23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Turquality’de yeni dönem DOLAR Turquality destekleri liraya çevrildi. Yapılan düzenlemeyle EKONOMİ desteklerartık,TLolaraköde 3.5380 necek ve ülke bazlı verilecek. 2.1 kuruş AVRO 3.9380 1 kuruş FAİZ 11.11 3 puan BORSA 99.159 35 puan Fitch’ten revizyon8 [email protected] TASARIM: SERPİL ÜNAY ALTIN CUMHURİYET ALTIN 24 AYAR 979.99 29.07 lira 141.45 15 kuruş Çarşamba 21 Haziran 2017 Kuruluş, Türkiye için büyüme tahmini yüzde 4.7 olarak güncelledi. Öngörü daha önce yüzde 4.3’tü. Gelişmekte olan ülkeler için tahmin 4.9 oldu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye için 2017 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.7 olarak güncelledi. Fitch haziran ayı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, “Referandumun tamamlanması ve bir sonraki seçimlerin Kasım 2019’da olması nedeniyle potansiyel olarak daha pürüzsüz bir siyasi ortam, yatırım ve tüketimin 2019 ortasına kadar güçlenmesini destekleyebilir” ifadelerini kullandı. Fitch hem 2018 hem de 2019 için büyüme tahminini de yüzde 4.1 olarak belirledi. Kuruluş bu yıl yüzde 9.5 olmasını beklediği enflasyonun da 2018 için yüzde 7.5 ve 2019’da yüzde 7.3 beklediğini açıkladı. Fitch’in bu yıl sonu için dolar/ TL tahmini de 3.60. Küresel ekonominin 2017 yılında yüzde 2.9 büyümesini bekleyen Fitch, gelişen ülkelerin büyümesinin yüzde 4.9 olacağı tahmininde bulundu. Fitch, daha önce ülkenin bu yıl ve gelecek yıla dair büyüme beklentilerini sırasıyla yüzde 2.3 ve yüzde 1.3 olarak bildirmişti. l Ekonomi Servisi Beklenti yükseldi Fitch’in Türkiye için büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etmesi sonrası açıklama yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, daha ön ce alınan kararların siyasi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli de “Fitch, Türkiye’nin notunu artırmak zorunda” dedi. Fitch, 27 Ocak’ta Türkiye’nin kredi notunu ‘BBB’den BB+’ya düşürmüş ve yatırım yapılabilir notunu kaybetmesine neden olmuştu. İşçi sömürüldü sanayi büyüdü Kaynak: DİSKAR DİSKAR’ın “Sanayide İstihdamsız Büyüme” raporuna göre; yeni istihdam, yeni teknolojik yatırımların olmamasına rağmen işçilerin aşırı çalışması ve sömürülmesinden dolayı büyümenin gerçekleştiği belirtildi. TÜİK tarafından 15 Haziran’da açıklanan Mart 2017 dönemi Hane Halkı İşgücü İstatistikle ri ile 8 Haziran 2017 tarihinde açıklanan Sanayi Üretim Endeksi İstatistikleri verileri karşılaştırıldığında sanayide istihdam azalmasına rağmen üretimde büyüme yaşandığının ortaya çıkığını kaydeden DİSKAR raporunda, “TÜİK Hane Halkı İşgücü verilerine göre Mart 2014’te 5 milyon 365 bin olan sanayi istihda mı, Mart 2015’te 5 milyon 307 bin, Mart 2016’da 5 milyon 295 bin ve Mart 2017’de 5 milyon 345 bin oldu. Böylece bu dönem içinde istihdamda artış yaşanması bir yana, 70 bine varan düşüşler yaşandı. 20142017 arasında dönem toplamında sanayi istihdamında net 20 bin kişi azaldı. İstihdamdaki değişim 2014 yılı 100 kabul edilirse yıllar itibarıyla 2015’te yüzde 1.1, 2016’da yüzde 1.3 ve 2017’de binde 4’lük azalma anlamına geliyor” denildi. Raporda, söz konusu mucizevi büyümenin arkasında yatanın gerçek işçilerin daha yoğun ve aşırı çalıştırılması olduğu belirtilildi. l Ekonomi Servisi T.C. BUCA BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARLARI ADI SOYADI ADA / PARSEL ENCÜMEN TARİHİ KARAR NO YTZ NO 1 Mustafa GÖKBOĞA 2 Hasan TUTKUN 3 Reşit KATIŞKAN 4 Harun YILDIRIM 5 Ayhan BAYRAK 6 Arif OYUKLU 7 Sadık ALTUNSOY 8 Zülker MUTLU 9 İbrahim Doğan KAYA 10 Yeşim AKYÜZ 11 Sibel METİNERSelma ŞEN İbrahim DEMİRAYAK 12 Mehmet Salih AYDOĞAN 13 Sosin KAPLANGİL 14 Burcu DAŞTAN 15 İbrahim ORMANCI 158/1 158/1 87/4 40270/6 4084/1 122/24 7276/6 10004/1 468/103 10003/17 7759/18 167/1 10004/7 30/05/2017 42646/5 158/1 14/02/2017 14/03/2017 06/09/2016 31/01/2017 07/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/02/2017 31/01/2017 21/03/2017 07/02/2017 28/03/2017 16/02/2016 14/02/2017 31/01/2017 2017/1311 21/02/2017 09/05/2017 2017/302 2017/544 2016/1606 2017/179 2017/464 2017/601 2017/599 2017/361 2017/159 2017/597 2017/202 2017/669 2016/231 2017/292 2017/149 2017/339 2017/1082 2016/734 2016/420 2016/465 2015/132 2016/694 2017/131 2017/130 2016/036 2017/37 2017/129 2017/58 2017/142 2016/065 2017/24 2017/90 2016/481 Yukarıda belirtilen Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince Yıkım kararı ve İdari para cezası ile cezalandırılmış olup, İdari para cezalarına 60 gün içinde İdare Mahkemelerine itiraz edilebilir. İdari para cezasının, kanun yoluna başvurmadan ödenmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesinin (6) numaralı fıkrası gereğince, indirimden yararlanabileceği; 5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin, (3) numaralı bendi gereği, taksitlendirme hakkından yanlanabileceğinin, bu bent gereği taksitlendirme başvurusunun kararın tebliğini izleyen kanuni ödeme süresi içinde, Belediyemize yapılması gerektiği. 5940 sayılı kanunun 2. maddesi ile değiştirilen 42. maddesinin 3. fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı sahiplerine verilen maktu para cezası. Para cezasının ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Kanunun yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıda, Kaçak ve Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, Belediyemiz tarafından yıktırıldığında yıkım masraflarının %20 fazlasıyla tahsilinin yapılmasına karar verilmiştir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 623730) T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Mahkememizde davacı TEİŞ Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine Mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasın da; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı ta şınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı kurum kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların davacı kurum adı na tescili için Mahkememize iş bu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve Mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına Mahkememizce belirlenen T.C. Ziraat Bankası Trabzon Merkez Şubesi’ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı kuruum adına tesciline karar verilebi leceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.14/06//2017 Dosya No Mahalle Ada Parsel Malik / Davalılar Parselin Alanı(m²) Kamulaştırılan Duruşma günü ve saati mülkiyet/irtifak hakkı Alan m² 2017/316 Trabzon Ortahisar Doğançay Mah. 102 18 Asiye Satılmış, 2.004,56 726,06 İrtifak 21/11/2017 10:30 Güller Asiye Satılmış, Güner Asiye Satılmış, İbrahim Asiye Satılmış. 2017/317 Trabzon Ortahisar Doğançay Mah. 102 4 6 Yaşar Satılmış, Salih Satılmış, 3.326,25 8.805,77 1.297,60 İrtifak 21/11/2017 10:35 Sema Satılmış, Dursun Satılmış, 121,00 Mülkiyet Hanımcık Satılmış 1.627,83 İrtifak 2017/318 Trabzon Ortahisar 102 41 Temel Ölmez 486,86 129,32 İrtifak 21/11/2017 10:40 Doğançay Mah. 2017/319 Trabzon Ortahisar 111 138 Halil Öksüz, Hilmi Öksüz, 5.917,17 83,69 562,39 İrtifak 21/11/2017 10:45 Doğançay Mah. 138 9 1 İsmail Öksüz 1.983,48 80,36 İrtifak 2 422,66 İrtifak 2017/320 Trabzon Ortahisar 102 52 Maksut Öksüz, Abdi Seven, 1.616,87 364,15 İrtifak 21/11/2017 10:50 Doğançay Mah Gülen Nuhoğu, Güner Şahinoğul, Muammer Seven, Ömer Seven, Rahime Seven, Şadıman Seven Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın:624159) Kılıçdaroğlu: Son durak Maltepe olmayacak Hava kapalı, Çamlıdere’de yağmur yağdı yağacak. Ama bu durum kimselerin moralini bozmamış. Yemyeşil ufuk, çam, servi ağaçlarından yükselen orman kokusu iyimserlik ve güleryüzden başka seçenek bırakmıyor. Şüphesiz, tarihi grup toplantısı için gelmiş kitleye hâkim asıl motivasyon, “adalet” için orada olmak. Toplantının oturma düzeniyle tek tek ve en ince ayrıntısına kadar ilgilenen Grup Başkanvekili Özgür Özel, basın mensuplarına özel ihtimam gösteriyor. Dahası, partililerden de aynı özeni göstermeleri çağrısında bulunuyor. Habercilerin, “patronajları” dolayısıyla ötekileştirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Megafondan hem de... Çamlıdere, artık Bolu’ya yakın bir güzergâh olduğu için, grup toplantısına İstanbul’dan gelen konuklar da çoktu. Altıncı günün sabahını da öğleye dek üç saate yakın yürüyen Kılıçdaroğlu, grup toplantısı öncesinde hazırlık yapmak üzere karavanda bir süre dinlendi. Kemal Bey, siyah yağmurluk içinde, çevik adımlarla kürsüye geldiğinde, ormanlık alanda geçen yıl kaybettiğimiz Vedat Türkali’nin efsane şiiri “Bekle Bizi İstanbul”un şarkısı çalıyordu. Altıncı günü dolduran yürüyüşün Kemal Bey’e iyi geldiği belli. Hareketlerindeki dinamizm konuşmasına da yansımış. Tempo daha akıcı. HHH Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi linç edilen üç genç askeri tek tek, isim isim andı. İktidar sözcülerinin takipçisi olunacağı sözü vermesine karşın soruşturma dahi açılmadığını üzerine basa basa aktardı. Anne babaları tutuklandığı için korumasız kalan çocukları, anayasa hukukçusu Prof. Kaboğlu’nun nasıl ders veremez hale geldiğini, işine geri dönme talebiyle, açlık grevi yaparken tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya selam saygı gönderdi. Burada sayamadığım Kılıçdaroğlu’nun andığı tüm haksızlıklar, o toplantıyı bir parti etkinliği olmaktan çıkardı. Tüm ezilenlerin, bu yürüyüşün ezilenlerin ve mağdurların sesi olması yolundaki adımların büyüdüğünü hissettirdi. Konuşmasının bitimine doğru açılan devasa boyutlardaki “Yalnız Yürümeyeceksin” pankartı, büyük alkış aldı. Toplantı bitiminde Kılıçdaroğlu yeniden yürüyüşe geçtiğinde, selam verdim. Kısa hal hatır sormanın ardından “Arkadaşlarımız sizin yazılarınızda değindiğiniz bir konuda gensoru hazırlığı başlattı” dedi. Yürüyüş güvenliğini aksatmamaya çabalayarak hangi yazılar olduğunu sorduğumda, Karayolları’nın davetli ihale yöntemiyle yaptırdığı projelere dair yazılarım olduğunu öğrendim. İyi bir haberdi bu... Eşi Selvi Hanım ile birlikte ritmik ve tempolu adımlarla yürürlerken Maltepe’den sonraki hedeflerini sordum. Kemal Bey, “Orada bitmeyecek. Devamı da olacak” dedi. HHH CHP, Adalet Yürüyüşü sırasında, Ankara’daki programlı toplantılarını sürdürecek. Sözgelimi bugün MYK, daha sonra il başkanları, sonrasında da Parti Meclisi toplantıları. Kılıçdaroğlu sakin, kararlı. Ne yüzünde ne de adımlarında bir yorgunluk belirtisi gözleniyor. Yerleşim alanlarının dışında yapılan grup toplantısına, TV kanallarının ekip göndererek yayın yapması dikkate değer bir kırılmadır. Bu yürüyüşün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından artan sıklıkla yasadışı olarak nitelenmesine karşın bir terör eylemi değil, demokratik bir hak olduğunun tescili ve halkın haber alma özgürlüğüne de sahip çıkılması anlamına da geliyordu. Bu yanıyla yürüyüşün, henüz tamamlanmadan dahi bizzat kendisinin adalet arayışına dikkatleri çekmesi bakımından bir sonuç olduğunu söylemek mümkün. KISA... KISA... l Trump’tan teknoloji devlerine 1 trilyon dolarlık söz. Siber saldırıdan kurtulmak isteyen ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji devlerinin üst yöneticileri ile bir araya geldi. Trump, “10 yılda vergi mükelleflerine yaklaşık 1 trilyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz” dedi. l Saudia’dan THY açıklaması. BloombergHT’ye konuşan Saudia Havayolları Türkiye Genel Müdürü Yarub Almadany, Türk Hava Yolları (THY) ile Saudia arasındaki Özel Prorasyon Anlaşması (SPA) işbirliğinin kapsamını genişleteceklerini açıkladı. l İran’da doğalgaz sahası geliştirmek için 1 milyar dolar yatırım öngören Total’in üst yöneticis, yatırımın büyük bir pazar açacağını düşündükleri için risk almaya değer gördüklerini açıkladı. C MY B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle