09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYEI 25 Ocak 1976 125 ülkede ve Türkiye'de dünyanın yüzünü yenifiyor 1974 yılının ocak ayında meydana gelen bir olay, inşaat makineleriyle ilgilenenleri her yönyyle etkiledi: İnşaat makineleri yapımında yıllardan beri söz sahibi olan iki büyük firma, Fiat/İtalya ve AllisChalmers/A.B.D. yaptıkları bir anlaşmayla, maddî olanaklarını, işçilerinin, mühendislerinin yeteneklerini, tüm teknolojik bilgi ve bulgularını birleştiriyorlardı. Işte, bu birleşmenin sonucu, yeryüzünün insan ayağı değen her kara parçasmda yollar yapan, tüneller açan, barajlar kuran en güçlü inşaat makinelerinin üreticisi FIATALLIS doğdu. FiatAllis, bir sistemdir. Urettiği makineyi yalnızca pazarlamakla yetinrpez, ona bol yedek parça ve bölgesel servis sağlayan organizasyonu da oluşturur. EGEMAK, bu sistemin Türkiye'deki ucudur. FiatAllis inşaat makinelerinin yedek parça ihtiyaçjarıyla her türlü bakım ve onarım hizmetleri, yurdumuzda, Egemak tarafından gercekleştirilmektedir. EGEMAK Türkiye Umumî Mümcssili EGE MAKtNE VE TİCARET A.Ş. Cumkunytt Bulvarı, No. 101, izmır, Tei; 14 53 80 FIATAUIS FIATALLIS İnşaat Makineleri 30 değişik modeldedir: Dozer ( 45 bg den 524 bg'ye kadar 9 değısık model) Mod 4 h? 45 m. FL4 bc 45 Mod. 7C • bç '4 \loj. Shg 91 Mod. 10B • h? , ı5 Yükleyici ( 45 bg 0 71 cu yd'den 335 bg 6 0 ru yd ye kadar 11 değısık modei) Mod Mod FL6 hg 64 Moa FL9 ht 91 Mod. S4^Ph 76 Mod 545Bbg tO2 Mod rtrt'/ı hg 108 ( 59 bg der 135 bq'ye kadar 3 değısık mode ) Grayder Moa. 100C />? / '5 Moa tSüC bt Scraper (G25 bgde 2 değısık model) Moa Ekskavatör ( 74 bg 0 250 0 78^ T I I kapasıteden 141 bg 0 850 1.600 m' kapasıteye Kadar 5 değısık mode ) h; (J •ı b; ı4 Moa. S90bg 89 Mo4. S.lOS.bf 1İ5 Moa. S I P I A T A L L I S inşaat makınelerinın onanm ve bakımıarı makınen'r Egemak'ın guclu bakım merkezınde gfircekiestir.hr • EGEMAK'ın FIATALLIS Bolurruj ıiqılı!erındpn ayrıntıl b/lq iıah n; eiemanlarımızın sızı ısyerınızde zıyaretını ıstp/ehılırsınız de ya da rtAT: 1899'^lâ 3 1 1 b«ysrfrsUGUnd«W bir # s yapımıyla lse başlamıştı. Bugıin, 2S tilkedekı T! tabrikada çalışan yü2binlerce elemanıyla halk tipl otomohillerden uzay uydulanna kadar çok eenış bir üretim alanma sahiptir 197S \nli cirosu 85.230 (K».OÜU n ' d ı r . 1946'larda. Fıat'ın Unlti paletli traktörlen, SS ve 60 beyginrtlcündefci dozerleri ve yültleyicileri savaş sonrası Avrupa'sını 5eni Oaîtan inşa eden tnakinelerdı ALLIS CHALMERS: 1847de bir defirmen taşı fabrlkası olaralt Itumlmuçtu. Burun, evierde kullanılan cim bıçme maklnelerinden dünyanın en büyülc ntlkleer buhar türbinh 1enerat»rlerine kadar cok çeşitll alanlarda ÜTBttm vapmaktadır. Yaklaşık 19 mıiyar TL. (1974> vıllık satı? çücüne sahiptir. Ailis • Chalmers, inşaat makineleri yapımında öncülült etmış fırmalardan öirtdir. Daha lBM'lerde, 3 tekeriekli traKtörlen. toprak t«svlyesi ve vol vaoımı tjlerinde kullanıUyordu. 1920'de ounlara ü tekerlefi eKleyereR. inşaat maiunelen teknolojıslnde yenı bir atılım vaDmıstı. •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle