMANDAYI ELE ALIN. MAR0© Çekihş: 12 Temmuz 1990 51 Ekran. !TTSchaubborenz
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle