25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SEKİZ CUMHURİTtT 5 Mayıı 1978 ABD'li Glance, 100 metre Dünya rekorunu egale etti: 9,9 18 YAŞÎNDAKÎ ATLETİN 9,8 İLE DÜNYA REKORU KIRDIGI İLAN EDİLDİYSE DE SONRADAN KRONOMETRENİN HATALI TUTULDUĞU ANLAŞILDl BATON BOUGE (Louisıana) Amerıkalı sü rat koşucu&u Harvey Glance, hafta sonunda Bııton Rouge'de yapılan yanş.mularda 100 metreyı 9,9 samyede ko^arak dünya rekorunu egale etmiştır. 18 yaşinda olan Glance'in 'i nisanda Güney Carotbgna'da vapılan bir yarışmada da, aynı mesafeyı ') 9 sanıyeao koştuğu hatırlardadır. Baton Rouge yarışmalarında, Glanoe'ın lpı goğüslemesinden "*onra kronometre hakemlen, atletın !),8 sanıye ile yeni blr dünya rckoru kndı ğını ılatı etmişlerdlr. Ancak neden sonra kıonometrenın hatalı tutulduğu ve derecenin 9,9 sanıye olduğıı anlaşılmıştır. Harvey Glance, Steve WUliam ile birlikte Montreal Olımpıyatlarında altm madalyarun en büyuk favorılrrinden birt gorülmektedır. Bu ıki atletın en buyük raklplerl ıse, 1972 Munıh Olimptyatlarının çıfte allın madalyalı şampiyonu Rus Valen Borzov'dur. (a a.) KÜPA GALİPLERİ FİNALİ BU GECE YAPILIYOR | "Ece'nin sunî olarafc Finale dek kımleri elediler? BRÜKSEL'DEKi KARŞILAŞMAYI TV, SAAT 21.50'DEN iTiBAREN NAKLEN YAYINLAYACÂK TAKIMLAR' YARIM SAATLiK UZATMADA DA YENiŞEMEZLERSE, MAÇ.iKi GÜN SONRA YiNELENECEK Bir basın toplantısı yapan, Yasin, Metin, Ekrem, Enver ve B. Mehmet şöyle dediler: ccTürkiye'nin ilk paralı meneceri Turgan Ece Galatasaray'ı tarihinde görülmemiş şekilde kişisel amaçları doğrultusunds kullanıyor» 3. Lig'de lider Ist. Spor puan farkını 3'e çıkardı Üçuncıi Ttırkıyo Ligınde t>iyarbakır ve Istanbulspor hderlıklerinı süıdürüyorlar. Beyaz G m p lıdori Istanbulspoı, deplasmanda Düzcespor'u 50 gıbi açık bır farkla yenerek averajmı oldukça lyi bır düzcye getırdı; En yakın taleyıcısi Ispartaspor'un Yeşılova deplasmanında bır pııan bırakmasıyla puan farkını 3'e çıkardı. Kırmızı Grupta ıse Dıyarbakırspor kendı iahasında Nevşehırspor'a da puan vermedı ve rakıplenyle arasındakı beş puanlık farkı korudu. Tarsus Id. Yurdu Karagüm rilk'U; Erzurum da, Kastamonu«por'u 40 vendıler Beyaz Grupta 14, Kırmızı Grup ta 24 golün atlldığı 22. haftada puan dururaları şovle BEYAZ GRUP îstanbulspor 22 13 7 2 42 13 31 22 10 8 4 22 VA 28 Karşıyaka 22 11 5 6 35 20 27 Izmırspor 22 8 8 6 2İ 19 24 Ödernış 22 10 6 6 12 12 24 Kırklareü 22 8 7 7 23 17 23 Yeşilova 22 8 6 8 27 24 22 Tekırdağ 22 7 9 6 13 15 22 L. Burgaz 22 8 6 8 15 19 22 K. Pa?a 22 8 6 8 17 19 22 Ç Kale 22 8 (> 8 17 19 22 Edırno 22 6 lî 10 12 25 18 Adalet 22 5 6 11 İB 25 16 Düzre 22 1 7 14 7 34 8 Uşak Süleymaniye 22 1 5 16 11 37 7 KIRMIZI ıGRUP r 22 16 3 3 44 R 3 ı Diyarbakır 22 12 6 4 31 15 30 Erzurum 22 11 6 5 31 14 28 Petrolofls 22 10 7 5 21 19 27 Sebat G Tarsus îd Y. 22 10 7 5 23 23 27 22 9 8 5 25 12 26 Tokat 22 9 7 6 18 15 25 Urfaspor 22 7 10 5 17 15 23 Ereğlı 22 8 7 7 17 16 23 Erzıncan 22 8 7 7 17 16 ?3 Erzıncan 22 5 10 7 24 31 20 Nevşehır 22 6 6 10 ?5 26 18 Ceynan 22 4 0 f» 10 19 17 Anudolu K Gümrük 22 3 n 11 <) 27 14 22 4 H 12 14 39 14 Amasya 22 4 5 13 19 33 13 Galata Kastamonu 22 2 K 12 8 34 12 Isparta 22 12 6 4 34 12 30 Olimpiyad elemelerinde Yugoslavya t Tngiltere'yi 10267 yendi EDtNBURO 1976 Montrenl Olimpıyat Oyunları Basketbol Eleme maçlarında, Avrupa Şampıyonu Yııgoslavya Ingıltereyı faz la zorlanmadan 102 h7 yenmisttr. Sekız ülkenın katıldığı Edınburg Turnuvasında ş.ampıyon ola cak takım Montrpal Oyunlarına katılmaya hak kazanacaktır. Gpccnın dıgor maçlarında Italya Irlanda'yı 12849, îsraıl Transa'yı 10093 ve Polonya da Belçika'yı 100 7» yenmişlerdır. AT YARIŞLARI TAHMiNi 1 KOŞU Favori: Taşer Plase Çapanoglu Sürpıır Çukurova. 2. KOî?U. Favorl Murat Ifi Plaselerîlhan 5 Hazargülü. »Sürpru Yurt 3 3 KOŞU Favori Papatya Plase. Lısarka. Suıprıs' Karpat. 4 KOŞU Favorr Bebek I. Plaselcr: Ysıprak 2 Uysal I SUrp rız Torunzade. 5. KOŞU Favorr Karadop. Plase Sevda I. Sürpriz: lıaz. 6. KOŞU Favorı Gokben. Plaselpr Sülo GÖkhan. SUrprız: özçete. Yüksel ERÜÇ TÜRKİYE'NtN İLK PARALI MENECERİ Galatasaray KulübUnün tarihinde rastlanma mış bır bıçımde baltalanmak ıstendiğıni, gerçekler ortaya çıktığında Galatasaray'a onemlı maçlar oncesınde klmın ıhanet ettiğinin nu West Ham Unlt«d arasında ae maç Ud gün sonra yineleneaydmlanacağını soyleyen Sarı cektir. oynanacaktır. Kırmızılı futbolcular, GalatasaTRT Televizyonu karşılaşmayı Tıirkıye saat.iylfı 21.50'de başla ray Kulübünü belli, bazı kişisel saat 21 50'den itibaren paket yayacak karşılaşma berabere sonuç amaçları doğrultusunda kullanalandığı takdirde yanm saat uza yın yapan iller dısına naklen yabıleceğını düşünen TUrkiye'nın yınlayacaktır. tılacak, takımlar gene yemçemezilk paralı menecerlerınden olan sayın Ece'nın •sunl» olarak yaKup< galiplerinde maç bajına 3.18 rattığı ve giderek kdrüklecüğl bu gol dujuyor bunalım, sayın menecerin kafa smda önceden planlanmıs ol32 takımın katılması ile başla duğuna ınandığımız bır senaryo yan Kupa Galiplerl Kupası'nda doğrultusunda yem boyutlar kafinale gellnceye dek 60 maç yazanmaktadır. pıldı ve toplam 191 gol atıldl. Kimdir böyle bır bunalımdan Her maça ortalama 3,18 golün kârlı çıkacak olan, ya da olan düstüğü Kupa'nın en larklı solar j a da öyle sananlar? Bu nuçları ise ılk turda alındı. Arasorunun cevabı, Galatasaray'a rat Erıvan, Anorthosis FC'yi ve klmin ıhanet ettığıni açıkça orBorac Banja Luka, US Rumelantaya koyar. Bır uydunhacının ge'yi 9 0, Celtıc Glasgow, Valur söyledığı gibı, Jubilenın eşiğindo Reykjvaık'i ve Haladas Vasutas, bulunon, transfer alacağını bekValletta FC'yi 70, RC Lens de lpyen, ya da bu yıl transferi bıHome Farm FC'yi 60 yendi. ten, kısacası üçbeş bm liraIlk turu farklı galibiyetlerle ge lık prım farkı için kulUbun mad çen Borac Banja Luka ile Aradı manevî çıkarları üe birlikrat Erivan Ikinci turda Kupa' te kendı maddî çıkarlarmı bir Kulupleri İle snlasmazlıj^a diisen 3 Oalatasaraylı nın fınalistleri Anderlecht ve kenara itebilecek düşuncesizler Enver, Metin ve B. Mehmet blr idmanda.. West Ham Unıted'a elendiler. mi, yoksa sunî bunalımın köEvet UEFA Kupası'nda olduğıı rükleyicilığlnı bıle bile sürdüren KONYA (Nlzamettin Tetlgen glbl Kupa Galiplen'nde de yine ve bundan belli çıkarlar uman blldlrlyor) Üniverslte, Akade Belçıka ve îngiltere takımları sayın Ece mi 7 » mı ve YUksek Okullararası Tür karşılaşacak Ancak bu kez taraf kıye Futbol Birlnciliğt önceki Turgan Ece yönetimtaln key lar tek maçta Kupa'ya ulaşacakIstanbıılsporlu fubolculnr hir untrrnnıanda n onc« topht halde gün Konya'da başlamıştır. fi, adaletsiz ve tepedpn inmeci lar Üç grup üzerınden yapılan olduğunu soyleyen futbolcular Relçıka'dan Aıvderleçht fınale karçıla^malarda (A) grubun dek yaptığı 8 maçt* 5 gaHbiyst konuşmalarım şoyle sürdürmüşda Ank ÎTİA, Konya DMMA, 1 beraberHk, 2 yenilgı lerdir • Sayın Ece, bir açık top alırken Errurum Atatürk Ünlversıtesl, attığı 12 gole karşüık 3 gol yedı. lantıda, bir arkadaşa <Sen da Istanbul DMMA; (B) grubunda bana karşısın lın.. sen kl takım îngıltere temsilcisi West Ham UODTÜ, Bognzıçl Üniversltesi, nited'in ise 4 galibiyet, ikışer beda oynadıgın zaman. bazı arka Karadeniz TÜ, 19 Mayıs Spor daşlar «ek&ık oynuyoruz» dıraberlik ve yenilgisı var. Attığı Akademısi; (C) grubunda Anyorlardı.» 18, yedıği 12. kara DMMA, Ege Üniversltesi, Öteki bir arkadaşa, «Ricacılar West Ham'ın Kupa'daki ilginç Balıkesir Egitım Enst, Istanbul • DÜNYA PiSıNLERıNDE «ALTIN Dı$ı YUNUS OLARAK ADLANDIRIIAN DEMOKRATıK ALyolladın, seni onlarm hatırı 1görUnümü ise tum turlarda ılk Atatürk Egıtim Enst. katılmış maçlaruu deplasmanda çin kadroya aldım ve senl oyyapmaMAN YÜZÜCÜ; ÜÇ YILDA 14 DÜNYA RE KORU KIRDI lardır nattım, sen da bana karşısın Erhan GÜRER Ilk günkü sonuçlsr söyledir: ha > Anderilcht ml, W « f Ham mı! 197*» ve l!)75'de DUnya da «Yılm bu UârikB Kıs, aynı yıl 100 metre keleIst DMMA Ank İTİA TO Galatasaraylı yoneticl ve taSaha ve seyircı avantajına saSporcusu» onuruna lfty.k gorulen, dobek ve 200 metre bıreysel karışık reKTTÜ Bogaziçi Ünv. 50 raftarlarm kulübü gerektiği biBirinci TUrklye llginin 26. haftasma genemimizin «Altın Dışl Yunusu» Kornekoriannı kendıne mal etmekten geri Konya DMMA Erz. A Ü. 4 1 hıp Anderlecht, bu faktorlen en çimde savunacaklanna lnandıklındı Geçen 2S nafta ıçinde ovnanan ?00 lia Ender. kalmamıştı 1974 de Vıyana'dakı Avrupa Ank DMMA Ist A Eğ E 20 iyl sekilde kullanmağa çalışırken, lannı belirten futbolcular p n m kar^ılaşmanın sonuçları bir yana, hakemgolcü htıoum hattı olan Weat K. ENDER, HÂRtKA Yuzme Şampıyonasında rekorlarını 4 ODTÜ 19 Mayıs Spor A. 02 konusundakl anlaşmazlığı çöyle ler. lizerlndp pek çok şey yazıldı. Hele Ham United, Belçika takımının REKOR MÜJDEMVOR altınla süsliyen Ender'e, «Dlşi Spıtz» ıs Ege Ü. Besir Eğ. Enst. 1 1 dıle getırmişlerdir: son haftalarda olumsuz yazıların çokluğu hızını kestıkten sonra, kontr Dünyanın gelmış geçmış en büyük mını takmışlardı hayranları «Altın DıDÜftKÜ MAÇLAR. «Galatasaray Kulübünde yülar dıkkatlerl çgkıyor ataklarla gol olanağı arıyacak. bayun kulaçlarından bırıdır kuşkusuz şı Yunus», 100 metrf serbestte 57 sanı19 Mayıs Spor Akd Boğaz Yerel saat 2015 (Turkiye saatlydan beri yerleşmiş bir gelenek Savılan savılmayan goller, venlen, Itı72 Munıch Olımpıvatlarında tanı doıt yenin altına ınen ılk bayan ytizUcü oliçi Ünv 0 0 vardır Bu geleneğe göre yetkilt le 22 15) de başlayacak maçın fa verılmeyen penaltılar sık sık soz konu>iu kez, ifCiet kürsusunun 2 numaıalı bamu^, son uç se7onda mtıcadele ettıgı Ank İTtA AtatUrk Ünv 32 yoneticı İle futbolcular toplamrvonsi kuşkusuz kı Anderlecht. edilirken bir çok hakemln de bazı takımsamağına tırmanmca ve AvusturyaulaDUnya ve Avrupa şampıyonalarında 14 Ank DMMA Balıkesir Eg lar ve prim ve ceza konulannı Hollanda futbolunun eskı ünlü lanr. meçlannı fazlaca yonettıği, buna rnı «Altın Kızı» Shane Gould'a 100 metdunya rfkuruyla birlikte, tam 12 altın Enst 3 1 karşılıklı anlayış ıçinde çozümler yıldızlarından Groofun çalıştırkarşılık bazılarınm da bir takımın maçını re scrbestte kol payıyla altını kapçıkarmıştı pisınlerden Gerçekten, ovü Konya DMMA İst DMMA lerdı dıgı Mor Beyazlı takım, sağlam hıç yonetmediğı gonilüyor. tırınca. bpor severler, bır hArıka kunulecek bır üstun başarı bu Kornelia 00 AnkaragücU maçı tmcesinde bu defansı ve güçlü orta sahaslyle Bunlara hrnek olarak Fenerbahçe'nin laçırj doğmakta olduğunu anlamışlarEnder bugun yalnız Demokrat.k AlmanBugün yapılacak maçlargelpneğımırln tanığı olmaktan daha ağır basıyor. Anderlecht'ın 12 dpplaCTiıan maçından altısını Orhan Çodı. Ne v^r ki, MUnioh, Kornelia Ender'. ya'nın değtl, tüm dünyanın gurur ve Ank İTİA Konva DMMA yararlanarak Turgan Bey'e maçm fmaldeki sllâhlan 1974 Dünya be'nin, Türkiye Kupasındakı dört maçınîn ba^anlarının ancak bır üvertürüysembolüdür Montreal Olimpıyat lann KTÜ 19 Mayıs Spor Akd prımının ne kadar olduğunu sorKupasında ıkınci olan Hollanda dan uçunu de Yılgor öktem'in yönetmesjıi, dli. 1973'un 18 ağustosunda Utrpcht'U» dan 4 altın beklıyen «Dışı Spitz», bu araErz. Atatürk Ünv. Ist DMMA duğumuzda, maçtan önce uğurMıllı Takırrunda yer alan Haan buna karşılık Hllml Ok'un hlç bir GalataShane Gould'un geçılmezlık ünvanını da şahane bir rekor f'a mü]delıyor ve Ank DMMA Ege Ünv. suz geldığını kazandıktan sonra ve Rensenbrınk'in yanı sıra Van saray maçına çıkmamasın» verebilirız. Mİeıck ısmını 100 metıe serbestte dünODTÜ Bogaziçi Ünv «100 metre serbestte bu yıl .% sinlyekonuşabıleceğimizi söyledi. Rınst, Van der Elst ve Reesnell Karı Lddvertlıler, rakip sahada yapB esır Eğ Enst îst At Fg E. olacak. ya rekoıtmenleıı hste<iine kaydettıren nın altına ipeceğim» dıye konusuyor Maçı kazandıktan sonra kenditıkları 12 maçın altısını Orhan Çebe yönesine sorduğumuzda «Kardcşim üç Kıbnslı Türk futbolcU Yılmaz tımınde ovnarlarken, bu maçlardan altı gun sonra maçınız var. O maçı Orhanlı kadrosuyla buraya gelen puan topladılar Fenerbahçe Çebe vbnptldüşünün, maçtan sonra sbyleWest Ham United, Anderlecht'in mindekı ılk rakıp saha maeını Bolu'da yapBURSASPOR rım » d»dı Maç bittı sorduk, çaraksıne, lıgden düşmemek için çatı vo tek galıb yetıni (10) burada aldı. şamba günü söyleyeceğini ve çar. ba sarfetmiştir. Savunması isteBundan sonra sırasıyla Bursa (00), AnANTRENÖRÜ şamba günu antrenmana geldiğinılen duzeyde bulunmayan West karagucü (11), Adanaspor (11), Balımizde yolda gördüğü bır arkadaHam United, 1965'deki başarısını kesir (00) ve Trabzonspor (01) maçlaşımıza, maçın prımınin, Adana MUSTAFA tekrarlamak ve Milân'dan sonra, rından dort puan topladı. maçı beraberlik primiyle birlikbu kupayı ıki kez kazanan takım Bu maçlardan Bolu ve Bur";a'da yaptıkte beş bin lıra olduğunu söyleERTAN İLE olmak amacında. îngiltere Kupa lannda, herhaiııçl bir olay çıkmadıysa da mış Arkadaşımız blze ilettiğlnde Şampiyonunun Menaceri GreenAnkaragücü, Adanaspor, Balıkesir ve Trabbütün arkadaşlar, sözcüler olawood'un hazırladığı tektik, kontr YARDIMCISI /on karşılaşmEİannda, sayılmayan goller, rak bızlere her zaman olduğu giataklnra dayanıyor. Oyunun en verılmeyen penaltılar söz konusu oldu. bı Turgan Bevle konuşmamra isbuyük yükü. Ingiliz Milli TakıERSEL Bu arada ErUıÇrul Avbay'm da, l'pnertedıler Bız de tam o sırada somında oynayan orta sahanın yıl nahçe'mn uç deplasman maçında görev alyunma odasına giren Turgan Bedızı Trevor Brooking'in omuzlaALTIPARMAK dıgı dıkkati çekıy >r. Sarı Lâcivertlıler bu ye ıki maçın pnmının beş bin linnda olacak. Aybay'lı Uç maçta Zonçuldakspor, Eskışera olduğunu söylemişsiniz doğru hırspor ve Gırpsunspor'u aynı sonuçlarla İSTİFA ETTi mıı? dıye sorduğumuzda, sınırll 10 yenerek altı puan topladılar. bır biçimde, «Evet kardeşim doğTürkiye liglerinde ru» dedı Fenerbahçe Tıirkıye Kupasında dört BURSA, (C'umlıurlvet) LlgAğabey biliyorsunuz, daha maç oynadı. Balıkesirspor ve Göztepe ile .. lerın bıtmesıne dört hafta kala maç saatleri önceleri beraber konuşup değer îşte Balıkesirspor ile yaptığı îki karsılasBursahpor fulbol takımı antrono bıçerdik. Bu prım bize biraz az mavı ve Göztepe ile Istanbul'da oynadığı ru Mustafa ErUn ve Yardımcısı 16.30'a alındı geldı Yan finale kaldığımızda yemaçı Yılgör öktem yönetti. Ersel Altıparmak gorevlerinden dı bın lira prim aldık derken, bıristıfa ettıler YILGÖR ÖK1EM ZİYA TÜRKDOGAN ANKARA TUrkiye llgl futdenbıre bağırıp çağırmağa başlaYılgo'* Öktem, Fenerbahçe'nin TUrkiye Yonetım Kurulunun teknık ko bol müsabakalarının başlama sadı «Arkadaş, bu kulüpte ben ne Kupasında üç maçını yönetlmen, Galatamıte kurma İpşebbusU üzerıne ısatleri Futbol Federasyonu taradprsem o olur Her şeyı ben vasaray'm da lıgdekı ıki Balıkesirspor maçıntıfasını veıen Mustafa Ertan «Hıç fından yeniden değistirilmiştir. parım Benım bır çok bildiğım da gorev dldı. Adana Demirspor Bursablr zaman ıdıı odılen bır antro Federasyondan vapılan açıklavar Bana zorla söyletmeyin Sen spoı, ıki lig nıaçının orta hakemliğini ıse nor olmadım Antrenörlerın çılc maya göre, bundan böyle tlım şu kadar transfer ücreti aldın ne Z.ya Turkdofcan yaptl sıdir bu Sorunılıı olarak daıma maçlar bolgelerde saat 16.30'da oynadın, sen şunu yaptın, sen Bakalım bunlara neler eklenecek .. trknık adnmlar bulunur Yonetım bunu yaptın n dıye bir büyük Kurulu beni uzakla^tıınıak ıçın Evup Kttçükköv ile 00 bprahere kalarak kendlsl içln avantsj nağladı Fotnjtrafta, Eyup baslayacaktır. maçın antrenmanmda tüm futteknık komıte teşebbusunc gır takımı, > oııetkilerlyle birlikte.. (Fotoğraf Fehmı ÖZGULERj bolculara bağırdı Sakm olması mıştır » dedı. rica edildığinde, «Ben sakin olBursa&por futbol takımını Gemam, sızı dınlemem Beğenen t>rı nel Kaptan Cavıt Çaglar, vbnetı mi alır. Beğenmeyen almaz lscı Mehmet Sdhıller Ismaıl Buz teyen antrenmana çıkar, ıstenıe9 cular ve amator takım antreno \en defolup glder» diyerek tehdttIstnnbul 2 Amator Fuflxıl Lı(A) GRUBU: l c Engın (Bogaziçi • Aslan (D) GRIBU: (Evüp), Bayram ıÇıksalın), Erol rıl Hasan Bora'dan kuıulu bır ler savurup gitti. gmde geçtığımır hafta Çatalca Haftanın takımı: Altınyıldız (Maltepeı. Ajhan (Maltepeı Te (Bozkurt), K Mustafa (A Saray), teknık komıte \onefecek Haftanın takımı: Gedikpaşa Gbrüldüğü gıbi hiç bir Galataile yapacağı kar^ılaşma^ a lısansHaftnııın lıakrml Celâl Çert'/rl kın (Taksinl) Mustafa It (B. Mu&tafa (Cerrahpaşa) Raık o saraylı futbolcu TurRan Ece've, Haftanın hakemi: Özcan Oal ları olmadıgı ıçın sahaya çıkBeyp Ismail n (Tarabya > MeHartanın oyuncusu. Selıni (Al (Y Direk). Vedat (Fatih). Ar«On bin lira prim vermezsentz mavan Altınordu 30 (hUkmen» tın (Sılıvrn Yıldız) (Kuçük Haftanın oyuncusıı: Yaşar ıGe nıan (Şıslı) Ahmct 2. Amatör Lig'de çalışmalara katılmayız» dememi'5yenık sayılmi"? ve şampıyonlukta köy). Ata (Ayyıldız) Ismail (A dikpaşa) Haftanın karmaM: Doğan <G (t) GRUBU: ler, Turgan BPV, gerçpk dışı dekı iddiasını vıtırmıştir öte van Saray) Hısarı Ekrem 'S. Kulespor', meçlerle lcamuuvu önünde futHaftanın karması: Cemal ' Gegünün programı dan, Kireçburnu Küçtlkpazar Hartanın takımı: K K Zara Tuncay (Örnekspoı) Abdullah bolcuları karalamak vo lekelemck dikpaşa ı Rıdvan (Defterdar». (T) GRUBU: maçının 60 dakıkasında Klrpçbu (Al Yıldi7), Mahmut (Çamlıca) Ali Sami Yen Stadı: Haftanın hakeml: Cengız De Dtırsun (Deftprdan, Hüsnü (Ada istemiştir » runlu Ilhamı adıyla sahada too BUlent (Selimiye), Ragaıp (Un Haftanın Takımı: Vefa 16 00 Ayyıldız Eyup mırpençe l a n , Hüsnü (PTT) Hamdi <R Galatasaraylı futbolcular, daha koşturan bır futbolcunun hakem kapanı), Ümıt (Bey Spor) Se Sıref Stadı: sonraki konuşmalarında, Turgan Hartanın Hakemi: Bırol Merih çağnsına kurşın sahadan kaçma Haftanın oyuncuau: Selahattin Hısar), Orhan (1ÜSK), Idrıs (Gn lını (Al Yıldi7i, Farıık (Bey. 14 15 1 Ü S K . Adalar dikpaşaı Zafer (Goksport Ya Ece'nın, şampiyonluğun, Anadolu' sı haftanın en ılgınç olayı ol Spor), Ertan (Örnekspor). (Telsız) Haftanın Oyuncusu: Ömer (Ve16 00 Kasımpa^a Vefa şar (Gedikpaşa). B. Ali (Defya geçmesini istemiyor olabilecemuştur. Hakemin raporunda ya fa) Vefa Stadı: Haftanın karma»ı: Erol (Üs terdar) ğı, başarı halınde Türklye'nin «sı. zacağı bu olayı onumüzdeki gün (B) GRUBl': 14 1") Altınay Gokspor nırlı transfer olanakları içindc, kudar» Erol (Çeliksporl, ŞeHaftanın K a r n w r Yılmaz (G leıde toplanacak Tertip KomiHaftanın takımı: Şehremını (E) GRUBU: 16 00 Galata K GUmrük «Kndronun kendıne batan bolüner (Telsiz). Cihan (Kanlıca>, Snray» Na7im (Beykoz), Nertesinın verecegi karar aydınlataHaftanın hakeml: Bahrı Koç Eyüp Stadı: Haftanın Takımr Avvansarav BUlent (K. K Zara) Selâhat mı (Ist Spor). Hüseym (Vefa), mUnU» yenilemesinin zorlaşacagı caktır Alış Ergınsu VP Ozcan Haftanın oyuncusu: Ismail II 16 00 KM Paşa Çıksahn gibı nodenlerle bu tıp bır ııyguHaftanın Hakpml: Alış Ergınsu tın (Telsız) Uğur (K Pazar), Oal gösterdikleri yönetımlerıyle (Tarabya) Nıhat (Cı Saray) Birtan (BeyMaltrpe SUdı: lamava geomlş olabileceğini öne Haftanın Oyu**cusıı: Haluk haftanın en basanlı hakemlen ol koz), Şemsı (Vefa), Erpın (SarıHaftanın karması: Mustafa Omer (K. Burnu) Ünal (K. K. (Eyüp) 16 00 Anadolu Sarıyer sUrmüşlerdlr Zara). Kemal (Tepebaşı), Aymuşlardu Haftanın otekı başa yer) Muharrem (! t . Spor), (ŞehreminO Hayrı (M. Sınan), Kadro dışı kalan 5 futbolcu rîıPaşabahçe Stadı: nlıları şoyle olmuştur. han (Levent) Haftanın Karması: Haluk Recep II (Haydar), Uygun (ŞiÖmer (Vefa), Oğuz (Sarıyer). sında takım dün kampa girmi' r 16 00 Beykoz G. Saray Kupa Gahplcrı Turnuvası fınahne gelmceye dek ıki takımın eledıkleBEKLENEN n ektpler şunlar oldu. ANDERLECHT KADROLAR Anderlecht, ılk turda Romonya temsücı&ı Rapıd e Bukrefte 10 ye ANDERLECHT: RUİTTER nümeiıne karşuı rovan^ı 2 0 kazaKOES, BROSS. VAN BİNST, ııarak ılerlcmcye foaşladi. Ifcmcı tur THİSSEN DOCKX, COECK, da Boraç Banja Luka'yı sahasmda HAAN VAN DER ELST, 3 0 yenen Aııderleclıt, lsveç'tekı ru REESSELL, RENSENBRİNK. oanşı 1 0 yıUrdı ama çeyrek jtnale geçtı. Anderlecht'ın fcarjısma bu WEST HAM UNtTED: DAY kez zorlu lngılız takımı Wrexham COLEMAN, T TAYLOR, MC çtktı. Belçıka'da sağladtğı 1 O'lık DOWELL, BONDS LAMuvlunlugu rovanş'ta ll'le koruyan PARD. BROOKtNG, HOLAnderlecht. artık vart fmaldeydı LAND JENNÎNGS, A. TAYYan ]mal Andcrlecht tçm en kolau LOR, ROBSON. tur oldu. îlk kez her ıfcı maçt da ka zanan Belçıkaluar Zwıckau'yu once Doğu Almanya'da 10. sonra ria kendı sahalarında 2 0 yenerek jınale yuktelduer . W. UAM UNlTED \Vcit Ham United. kupa'ya Fınlaııdıya'da 2 2 beraberlıkle bajladı Sahalarnıda Laiıden Reıpas'ı 3 0 venen liıgtlızler, ıkvtcı tura kolay geçtücr. Bu kez Sovyetler Btrltoı vdeydıler ve ı/fc maçta ymc beraherlık 1 1 Rovanşta ıse Ararat En van ı J l'lc elediler Çeyrek fınal UpsJ Ham nm korkulu bır tur ol du Çunku FC Den Haag Hollanda da 4 2 gahp gcldı ve Ingüizlerı u mutsuzluğa surukıedı. Ancak. ln gutere'dekı maç 3 1 vonuçtanınca BRÜKSEL, (Cumhuriyrt) V/est Ham yarı fınaldeydt Bu kez 16 Avrupa Kupa Galiplerı Turde K. Frankfiırt HVtf Ham Vnıfcti'ı Almanya'dan e\ı bo} uğurla nuvasının flnalı bu gece 70 bın dr. 2 1 Ama ıfcınrı maçı 3 I kaztı kişilık Heysel Stadı'nda Belçlka şampıyonu Anderlecht ile, Ingılte iıan lnguızler oldu ve finale yukre Pederasyonu Kupası şampiyoseldıter.. I yarattığı ve körüklediği bunalımı kafasında önceden hazırladığma inanıyoruz,, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan futbolcular, düıı düzenledlklerı basın toplantısmda kendlleri hakkında ortaya atılan iddlaları yanıtlamıs lar ve •Galutasaraj'ı bazı kişisel amaçları doğrultusunda kullanabileceğlni düşünen Turgan Ece'nın yarattığı ve giderek körükledığl bu bunalımı, sayın meneoerın kafasında onceden hazırlamış olduğuna inanıyoruz» demişlerdır. West HamAnderlecht oynuyor Anderlechtin folcttni Rcnsenbrick blr maçU. Yüksek Okullar Futbol Birinciliği Konya'da yapılıyor Kornelia Ender: ^Montreal'de dört altın alacağım,, diyor FENERBAHÇE'NİN 12 DEPLASMAN MAÇINDAN ALTISINI ORHAN CEBE YÖNETTİ \ A. Ordu'nun iddiasını yitirmesine *'lisanssızlık , yolaçtı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle