19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHTJRİYET 30 Mayıs 1937 Modada MODA PALAS Fenerbahçede BELVU OTELİ Siz de bu kremden şaşmayınjz! Ayni Müdüriyet tarafmdan idare olunan her iki otel deniz kenanndadırlar. Her turlü MODERN KONFöRü vardır. Fiatlar elverişlidir. istanbul Defterdarlığından M ü kkel I lI e f i n ü f i Adı ve sanı Ahmed İbrahim Gevdet Osman Şükrü İbrahim Kerim Zülfikar Zakir Sıddık Lâmbo Şevket Murad oğlu Mümin Fah Yorgi Dirtat Dimitri Ali Igi Bağlı bulunduğu şubesinın Eski ismi Yeni ismi Divanyolu Alemdar Ticaretgâh adresi Verginin Senesi Nev'i Tarh No. Matra hın nisbeti Yüzde M I K Ash T A RI Zam cezası » > ^ » > > » » » » • » » » 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 > 3 » 1 a a a ' a 3 » 3 3 » 3» » > 3 » » » a • 3 3 > 3 3 » » 3 3 • 3 • 3 3 » 3 » 3 • > » 3 5 Hasan Mustafa Zatiye H. Abbas Ali Rıza Ömer Fatma Hasan H. Tahsin Fahreddin Ahmed Hilmi Hakkı Ahmed Halid Mehmed Halid Yakub Ahmed Çavuuş Hariçun Mığırdıç Asaf Karabet Mihal Mığırdıç Mığırdıç H. Agob Mehmed Ragıb İbrahim Mehmed Mustafa Onnik Dimitri oğlu Manol Şahnik Suphi ve Raşid Tahsin Akif oğlu Tevfik İbrahim Servet Adnan Arakel Boyacı İnşaat müteahhidi Ekmekçi Çiğerci Bakkal Kahveci Kahveci Köfteci Kahveci Aşçı Marangoz Kahveci Demirci Demirci Bakkal Ekmek ve peynin Yemişçi Kahveci Aşçı Kahveci Yorgancı Kunduraa Aşçı Köfteci Marangoz Marangoz Terzi Saat tamircisi Kunduracı Kunduracı Kahveci Aşçı Bakkal Kunduracı Firuzağa Babıhümayun No. 107 Kalçaçıhattat sokak No. 5 Atikali Tavukpazarı No. 67 Atikali Tavukpazarı No. 81 Atikali Nuruosmaniye No. 35 Atikali Nuruosmaniye No. 41/1 Atikali Nuruosmaniye No. 41/1 Atikali Beyazıd No. 18 Atikali Medrese No. 5 Atikali Mehmedpaşa No. 6 Atikali Mehmedpaşa No. 24 Atikali Esirpazan No. 3 Hüseyinağa Çilingirler No. 7 Hüseyinağa Çilingirler No. 9 Hüseyinağa Çilingirler No. 57 Hüseyinağa Çilingirler No. 20 Çemberlitaş Nuruosmaniye No. İS Çemberlitaş Nuruosmaniye No. 70, 72 Çemberlitaş Peykhane No. 5 Çezrikasım Mahmudiye No. 43 Çezrikasım Mahmudiye No. 43 Çezrikasım Mahmudiye No. 47 Çezrikasım Mahmudiye No. 51 Çezrikasım Çağaloğlu No. 17 Çezrikasım Valdemektebi No. 5 Atikali Esirpazan No. 57 Hocarüstem Babıhümayun No. 159 Hocarüstem Babıhümayun No. 159 Hocarüstem Babıhümayun No. 165 Nakilbend, Nakilbend Ç. No. 16 Seyidhasan Ahırkapı No. 9, 11 Sur dahili Kabasakal Sancaktarbaba No. 2 İskilip han No. 8 Sofucu han No. 2 B. Yolgeçen han No. 18 Arnavud han alt kat No. 3 Arnavud han alt kat No. 6/1 Arnavud han alt kat No. 9 Arnavud han alt kat No. 11 Arnavud han alt kat No. 11/2 Çatalçeşme Zeynebsultan No. 8 Lâlâhayreddin Fatmasultan No. 1 40 ve 42 No. medrese No. 10 97 No.lı medrese No. 7 Küçükyolgeçen han No. 8 Sepetci han No. 8 Atikali Esirpazarı No. 14 Atikali Esirpazan No. 16 Ayasofya Soğukçeşme No. 20, 22 Çezrikasım Valdemektebi No. 5/1 Çezrikasım Nuruosmaniye No. 12 Akbıyık Ahırkapı No. 6 Firuzağa Babıhümayun Jîg, 158 Sepetci han No. 1 Kalçaçıihsaniye No. 2 Çezrikasım Nuruosmaniye No. 33 Kabasakal Kemer No. bilâ Ayasofya Kabasakal No. 13 Atikali Nuruosmaniye Çarşıkapı No. 1 Firuzağa Babıhümayun No. 113 Yerebatan, Yerebatan Ç. No. 3/1 Atikali İmaret S. No. 2 Hüseyinağa Çilingirler No. 78 Sepetci han No. 1 Çezrikasım Mahmudive No. 45 Yerebatan Sengül S. No. 9 Atikali İmaret S. No. 7 Atikali İmaret S. No. 7 Atikali İmaret S. No. 10 Yerebatan, Yerebatan Ç. No. 3/2 Yerebatan Yerebatan Ç. No. 50, 52 Atikali Mehmedpaşa No. 44 Atikali Mehmedpaşa No. 13 Atikali Mehmedpaşa No. 15 Hocaferhad Fazlıpaşa No. 7 Kalçaçı Çarşıkapı No. 38 Firuzağa Babıhümavun No. 95 Atikali Esirpazan No. 63 Firuzağa Babıhümayun No. 158 Firuzağa Babıhümayun No. 160 Firuzağa Babıhümayun No. 160 Firuzağa Babıhümayun No. 160 Hüsevinağa Çilingirler No. 44 Babıhümavun No. 44 Ayasofya Adliye içi Kalcacı Beyazıd No. 58/1 Mollafenari İskilip H. No. 2 Hocaferhad Fazlıpaşa No. 5 Hocaferhad Fazlıpaşa No. 17 Kalçacı Mollafenari No. 19 Firuzağa Ticarethane No. 4 Eminsinan Şerefiye No. 64 Divanıali Gedikpasa No. 37/1 Çadırcj Balipaşa No. 51 Divanıali Yahyapaşa No. 1/1 Divanıali Neviye sok. No. 8 Nişanca No. 55 Çadırcı Kömürcü No. 23 Bostanâli Mehmedpaşa Tahsin B. No. 5 Bostanâli Mehmedpaşa Tahsin B. No. 5 Muhsinehatun İbrahimpaşa No. 3 Bostaniâli Kadirga limanı No. 29 31 Bostaniâli K. Ayasofya No. 80 Kürkcü İskele sokak No. 61/1 Esirkemal Tiyatro No. 33/1 Çadırcı Gedikpasa No. 88 Çadırcı Balipaşa No. 51 Çadırcı Arabzade No. 59 Bostanâli Kadirgalimanı No. 29/1 Muhsine H. Han sok. No. 2 Fındıkkuran No. 28 Muhsinehatun İbrahimpaşa No. 2 Kürkçü İskele No. 8 10. Küçükayasofya No. 4 933 Kazanc > » » » » » » » » » 137 219 276 277 279 280 281 96 48 120 132 156 156 96 216 72 120 120 60 72 48 48 192 240 60 72 72 96 96 60 120 96 72 72 144 36 130 300 120 48 36 120 36 48 120 120 36 60 36 48 72 120 480 180 268.58 282 283 284 285 286 81 82 3» 3 28.59 18.80 17.59 27.50 27.11 2.54 26.72 5.88 16.20 20.25 33.45 17.80 18 1 • » 85 86 50 » • 51 » 3» 3» 3 65 66 68 53 . » • 67 69 53 » • 287 22 23 24 8 16 » » 3 3• 48.45 6 32 31 » 1 » 3 » » 3• Aşçı deposu Makineci • Kunduracı Kunduracı Kunduracı Kunduracı Tamirci Terlikçi Terlikçi 3 Kunduracı Kunduracı » 3• 3• 11 20 21 21.60 11.73 21.34 78.10 35.20 8.18 10.71 6.93 27.84 8.64 23.18 25.20 25.32 21.60 21.60 28.98 10.80 14.40 31.04 51.49 25.35 17.59 10.80 36 Bütün cihanda elli senedir daima üstün ve eşsiz kalmıstır. K REM BA L S A Mi N Büyük bir bilgi ve tfzun bir tecrübe mahsulü olarak vücude getirümiş yegâne sıhhî kremlerdir. KREM BALSAMiN Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil, sıhhî evsafının Londra, Paris, Berlin, Nev York güzellik enstitülerinden yüzlerce krem arasında birincilik mükâfatını kazanmış olmakla ispat et» miştir. a 1> 3 22 » 23 25 13 27 1 • 1• a • » 36 36 10.80 14.40 KREM BALSAMİN • • > > > > a a a a• Kunduracı Kunduracı Fırıncı Kahveci Köfteci Marangoz Kunduracı Kahveci Garaj Çaycı 33 20 16 49 > 1 • a• 1 236 237 10.80 10.20 4.05 14.40 20.70 14.45 130.80 6.75 % 45 % 45 7c 45 108 Gündüz için yağsız, gece için yağü ve halis acıbadem kremleri. Tanınmış ecza, ıtriyat ve tuhafiye mağazalannda bulunur. İNGİLİZ KANZUK ECZANESt BEYOĞLU ÎSTANBUL » » » a » a 3 a» a• a• a• 3 1 10 53/1 55/1 8 240 120 48 60 84 48 3 » > 3 76 *3 » 3 » • 3 3 » • 3 » 3 > a » > 3 » a a a » 3 3 3 a Emrullah Maryam Ali Rıza Mayer Mayerka Yusuf Kerim Mehmed ö m e r Ragıb ve Hüsnü Suad H. Behiye H. Behiye H. Abbas ve Yusuf Kerim oğlu Kadir Zühtü Tevfik İbrahim Mirza Osman Nizameddin Tevfik Dursun Necib oğlu Kâmil Mahir Mecid ve Ziya Mecid ve Ziya Mecid ve ZiyAgob Çanan Mehmed Mehmed Hüseyin Süleyman Hasan Mehmed Sadeddin Nasrullah Hasan Sabri Necib Arakilyan Heraçiğ Ömer oğlu Mükerrem Eleni İbrahim ve Hayri Keork Firdevs Firdevs Mehmed Necib oğlu Selâmi Hatice Esad Hamza Mustafa Tatyos Sadullah Hüsnü Akif Anastas İsmail Hakkı Adem oğlu Hasan Ömer oğlu Fevzi Beytullah ve şeriki Aram Zedükyan İbrahim Sükrü Yervand » a • • 3 3 3 3 Depo Kahveci Berber Hancı Çalgı imalcisi Matbaa Bakkal Köfteci Kunduracı Kunduracı Kabile Hancı Hancı Hancı Aşçı Doktor Hancı Hancı Hancı Lâstik tamircisi Kavaf Sucu Başçı Garaj Doktor Doktor Doktor Kunduracı Kabile Ekmekçi Aşçı Aşçı Aşçı Tornacı Mukriz Kömürcü Ekmek bayii Berber Sebzeci Terzi Kömürcü Aktar Ebe Ebe Kömürcü Manav Kömürcü Kahveci Bakkal Dokumacı Kahveci Tütüncü Eskici Kasab Kömürcü Manav Kahveci Kahveci Manav Garaj Kabile Kabile Hancı Avukat Marangoz Diş tabibi Doktor Avukat Kunduracı ı/ı 166 20 12 34 183.3^^ 27 22 25.20 9.72 4.05 SEFALİN Bir tecrübe 3.96 a > • • a 120 200 7c 45 20.37 ^36 "" 26.40 36 > > > a a• a 31 139 12 3 301 90 50 23 169 112.14 120.50 161.20 144 % 55 108 120 57.50 6.73 29.25 12.29 79.20 18.36 36 51.30 » > a• a• 72 400 300 300 400 120 600 400 200 150 120 270 7c 45 32.40 48 36 48 48 36 48 > » > a a 9 9 10 35 170 37 12.30 13.50 12.30 böbrek ağrılarını derhal keser. 1 lik ve 12 lik ambalajlarını her eczaneden isteyimz. 1 > • 72 a 1 48 24 18 33 34 38 13 a a > 72 48 24 18 38/1 21 • • a 232 97 • > J • • a 1 a a > > » » k » » 3 3 3 • a Büfe ve lokanta 258 258 258 91 73 256 191 650 650 84 200 500 60 108 98 82 204 7c 55 36 7c 55 480 7c 35 92 99 58.16 112.20 19.80 42 İstanbul asliye birinci hukuk mahkemesinden: Keresteci Ali Rızanın, Hıristo Ninidia ile Mehmed Sadık aleyhlerine 933/406 No. lı dosya ile, mahkememizde ikame edip yanan ve usulü dairesinde yenilendikten sonra 935/675 numarasını alan dosya ile takib ettiği itirazın ref'ile beraber müddeabihin depo edilmesi ha linde faiz ve masarif ve avukatlık ücretile birlikte tahsiline ve depo olunamadığı takdirde iflâslarına hükmedilme sine mütedair davadan dolayı, müddeaaleyhlerden İstanbulda Eminönande Mes'udbey hanında 6 numarada mukim Hıristo Ninidise berayi tebliğ tanzim kılınan davetiye, mumaileyhin bu mahalli terkederek bir semti meçhule gitmiş olduğu cihetle, tebliğ olunamadığı, mübaşiri tarafından verilen meşruhattan anlaşılmış ve adresi meçhul olan mumaileyh Hıristo Ninidise 15 gün müddetle ilânen tebliğat ifasına ve bu se • beble tahkikatm 1/7/937 tarihine ras • lıyan perşembe günü saat on dörde ta likına tahkikat hâkimliğince karar ve • rilmiş olmakla, bermucibi karar ayni gün ve saatte mahkemede hazır bulunulması için, tebliğ makamına kaim olmak üzere, H. U. M. kanununun maddei mahsusası hükmüne tevfikan keyfiyet ilân olunur. (32005) 78 11.16 3.25 37.80 24 78 3.25 24 a a a a a ] 2 a 3 Kum kapı 3 a• > a » 1 > 31 23 25 180 82 5 43 166 106 124 67 36 7o 55 1625 a 1 t t • 1 1 3 1 • a 145 26 96 84 120 180 66 60 120 » a • aı 36 7/1 55/1 50 7.65 15.06 72 24 84 54 » > a • a » j > a 61 4/1 147 94 90 24 46 13 128 51 76 84 259 35 2 26 130 161 19.80 240 120 48 33.50 9.80 19.80 36.52 20.83 21.93 113.75 52.80 46.20 23.75 34.37 16.97 5.28 42.66 .92 1.80 1.10 3.06 1.07 40.54 59.40 3.60 4.98 1.65 5.71 2.63 28 54 19.80 3 33.50 113.75 6.93 .72 2.16 2.97 t » a aı 29/1 » » j j a > > a a ı a• > • a a » j t ) Diva nyolu a m Nusrah Kadriye Cevdet Fehmi Veli ve Rasim İbrahim Haydar İsmail Süleyman Necib Nadir Selâmi Servet Adnan Mustafa 48 96 120 204 60 24 150 500 400 400 500 600 300 200 Bostaniâli Kadırgelimanı 29/31 Firuzağa Babıhümavun No. 58 Akbıyık Keresteciler No. 5 Tahtaminare No. 36 Atikali Mehmedpaşa No. 19 Firuzağa Üçler No. 287 Atikali Tavukpazarı No. 55 Atikali Beyazıd cad. No. 23 Nuruosmanive No. 17 Çezrikasım Yerebatan Çad. No. 2/1 96 3.17 18 60 48 48 60 72 120 36 24 18 60 48 48 60 72 120 36 24 » » a 1 a a > a Köpek sahiblerine Son sistem Amerıkan elektrik makinesıle, Köpeklerin kılları kesilir Arzu edilen mahalle de gidilir. Adres: Galata Olimpiya oteli Bay Alber > a 1000 a 3 kevfiyet ilân olunur. ulunamamıs olduklarından hizalarmda gösterilen vülara 1 142 ncı maddesi hükmüne tevfikan tebliğ verine (3077)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle