12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Rio Tensil Herkesm sabırsızlıkla bekledığı Kolonyah Mayi Tuvalet Sabunu nefıs kokulu olarak pıyasaya satışa çıkarılmıştır Amerıkan formulu ve Amerıkadan ıthal edılnış ılk maddelerle ımâl edılen bu sabun kullandıgınız muddetçe cılrimızı kadıfe ve =açlarınzı ıpek gıbı \umuşatır Guzellıeınızı muhafaza \e dsımi olarak genc kalmanızı ıste»seni7 daımi olarak jainız RIOTENSIL Eabununu kullanınız Adres. Rio Itrn at Lâboraruan, Tahtakale Paçacı sokak 23'1 Tel 20922 Yalnız 25 Lira Peşin Ayda 15 Lira Taksitle ELBİSE, PALTO, PARDESÜ Beğenmek fartile. r 1 1. HAFİF ZİRAİ TRAKTÖR 3 MUHARRİK KUVVET KAYNAĞI (Kaanak T«rtlb»tlı) Ampuller arasında birinci olan ADNAN İPER'de dıktırebılırsınız I Yenıpostane karşısı Hekımçıkmazı Ara han No 2122 T»lefon 26480 2. R 0 M 0 R K Ç E K İ C İ SI WILLTSOVEIIIANI HfOKT COHr. TOlfDO, OHIO, U.S.A. 4. HER ARAZİOE İŞLER KAMYONET Lİsı&rusn <>nhx£u Bir ay zarfında teslim şartile sipariş kabulüne başlanmıştır GENERALJÜELECTRIC bu memleketin dmpulüdür. Radyo ve Kaloriferli Salılık Olomobil Hususıde tpmız kullanıl mış 947 modelı, otomatık tentelı, kaloriferli, rad\olu Studebaker otomobılı satılıktır • I Mııracaat FIAT Garajı • ALMAN MAMULÂTI HERFORD MARKA YATIK TİP AZ DEVİRLİ DİZEL MOTÖRLERİ 5 bevgırden 120 bevgıre kadsr muhtelıf takatte motorler depomuzda me^ cud olup savın n^uçterılerımızın emırlenne âmadedır. 75 bevgır 300 devır 100 hevsır 260 rievır 120 bej gır 230 devırli olup daha bmuk takattekı makıneler sıpanş uzeruıe kısa zamanThr feslım edılır. TRENCKOTLAR1 PEŞİN TAKSİTLE (MEMURLARDAN PEŞİN ALINMAZ) İSTİKLÂL CAD. ELHAMRA HAN KAT 1 No. 1 (ELHAMRA Sineması) ELHAMRA TERZİHA NESİNİN İNGÎLİZ, ALMAN, İTALYAN HAZIR Meteor. Beyoğlu Tünel Meydanı Tel: 42549 ^VATANDAŞ ARSAN YOK MU?« 20 LİRA "PEŞİN VER HEMEN TAPUYU CEBÎNE KOY 1 Şırın Evler arsalan tamamen Marmaraya hâkım, sıhhat kajnağı, Londra asfaltı me\ kundedır 2 210 metrekare arsa peşın (420 avda 50 lıra taksıtle (500) 40 hra taksıtle (580, 30 lıra taksıtle (660) 20 lıra taksıtle 740lıradır 3 Bu suhulet ve şartlar dahılınde ancak İstanbulda arsası olmıyan vatandaşlara satılmaktadır 4 Peşın veja taksıt erden herhangı bınsını tercıh eden muşterı taksıt \eva peşın ar«a parasını Muessese veznesıne yatınrken aynı dakıkada arsa tapusu kendısıne takdım edılecektır 5 Taşradan Ulıb muşten Muessese adına posta \eya banka havalesı gondercek talıb olabılırler Arsa tapulan hemen namlarına postalanır 6 Tapular, jstırılan veya gondenlen para tarıhıne gore sıra numarası ıle verılmektedır I 7 Avnı muhıtte başka muesseseler bır parsel arsayı 3000 • lıraya satarken muessesemız topraksız vatandaşlan arsa sahıbı m yapmak ıçın bu suhuletle fedakârlık yapmaktadır I 8 Peşın arsa bedelı 420 hravı uç avda ikmal eden muşteI n j e arsa 420 lıra uzerınden \erılecektır I 9 Arazımıze I=tanbul Beledıv^sının alnuj olduğu en luks • ve konforlu otobusler çalışrıaktadır. I ADFES AMERIKAN ŞIRTN EVLER MUESSESESI Gala• • • ta Rıhtım caddesı Ke'eh Huse>ın han bıtışığı kat 2 Istanbul B KOIHVUK 5ÜRHT İSV1ÇRE MAMUlÂTt T NEUP BLY KREMLERİ Cıldınız uzennde 10 cun tecrube ed nız Çok guzelhk ve be>azıık veren bır hassası vardır NECIP BEY KREMLERİ Avrupa ve Ameııkanın son keşıf fomuller'le ımâl edıimıştır Mutıaka tecrube edınız Avnca 2 be^girden 70 b«>Rİre kadar Dik sistem benzin. gaa ve mazotla işlejen motorler, aıtızjen ve kazan borulan Depolanmi7da mevcuddur. TURKIYE UMUMÎ ACENTASI rec/saE/ectra TOPLAMA ve HESAP MAKİNELERİ UMUMİ ACENTE : Veysel Sait Akbaşoğlu Kardeşler Kollektif Şirketi Galata, Kurkçubaşı, Yelkencıler caddesı No 165 Istanbul Telgraf ÜÇLER Posta Kutusu 1672 Galata Te'efon 42273 •• Ehven Fıatla ^ SATILIK KÜRK Her gun saat ondan on ıkn e kadar Nışantaşı, Emlâk caddes No 8 kapı 10 a muracaatle gonjlebuır l«^"» DIŞ TABIB] • • • ! OJALVOMEŞULAM ToMakole Prevuayonı Hon 911 I ST A N 1 U I ü KOLLU ve ELEKTRİKLİ modellerımiz mevcutdu Gelırınızi arttırınız Son model ™ NEVROZİN Sayın Bayanlara BÜTÜN A6RIIARA KARŞI Dr. İHSAN SAMİ Necdet Rifai Atay Her gün öğleden sonra Cağaloğlu Babıâli Cad No 33 Tel 20264 ÖKSÜRÜK ŞURUBU Yenı \e eskı gogus nezlelerıle, bıonşıt grıp, anjın. bogmaca, kızamık, zaturrıe, zatulcenb ok=uruklerının ve nefes darlığınm en tesırlı ılâeidır Hor eczanede sıse=:ı (158) kuruşa satılır, ÇORAP KAÇIK TAMİR MAKİNELERİ geldı. Sessız lâmbalı luks jeeâne cıhazdır Bümıj enlere ogretıhr Taksıtle de verılır Yedek ığnesı vardır K SFLVELLJ, Bevoğlu Tunel Galıbdede Cad 23 Telefon 45885 BAŞARI İLE KÜLLANIUR Nevrozin,nezle ve grip vak'alarında müessir bir müstahzardır. Soğuk algınlıklarından mütevellit baş, diş ve bel ağrılarını teskin eder. Peşın fıatına her cıns vunlu ve fantezı ipekli KUMAŞLAR TAKSITLE verılır J. Sultahamam Mesadet han No 19 kat 2 Istanbul Teı 25797 > Gillette 2 Gillette Traş Bıçagı ile birlikte Yalnız 140 Kuruşa |Tro} olonlor ıçın 15te en cozıp !*Vlıf 1 Yalnız 140 kr } mukobılınde dunyoco IOIHIHTH) b'r Traş Makinası Mıdeyı bozmaz, kalbl yormaz 4 sâat ara ile günde 3 adet alınâbilir. fnl .HER ÂRI BAL VERMEZ, Tren^kjt meşherımızı goııneden Trençkot alma>ınız KARDEŞLER |^H gıyındırmektedır Banmarşesi 20085 • • Feşın ve yuzde almadan yedıden yetmışe kadar herkesı T A K S İ T L E Çarşıkapı No 65 3 Telefon markfjnın bajto.ı baja madeni tra« mokınosıle. keskınlığıle meşhur 2 adet Mavı Gillette Troş Bıçağr Mukemmel bir traş elde edebılmek ıçın makıfT* ı!e b'çaklar bırbırlerıne uygun olarak ımol edılmışlerdır ORİŞ MÜESSESES! Şehrın ana caddeıerınde tâdıle musaıd eskı bınalaıı satın a'mağa de\ am edı\or. Bevoğlu Parmakkapt Kuçuk tş h»n 66 1 Tel 45702 VOIVO Turkıye Munhastr Ithalatçısı , Jâj vHeskiakviyck Jtonluk NEHNET KAVALA Hİ:' Tah*r Han f U M C T . t»tanbu>
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle