19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
40 YIL ÖNCE CUMHURİYET 30.1.1937 HATAYL1LARA TESLİM EDiLEN EMANET Hatayın bağımsızlığa kavuşıası uzerıne Meclıs heyecanlı ir gun yaşamıştır. Başvekil Ino un Surıyeye çok ıçten oğut ve;n ve Hatay zaferını ayrıntüan e anlatan soylevınden sonra bamebuslar da kursuye gelerek J muthı olaydan duyulan sevindıle getirmişlerdır. Bır meus şöyle demıştır: «Bu dâvâda r mılyon Turk Atatürk'un bir aretıne bakıyordu. Hataylı kax deşlere teslim edilen emanet trp kı Atatürk'ün gençliğe teslim ettığı emanetın aynıdır » Meclıs Ataturk'e, hükümete ve kahraman orduya şükranlarının bıldırilmesme karar vermiştir. • Dun Paristen gelen bır telgraf hiç beklenmedık bır haberi ulaştırdı. Bu haber, şudur: «Italya, Sovyet Rusya ıle bütün sıyasî ilişkilenni kesmiştir.» • Portekizin Angola sömürge BULMACA SOLDAX SAĞA: 1 Guzel koku yaymak. 2 ır polıçenin arkasına yazılan ıvale emri Isim. 3 Kalsıım'un sımgesi Kuram nıte;inde olan, kuramsal. 4 Terbir yağış türu Tersi harman vurmakta kullanılan çatal bımınde tahta kürek. 5 Isınya'nm Fransa yakınlannda ırınan bır mıllıyetçı topluluın adı Tersı su feskı dıl) Tersi gumüşün sımgesi •rsi utanma duygusu bır emir. Değerlı bır maden Bır nın kısaltılmışı. 8 Yerli manızın sımgesi Eski bir uyrlık. 9 bıde Bır soru. YUKARIDAN AŞAGIYA: 1 Ağır şeylen çekmek içın ınivela ıle dondurulen ve donıruldukçe, çekılecek şeyın bağbulunduğu kendi, üzerine san dolap. 2 Asyada bır sırağın adı Bir emır. 3 Ter 23456789 si ortasına seslı bır harf getirildığinde geniş karşıtı bır söz belırır Sonuna sesli bir harf getirilmediğinde Kuzey Avrupa' da bır nehir lsmi beUrır. 4 Elek içinde aleve tutulup patlatılan bır çeşit ufak taneli mısır. SINEMALAR Efsanesi R. SARAY (44 16 56) : îşte Hayat ANKARA («4 16 86) : Ifatabim H. Koçyigit U. Dündar R. nıfı Smıfta Kaldı T. Akan SES (45 24 16) : Isveçli Erama. Özkul R. nuelle H. Leipnitz R.T. AS (47 (3 15) : Zapata A. Agu (2. hafta). ır J. Fernandez R.î. SİNEPOP (44 24 22) : Arzular ATLAS (44 08 35) : ZapaU \. U>anmca E. Fenech R.t. (2. mılar J. Fernandez R.t. hafta). DUNYA (49 01 ti) : Kan KarSİTE (47 69 47) : Kan Kardeşler $ler C. Cardina!e F. Nero C. Cardınale F. Nero R.I. Rl. ŞAN (40 67 92) : lşte Hayat EMEK (44 84 N) : Karanlıktaki H. Koçyıfct U. Dündar R lara S. Boyd S. Koscına YENİ MELEK (44 42 89) : Do1 bermanların Donüşü C. K. RoFİTAŞ (49 01 66) : Annemin Arbınson T. Consıdine R.I. daşı 3. Bouchet R.T. YUMURCAK (61 01 91) : 1 hİNCI (40 45 95) : Krlıç Aslan te Hayat H. Koçyiğıt; 2 ZaArkm R. vallılar Y. Güney R. KENT (47 77 «2) : Dobermanla AKURAY \ ı Donuşu C.K. Robınson BULVAR: (21 35 78) : îşte HaConsıdıne R t. yat . KoçyığitU. DündarR. KONAK (48 26 06) : KaranlıktaHAKAN (23 42 33) : Iste Hayat Adam S Bovd S. Koscıa H. Koçyigit U. Dündar R LALE (44 35 95) : Kılıç Aslan İPEK (22 25 13) : 1 Kıhç AsArkın R. lan C. Arkm: 2 Aptal ŞamMELODI («4 13 14) : Tokat A. piyon M. Mutlu. te ıardot L. Ventura. KRİSTAL (21 57 66) : Ka!» K$rfıfTSTTK (46 ff 14) f 1 5 Damla desler C. Cardıaele ¥". İfe' ın. 2 Aska Susayan Kız R T. ro R.T. 3ZLEM (66 60 83) : 1 tşte HaMARMARA (22 38 60) : Karanlıkt H. Koçyığıt; 2 Agrı Dağt taki Adam S. Boyd S. Kosci YOCLU TİYATROLAR ALİ POYRAîOĞLU TİYATROI (49 56 52) : Delıler Boşandı ızartesı harıç her gün 21.30. martesi. pazar 15.30 CarKj ;mnun Çarşamba 18.30. BAKIRKOY SANAT TIYATROI Mante Krısto Hüsnü Partesi. cuma harıç her gece 21.30. zar 18 30. BIRLİK SAHNESİ (48 53 46) : tşızmın Korku ve Sefaleu ızartesı, salı harıç, çarsarnba, rsembe 21.15, cuma, cumarts18.15, 21.15, pazar 15 15, 18.15. ÇEVRE TIYATROSU (25 01 78) emterefış Pazartesi haric her n 21.30 Pazar 15 00. DEVEKUŞU KABARE TİYATJSU (44 46 75) : Haneler Permbe harıç her gun 21.30. çarmba. cumartesi. pazar 16.30 3OSTLAR TİYATROSU (47 04 08) tak Çarşamba, cuma, par 18.45. Perşembe 21.30. Kem Gibı Cumartesi 15^0. Al gut Olayı Cumartesi 18.45. ışmanlar Pazar 15.30, Cuı 21^0. Ezenler Ezılenler BaşIdıranlar Çarşamba 15.30. ımartesı 21.30. GÖNUL ULKU GAZANFER [CAN TİYATROSU (46 80 91) : zlara Gozkulak Oi PazarteM nç her gun 21.30. cumartesi. par 16 00 KADIKÖY İ L TİYATROSU ( M . epguler A. Açan) Delıler aalısyonu Pazartesi harıç her :şam 21.30 cumartesi, pazar 18.00 oatıne). KENT OYUNCULARI (46 35 89) : Günden Geceye Ça sarcba 15 <O " ' 21.15. Perşembe 21 15 Kafesten Bır Kuş Uçtu Cuma 21 15. Cumartesi 18.1521 15. Pazar 15 00 18.15. İSTANBUL YENİ SAHNE (44 25 26): Nasıl Mıljoner olunur Pazartesı hanç her gun 21.00. Çarşamba. Cumartesi 18 00 Pazar 15 00. Sıraselvıler No 65 (Eski Sinematek) İSTANBUL HALK TİYATROSU (47 18 86) : Kaynana Ambargosu Perşembe harıç. pazartesi. salı. çarşamba 21.30. çarşamba. cuma, :umartesi 18.30. cuma, pazar 15 30. HALK SAHNESİ OYUNCULARI (21 56 81) : Istasyon Pazartesi salı harıç her gun 21.30. Çarşamba, cumartesi, pazar 15.00 Carrar Ananın Sılâhları Pazar 21 30 NEJAT UYGUR TİYATROSU (22 41 12) : Süleymanıyeli Paşazade Suleyman Pazartesı harıç her gun 21.30. TÜRK YAZARLARI TİYATROSU (21 58 7<) : Yarınlar Kimm Pazartesı. salı harıç her gece 21 00. cumartesi. pazar 18.00, carşamDa 15.00 (matine). NİSA SEREZLİ TOLGA AŞKINER (47 18 86) : Canıko Çarşamba 15.30. cuma 21.30, cumartesi 15.30, 21.30. pazar 18.30, 21.30 Belesçıl er Şahı Perşembe 18.30. 21.00. smı Aimanyaya «ıraiaaıgı naoen de yalanlamıştır. Atillâ DORSAY • Bır başka habere göre, Görıng; Musolinıye, Ispanyaya 80,000 Alman ve Italyan askerının göndenlmesını teklıf etmış. • Bır sermaye grubunun îstanbulda bır ampul fabrikası açü ması için İktisat Vekâletine teklıfte bulunduğu haber alınmıştır. • Teknik ve öğretıci filimler ha'skında bır kanun tasansı hazırlanmaktadır. Bu tasanya göre, Filimler Geneikurmay BaşYÖNETMEN: FELiPE CASALS / OYUNCULAR: kam ıle İçışleri, MilU Egitim, Iktısat Vekâletlerınden seçılecek ANTONiO AOUiLAR, JAiME FERNANDEZ, beş üyeden kurulu bir heyet taPATRiCiA ASPiLLAGA, CHARLES KRAMER / rafından kontrol edılecektır. RENKLi BıR MEKSiKA FiLMi (ATIAS'ÎA) • Hamburgtan alınan habere gö re. Elbe Nehri seviyesinin aıçalması nedeniyle elektrik santrali faalıyeti durmaya Meksika sineması, iyi tanıdığımız bır sinemecbur omuştur. Hamburg ma defil.. 1950lerde yonetmen Emılio Feraanşehrı geçen pazar günündendez'ın «Ağa Dıişen Kadın La Red» fılmınla berı karanıkta kamıştır. gorduğü buyük ılgi üzerme, başta Fernandez'ınkiler bir dızı Meksıka filmı Türkıye'de göstenlmi^ti. O dönemden ihtiraslı, sıcak kanlı kahramanlann oluşturduğu, melodram yanı belirgin oykülsnn egzotik tadım ve Pedro Armendarlz, Dolores Del Rio, Maria Felbc, Ninon Sevılla gıbı oyunculan anımsıyoruz... Günümüz Meksöca sıneması, 5 Baş tarafına sessiz bir harf bir yandan melodram gelenegiru, bir yandan da getirildığınde Avrupa'da bır nekaynağını îspanyol sinemacısı Luıs Bunuel'm hır adı olur Ün, şöhret. 6 Meksıka döneminde bulan kendine özgü bır fanDomuz yavrusu. 7 Su (eski tastik sinemayı (ki bunun bır ömeğini, bırkaç dıl) Tahıl amban. 8 Sıkınmevsim önce «Korkunç Oda» isimli bır dehşet tı ve boğulma duygusu iie kanfılmmde görmüştük) sürdürüyor. Ancak, yem bır şık korkulu rüya. 9 Silisli sert kabuklan olan ve fosilleri kalın Meksikalı sinemacı kuşağı da devrimcı, atılgan biı yer tabakaları meydana getiren sinemanın taze ürünlerini vermeğe başlaımş bubir alk famüyası. lunuyor .. «Zapata», bunlann en önemlisi sayılan Fehpe Casals'ın yaman bir sürprizi... DÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZUMÜ 1910ların Meksika halk başkaldırma eyleminın SOLDAN SAGA: ünlü kahramanlanndan olan Emılıano Zapata'run 1 Susamuru. 2 Omaca öyküsünü, Türk sinemaseveri genellikle Elia Ka îra. 3 Fukara Ad. 4 irazan'ın ülkemizde çok sevilmış, uzun yülar unuriP Ne. 5 Zebun. 6 Ayin tylmamıs olan ünlu filmi «Viva Zapata»dan amm Tas. 7 ninaT. 8 En sıyor... Kazan'ın, senaryosu John Steinbeck taraRan îs. 9 Emanetçi. fından yazılmış olan filml, Zapata'nın öykıisunu aynı gelısım çizgisi içinde veriyordu... 1908'lerde YÜKARIDAN AŞAĞITA: başlayan oykü, Zapata'nın 1919'da oldürülmesi 1 Sofıyane. 2 Umur Yine. 3 Sakarin. 4 Acar Na ile noktalanır. Devrim irahmmnm Juarez'ın uzun yılar sürmüş savaşınunın ulkeye kazandırdıgı ra. 5 Mariz Tan. 6 Afet anayasanrn, zalim diktator Porfırio Diaz'ın yoneNe. 7 rl Bal. 8 Uranus tımiyle ayaklar altında çığnendiği, açUk va sefa îç. 9 Aden Asi. let içındeta koca ülkede, egemen sınıflann ve büZapata ve çevresindekller: Btr devrünln aşamalannı sonuna dek yaşayan yuk toprak sahiplerinm, kendüenne toprak reformu sozveren lıderler yonetiminde ayaklanan halka karşı acımasız bır bastırma eylemını uyguladıklan yıllardır bunlar. Bır köylıi olan Zapata, rumdan çok, <J«vrtmcl olmanın güçlüğünü Işler.. hazır olduğunu. devrim Hderlerinin eninde sonunbu liderlerin en sevilemdtr .. Devrimci hükümeKan, ateş, savaş ve ölümdür sırasında devrim.. da çıkar hesaplanna kapılacaklanm, devrimclyi na R.T. tin başkanı olan Madero üe gücünü birleştınr. Yorum ve seçim seyredenindır... ölümden başka bekleyen son bulunmadığım vurMURAT (24 05 56) : 1 Kılıç Ancak Meksıka gibi uçsuz bucaksız bır ülkede gulayan .. Oysa Casals o denli kötumser değıldır. «Zapata». dramatik ve epik anlatımı ustalıkl! Aslan C. Arkın: 2 An Nereiyi örgütlenmemiş, halkın zulme ve sömüruye Gerçı o da Zapata eylemının basansızlıgını, bınbirleştiren sineması ve önemli re namuslu mesa de T. Akan R. karşı başkaldırısından örgütlü, planlı, düzenli lerce insanm yararsız ölümünü göstcrir. (Tanb. jıyla, yalnız sinemaseverlerin değil, sanatta dev RENK (21 15 25) : Kıhç Aslan bir devrim hareketıne donüşturulemenuş bır boyle yazmaktadır ç\inkü). Ama olaylara daha yan. rımci yansımalar anyan. diğer bir deyimle devri C. Arkın R. eylemın başan şansı, yok denecek kadar azdır . sız bir tavırla yaklaşır, yorum getirmekten çolt me adanmış sanat eserıne susayan herkesin gör SUR (23 67 12) : 1 Kan Kar Zapata, buyuk gucune ve sayısız adarmna karşın. gosterir. Kazan'ın ıyıce vurguladığı kötumser yomesi gerekli biı filmdır... deşler C. Cardınale 2 Areylemi sonuca ulaştıramaz. Bu uzun ve yıldırıcı zular Uyanmca E. Fenech uğraş içinde geçen her yıl, adamlannı, dostlarını, R.T. gyvendlklerinı yavaş yavaş aür, gotürür... SonunŞAFAK (22 25 13) : Dobermanlada Zapata'yı da bekleyen ölümdür: Anladığı, sezrın Dönüşü C.K. Robinson T. dığl bir tuzağa, belkl de bir tür bezgınlik, bık. Considıne. kınlık içinde giderek efsaneyi noktalar.. YILDIZ (21 11 37) : îsveçli Emmanuelle H. Leipnitz R.T. Felipe Casals, Zapata'nın öyküsünü, yan dramatık, yan epık bır sınema anlayışı içinde, unuZEVK (23 25 88) : Kan Kardeş• YÖNETMEN: ATIF YIIMAZ/SENARYO: UMUR tulmaz bır fresk biçimınde venyor... Zapata'nın ler C. Cardinale F. Nero 10 yülık serüvenl, özgürlük, eşitlik, insanca yaşaBUGAY/GÖRÜNTU: ÇETiM TUNtt/OYUNKADIKÖY ma hakkı gıbi daha soyut ülkulerin yanısıra, çok CUUR: HÜLYA KOÇYİGİT, UĞUR DÜNDAR, AS (36 00 50) : Annemin Arkasomut ve gerçek bır ıstegin damgasını taşır: Topdaşı B. Bouchet R.I. rak Beformudur bu istek, yuzbinlerce yoksul köyADilE NAŞİT, İHSAN YÜCE, AYHAN ADAN, KAFKAS (37 43 68) : Anahtan luyü toprak sahibı ederek korkunç sbmürüye son Bendedir R.T. EROl BATIBEKi/RENKLi. GOLŞAH FiLM YAvermektır. Zapata'nın serüveni, bir yandan kışısel KENT (36 M 12) : Tokat A. ilişkilerle örülüdür dostluklar, ihanetler, saf dePIMI (SARAY, SAN, vs.) Gırardot L. Ventura R T. gıştırmeler, taktik hesaplar . «Beni yalnız bırakıOCAK (36 37 71) : Kılıç Aslan yorlar» der Zapata .. «Ya yoruluyorlar, ya ölüyorC. Arkın R. lar, ya da ihanet edlyorlar». . Ama bu kisisel seUgur Dündar'ın sinemada yapacagı flk film OPERA (3i 08 21) : Tantana Ke ruven, dıger yandan da her devrim* baktejtea,* her" TV'dekı «tşte Hayat» dızısıyle kendisini tanımı: mal A. Afcba?*W * devnmın ıçind« jşçıdıgv gUçluklerfeı, zorluklann, olan geniş bır kitle tarafından merakla beklenı ~ teKS (36 01 1 # !*lfte fcayafi tuzaklann da öyKÜsüdür: Devrim bir süreçtir çünyordu. «tşte Hayat>, gerek bu kitleyi, gerekse Atı H. Koçviğıt U. Dündar R. ku... Ve her devnm kendi bzelhkleriru taşırsa da, Yılmaz'dan seviyelı bir güldürü bekleyenleri düj SÜREYYA (36 06 82) : Tokat egemen sınıflann, duzenın olduğu gıbi surmesını kırıklığına uğratmıyan. basarıh bır film... A. Girardot L. Ventura R.I. ısteyenlenn numaralan. taktikleri, güçbirlikleri •lşte Hayat», 3 bölüm içinde gelışen bir s» degişmez. Zapata, dostluğu, aşkı, ihaneti, ölümü, naryoya dayanıyor. Ilk bölümde, Ugur Dündar'u bıkkınlığı, yorgunluğu tadar, duyarıcen, devnm TV'den biUnen Mşiliginin, bu klşüik aynen koru sürecinin tüm aşamalanm, kıvrımlannı. dönenarak, bır öyküye yerleştırilmesi, «entegre» edıl meçlerinl de vasar, 10 yülık serüveni içınde . Camesi çabası görülüyor. Bu bölümde, Dündar ken sals'ın görkemlı sineması, etkili, çarpıcı savaş, dısı aracılığıyla «artist» olmak ısteyen bir kız vı olüm, yılgınuk tabloları çizerken, Meksika devrıdeli fısek anası tarafından kaçınlıyor. İkinci bö TEVFİK GELENBE TİYATROminden yola çıkarak genele ulasır, devrim sürecilümde Ayşe ve anasuun «kenar mahalle insanı SU (36 0? 21) Yutmam Artık nin uzunluğu, guçlüğü hakkında genel ve her zakışılıfıyle, Dündar'm nişanlısı Alev'm mensup ol Camkom Pazartesı hariç Her man her yerde geçerlı dogrular koyar ortaya... duğu «sosyete» çevresi arasındakı çelışkılerden do gece 21.30. Çarşamba 15.30. Cugan durumlar ve bu hengâme içinde Ayşe'nın film martesi. Pazar 18.30 Ve ışte bu noktadadır ki, Casals'ın fümı, Kaçevirerek beklenmedık biçimde başarıya ulaşmas HARBİYE (40 77 20) : Tatar Razan'ın «Zapata»sından bir yerde aynlır. Kazan'ın oykülenıyor. Son bölüm ıse Ayşe'nın «şöhret» ol mazan Pazartesı, salı dışında Iılrru çok usta ışı bır sınemaydı, Eısenstein'dan ması ve «yılın kadını, seçilmesinden sonra olan her gece 21 00. Cumartesi. pazar esınlı epık bolumlerıyle, Kazan'ın Meksıka fonuna lan anlatıyor 15 30. Ikı Kova Su Carşamba uyguladığı «Actor's Studio» bıçimi oyunu ve Mar•Işte Hayat»m kutlanacak Ilk yanı, genç y» 14.30 Cumartesi 11.00. lon Brando, Anthony Quınn ikilisinın varlıgıyla, zar Umur Bugay'm, bır olçude kısıtlayıo verilerlı fınalde Zapata'nm dağlarda koşan ve bır anlamUSKUDAR (33 05 97) : Bernar(Uğur Dündar'ı Ugur Dündar olarak kuUanmak da onun (devnmcının) olumsuzlüğünü simgeleyen da Alba'nın Evi Pazartesı. salı yola çıkan senaryo çalışmasının başansı, bütün beyaz atıyla . Ama, sonuç olarak, kötumser bır dışında her gece 21.00. Cumartesi. luğü, tutarlüığı... Kişilenn, çevrelenn, giderek sı fılmdi bu: Devrumn (her devrimin) basansızlığa pazar 15.30 Pırtlatan Bal mflann çelişkisint çok iyi kullanan, çok canlı v yargılı olduğunu, kendi kendini yemeye, yoketmeye Çarşamba 14.30. Pazar 11.00. «Kan Kardeslerde 2 sanatçı: Claudia Cardinale ve Fabio lestiboyuüu tipler çizen (özellikle ana ve babada) KADIKÖY (36 31 21) : Cellat çesitli buluşlar, dayamlmaz «gag»larla dolup ta Pazartesı, salı dışında her gece şan, yer yer TV olgusunu ve toplumumuza getir 21 00. Cumartesi. pazar 15.30. diklerinl (bir gecede «şöhret» olanlar ve bu «şöh GULTEPE (64 27 71) : Ana Haret»lerden yararlanmak isteyen belli çevreler, TV nın Kız Hanım Pazartesı. salı deki gerçekçi yayımlardan rahatsız olanlar, T\ dısmda her gece 21.00. Cumartesi, reklâmlan, TV içindeki sansür olayı, vs) keskiı pazar 15.30. biçimde taşlayan, başarüı ve doyurucu bir senaryı bir polis şefinin (Raymond Pellegrin) kendine özgü yöntembu. Özellıkle ilk bölüm, en zoru olmasına karşırı DEVLET TİYATROSU (44 31 »1) • (I GUAPPi) / YÖNETMEN: PASOUAIE SOUiTERi / OYUNCUUR: lerle çeteye karşı savaşımr, Nicola'nın önce Kamorra yanlısı en başanlısı~ Bu bölümde Dündar'ın TV'den b Paspas Pazartesı harıç her gece FRANCO NERO, CLAUDiA CAROiNALE, FABiO TESTi, RAYMOND iken, sonunda örgütün içyüzünü çok acı biçimde ögreni}i, filml lınen kişiliğryle entrikanın bagdaştınlması, dii 20.30 çarşamba. cumartesi. pazar noktalıyor... gümlerin atılması, tümüyle çok iyi... İkinci bö 15 00 (matine). PELLEGRiN / RENKlj İTALYAN FiLMi (DÜNYA, SıTE, VS) lüm, fUmin eleştirel yanlannı vurguluyor. Son bö FATIH (26 53 80) : Besleme «Kan Kardeşler», yüzeyseli aşıp derinlere inmeyen, Kalümün duygusal havası ise, filmin «güldürü» bo Pazartesı, salı dışında her gece morra'nın doğuş nedenlerine, anatomisine, o donemın Napoli2100. Cumartesi, pazar 15.30. sinin sorunlarına gerektiği olçude değinmeycn bir film... An yutunu ve temposunu bıraz ağırlaştınyor. Italyan yeni kuşağmdan Pasquale Squiteri'nin, senaryoMasal Masal Matitas Çarşamba cak Squiteri'de İtalyan yönetmenlerine özgü gelişmiş bir plasDiğer yandan, formunda bir Atıf Yılmaz'u suna da katkıda bulunduğu filmi «Kan Kardeşler», 1890'larn 14 30 Pazar 11.00. fik ve rltm duygusu var. Ve de, kuskusuz, belli bir Akdeniz elinden çıktıgını hemen belli ediyor «îşte Hayat», Napoli'sinde geçiyor. Sefil koşullar ve kendine özgıi değer romantizmi. Bu nedenle pek önemli şeyler anlatmıyan bu film, Akıcı, kavrak, sımsıcak bir film buluyoruz karşı BAYRAMPAŞA (25 43 28) : Kayargıları içinde yaşıyan yoksul halkın bağrında, 20. yjzyılın yer yer Visconti veya Bolognini'yi anımsatan bır estelik dü mızda.. Bizden, yerli ve özgün üstelik Çalıp çırp dıfe Çıçeklerı Pazartesı, salı uluslararası güçte Mafyasına donüjunecek olan iik cKamorra» zeye, mekân anlayışına ulaşıyor. Son ayların bayağılık furyama değil llginç bir kompozisyon veren Koçjiğıt dışında her gece 21.00. Cumartesi, orgutlerinin öykusü anlalıhyor. Kamorra'nın genç şeflerinsı içinde bu tur bir sinemayı ne denli özlemişiz!. Cardinalein ve bu ilk sinema deneyinde pek aksarmyan bl pazar 15.30. nin pateiik oyunu, belli bir uslupçuluk, ustalıkla kullanıimış den biri (Fabio Testi) ile hukuk eğitimini tamamlamaya çaUğur Dündar'm yanısıra, filmin «rol çalan» oyun YAŞAR TOSUN TİYATROSU Napoli dekoru, «Kan Kardeşlerti en azından rahatça izlenir cusu, dayanılmaz bir «ana» çizen ve filmi baştaj lışan bir halk çocuğu Nicola'nın (Franco Nero), önce düşman(Kadıköy) Dusun Çorbası bir düzeye kolayca getiriyor. Mütevazi boyutları içinde bile sona, herkesl geri plana iterek götüren Adile Na lıkla başlayıp sonraları büyuk bir dostluğa donusen ilişkileri, Salı harıç her gun 21 30, cumarsinemanın tadını duyurabilen bir film... şıt oluyor.. filmin ana çizgisi. Bu arada, Kamorra'nın amansız duşmanı tesi, pazar 18.00 HAFTANIN FILMLERI ZAPATA BfR ÖLÜMLÜSERÜVENDİR, DEVRİM. İŞTE HAYAT KAN KARDEŞLER ELEVIZYON .59 AÇILIŞ VE PROGRAM .00 ORMANLAR KRALI Küçuk seyırciler için haarlanan bu çızgi film dizisınde Ormanlar Kralı George, Super Tavuk ve Hızlı Jack'ın seruvenlerı yansıtılıyor. JÎ0 SAYIM SUYUM TOK Ferdi Merter'ın sunduğu ve kuçuk seyırcılere yonelık program dızısının bugunku bolümunde Ihsan Sungu llkokulu ıle Teğmen Kalmaz llkokulu çeşıtlı dallarda yarışacaklar. Prog rama konuk olarak Olımpıyat ve Dünya Şampıyonu Millî Güreşçi Mahmut Atalay^ıle Dünya Ikincısi Mıl 1: Gureşçi Halıt Balarmr katılıyor. 1.00 İMECE Köye yonelik bu programda Muz yetıştıncılıği ve pazarlama konu edıliyor. Bu arada, bır köylü ressamm sergısınden görüntüler de sunuluyor. Programı Tümay Dane ve Parlar Yazan btrlıkte hazırladılar. 19.45 HAVA SOHBETÎ Hafta sonu ve bir sonrald haftanın hava durumu hakkında bilgılerin verıldığı ve meteoroloji konusunda ılgınç konulann ele alındığı programı Ali Esın sunuyor. 20.00 HABERLER VE DURUMU 20^3 DOKTORLAR Dızi filmin «Sakm bır Gece» adlı bölümu yayınlanacak. Sıcak bır yaz gecesmde şehrin yeraltındaki elektnk kablolannm yanması sonucu bütün kent ve hastane karanlıkta kalır.. Seslendırme yönetmeni Birkan Akay. 2130 IŞIK TA\XZ SÖTLÜTOR Programda hafıf batı müziği sanatçısı Işık Yavuz ızlenecek 21.55 HABER / TARTIŞMA TBT haber merkezinin hazırlayacağı bir guncel konu ekranlara getırüıyor. 22^0 GÜNE BAKIŞ 23.05 PROGRAM VE KAPAMIS MAHMÜT ATAL4TBA\\ RADYO TRT 1 05.00 05 02 06.00 06 02 06.30 07.00 07 02 07.07 07 30 07 40 09 00 09 02 10.00 10 01 10.21 11.00 Açılış ve program Türküler ve şarkılar Kısa haberler Günaydın Kur'anı Kerım Kısa haberler Köye haberler Bolgesel yayın Haberler Sabahtan sabaha Kısa haberler Kadın dunyası Kısa haberler Arkası yarın Bolgesel yayın Kısa haberler 11.01 11.20 11.40 12.00 12.10 12.55 13.00 13.15 13.30 14.00 14.02 15.00 15.01 16.00 16.05 16.20 16.45 17.00 Türkuler Çeşıtli müzik Şarkılar Bölge haberlerl ögle üzeri RadyoTV prog. haberieri Haberler Oyun havalan Bölgesel yayın Kısa haberler Sızlerie birlıkta Kısa haberler Okul radyosu Bölge haberleri N. Ofuz'dan türkuler Unlü eserler. yorumcular Çocuk bahçesi Kısa haberler 17.02 17.50 19 00 19.30 20.15 20.40 20.55 21.00 21.02 21.17 22 00 22 02 22.17 22 35 23 00 23.10 00.55 01.00 Akşama doğru Bolgesel yayın Haberler Bolgesel yayın Kendimizden çeküklerimiz Amatör sesler Çortıklar ıçın Kısa haberler S. Kuvvetler saati Sez ve saz dunyamızdan Kısa haberler Bolgesel yayın Şarkılar Türk hafif muziğl Haberler Hafta sonu Kısa haberler 05.00 Gece yansı TRT III 07.00 Açılış ve program 07.02 Güne baslarken 08.00 Sabah konserı K. P. E. Bach Beethoven Granados 09.00 Plâklar arasında 10.00 Günün konserı 11.00 Al Stewart sovlüyor 11.30 Dıskoteğımızden 12.30 öğle konserı Bach Debussy 13.00 Çeşith hafif müzik 13.30 Plâk dolabından Mozart 14.30 Olağanüstü yorumcular 15.00 Gençler ıçın 16.00 Müzik sohbetlert 17.00 Besteci anlatıyor 18.00 Sizin seçtikleriniz 19.00 Klasık Türk müziği 19.30 Bir albüm 1 20.00 Konser saat Respıghı Dvorak Poulenc 21.30 Geceye doğru 22.30 Caz dünyası 23.00 Gece konseri 24.00 Gece ve müzik 01.00 Program ve kapanı» TRT KÜÇÜKLER MAHMUT ATALAY1 BU ÂKŞÂM TANIYACAKLAR Yaslan 1012 olan çocuklar Dünya Sampijonlarmdan Mahmut Atalay'ı tanımazlar. Bu akşamkt Sayunsuyum yok çocuk prog. ramında eski Dünya Şampiyonlanndan olan Mahmut Atalay ile yine şampiyonlardan Halit Balamir, çocuklara tamtılaoak. Fotoğrafta, 1966 yılında Toledo'da Dünya Şampiyonu olan Mahmut Atalav. serpf kiırsüsunde ?ıirülüvor.. 08 00 09.00 09.30 09.45 10.15 10.30 11.00 II ıoo 12.00 12.30 13.00 Gün baslıyor Olayların içinden Bir solistten türküler îlçe ilçe Anadolu Bir solistten türküler Bir solistten şarkılar Küçük konser Türküler geçidl öğle müziği îki solistten şarkılar Haberler 13 15 13.30 14.00 14.30 15.00 15.15 15.30 18.30 19.00 19.30 19.45 20.15 20.30 21.00 22.00 lb.JU ArRası yann 22.45 16.50 Hafif müzik 23.15 17.00 Yurttan sesler 23.30 17.30 Türkçe sözlü haflf mlizîk 23.35 18 00 Dın ve ahlak sohbeti 24.00 Çeşitli müzik Olaylann ıçmden Yabancı dil öğrenelim Hafıf Baü müziği Bır solistten türküler Bır solistten şarkılar Konwr sııati Karma fasü Haberler Hafif müzik 93 Harbi Bır solistten şarkılar Olavlann içinden Spor gazetesi Cumadan cumaya Klâsık Türk müziği Bir romammız var Haberler Türküler ve oyun havalan Kapanış
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle