12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 CUMHURÎYET 25 ftdncilcântm 193? \ bbOH 1 Şehirler arası telefon tesisatı, 2 Tam otomatik şehir telefon şebekeleri ve tesisatı, 3 Hususî müessesat, fabrikalar ve şirketlere mahsus tam otomatik dahilî ve haricî telefon tesisatı, 4 Evler, apartımanlar, yazıhaneler îçin hususî telefon tesisatı. Ankara, izmir şehirlerinin tam otomatik muazzam telefon tesîsat ve şebekeleri, istanbul Telefon Direktörlüğünde beynelmilel dünya muhaberatı ve şehirler arası irtibat masaları tesisatı, Ankarada Vekâlet binalarının dahilî telefon tesisatları E R İ C S S O N STOCKH O L M fabrikaları tarafından vîîcude getirilmiştir. Bundan maada diğer çok mühim tesisat ve bir çok vilâyet, kaza ve nahiye teşkilâtlarında, memleketimizde elyevm takriben 25000 i mütecavîz ERİCSSON STOCKHOLM telefon makineleri hali faaliyettedir. En rasyonel, en modern telefon tesisat ve makineleri cihanşümul şöhreti haiz ERİCSSON STOCKHOLM markasını taşıyan makinelerdir. Talep üzerine meccanen her türlü proje tanzim olunur, teklifler ihzar edilir. Fennî ve malî her türlü malumat meccanen verilir. Müracaat olunacak yer ; Türkiye umum acentahğı ELEKTRON Jstanbul Galata, Voyvoda caddesi 5862, P.K. 1144 Tel, 41460 2> ÜESSESATI Ankara Anafartalar caddesi 10, P.K. 299 Tel. 1171
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle