27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 OCAK 1990 KÜLTÜR-SANAT CUMHURİYET/5 Barbara Stanwyck öldti • Kultur Servısı — 1940'ların unlu Amerıkalı film >ıldızı Barbara Stanwvck, Santa Monıca'da geçırdığı bır kalp krızı sonucu oldu Stanwyck 83 yaşındaydı 88 sınema ve 200 TV fîlmınde oynayan Stanwyck'm son bır haftadır St John Hastanesı'nde yattığı belırtıldı Yıllar boyu dorukta kalan ve özellıkle sert ve kışılıklı kadın rollerınde başan gösteren Amerıkalı star, 1920'lerde başlayan sınema yasamı onuruna 1982'de özel bır Oscar'a değer gorulmuştu 3 Emmy Ödulu de alan Stanvvyck, 1937'de oynadığı "Stella Dallas", 1942'de Gary Cooper'la oynadığı "Ateş Topu", 1944'te başrollerı Fred McMurray ve Edward G Robınson'la paylaştığı "Çıfte Tazmınat" ve 1948'de Burt Lancaster'la bırlıkte o>nadığı "Yanlış Numara" adlı fılmlerdekı yorumlanyla Oscar adayları arasına gırmıştı Tank Dursun K. Güneş'te • Kultur Servisi — Gazetecı-\azar Tank Dursun K , kıtap bolumu yönetıcısı olarak Guneş Vayınlan'ndakı göre\ıne başladı Guneş Yayınları'nın daha çok toplumumuza genel kultur sunan kıtaplara ağırlık vereceğuıı belırten Dursun K , parapsıkolojıden antropolojıve kadar uzanan genış bır eğıtıcı öğretıcı kıtaplar Iıstesının uzmanlarca hazırlandığını belırttı Çağdaş Doğu-Batı Edebıyatı dızısınde özellıkle >-akın çevremız ve komşu edebı>atlardan orneklerın yer alacağını, gulduru dızısının ıse çızgı roman kıtapları ve yerlı gulduru yazarlarından seçmeler olmak uzere ıkı ana turde sureceğını belırten Dursun K, guncel kıtaplar dızısınde ıse öncelıkle Turk tarıhıne ve bugunumuze yönelık yapıtların yer alacağını bıldırdı Hıkâye ve romanları çeşıtlı dıllerde ya>ımlanan Dursun K , bır süre Mıllıyet ve Koza Yayınlarfnı vönettı Gazetecılık Başarı ödullerı, Turk Dıl Kurumu, Saıt Faık ve Orhan Kemal ödullennı kazanan Tarık Dursun K.'nın konulu ve belgesel fılmlerı bulunuyor 4 Pansiyon Huzur' film oluyor • Kultur Servisi — Romancı Irfan Yalçın'ın "Pansı>on Huzur" adlı ılk romanının film hakkı satıldı Halıt Aysan'ın yapımcılığını ve göruntu yönetmenlığını ustleneceğı fılmm çekım çalışmaları yıl ıçerısınde gerçekleştınlecek Fılmm senaryosu ve dığer konulan hakkında bağlantıların kurulduğu bıldırılırken, "Pansıyon Huzur"un senaryosunun yazılmasına önumuzdekı gunlerde başlanacağı bıldırıldı Irfan Yalçın'ın "Pansıyon Huzur" romanı 1974 Mıllıyet Roman Yarışmasf nda ıkıncıhk ödulu almıştı Yalçın'ın bu romanının ıkıncı baskısı tukenırken, Gölge Yayınları'ndan çıkan, TDK 1980 Roman Ödullu "Ölumun Ağzı" adlı yapıtı da ıkıncı baskısını >aptı 'Japonya'dan esintiler' • ANKARA (AA) — Japon kıilturunun en önemlı parçasını oiuşturan dın ve dua motıflerıvle suslu geleneksel şarkılarla, unlu egzotık danslar, Ankara ve Fstanbul'da duzenlenecek gosterılerde ızlenebılecek Dunyaca unlu Japon Halk Dansları Topluluğu ıkılı kultürel ılışkıler çerçevesınde gösterıler yapmak uzere şubat ayında Turkıye've gelecek Sevda Cenap And Muzık Vakfı Genel- Sekreten Dr Rıdvan Suer'den alınan bılgıve gore topluluk, "Japonya'dan Guzellıkler ve Esıntıler" adlı göstenlerınde Japon halk dansları, Şınto ve Budızm mabetlerınde dınsel tören şarkıları ve unlu Kabukı Tıyatrosu danslanndan ornekler sunacak Sevda Cenap And Muzık Vakfı, Japonya Buyukekılığı, Kultur ve Dışışlerı Bakanlıklannın katkılan ıle duzenlenen gösterıler 8 şubatta Ankara'da buyuk tıyatroda, 12 şubatta da tstanbul AKM'de ızlenebılecek Dunyanın bırçok ulkesınde gösterıler >apan topluluk, 11 dansçı, 6 muzısyen ve 1 solıstten oluşuyor minyatür sergisi • Kultur Servisi — Iran'ın Hoy şehrınde doğan Mesut Sıvanı, Turkıye'dekı ılk sergısını Erenkoy Iş Bankası Sanat Galerısı'nde 23 ocakta açıyor Tebrız Unıversıtesı Fızık Muhendıslığı bölumunden mezun olan Sıvanı, 1976-1977 yıllarında Iran uluslararası mınvatur yanşmasında bırıncılık kazandı Iran'da 5 kışısel sergı . açan ve 10 karma sergıye katılan Mesut Sıvanı'nın Turkıye'dekı ılk sergısı 10 şubat tarıhıne kadar görulebılecek Çocukluğundan bu >ana mınvatur sanatıyla ılgılenen sanatçının bu sergısınde daha çok Iranlı göçmenlerı konu alan yapıtlar yer alıvor Mınyaturun başlangıçtan bu yanakı tarıhı gehşımını araştıran Mesut Sıvanı, halkın mınyaturden yenılık bekledığını belırterek, "Mınyatur, kıtaplarla ve muzelerle sınırlı kalmamalıdır" dıyor Gtilriz Sururi'nin kostümleri • Kultur Senisı — Gulrız Sururı tıyatro kostumlerını "Sahneden Sergıve" başlığı altında bugun sergılemeye başhyor Surun'nın 30 yıllık kostümleri Ortakoy Ayşe Sanat Galerısı'nde 3 şubat tanhıne kadar sergılenecek Sanatçı, "her yıl ıçın bır kostum' ılkesıvle bu 30 kostumu bır arava getırmış Gulrız Sururı, oyunlarda gıyüen kostumlerın korunmasının oldukça guç olduğunu belırtırken, "Bunlar vangmdan, hırsızlardan, farelerden ve kulıs arkası vamalardan kurtarabıldıklerım" dıyor '90'ın ilk müzayedesi • İslanbul Haber Servısı — 1990 ın ılk muza>edesınde antjkaya para yağdı Dun Hılton Oteh'nde duzenlenen antıka eşya muzavedesınde satışa sunulan eşvalar, >uksek fiyatlarla alıcı buldu Yaklaşık 350 parça antıkanın satışa sunulduğu muzayedede, rekoru 91 mılvon lıra ıle Sevr vazo aldı 170 cm \ ukseklığınde olan Chateau de Tuılerıes 1846 damgalı bronz kaıdelı vazo. 70 mılyon lıradan satışa sunulmuştu Antık A Ş'nın dunku 127 muzayedesınde tuğralı Osmanlı gumuşlerıne de ılgı fazlaydı Dun Turk ressamlarının tabloları da ı>ı fiyatlarla alıcı buldu Hoca Alı Rıza'nın tablosu 55 mılyon lıra, Hıkmet Onat ın pevzajı 30 mılvon lıra, Vecıhı Bereketoğlu'nun tablosu 9 mılvon 250 bın lıra, Cevat Derelı'nın tablosu ıse 12 mıKon 250 bın lıraya satıldı Dunku muza>edenın ılgınç parçalarından bırısı de 18 yuzyıla aıt tombak bır ıbrıktı Balık sırtı ve bıtkı motıflı desenlerle suslu mıne çalışmalı ıbnkm bır benzerı de Vıctona Albert muzesınde bulunuvor 40 mılyon lıradan başlayan arttırma sonucu tombak ıbrık 55 mılvon lıraya satıldı Muzavedede Hıl>e ı Şerıfler de vardı Hattat Yahya Hılmı'nın hıcrı 1313 tarıhlı Hıl>e ı Şerıtı 19.5 mılyona satılırken, keubcsı \ehbı Etendı vt. aıt Hılye ı Şerıfı'ne 7 5 mılvon lıra odendı İ S T A N B U L ' D A H A F T A N I N Ç I Z E L G E S I M U Z I K • Istanbul Italvan kultur Merkezı tarafmdan duzenle nen "Camenstıco Veneto" dortlusunun konsen bugun saat 18 00 de Kultur Merke zının Tepebaşı'ndakı salo nunda ızlenebılır • Ses Tıvatrosu Pazartesı Konserlen çerçevesınde bu hafta Esm Avşar Konsen ız lenebılır Konser oncesınde Aysun Tımuıcan'ın "on dm letısı' de yer alıyor • Devlet Sanatçısı pıyanıst Gulsın Onay, bugun saat 19 00'da Cemal Reşıt Rey Konser Salonu'nda bır resıtal venyor • Azerbaycan Şenlıklen programı kapsamında, "Azerbaycan Diyarından Kultur ve Sanat Gecesı' konsen bugun saat 20 30'da Toksım Ataturk Kultur Mer kezı'nde gerçekleşecek • Prekiasık Oda Orkestra- sı Konseri, perşembe gunu saat 18 OO'de Istanbul Buvuk şehır Beledıvesı Kankaıur ve Mızah Muzesı nde ızlenebılır • tstanbul Devlet Senfonı Orkeslrası Fılarmoru Konser lerı kapsamında Hüsnu Onaran'ın pıvano resıtalı perşembe gunu saat 18 30'da Ataturk Kultur Merkezı'nde gerçeklesecek • Ayangıl Turk Muzığı Ko- ro ve Orkestrası nın "Acera Fasü ' konsen, cumartesı gu nu saat 18 00 de Ataturk Kul tur Merkezı'nde ızlenebılır • tstanbul Devlet Senfonı Orkestrası hafta sonu konser- len kapsamında cuma ve cu martesı gunu vıvolonsel sa natçısı Oavkl Gerirtgas'ın solıst olarak kaıılacağı kon ser ızlenebılır Orkestrayı şef Tadeusz Strugala yöneıe cek GÖSTERİ/SÖYLEŞİ • Istanbul Fransız Kultur Merkezı Kultur etkınlıklen kapsamında Eve Gnlıquez'- 17 30 da Dogan Tekelı, va- pı anlavışından soz edecek • Kalamış Tıme Club ocak ayı sovleşılen kdpsamında perşembe gunu saat 20 30'da Nergıs Kumbasar, pazar gu- nu saat 20 30 da ıse Gulnz Sururı ızleyicisıvle so\ leşecek • Kadıkoy Belednest Kultur ve Sanat Merkezı'nde Yrd Doç Dr Ayia Ersoy un "Sanatta Doğu-Batı Elkıleşımı" konulu konfe ransı cumartesı gunu saat 15 OO'te gerçeklesecek T I Y A T R O • Çorum Tanıtma Vakfı Kultur Etkınlıklen kapsamın- da Tuncer Cucenoğlu'nun "Çıkmaz Sokak" adlı oyunu bugun saat 19 00 ve 21 15'te Harbıye Kenter Tıyatrosu 'n da sergıleruyor Oyunu Yusuf Kurçenlı sahneye koydu • Bakırkov Beledıye Tıyat rosu, "Zıllı Zanfe"yı Adıle j\aşıt Kultur Merkezı"ade ser gılıyor • Abdullah Şahın Nokta Tı >atrosu, "Dandını Vatandaş Dandıni" adlı ovunu Akyü dız Pasajı, Bahanve adresın de sergılıyor • Dormen Tıyatrosu, "Yo- lun tansj" ve "Kaç Baba Kaç"ı sergılıyor • Ortaoyuncular, "Sovut Padışahn ı Ses Tıyatrosu'nda, "Fertıangı Şevler' ve'tstan- bul'u Satı>onım"u Beyoğlu Kuçuk Sahne'âe sergılıyor Nobetçı Tıvatro ıse "Aşkın Gozune Göduk" adiı ovunu her pazarlesı sahnelıyor • Dostlar Tıvatrosu, "Mer- baba"yı sahnehvor • Ahmet Uğurlu, "Herşe- ye Karşıyız" adlı komedıvı Pangaltı Incı Sıneması'nda sergılıyor • Gonul Ulku-Gazanfer Öz can Tıyatrosu, "7 Yıl Sonra" ve "Kıralık Daıre"yı sahnelı yor • Kent Oyuncuları, "Şafak YıldızlarT'm ve yalnızca cu martesı gunu saat 15 OO'de ESİN AFŞAR SES-1885TE — Esın Afşar, bugun saat 21.OO'de Bevoglu'ndakı Ses-1885 salonunda bır konser ve- recek. Esın Afşar konsennde Aysun Tımurcan da bır on dınletı sunacak. ın "Mes Potes Les Poeles" adlı şur dınletısı bugun saat 18 30'da kultur merkezının Taksım 'dekı salonunda ızle nebılır Eve Gnhquez'ın va rın saat 18 30'da gerçekleştı receğı "La Cnanson FrançaBe" başlıklı konferan sı ıse ucretsız ızlenebılecek • IFSAK tarafından duzen lenen "Bybassos" Saydam Gosterısı bugun saat 19 OO'da IFSAK'ın Sırasehı terCad Hocazade Sok 17/3 So 1u adresmde ızlenebılır • Resım ve Heykel Muzele- n Derneğı'nın sovleşılen kap- samında bugun saat 14 OO'te Gokhan Anlağan'ın resım sanatı uzenne soyleşısı Mı mar Sınan ünnersttesı Resım Heykel Muzesı 'ndekı dernek merkezınde ızlenebılır • Turkıye \ azarlar Sendıka sı nın "Galıpdede Cad 48 5 No lu Tunel adresınde salı gunu saat 18 OO'de Başar Sabuncu, edebıyat sınema ılışkılerı uzenne konuşacak • Istanbul Buyukşehır bele dıvesı kultur eıkınhUea çer cevesınde varın saat 16 30 da Muzaffer Ozdemır'ın bağla ma dınletısı perşembe gunu saat 16 10 da Mehmet Ke- mal'ın şıır soyleşısı cuma gunu saat 16 00 da Unver Oral ın "karagoz *e Çocuk" konulu konferan-ı, cumartesı gunu saat 12 00 de karagoz kursu Ataturk Kııaphğı Toplantı Salonu'nda gerçek- lesecek • Alman Kultur Merkezı ocak etkınlıklen kapsamında • \lmanlar Nasıl Bır Alman- \a Istıvor0 ' konulu acikotu rum çarşamba gunu saaı 18 30'da merkezın Odakule dekı yerınde gerçeklesecek Açıkoturuma Ömer Erze- ren, Baha Gongur, Dr Berthold Johannes, Ercan Karakaş, Regaıp Mınarecı, Altan Oymen ve Helmut VVeber katılacaklaı • "Gonuntuze kadar Caz ' konulu konferanslar dızısının son bolumu perşembe gunu saat 19 00 da Pera Sanaten'n de gerçeklesecek Bu son bolumde Erol Pekcan cazın gelışımını ana hatlanyla ozet • \ apı Endustn Merkezı lı.ılıalık programı cerçevesın de perşembe gunu saal "Ben AnadolıT'yu sergılıvor • Tıyatro Devran "Daktılo- lar"ı Kenter Tıyatrosu'nda her salı sergılıyor • Rustem Batum, "tkı Ters Bı Duz I aflar" adlı tek kışı lık komedıyı Gönul Ülku Gazanfer özcan Tıyatrosu'n da sahnelıyor • Tevfik Gelenbe Tıyatrosu, "Goaut Kımı Severs*"yı ser gılıyor • Levent Kırca Tıyatrosu "Sefen Ramazan Bev'ın Na- file Dunyası"nı Harbıye Ken ter Tıyatrosu nda sergılıyor • Haiı Çaman Yedıtepe Oyuncuları, "Pepsı"yı Kadı koy HalkEğıtımMerkezı'nde sergılıyor • Genç Seyırcı Tıyatrosu "Panlolonlu Bulufu çarşam ba gununden ıtıbaren Dosı lar Tıyatrosu'nda sahnehyor • Alı Poyrazoğlu Tıyatrosu "Çılgınlar Kulubu"nu sahne lıvor • Nısa SerezL Tolga Aşkıner Tıvatrosu, "Ah, Şu Gençler" adlı muzıkal komedıvı Be yoğlu Kuçuk Sahne'de sergı lıyor • Enıs Fosforoglu Tıvatro- su, "Gozlenmı Kapanm, Va- zıfemı Yapanm 'ı Kadıko\ Halk Eğıtım Merkezı'nde ser gılıvor • Tıvatro Altın Maske pa zar gunu saat 15 OO'te "Gul- mez SultaıT'ı Kalamış Tıme Club\a sergılıyor • Pendık Halkevı Tıyatro Kolu, "kahvede Şenlık Var" adlı ovunu Pendık Ataturk Kultur Merkezı'nde sergılı vor • BogaaçıOvunculan "Kel Şarkıcı"vı perşembe gunu sa at 14 30 da Fransız Kultur Merkezı'nde sergılıyor • Sarıyer Halk Eğıtım Mer kezı Tıyatro Kolu "Şehnje" vı Sarıyer Halk Eğıtım Mer kezı nde sahnehvor • "Geleneksel Lmranıve Gunlerı etkınlıklen kapsa mında \nkara Bırlık Tıyatro su, ' İcraatın İçınden İnsan ManzaralarTru sergılıvor • Tıvatro Elele, "Kargadan Çıktık Yola" adlı danslı mu zıklı seyırlık cocuk oyumınu her cumartesı saat 11 ^Oda AKM Sınema Salonu'nda sergılıyor • Turk Kulturune Hızmet Vakfı "Cınlı Vazıcı"yı her pazar saat 11 30'da AkMSı 1936 YILINDA PORTOFİNO'D\ — \lman fotoğrafçı Herb€rt Lısfin 1930-1970 \Ulan arasındakı çalışmalarını kapsayan sergı, Vıldız L nıversıtesı Sabancı Kutuphanesı'nde. Yıldız l nıversıtesı ıle Turk-Alman Kultur Merkezı'nce duzenlenen sergıde Lısl'ın 19J6'da ttalya'da Portofıno'da çektıgı bır fotoğraf da ver alıvor nema Salonu'nda sergılıvor • Istanbul Beledıyesı Şehır Tıvatroları Harbıve Muhsın Ertuğrul Sahnesı ^ıde salı, cu martesı ve pazar gunlerı "Lu- kus Havat", çarşamba, per şembe ve cuma gunlerı ıse "Kral Lear", Falıh Resat \urı Sahnesı'nde salı gunu ' Me- raklısı Içın Oyle Bır Hıkâye", çarşamba gununden ıtıbaren hafta sonuna kadar "Kafes Arkasında", Uskudar \1usa hıpzade Celal Sahnesı'nde sa lı, cumartesı ve pazar gunle rı "Suçlu mu, Suçsuz nıu''", varşamba, perşembe ve cuma gunlen ıse "Buziar Çozulme- den", Kadıkoı Haldun Taner Sahnesı'nde salı \e pazar gu nu "'Gunden Gece>e", çar şamba, perşembe, cuma ve cumartesı gunlerı ıse "Aklor Kean" ızlenebılır • Istanbul Devlet Tıyatrosu Buyuk Sahne'de cumartesı ve pazar gunlerı "Batı Yakasının Hıkâvesı", Oda Tıyatrosu'n da salı gununden ıtıbaren hafta sonuna kadar 'Kral UşuBtesı", Taksım Sahnesı n de ıse salı gununden hafta sonuna kadar "Yaşar \e Ya- şar Ne Yaşamaz" adlı oy un lar ızlenebılır Rıck Moranıs başrollen pav laşıvorlar (Beyoglu Emek, Kadıköy Reks, Topkapı Sur, Aksaray Yıldız, Bakırköy Renk) • Yasemın "lonetmenlığını Hark Bohm'un ustlendığı film cuma gunune kadar go rulebılır Fılmde başrollerı Ayşe Romey, Uwe Bohm ve $ener Şen paylasıyorlar Film cumaya kadar suruyor (Beyoğlu Fıtaş, Suadıye At- lantık) S E R G İ İ M Z A G Ü N Ü • Burhan Gunel, Kemal Ozer, Emıne Erbaş %e Hay- ret Gurkanlı, cumartesı gu nu saat 15 30 da Hatay Res- taurant'ia kıtaplarını ımzala yacaklar O P E R A / B A L E • Levent Arşıray'ın resım sergısı Sanfa Sanat Galerısı' nde 19 şubata kadar görule bılecek • Tayfun Sanlıman'ın re sım sergısı Galerı MD'de 13 şubat tanhıne kadar yer alı yor • "Azerbavcan Ressamlan Resım Sergısı" 26 ocak tarı hıne kadar islanbul Devlet Guzel Sanallar Galerısı 'nde • Umut Ozcan ın resım ser gısı 2 şubaıa dek Bebek Ak bank Sanat Galerısı 'nde gö rulebılır • Mesut Sivanı'mn resım lerı varından başlavarak 10 şubat tanhıne kadar Türkne Iş Bankast Sanat Galensı nde sergılenıyor • Azerbaycan halı ve kılım lerı 2f> o ak tar H>n» l •••* * lerısı'nde gönılebılır • Edwın Wtegele'nın sulu boya çalışmaları ay sonuna kadar Kadıkov Beledıvesı Kultur \e Sanat Merkezı nde yer alı\or • Maggıe Danon ve Alber- to Modıano'nun Çptoğraf sergısı 3 şubata kadar Refo Sanat Galerısı'nde sunulu vor • Yunus Nuş'un resımlen av sonuna kadar Galerı ka re de yer alıvor • Bıngul Başarır'm sera- mık sergısı yarın Desıek Re asıirans Sanat Galrısı 'nde açılıvor Sergı 16 ocakta so na erecek • Dilek Aydemır \e Nılay Mestçı Kermen'ın resımle rı yanndan ba^lavarak 10 şu bata dek Erenkoy Iş Banka sı Sanat Galerısı'nde yer ala cak • Aynur Aytaç'ın resım sergısı 24 ocaktan başlayarak 24 şubata kadar Sovak Sanat Galerısı'nde ver alacak • Serpıl Akyıl'ın resımlen yanndan başlayarak 16 şuba ta dek Desıek Reasurans'da sunulacak • Erem Çalıkoğlu'nun to toğraf sergısı av sonuna dek Pamukbank Vışantafı Sanat Galerıv 'nde gönılebılır • Alaın Desseıne'nın "Ve- • Istanbul Devlet Opera ve Balesı salı gunu saat 20 00 de "Sıbırlı Flul" operasını, çar şamba gunu saat 20 OO'de "Nıçın" adlı baleyı, cuma gu nu saat 19 30'da "Fantastık" adlı muzıkalı, cumartesı gu nû saat 11 OO'de "Yedısı Bırden" adlı çocuk muzıka hnı, saat b 30'da ıse "Maça Kızı" operasını Alaturk Kul- tur Merkezı nde sergılıyor S I N E M A • Dıe Hard-Zor Olum John Mc Tıeman'ın vonet menlığını ustlendığı dedektıf lık oykusunde Bruce VVılls, Bonnıe Bedelıa, Alan Rıck- man ve Alexander Godu- nov başrollerı pavlaşıvorlar (Şişlı Stte, Kadıkoy Surey- ya, Çemberlıtaş Şafak) • 9 Vi Hafta Geıen vıl "01- duren Cazıbe ' adlı fılmını ızledığımız Adnan Lyne'ın 1985 tanhlı fılmı, vıdeo pı>a sasındakı başansmdan sonra gostenme gırdığı sınemalar da da vogun ılgı goruyor (Beyoğlu Sınepop, Kadıkoy Moda) • Bırd Unlu saksafoncu Charlıe Parker'ın vaşamıru konu alan film, gosterıme gırdığı smemadakı tekmk ak saklık gıderıldıkten sonra >e nıden gösterımde 1988 Can nes Film Festıvalı'nde başro! oyuncusu Forest Whrtaker'a En Iyı Aktor Odulu nu ka zandıran film, hafta sonuna kadar göstenmde kalacak (Beyoğlu Frtaş Cep Sa/o- nu) • Back to the Future - Ge- lecege Donus II Masum Sanık Roger Rabbıt 'ın vo- neımenı Robert Zemeckıs tarafından gercekleştırılen bıl.m kurgu vapımda Mıc- hael J Fox ve Chrıstopher Lloyd başrollen pavlaşivor lar Film cuma gunu valnız Istanbul da 6 sınemada bır den gostenme gırıvor (Sua- dıye Atlantık Kadıkoy As, Bakırköy 74 Beyoğlu Atlas, Aksaray Knstal, Beşıktaş Yumurcak) • Gomlek Y önetmenlığı Bılge Olgaç ın vaptığı film, cumartesı gunune kadar go rulebılır Fılmde başrollen Bertıan Şımşek ve Erdal Ozyağcılar paylasıyorlar (Ataturk KUItur Uerkezi Si- nema Salonu) • Ghostbusters II - Haya- let Avcıları II Ivan Reıt- man'ın vonetmenlıgını usl lendığı fılmde. Bifly Murray, Dan Aykroyd, Sıgoumey VVeaver, Harold Ramıs ve HALtL AKDEMZ BM'DE — Halıl Akdenızın resım- lerı 5 şubata kadar Galerı BM'de sergılenıvor Akdenız, Bılkent L'nıversıtesı Guzel Sanatlar Fakultcsı Resım Bolu- mu'nde ogretım uyesı. )ıldız Sarayı Stlahhane'de | sunuluyor • Erenkov Lıons Lıoness Kuluplerının duzenledığı "Çızgı Sergı" ay sonuna ka- dar Kadıkov Beledıyesı Ser gı Salonu'nda yer alıvor • Iffet Karanıs ın resımle rı 9 şubata kadar Parmakka pı Iş Sanat Galerısı nde sunu luyor • Nevzat Akoral, Ismaıl Altınok, Fıkrı Canturk Nu- rı Abaç ve Lutfu Gunay ın vapıtlarının ver aldıgı ' An- karalı Ressamlar" sergısı 24 ocakta Almelek Sanat Gale rısı nde sona envor • Rahmı Aksungur Ta- mer Başoglu, Salıh Coş- kun, Selma Gurbuz, Aytaç Katı ve Zuhtu Mundoğlu - nun resım ve heykellerı 27 ocaga kadar Tem Sanat Ga sergısı 7 şubat tarıhıne kadar Cep Galen'de (Istıklal) Cad Mueyyet Sok No 9 Tunel) gorulebılır • Fıkret Kolverdı'nın re sımlen 24 ocaktan başlaya rak 12 şubat tarıhıne kadar Edpa Sanat Galerısı 'nde ver alıvor • Hattat Yusuf Sezer ın Hat Sanatları Sergısı bugun 58 Buhar Caddesı Ao 73 Zevtmburnu adresındekı ga lerıde acılıyor Sergı I şuba ta kadar görulebılecek • "Şaır Ressamlar Sergısı ' 10 şubata kadar kadıkoy Al tmeller Sanat Galerısı 'nde v er alacak Sergıde Hulkı Ak- tunç, Metın Eloğlu, Muzaf- fer Erdost Bedrı Rahmı Eyuboğlu, Turgay Go- nenç, Aydın Hatıpoğlu, Ozdemır Ince Oktay Rıfat ve Afşar Tımuçın'ın çalışma larının yanı sıra gecen hafta yıtırdığımız Cemal Sureya'- nın da cızgılerı sunuluyor • Halıl Akdenız'ın resım sergısı 5 şubata kadar Galerı BM'de gorulebılır • Muhsın Kut'un "Çalın- mış \ enedık" adlı resım ser gısı ay sonuna kadar Hobı Sanat Galerısı 'nde gorulebı lır • H Vecıh Bereketoğlu - nun resım sergısı 11 şubata kadar Benadam Sanat Gale- rısı'nde ver alıvor • Muzaffer Akyol'un "Umut Huzun Içınde" adlı resım sergısı 25 ocaga kadar Galerı Pago'da • Oludoga Yoromculann- dan Bır Kesıt" sergısı 29 oca ga kadar Muhurdar Sanat Galerısı nde görulebılır • Çiğdem Erbıl Sağın'ın resım sergısı 29 ocaga kadar Yönca Modern Sanat Gale rısı 'nde • Mehmet Guleryuz'url re sım sergısı 27 ocaga kadar Ataturk Kultur Merkezı'nde gomlebılır • Turan Erol, Ergın Inan, Orhan Peker, Utku Varlık ve Huseyın Yuce'nın karma resım sergısı Artısan'da 31 ocaga kadar görulebıhr • Canan Beykal, Ayşe Erkmen, Serhat Kıraz, Fu- sun Onur un ' Gonderme ler" adlı sergısı 2S şubat ta rıhıne kadar Maçka Sanat Galerısı nde gorulebılır • Hakan Onur'un resım sergısı 20 şubata kadar Zeb ra'da • Cemal Tollu, Hamlt Go- rele, Cevat Derelı Alı Çe- lebı ve lihamı Demırcı nın karma sergısı 9 şubata kadar Cumalı Sanat Galerısı nde yer alıyor • llhan Koman'ın bronz heykellerı ay sonuna kadar Galerı \evde yer alacak • Sitou A Gnassounou'- nun resım sergısı 2^ ocak ta nhıne kadar Ozel Şışlı Terak kı Lısesı nde gorulebılır • Neoahat Erkeklı'nın re sım sergısı 28 ocağa kadar Is lanbul Beledıye Taksım Sa nat Galerısı nde yer alıyor • Giingor Taner'ın resım sergısı Ataturk kultur Mer Aec/'nde • Herbert Lıst ın "Fotog- raflar 1930-1970" adlı sergı sı Yıldız Unıversıtesı Saban cı Kutuphanesı'nde ay sonu na kadar gorulebılır • Umur Turker'ın resım sergısı av sonuna kadar Gor bon Sanat Galerısı'nde • Cem Yalın'ın resım ser gısı ay sonuna kada r Umıt > aşar Sanat Galerısı 'nde go- rulebıhr • Gonca Sezer'ın resımle H 30 ocaga kadar Urarl Sa nat Galerısı nde • Orkun Tuna'mn resımlen 8 şubata kadar Gençler Sanut Galerısı'nde (Halaskargazı Cad 100-106) gorulebılır • Adnan Vannca'nın resım sergısı 2 şubata kadar kıle Sanat Galerısı'nde gezılebılır • Koray Gelisen - Taner Guven resım sergısı ^ şuba ta kadar Tobank Sanat Ga lerısı'nde ver alıyor • Fertıat Atalay'ın "Dun" adlı fotoğraf sergısı 31 ocak tanhıne kadar Fransız Kultur Merkezı nde yer alacak • Orhan Akkaplan'ın sulu- boya resım sergısı 9 şubata kadar Unkapam Tekel Genel Mudurluğu Sanat Galerısı 'n de sunuluyor • Yaşar Samı Gokgoz'un baskı resım hevkel sergiM Çemberlııaş Basın Muzesı Sanat Galerısı'nde 8 şubata kadar görulebılecek • Nâzım Hıkmet'ın 88 do ğum gunu anısına duzenle- nen vazarın annesı Celıle Hanım'ın resım sergısı Kuru çeşme Mulkıvelıler Lokalı'n de • ' Beylem Koleksıyonu Gostenler-I" adlı resım ser gısı 2 şubat tanhıne kadar Galerı Beytem 'de (Buyukde re Cad Bey tem Han Şışlı) • Ercan Akbay'ın resım sergısı 27 ocağa kadar Maa rıflıler fn'nde gorulebılır • Suzan Gökçek ve Alp Bartu'r.un resım sergısı Ramko'da 26 ocak tanhıne kadar surecek • Haşmet Akal'ın resım sergısı Harbıve Garantı Sanat Galerısı 'nde 26 ocaga kadar surecek • Hayn An'nın resım sergısı 28 ocak tanhıne kadar Tak sım Sanat Galerısı'nde yer alıyor • ItaJva'nın Faenza kentın den gelen seramıkler 18 şuba ta kadar Turk ve Islam Eser lerı Muzesı nde sergılenıvor • Ercan Akçetın'ın sergısı 30 ocaga kadar Kazım Taş kent Sanat Galerısı II'de ONFMSEMEDİGİMIZ AYRIINTILAR — \apıtları t rart SanaJ Galerısı'nde sergıle- nen Gonca Sezer, gunluk vaşamda onemsemedıgımız avrıntılann ne^neler aracılıgnla resımlere yansıdıgı gonışunde. Sezer ın sergısı av sonuna kadar açık "Venedik Masklan?? • Kultur Servısı — Fransız fotoğraf sanatçısı Alaın Desseıne'nın "Venedık Masklan" adını tasıyan fotoğraf sergısı, Cep Galen'de açıldı Geçen yıl Ayvalık'ta bır kışısel sergı açan Desseıne, Turkıye'dekı 2 kışısel sergısınde Venedık Karnavah'ndan goruntulere yer verıyor Belçıka'da yaşamım surdurmekte olan sanatçının fotoğrafları arasında Istanbul'dan çeşıtlı manzaralar da yer alıyor Alaın DesseıneJ nın yapıtları 7 şubat tarıhıne kadar Cep Galen'nın Istıklal Cad Mueyyet Sok No 9 Tunel adresınde gorulebılır Efes Müzesi koleksiyonu • SELÇLK (AA) - Efes Muzesı'nde yenı yılın ılk sergısınde, muzeye armağan edılen ve çeşıtlı ressamlara aıt tablolardan oluşan eserler yer alıyor Sergıde, 4 yıldan bu yana muzede sergı açan ressamlar tarafından Efes Muzesı koleksıyonuna armağan edılen 30 tablo yer alıyor Sergı, 31 ocağa kadar gezılebılecek Bu yılın ılk haftasında Efes Muzesı'nı 500 turıst gezdı. Yusuf Nuş Sergisi • Kultur Servısı — Yusuf Nuş Resım Sergısı, Galen Kare'de açıldı Yugoslavya doğumlu sanatçı, 1978 vılında Istanbul Devlet Guzel Sanatlar Akademısı Resım Bolumu'nden mezun oldu İlk kışısel sergısını Beyoğlu Parmakkapı Iş Sanat Galerısı'nde, 2 kışısel sergısını ıse Taksım Sanat Galerısı'nde açan sanatçının yapıtları 31 ocak tarıhıne kadar sergılenrvor Folklor Kııruımı'ndan • Kultur Servisi — Folklor Kurumu'nun duzenledığı Oğuz ve arkadaşlarının dınletısı 24 ocakta saat 19 OO'da Folklor Kurumu Genel Merkezı'nde (M Kemalpaşa Mahallesı Defteremını Sokak 8/2 Aksaray) gerçeklesecek Nedım Çıçek ıle Necıp Yılgın dınletılerı ıse yıne saat 19 OO'da avnıyerde ızlenebılır Toker Sergisi • Kultur Servisi — Unsal Toker Resım Sergısı, 29 ocak tarıhınde Opera Sanat Galerısı nde açılıvor 1958 yılında Guzel Sanatlar Akademısı Yuksek Resım Bolumu Alı Çelebı Atölyesfnden mezun olan sanatçı, yaklaşık 40 yıldır surdurduğu resım çalışmalarını bugune kadar açtığı 40 sergıde belgeledı Sanatçınm, denız, gemıler, çıçekler ve doğayla butunleşmış ev goruntulennın >er aldığı yapıtlan 17 şubat tarıhıne kadar gorulebılır Kayan'dan sergi • ANKARA (AA) — Sanatçı Sabıh Kavan, dorduncu kışısel resım sergısını 23 ocakta açacak. Yaklaşık 40 suluboya yapıtı Galerı Grıfon'da sergılenecek sanatçı, 1916 vılında Istanbul'da doğdu Breın ve Zurıh teknık unıversıtelerınde mımarlık eğıtımı goren sanatçı, Prof Haamann, Baumberger ve Gıessler atolyelennde desen ve heykel çalışmaları yaptı Çetinor'un suluboyalan • BURSA (AA) — Ressam Bulent Çetınor, 34 sulubova resım sergısını 22 ocakta Devlet Guzel Sanatlar Galerısı'nde açacak Sergıde sanatçının 1970-1990 Mİları arasında Anadolu ve Trakya'da yaptığı çalışmalar yer alacak Belgesel resımlen tarıh kıtaplanna benzeten sanatçı, "Zaman gevtıkçe eskı evler, sokaklar, onlann oluşturduğu kasabalar, kentler anıtlaşır, eskı eser gorunumune burunurler" dıyor BILSAK'TA BUGÜN 22 Ocak Pazartesı: 19 00 KONFERANS "İnsan Haklan Hukukunda Ozguriukten Voksun Bırakılma Rejımı" Semıh GEMALMAZ. 10 00-01 00 arası CAFE- FOYtR-BAR BILSAK Herkese Acıktır BİLSAK Sıraselvıler. Soganrı Sk N 7 CIHANGIR 143 28 79-143 28 99
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle