12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumartesi 30 Eylül 2017 12 Maltepe’denKCUUBTMLAAHŞMULARADİLYAIERTI 94. yıla 94 etkinlik 1 ay sürecek etkinlikler kapsamında 14 konser, 17 tiyatro, 6 film gösterimi, 12 çocuk tiyatrosu, 16 çocuk atölyesi, 18 sergi, 5 söyleşi gerçekleşecek Maltepe Belediyesi, Cumhuriyet’in 94’üncü yıldönümünü, mahallelerle düzenleyeceği ve bir ay sürecek 94 etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. “Cumhuriyet Benim” etkinlikleri kapsamında, tarihi Beşçeşmeler Meydanı’nda Bosna Sancak, Azerbaycan, İspanya, Rusya, İsviçre ve Küba geceleri de düzenlenecek. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Ekim ayını Cumhuriyet şölenine dönüştürdüğümüz Maltepe’de, her güne en az iki etkinlik sığdırdık” dedi. Etkinlikler dün Beşçeşmeler’de Grammy ödüllü Maya Azucena ve neyzen Burcu Karadağ’ın konseriyle başladı. Festival, 29 Ekim’de yapılacak fener alayı, Suzan Kardeş ve mübadil korosu konseriyle son bulacak. Bu etkinlikler kapsamında bugün saat 20.00’da Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Kardelen Salonu senaristliğini Turgut Özakman’ın, yönetmenliğini Ziya Öztan’ın yaptığı ve başrollerini Rutkay Maya Azucena Cumhuriyet coşkusu Maya Azucena ve neyzen Burcu Karadağ’ın konseriyle başladı. Aziz, Savaş Dinçel, Hülya Aksular, Dolunay Soysert ve Macide Tanır’ın paylaştığı 1998 yapımı Cumhuriyet dizisinin ilk bölümü gösterilecek. Ardından gazetemiz yazarı Emre Kongar ile söyleşi gerçekleştirilecek. “Kuruluştan Kurtuluşa Bir Aşktır Cumhuriyet” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. İlçedeki parklarda da, şef Füsun Batum’un yönetiminde Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser verecek. Amatör futbol kulüplerinin Cumhuriyet turnuvası düzenleyeceği etkinliklerde, 21 Ekim’de Gülsuyu Stadyumu’nda Volkan Konak bir konser verecek. Etkinlikler kapsamında 14 Konser, 17 Tiyatro, 6 Film gösterimi, 12 Çocuk tiyatrosu, 16 Çocuk atölyesi, 18 Sergi, 5 Söyleşi gerçekleşecek. l İSTANBUL\Cumhuriyet KILIÇ: CUMHURİYETİ KORUMAK GÖREVİMİZ Cumhuriyet Festivali’ni tüm Maltepelilere ithaf eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Hiçbir ulusa nasip olmayan bir önderin üstün ça baları sonucunda, bundan 94 yıl önce karanlıkları yırtarak, aydınlık yarınların yolunu açan Cumhuriyet ile buluş tuk. Verdiği bağımsızlık mücadelesi ile dünyanın sömürge ülkelerine ve boyunduruk altında ya şayan halklara umut olan Mustafa Kemal Atatürk, savaş meydanlarından Ali Kılıç siyaset arenasına taşıdığı zekası ile bütün dünya nın gıpta ile baktığı bir devlet adamı profili oluşturdu. Atatürk, bağrından koptuğu çilekeş Anadolu insanını kur tarmak için Cumhuriyet’in kurulmasına öncülük etti. Bugün Cumhuriyetimizi canımız pahasına korumak ve kolla mak görevi de, bizlere düşüyor” dedi. T.C. GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/347 Esas Davacı, BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) tarafından davalı Galip ESER aleyhine açılan Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Kavakköy beldesi, Hürriyet Mahallesi, 126 ada, 60 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilip, mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre kamulaştırılarak tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabileceği, davalarda husumetin BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş’ye (BOTAŞ) yöneltilmesi, 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleştirilecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza mahkememizce belirlenecek olan bankaya yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 671821) T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/914 DAVALI: ORHAN KORKMAZ Davacı Name Korkmaz tarafından davalı Orhan Korkmaz aleyhine açılan boşanma davasında dava dilekçesinde belirtilen adreste davalıya dava dilekçesi ve tensip zaptı edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı Name Korkmaz tarafından davalı Orhan Korkmaz aleyhine açılan boşanma davasının ön incelemesi sırasında davalıya dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine,ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren HMK 122 maddesi gereğince 2 hafta içinde davaya cevap verebileceği ve cevap dilekçesinde HMK 318 maddesi gereğince tüm delillerini açıkça hangi vakıanın delil olduğunu da belirterek bildirmek suretiyle elinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde elinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunluluğu olduğu, süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ve aleyhine yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davacının muvaffakatı olmaksızın iddiasını genişletebileceği veya değiştirebileceği, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18/05/20 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 671616) T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/827 Esas DAVALI: MEHMET AS 19 Mayıs Mah Tellioğlu Apt. No 12/1 Şişli/İSTANBUL Davacı REMZİYE AS tarafından davalı MEHMET AS aleyhine açılan boşanma davasına ilişkin davanın dosya üzerinden yapılan incelemesi sonunda; Davacı REMZİYE AS tarafından davalı MEHMET AS aleyhine açılan boşanma davasının tahkikat duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, Davalı Mehmet AS’ın herhangi bir adresi tespit edilemediğinden tahkikat duruşma gününün tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 2829 maddeleri hükmüne binaen tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşmanın 07.11.2017 günü saat 11:30’da yapılmasına karar verilmiştir. Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde HMK 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, 6100 sayılı HMK’nın 120 /1 maddesi gereğince; davaya ilişkin tüm delillerinizi, tanıklarınızın isim ve adreslerini mahkememize bildirmek üzere 2 haftalık kesin süre verildiği, deliller ve tanık bildirilmediği takdirde delilleri bildirmekten ve tanık dinletmekten vazgeçmiş sayılacağınız hususu davalı MEHMET AS’a İLANEN tebliğ olunur. İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 26/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 671327) Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nden aldığım öğrenci kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. ÖZGE ÖZSOY Ankara Üniversitesi öğrenci kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. YUSUF KATMIŞ T.C. İSTANBUL ANADOLU 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NDEN Dosya No: 2015/360 ESAS Mahkememiz 24.11.2016 gün, 2015/360 Esas, 2016/630 Karar sayılı ilamı ile; hırsızlık suçundan Sanık METİN ÖZŞENOĞLU hakkında 5237 sayılı TCK’nin 141 (1) maddesi uyarınca takdiren ve artırılarak 1 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği; Adres araştırması neticesinde tüm aramalara rağmen ulaşılamayan ve gerekçeli karar tebliği yapılamayan sanık METİN ÖZŞENOĞLU’na tebliğ imkânsızlığı nedeni ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Sanığın ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Mahkememize ve veya mahkememiz yargı çevresi dışında eşdeğer mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine beyanda bulunulması suretiyle sanığın İstanbul Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı kabil olduğu, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 27.09.2017 SANIK: Metin ÖZŞENOĞLU, TC: 45127319024 İkram ve Nayimeoğlu 01.01.1971 Van doğumlu, Van Edremit Şabaniye mah/köy nüfusunda kayıtlı olup Üniversite Mah Prestij Blokları D Blok No: 2 Parseller Avcılar adresinde oturur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 671532) T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2015/906 Esas Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Cengiz Selçuk BAYRAKTAR ve arkadaşları aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesçil davasının yapılan açık yargılamaları sonunda: Dava konusu Rize ili, Güneysu ilçesi, Ulucami Mahallesi’nde kain, 115 ada, 359 parselde kayıtlı 525,37 m2’lik kamulaştırılan alanın tapu kaydının iptali ile yol olarak tapudan terkinine, kamulaştırma bedelinin 147.812,84 TL. olarak tespitine, kararın kesinleşmesi beklenmeksizin kamulaştırma bedeli 147.812,84 TL’nin kamulaştırma işlemi 4 ayda sonuçlandırılmadığından, tespit edilen bu fark bedeline dört aylık sürenin bitimi olan 03/01/2016 tarihinden karar tarihi olan 08/06/2017 tarihine kadar kanuni faiz işletilerek tapu kaydındaki hisseleri oranında tapu maliklerine ödenmesine karar verilmiş, işbu karara karşı davacı idare vekili tarafından dilekçede belirtilen nedenlerle istinaf başvurusunda bulunmuş olup, adresleri tüm aramalara rağmen tespit edilemeyen ve dava dilekçesi kendisine daha önceden ilanen tebliğ edilen 34586139762 T.C. kimlik no’lu 01/01/1955 doğumlu Ahmet Ziyaeddin ve Şakire oğlu CELALEDDİN AK yukarıda gerekçesi yazılı gerekçeli karar ile davacı idarenin istinaf başvuru dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10/08/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 671862) T.C. GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/286 DAVALI: GÜLDEN SÖNMEZ Hasan ve Mükerrem kızı, 1955 doğumlu, Sinop ili, Ayancık ilçesi, Kurt Mah/köyü nüfusuna kayıtlı. Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında: Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış ve daha sonrasında yurtdışı adresine tebligat gönderilmiş ancak tebligat mahkememize iade edilmiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 21/11/2017 günü saat: 14:00’te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.M.K.’nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 671894) T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN Sahrayıcedit Mahallesi, 174 pafta, 838 ada, 120 parselin 23.10.2009 onaylı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine uygun olarak kısmen Park kısmen Konut Alanına alınmasına ilişkin başkanlığımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 24.07.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olup 03.10.2017 01.11.2017 tarihleri arasında başkanlığımızca askıya çıkarılacağı ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 671722) haber EDİTÖR: HAKAN AKARSU TASARIM: ŞÜKRAN İŞCAN ‘MAHREM’ YASAKLANDI Kitap yasağına yayınevinden indirimli yanıt Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın kaleme aldığı “Mahrem / Gizli Belgelerde Türkiye’nin Sırları” adlı kitabın satışı, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ce lalettin Güvenç’in talebiyle mahkeme tarafından yasaklandı. Kitabın yayıncısı Kırmızı Kedi Yayınevi’nden yapılan açıklamada, “Kitabın büyük yankı yaratan bir bölümünde; 2007 yılında Erzurum’da 15 yaşındaki S.Ö’ye tecavüz eden 84 kişi arasında Fethullah Gülen’in kardeşi Seyfullah Gülen’in ve yeğeninin de bulunduğu; dönemin Erzurum Valisi Celalettin Güvenç’in dosyanın kapatılmasında önemli rol oynayarak suçluların yargı önüne çıkarılmasına engel olduğu belirtilmişti. Bu telaşın nedenini çok iyi biliyor, kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkına yönelen keyfi kararı protesto ediyor, her türlü yasal hakkımızın takipçisi olacağımızı duyuruyoruz. 15 yaşındaki gencecik bir kızın masumiyetini alçakça kirletenlerin ve suçluları kollayanların, Mahrem’de ve basında yer alan iddialar karşısında masumiyet karinesine sığınmalarının takdirini kamuoyuna bırakıyor, bugünden itibaren Mahrem’i Kırmızı Kedi Kitabevleri’nde yüzde 50 indirimle satacağımız bir kampanya başlatıyoruz.” l İSTANBUL / Cumhuriyet ‘YUTMAYIZ’ KAMPANYASI Greenpeace tavuk davasını kazandı Greenpeace’in 2016 yılı Mayıs ayında başlattığı “Yutmayız” kampanyasına karşı, Keskinoğlu’nun şikâyetiyle açılan “haksız rekabet” davası dün sonuçlandı. İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme, Keskinoğlu’nun iddiasını asılsız bularak, “suçun yasal unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle Greenpeace üyelerinin beraatına karar verdi. Yargılanan Greenpeace yetkilileri, mahkemede yaptıkları savunmada, insan, çevre ve hayvan sağlığının korunması amacıyla tavukçuluk endüstrisine seslenilen “Yutmayız” kampanyasını anlatmışlardı. Sektörün önde gelen firmalarından, üretim koşullarını insan sağlığı ve çevreyi gözetecek şekilde dönüştürmeleri talebinde bulunulduklarını dile getirmişlerdi. Greenpeace Akdeniz Tarım ve Gıda Kampanya Sorumlusu Tarık Nejat Dinç, kararı şöyle değerlendirdi: “Kamuoyunun tek beklentisi şeffaflık iken Keskinoğlu, dava açarak sansür yolunu seçti ki bu da kamuoyunun şüphelerinin haksız olmadığını ortaya koydu. Bu davanın sonucu bir kez daha gösterdi ki, tavukçuluk şirketleri kamuoyunun haklı taleplerine cevap vermek yerine göz korkutmaya yeltendikçe kamuoyunca daha da fazla mahkum edileceklerdir. ” l İSTANBUL\Cumhuriyet Antalya 4.4’le sarsıldı Antalya’nın Kepez ilçesinde dün akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin merkez üssünü Kirişçiler Mahallesi olarak belirlediği deprem, dün saat 19.08’de meydana geldi. Yerin 50.64 kilometre derinliğinde olan deprem, Kepez’in yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı olmadı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak tespit etti. l DHA ACI KAYBIMIZ Fenerbahçe Kulübü Kongre Üyelerinden, Acıbadem İnternational Hastanesi Acil Servis Şeflerinden ve FİGEN ERDİNÇ’in sevgili eşi DR. RECAİ CEMAL ERDİNÇ Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 30 Eylül 2017 Cumartesi (bugün) ikindi namazını müteakiben Erenköy Galippaşa Camii’nden alınarak, Karacaahmet Aile Kabristanı’na defnedilecektir. AİLESİ Not: Çelenk yollanmaması, arzu edenlerin TEV bağış yapması rica olunur. C MY B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle