12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYE1 30 Mayıs 1937 Beyoğlunda K A R L M A N G E Ç İ D İ (P«oj Karlman) j ^ Bryoğlunun en büyük ve en asrî mağazasıdır. Bütün mallar fiatlarile sergi, halinde teşhir edilmiştir. Fiatlar son derece ucuzdur. YAZLIK SON MODA MALLARIN UMUMî SERGiSi KADIN ŞAPKALARI Viyana ve Paristen en son gelen modeller YAZLIK Milanez Jerseyinden SPOR BLUZLARI Beyaz, pembe, açık yeşil ve saire renklerde 240 kuruş Rumen biçimi K R E P B L U Z L A R I el ışlemelerıle muzeyyen 425 kurustan itıbaren En son moda yazlık İ P E K L İ L E R E M P R İ M E , son gelen güzel desenler metrosu 275 kuruştan DENİZ BANYOSU LEVAZIMATI Bayanlar için: M A Y O L A R 1937 modeli 390 kuruştan itıbaren PLÂJ P A N T A L O N L A R I Lâciverd yünlü ve uzun 850 kuruştan itıbaren KISA PLÂJ P A N T A L O N L A R I ( S H O R T ) 575 kuruştan itıbaren PLÂJ K O S T Ü M L E R İ Son moda ve asorti jaket ve pantalon 1250 kuruş Bayanlar için 1937 modeli BANYO AYAKKAPLARI 150 kurustan itıbaren BANYO BONELERİ (Kask biçimi) 50 muHtelif modelde 75 kuruştan itıbaren BAYLAR İÇİN B A N Y O A Y A K K A P L A R I (Sandal biçimi) 200 kuruştan itibaren Y Ü Z M E Ö Ğ R E N M E K İÇİN SİMÎDLER 150 kuruştan itıbaren ROP Zengin ve müntehap çeşidleri itinalı ve kusursuz biçim ve MANTOLARIN FANTEZt İPEKLÎ JERSEY metrosu 190 kuruştan itıbaren Î P E K L İ G A N D I kostüm ve mantolar için 325 kuruştan itıbaren ERKEK LEVAZIMATI Spor Gömlekler: Yekrenk (Mırellâ) dan 185 kuruş S P O R G Ö M L E K L E R poplinden PAMUKLULAR LENET rob ve penyuar için metrosu 40 kr. MUSOLİNET rob ve penyuar içm metrosu 45 kr. KREP JAPONEZ kımono ve pijama için metrosu 45 kr. DİRNDL plâj ve sayfıye roblan için metrosu 50 kr. KAUÇUK ÇANTALAR 390 kuruş Banyo için ÇANTALAR 88 kuruş şayanı tavsiye cins 190 Kr. PİKE FANTEZÎ kadın roblan için Kl YAKALI G Ö M L E K L E R metrosu 60 kr. ekstra poplinden 250 kuruş P İ J A M A L A R mütenevvi çizgilı JORJET KARİNA 1937 yazının en büyük modası, metrosu 110 kr. poplinden 375 Kr. KLOKE son moda roblar içm FANTEZİ YÜN KAZAKLAR metrosu 50 kr. Beyaz, el işlemeli 275 Kr. JORJET PARİS yeni emprimeler BUKLE Y Ü N K A Z A K L A R son moda fantezi metrosu 95 kr. • ve muhtelif renklerde 290 Kr. DUBL JORJET ekstra cms P A N T A L O N ASKILARI vekrenk, fantezi ve son derece sağlam 88 kuruş NİM Y U M U Ş A K YAKALAR Son şekiller 25 kuruştan itıbaren BEL K E M E R L E R İ deriden, iyi cins, kalm 75 kuruş şık roblar ıçın metrosu 125 kr. TUAL PANAMA erkek ve çocuk elbıseleri için 140 santım eninde metrosu 250 kr. MİLEN güzel renklerde metrosu 110 kr. MILEN BUKLE son moda pastel renklerde, metrosu 180 kuruş Bayantara mahsus Hazır Elbise Dairesinde TRUAKAR MANTOLAR SPOR MANTOLAR LEN ROPLAR JERSEY ROPLAR İPEKLİ EMPRİVLELEN GÜNDÜZ ROPLARI Hakikî Japonez KiMONOLAR 300 kuruş Zengin çeşitlerde PLAJ için OYUNLAR Erkek ve kadınlar için BURNUZLAR 650 kuruştan itibaren SEYAHAT LEVAZIMATI Tenezzühler için keten çantalar gayet sağlam 185 kuruş Hakikî LASTEKS den1937 Modeli ŞEZLONGLAR 175 Kr. HAMAKLAR 260 Kr. Açıhp kapanır sandalyeler 88 Kr. BUYUK ŞAPKA KUTULARI 150 Kr. Seyahat için büyuk boyda kayışlar atkılı Viyana korseleri ( Gaine ) Bütün korselerimiz her noktai nazardan dayanıklıdır. Vücudü sıkmaksı zın kalıb gıbi tutar ve endamı güzelleştirir. 350 kuruştan itıbaren yalnız mağazalan mızda satılır. FİBERDEN VALİZLER 340 Kr. Çocukları gezdırmek için 340 Kr. Kadınlar için çaprast KAUÇUK ÖNLÜKLER 125 Kr. EL ÇANTALARI Marokenden gayet şık 390 Kr. |Her nevi ve her renkte müntehab deriden son moda EL ÇANTALARI G O F R E EL Ç A N T A L A R I Modern renklerde gayet şık 500 Kr. TENİS AYAKKAPLARI Gislaved marka, muhtelıf biçimde Kadın ve çocuklar için İPEKLİ ÇORABLAR Beyaz ve lâciverd bukle Eldivenleri Bcyaz, gri, bej mavi, ve maron renklerde Sued veya glase 180 kuruştan itibaren Nim KADIN IV usköter YÜNDEN BOLEROLAR 1937 modeli, 675 Kr. S P O R B L Û Z L A R gayet iyi cins yünden 375 kuruş Garanti cins 100 kuruş KASYER M A R K A modern renk gayet iyi cins 125 kuruş T A B İ Î İ P E K ÇORABLAR (Prenses marka) Gayet iyi cins 140 kuruş VUAL EŞARPLAR Fantezi 200 kuruş Sahıbmin Sesi marka GRAMOFON PLÂKLARI 88 kuruş ÇOCUK LEVAZIMATI Kuçuk kızlar için köylu elbıselerı 150 kuruştan ıtıbaren ŞAPKALAR 65 kr. FANELÂLAR 40 kr. PİJAMALAR 175 kr. PANTALONLAR Tu alden erkek çocuklar için 125 kuruş . , f, Cam ve Porselen takımlarının zengin çeşitleri JÜP AĞIR KÜLOTLAR ÇAMAŞIRLAR yünlü, gayet pratik 490 Kr. SAÇLARI TOPLAMAK İÇİN ALET Kemikten, son moda ve pratik 60 kuruş Çeyizlik, el işlemeli son moda şekiller, zengin çeşidler KROME SAATLER 125 kuruş JERSEY KÜLOTLAR |İpekIi, yazlık biçim 85 kuruştan itıbaren JERSEY KOMBİNEZONLAR reklâm fiatı 350 kuruş S Beyoğlunda Istiklâl ve Tepebaşı gibi iki büyük ve mühim I c a d < * e s m i biribirine rapteder, herkes Geçitten serbestçe gegezip dolaşabilir. Eşya almak mecburıyeti yoktur ç e r s e r gjı e r j faydalı eşya daimî surette ve meşher halinde satılmaktadır. 10,000 çeşit 66 ve 8 8 kuruşluk
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle