13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
W lUmün gençler arasmda kol gezdlği Kol gezdırılaığı korkunç gunler geçırmektevız And, baba, kardeş, oğretmen, tıtremeyen yürek yok gıbı Okullara değıl de, s<ıvaş •lanlarına yollar gıbı uğurluyoruz çocuklanmızı her sabah kaygılar ıçmde Dort gozle beklıvoruz, sağ salım donmelerinı Karşılarken akşamlan, ılk sorumuz, «Dersler nasıldı'» yerıne, «Bırşeyler oldu mu okulunuzda bugun?» Ya bır saldırı, yaraiama, oldurme, ya boykot, ya cenaze torenı, punluk «okul olayları» arasmda T a banca, bıçak, dınamıt lokumu, sopa, zıncır «oğrenun araçlan» sayılacak neredeyse kımilerl ıçın Hangı «kırtasıyecı» saglar bunlan* Bır bılen anlatsa ya. CUMHURİYET 3 0 Ocık 1976 O OLAYLAR VE GÖRÜŞLER ler H G Wells, Freud, Gide, Zola, Proust' Oku sunlar Shirer ı ama sonuna dek' Cephe Hukumetının sozculerı, «ozgurlukçü demokrası» soznnü de düşıirmezler a&ızlarından Fransız Devrtrni sırasında, Madam Roland' ın feryadı yankılar yapar kulaklaraa «Ev Özgurluk' Senın adına ne cinayetler ışlenıyor1» Ne Demek? | açdaş, çuzel ve ısıklı blr söz, kardaş. arkadaş. rurttas , gıbı, bırlıçi, beraberlıçı, vakınlıçı ^ansıtı>or. Sözluklere bakarsanız caçdas avnı cağdan olan demektir. Ama bu anlamı asmıstır coktan* cağdas uvjarlık çaRdas bılım çaçdas ınsanlık çaçdas ozgurluk eıbı de^nmlerle zengınlesmıstır Yoksa çağdası dar anlamında ırdelnecek olsak epev şasırırız Yırınıncı YOzvil riumasında vasıvoruz; ABD Sovvetler Sııudî irabistanı. kuvevt Fransa, Cın. Angola Sılı, Iffanfla Moluka, tran. Endonezra ile bırlıkte Bir hakıma tumüvle çağdaşız: bir bakıma değil A*nı çağda \asavan nice insan ve nice toplum arasmda cağ avn> lıkları vardır Gunev Amerıka'nın Avustraha'nın kuvtu vorelerıne cok eskı caçlan vasavan ilkel toplumlar serpılmişHr. Suudî Arabıstan'da Ise Ortacagın yasalan geçerlidir Ortadocuda şevhler, şahlar, sultanlar; tanhsel muzelerin camekânlarındaki mankenler çibi givuıip kuşanıyor, çezınip dolanıvorlar. "Isparta'nın Tüm Gülleri,, Seha L. MERAY flstüne çıtanı? bir Danıştay müessesesi üe Turkıye'yı ıdare etmek mıimkun değıidır.» Bunu soyleyen ulkeyı bu Anayasa ile yonetmekle gorevlı ve bundan sorumlu Hukumetın başı' Pekl, ne dıye uğra*ır durur bu olanaksız saydığı ısle? Hoca ya oğlunun dedığı gıbi, «inmek de mı gelmıyor aklına"» Aslında, demek ıstedıği şu Bu «balyozlannuş» Anayasamız bıle «luks> sayılıvor Cephe Hukümetınce, bır Anayasa değışıklığı hem de kokten daha gerek Oyle kı, artık Anayasa Mahkemesi, Meclıslerden çıkan yasaların Anayasa'ya uygunluğunu de*ıetlevemesın Danıştay da karışmasın Hukumetın ışlenne Pamuk gıbl atarmış Hukumet, Devlet görevlılennı, kıme n e ' Kısacası, Anayasa Mahkemesi de, Danıştay da kalksın ortadan, bir «Oooohhh1» desm Cephe Hukumeti!.. Bakın o zaman, «beynelnulel komünızm», hem yurt dışında (nerede ıse karargâhı9) hem yurt ıçınde nasıl teslım bayrağı çeker1 Fukaralıkla, ışsızlıkle nasıl savaşıhr, her mahallede bır müyoner yetıştırerek' Kımln, neyi, nasıl kazandığını hıç kımse soramaz artık! «Büyuk» Tur kıye, bır nefeste kurulur1 Kıbns, Ege, ambargo, üsttesıs sorunlan bir gunde çdzülüvenrl Ogrencıler de, işçiler dl kurtlann deretımınde, kuzu kuzu çalışırlar ışjerlerınde' «Isterse hılafetı bıle gerı getırebılecek bır Meclıs» duşu de gerçekleşebılır belkı hele o «şakacı» ortak bıraz yardım ederse An şu Anavasa Mahkemesi, ah şu Danıştay ah şu ozerk Ünıversıteler, ah şu uydu olmayan sendıkalar, ah şu «Hukuk Devletı» sa\unucusu Barolar Bır'ığı, ah şu aydınlarl! .. değerlendırir' Bir Adalet Bakanı evet, Adalet Bakanı' hangı yasadan vetkı aldıgını, sozlerınuı Adalet Bakanına varasıp varaşmadıgım duşunmeden «yurt severlerle vatan haınlerı» arasında gorur boguşmavı, bojle gormesmı ıster herkesın' «Kadı ola davacı ve m'ihzır dahı şahı* / Ol mahkemenın Jıukmune derler mı adalet » Kultur Bakanlığına sanırım yanhşlıkla atanmış Bakanın dedıklerı j'aptiıdarı blr >ana, ya butun gençlenmıze aynı ılgıjı, aynı sevgıjı duyması, yannlarımızı herkesten çok duşunmesı gereken Mıllı Eğıtım Bakanınm tutumuna ne dersınız7 Ögretmen kıyımından vakıt bulunca, kıtap yasaklamakla uğraşır' «OzgUrlukçu demoKrası» değıl de, katolık bağnazlıgın slmgesı engızısjon donemınde ya da Nazı Almarya'da sanır kendmi, kıtaptan korkan Mıllı EJıtım Bakanlığı. Öduller kazanmış, hem vurt ıçmde hem de yurt dışında tanınmış yuz akımız degerlı yazarlarımızla birhkte, Gogol Dostoye\skı Sartre, Dıckens, Camus de yasak' Bunların hepsı Bakanhğın yazısına gore, «Mıllı terbıjemıze a\kın, ahlak, aıle, hatta cemıjet değerlerımızı yıkmava matuf kıtaplar» imı$' Şu da var «Fu kıtaplann, gaveleri kunılu düzeni yıkmak olan ıstıkametı belli bazı yazarlara aıt oluşu da dıkkatten kaçmamaktadır » Bır adım kaldı o ünlü orneğe: Fransız devrımınde olum cezasına çarptınlan bılgın Lavoısıer'yı kurtarmak isteyenlere, ne demış yetkılı «Cumhunyet bügmlere gereksınme duymuyor!» Beğendınız ml Cephe Hukümetlnin eğıtım, kültür, sanat pohtıkasını' Heykel, tıyatro derken, sıra kitaplarda Wıllıam L Shirer'm, Üçüncü Reich'm Yükselişl ve ÇSküşiı başlıklı kıtabını bır an once okumalüar alacaklan başka dersler de var bu yolda Goebbels'm ovücu bakışlan altmda, «zararlı» kıtaplan, geceleri kent alarüannda yakmıştı Nazıler Thomas Mann, Jacob Wassermann, Stephan Zweıg, Ench Marıa Remarque, Albert Eınstem, Weımar Anayasasını kaleme almıs Hugo Preuss gıbi unlü Almanların yapıtlanyla bırlıkte, yabancı yazarlann kıtaplan da ateşe venlnuştı; hem de hangi yabancüar: Jack London, Upton Sınclair, Hellen Kel Macbeth'ler «Cmajet» dejnnce Macbeth gelır akla (Bakanlık, Shakespeare'ı henuz vasaklamadı sanırun. televızjonda fılmı de gosterıldı gecenlerde) Yarımmızın bırer parçası gençlerımızı oldurenlerın bu cınayetlen kışkırtanlann ıbretle okuma ları va da seyretmelerı gerekırdı Macbeth ı, ders alabılırlerse Krallık tutku'an icmde kan sı Lady Macbeth'ın de dcîteklerresıyle bır eece gızlıce amcası Kral Duncan'ı oldurur Macbe'h Şatosu'nda konuk ederken sonra kıskanıp dur duğu, «yanmda düsunerru\orum» dıye ezıklık duyduğu, dustu Banquo"yu da oldurtur. Sonu ne olur Macbeth'ın' Boylelerinın kaçınılmaz sonu ne ise, o Lady Macbeth'ın cinavetten once, kocasını yureklendırışıne bakın. «Bakışın ellenn, dılm giılsün, bır çiçek olsun goninuşun sen onda gızlenen bır yılan » Ovsa, kujkular ıcınde Macbe'h, kulaklara kupe olması gereken şu so7İer onun «Verdı*ımi7 kanîı dersı alan gelıp bıze vernoı aldığı dersi; doğruluğun şasmaz eli bize sunuyor içme zehır kattığımız kupayı» Sonra da, «Gıdelım en tatlı vuzumüzle soz bovayahm, kalleş bır yureğı kalleş bır juz gızlesın» der, gıder işler cınavetını Işler ama artık onu her yerde ızleveeek yakasma vaoışacak bır korku sarar benlığını «Macbeth'e uyku \ok artık» Kapı mı \Tjruldu fırlar \ennden Ellerınde hep o gecenın kanlannı eorur ne kadar yıkasa da* «Nedır bu eller 7 Koca Poseıdon'un rum denızleri yıkayabılır mı bu ellen' Yooo \ıkavamaz Ellerım kana çevırır okyanuslan, kızıla boyar jeşıl sonsuz dalçaları • Suç ortağı Lady Macbeth, ne dese boş «Işte serınkılenn rengınde benım ellenm, ama yuregımı senınki gıbi bevaza bovamariım » Kıvranır durur Macbeth: «Ah, kafam bınbir akreple dolu » Sonra, böyle i^lere bulaşmış o ellennden Lady Macbeth de ayıramaz gozlerıni Oguştunır durur ellenm. yıkama çabalan ıçmde Ne yapsa boşuna' «Bır leke var şurada hâla1 Çık elımden, korkunç leke1 Çık dıyorum sana1 Kan kokuyor hâlâ. Arabıstan'ın tum kokulan temızleyemeyecek şu ufacık elı'» Çi Neyin Bunalımı? «Bilen» olarak «bılmesı gereken» olarak ' Hukümet geliyor akla. Acı acı gulmeyın hemen: Can güvenlığını, duzenı sağlamak vasalara aykın davranışlan yan tutmaz onlemlerle karşılamak, bastırmak, herkesı yasalara saygıh kılmak, başta Hukumetın gorevı, bunu yapmazsa ya da vapamazsa, sorumlu olması gereken de Hükurnet. «Bir Hülriunet ld • dıyeceksınız; haklısınız. Geçmış yıllarda Vatan Cephesı seruvpnının ne sonuçlar verdıgım bılmezlıkten gelerek Cephe kurmuş ortaklar var Hükumette Karşılarında saydıkları neredeyse herkesı «beynelmılel komuruzm» ajanı ya da jardakçısı gormekteler Olacak şey mı Herkes haksız, bır kendılen haklı; •herkes., şunlar Ana muhalefet partısı, Cephede olmayan otekı partıler, Universıte kuralları, Cephe yanlısı olmayan ışçı sendıkaları, Türkıye Barolar Bırlığı, basın fcuruluşlannm büyuk çoğunluğu, onlan desteklcmeyen oğretim uyeleri, tigretmenler, oğrencıler' Büyukkuçuk devletlenn ya da dev tıcaret ortaklıkıarının tezgahlaaığı, dunya çapında bınbır çıkarın, karanlık oyunlann, dalaverelerın, her ışe burnunu soktuğu anlaşüan CIA'nm cult attıfr bır ortamda, Don Quıxote'lanmızla Sancho Pança'larımus, yalnı* «beynelnulel komünızm» degırmenlerine saldırmayı bir iç polıtıka marlfeti sayarlar, oysa, komunıst ülkelerle kol kola olanlar da onlar değıl mı, ojle pek tehlıkeler beklemeksızm Gelsın Sovjetler Bırlığı "nden demırçelik tesıslen, gelsın Çekoslovakya'dan «anahtar teslımi fabnkalar»; gelsin BıUgarlstan'dan elektrik enerjisi. Bu iUşkıleri daha da gelıştirme lsteklerını açıklarlar dunyaya. Kem bakın, Cepbe Hukumetlrun başı, bır gazeteye (Tercuman, 11 ocak 1976) verdığı demeçte, bu «umacuya saldırdıktan sonra, ne dıyor baklayı agzmdan çıkartarak «Esasen bugunkü bunalım bır rejım bunalımı, bır Anayasa bunalımıdır. Adalet Partısı Genel Başkanı olarak rahatça sovlüyorum kı. Türkıye'yı bugunkü Anayasa ıle idare etmek mümkun degüdır. Meclıılerın tızenne çıkmış bir Anayasa Mahkemesı, af yetkısı kendısine aıt olmadığı halde al çıkarabılen bır Anayasa Mahkemesi Ile, icranın Nasıl oluvor bu Iş? Tnsan bazan zamanı ivi saptaramaz: kolumuzda saat olmadıgı zaman duraksarız ıe duşunurnz çıinun haneı kesı. mınde oldugumıızıı'' Saat 11 ise henuz oğle olmamıştır; ama va U ıse? Kontr eerılla'nın Erenkov deki unlu koşkunde bır av kaldım Gunumu şaşırmıvayım dıve hercün bır çentık atnordum kul renırıne donmuş duvarın badanasına; ve dusıınuvordum kl valnız çunleriml dejil çaçımı da şasırmış olmavavım'' Çunku kontrserilla orgutü ABD'den dünvava ıhraç edılıtordu Sonrulamada sanığin dırcncını »nknıak ıçın kullanılan vöntemler, nıhhillm uzrmnlarınca saıv tanmıstı; insan bedenıne uvgulanan elektrikli işkence ITgıtları da Anıerikan teknoloıısınin urunlerindendi Pekı çağdaş bır toplum değil mndı Amerıka" G?7eçenlere u^dular atıvor; Av'a ariara volluyor; ustun komputerlerın tekelınl eiınde tutuvordu «fskence» dedifimiz zaman aklımıza Ortaçae enkizisvona gelırdı şımdıve dek; o»sa iskencenın, Ortacaç'da. Yırtnınci Yuzvildaki bilınç ve bıiımsellıkle uvgulanmadığını »aşavarak saptadım Tanhin hıçbır evresınde milvonlarca Insanı sabun tiretıminde kullanmak içln gaz odalarmda olduren bır Hıtler çıkmamıstı. Sili'de General Pinochet bir insan kasabıdır: elındrki kıvma makınesini kendisıne veren de anb> şanh Kıssineer cenaplan Ve doğnısıınu isterseniz son moda elbiseleri ıçinde Helmut Schmidt mi daha çağdaştır, yoksa tabanı varık Dorar cerlllası mı? Kuşkuvla duşunmekteTim" Andre Malraus son konuşmasında, Mao Çe Tung'a sormuştu: Çağımınn devrimini köylülerle gerçeklestirdiniz: nasü oldu bu? Çok baslt; onlar gibi yaşayarak, onlan inandırarak, onlarla birlikte . Doğu ve Günevdoğu Asya'da köylü toplumlan çagdas devrimlerini serçekleştlrfrken: tspanva'da çokuluılu endüstri sirketlerlnin etemenlıtn: Mkirleri vuzünden insanlann borazını demir keiepçelerle bururor. Ve uzava merdlven kuran sfiper endustri filkesi: hıikümet darbesi duzenlemek. «iyasal cinavet islemek, devlet haskanı zehirlemek nterlne Borjiya yöntemlerinl kullanmak yolunda CIA örgutfinu işle«yor. Demek kl «iiericigerici* kavramlan ?ibl çağdaşlıjh da •çıldığa kavuştunnak çerek Çünku «emeksermaye» iklleminin terazislnde tartılmayan kavramlann değerleri belirginlesmiyor. Çağdaslık demek. şimdive dek vaşanmış UTrarlıklardan suzüliıp celmlş ilerici katılımlan korumakla birlikte, Yirmıncı Yüzyıld» emekçl ideolofisınl benımsemek demektir. Yervuzunde Dccîn'dan, Batı'va dek her ulkede aunterine donuk çağdaş giiçler vardır: \e bunlar k»rşıt çuçlerle çatismaktadır. Aynı çatışma Turkive'de sürmelrtedir. Bu çatışma, çağımızın anlamını da belırler. Çağdas insan, onurunu ve mutluluğunu; ancak bu çatışmadald yerini sapUyarak koruyabilir. Mutluiuğumuzu ve onurumuzu korumak volunda birleşelim! tnsanlığımıza ve yurdumuza sahip olmak Içın bundan gnzel birşey yoktur; ve bu volda ne vıIeınhKa en kuçuk bir yer vardır; ne de çeidngenliğe İnsan olan zaten bask» bıcimde Tafayama? kj «Ey Özgürlük...» Kımi hükuroet uyelen, Shakespeare'ın sbzünü anımsaür «Artık unvan ona bol geliyor». Bır Başbakan Yardımcısı, yandaşı zorbaları, dev. letm giivenlık guçlerine yardımcı saymaktan çekınmez, cınayetlen «olağan», neredeyse «gorev» sayar; suçlu ıle kahramanı, kullandıklan sılah yurt içınde mi dışında mı yapılmış, ona gdre «Ağlatan Gülmez» Bugün, «en büyük acılann gündelik, sıradan kaygılara dondüğünü yurdumuzda, \acdanlan sızla madan gençlerımızı öldurenlere, boylesme cınayetlere kışkırtanlara ya da goz yummakla bunlara katılanlara ne soylenebılır'' Belkı şunları «Isparta'nın tum gullerı, bep kan kokacak o çırkın ellen temjzleyemeyecek' » Bu Ateş Her Yere Düşer OKTAY AKBAL Evet Hayır OYUNLARI BOZULDU! 14 61973 terıh ve 1739 sayılı ATATÖRK DEVRıMLERıNt EGıTıM BıRUĞi YASASI'HI AYAiaA TUTM Eğıtım Temel Kanununun 25. maddesı uzerınde dolambaçlı yol MAK UlUSAl GÖREVıMıZDıR. BU BıLıNÇ SAYESıNDE POLıTiKA lara baş vurulmak suretıyle sahneye konan oyun tertıpçılerin maEİNAFININ «M011A YEIıJTıRME» ÇABALARI SONUÇSUZ KALMIJTIR nevraları ıle kanunlaşmak üzere ıken, Sayın Cumhurbaşkamnın VETO'su ıle. Turkive Mıllı Eğıtımınm layıklık ılkesıne ve Mılll Egıtımın temel ogelerıne ındırılm«k ıstenen darbeye dur denılmıştır ., Aalal; Hayatının 45 yılını Mıllî Egıtımın çeşıUı hızmet kad«me.l«*nnde w geçırmış ve ayrıca Cumhunyet * Senatosu Mıllı Eğıtım Komısvo tıp lıselennın de bınnci devreleTurk Mılll Eğıtımımn ve Turk nunun da uvesı olarak, eskı bır nnın oturtulmasını amaçlayan ozunü hıçe sayan Mıllı Eğıtımcı sıfatıjle olajın te Temel Eğıtımı değıştiren bır ka Devrimının ıkı pasajı okuyucularıma sunmelınde vatan eregı v e o n ereğın nun tasansı Senato Mıllî Eğıtım mak ısterım gerçekleşmesı ıçın baş vurulan Komısyonuna geldı. «Butün bu açıklamalar sonuyolların nedenını bır yaranın Değışiklık teklıfının altında yaoperasyona tabı rutulması gıbı tan amaç, Sanat Enstıtulen baha cu Komısyonumuz, meslek ve teknık okuliarın temel egitimıdeşmenln zamanı gelmıştır nesıyle ımam hatıp lıselennın Mıllî Eğıtım Temel kanunu, bınnci devrelerinı ıikokula daya nm 5 yıllık bınnci kademesıne TEMEL EGITIMİ sekız yıl ola lı hale getırmek ve geçmışin bel dayalı olarak kTirulabiImesmın, rak saptamıştır. leklerdekı anılarınm yaşatılması Mıllı Eğıtım Temel Kanunu ve 3, Beş Yıllık Kalkınma Plam Bu oğrenımın ılk beş yılı ilk na tekrar donulmek ıstenıyordu. açısından mumkun olmayacağı okula, bundan sonra gelen üç yıMolla Yelrîtirme çabaları gorusunde bırleşmıştır lı da ortaokula karşılık olarak •Vncak Konusvonumuz, bedenî degerlendırilmıştır Bu değışiklık tasarısı komısjoçalısmavı gerektirmeven sadece Erkek, kız, sanat ve ımam ha numuzda uzun taıtışmalara neden 7İhnî çalışmava davalı olan tıp gıbı meslek okullannın oğre oldu Netıcede bır arkadaşımızla lmamHâtıp Iıselerinin temel nımlerının Temel Eğıümın on Sıvas Senatoru Sayın Huseyın eğitimlnin 5 yülık birinci kadtgorduğu sekız yıllık egıtımın uze özturk komısyon başkanlıfına meslne dayandınlmasında sakııı rıne oturtulması, Turk çocuğu şu onerıde bulunduk nun yeteneklerı doğrultusunda «Halen komısjonumuzda goıu ca gormemiştir. belırlı bır eğıtım ve oğretımden şulmekte olan 14 6 1973 tanh ve Komısyonumuz yukarıdan beri geçırılmesmı amaçlar. 1739 sayılı MıUî EğıUm Temel Ka açıklanan nedenler sonucu tekBu oğrenım, olumlu duşunce nunun 25 maddesının değıstinl lıfm değıştınlerek kabul edılkavramının dğrencıde gelışmesı mesı hakkındakı kanun teklıfmın, mesml karar altma almıştır» ve Atatürk ılkelerimn benımsen aşağıda belırttığımız nedenlerle Bu, MC Hükumetinın guçlü mesının bılıncı içınde, kendısine reddını saygı ıle onerırız kabul edılen MSP kanadına, psıyol çızmesı olanağını kazanacagı kolojt, fızyolojı ve pedagojının Meslek okullannın ıikokula esası uzenne kurulmuştur. dayandınlması, esasen konten ınkanm belgeleven bır odun çekıdır ve lutfen tabırım mazur go Geçmışte beş yıllık ılkokul oğ janları son derecede sınırlı olan renımınden sonra kız, erkek sa Teknık Oğretım Okullan ıçıne, rulsun yuz kızartıcı bır karardır. nat okulları ıle tıcaret ve ımam bu defa da ortaokulu sokmak Karann hazın bır yonü de, Kohatıp gıbı meslek okullan, Temel suretıyle uygulanması ımkans'z mısyonda Mıll Eğıtımı temsılen Egıtımın butunlugu dışında bı bır durum yaratacaktır Saym Mıllı Eğıtım Bakanı bızKaldı rıncı devreler içınde ogrenım vap kı Ilkokul sonunda mesleğe >o zat bulunmuştur makta ıdıler ne'me bılımsel olmadığı gıbı, Bu, karar bir demagoji belgeBunun uygulamada çeşıtlı sakın memleketımızdekı Eğıtım gehş sıdır Turk çocuğunu hangı mancalan goruldu Oğrencı, ısteğmın mesıne de aykırıdır, hatta bu tığa ve hangi nedene dayanarak ve hatta kabıbyetının dışında adı gunku gelışmeyı en az 20 yıl ge bırbırınden ayınyor, tmam Hageçen meslek okullannda okuma rıve goturucıi nıtelıktedır » tıplı gencı «Bedeni çalısmayı ya zorlandı. Bu tıp oğretım çogerektirmeven sadece zıhnı çaOnenmız oya kondu Mıllet cuklanmızm ruhsal ve bedensel lışmaya dayalı» bır faalıvetın ıçi yapısmın gelışmesı ıçın zarar ve Meclısınden gelen değışiklık tek lıfı ıkıye karşı yedı oyla red ne sokuvor ve onu Medrese moln r olmuştu. lasına çevırıyor. Bdylece Temel dedılmıstı Tıpkı sanat okullaruıda olduEğıtım Kanunu ayaklar altma Bu kabü ışlemler para ıle ılgığu gıbı, unam hatıp okullanalınmıs oîjvordu. gerekçesmın sırtma mızda da ıikokula dayalı bırınci lı olduğu Turkıj e Cumhuriyetının Mıll! devre oğrenımı oğrencılerunız yuklenerek Temel Eğıtım konuvebasmdan ıçın her yonden ağır bır progra sundakı değışiklık tekhfının al Egıtımı partızanlık mm baskısınm elle tutulur teh tında vatan gızlılığını açığa vu kurtarılmadıkça bu Uiusun yuzu gulmevecektır. rarak Butçe Plan karma komıslıkelen dıkkatlerı çeker hale gelvonuna kajdınlmış olduğunu Medre^lerın hortlatılmasına, mıştır. ogrendım Eğıtım Bırlığı karununun çığnen Aynca bu okullanmızın bazılamesme, layıklığı kemırerek AtaTeklıf, sadece Imam hatıp nnda, çarpık bır egıtım goruşulıselennın bırıncı devresınin ıik turk devrımlermı kundaklamava nun çagdaş duşunceye ters duşen okula dayandırılmasını amaçlı kalkanlara asla musamaha srosbır yonu de saptanmış bulunujordu Senato Mıllı Eğıtım Ko tenlmeyeceğı Savın Cumhurbaşjordu kanının vetosujla kafalara çakılmısvonu olarak bu konuya agah Temel Egıtim kanunu bılımsel kıhnmadık Kaptıkaçtı bır ka mıştır bır goruşun ve denevuı urunu nun değışıklıği hızı atomık bır Turk çencinı Temel Egıtımden dur. sur'at kazanmıştı sankı sonra, Imam Hatıp lıselenne Temel Eğıtım Kanununun sekız Butçe ve Plan Komısyonu rateslım edecegız Bır zorlama ve yıllık oğrerumı on gormesı ve poru 26 61975 tanh ve Esas 2/R5 bır aldatmaca ıle onlann beymuvgulamada bulunulması bazı çev Karar 32 numarasını taşıma^ lennı vıkatmavacagız ve onlan relerı tedırgın etmış oiacak kı, tadır Ataturkçu bır anlavışm ısığı ıle Mıllet Meclısınden Temel Egıtın Kararı açıklavan rapordan yoğurduktan sonra Imam HaKanununa aykırı, Temel Egıtımın ir arkadaş lelefon etti grcen akşam. Sesi acıhydı. Once ordnn burdaıı iconuştuk. Bır şev vardı, bu acılık ordan ge> lnordu. Sormak istnor, soramnordıım Gereklı fereksız konular Her zaman sesi do^tlu^un «e\incı\le tıtrerdi. \asama sanatçı gdzujlc bakan, yaşamavı se\en, anlamlandıran bir insandj. B Reşat OĞUZ konuçtu «Benim yeeemmdi o vurulan» dedi «kıran», «t«;te crçen çarpısmada oldurulen» Bır ^essizlik uzadl. hirru zaman riakıka olur saniveler, belki de saat «L'çuncu sımftavdı, muhendis olacaktı, ne ışi var oralarda <)>sa scssız bır çocuk. tu, az konuşurdu, böyle işlerle ilçılentlıçıru bılmezdını hıç.» Bır kor duştü içime. öyle bir kor ki, ^aknor, kul edıvor, rritnor degerlı, ıruzel, anlamlı olan ne varsa \ırmı beş va^ın> da bir delikanlı, Karadenizin bır ilçesınden, okumuş jetışnuş, juksek oereııımın son yıilarına gelmış. Aıleslnın ustune tıtredi. ği, se^dıgı, dostlarınm, arkadaşlarının befrendiğı Bırdenbire yok olu>or, dunvadan avrüıyor, hem de en korkunç bıçimde, kanlar içınde param parça Arkadaşımın yerıne koydum kendimi. Bir şev buvudu vü. reğimde, bu\udu buvudu, daç kadar oldu Patladı patUuacak! Patlamıyor, patl»\amıyor Hanı en gergın noktasına kadar bır teli gerer gerersın, koptu kopacak koptu kopacak' Bır kopsa da kurtul«am dersin, o\leydım. Kopmadı o tel, geişedi, erıdi, (iıçsuzlesti, kınldı blrden. Sesslz sedasız. «Ateş duştufu \eri yakar» dne bır soz vardır. Hiç kimse başka birınin duvdugu acıyı onun eibi anlavamaz duyamaz. Oğlunuz, kızınız varsa oğrenım çağrında, bılirsıniz bunu Her sabah her akşam analar babalar heyecan ^eki\orlar Oglum, kızım akşama e\e donecek mı? Ne oiacak bu kanlı çıdışın sonu? Otobus durakiarında, eıı kalabalık yerlerde, okul bahçelerın. de, protesto jurujıışlennde kızlar delıkanlılar açıkça nldurülu. yor. Katılleri > akaltnmıyor, adalete teslım edümıvor kuşkusu hepünizın içınde. Her zaman mı? Her zaman değıl, istenırse «katll» bılinenier bır ikı gunde yakalanıyor. Işte Malatva'da ol. durulen polisle bekçinuı katılleri dıye kamuoyuna fosterılcn uç yuksek muhendlsı ele geçirmek Içln devlet tum gucunü kullandı Ha\adan helikopterle bombalamak, >uzlerce polısi jandarmayı ustlenne (fondermek olu\ormuş, demek istenırse bır eına\etın sanıklarını jakalanıak ıçın de\let gııçleri obasaniı» ejleme çeçebıiıjormuş' \maç sanıgı yakalayıp gerçekten suçlu olup olmadıgını yargı onunde saptamaktır Ama bu \apılmadı. uç genç adam delık desık edılerek oiduruldu. Elbet yanlış bır ıştır bu da Işın ıç yuzu hıç bir zaman ortaya çıkma>acak artık. Adalet uygııla>ıcılann gorevı sanıkları yakalamaktır, cezaUndırmak değıidır. Bır Kulubede sıkıştırmışbin, çevıınıışsln. Bekle, nedır bu hız, bu telaij' Bombalayarak, yuzlerce kışiyle saldırıya gecerek bır anda «ımha» etmek o uç genci, p&rdmparça cesetlerini sokaklarda teşhlr ederek, resimIerıni renk renk gazeteiere basarak, bacaklarından surukle\erek . Istanbul'da, Ankara'da, yurdun dört bır yanuıda her gun 0 genç osrencıler olduruiuyor. Suçluları nerde bunların MC hükumetı Malatva olayındakı çabasını nıye gostermıyor bu dev. rımcı, Uerici gençlerin katillerine karşı? Onlan da a^nı şiddetle izlemelerinı, jakaladıklan verde «ımha» etmelerıni ıstrmlyo. ruz. Suç kanıtlannı. tanıklıkları ortadan kaldırmak savılır bu. Hayır, kolluk puçlenne duşen suçlu sayılan kısileri sag olarak ele geçirmek, Adalet onüne goturmektir. Devletin tüm gucunfl kullanarak bir takım gençleri gerçekten suçlu olup olmadıklan da kesuılikle anlaşümadan ortadan kaldırmak değildır. Ateş duşttiğü yeri yakar .. Simdi ates her veri vakıvor. Hepinıızi yakıp kavurııyor. Çunku dusmedığı ver vok. Bu ateş, acımasızük, düsmanlık, nlusu itdye uçe dörde bölme ateşidir. Dış düsmanlarımızın aramıza soktuklan kımlikleri ergeç bir gun ortaya çıkanlacak ajanlann orda burda her gun tutus. turduklan iğrenç bir atestır. Beceriksız, basansız, yan tutan MC iktıdarı da bir gun bu ateşte yanacak. Kimse kendinı kurtara. maz bu korkunç çidlşten. TBMM uiusun, yurdun jazçısıııa bir an once egemen olmakla yukumJudur. MC bukumetıne kımsenın guvenı kalmadı artık. TBMM'nın bir sonışturma kunılu bu çırkln işleri aydınlıea çıkartmalıdır. Meclis'te yarna jakın sayıda temsılcisı bu* lunan CHP üe DP've buvuk görev duşuvor. AP içındeki saçduyu sahiplerine, MSP içındeki yurtse%erlere, herkese Turkıyeyi bir mezbaha olmaktan kurtarmak zorundayız. Ergeç o mezbahada kurban olmamak içln!... tip liselerine teslim ederek, aydın din adamı özlemunızı doygunluga kavuşturacağız elbet. Bu isin pesine düsüp dolambaçlı yolların çıkmazına saplananlara, bilmedıkleri bır hususu belırtelim: Temel Eğıtlm Kanununun geregi olarak, bugün imam hatıp lıselennın bünyelerlnde mevcut ortaokuUarda, .ojrencı şay*t ıratan haup lısesme gıdecek9e, programda seçmeü ders olarak, tSPlamı haftada 27 saat olan Kur'anı Kerim, Arapça, dın dersleri vardır. Bu gerçeğı olsun bilmeli defıl mi' Bu kanunun Cumhunyet Sen» tosunda goruşme süresı 15 aralık 1975'te sona enyordu. Yasama yılı başmda, Senato Baskanlık Dıvanının seçımi çok uzun zaman aldı ve pek tabıı 15 aralık tarıhı de gelıp çattı ve teklıf C Senatosunda gorüşülmeden kanunlaştı Partızanlık ug runa, uiusun yararlanmn çığnen dığıne kuçük, fakat tehhkesı buyuk bır ornektır bu. Temel Eğıtım Kanununun deği şıklığe uğratılan 25 maddesının Sayın Cumhurbaşkammızca VETO edilmesıne butun Ataturkçu aydınlar ve eğıtımcıler bayram edercesıne sevındıler At«turk devrimlerım, eğıtım bırlıği yasasmı ayakta tutmak ulusal gorevımizdır. Meclıslenn bu gorevden bılerek kaçacakları nı ve unutacaklannı duşünmek büyuk saygısızlık, dolayısıyla var lıgunızı ınkâr olur. Demir Çelik îşletmeleri Divriği Konsantrasyon ve Pelet Tesisleri Miidürlüğü 657 sajılî oersonel kanunu çerçevesmoe Iktlsat Fakültesı Iktisadı Tıran Ilımler Akademısı mezunu Elemanlar Ahnacaktır îs yeri Divnfı olup teşkılStımıza intisap eden elemanlanmıza ılerıde lojman tahsıs edılecektlr. 6o7 sayılı kanuna tabi ış yerlennde yedı İle on sene hızmetı bulunan elemanlara ılk dört dereceden ödeme y v pılacaktu. Müracaatlann 25.1 1976 tarıhıne kadar dilekçeleri lle birlikte Tunus caddesı 63 numaradakı Tesıs Mudürlügumilze muracaat etmelen. (Basın 11050/781) SAYIN DOKTORLARIMIZA Dahılıye ve kalp mutehassıslarına PİLLİ ELEKTRİKLİ BATARYALI ÖLÜM Merhum Hv Albavı Tahır Turgan'ın eşı, Samahat Turay ve Alı Turgan'ın annesı, Gundoğdu Turay ıle Yucel Turçanın kayuıvaldesı. Tuten ve Esen Turav'ın anneannesı, Harun ve Ece Turgan'ın babaannesı Merhum NuzJıet Kıvanç ile Nezahat Selçuk'un ablası, Nımet ve Ruştu Korav. Selma Şukran Kurdakul, Cem Ertekin Samıye. îzzet, Mehmet ve ömer Beşkardeşin yengesı, Nebanat Kıvanç ve Nıgar Kızıl tan m gorumcesı, Bahrıje ve Alı Anıl ıle Nımet ve Havrı ye îzarar"ın kardeş çocuklan merhum Pe»nh(> Trırsv ıle Kadrıje ve Ekmel Izdem' m dunılni Burhan Ratet, Kemal Ülkü îlhan Anılin Harun Dundar ve Akın Kıvanç Vedat Kızıltan Harika Yardımcı Haluk ve Yupel Hekımoglu'nun halası CHP Kartal îlce«ı fıvelennden; «ELECTROCARDIOGRAPH» EKG KÂĞITLARM1Z gelm.şt.r. Fıatlar Indırımlı vadelı satışlsr SAKİ CANLISOY Yuksek Kaldırım No. 75 Karakoy Istanbul Tel 47 29 79 49 49 85 . (Ilancılık 5004/784) İLAN ÜSKÜDAR (YETKiLi KARTAL) KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kartal Pendık Doğu ve Batı Maiıallesınde kaın 55, 92, 93, 9H, 104, 105, 203 (106, 107) 204 (54 56) 205 paftalarm revızyonu 2613 sayılı kanunun 26 \e tuzuğun J3'ncu maddelerl gereğınce ıkmâl edılmış olup ıkı aylık askı ılânma alınmıştır. İddıa sahiplennin restni belgeleriyle birlikte ıtıüddeti Içensınde Müdurlüğumüze müracatlan ılân olunur. (Basın 11119) 775 Nezihe TURGAN'ı kavbetmış buıunu\oni7 30 ocak cuma günü Kartal Camunde kılınacak oglp namazmdan sonra Kartal mezarlığında toprağa vpnİPceıîtir A t I FSt (Cumhurıyet 776) bırıncı kademesının, vanı ılk beş vıllık oğrenimın üzerıne, erkek, kız sanat, lıselenyle, ımam ha MAY YAYINURI HARUN KARADENİZİN GazetBmiıde daha önce yayınlanan en son kıtabı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'ndan Duyuru Odamızın XXII. Genel Kurul toplantısı 1415 şubat 1976 cumartesı ve pazar gunleri Ankara'da Bayındır Sokak No: lOdakı Turkîş salonunda japılacaktır Gundem asağıdadır. GtVDEM: 1 Açılış ve Başkanlıfc Kunılu seçlnü 2 Saygı duruşu 3 Oda Başkanının konuşması 4 Davetli konukiann konuşması 5 Genel Kurul komisvonlarmın seçimi 6 Çalışma raporunun okunması ve gorüşülmesl 7 Yonetım Kurulunun aklanması 8 Komisvon raporlannm gorUşulmesl 9 Seçımler 10 Dilekler 11 Seçtm sonuçlannın açıklanması ve kapamş. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yonetün Kunılu CHerış Reklim: 31774) Demokratik Sol Semih ERYILDIZ Krtncl Citt: 25 n tcteme adresi: CHP GENÇLÎK KOLLARI Farabi «ok 7. Kavaklıdere ANKARA' (Cumhunyet: 768) BAŞSAĞLIĞI Sevgili arkadaşım ANTJfc JÜBERMANN ıle AHMET IM»GAN evlendıler. 28/1/1976 YAŞAMIMDAN ACI DÎLİMLER Harun îçın Sağlık Raporlan Yaşamımdan Acı Dılımler • Mahkeme Kararlan Genel Dağıtun: CEMMAY Dağıtım, Babıâli Cd. 19 Cafaloflu/Ist. kaybetmenin acısını; annesl, kocası ve alle efradı lle paylasır, başsaglığı dıleriz. Nadlde ve Zekfye ÇATLlOĞhV New York 771 Muhterem ULUTEKİN'i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle