12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 Türkiyede en çok muvaffak olan, satılan ve beğenilen çayanı itimad markalardır. Merkezi: Istanbul, Bahçekapı. Şubeleri: Ankara, Beyoğlu, Karaköy ile Beşiktaş, Eskişehir. Acentalıklari: Malatya; Ibrahim Içık, Kayseri; Ahmed Muhassıl, Bursada; Lofçalı ve Hasan Tahsin ve Mehmed Kemal Duraner, İzmir; Kadri Tömek vesair bilcümle eczaneler, bakkaliye ve ıtriyat ve hırdavat mağazalarında satılmaktadır. HASAN Kuruş 1/24 litre 25 CUMHURİVKT 11 Eylul 1931 USTAHZARATI Traş levazımatı Aded Kr Aded Kr Aded Kr. Hasan Traş Bıçağı 1 i 10 30 100 300 > » » paslanmaz 1 6 10 50 100 425 Hasan Traş Sabunu 30 Hasan Traş Sabunu kutusuz . 25 Hasan Traş Sabunu Kremi 30 Hasan Traş Makinesi 100 » kutulu lüks 150 Fırçası 100 halis blerr 250 > 500 > 800 Hasan kolonya ve losyonlan Hasan Losyonlan küçük ceb şişesi ceb şişesi 1/16 küçük 1/8 orta 1/4 düz büyük şişelerde büyük 1/2 > 1 fantazi kristal » kristal lüks kutu ile » top kristal 1/16 . > > 1/8 » » > 1/4 Hasan o dö lavant (eau de Lavante) » » > Pudralar Hasan » Hasan » » Hasan » Hasan Kuruş Tuvalet Pudrası kutu (Origan) 25 » » 40 Traş Pudrası kutu (Origan) 15 » » » 25 » • büyük kutu 40 Çocuk Pudrası (leylak. gül, fujer, lavanta) 20 » » paket » » * » 10 Talk » 500 gr. » » » * 40 Yağlar müstahzaratı Hasan Zeytinyağı tam 1/4 litre şişe 1/2 1 2 1 kilo tenekesile kutu 3 5 7 Hasan Fıstık özü yağı Hasan Tath Bademyağı küçük şişe Hasan Tatb Bademyağı büyük şişe Hasan Tatlı Bademyağı 250 Gram. Hasan Acı Bademyağı küçük şişe Hasan A"i Bademyağı büyük şişe Hasan ^alıkyağı 1/4 kg. > • Kuruş 60 100 150 250 25 » > 1/2 > 1 » 2 » Kuru ? . 40 » 70 » 130 150 » 250 > 500 300 400 50 80 150 70 150 » » > Kremler Hasan Kremi vazo ve şişe » » tüp Hasan Deniz kremi büyük » » » küçük Rurus 50 20 50 35 Yağlar ve esanslar Hasan Gülyağı ve neroli halis s>af 1 Gr » » > 5 > » > > 10 » 40 175 300 Nesrin kolonya ve losyonlan Nesrin Kolonya ve Losyonlan Kuruş 1/16 litre 20 1/8 35 1/4 60 1/3 1/2 1 litre fle açık cam kapaklı şlçelerl 1/8 > » »1/4 > 1/2 Briyantinleı Hasan Briyantinleri ufak şişe ve vazo » » büyük şişe ve vazo 35 50 Tıbbî müstahzarat Hasan Kuvvet Şurubu küçük » » » büyük » » 1 kg. > » > 2 » Hasan Öksürük Pastilleri 40 60 100 200 90 225 375 525 150 30 50 100 40 60 40 60 100 190 lüks şişeler 70 100 125 250 250 70 100 150 Rujlar Hasan Ruj sabit renkli açık, orta ve koyu » » » > » » > lüks 50 100 * Haşaratı öldüren Fayda Kuruş 17% 25 45» 65 300 900 50 40 45 25 Allıklar Hasan Allık brünet, blöndinet ve mandarin 35 Diş müstahzaratı Hasan Dantos Diş macunu tüp » iki misli > » dört » > Suyu orta büyük 7% 12% 20 30 tfO 100 Traş kolonyalan Nesrin faraş kolonyası 1/4 » * > düz büyük şişeler • 9 m tam bir litre litre 30 60 150 Tınıak cilâsı ve sürmeler Hasan Tırnak Cilâsı beya2 Kuruş 10 15 20 25 30 40 60 12% 20 30 15 Fayda Hasan 1/8 litre 1/4 » 1/2 » 1 » 5 » teneke 15 kilo safi fıçı ile kilo Pompa Naftalin özü > n Lavantalar Hasan Lavantalan 3 gr. jişe » » 5 » » » » 10 »» » » 20 » » lüks kutu » » 50 » » > » Kuruş 25 80 75 100 300 sedei orta büyük Düsulvan Aseton Hasan Sürmesi (Sürmedanlığile) » » Lüks büyük » » Paket Glüten mamulâtı Kuruş Hasan Gluten Ekmeği 40 » * Gevreği, Makarnası, Unu, Şehriyesi 60 Hasan Diyabetik Çikolatası 25 > » 6 lık kutu 125 » » 12 lik kutu 240 Brekfast Bisküvitleri kilosu 250 » » 1/2 kilosu 130 » > kutusu 35 Fareleri öldüren Far Far Hasan Fare Zehiri Buğday » » > » kilo ile > > > > macunu » » » > kilo ile » » » » ikisi bir arada Kuruş 10 800 25 800 30 Sabunlar, tuvalet sabunlan Hasan Tuvalet Sabunlan küçük yuvarlak yuvarlak orta » büyük lüks Kuruş 10 15 25 20 30 Saçlara aid müstahzarat Hasan Şampuvan Tozu » » özü likit » » » » büyük HiMfl Trihoffll Sârç «uyü Hasan Saç Sabunu HaMn Saç Sâbumı büyük Hasan o dö kinin (eau de quinin) Hasan o dö kinin (eau de quinin) büyük Kuruş 5 30 50 100 25 70 150 Muhtelif müstahzarlar Hasan Çocuk Donlan 1 numara » > » 2 > » » » 3 » Hasan Leke Suyu Hasan Çamaşır, Bulaşık, Cilâ Tozu Hasan Çamaşır, Bulaşık, Cilâ Tozu büyük j Hasan Vattflnl •• ' j Hasan Hasta dereceleri Hasan Garanto Prezervatifleri » » » > » » ipekli > » » » Bikarbonat dö sut küçük paket » » 1 0 0 Gram » > 250 » » » 500 » * » 1 küog. 6 aded kutu 1 > » 6 » 1 » özlü unlar Pirinc, Buğday, Mısır, Bezelya. Türlü, Yulaf, Çavdar, «,, <;Patates, Arpa, Mercimek, Irmik özü Kuruş 250 gramhk kutu . , n , W y . . n n » «TH 25 500 grambk kutu ' 45 Hasan Badem Özü 250 gr. 40 > » » 500 » 70 > w Gliserin sabunlan Hasan Gliserin sabtrau gül ve limon kokulu • » » » » » 30 20 Toz sabunlan Hasan Toz Sabunu 100 gr. 20 Kokulu sular Hasan Maimukattar 1 kg. » m 2 » » » büyük damacanalarda Hasan Gül ve Çiçek suyu 1/4 kg. » » 1/2 » > » 1 » Hasan gazoz ve meyva özü Kuruş 25 45 10 30 50 75 Hasan Gazoz özü 1/18 litre » » 1/8 » > » 1/4 » > > 1/2 » Hasan Meyva Özü 1/16 » * 1/8 * » 1/4 » » 1/2 25 35 50 90 25 40 60 100 Tıbbî Sabunlar Godron, Sufr, Godron Panama, Süblime Hasan Tıbbî Sabunlan 15 70 80 90 10 10 15 12 50 100 40 7^ 50 10 5 10 20 35 60 RADYOLiN İLE TABiî GUZELLik ••• BAŞI A Ğ R I D A N çatlıyacak gibi Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra mutlaka dişlerinizi fırçalayınız. Zira bir veya iki defa yapılan her iş mutlaka yarım demektir ve bu kadarile dişlerin sıhhatini tam temîne imkân yoktur Yemeklerin kırıntılan, salyanm ifraz ettiği mikroblar, d\şandan alman muzır mevad karşısında dişler ve diş etleri eğer mütemadiyen temizlenmezse bozulmağa ve çürümeğe mahkumdur. Çüriik dişler, mide ve bar sak ihtilâtlanndan zatürreeye kadar her nevi hastalığa yol açabilir. Yağlı, yağsız ve acıbadem En şiddetli baş ve Tabiî güzel görünmeğe muvaffak ol mak için en tabiî şekilde; cild hekimlerinin uzun zaman çalışarak bulduğu formüle göre hazırlanan NEVROZİN diş ağrılarını dindirir kullanınız. NEVROZİN Bütün ağrı, sızı ve sancıları keser RADYOLİN Ve muhakkak sabah, öğle ve akşam ve her yemekten sonra, günde 3 defa fırçalamak şartile... Fırat Ağlarım çağlargibi ^ Münir Nurettin^ 27OPO3 Muıik: Sadellin Kaynak / NEVROZİN Nezle, grip ve romatizmaya karşı çok müessirdir. Icabında günde 3 kaşe alınabilir. c. Emniyet Sandığma Borclu Olanlarm Dikkat Nazarlarına Vadeleri hitam bulan ipotekli gayrimenkullerle menkul mallarm pa raya çevrilme salâhiyeti 3202 numaralı Ziraat Bankası kanununun 46 ncı maddesi mucibince 12/6/937 tarihinden itibaren müssesemize intikal etmiştir. Pek yakında kanunî takibe başlıyacağımızdan alâkadarların Bankamız Hukuk işleri Servisine müracaatle borclarmı ödeme hususunda Bankamızm göstereceği kolayhklardan istifade etmelerini şimdiden sayın müşterilerimize bildiririz. Emniyet Sandığı Müdürlügü Haydarpaşa Lisesi Direktörlüğünden: Okulumuzda leylî ve neharî talebe kaydine devam edilmektedir. Leylî talebenin kaydi mektebin açılacağı 1 teşrinievvel 1937 ye kadar devam e d e c k ve icab ederse daha da temdid edilecektir. <6059) Sahtb ve BafmvJıarririı Yamu Nadi Umuml neşrtyatı tdare eden Yaa tglen Müdurü: Hikmet Münif Cumhvriyet matiaan (5735)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle