11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
opor1 oto aa gelirin yarısı ikramiye olarak dağıtılmalı,, Deniz SOM SporToto Genel Mudürlügü' nün, Toto'nun sorunlannı saptamak amacıyle Istanbul'da düsenlemek ıstedığl toplanta SporToto Teşkılatı Yonetım Kurulu Uyesi ve Bakanlık müfettışlerınden eskl bır mılletvekıli ve emeklı bır subay olan Haldun Kısayol tarafından engellenâıği lddia edılnüştır. Başbayı, Teşkilit ve SporToto Bayüerf Derneğl'nın ortaklaşa sonınlarıru tartışmalan beklenen bu toplantıya Kısayol, Demek Başkanı Mustafa Erkmen'i almak istememış, Kısayol'un bu tutumu üzenne Erkmen Ankara'da bulunan Genel Müdür Izzet Soydaş'a telefon ederek durumu büdırmış ve Soydaş da Dernek ybnetıcılerırun toplantıya alınmalannı soylemıştır. Ancak daha sonra Kısayol'a bır telefon gelmış ve Kısayol toplanüyı terk etmıştır. Bumın üzerıne sorunların tartışılmasının beklendigi toplantı da varıda kalmıştır. ha büyük bir çıkmaza glrroekt*dır. Istanbul'dakl 556 bayıdea 236'n bayıliği bıraktı. Şundl tkincl lig maçlan yer alac&k ve hasılat yüzde 60 daha düşecek. Reklâm için 2,5 mılyon lıra ayrümıs. Ancak böyle bvr uygulama 11e SporToto kurtulamaz. At yanşlannda ve Mıllî Pıyango'da venlecek ıkramıyo açıltlanıyor. Toto'da biç olmazsa hasılatın yüzde 50'sini vereceğıni açıkîamah ve odemeleri en geç çarşamba günü yapabilmelidir. Başbayüık de bu gorevı yapnuüc istemeyen Eml&k ve Kredı Bankası'ndan alınmalıdır» öte yandan, Gençlık ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek de Ankara'da SporToto Teşkilâtını zıyaret etmış ve Beden Terbıyesı Genel Mudürveklli Talât Akgfil ile bırlıkte SporToto Genel Müdürü îzeet Soydastan bılgi almıştır. Daha sonra Bakanlık Müstesan Avnl Akyol'un da katıldığı bir ortak toplantı yapılnustır. Bakan incelemesl aorasında şöyle demistir. «Spor Toto'nun yaptıgımız tüsik değışıklıği Ue düzelecegtoe ınanmıyorum. Bunun için dontiçü olmayan bır yola gınnia bulunuyoruz. SporToto'y», yenl tedbırlerle eskl hıznu ve ilglsini kanndırmtiıyız.* ustunKaya ya •gore, «Besiktaş'ın küme Beşiktaş düşme değil, için küme şampiyon olamama düşmenin sorunu vardır» sozu bıle • «Yanlış edilemez değil, Besiktas KulUbU Başkanı Mehmet Ustünkaya, Sıyah Beyazlılara yöneltılen eleştınlen yanıtlamak amacıyla yaptığı basın toplanüsında «Kamuoyunda olay yanlı? yorumlanıyor. Kanımca Besıktaş'ın küme düşme sorunu yoktur, sampıyonluktan uzaklaşma sorunu vardır. Üzüntumuz Besıktaş'm jampıyonluktan uzak lasmasıdır. Beşiktas'ın küme düs mesınden soz edilemez» demıştır. istentyer> «Onty Buyük takımlann zaman zaman knze duşebıleceklenni ancak bu durumun geçıci oldugunu söyleyen Ustünkaya, Beşıktas antrenorü Günduz Tekın O nay için de «Sayın Onay çok sans sız bir devrede görev almıstır. Calıçma ve derslerını çok yakından ızledım Türkıye'nın en iyi antrenorlennden biri olduğuna inandım ve bu inancım degişmevecektır. Ancak eskıden sporla ilgısı olan şımdı başında bulunan bazı arkadaşlann, Gundüz Te lan Onay'ı yıpratma cabası içlnde olduklannı Uzuntuyle karşılıyoruz» demiştır Besiktaş'ın yanlıs degil, eksık transfer yaptıfcına değinen Baskan Ustünkaya. yenı muhalefet grubunun elestirilenni «Arkadaş lar iyı nıyetli ama kulüp islenni fazla bilmıyorlar» seklınde yorumlamıs ve daha sonra sunlan söylemıştircBu sekılde polemige gırmek Besiktas ismini rencıde edıyor, futbolculanmıa, teknlk kadromuzu ve taraftarımızı etküıyor, üzuyor. Trabzonspor maçı gıbı önemlı bir karşılaşma oncesı bu konulara gırmek istemezdım. Kongremiz yakında yapılacak, her şeyı orada açık açık tartssabılınz » Ostunkaya, taraftarlara hıtaben Konuşmasını soyle sürdürmüştur: «Sız bu üp polemiklenn üstündesmız Bunlan hıç nazan ıtibare almayınız. Şu en krıtık gunlenmızde gelıniz, yülardır vap tıgınız gıbı takımınızı içten desteileyiniz, futbolculannıza onlarla beraber olduğunuzu hıssettırimz kı rahat oynasmlarj» Bejıkfaj. Fenerbahçe'nin yerinde ı\uıuuuııuıı • II IIIV.I yarışseverleri yağmur altında bırakıp varlıklı kişiler için > Izmir'de tribün ve lokanta yapması kınandı IZMtR, (Cnmhuriyet Ege Bürosn) Izmır kış at yanşlan Şirinyer Hıpodromunda başlayacaktır 35 yarış gunü surecek koşular, 4 nisan'da sona erecektır. 13 cumartesi, 13 pazar ve 9 çarşamba olmak Uzere toplam 35 gün sUrecek koşularda, 233 yans yapılacaktır. Geçen yıl 32 olan yans gunll, bu yıl 3 gun arttınlmıştır. Öte yandan, TürMye'de ilk kez at yanşlannm dtlzenlendığı yer olmasına karşın, îzmır'ın ıhmal edüdiği 6ne sürülmektedir. Izmirli atçılar ve yarısseverler, Türkiye Jokey Kulübü'nün Istanbul'dan başka yeri duşünmedığmi öne sürmüşler, kulüp yöneticılerinin tzmir'e verdıgi hiç bir sözü tutmadıgını soylemıslerdir. Esld tribünün yıkılrp yenîslnin yapüacağı üç yıldır sürekli soylenmeslne karşın, şlmdiye dek bu konuda hiçbir ginşimde bulunulmamışör. Yeni tribünün en çok 3 bın kişiyi aldığmı söyleyen yansseverler, kapalı sahanın çok az olduğunu belirtmlsler, halkm vagmurda ve soğukto yanş seyrederken, yeni tribünün bir tam katınm yalnızca az sayıda varlıklı kısırun yararlanabüeceği bir lokanta ohnası, bir tam katmın da salt Jokey kulüp tiyelertnin kullanımına aynlmasını, <insafsızlık> olarak nitelemişlerdlr. Bu arada, bu yü da otomatik bılet makinalan get±rilmemiş, muhasebemn becensine bırakılrnısör. Hipodroma simdiye dek, bir otopark da yapılmamı?tır. ve ikinci Türkiye liglerinde ilk yarı maçlan bu hatta sona eriyor Birincı ve ÎMncl Türkiye Fu bol Lıgınin ılk yanlan, onümtl dekı hafta yapılacak karşılaşnı. larla kapanacaktır. eksik transfer yaptık» • «Yeni muhalefet iyi niyetli ama kulüp işlerini iyi bilmiyorlar» 1. Türkiye Lig) Trabıon maçiM haıırlanıyor Siyah Beyazlı futbolcular Trab zonspor maçı için Suadıye Otelinde kampa alınmıslardır. Bılindıgı gıbı bu otelde Fenerbahçe kamp yapmaktadır. Ancak SanLâcıvertliler Balıkesu'den Altay maçı ıçın îzmır'e gıttıklennden, Besiktas buraya relmıstır. Siyah Beyazlı futbolcular antrenmanlarını Fenerbahçe Stadında yapmaktadır. Ashe bileğinin hakkı ile birinciliği elde etti,, L"Equlpe gazetesinin yavınladığı «Dünya Tenis nralamasunda İMnci olarak gosterilen tnveç'in 19 yaşındakl nldız raketi BJorn * Borg. Otorltele* Borg'nn kısa bir sonrs tenis dunyastnm bir numarası olıcapı gomşonde birlesiyor «Sonınlar dınlenmeli» Emlâk Kredı Bankası BeyoJlu Şubesı'nde yapılması gereken toplantının engellenmesinden sonra bır açıklama yapan SporToto Bayileri Demeğı Başkanı Mustafa Erkmen, Genel Müdür îzzet Soydaş'm Istanbul'a gelerek sorunlannı dınlemesınl ıstemış ve şoyle demıştırcSporToto her geçen gün da* Birinci Lig'de Fenerbahçe so maçını îzmir'de Altayla, ıkuiı Trabzonspor da Istanbul'da B şıktaş ile karşüaşacaklardır Fenerbahçe'nin ılk yan liderl ğini kaptırması için en az 401ı bır yenilgi alması gerekmekt dir. 2. ve 3. sıralar için Altay ^ Trabzonspor'u; Bolu ve Galat saray zorlflyacaklardır. Son iki takun ise büyük h olasılıkla Ankaragücü. Zong» dak, Beşiktaş ve Goztepe arasj] da belli olacaktır. Ankaragücü ve Beşiktaş ken( sahalannda Giresun ve Tra zonsporia: Zonguldakspor v Goztepe de, deplâsmanda Adar Demırspor ve GalatasarayTa ka şüaşacaklardır. öt*i karşılaşmalar, BalıS sır Adanaspor, Eskışehir B < luspor, Orduspor Bursaspc arasında olacaktır. Yaşar Doğu, ölümünün onbeşinci yıldönümünde anıldı A.VKARA Dünya ve Olımpiyat şampıyonu gureççuniz Yaşar Doğu, olumunun 15 yüdonumü nederuyle dun Cebecı'dekı kabrı basında anılmıştır. Ünlu gureşçı Yaşar Doğu'nun kabrı başında japılan bır dakiAmatör Kfimenin yenilgi alnutjsn tek Ukımı D. Spor onbiri. kalık saygı durusundan sonra bır konuşma vapan Gençlık ve Spor Bakanı Ali Şevkı Erek şunlan soylemıştır «YUce Yaşar'ımızın kabn önunde, Turk gureşının, Turk güreşçısının manevî huzurunda kendısını bır kez daha anıyoruz. Dünya nunderlerinde bayrağımızı şerefle dalgalandıran. Türk gücünü dunyaya tanıtan bu onur dolu ınsanları her zaman anacak ve onların başanları üe ovtinecegız. Bu unlu pehlıvanlanmızın keIstanbul 1. Amator Putbol U P«şabahçe 15 4 9 2 13 9 17 mıklennı sızlatmak ıstemıyor gının bıtımıne dort hafta kalma Nışantaşı 16 3 9 4 12 15 15 sak, bırlık ve beraberlık ıçensin sına karşın grup lıderlerı yerle Yeldeğırmenı 16 4 6 6 15 20 14 de, elele, ?onul gonıüe ata spo rinı henuz garantıleyemedıler Sakarya 1 3 6 8 19 28 12 7 rumuzun canlanmasına, yucelmeOkmeydanı Camıaltı'na 3 1, Mtınok 17 3 5 9 10 25 11 sıne çauşalım » Çapa Özenspor'a 1 0 yenılerek Şehzadebaşı 17 4 3 10 12 27 11 yenıımezlık ozellıklerını yıtirınce GRUBU: 66 takım ıçinde yemlmeyen t«k PUAN DURUMU takım kaldı (B) gnıbu lıderi DeHamit Kaplan'ın Gürzafer 17 12 2 3 29 13 26 mırspor 16 12 2 2 24 8 26 bazı eşyalarının (A) grubunda 1E T T (B) Gru Maltepe 6 3 24 13 19 bunda Demırspor, (C) Grubun Sultantepe 6 4 24 16 18 çalındığı da Anadoluhısar, (D) Grubunda T Tayfun 5 5 23 20 17 Cankurtaran, (E) Grubunda bır K Çekmece 6 5 19 19 15 öne sürüldü maç fazlası bulunan Gürzafer ve Sırkecı 7 5 15 18 15 <F) Grubunda Çapa lıderlıklerıni Şafakspor ANKARA Çorum Ankara 8 6 14 17 14 surdurduler Üst sıralarda oldu Kartal yolunda geçırdığı tralık kazası Yedıkule 6 7 10 16 11 sonunda hayata gozlerıni kapa gu gıbı kumede kalma mucade Zeyrek 2 11 9 29 8 lesı ıyıce hızlandı. (E) Grubunyan şampıyon güreşçunız Hamıt Özfatıh 5 10 7 29 7 Kaplanın uzenndekı eşyalann da haftalardır sonunculukta ka(F) GRUBU: çalındığı, yakınlan tarafından o lan Zeyrek geçtıgımız hafta OzPUAN DURUMU ne surulmuştur Iddıaya gore, fatıh'ı 20 yenmce bu takımla yer 16 11 ellm kazadan sonra Hamıt Kap degıştı Geçtıgımız haftanın en bü Çapa 1 22 6 26 16 9 lan'ın ruhsatlı tabancası, ehlıye yuk surprızım Cankurtaran'ı 10 Okmeydanı 1 27 7 24 17 ti, 15 bln lıra parası. eşının kol yenen Mecıdiyekoy y»ptı. Puan F Bahçe 4 26 10 22 yesı \e bılezıklerı ıle vasıtasın dağüımı şoyle oldu Camıaltı 16 4 20 11 20 dakı bazı eşyalar çalınmıştır Baş OıenspoT 16 6 18 17 19 (A) GRUBU kent spor çevrelerınde duyulan Yalova 16 8 26 21 13 PUAN DUBUMÜ olay, derın uzuntu uyandırmış Takmüar: 16 7 18 24 15 O G B M A T P Muradıye tır. (aa) 17 8 10 18 141 ÎETT 15 9 4 2 24 8 22 Yenısehır 16 9 17 25 12 ! Sumerspor 17 5 8 4 18 16 18 Yaylaspor 17 3 11 17 26 9 Kâgıthane 15 5 7 3 16 12 17 Yıldıztabya Yeni 15 2 12 11 36 4 Emırgan 16 2 13 1 20 19 17 Fethıye Bakırkoy 17 6 5 6 14 18 17 Atletizm Ümranıye 16 6 6 4 17 17 16 Y S Selım 16 5 6 5 11 12 16 Federasyonu K Ayasofya 16 3 7 6 10 12 13 Hurriyet 16 3 7 6 14 18 13 Yıldıa 16 4 5 7 17 23 13 NOTLAR ÎTU 16 4 4 8 20 25 12 (B) GRUBU: PUAN DURUMU göreve başlıyor Demırspor 16 10 6 29 6 26 ANKARA Nejat Kok ten bo Bayrampasa 1 5 8 3 15 11 19 6 şalan Atletizm Federasyonu Baş Ferıkoy 15 5 7 3 19 15 17 Gençlık ve Spor BakanlıgTna kanlıgına getırılen Yucel Seçkı Aksaray 16 3 10 3 8 12 16 uğradım geçenlerde Müstejsr ner, t'ederasjondakı gorevıne bu Kadırga 16 4 7 5 13 11 15 Muavım Orhan Bügın'e Toplsn gun başlayacaktır Ortakoy 16 4 7 5 17 18 15 tısı varmış Haber verdıler . <Ko Gorevı şarüı oiarak kabul eZeytmbumu 15 5 4 6 20 23 14 nu onun da ılgısını çeıcer sanıden ve bu yolda kendısıne GeRamı 15 4 7 4 10 11 n rım Geup dınleyebılır» dedı relkurmay dan ıkı yıllık ızın çı Istlklâl 16 4 5 7 14 22 13 Gırdım Başta Alp Karabıber karılan bır devrın unlu sprınterDavutpasa 15 2 8 5 12 17 12 olmak uzere Gureş Federasyonu lerınden kıdemlı bınbaşı Seçkı Pendık 15 2 7 6 9 20 11 orda. Ahmet Ayık Tevfık K.*, ner'ın, bugunden ıtıbaren ılk ele (C) GRUBU: Bayram Şıt, Hayrullah Şahm oralacağı konu, bırlıkte çalışacagı PUAN DURUMU da Konu Türk gureşının ge.earkadaşlannı seçmek olacaktır. A Hısan 16 14 1 1 45 4 29 cegı. «Geldığım ocağa olanaklanm Dıkılıtas 15 8 6 1 20 6 22 Bılgın ikı bolume ayırmış bu içerısınde hızmet goturmek ıstıAltmmızrak 16 6 7 3 29 20 19 gelecegı Yakın ve uzak dıye vorum, bu ısteyışte bırlık ve beKalespor 16 7 2 7 12 19 16 Yakında Olımpıyatlar var. Keraberlık esas olacaktır» llkadım 14 6 2 6 16 16 14 sın karar Turkiye Olfmpıyatlara Oncelıkle lyı bır genel sekreter Halıç 17 3 8 6 11 17 14 katılacak Ama tam takım, ama aradığını ve bu sekreter ıçın teşCıbalı 16 4 5 7 11 17 13 sembolık, o halde en iyı şekudc kılâttan uçuncü dereceden kadro G O Pasa 14 4 4 6 18 22 12 hazırlanmak gerek Şımdı Bılgın' çıkarttıgını da belırten Yucel Seç Acıbadem 16 3 5 7 11 23 12 ın ıstedıgl bızım onceden dauna Kıner bugunlerde Istanbul ve Topkapı 16 2 6 8 11 26 10 «En ıjı ştkılde hazırlanıp» sonra Izmıre gıderek bırlıkte çalışacaBağlarbaşı 14 3 3 8 6 21 9 sı «Bu ımkânlarla bu kadar îıa ğı arkadaşlarını seçecektır (D) GBUBU: zırlanabılırdıkne donen, Emsteın' Seçkiner Federasyonunda ver PUAN DURUMU ın ızafivet teorısı ornefiı vuvarlaıt alması muhtemel ısımler arasın Türkiye'nin, 1978 Dünya Kupası Avrupa 3. Grubunda yapacağı maçların tarihleri belirlendi VALETTA Turkıye, Malta, Avusturya ve Dogu Almanya temsilcıjeri öncekı gece Valetta' da toplanarak 1978 DUnya Kupa sı Avrupa uçüncu grubunda takımlarırun yapacağı maçların ta nhlenni saptamışlardır Dogu Almanya ıle Avusturya kendı sahasrnda ılk kımm oyna \acagim aralarmda kararlastıra caklardır Maçların aşağıda verilen tanhleri geçıcıdir 1976 Türkıye Malta (31 ekım) Dogu Almanya Turkıye (17 kasım) Malta Avusturya (5 aralık) 1977 Malta Dogu Almanya (2 nısan) Avusturya Turkıye (17 nısan) Avusturya Malta (30 nısan» Dogu Almanya Avusturya (24 eylül) Avusturya Dogu Almanya (12 ekım) Doğu Almanya Malta / Tür kıve Avusturya (30 ekımi Turkıye Doğu Almanya (16 kasım > Malta Turkıye (27 kasım) PÜAN DURUMU F Bahçe Trabzon Altay Bolu G. Saray Gdztepe Beşiktaş Zonguldak Ank. GücU 14 14 14 14 14 3 2 4 2 5 5 6 2 ı 22 s : 18 18 20 16 11 I 12 13 3 10 ) 14 3 14 3 14 2 14 4 6 16 6 15 6 9 8 14 17 I 20 1 13 3 27 1 Aydın liderliğini garantiledl 2 Lig'de ise, Beyaz Grupta A! dınspor liderhğmı garantüerkeı Kırmızı Grup hdenni beş tak raın yapacağı maçlar ortaya ç karacaktır. Beyaz Grupta, Aydınspor, « yakın rakıbi Samsunspor'la ars vı 4 puan açarak bır hafta öt ceden liderlıgıni garantilemiçti StyahBeyazlılar ilk yarınm so maçını deplâsmanda Konya îı Yurdu ile oyna#|paklardır. Bu grubun son takımı ise b< karşılaşma sonunda belli olacai tır. 10 puanlı üç takım Siva Konya îd Yurdu ve Ankara D« mirspor, kendi sahalannda, Rü Aydın ve îskenderun ile kars laşacaklardır. 11 puanlı üç U kımdan Altınordu ve Kütahvs spor Izmir'de aralannda, S« kerspor da kendi sahasında Sc karva üe karşı karşıya gelecei lerdır. 1. AMATÖR LİGİN 66 TAKIMI ARASINDA YEMLMEYEN TEK EK1P KALDI: DEMÎRSPOR LEquipe, 1975 Tenis sıralamasında "büyük ödü/,, galibi Vilas'ı 5. gösterdi Fransa'nm L'Eouıpe gazetesı, pazar gunku sayısında yayınladıgı «Dunya Tenis sıralamasında» Arthur Ashe'ı bır numarada gosterrmştır Amerıkalı sıyahi raketın gösterdığı başanyı, «Beklenmedık ve inanılmaz» olarak nıteleyen L"Equıpe, Wımbledon'u, tanhlnde ılk kez bır zencının aldığını anımsattıktan sonra Ashe Içın şöyle yazmaktadır «1975'de tam 140 maç yapan, Wımbledon galıbı, Dallas Turnuvası fınalıstı, Tenis Ustaları Turnuvası yarı fınalıstı ve «b\iyuk odul» dordüncüsu Arthur Ashe bu yere gerçekten bıleğuım hakkı ıle ulastı» Vilaj'ı bejinci Jirada yer verdi L'Equıpe, son ıkı yıl «buyuk odül» de en yuksek puanı alarak bınncı olan Arjantınlı Gusllermo Vılas'a beşıncı sırada yer venrken, Isveç'ın 19 yaşındakı tenisçısı Bjorn Borg'u ıkmcı, «tenısm Muhammet Ah'sı» olarak adlandırılan Jımmy Connors (ABD)'u üçuncu, Ispanyollann son yıllarda yetıştırdığı en büyük isım Manuel Orantes'ı dorduncu olarak gostermıştır. L*Equ]pe bayanlararası klasmanda ıse bırıncılığı Amenkah Chrıs Evert'e vermıştır. Bayanlararası sıralamada ılk altı arasınd» ıkı ABDlı, iki Avustralyalı ve bir Ingilız yer almıstır. L"Equipe'm 1974 yılı ile de oranlayarak verdıği dünya tenis klasmanı şoyle olmuştur: PUAN DURUMU Şekerspor Kutahya Altınordu Ank D Spor Konya î . Y. Sivas 14 4 14 2 14 3 14 4 14 3 14 3 3 7 5 2 4 4 1974 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. J. Connor» B. Borg K. Rosewall J Newcombe G. Vılas S. Smıth I. Nastase A. Ashe R. Laver T. Okker 1975 1. 2. 3. 4 5 6. 7. 8 9 10. 7 10 11 1 5 8 12 1 6 8 13 1 8 8 12 1 7 9 16 1 7 9 17 1 A B. J M. G. Sakarya hükmen yenik sayıldı bir maçın tekrarı kararlaştırıldı Istanbul Bolge Hakem Komıtesı, geçtıgımız hafta oynanan Seh zadebaşı Sakarya maçından son ra orta hakem Zekı Gürkan'ın tartaklanması uzerıne yaptığı ıncelemede Sakarya takımını suçlu bulmuş ve hukmen yenık saymıştır Sakarya'nın Şehzadebaşı' na son dakıka golu ıle 21 ye I nılmesınden sonra Sakaryalı ol \ duklan saptanan seyırcüer saha ya ınerek hakem Gurkan'a saldırmışlardı Öte yandan, Maltepe sahasmda oynanan Yalova Fethıj"e karşılaşmasmın 80. dakıkasmda (Devaını 9. sayfads) • R. R. R. H Ashe Borg Connors Orantes Vılas I. Nastase Ramıres Kırmızı Grupta liderl; ilk be sırayı alan, Kınkkale, Bandırm. Konya, Kayseri ve Kocaelıspor*u yapacaklan karşılaşmalar ortay çıkaraeaktır. Orantes Kades Ramırez Tanner Stockton Laver Tanner Solomon Alexander Kodes Dıbbs Fıllool Panatta Lider Kırıkkalespor, deplas manda sonuncu sırada rer ala Manısa ile, Bandırmaspor d kendi sahasında KavsensporH karsılasacaktır Konvaspor, dej: lasmanda Karabük, Kocaell kerı di sahasında Antalyaspor ile oj nayacaklardır PUAN DURUMO Kınkkale Bandırma Konya Kayseri KocaelJ 14 6 1 6 4 14 6 14 7 1 7 4 6 6 5 2 2 Bayanlar sıralamajı: 1. 2. 3 4. 5. 6. 2 19 10 1 2 20 12 1 3 13 8 1 5 20 10 1 5 14 11 1 Nastau 6. oldu Fransa'nm ve dunyanın en ünlu spor gazetelerınden bın olarak kabul edılen L'Equıpe, 1971, 1972 ve 1973 yılları «Buyuk odul» bınncısı ve geçen vılm Tenis Ustaları Turnuvası galıbı (4. kez üstuste kazanmaktadır) Nastase' yı de altıncı sırada klâse etmıştır. Chns Evert (ABD) BUbe Jean Kıng (ABD) Evonne Goolagong • Cawley (Avustralya) Martına Navratılova ((Vatansız) Virgınıa Wade (îngıltere) Margaret Court (Avustralya) Sonunculuğa ise üç takım a daydır Manısa, Hatay ve Denızl Manısa, Eatay ve Denızli ken di sahalannda, Kınkkale, Malat ya ve Esk. D. Spor ile karşıla şacaklardır. Denizli Hatay Manısa Başkanı Seçkiner, ANKARA'DAN 1 3 4 7 8 17 1 4 14 4 2 8 11 25 1 14 3 3 8 10 16 ORHAN BİLGİN GÜREŞE ELKOYDU meleri Bunlann hepsinden bslırlenen guresçıler şubat ve mart aylarım Kayserı'de geçırecekıer 1621 nısan tarıhlen arasında ierbest ve GrekoRomen takımlarımız Lenıngrad'da Avrupa şamp'yonası ıçxn smav verecek Sonra 8 mayısa kadar dınlenme oaşlayacak Bu tarihte gene feampa gı np, temmuz başında Montreal e harsket edılecek. Bu ıkıser aylık ıkı kampm özellıklen şunlar. Baş antrenor Celâl Atık.. Yardımcı antrenorler de, kampa en çok gureşçı veren kulup ve bolge antrenorlen. Yanı her antrenor kendı gureşçısmı sonuna dek çalıştırma olanağı bulacak. Bu en onemlı karar Boylece, Muharrem Atık, Tekel ın gureşçılerınden ayrılmayacak. Onun elemanlan alınıp baskasına verıllacak, tıp uzmam olacak. Güreş antrenorlen ısın sadece teknık ve taktık yam ıle ılgılenıp, bılımsel konulan, yetkılı kışüere bırakacaklar. Kamplara, her sıtılde ve sıklette en tazla dort kışı ve mutlaK surette seçme gureşı sonucu alına c*k ve boylece çeşıtlı dedıkoaular onlenmış olacak. Bılgın, hıç değılse, Olımpıvatlara kadar, gureş hocaları arasında «ateşkes» ıstıjor Elole, bırlıkte ve kımsenın gozunü arkada bırakmavacak, hakkını yedırmeyecek bır sıstem rıazulıyor ve gorduğümuz kadan ıle de ışı çok sıkı tutuyor. Uzun vadedekı çalışmalann kS kenınde Tevfık Kış'ın butün sam pıyonlarca paylaşılan bır ıkazı var «Turk gureşının artık kay:ıa6ı kurumustur Ya£lı etıres demine sokacak tedbırler aluup, Karakucak yenıden organıze edılecek. Bunlar yapüırken, yenıden koye donuş başlayacak Guıeş ıçın Federasyonca seçıleceâc pılot bolgelerde koyler arası musabakalar yapüıp, üçe takımlan ortaya çıkacak. Ilçelerarası yarış malar sonucu da, bolge karması belırlenecek Bu bolgeler de grup larda yarışacaklar. Grup takımlarına, Federasyon antrenor atayacak. İkinci önemlı karar, belki de bugune kadar Türkiye de atılııu?, en ılginç, en onemlı adım: Gelmış geçmış bütün Turk güreş oyunlan, bu oyunlan en iyı yapan ve hayatta olan şampıyonlar ta ra'ından, uygulamalı olarak açiK lanacak ve fılme alınacak Böy lece bır «Turk güreş oyunlan» arşıvı elde edılecek. Bu fıimler Hıncal ULUÇ ri yüksek armağanlar venlecek. Bılgın bu kodıfıkasyon vapılır ve koylerden gruplara ıstenen akım başlatılırsa, Turk gureşının sanılandan Kısa sürede carOanacağına manıyor Koçak'ın jübilesi GençLık ve Spor Bakanı Şevki Erek ıle bır goruşme daha yaptık. Ekrem Koçak ıle başlavan ve tum amator sporcuların sosyal güvenhgınjı garantı altına aİmmasına kadar gıden Sayın Ba kan her ıkı konuda da, müJdeLy dL Ekrem Koçak devlet memuru olduğu ıçm devletın hımayesın deydı ve kendısı derhal en yamrlı öastaneye kaldırılacak ve bakıma alınacaktı Baharda da kendısıne lâyık bır jubüe yapüacjfcü. Bakan aslında Koçak ıle Akdenız daydı amator Ekrem'e ayrılaı açılış, profesyonel Ankaraguaı'n armağan edılmıştı. Erek «Koçal sadece bır ornektır Turk sponır da ne Koçaklar var unutulan D lenen Dunya Şampıyonlan duyu yorum. Veta, msanın da, devletın d ilk şartıdır Sporcularınuza Soi yal Guvenlık saglayacak bir me zuatın hazırlanması ıçın emır veı dım «Acele» dedım Yakınd. sonucu göreceksımz» dedı. Musteşar Avnı Akyol'un açık lamalan da aynı pa^alelde oldu Koçak'ın bakımı ışını bızzat yuı lenmıştı. Tıım amator şampivon ların unutulmamasını sağlayacal bır tasanyı da hazırlıyordu. Musteşar Yardımcısı Orhan Bıl gin «Jubıleyı ben hazırlayacagım dedı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle