23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ET/6 TELEVİZYON-RADYO / OCAK 1992 Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi Filmi: Hiroşima'lı Kız (Akış ıcerisinde ıaber bültenı yer alacaktır.) uk Filmi: Kurbağa Once Upon A Time Americas j . \ iaati 10.50 Arkası Yarın: Yalnızca Maria 11.15 Yarışma 92-1 11.45 Yarışma 92-2 12.10 Dizi Film: Pazar Yemekleri (Aynntılı bılgı yandaki sütunlarda) 12.35 Yarışma 92-3 13.00 Haberler 13.15 Arkası Yarın: Intikam (Aynntılı bılgı yandaki sütunlarda) 14.00 Bir Solist: Kemal Caner 14.15 Dizi Film: Mavi Ay (Aynntılı bılgı yandaki sütunlarda) 15.00 Haberler 15.10 Çocuk Kuşağı 16.30 Bu Toprağm Sesi 17.15 Arkası Yarın: Sevgi Bağları 18.00 Haberler 18.10 Yörelerimu Tfirkûlerimiz 18.40 A Stüdyoaupdan 19.20 Gönül Sohbetleri 19.25 Yerli Drama: Ahştık Artık 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 Ayın Konseri: Serap Mutlu Akbulut 21.50 Sonı Yağmunı (Bugün köşesmde) 23.00 Haberler 23.10 Dizi: Onikinci Kanal 23.50 Haberler 00.10 TV'de Sinema: Ryan'm Intikamı (Bugün köşesmde) 01.40 Kapanış 07.58 Açılış - Okul Televizyonu 10.45 Açıköğretim 18.10 Arkası Yann: Yalan ROzgftrı 19.03 Akşam Bulteni 19.20 25. Kare 19.50 TeleMûzik 20.20 Dizi: Alf 20.50 Mini Dizi: Bizim Gibi tnsanlar 22.00 Gece Bulteni 22.35 Çarsamba Sineması: tşte Hayat (Aynntılı bilgi yandakı sütunlarda) 00.10 Toplu Müzik Programı 00.35 Dizi: Zorlu tkili (Aynnuh bılgi yandaki sütunlarda) 01.25 Kapanış 17.13 Açılış - Telegün 19.20 Arkası Yarın: ManueOa 20.00 Klasik Muzik 21.00 Fransız Sinemasından: Mirasçı (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 22.45 Belgesel: Daha Dön Gibi-Kapanış 12.28 Açılış-Açıköğretim 14.30 Hemşirelik Ön Lisans Eğitimi 15.00 Okul Televizyonu 19.20 Hemşirelik ö n Lisans Eğitimi 20.05 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 21.00 Açıköğretim 23.00 Konser: Asım Can GündÜZ (Aynntılı bilgi yandaki sütun'.arda) 23.30 Kapanış 19.00 Açılış -Haberler o Susam Sokağı 19.50 Açıl Kitap Açıl 20.15 Yaşadıkça 20.35 tstekleriniz 21.10 Merhaba Beyler 22.00 Haberler ve tngilizce-Almanca Haberler 22.50 Yerli Drama: Üç tstanbul 23.35 Eğlence 00.35 Drama: Biz Bize Benzeriz 01.00 Müzik: Bir Solist -Kapanış 07.00 lyi Günler Türkiye 10.00 Pembe Dizi: Riviera 10.50 Pembe Dizi: Yaşadığımız Günler 11.35 Komedi Dizisi: Dekoratör Kızlar 12.00 StarlHaber 12.10 Sitema: Altı Milyon Dolarlık Adamın Dönüşü (Bugûa köşesmde) 13.50 Penbe Dizi: Başka Bir Dünya 14.40 Piri:Dallas 15.30 Komedi Dizisi: Beni Rahat Bırak 16.00 Çûgi Film: Ağaçkakan Woody ~ 16.30 Çûgi Film: Tbundercats 17.00 StarlHaber ~ 17.10 Cesur \e Gfizel 18.00 Konedi Dizisi: Çocuklarla Evlilik 18.30 Poisiye Dizi: Simon ve Simon 19.30 StjrlHaber 20.00 D i i : Avcılar 21.00 Sirema: Iradenin Gücü (Bugün köşesmde) 23.20 StaiHaber ~ 23.30 D>ia: Sûper Ekip (Bugün köşesinde) 00.30 Bcçesel: Bir Başka Amerika Ol.OOSfcglHaber Ol.lO&e-eJimnastiği ÖO)I>i± DaUas 02.10 VMhİ DİZİ: Evlilik Kurallan Gece yayımnda tekrar yayınUna_x dört bölümlük dizıde 15 yıllık evlı bir çiftin aile ıçindekı huzurszl-ttlan konu edilıyor. Dizıde Elızabeth Montgomery ve EUıot 3o«jd ba^rol oynuyor. 03.00 Y •uızların Gecesi 03.50 K«medi Dizisi: Süpermarket 04.1flVMizik 04.45P«nbe Dizi: Hastane Günlüğû 05.3CP«enbe Dizi: Bütün Çocuklarım 06.15 P«enbe Dizi: Santa Barbara 12.28 Açılış - Kadınıarımız. 13.00 Çocuk 13.30 Altın Büezik Seçtiklerimiz. 14.00 Haberler, 14.20 TanmTakvimi, 14.25 Biz Bize, 14.45 Safli, 14.55 Bilgi Yarışması, 15.30 Müzik Şöleni, 16.15 T-ka 77'ye 17.00 GAP Magazin 17.30 Kapanış. TV4 23.00 Olaylı kasetten parçalar TV Scrvisi — Asun Can GSn- düz, "piyasaya çıkması" engel- lenen kasedinde yer alan parça- lan ile TV'de. Türkiye gibi ülke- lerde sanatçı için "yasaklan- mak", "engellenmek" reklam oluyor. Olduğundan daha fazla Ugi ve merak uyandınyor. Asım Can Gündüz de kasedi yasakla- nınca "Acaba ne var" sorusuna muhatap olarak büyük merak uyandırdı. Tabii bu akşam kase- din yasaklanmasına gerekçe olan parçalar yok. Ama en azın- dan yeni kasedinden çahşmala- n ile meraklılann, sevenlerin ve de eleştirenlerin karşısına çıkmış olacak. "Keriman Teyze", "Mo- torsiklet", "Seninle Dans Eder- ken", "Turkish Giri" seslendire- çeği parçalar. Yapımcı Serdar Öktem. FRANSIZ SİNEMASINDAN; MİRASÇ1 21.00 Siyasal polisiye Mlrasçı (L'Heritier) / Yönetmen: Philippe Labro / Oyuncular: Jean Paul Belmondo, Carla Gravina, Charles Denner, Jean Rochefort / Fransız filmi / 1972 yapımı. Jean Paul Belmondo 1972 yapımı filmle ekrana gelecek. TV Servisi — Çok ünlü bir Fransız sanayicisinin ölümün- den sonra mirasçısı olan ve Amerika'da yaşayan oğiu, baba- sının işinin basına geçer. Ancak genç adam, Avrupa'mn en önemli ekonomik güçlerinin ba- şmda Alman Nazizmi'nden kal- ma eski faşistlerin bulunduğunu keşfeder... Fransız usulü bir siyasal- polisiye denemesi. Asıl işi gaze- tecilik ve TV'cilik olan, ancak zaman zaman sinemayı da dene- mis ilginç bir kişiliğin Philippe Labrönun sayüı fîknlerinden bi- ri olan film, tipik bir Amerikan sinema anlayışını daha tipik Av- rupah öğelerle harman ediyor. Ülkemizde vaktiyle, "Amu- sız Mttcadde" adıyla oynayan filmde formda bir "Belmondo^ nun yanı sıra Fransız sineması- nın Jean Rochefort, Charles Deuer gibi karakter oyuncula- n ve güzel Carla Gravina da var. Rahatlıkla izlenebilecek bir fdm... TV1 DİZİ: PAZAR YEMEKLERİ 12.10 Aile güldürüsü Pazar Yemekleri (Sunday Dinner) / Ydnetmen: Peter Baldvvin - Jack Shea / Senaryo: Marie Squerciati / Öykü: Wayne Lemon / Görüntü yönetmeni: Mikel Neiers / Oyuncular: Robert Loggia, Teri Hatcher, Marian Mercer, Patrick Breen, Kari Lizer / Süresi: 6 bölüm, 25'er dakika. TV Servisi — Yeni yılda Çıktığı altı haftalık Afrika yol- TVl'in ilk dizisi, öğle kuşağın- culuğundan dönen Ben, kendi- da yayımlanan "Pazar Yemek- sinden tam 25 yaş küçük 30 ya- teri" adh bir aile güldürüsü. şmdaki TT Fagori fleri Hatc- özgün adı "Sunday Dinner" her) ile nişanlanmıştır. Ancak olan ve Jack Shea ile Peter kalabalık ailesine bunu nasıl Baldwin'in yönetmenliğini üst- anlatacağını bilememektedir. lendiği 1991 Columbia yapımı Sonunda onlan genç nisanlısıy- 6 bölümlük dizide Benedict ai- la tanıştırır ve kaynaşmalanm lesinin öyküsü anlatılıyor. Dizinin başkahramanı Ben ^j^ e r i . Dizide o a y a , bu Benedict (Robert Loggia) 56 p a z a r yemekleri sırasmda geç- yaşında bir aile başkanıdır. rnektedir. TV1 ARKASI YARIN: İNTİKAM 13J5~ YQVÛ soap-operat n t i k a m (La Revancha) / Yapıt: Vivel Nouvel / Oyuncular: Rosalinda Serfaty, Jean Carlo Simances / Süresi: 180 bölüm, 45'er dakika. TV Servisi — Yeni yılla bir- işler. Iki ortağıyla birlikte deniz sağlamak için her pazar akşa- mı birlikte yemek yemelerine verir. Dizide olaylar, bu likte TVl'in Arkası Yann prog- ramında her gün saat 10.30'da yayımladığı "Yalnızca Maria" adh Güney Amerika dizisinden başka 13.15'te de "İntikam-La Rrvancha" adlı 180 bölümlük Latin Amerika kökenli yeni bir soap-opera başlıyor. kıyısında büyük biı çiftliğe sa- hip olan iki kız çocuğu babası Leonidal Torrealba'yı öldürür. Cinayete tanık olan hizmetçi, Maldonado'nun çocuklarım oradan kaçınr. Aradan ydlar geçer ve bu olay bir sır olarak kahr. Ancak çocuklann büyü- Fernando Maldonado, etki- yüp birtakım gerçekleri öğren- si yıllarca sürecek intikam duy- mesiyle yeniden alevlenmeye gusuna neden olan bir cinayet başlar. TV2 ÇARŞAMBA SİNEMASI: İŞTE HAYAT 22.35 Uğur Dündar filmitşte Hayat / Yönetmen: Atıf Yümaz / Senaryo: Umur Bugay / Görüntü yönetmeni; Çetin Tunca / Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Uğur Dündar, Adile Naşit, İhsan Yüce, Mühir Özkul, Aydan Adan, Erol Batıbeki, Suzan Avcı, Bilge Zobu / 1975, Gülşah Film yapımı. üzerinde yarattığı güç sayesinde birtakım çıkarcı çevrelerin ka- ranlık yüzlerini de sergilemekten geri kalmıyor. "tşte Hayat", yakışıklı televiz- yoncunun yaygın Unünden ya- rarlanarak çekilmiş daha çok te- cimsel bir yapım olduğu halde, gerek Atıf Yılmaz'ın akıcı anla- tımı, gerekse Dündar ve Koçyi- ğit'in, öbür yardımcı oyuncular- la birlikte sergiledikleri içtenlikli oyunlanyla düzeyli bir güldürü haline geldi. Yeni yıhn "Çarsamba Sine- TURHAN GÜRKAN TV yapımcısı ve sunucusu Ugur Dündar'ın 1975 yıundaki aynı adlı programından esinle- nerek hazırlanmış, başrolünü oynadığı ilk ve son filmi "lşte Hayat", yönetmen AUf Yümaz^ ın imzasıru taşıyor. TV dizisi "Bizimkaer"in yazan Umur Bu- gay'ın senaryosundan alınan filmde, artist olmak isteyen yok- sul bir aile kızıyla, bir televizyon yapımasmın içine aşk da kan- şan serüvenli öyküsü anlatılıyor. Son zamanlarda "Hodri Mey- dan", "Tele-Vizyon" gibi TV ya- pımlannın yönetmeni ve sunu- cusu olarak Ugi çeken Ugur Dündar, Hiüya Kocyiğit'le baş- rolünü paylaştığı 16 yıl öncesi- nin fuminde, üpkı "İşte Hayat" adlı TV prograrrundaki gibi bir televizyon prodüktöriinü can- landırıyor. Uğur Dündar'm kendi yaşa rrundan bir kesit sergileyen, bu bakıma kendi kendini oynadığı "tşte Hayat", bizde televizyon yayımcılığını anlatan ilk dene- me. Bir adam kaçırma ve aşk öyküsü çerçevesinde TV'nin halk üzerindeki etkilerini de yansıüyor. TVnin geniş kitleler Uğur Dündar 1975'te ması" adlı yeni programın ilki olarak yayunlanan "fşte Hayat", sona eren "Tiyatrodan Sinemaya" programının sunucu- su Erman Şener tarafından ha- nrlandı. Filmin gösteriminden önce sunucunun Uğur Dündar- la yaptığı bir söyleşi de ekrana gelecek. "İşte Hayaf'ın, 1976'da 13. Antalya Film Şenliği'nde se- naryocu Umur Bugay'la Adile Najh ve thsan Yüce'ye birer ödul kazandırdığını da anımsa- talım. Ayşe (Hulya Koçyiğit) artist olmak için duşler kuran, buna karşı çıkan annesiyle de (Adile Naşit) çatışmaktan geri kalma- yan bir kenar mahalle kmdır. Bu amacına ulaşmak için Ayşe- nin önüne bir fırsat çıkar. TV için "İşte Hayat" programını çe- ken Uğur Dündar, kendisine hayran olan Ayşe ve deli dolu annesi tarafından kaçırıhr. Ke- nar mahalle dilberi bundan son- ra kaçırdığı adarma şantaj yapa- rak artist olmayı dener. Çaresiz kalan Uğur Dündar da ister is- temez ana-kıan isteklerine uy- mak zorunda kalır. Kaçırma olayırun ardından televizyon- cuyla mahalle kınnın kaçınıl- maz duygusal ilişküeri sürerken araya Uğur Dündar'ın sosyetik sevgilisi Alev'in (Aydan Adan) girişiyle ortalık iyice kanşır. Ay- şe, Uğur Dündar'ın desteğiyle çevirdiği filmle birdenbire ünlü bir yıldız oluverir. Ayrıca "yıhn kadını" da seçilir. TV2 DİZİ: ZORLU İKİLİ 00.35 TV1 DİZİ: MAVÎ AY 14.15 TRTden îki tane tekrar diziZorta tkili (Dempsey and Makepeace) / Yönetmen: Tony Wharmby / Oyuncular: Michael Brandon, Glynnis Barber, Ray Smith / 1986, İngiliz yapımı / Süresi: 30 Bölüm, 55'er dakika. TV Servisi — tstek üzerine TKT'nin yeniden ekrana getirdi- ği dizilerden biri de özgün adı "Dempsey and Makepeace" olan ve 1988'de Zorlu tkiU" adıyla yayırrdanan IngiUz poli- siyesi. Yönetmenliğini Tony Whannby'nin yaptığı dizide, İn- giliz kaduı polîsi Makepeace ile görevli olarak Amerika'dan Londra'ya gelen meslektaşı Dempsey'in polise ait bir para arabasım kaçıran soygunculara karşı giriştikleri çatışma sırasm- da aralarında oluşan ilişki ve birlikte katıldıklan soluk kesen serüvenlerin öyküsü anlatüıyor. Sert ve acımasız görünümü al- tında duygusal bir insan olan Dempsey ile yardıması güzel, akıllı, becerikli sanşın Makepe- ace'in arasında yoğun işlerinin arasuıda tatlı üişkilere de rastla- myor. Dempsey rolünde izlediğimiz tiyatro kökenli Amerikah oyun- cu Michael Brandon, 1970'te başladığı sinemada, "Lovers and Otber Strangers", TM", "A Va- catiooin Heü", "Between Two Brothers", "Deadly Messages" adlı fümleri ve "Emeratd Point" adlı dizisiyle dikkati çekti. 1955 Güney Afrika doğumlu İngiliz yıldızı Glynnis Barber ise "Terror" ve "The Wicked Lady" fümleriyle tanınıyor. Dizinin önemli roUerinden birini üstle- nen 1936 doğumlu İngiliz oyun- cusu Ray Smith ise "Puplk Eye", "Sam", "Madame Bo- vary", "Rooms", «Kral lear" adh filmleriyle ünlendi. Ingiltere'de bir banka için ya- nm milyon sterlin taşıyan pos- ta arabası, soyguncular tarafın- dan kaçırıhr. Olayın peşine dü- şen tngüiz pohsi, soyguncular tarafından kaçırıhr. Olayın pe- şine düşen Ingüiz poUsi, soygun- culan yakalayamayınca Ingüiz kadın polisi Makepeace, olayla ilgili olarak ^merika'dan gelen Denmpsey'le çalışmak zorunda kahr. Sık sık şiddete başvurdu- ğu için İngiliz polisi tarafından pek sevümeyen dik kafah Demp- sey ile Makepeace, birbirlerin- den hiç hoşlanmadıklan halde görevleri gereği yakınlaşırlar. 'Mavi Ay'da Shepherd, \Villis ve Bearsly rol alıyor. Mavi Ay (Moonlight) / Yönetmen: Robert Butler / Senaryo: Johnny Carson / Yapımcı: Glenn Caron / Oyuncular: Cybill Shepherd, Bruce Willis, Allyce Bearsly / 1985, ABD-TV yapımı / Süresi: 5O'şer dakikalık TV dizisi. TV Servisi — TV'nin öncele- ri çok sevilen ve en çok izleyici toplayan, 1987'de bir dedektif- lik öyküsü olarak başladığı hal- de giderek amacmdan saptuıhp, tek düze olaylara dayaiı, bir ka- dınla bir erkeğin bıktıncı kıs- kançhk kavgalanna dönüştüğü için eleştirilere uğrayan "Mavi Ay / Moonlight" dizisi yeniden yayımlanıyor. Yönetmenliğini Itobort Butter'ın yapüğı, Jobıuy Canon'm senaryosundan alınan "Mavi Ay" dizisinde Mavi Ay adlı bir dedektiflik bürosunu yr> neten bir kadm ve bir erkek de- dektifm serüvenleri anlatılıyor. Dünyaca ünlü güzel bir fotomo- del olan Maddie Hayes, tüm ser- vetini yitirince daha önce satm aldığı şirketleri elden çıkartma- ya baslamıştır. Bu kuruluşlardan biri olan dedektiflik burosunda çauşan David Addison, burası- nı satmaması için genç kadını razı etmiş ve birlikte cahşmaya başlamışlardır. Ancak Maddie ile David arasında surtüşme ek- sik oknamıs. dizi bovunca sü- rekli olarak çatışnuşlardır. "Mavi Ay"ın kadın hafıyesi 1949 doğumlu Amerikah TV yıldızı Cybill Shepherd, "San Gol" dizisiyle daha önce büyük ün kazanmıştı. "Oheanem St- cagında / Long Hot Sanuaer" dizisinde de oynayan sanşın yıl- dızm "Daisy Miüer", "Taxi Dri- w " , "Lady Vanishes", "Süver Baas" gibi fümleri var. Yaşarnı- nı barmenlik yaparak kazanan Aiman kökenli 1955 doğumlu Amerikah pop şarkıcısı Bntce W « s ise küçük bir oyuncu iken "Mavi Ay" dizisindeki David ro- lüyle büyük üne kavuştu. Bru- ce Wilüs ise "Blake Edmuds'ın "Btiod Date" ve "Suset" fılm- lerinden sonra "Zorhı ÖKm / The Hardn ü çevirdi. "Mavi Ay" dizisinin yönetmeni Robert Bot- ler, "T«üs AyakkaNlı Bügba- jw", "B«*foot Executive", "De- ath lakes a Holiday" adh füm- leriyle tamnıyor. RADYOLAR 1 «155 Açüı*. program. berler. tSJS Türkület gcçidi. «5J0 Şarküar ve oyun havalantMt Yurttan haberler ve deniz ha- va raporu. M.1S Oün başlarkea. 07.M Haberier«7J»5 Beraber ve soto şartalar. 073* Ha- berler V1M Hafıf mûîik. « J » Türküler ve oyun havalan. M3» Ttlrkçe sözlü hafıf müzik. 1*M Haberler. •»JK Solistlerden seçmder. «9JS Hafif müzik. t*M Arkası yann. ltJ* Haberler. lfctS TOrkOler geçidi. 10J5 Türkçe sözlü hafif mü- zik. l l J t Haberler. 11JS Reklamlar. UM Ha- berler. 12JS Reklamlar. 12.10 Hayatm içinden. 1155 Reklamlar veradyoprogramları. 13JN Ha- berler. 13.15 Tttrk halk çalgılanndan ezgüer. 13M BMgesel yayın ve reklamlar (1). 17J0 Ha- berler. 17.05 Elde. İJM Şarküar. 17JS Hafta- nın çocuk şartası.n^t Çocuk bahçesi. 1755 Bu dünya bizim. UM Haberler. 1845 Akjamdan akfama. 1&55 Bdlgesel yayın ve reklamlar. Î9M Haberler. 19.30 Şarküar ve oyun havalan. 20J0 lyi uykular çocuklar. 20.10 Türküler ve oyun ha- valan. 20.40 Müzik ve sohbet. 21.00 Haberler. 2142 Radyo tiyatrosu. 2ZJ0 Türküler geçidi. 22J0 SoUsUer geçidi. 23.00 Haberler. 23.15 Gc- oenin içinden. (2) 00^5 Günün haberlennden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 0L05 - 0455 Gece yayını. R A D Y O 2 0740 AçıH program ve haber- ler. 0745 Solistlerden seçmeler. 07JO Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havalan. M40 Saban kooseri. 0(30 Beraber ve sokı şaıkılar. 0940 Ha- berler. 0945 Çocuk bahçesi. WJ0 Çağdaş Türk sanaumn ustalan. 09.35 Çeşıtli müzik. 1040 Nağmeken yaratanlar. tOJO tnsanm cmegi. 10/40 Türkçe sozlü hafıf müzik. 1140 Haberier. 1145 Sazlarla Ttirk sanal müziji. 11J» Türküler. 11J5 Hafif Müzik. 1240 Folkiorumuzdan esintıler. 12-45 Rıza Silahlıpoda soylüyor. 1340 Haber- ler. 13.15 Hafıf müzik. 13.30 Günün birinde. 13^5 Şarküar. 1440 Türküler ve oyun havala- n. 14J0 Hafif müzik. 1540 Haberier. 1545 Bir şiirin hikâyesi. 15.25 Şarküar. 15.40 Arkası ya- nn. 1440 Hafıf müzik. 1&30 İki solutten tork- 01er. 1740 Haberler. 1745 Türkçe sözlü hafıf muzik. 17JO Bir bestecinin gençiiği. 1140 So- lisüer geçidi (TSM). 1SJ0 Duygu ve düşünce mi- marian. 1940 Haberler. 19J0 Hafıf müzik. 2040 Beraber ve solo şarküar. 20.30 Hafıf mu- zik. 2140 Beraber ve solo türküler. 21JO Hafıf müzik. 22.00 Solistler geçidi. 22J0 Türküler 22^5 Bir roman / bir hikâye. 2340 Haberler. 23.15 Beraber ve solo sarkılar. 23.40 Hafıf mü- zik. JİM Çalgılann dili. 00S5 Günün haberle- nnden özetler. 005S Program ve kapanış. R A D Y O 3 0740 Açüıs, program ve haber- ler. 0745 Gune baslarken. 0040 Sabah için mü- zik. 0940 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 1140 Ogleye doğru. 1240 Ha- berler. 12.15 öğle utili. 1340 GünOn konjeri. 1440 Haberler. 14.15 Çarşambadan çarşamba- ya. 15.00 Çarsamba 15. 15.45 Müzik sozlügü. 14J0 Müzik kokteyü 1740 Haberier. 17.15 Mü- zik ydpazesi. 1S40 Studyo FM. 1940 Haberier. 19.15 Müzik dünyasından. 2040 Şarküarla ya- sadılaı, anılarda kaldüar. 20J0 Bir konser. 2240 HabCTİeı. 22.15 Geccyle gelen mttzik. 23.00 Ko- ro dünyası. 2440 Gece ve muzik. 0035 Günün habeıkrinden ozetkr. 0t5t Program ve kapamş. \ 07J0 Açılıj, program ve haber- ler. 07JS Türküler ve oyun havalan. 07M Ha- berler. 07.40 Solistler geçidi. OM0 Türküler. 00.15 Şarküar. 0 U 0 Türkülerden bir demet. 0M0 Haberier, 0945 Şarküar ve oyunJuvala- n. 09J0 Turküler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahm getirdikleri. 11JO Haberlet. 11JS Tür- kttkr. 11JO Şarküar. 11JS Beraber ve solo türk- üler. a n Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13JO Haberler. 13.15 Sazlarla TSM. 13J0 Yurdun dört bıtcajınrtan 14J0 Haberler. 14JS Beraber ve so- lo şarküar. 14J0 Turküler. 14^45 Hafif Türk mü- ziği. 15JO Sizin için seçtiklerimiz. 16J0 Haber- ler. HM Türküler ve oyun havalan. MJ0 So- listler geçidi. 17.00 Haberler. 17J5 Turküler ve oyun havalan. 17J0 Fasıl. 11.00 Yurttan sesler. 1IJ0 Solistler geçidi. 1%JS> Program ve kapa- POLİS İSTAMBUL Program. 0S.00 Gune Baslarken. 08.45 Sabahın Konuklan. 09.15 Sevilen Melodıler. 10.00 Ha- yatm İçinden. 1140 Kayıp Haberleri. 1145 tşte Saz tşte Söz. Solist: A. Rıza Gündoğdu. 11J0 Bir Solist: Sting. 1140 tstekkr. 1340 Türkçe Söz- lü Hafıf Müzik. Solist: Zerrin özer. 13.15 öğ- leden Sonra. 14.15 Bir Topluluk. Kıss. 14.45 Bir Sanatçıyia Beraber. Solist: Ahmet Özhan. 15.14 Ayse özet'den Şaıkılar. 15.05 Kayıp Haberleri. 15JS Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. 16.00 Mercek ProgramL 1740 Müzik Dagaıogı. 17J0 Gün Bı- terken. 17J0 Gün Biterken 18.15 Müzik Denin- ce. 1940 Prognun ve Kapanış. PttJS TÜRKİYE 04J» Açüıs ve Prognun. 0740 Güne Baslarken. 07.45 Enstrü- mantal Mttâk. 0040 Sabahm Konuklan 00J0 Yol Durumu. 00JS tşte Saz İşte Söz. SoUst: A. Rıza Gündofdu. 0940 Solistler Geçidi 09J0 Yol Durumu. 09J5 Cengiz Yunga'dan Sarkılar. 0955 Hava Durumu. 1040 Hayatın İçinden. 1140 Bir Sanatçıyia Beraber. Solist: Ziya Taskent. 11.25 Seyhan TOtün'deh Türküler. 11.45 Kayıp Haber- leri. 11.50 Sizin Seçtilüeriniz. 12J5 Türkçe söz- lü Hafıf Mttzik. Solist: Sezen Aksu. 13.15 ög- leden Sonra. H.15 Türküler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. UJSt Ali Rıza Kural'dan Şarküar. 15.10 Müzik Dünyası. U.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Mttzik Dağarcıgı. 16.45 Naim Aktas'dan Türküler. 1745 Tüıkçt Sözhı Hafif Mnzik. 1705 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. TRT-INT'ye eleştiri • STOCKHOLM (UBA) — Avrupa'daki Tttrk işçUeri, liderlain TVde . yayımlanan açıkoturumlanmn TKT- INTden yayımlanmamasını eleştirdiler. Demokratik Sol Türk lsçi Dernekieri yaptığı bir açıklamada "TKT-INT davul zurna çalacajına bize liderleri izlettirmeliydi" denildi. Bildiride bu tur yayuüann Avrupa'daki isçiler için çok önemli olduğunu, liderlerin düsüncelcrinin ne olduğunu bilmclerinı oolann dabaklan bulundufcu vorgulandı. UGUN • SonıtoğmuruTV1 Basbakan Süleyman Demirel, programa katılan gazetecilerin sorularım yanıtlayacak. • Slmma: Ryan'ın tntikamı TV1 00.10 Howard Wkock'un yönettiği filmin oyunculan Robert Dwall ve Weraa Bloom. H SlnojflM: Altı MHyon DotarMı Adamın DönûşO Stari 12.10 Yülar önce geçirdiği uçak kazasından sonra yapılan operasyonlarla biyonik adam haline gelen Steve Austin'in yetişkin oğlu da bir uçuş sırasmda kaza geçirir. Yıllar önce TRT ekranında izlediğimiz "Altı Milyonluk Adam" ve "Biyonik Kadın" dizisinin bırleştirilmiş hali Starl ekranına geliyor. • Sinoma: iradenin Gücü«Ur1 21.00 Alkol bağımhsı bir adamın tedavisiyle birlikte gelişen olayların aktarıldığı dizide "Batman" filminin ünlü oyuncusu Michael Keaton başrol oynuyor. Gleen Gordon Caron'un yönettigi 1988 tarihli psikolojik drama boş vakti olanlar için. • Dizi: Sûp«r Eklp St*r1 23.30 Dört bölümlük yeni dizide Amerika'daki petrol kuyulannda en riskli işlerin, beyinlerini ve adalelerini kullanarak üstesinden gelen bir grup korkusuz insanın maceralan konu ediliyor. Bernard Mc Eveely'nin yönettiği dizide Sam Melvilk ve Cathy Lee Crosby basrol ovnuyor. UYDULAR RTL PLUS 19.45 Haberler, Spor ve Hava Durumu. 20.05 A Takımı. 21.15 Legal Egales. 23.10 KiUer Krokodil 2. 00.35 Delta Force. 02.40 That French Show. 03.05 Hurra, lsveçli Kızlar Bura- da. 04O5 Cinayet Planı. 04.05 Marie Pervenche. BBC TV EUROPE 18.55 BBC Spor Karşılaşmalan Sonuç- lan. 19.10 Londra'dan Haberler. 19J0 Everest Silahşorü. 20J» Steptoe ve Oğlu. 21.30 Bazı An- neler Böyle Yapar. 22.00 BBC Dünya Haberleri. 22J0 Kayıp Çocuklar. 00.20 Ruby tş Gezisin- de. 01.10Kapanı$. SUPER CHANNEL 122.00 Seyahat Magazin. 22J0 Ekono- mi Programı. 23.00 Haberler ve Hava Durumu. 23J0 Spor Prog- ram. 23.45 ABD Piyasası. 24.00 A?k ve Cinayet. 01.45 Muzik Ha- berleri. 01.55 Mavi Gece. 0X25 Süpcr Shop. 0 2 ^ Müzik. K S Î İ I I 19.15 Bingo. 19.45 lyi Akşamlar Almanya. 21J>5 Haber- ler ve Hava Durumu. 21.15 Mut- lu Yular. 22.50 lyi Akşamlar Almanya. 23.00 Elveda Arkada- şım. 01.00 Şişman ve Zayıf Vahşi Baa'da. 02.10 Program.OîJ» Te- letekst. 118.05 Eglence Programı. 21.00 Haberler. 21.30 Konser. 23J0 Theer Amigos. 24.00 Ha- berler. 00.05 Filmin Devamı. 00J5 Müzik. RAI UNO 8.40 Yannın Tak- vimi. 20.50 Hava Durumu. 21.00 Haberler. 21.40 Disney Time. 23.45 Haberler. 24.00 Çarşamba Spor. 01.00 Gece Haberleri, Ha- va Durumu. RAI DUE 119.20 MiamiViee- Kanun Namına. 2045 Cesur ve Güzel. 20.45 Haberler. 21.15 Spor Haberleri. 21J0 Masada Yer Ayır. 00.15 Haberler. 00J0 Hava Du- rumu, Fal. 00-35 Rock Cafe. 00^*9 Gece Sineması. 121.00 Haberler. 21.15 ölüm Şehri. 23.00 Presido. 00.40 Spenser. 01J0 Haberler. 01.40 Gece Şahini. 02J0 Komutan. 01J0 Haberler. 01.40 Gece Şahi- ni. 02.30 Komutan. 04.45 Haber- ler. 04.55 Otostopçu. 05O0 Ev. 20.00 Bugün. 20.10 Oandi. 23.05 Amt. 23.10 Yeni Yıl Konseri. 01.25 Hepsi. 8155 Man- şcüer. •AJBİ 18.55 Fransızcanın Fsi. 19.10 Sözlük Oyunu. 19J0 Ha- berler. 1930 Afışler. 20.00 Zirve. 20J0 Haberler. 22J0 Komedi. Haberler. 01.00 Hotel. 19.05 Tele Oyun. 19J0 Müzik. 20.10 Engeüeri Aşarken. 21J0 Haberler. 22.00 Müzik. 22.30 Loto Çeküişi. 22.40 Muzik. 24.00 Haberler. 00.15 Bugün Gi- bı. 00^0 Macera Filmi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle