12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
S£KİZ CUMHURİm 23 Ocak 1976 BEŞİKTAŞ OKULUNDAKİ BÎR ÖĞRENCÎ YILDA 400 SAATİNİ FUTBOLA AYIRACAK Beşıktaş Putbol Okulu Baskanı Serpıl Hamdı Tuzun, Spor Yazarları Derneğınde yaptığı basın toplantısında çahşınalarına ılışkın bılgı vermıştır Kulup Genel Sekreten Cengız Kap'ın da katıldığı toplantıda. Besıktaş'ın Turk futbolu ıçın olumlu bır adın. attıgı belırtılmıştır Sanlı Sarıalıoğlu, Mehmet Yaraş ve Cevdet Barlak'la bırhkte futbol okulunu yonettıklennı soyleyen Serpıl Hamdı Tuzun ozetle şoyle konuşmustur. «Türkıye spor alarunda Avrupa'nın en gen bırakılmış tılkelennden bırıdır Sporun tum branşları gıbı, Turk futbolu da Avrupa'da utanılacak bır duzevdedır Turk futbolu ıstıkrarsızdır, aşama yaptık, vapıyoruz sozlerının altındakı gercek şudur Turk futbolu Avrupa'nm en ıstıkrarlı futboludur Kulup takım lan ve Mıllî Takımımız bırıncı sınıf turnuvalarda hep aynı çızgıyı tutturmuşlardır. Iste bu çızgı Turk futbolunun Avrupa'dakı ^erını en gerçek bıçımde belırtmektedır. Turk futbol sorunu bır buzdağına benz«r. Suyun üzenndekı bolüm profesyonel kulupler ve Mılli Takımdır. Şımdıye kadar Turk futbolunu kurtarmak îçın tum uğraşlar bu bolumde venlmıştır. Suyun altındakı 8/9'luk kısma, yanı gençlenn temel egıtımıne ne devletın yetkılı kuruluşlan ne de kulupler gerçekçı olarak egılmemıslerdır. Oysa Turk futbolunun çüaş yolu buradan geçmektedir. Beşiktaş Putbol Okulunun ama cı, profesyonel kadromuza ucuz, kalitelı, gerçek Beşıktaşlı eleman vetıştırmek ve bu alanda ornek ve oncu olmaktır. Bu amacla okıüa seçılecek futbolcularda ahlak, soğukkanlı hırs, yetenek (eğıtılebilır) ve fı Lig'in ilk yarısı için ne dediler? "Bursaiı futbolcular kondisyon çalışmasını sevmiyorlar kendilerini çok büyük görüyorlar,, • RALIYOR: • MIYLA HAKıM DEGiL. YALNIZ BAZI HUSUSLARDA ETKıLi. • ALTAY JEKLıNDE OLACAKTIR. BURSA Feridun EVRENOSOĞLU b) Genç takımlann basına degerli hocalar getırmek. Dünya Kupası grubundald derecemiz ne olabiUr. Bızde çok değerll futbolcular var. Ancak bu değerlerm yeteneklerını ortaya koyabıleceklerı nı çalışma noksanlıgı mevcut. lyı organıze edebılırsek, veterli çalışma yapılabüırse grubumuzda V&T. YEŞıL BEYAZLI TAKIMIN ÇALIJTIRICISI MUSTAFA ERTAN, ÖTEKı ESKıJEHıRLı JÛYLE Sl OYUN DiSiPlıNiNE UYMUYORLAR. DEPLASMANDA KORKAK OYNUYORLAR, HATALARINI KABUL ETMıYORLAR. EĞiTıM DAıRESİ ANTRENORLERE TAM ANLAGOSTERMEİıK İLK ÖÇ TAKIM: TRABZONSPOR, FENERBAHÇE, Gegiç, formsuz Cemil için özel bir çalışma yöntemi uyguluyor (Şükrü Yuksel Karamursel'den büdiriyor) Lıguı ilk yansını hder olarak kapayan Fenerbahçe teknık dırektorleri Abdullah Gegıç ve antrenor Necdet Nış ve Ercan Aktuna'dan kurulu teknık heyet ıle beraber ıkınci yan ıçm pusuya yattıklan Karamürsel kampı hazırhk çausmalarmı saptanan program fçersmds muntazam surdurmektedır. lldnci yanya ilk yandaki bazı eksıklıkleri gıdermek ve daha guçlü bır ekıp olarak girmek amacıyla özeUikle agırlıklı kondisyon çalışmalanna Karamürsel'de 1 şubata kadar hanrtanacak olan Fenerbahçe kadrosunda 18 futbolcu bulunmaktadır. Kamp çalısmalanmn ifclnci gtlnü oldukça sert havanm tesiri ile grıp olarak rahatsızlanan Cemil ile Nevruz*un muhtemelen bugün den itibaren çalışmalara tekrar katılacağını bir soru üzerine söyleyen ve ilk yan sonlan bır form dusüklüğıl gösteren Cemıl'in özel bır çaüşmaya tabi tutulacağını belırten teknık direktör Abdullah Gegiç. .tkinci yan çok gollü geçecek özeUikle Fenerbahçe COk zorlanacak, ve hakitci paan kavfası verecegiz» dıyerek kamp çalışmalanmn programını şöyle özetlemiştir: «tlk yanda görulen bazı eksikUkler bu kamp sürestnce tamamen glderilecektir. Ozellikle Uk tlk ve kondisyon eksikliklerl uzeriode dunılacak. Bulunduğumuz yöre kondisyon çalışmalanna çok elverişlidir. Tek sıkıntımız topla çalışmalar yapmak İçin çevrede elverişU sah» olrnamasıdır. zık dunım gıbı koçullar aranmak Bursaspor antrenörü Mustafa tadır. Ertan Lıgın ilk yansından sonPratık, teorık ve maç seklın ra Cumhunyet'ın sorulannı şoyd<i yürutülen çahsmalara ögren le yanıtladı.. cıler büluğ oncesı ve bulug do Tzkımınuın ilk yandaki dunemı şeklınde ayrılan gruplar ha romunu nssd deferlendirlyor$ulınde katılmaktadır. Bır yıl bo nuz? yunca bır ogrencının ortalama Geçen sezona gore mukaye150 saat pratık, 35 saat teorik çalışma yapıp 15 maç oynaması ön se ettigimızde elde etügıımz 16 gorulmustur. Okul dısında yapı j puanla başarılı oldugumuz ortalacak kontrollü çalışmalarla her ya çıkar. Yalnız bu başarı daha zıyade sahamızda oynadığımız oğrencl yılda en az 400 saatıni futbola ayıracaktır. 1976 77 do maçlarda kendını gösterdı. Dış nemmde ogrencı sayısı 70'e o sahalarda bunun tamamen tersı kacak ve BJK Futbol Okulunun oldu. Bununla beraber ilk yanbır yılda Turk futboluna katkı nın sonunda dış sahalarda yaptısı 28 bın Çocuk/Saaflık bilınçli ğımız maçlarda hetn oyun yöb'r temel egıtıme ulasacaktır. nünden hem de sağladığımız puGenç takım çahşmalan ıle bir anlarla lyıye doğru gıttığımız golıkte okulumuran Türk futbolu rülür. na yıllık venmı 40 bın Çocuk/ Saat'ı bulacaktır. lig başında amaçbdı£ınız yere ulasablldiniz ml? Becen oğrenımınm altm çağı Lıg başında amaçladığımız olarak adlandırılan 9 13 yaş yere ulasamadık. arasını en venmlı şekılde dejter S»pUdıtınıx eksUdlkler neleudırmek amacımızdır. Putbol Okulunun çalışmalanna yön ve lerdlr? ren unsurlar; egıtım ılkelerl e Ekslklikler çok yonlıl, trans sastır, çalışraalann ağırlığı tek ferden tutunuz yönetıme kadar. nıge degü taktıge venlmiştir, re Ben yalnız takımla ılgilı noksanak&ıyon ve algılama çalışmaları lan bellrteceğim: fızık bblümunde en onemll verı almaktadır, teknık calışmalann a) Kondisyon çalışmasını büyuk bolümünu çocuk futbol sevmiyoruz. okulu dısında kendı kendıne va pacaktır, teknik bır amaç degıl; b) Oyun disıplınıne uymu araçtu şeklınde bellrtebilirız. yoruz. Teonk çalışmalarda oncelıkle, buyük Beşıktas toplumunun bır parçası olma duygusunu, saate saygıyı, duş^lnmemn onemını, futbolun bır meslek oldugunu ve ış ahlâkı gıbı konulan vurgulamaya çalısıyonu. Beşıktaş, şanlı tarihine ve büyüklüğune yaraşır bır gmşim yap mışür ve Turk futbolunun gen kalmışlığına en dogvı teşhısl koyarak, en doğru ve ctklU tedavıye kendi olanaklan ıle geçmıştır.» c) Deplasmanda korkak oynuyoruz. d) Kendımlrl birer büyuk futbolcu goruyonız. e) Hatalanmızı kabul etmı Bu eksikllklerin (dderilmesi İçin ne güA dnlemler dbşünüyorsanuz? jsi Antetarak inu>d0i*alM> »• hşmayı sevdırmek ve çok çalıştftsk. • ' • Futbol Federasyonu Eğitlm Dairesl İle olan Uiskileriniz hanCl düzeydedlr? Arzulanan dıyalog kurulamamış. Eğıtim Daıresı antrenorlere tam anlamıyla hakım değıl. Yalnız gostermelık bazı hususlarda etküi. Futbolculanmızın profesjonelllk anlayışı nedır? Futbolcuların profesyonellık anlayışı çok zayıf. Hatta yok gıbı. Uzerlenne duşen sorumluluklârı anlamış değiller, başarı tesadüflere bırakılmış Başarılı olamadığı maçlarda nedenlennı kendı yönunden arayarak haklı çıkmakta. Futbolcu yönetılır, fakat bızde kulüpleri futbolcular yonetmekte. Dilediğiniz gibl bir çalışma ortamı balablliyor musunuz? îstedığım çalışma ortamını bulmama olanak yok. Tesıs buyuk noksanlık, bununla bırlikte futbolcu oa çalışmayı sevmiyor. Türk futbolunun genel değerlendirmesıni vapar mısınız? Türkıye'de futbol oynanmtyor. Futbolculanmız da yabancılan ızledıklennde aynı kanıja vanyorlar. Dış sahalarda kazandığımız raslantı başanlarla kendımızı kandınyoruz. Lafla yapı>oruz bırınci olma şansunız Size göre bu yılın ilk uç ve son ild tatamlan hangUeri olabilir? ilk üç takım: Trabzonspor, Fenerbahçe ve Altay son ıki sırayı şımdjden kestırmeye olanak yok. Özyazıcı: // Türkiye'nin en güçlü kadrosuna sahip olan Trabzonspor Şampiyonluk Kupasını Anadolu'ya getiren ilk takım olacak, TRABZON (Mlthat Hüseyln ÇEBİ bildlriyor) Trabzonspor antrenoru Suat özyazıcı, ıkıncı devre çalışmalanna başlanması nedenıyle verdığı demeçte, «Trab zonspor bu sezon Turkıye Dg Şampıyonu olacaktır» demıştır. Özyazıca'nm bu konudakı demecı şoyledır: «Trabzonspor bugun Türkiye'nin en güçlü ve kud retlı futbolcu kadrosuna sahıptır. Aynca ikuıcı devre fıkstürüne gore, 15 maçın 9'unu kendi satıanuzda, 6'sını ise deplâsmanda' oynayacagız. Bu bakımdan da avantaja sahıbız. Bundan başka Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşıktaşia kendı sahamızda oynayacagız. Lig üçüncusu Altay ıse form düşükluğü göstermektedır. 6 futbolcusunu Mıllı Takıma veren Trabzonspor, bugun Turkıye'de en kalitelı futbolculara sahıptır. Ve butün bunları gozonune alarak clıyorum kı, Trabzonspor, lıg şampıyonu olacak ve şampıyonluk kupasını Anadoluya getırecek ilk takım olacaktır» Fcnerbahçe'nin hafta lçinde yaptığı çalışmadan bir goruniış... DR. ABDURRAHMAN TURAN YÜZME S GENEL MÜDÜRÜ) ISTANBUL I. AMATÖR FUTBOL ÜGİ'NIN BİTIMİNE 2 HAFTA KALA DEMİRSPOR YENILMEYEN TEK TAKIM ÖZELLIĞİNI SÜRDÜRDU Fehmi ÖZGÜLER tstanbul 1. Amator Futbol Lıgı'nın bıtımıne ıkı hafta kala Demırspor 66 takım ıçmde yenılmeyen tek ekıp ozellığını surdurdu. Onumuzdekı hafta oynanacak olan karşılaşmalardan sonra şampıyon ve kume dusecek takımlar belırlenecek (A> grubunda, IETT'nm Bakırkoy karşısında alacağı bır puan kendısını mutlu sona goturecek (B) grubunda şampıyonluğunu daha once ılân eden Demırspor formalıte maçlannı yapıyor fC) grubunda Anadoluhısar'm bu hafta şampıyonluk turu atabılmesı ıçın Topkapı'dan bır puan alması yeterlı (D) grubunda şampıyonluk ıçın Beşıktaş, Cankurtaran ve Tekel amansız mucadeleje gırdıler. (E) grubunun şampıyonu onumuzdekl maçlardan sonra j bellı olacak. Lıder Maltepe'yı I dort puan gerıden Gürzafer izlıyor. (F) grubunun 28 puanlı lıden Çapa'yı bır maç fazlası bulunan 26 puanla Okmeydam takıp edıyor. (A> grubunda IT.U., Yıldız, K. Ayasofya, Hürrlyet, (B> grubunda Istıklâl. Zeytinburnu, Pendık, Davutpaşa, (C) grubunda Acıbadem, Topkapı, Bağlarbaşı, G. O. Paşa, (D> grubunda Sakarja Şehzadebaşı, Altmok ıEi grubunda Ozfatıh, Zeyrek ve <F) grubunda Yıldıztabya ve Fethıve lıgde kalabılmek ıçm mucadelelenne devam edıyorlar. €t HEDEFE VARMAK İÇİN İŞLERİ KI5A VE UZUN OLARAK PLANLARDIM,, Ben Yuzme Federasyonu Ba$kam olsaydım *Yuzme sporunda halen neredeyız ve nereye lannak ıstıyoruz''» Bunu çok tyt saptar, hedeje tarmak nedenıyle yapı lacak ışlerı kısa te uzun vadeh olarak planlardım 1 \uzme sporunu çenış kıtlelere yayma 2 Super yuzuculer yetışUrebdme olanaklarını çok \yx değerlendır.r, çalışmaları ona oore duzenlerdım. Son yülarda Turkıye yüzme sporunda bolgesel bır patlama olmuş ve otekı bolgelert de olumlu yönde etkılemışUr. Bundan çikan gerçek şudur: Tesıs te ogretıcı sorunu on planda ele almmaltdır Tesıs derken hemen belırteyım kı: tesısın yennı ve şeUını çok lyı saplamak koşuldıır tlk plnnda kurulacak, yarısma ve seyırcı esasına gore değıl fakat, bütun bır yıl çalışma olanagım sağlayacak mtehkte kapalı havuzlar (hatta 50 metrehk kapalı haruzlar) olarak yapümalı ve kara çalısmalanm sağlayacak yan tesıslerı de bulunmalıdır \aimzca açık havuzlar yaparak yıızucu yetıştırmek dus olur. tkmci ve çok onemlı bır sorun da yetıştırıctdır Sporcusu çocuk olan bu dalda bügüı. yeteneklı ve akadıığuna gore, bu spordakı ytdemık karıyen olan çalıstırun tenekh yudız sporculann bu lara on planda yer vermek ve amaçla şımdıden ele almarak onlarm, bılgı te gorgulerını art en ıj/ı bıçımde yetıstırumestne tıracak her turlu olanagı sag yardımcı olmak. lamak koşuldur Bu nedenle Bu nedenle yurt dışmda yuzmede üen ulkelerle ılışkı*yaşgrubu» yanslanna geler kurmak, semmer, kurs t e reklı onem verümelt. bu yarısyayın gıbı tum olanaklardan lar ıçerde Balkan, Avrupa, yararlanmak gerekır. Başarılı Akdenız ve Ohmpıyat oyunlaçalıştırıcüar maddı te manevı olarak ödullendırümelı. dış ya nna tıazırlanmanm kademelen olarak degerlendırılmelıdır. Yırıslara çok sayıda sporcu vene. bu yarısların bıldığt. amaren çahşlmcılar muüaka o cı te degerı federasyon tarakarsılasmalaro oorevlı olarak fından basın ve TRT üe i/akm gönderumelıdır. ılışkıler kurularak halka tamGelışme çağındakı bır oğrentumah. oralara daha çok sporcıye yuklu bvr çalışma progra cunun atılması desteklenmelımı uygulamrken çocugun bes dır. lenmesı. dutlenmest. duzenlı Her yarışta ve bazan yularyaşantısı, okul durumu ve sağlık kontrollerı nedenıyle fede ca aynı tıp madalyalar vermek yerıne, yarışın önemme rasyon ve kulupler kadar aıle ve okuüanmn da bılınçh olma uygun madalyalar verümelı, rekor ışlemlerı cıddı olarak larım sağlayacak aırısımlerde ele alınmalı. rekortmenlere rebulunmalıdır. Bu genel prens'pler tşığmda kor belgelen verılmelıdır. Federasyon Başkanı ben olkısa surede yapüacak tslen şoyle özellemek olanaklıdır saydım. bunları yapardım. Bıluıçlı bır çalışma ve haklı ba1 Yuztıcu potansıyelı çok ve açık kavuzu bulunan yerle şanları değerlendırme üe büre en kısa zamanda kapalı yukler arkalarından gelen karçalışma havuzlannın kuruluşudeşlerının. daha kuçukler de nu sağlamak, onlenndekı abla ve ağabeyle2 Kısa surede guçlu bır rmm basarılarını örnek alarak A Mıllı Takımının kıırulması yuzmede beklenen aşama sağyüzme sporunda olanaksu ollanır kanısındayım. Fenerbahçe için ilk ksrtoteka devrinl de açmıs bultmuyorum. Bllindıği üzere futbolcular için çeşitll test aygulamalanna başladım. Modern futbolun gerektirdiği son gelismeleri burada teker teker futbolcnlanmnm «1hinlerine yerleştlreceglz. Kamp siiresl boynnca 9 antrenmao yapılacaktır. Aradakl puan farta hiç bir sey değildir. Bir maç kavbetmemiz bizl zor durumlarda bırakabflir. tkinci yanda %6% yumulan hatalar affedilmiyecektlr. Çuntni kendilerini kabul ettirmeye çalışan bazı çuçlu ekipler vardır. Büvukluğumnzu hlç bir zaman dedikodularla bofdurmıyacafız.» Adil'ın bir ayağında minisküs olduğunu ve buna rağmen antrenmanlara çıktığını soyleyen Gegıç Avrupa'da bulunan kulup baçkanından Adil'i Avrupa"ya tedavıye yollamak için yarut bekledıgıni de sözlerine eklemiştır. Antrenbr Necdet Nış ise Fenerbahçe'nin itrinci yanya bambaş, ka bır futbol anlayışı ile çıkaca \ ğını, alışagelmış oyun taktiklerınden sıynlmıs olarak bir futbol sergıleyeceğıni soylemlştır. Futbolcular Ise Levend Enginen ıçın yapüacak buyuk jüblle maçını beklediklenni söylemisler, «0nun şefkâte ve bizlere ihtiyacı vardır. Bizler de onun yanında olmak lstıyoruz. Daima kalbımızde yaşayacaktır. Levend ağabeytmiz için düzenlenecek jübıle maçuıda hepimız seve seve oynayacağız» demişlerdlr., Amatör Milli Takımımız ispanya'ya 20 yenildi Amator Milli Takımımız, Mad nd'de oynanan OUmpıyat eleme maçında ispanya'ya 2 0 yenılmış tır Karşılaşmanın ilk yarısı 1 • 0 bıtmıştır. Özel maçta Vinylex Rabortnicki'yi 32 yendi 11. Uluslararası Eskrim Turnuvası bugün TED Kulübünde başlıyor 11. Uluslararası Eskrim tumuvası bugün iran ve Yugoslav eskrimcılerin katılmalan üe Tenis, Eskriro ve Dağcüık Kulübti salonunda saat 20.00'de başlajacaktır. Bugün saat 20 OO'de Flöre finali, cumartesı gunü saat 11 de bayanlar Fldre finali, pazar günü saat 19 00 da "a Küıc Epe fınallert yapüacaktar. Seçmeler ise saat 09 00*da başlayacaktır. Istanbul'dan 60, diger böl?slerden de 12 sporcunun gıreceği yarışmalarda şu sporcular favori gostenlmektedır. Epe'de: Erhan Kraner, Berç Kaya, jiesut Bayru, Kılıç'ta: Denız öçguder, Giiçhan Ölker, Bayan Flörede: özden Ezanler, Flörede: Akhan Bakırdös. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Ankara'nın en faal ve örnek bölge olduğunu açıkladı ANKARA Amator Spor Ku luplen Federasvonunca yayınla nan bır bıldınde. «Beden Terbı yesı Ankara Bolgesı, sporculara ve kuluplere donuk çalısmalarıyle Turkıve'mn en faal ve ornek bol gesıdır» denmıştır Federasvon Yonetım Kurulunun oybırlıgıyle aldıgı karar sonucu yaymlanan bıldınde ozetle şoyle denılmektedır «Kuluplere ve sporculara donuk calışmalann en açık orneğı, Ankara bölpesınde gorulmeye baş lamıştır Beden Terbıyesı Ankara Bolgesi, Celâl Olgaç'm lıderlık ettığı ekıbıyle Ankara sporunun ve kuluplerının sorunlarını çozmeK ıçın yoğun bır çaba ıçmde bulunmaktadır Olanaklan ku luplere ve sporculara şımdıye ka dar gorulmemış bır cesaretle ver mekte ve bunu Eenışletmeye ça lışmaktadır. (aa) ANKARA'DAN NOTLAR Futbolumnzun Szlenen dfize Altunızade Spor Salonunda ye gelmesi için düşündu^unuı te dün akşam oynanan ozel maçta mel Ukeler nelerdir? Vınylex voleybol takunı, Yugos takımıru Hayalcı olmamak lazım. | lavya'nın Rabortnıckı zorlu bır mucadeleden sonra 32 Kendı olanaklanmıza gore. yenmıştır a) Surekll çalışma olanağı i Setler şoyledır sağlayacak tesısler kurmak. ! 711, 1517, 1513, 1510, 1511. ERİYIP GIDEN VE GITMEYEN GENÇLER Hıncal ULUÇ Coşkun Özan'nın açık'adığı Mılli fcımım çokerten o harıka solaçığın retler profesyonel futbolu deyenere mış. Lıgden çekılmışler mı, yoksa lar vardır, dosiluUar tardır. sur baska takım lıgde var mı, bılmem? Takvmdan bır kışıyı tanımlayan ıkı adım. Gençler ta gelmış bu takı edıyur* demeçlerı venrken, Tur anlamsız bır mucadeleye deıam lusmeye gmlmek ıstenmeyen kışı Dostum anlattı Bır defa Trabzon kelıme. Bu ıkx kelımenın ardında ma . Yettşsınler, sağlam bassınlar gan Ece. bu yelecegın lakımını da mı edıyorlarmıs. onu da bılen yok ler lardır \ardır oglu tardır sahasına yabancıymış Çım sahaya dıye buyuklere karşı oynatıyor'ar gUmakla ııgraçıyordu. Tamer Kap *Bız nıçın boyleyız? » ı>orusunun Ece ye sorsanız *Tamer gıttı, çoilımet Suat Özyazıcı geçen yı lo gunde bır laslık ayakkabt ıle cevabt yatıyor Izın terırsenız ıkı mış zaman zaman.. lyı pışırmışler. tan Gıresun a gıtmış. çocuklarını cukları da ayarlh. golurdu» der lın sonunda <Trabzon seneye bu 6agırebıhrlermış ancak. Bunun dıyıl oncesme. daha dogrusu. daha Ta kı. Turkıye şampıyonlugu ıçm yamna ıstevuştı. Ekremlere. Ay belkı Hadı oyle oldu dıyelım Ta şanyı tekrarlayamaz. kendımı har şında. ıdman tarlada balçıkta. maç fınale çıkana kadar. dmlara, Gungorlere. Mehmetlere, mer nıye gıttı pekı7. onceye, sonun ba^langıcına done camıyayım» demış, basmış ıstıiayu çtm sahada. Boyle saha avantajı hm. Gelecek transfer ayında. Galata Bır kurbanlık hoca gelecek. Trab olur mu? Hasan Polat Federasyonunun Metınlere ve dıgerierme. mılyonlar Galatasaray da antıenor Brıan Brıan Bırch kompleksı yüzunden, sayan Galatasaray, Murat'ı, ıkı saray. 25 bıne satttgı Murat ı al zon aerıye gıdecek Hoca kaçacak. tkinci sorun. seyırası. Turkiye'Bırch Yardımcısı Tamer Kaptan. o ftnal maçında bu gencecık lakı mıslıne alabümek kanunı hakkı mak ıçın bır mılyon lıra öderse. bu Özyazıcı omuzlarda gerıye done nın en efendı, en sportmen seyırcısı ıken 25 bın lıraya sattı bır aun Gı nun hesabı Turgan Ece den sorul cek Sukru seçümış bu ij ıçın he loplanmış bu şehre. Rakıp takım, Butun kamuoyu bu ıfcı kıstnın Ga mm nasıl harcandıgım, satıldtgım, 9 var kı. ışler umuldugu gıbı çıkma lalasaray profesyonel taktmmda kupayı alan rakıplen bıle hatırlar resun a Ikıncı duyuşum o zaman mayacak mı . korkusuz, endışesız, tYenersem, oldu ıste Mural adım . «Bu Murat mış Trabzon eskısmden de tyıye Daha da onemhsi. Turk lutbolu yaptıklan, ya da yapamadıkları ıle bugun. o Murat mı''» dedım bır gerçek nun gelecegı. genç takım daıasına gıdınce Şukru'nun kaimasına gerek otelım basılıp, otobusum taşlamr» Sonra .. meşgul. Bu yuzden bu ıkıhmn yadıye duşunmeden erkekçe oynarınanmışları boylesme laneüeyen. kalmamış Pekı ama Özyazıcı na Once Galatasaray attı Bırch'u . Gatalasaraylıya Gözlerı doldu ratvklan bır başka eserm kımse Etetledı başını eğıp' Murat la be kımı federasyoncu, kımı kulupçu sıl donecek o zaman' Tabıı Sukru mıs bu yuzden . Hakemler. en se farkında değü Bır Galalasaray Ardmdan Federabyon açıldama yap yırcı etkısınden uzak maçlannı bu genç takımı kurmuşlar Gençlen tı. «Bır daha bu ulkeye ayak ba raber. ıkız kardesı. bek hecat da yonetıcner'n bu ulke sporunda m ıstıia ederse Pekı başarılı bır ho rada yönetırlermış. Bu seyırcımn Gıı esunlu oldu Ardmdan *Gelece çın ha'â soz sahıbı olduklarım me ca nu^ın ıstıfa etsın7. Yonetım Ku iuçu GaUHasaray ı İutbd dışmda da eğıten bır okula samazi dıye uzduğu kısıier d" sadece Trabzon 7 rulu Sukru den habersız açıklavus futbol takımı oyunculan ımış İlk paralel bır takım Istanbuida fır uç kez ustuste şampıyon yapmamn ğın Lfendıyar ı> dedıklen !)Ukru. rak eden çıkmayacak mı ıslıjayı Özyazıcı yı basa getırmti. yanm saatte takım galıp duruma Una gıbı esıyor Fahrı Somer ağa otesmde. genç bır takım yaralmak Gıresun yolunu tuttu. amator ak beyden duydum ovguyu ilk Kalk tçm Tamer Kaptan ıle elele ver tarma ue Nıhayet kıra ayında da, Trabzonspor Aslıida Trabzon u Trabzon ya geçmemışse. kusermıs seyırcı takı tım bır Fenerbahçe maçına flit mesı ıdı Bırch un. Ve ardmdan geleceğın bır buyuk orta saha adama Setmı çıkartmaz olurmuş. tkm pan fctjı. Özyazıcı. Sukru'nun oy tım Beş tane attılar o gvn Fener Turgan Ece geldı, Galatasaray m mı Cuneyt. ve Basın.. le pek kalkısı yok Ama başarılı cı yanda hâlâ galıp değüse. bu lslanbul da Fenerbahçe'ye fcofc bahçe ye. Ama beş tanenın ote başına.. Başa kaç kez geldı ıse. kez aleyhte tezahurat başlarmış. Trabzon u yakından tamyan bır bır hoca nıçtn 1korkar. nıçın lak sınde bır futbol gosterısı, bır efen *Her şeyx ben yaptım* demek ıçın, sokturen. Ankara da Ankaragucu'Dert yanarmış oyuncular hep *Kor tıkier duşunur" Kızmamalı özyazı dilık, bır sportmenlık şampıyonu tşe hep. kendınden onceküen yıka nu perışan eden Gıresun boyle doğ gazetecı dostum var Geçenlerde cı ya Bırch uçuncu yıl sonunda go kudan bır kerecik rahat oynadığıbu kulup te olup bıtenlerı anlattı revı bırakıp gttse. şımdı Yeşılkoy' mızı hattrlamıyoruz Trabzon'da» ıdıler sankı Sonra Halıt Talayer rak başlayan Turgan F£e. Bırch du ıste Ya kalanlar ne oldu dıyeceksi uzun uzun.. Nıye yazmadığını da ıle konuştum. Bu takıma merakr gıtmıştı nasılsa. Golgedekı adam, kırmızı halı serdırıp kar dıye. şoyle ızah ettı *Bızım oazeteye ya de sarı •mıydı kendısını''. hlardan Bafmda olanlardan «Hın Tamer Kaptan'm ustaca elden çı nız. şılatmaz Işte. dostumun «Bızim oazeteye zamazsın kı bunları » cal* dedı. *10 yıl Türkıye'yt kastp karumas\ da guç olmadu. Sonra Furkan, Recep. Müfit. Turgay ve Yazümaya Trabzon u yakından tamyan dos yazamam* dedıklen Bız gazelecıler. dışımızdan bın katuracak bır takım hazırlıyoruz > sıra. onların eserıne geldı Bu eser Halük'un ne olduğunu bılen yok.. cak bır şey tar mı? Yok.. Bu Sonra adamlarım anlattı bana bir Galatasaray'\ 10 yıl dımdık ayakta Guya meşgul otunuyormus bunlar ozgurluklerımıze bır damla el atın tum tlkmcı devre ışler kotuye gı yok. aynı zamanda gazetelenmızde der* dedı Sebep. 15 maçın doku ca kıyametı koparır, ama sansu bır \ecat'ı. Sukru'yu. Cuneyt't. tutarsa, herkes Bırch'u. Kaptan ı la Kıro. nerede. nasü?. run en ağırml kendı kendımıze ko zunu kendı sahasmda, yanı Trab nıçın. gerçek, meselenın derınme Furkan ı, Recep, Mufıt ve Turgay ı. hatırlayabıhrdt. Genç takım mı?. Haluk'u Murat'ı. tşle ilk kez o Yaşlt oyuncu oynattılar dıye se yarız. Üslelık bu sansurle mucade zon da yapması. Kendt sahasmda ınen haberler. porumlar bulamayı Baskan Selâhattm Beyazıt, basın gun duydum, Fenerbahçe genç ta toplantiları yapar. <Astronom\k uc zon bastnda bırkaç puanları süm le de edemezsınız. Ekonomık koşul maç yapmamn dezavantaj olduğu şımızın da cevabt.. Muhammed Ali PortoRiko'ya gitti SAN JÜAN, (Forto Rlko) Dunja ağır sıklet boks Şampıyonu Muhammed Alı, 20 şubatta Belçıkalı Jean Pıerre Coopmanc ıle yapacağı ünvan maçına yermde hazırlanmak üzere çarşamba günü San Juan'a gelmısbr. Hava alarunda eğlenceli bır basın toplantısı düzenleyen Ali, Belçıka şampıyonunun iyl bır boksor olduğunu, fakat «kendisi kadar guçlü olamayacağını» söylemiştır. Ah, her zamankinın aksıneCoopman'ı kaçıncı raundda nakavt edeceği hakkında herhangi bır kehanette buluzunamıştır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle