12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Pazar 10 Eylül 2017 [email protected] TASARIM: SERPİL ÜNAY İşçisiz ILO toplantısı ekonomi 9 4 ILO’nun 25 Ekim’de Türkiye’de yapacağı toplantısına ITUC ve ETUC’un boykot çağrıları destek bulmaya başladı. Toplantıya 51 ülkeden işveren ve hükümet temsilcileri katılacak. 4 Boykotun gerekçesini, Türkiye’de son dönemde demokrasi, işçi hakları, örgütlenme özgürlüğü gibi konularda yaşanan gelişmelerden duyulan rahatsızlıklar oluşturdu. Kararı yaklaşık bir buçuk yıl önce alı yonu (ITUC), ILO Genel Merkezi’ne toplantının Türkiye’de yapıl nan ILO Bölge Top mamasını ya da hükü lantısı büyük bir boy mete zaman tanıyarak, kota sahne oluyor. özellikle çalışanlara Uluslararası Çalış yönelik tutumun de ma Örgütü’nun (ILO) dört yılda bir yapılan bölgesel toplatıyı 25 OBülcyaüyktaş ğiştirilmesi, düzeltilmesi yönünde zaman tanımasını istendi. Ekim’de Türkiye’de Dikkat çekilen nok yapması kararının ardından, taların özünü; Türkiye’de son bir yıldır dillendirilen boykot aylarda sendika üyesi on bin çağrıları geniş destek bulmaya lerce çalışanın büyük ölçüde başladı. Böylece ortaya işçisiz Kanun Hükmünde Kararname bir ILO toplantısı tablosu çıktı. ler dayanak gösterilerek, ge ILO Türkiye Direktörü Nu rekçe sunulmaksızın ve huku man Özcan, toplantının bir bu ki itiraz hakkı tanınmaksızın çuk ay kadar önce kesinleşme işten çıkartılması, sosyal gü sinin ardından boykot karar venlik sisteminin dışına itilme larının alınmaya başlandığı si oluşturdu. nı aktardı. Zira toplantı kara Ancak Türkiye, başta Çalşı rı prosedür gereği yaklaşık bir ma Bakanlığı olmak üzere du buçuk yıl önce alındı. Ancak, rumu kabul etmediği gibi yo başta OHAL’in çalışanlara yö ğun bir lobi çalışmasıyla top nelik uygulamaları olmak üze lantının kararlaştırılmış ta re bir dizi gerekçe ile toplantı rihlerde ve Türkiye’de yapıl nın ertelenmesi istendi. masını sağladı. Karşılıklı çağrı Hatta söz konusu çatı örgütü üyelerinin de bu durumu Bir dizi telefon trafiğinin ar desteklemesi istendi. KESK dından edindiğimiz kadarıyla dışındaki konfederasyonlar; gelişmelerin başlangıç nokta Türk İş, Hak İş ve DİSK’in sını, Türkiye’deki kanlı darbe toplantının Türkiye’de olması girişimi sonrası alınan OHAL yönende çağrılar yapılmasını kararlarının çalışanlara hak destekledi. sız bir şekilde uygulanması oluşturdu. Bakan’a bildirdi İlk olarak toplantının ILO’nun bu tavrı karşısında İstanbul’da yapılmaması gün ITUC ve ETUC, üyelerine topla deme geldi. Dünya işçi hareke tıyı boykot etme çağrıları yaptı. tinin çatı örgütleri niteliğinde Şimdi ülkelerden teker teker ki Avrupa Sendikalar Konfede boykot açıklamaları gelmeye rasyonu (ETUC) ve Uluslara başladı. Bunlardan birini de rarası Sendikalar Konfederas Deutsche Welle’de yer alan Al man Sendikaları Konfederasyonu oluşturdu. Avrupalı işçi sendikaları da yapılan boykot çağrısına uydu. Türk hükümetinin son dönemdeki baskıcı politikalarına tepki göstermek için İstanbul’da yapılacak toplantıyı boykot etme kararı aldı. Alman Sendikalar Konfederasyonu (DGB) Başkanı Reiner Hoffmann boykot kararlarını bir mektupla Federal Alman Çalışma Bakanlığı’na bildirdi. DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Hoffmann, Türkiye’de son dönemde demokrasi, işçi hakları, örgütlenme özgürlüğü gibi konularda yaşanan gelişmelerden rahatsız olduklarını, buna tepkilerini göstermek istediklerini söyledi. Sistematik baskı Reiner Hoffmann, “Türkiye’de son aylarda sendika üyesi on binlerce çalışan büyük ölçüde Kanun Hükmünde Kararnameler dayanak gösterilerek, gerekçe sunulmaksızın ve hukuki itiraz hakkı tanınmaksızın işten çıkartıldı, sosyal güvenlik sisteminin dışına itildi” diye konuştu. İnsan hakları aktivistlerinin sistematik baskı altında olduklarını, sahte, gerçek dışı bahanelerle tutuklandıklarını söyleyen Hoffmann boykutun gerekçesini şöyle değerlendirdi: “ILO bölgesel toplantısının Türk siyasi liderliği tarafından basında kötüye kullanılması, istismar edilmesi tehlikesi bulunmaktadır. Türkiye’deki baskıcı iç politika ve sınırlandırılmış basın özgürlüğün nedeniyle, bu etkinlik yaşanan mevcut gelişmelerle dürüst bir şekilde yüzleşmeye de katkı sağla mayacaktır”. Rusya katılabilir Şimdi görünün o ki Rusya ve belki bazı ülkelerin işçi temsilcilerinin katılacağı bölgesel toplantıda ağırlıklı olarak işveren ve hükümet temsilcileri yer alacak. ILO’nun her dört yılda bir yaptığı Avrupa Bölgesel Toplantılarında, yaklaşık 51 ülkeden hükümet, işveren ve işçi temsilcileri bir araya gelerek ekonomik ve sosyal meseleleri ele alıyor, bölgesel öncelikleri masaya yatırıyor. ITUC bünyesinde 161 ülkeden 325 sendika yoluyla dünya çapında 176 milyon işçi, ETUC bünyesin de 82 ulusal konfederasyon bulunuyor. Alaşehir, Toscana olur mu? Alaşehir çağdaş bir marka kent olmaya soyundu. Verimli bağları ve antik kenti tamam ama bağların içlerine giren jeotermal santrallar ne kadar izin verecek? Yedi ayda yüzde 8.5 değer kazandı. Türk Lirası, bir ilke imza attı Türk Lirası üst üste yedi ay değer kazanarak dolar karşısında bir ilke imza attı. Şubatağustos ayları arasında yüzde 8.49 değer kazanan lira, bu oranla dolar karşısında üst üste 7 ay yükseliş kaydederek tarihinde bir ilke imza attı. Bu yılın şubatında dolar karşısında yükselişe geçen TL, 1989’da konvertibl olmasından bu yana ilk kez 7 ay üst üste dolar karşısında değer kazandı. ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilim ve ABD’de açıklanan verilerin beklentileri karşılamamasından negatif etkilenen dolar, yurtiçinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para politikası sonucu TL karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. l Ekonomi Servisi Kredi kartında faiz artmadı Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamada, bankaların, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediği bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamalarının menfaatlerine olacağı belirtildi. l Ekonomi Servisi Yılda 350 bin ton rekolte, üzümün yarattığı 2.5 mil yar dolarlık bir iş hacmi...Uçsuz bucaksız bağları ile Türkiye’nin en büyük üzüm rekoltesine ve çeşitliliğine sahip Alaşehir önü ne bir hedef koydu. 2 yılda dün yada üzümle anılan bir mar ka kent olmak. Bir anlamda Türkiye’nin Toscana’lığına so yunmak... Aslında ünlü çekir deksiz Sultaniye üzümü, Sarı Kız Maden Suyu, geçmişi MÖ 150’ye dayanan an tik kent Phi ledelphia, Hı ristiyanlığın ilk kilisele rinden St. Je an kilisesi ile farklı değer ÖYüzzleamk leri de bünyesinde barındıran bir il çe Alaşehir. Manisa’ya bağlı. Hem diş hekimi hem de bağcı olan Belediye Baş kanı Gökhan Karaçoban “Gele ceğe sözümüz var. Bu yüzden markalaşma vizyonu çerçeve sinde bir sürü projeyi yaşama geçirmeyi he defledik, işe de başla dık” diyor. Bağ bozumu festivali, Toscana’nın Sie na kenti ile kar deş şehirlik gi rişimi, üzüm le ilgili katma değeri yüksek ürünlere yönel GKaörkahçoanban mek... Ama... Evet işin her zaman ki gibi bir de Başkan Karaçoban, alınan iki kararın birbiri ile çeliştiğini söylüyor. Ekolojik dengenin korunması koşulu aradıklarını anlatan Karaçoban, belediye olarak bir yıl sonra üretime geçecek bir santrala ortak olduklarını söyledi. ‘ama’sı var. O da 287 santigrad derece ile dünyanın dördüncü Türkiye’nin birinci ‘en sıcak yeraltı sularına” sahip bölge oluşu. Hal böyle olunca jeotermal santrallar için de düğmeye basılmış. Şu ana kadar 9 holding enerji üretimi ile ilgili yatırım izni almış. İlk aşamada toplam 200 me gawattlık bir üretim söz konusu. Ancak bu kadarla da sınırlı değil. Devamı gelecek. Çünkü bu verimli ovanın her bir metrekaresi MTA (Maden Tetkik Arama) tarafından ruhsatlanmış durumda. İşin ilginci aynı ovanın geçen ay tarımsal sit ilan edilmiş olması. Bir santralın ömrü 35 yıl, toprak sonsuz “Peki korunuyor” mu diye soruyoruz. Karşımıza bir sürü soru işaretleri çıkıyor ve tabii geçmiş vahim hatalar. Örneğin kuyuların açılması sırasında sıcak suların çaylara, derelere dökülmesi, sondaj sırasında bir kuyunun kontrolden çıkması ve patlaması... Peki bundan sonra? Jeotermal santrallar kapalı dev re çalışır, yerin 3 bin metre altından aldığı suyu yine geri verir ama bir taraftan da karbondioksit emisyonu yaratır. Onlarca sant ral devreye girince bölgeye ne olacak peki? Üstelik Alaşehir 1. dereceden deprem ku şağı. Karaçoban bunları anlatmak için Enerji Bakanı’ndan randevu talep ettiğini ama bir türlü alamadığını söylüyor, “Bütüncül bir havza planı gerek. Bir santralin ömrü 35 yıl ama bu topraklar nesiller boyu” diye ekliyor. Küresel piyasalarda kasırga etkisi Irma Kasırgası öncesi petrol fiyatları düşüşte. Londra Brent tipi petrolün varili yüzde 1.7 düştü, Batı Teksas türü petrolün varili yüzde 3.7 kayıp yaşadı. Uluslararası ölçekte en yaygın olarak kullanılan Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1.7 kayıpla 53.58 dolara kadar indi. ABD’nin Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3.7 düşüşle 47.27 dolara kadar geriledi. Harvey Kasırgası yaklaşık 180 milyar dolar zarara yol açmıştı. Irma Kasırgası nedeniyle Florida’da oluşabilecek toplam zararın 125 milyar doları bulabileceği öngörülüyor. l Ekonomi Servisi Yarışmaya bu yıl 1.897 yarışmacı, 6.501 fotoğraf ile başvuruda bulundu. Fatma Salt’ın bu fotoğrafı mansiyon aldı. Kadın Gözüyle Kareler, Bursa’da “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’17” fotoğraf sergisi, Bursalı fotoğrafseverlerle buluşuyor. Anadolu Hayat Emeklilik’in bu yıl 11’inci kez düzenlediği Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren 44 fotoğraf, 518 Eylül tarihleri arasında Korupark AVM sinema sergi alanında Bursalı fotoğrafseverlerle buluşuyor. Fotoğraf tutkunu kadınları ‘Hayata Dair’ temasıyla buluşturan yarışmada, bu yıl birincilik ‘Yolcu’ adlı fotoğrafıyla Demet Cevrim’in olurken ‘Sherbet’ adlı fotoğrafıyla Banu Cihan ikinci, ‘Kömür’ adlı fotoğrafıyla Nazik Nazan Köse Yılmaz da üçüncü oldu. Didem Sevinç Beyazıt, Fatma Salt ve Zeyneb Bahtiyar da mansiyon ödülüne layık görüldü. Bugüne kadar yaklaşık 13 bin kadının, 53 bini aşkın fotoğrafla katıldığı yarışma, kadınların gelişimine sosyal, kültürel ve toplumsal olarak katkıda bulunmayı hedefliyor. l Ekonomi Servisi Rus petrol devine Çinli ortak geliyor İngiltereİsviçre ortaklığındaki Glencore ve Katar devlet fonundan oluşan konsorsiyumun, Rus petrol şirketi Rosneft’teki yüzde 14.16’lık hissesini, 9.1 milyar dolara Çin’in China Energy Company (CEFC) Limited Şirketi’ne satacağı açıklandı. Glencore’dan yapılan açıklamada, Katar devlet fonuyla oluşturulan konsorsiyuma ait Rosneft hisselerinin yüzde 14.16’lık kısmının, Çinli CEFC’e satılması kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, hisse satışının 9.1 milyar dolara gerçekleşeceği, satışın ilgili tüm kurumların onayından sonra resmiyet kazanacağı kaydedildi. Rosneft’in devlete ait olan yüzde 19.5’lik hissesi ise 2016 Aralık’ta 10.5 milyar Avro’ya, Glencore ve Katar devlet fonundan oluşan konsorsiyuma satılmıştı. Satışın gerçekleşmesi halinde, Glencore’un Rosneft’teki hisse oranı yüzde 0.5’e, Katar devlet fonunun ise yüzde 4.7’ye düşecek. l Ekonomi Servisi Fındık işçileri geri dönüyor Zonguldak Alaplı’da fındık bahçelerinde bir ay boyunca ekmek parası için çalışan mevsimlik işçilerde geri dönüş yolculuğu başladı. Dönüş için hazırlık yapan ve geçen yıl yevmiyenin 65 lira olduğunu hatırlatan işçiler, “Geçen yıl Akcakoca’ya geldim. Bu yıl 20 kişilik kafileyle geldik. Geçen yıla göre bu yıl fındık çok. 30 gün boyunca Alaplı’da kaldık. Üç gün boyunca hava yağmurlu olduğu için çalışamadık’ dedi. Minibüsle eve dönüş yolculuğunun iki gün süreceğini kaydeden işçiler pazartesi günü memlekete ulaşacaklarını ifade etti. l Ekonomi Servisi BİR İŞ CİNAYETİ DAHA Kahramanmaraş’taki AfşinElbistan Linyitleri (AEL) Kışlaköy Açık Kömür İşletmesi’nde kömür kazısı yapan, bager adı verilen is makinesinin operatörü Ramazan Yalçın, bir süre kömür kazdıktan sonra makinenin uç kısmındaki kepçeyi temizlemeye başladı. Bu sı rada kopan kömür parçaları Yalçın’ın üzerine düştü. Olayı gören mesai arkadaşları tarafından kömür yığınının altından çıkarılan Ramazan Yalçın, ambulansla götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. lDHA Siber koruma mümkün Kişilerin, şirketlere kişisel verilerini kullanıp kullanmadığını sorma hakkı olduğu belirtilerek, izinsiz kullanımların önüne geçilebileceğine dikkat çekildi. Akıllı teknolojilerin masaya yatırıldığı Smart Future Expo Zirve ve Fuarı İstanbul Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlendi. Zirveye Türk Kayıtlı Elektronik Posta (TÜRKKEP) da katıldı. Siber Güvenlik Sensör Teknolojileri ve IoT Çağını akıllı binaları nasıl olacak konulu panelde TÜRKKEP Genel Mürdür Yardımcısı Levent Karadağ “Herhangi bir şirkete verilerini nasıl kullanıp, kullanmadıklarına dair hesap sorabilme hakkına sahipsiniz. Bu hesap sormayı noter aracılığı ile yapabiliyorsunuz. Ayrıca her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan ve güvenli, kesin delil haline getiren Kayıtlı Elektronik Posta KEP kullanarak da bunu sağlayabiliyorsunuz. KEP’iniz varsa, o firma sizin kişisel bilgilerinizi ne amaçla kullandığını ya da nereye gönderdiği bilgisini sizinle paylaşmak ve istenildiği takdirde bu bilgileri silmek zorundadır” dedi. l Ekonomi Servisi ArGe’ciler göreve hazır Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği (BUSİAD) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) işbirliği ile bu yıl ikincisi organize edilen Yaz Dönemi ArGe Mühendisi Yetiştirme Programı, 25 Ağustos’ta tamamlandı. Çeşitli sektörlerde ihtiyaç duyulan “ArGe Uz manı” talebinin karşılanması, ArGe bakış açısına sahip, yenilikçi, araştırmacı, yaratıcı ve üretken personelin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen programı başarıyla tamamlayan katılımcılara yönelik düzenlenen sertifika töreni, 8 Eylül’de TOFAŞ Akademi’de yapıldı. l Ekonomi Servisi C MY B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle