09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumartesi 30 Eylül 2017 kültür Ada’nın hesabı şaştı16 EDİTÖR: ORHUN ATMIŞ TASARIM: ŞÜKRAN İŞCAN DOB Genel Müdürü Selman Ada’nın verdiği sayıların içinde çocuklara yönelik faaliyetler ve eğitim seminerleri de yer alıyor. Ancak TÜİK, biletsiz seyirci sayılarını istatistiki veri olarak kabul etmiyor. TELEVİZYONEDİTÖR: DEMET YALÇIN Yayın Akışı 07.00 Güne Merhaba 09.00 Sağlık Kontrolü 10.00 Hafta Sonu 11.00 Haber Bülteni 11.20 Her Yerde Teknoloji 14.10 Canlı Tatlar 15.30 Zafer Burada Başlıyor 18.00 Haber Bülteni 20.00 5N 1K 21.15 Yeşil Doğa 22.00 Gündem Özel 06.15 Airport 09.00 Burası Haftasonu 13.00 Haber Bülteni 14.45 Spor Bülteni 15.00 Haber Bülteni 15.45 Spor Bülteni 16.15 HT Kulüp 17.00 Haber Bülteni 19.00 Ana Haber 21.00 Habertürk Gündem 24.00 Haber Bülteni 08.00 Haber Bülteni 09.15 Lezzet Avcısı 12.20 Tam Zamanı 13.35 Kupa Bülteni 14.15 0’dan 100’e 17.00 Haber Bülteni 18.20 Yaşasın Hayat 19.15 Pasaport 20.00 Ana Haber 21.15 Lezzet Avcısı 22.00 N Hayat 23.10 Gece Bülteni 01.00 Haber Bülteni Selman Ada DOB Genel Müdürü, 1949 yılından bu yana en büyük izleyici sayısını yakaladıklarını söyledi ancak TÜİK verileri onu yalanladı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri, “1949 yılından bu yana en yüksek izleyici re korunun kırıldığı ve izleyi ci sayısının 369 bin 948 seyir ciye ulaştığını” açıklayan Dev let Opera ve Ba lesi Genel Müdü rü (DOB) Selman Ada’yı “doğrula SELDA GÜNEYSU mıyor.” TÜİK’in verilerine göre, opera ve bale se yirci sayısında en fazla artışın 400 binle 20132014 sanat se zonunda olduğu görülürken, Ada’nın açıkladığı 369 bin 948 seyirciye ulaşılması için de Opera ve Bale’nin, 2015 2016 sezonuna göre “120 bin civarında” izleyici artırması gerekiyor. 120 bin izleyici ar tışının olması için de ya temsil sayısının artması ya da Ope ra ve Bale’nin, Ankara ya da İstanbul’da bir iki sahne daha açarak, o sahnelerde de tam doluluk oranında temsil yap ması “elzem” görünüyor. Ayrı ca DOB, Ada’nın açıkladığı gi bi “1949 yılında değil, 2 Nisan 1948 yılında” açıldı. DOB Genel Müdürü Selman Ada, önceki gün yaptığı basın toplantısında, 20172018 sa nat sezonuyla ilgili bilgi ver di. Ada, Opera ve Bale’nin iz leyici sayılarıyla ilgili olarak da “Hizmetlerimizde bu sene, 1949 yılından 2017 yılına ka dar olan her yılın en çok se yirci sayısına ulaştığımızı, bu nun da kendi içimizde bir re kor olduğunu belirtmek istiyo Ada’nın sayılarına ulaşabilmek için yeni sahneler gerekiyor. rum. 2017 yılı, bizim için müjdeli bir yıl. 6 ilde toplam 369 bin 948 seyirci ile bir rekor kırılmıştır” ifadelerini kullandı. Ancak Ada’nın verdiği rakamlar, TÜİK verileriyle çelişiyor. ‘En yükseği 2014’ TÜİK’in verilerine göre Opera ve Bale’nin izleyici sayısı, 20152016 sezonunda, 20142015 sezonuna göre yüzde 19.1 azalarak, 272 bin 578 oldu. Opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı da 20152016 sezonunda, 20142015 sezonuna göre yüzde 10.5 azalarak, 170 oldu. Yine TÜİK’in verilerine göre izleyici sayılarındaki en yüksek artış 20132014 sanat sezonunda yaşandı. 20132014 sanat sezonunda 400 bin izleyici Opera ve Bale’ye gitti. TÜİK’in bu verisi bile başlı başına Ada’nın, “6 ilde toplam 369 bin 948 seyirci ile bir rekor kırılmıştır” ifadelerini doğrulamıyor. 20132014 sanat sezonunda Opera ve Bale’de temsil izleyen izleyici sayısı, Ada’nın açıkladığı “369 bin 948” sayısından “30 bin 52 kişi fazla.” Ayrıca, Ada’nın “1949 yılından bu yana” açıklaması da “doğruyu yansıtmıyor.” Çünkü Opera ve Bale’nin açılış tarihi 2 Nisan 1948. ‘Festival ve eğitimler’ DOB Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden, Ada’nın açıklamalarıyla ilgili “TÜİK verileri 2016 yılına ait, bizim elimizdeki rakamlar 2017 yılını işaret ediyor. Ada’nın açıkladığı rakamların içinde festivaller ve eğitim seminerleri, çocuklara yönelik faaliyet ler de var. Ankara Akyurt’taki temsillerimiz var” denilse de “matematiksel veriler burada da Ada’yı pek haklı çıkarmıyor.” TÜİK’in 2016 yılı için açıkladığı “272 bin 578” izleyici sayısının 2017’de “369 bin 948” sayısına ulaşabilmesi için Opera ve Bale’nin Ankara ya da İstanbul gibi illerde, bir veya iki sahne daha açması ve bu sahnelerde de temsilleri tam doluluk oranıyla gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu sayının yakalanabilmesi için ikinci bir seçenek de Opera ve Bale’nin temsil sayısını artırması. Ancak hem TÜİK istatistikleri hem de her yıl TBMM’ye sunulan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçe sunumunda, “temsillerin bir önceki yıllara göre azaldığı” bilgisi yer alıyor. Her şey bir yana bırakılsa bile rekor yine de 20132014 sanat sezonunun. ‘Bilet satışı veri sayılır’ Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca, “izleyici sayılarının istatistiksel verilerinin oluşturulması için bilet satışlarının baz alınması şart.” Ancak DOB Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nin “çocuklara yönelik faaliyetleri ve eğitim seminerleri, ‘biletsiz izleyici’ olarak tanımlanıyor. Biletsiz izleyiciler için somut ve gerçek veri oluşturulmasında Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca baz alınamıyor. TÜİK de “gerçekliği tartışmalı olan verileri istatistiki bilgi olarak kabul etmiyor.” Büyük ozana saygı duruşu Fazıl Hüsnü Dağlarca için, oza nın doğduğu yer olan Beşiktaş’ta, Beşiktaş Belediyesi tarafından bu yıl 3. kez düzen lenecek olan Dağlar ca Şiir Ödülü’nde bir ilk yaşanacak. 21 res sam, Dağlarca’nın re sim dünyasına olan il gisine teşekkür için Fazıl Hüsnü Dağlarca bir araya gelerek ya pıtlarını “Resim/Sesim...” sergisinde sergi leyecekler. Serginin küratörlerinden aynı za manda “Dağlarca ile Resim Söylemek” kitabı nın yazarı da olan ressam Ruşen Eşref Yılmaz, Dağlarca’nın resim sanatıyla ilgisini şu sözler le açıklıyor: “Bir gün, Dağlarca’ya şu soruyu yö neltmiştim; ‘Neden şiir dışında başka ürünler vermediniz?’ Soruma verdiği yanıt ilginçti: ‘Ben gözlüğümün camını yalnız şiire ayarladım.’ de mişti. Yıllar sonra şu kanıya vardım ki; ozanlar ozanı Dağlarca, o ulu gözlüğünün camından re simlere, ressamlara da bakmıştı. Öyle bir bak mıştı ki, hepimizi şaşırtmıştı.” ‘Dağlarca’ya saygı sergisi’  Dağlarca’yı ölümünden kısa bir süre önce tanıyan Sergi Küratörü Ressam Ahmet Özel de Dağlarca’nın resme ilgisine tanık olmuş isimlerden biri: “Şair olmasının yanı sıra büyük filozoftu Dağlarca. Yaşamı boyunca sanatın bütün dallarıyla bağlantı kurmuş ve o alanlarla ilgili derin görüşlerini dostlarıyla paylaşmıştı. Resim onun için en az yazın alanı kadar önemliydi. Avrupa müzelerini dolaşmış, özellikle Hollandalı ressam Rembradt’ın eserlerine olan hayranlığı çevresindeki dostları tarafından bilinirdi. ‘Resim/Sesim...’ Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya saygı sergisi.” Sergi 1525 Ekim tarihleri arasında Akatlar Kültür Merkezi’nde görülebilir. 06.00 Dizi: İki Aile 10.00 Süper Magazin 12.00 Siyah İnci 15.15 Dolunay 18.45 Ana Haber Bülteni 20.00 Fazilet Hanım ve Kızları 23.30 Siyah İnci 01.15 İstanbullu Gelin 04.30 Adını Sen Koy 06.30 Kanal D Çocuk Kulübü 09.45 Magazin D 13.00 Şule ile Vitrindekiler 14.00 Meryem 16.00 Tutsak 18.45 Ana Haber Bülteni 20.00 Sevda’nın Bahçesi 22.15 Sevda’nın Bahçesi 06.15 Güldüy Güldüy Show Çocuk 08.30 Kendine İyi Bak 10.00 Cumartesi Sürprizi 13.00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 14.00 Kalp Atışı 17.00 Çocuktan Al Haberi 18.45 Haber Bülteni 20.00 Yeni Gelin 00.15 Yamakasi 08.00 Hafta Sonu Sabah 11.00 Şimdiki Zaman Gürkan Hacır 14.00 Öğle Haber Bülteni 19.00 Hafta Sonu Haber 21.00 Türkiye Nereye Fatih Ertürk 24.00 Hafta Sonu Haber 02.00 Haber Bülteni 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10.45 Animasyon Film: Neşeli Ayaklar 2 12.15 Animasyon Film: Madagaskar 3 14.30 İnadına Aşk 16.00 Kayıtdışı 19.00 Haber Bülteni 20.00 Kalbimdeki Deniz 23.30 İlk Buluşma 01.00 Bizim Hikâye 07.00 Atv’de Hafta Sonu 10.00 Seven Ne Yapmaz 12.50 Kanatsız Kuşlar 15.00 Cennet’in Gözyaşları 19.00 Hafta Sonu Ana Haber Bülteni 20.00 Kim Milyoner Olmak İster 23.20 Cennet’in Gözyaşları 0600 Yerden Yüksek 07.25 Sen de Gitme 08.55 Doktor Geldi 10.45 Beni Böyle Sev 13.30 El Emeği 15.05 Kolaysa Sen Yap 16.50 Bir Sevda İşi 19.30 Haber Bülteni 20.00 Yalaza 00.35 Bir Sevda İşi 02.55 Doktor Geldi 08.00 Haftasonu 10.00 Video Kolik 11.00 Başkent’te Sağlık 17.00 Sağlıklı ve Formda Sohbetler 19.00 Hayatla Birikenler 20.00 Ana Haber 21.00 Sakız Ağacının Altında 21.30 Tarihin Bilinmeyen Yüzü 08.00 18 Dakika 09.00 Sinema Mad Max 2 10.20 Günün Dosyaları 11.15 Ayrıntılar 14.30 Günün Dosyaları 15.30 Dünya Turu 14.30 Günün Dosyaları 18.00 Dünya Turu 19.00 Haber Bülteni 20.30 Günün Dosyaları 21.00 Forum 22.30 Günün Dosyaları 07.00 Oynat Bakalım 08.00 1 Alp 3 Çocuk 09.30 Yaşamdan Hikâyeler 12.45 Magazin 8 16.00 Dizi: Gençlik Başımda Duman 20.00 İnsanlar Âlemi 22.00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 00.15 Magazin 8 03.00 Bilginiz Olsun 09.45 Dolpin Days 11.20 Alaskan Buying 15.05 Alaskan Bush People 16.00 Hill Billy Bloood 18.00 Dual Survival 19.30 Shark Of The Shadowlands 20.25 Ninja Sharks 23.20 Halt&Catch Fire 01.50 Skin Tigtht 09.55 Brilliant İdeas 11.15 Reel Sektör 12.10 Çıkış Yolu 13.25 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler 14.20 Reklamarkası 15.20 Lütfen+1 16.10 Reel Sektör 17.00 HT Life 18.00 HT Magazin 20.00 Her Şey Bu Masada 21.00 Akustikhane 09.00 Evim Şahane 10.45 Çok Gezenti 12.00 Yemek Aşkına 13.00 Akasya Durağı 15.00 Boynu Bükükler 17.00 Macera Avcıları Güney Amerika’da 18.45 Kelime Oyunu 20.15 Süper İncir 22.15 Kanıt: İhanet 00.30 İhanet 02.00 Sibirya Expresi 09.00 Ninja Kaplumbağalar 10.45 Sinemaskop 12.00 Amiral 14.00 Bir Yudum Bahar 17.45 Görünmez Hedef 20.00 Görev Uğruna 21.45 La Casa / Ev 22.45 Lağım 01.15 Bir Yudum Uğruna 03.30 Sinemaskop 04.15 Sihirli Çaydanlık BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDAN SAĞA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/ Oyunların kralı, kral 1 ların oyunu. 2/ Saatin iki ibresinden küçük olanı... Halk dilinde “baba” anla 2 3 mında kullanılan bir sözcük. 3/ Yeraltında yetişen çok değerli bir mantar 4 5 cinsi... Pokerde aynı renkten olan ama sıra izle 6 meyen beş karta verilen 7 ad. 4/ Arkadaşlık etme, birlikte bulunma. 5/ Bir 8 ABD haber ajansının kısa yazılışı... Nitelik. 6/ Ömer 9 Seyfettin’in bir öykü kita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bı. 7/ Kabuğu ayıklanmamış pirinç... Eski Mısır’da güneş tanrısı. 8/ Uzakdoğu kökenli dövüş sporlarında “erdemli yol, sanat” anlamında kullanılan sözcük... Ayağın yüksek olan üst bölümü. 9/ İzmir’in turistik bir ilçesi... Işık kaynağının 1 saniyede çevresine yaydığı ışık enerjisi. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 PAZVANT Ö 2 AV LAN RUJ 3 L OR KORE 4 YATAK TAN 5 OR İ GAM İ İ 6 ŞU ENEN İ K 7 SELASET 8 FED T İ TAN 1/ Halk edebiyatında aruz ölçüsüyle 9 A K A L A R P O yazılan şiir türlerinden biri. 2/ Bir burç adı... Büyük erkek kardeş. 3/ Genellikle kahveyle birlikte ye nen bir cins çikolata... Kimi giysilerde kullanılan küçük püsküllü süsler. 4/ Müzikte “eşlik etme” anlamında kullanılan sözcük. 5/ Eski bir siyasi partinin kısa yazılışı... Kürekle yürütülen eski bir savaş gemisi. 6/ Ahmet Rasim’in çocukluk ve okul anılarını içeren yapıtı. 7/ Konya’nın bir ilçesi... Radyum elementinin simgesi. 8/ Bir nota... Yelpaze biçiminde bir deniz kabuklusu. 9/ “Bir tren sesi duymaya gö reyim / İki gözüm iki ” (Orhan Veli)... Eli açık, cömert, yiğit. C MY B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle