12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cuma 22 Eylül 2017 6 İBB Meclisi Topbaş’a rest çekti haber EDİTÖR: HAKAN AKARSU TASARIM: SERPİL ÜNAY İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın, “bir kez daha görü der sorardınız” dedi. Gülsever’in ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Temel Başalan, şülmek üzere” meclise iade ede “Sayın Başkan gerekçesini be rek veto ettiği, 5 imar değişikliği lirtmediği için komisyonlardan dosyasında İBB Meclisi, eski ka HAZAL rarında direndi. CHP Grup Baş OCAK geçerek geldi. Buradan CHP’ye ekmek çıkmaz. Onlar kendi işle kanvekili Ertuğrul Gülsever, 20 rine baksınlar” dedi. yıllık belediye başkanı Topbaş’ın deneyiminin AKP grubu tarafından hiçe Vetolu imar dosyaları sayıldığını söyledi. Mecliste kısa süre İmar dosyaları İBB Meclisi’nde oy li tartışma çıktı. landı ve yine AKP’lilerin oylarıyla oy Gülsever, “Başkanın makamı size çokluğuyla kabul edildi. Belediye baş 17 adım mesafede. Gerekçesini ger kanlarının, meclis kararlarını idari çekten öğrenmek istiyor olsaydınız gi yargıya taşıma hakları bulunuyor. Topbaş’ın veto ettiği dosyaların başında Pendik Gökçebeyli Mahallesi’ndeki özel orman alanları geliyor. İkinci imar dosyası Beşiktaş Ortaköy’deki 1641 metrekarelik arazi. Üçüncü dosya Kartal Soğanlık Mahallesi’nde 2 bin 400 metrekarelik park alanının ticaret ve konut alanına alınmasıyla ilgili. Dördüncü ise Sarıyer Zekeriyaköy’deki anaokulu yapılmak üzere ayrılmış olan yaklaşık bin metrekarelik parselin konut alanına alınması dosyası. Beşinci imar dosyası da Bayrampaşa Orta Mahalle’deki 2 parselle ilgili. l İSTANBUL TOPBAŞ İSTİFA ETTİ İDDİASI vdnddş‘İdr“iAEBsseKaekeiiıiKttas..cani  5kai,mPşTTifdenaiçnaklooEnkiieG’obreakppeB”kunknTirbbtakmialrdoltybraaa.iğBiz’ıdpağBdşşeeşmüikinb’iaakaıbYyçnıieaşrnlsdauüeeakşnıbbrdnnkrçsv,.dkeuşdiuimerbEnaıaikennavlrau’ddeledhdrçetgbüciaedoia.aıyrükzuşlslAiinğeilesln,BlimdaunKactTbremibneeniePa.wnalede’ntC’ğaşae‘diıişudtsnksiHgemityı.iltaıdyPeeeksialvn’foetçriokaedİisrsKmHhılnMreandteyadearneadiatedaçğbisntstğisscei.aieibri;ıkiğılGnvb,riüEuTöasirıkı’zMönrovlnnieğo’denMgzdipsreknordleaaiabeeirinulğçsenknlarneenııaeişklşyutsn‘z’li5aıaünm’niın T.C. GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/346 Esas Davacı, BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) tarafından davalılar ARİF Eser, Ayfer ERDOĞ, Bahri ESER, Hari ESER, Hüseyin ESER, Nazife ESER, Naziye CUŞAR, Nazmiye ESER, Nurten ÖZİŞ, Zait ESER aleyhine açılan Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Kavakköy Beldesi Hürriyet Mahallesi 126 ada, 52 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilip, mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre kamulaştırılarak tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal, Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabileceği, davalarda husumetin BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)’ye yöneltilmesi, 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleştirilecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza mahkememizce belirlenecek olan bankaya yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleriizi ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 667109) T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Esas No: 2017/38 Esas Davalı: Home Group Gayri Menkul Yatırım Pazarlama İnşaat Proje Yönetim Ve Ticaret Anonim ŞirketiKurtköy Yenişehir Mah. Bakü Cad. No: 19 Pendik /İstanbul Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve Ticaret Sicil Müdürlüğündeki kayıtlı adresinize dava dilekçesi gönderilmiş, ancak belirtilen adresin boş arsa olması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı Rüfet Yıldırım tarafından, aranızda yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca sözleşmedeki edimlerinizi belirtilen vasıflarda yerine getirmemeniz nedeniyle aleyhinize 10.000 TL bedelli belirsiz alacak davası açılmış olup, HMK 127. md. gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevaplarınız ve varsa HMK’nın 117. md. gereği ilk itirazlarınızı ve delillerinizi bildirmeniz, cevap vermediğiniz taktirde HMK’nın 128. md. gereğince dava dilekçesinde ileri sürülen olayların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız hususu ile dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 666885) T.C. GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/338 Esas Davacı, BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) tarafından davalı İsmail GÜLER aleyhine açılan Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Kavakköy Beldesi Hürriyet Mahallesi 257 ada, 53 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilip, mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre kamulaştırılarak tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabileceği, davalarda husumetin BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)’ye yöneltilmesi, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleştirilecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza mahkememizce belirlenecek olan bankaya yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 667087) T.C. GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/336 Esas Davacı, BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) tarafından davalılar Salih TIKIZ aleyhine açılan Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Kavakköy Beldesi Hürriyet Mahallesi, 258 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilip, mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre kamulaştırılarak tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabileceği, davalarda husumetin BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)’ye yöneltilmesi, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleştirilecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza mahkememizce belirlenecek olan bankaya yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 667085) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/347 Esas KARAR NO: 2017/267 Davacı MEHMET SÖĞLÜMOĞULLARI aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davacının davasının KABULÜNE, Aydın ili, Efeler ilçesi, Cumhuriyet mah/köyü, 5 cilt, 228 hanede nüfusa kayıtlı, Rami ve Gülten oğlu, 18/11/1988 doğumlu, 18790477902 TC kimlik no’lu Mehmet Söğlümoğulları’nın 18/11/1988 olan doğum tarihinin Bulgaristan Cumhuriyeti’nce verilen doğum belgesinde verildiği şekilde “19/11/1987” olarak nüfusta tashihen tesciline ve davacının “SÖĞLÜMOĞULLARI” olan soy isminin ise “ARDA” olarak nüfusta tashihen tesciline ve ilamın ilanına, kararın davacı evli olduğundan dolayı eşine de sirayet ettirilmesine karar verilmiş olup ilan olunur. 20/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 667016) T.C. MALATYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Davacı MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle; 2017/213 Esas; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Hanımınçiftliği Mahallesi, Yukarı ağveri Mevkii, 17/1631 cilt/sayfa no; 0 ada, 1627 No’lu parsel sayılı taşınmaza 2017/209 Esas; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Hanımınçiftliği Mahallesi, Yukarı ağveri mevkii, 17/1627 cilt/sayfa no; 0 ada, 1623 No’lu parsel sayılı taşınmaza; Davacı kurumca kamulaştırılmasına ve kamulaştırma bedelinin tespiti ile MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya kayıt ve tescilinin, talep olunduğu 4650 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 19/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 666953) T.C. CEYHAN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NDEN DOSYA NO: 2014/93 Esas KARAR NO: 2017/414 Resmi belgede sahtecilik, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 08/06/2017 tarihli ilamı ile tüm dosya kapsamı ve iddianamedeki suçun vasıflandırılış şekli itibarıyla sanıkların eylemlerinin TCK’nın 148/1,149/1c maddelerinde belirtilen suçu oluşturma ihtimalinin bulunduğu anlaşılmakla CMK’nın 4 ve 5 maddeleri uyarınca mahkememizin görevsizliğine, Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevli bulunduğuna ilişkin kararı Arif oğlu Bahriye’den olma 22/07/1964 doğumlu Suriye vatandaşı HÜSEYİN ARİF MECİT’in tüm aramalara rağmen bulunamadığından mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir. 1 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TİRAJI 50.000’in ALTINDAKİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, 2 Hüküm fıkrasının ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, takip eden 7 gün içerisinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyan ile yapılmak sureti ile Ceyhan Nöb. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz yasaya yolu açık olmak üzere, süresi içerisinde kanunu yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 19/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 666423) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/107 Esas KARAR NO: 2016/181 Davacı AYŞE DÖRTGÜL aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HATAY ili, İSKENDERUN ilçesi, SAVAŞ Mahallesi, cilt 11, hane 406’da nüfusa kayıtlı Abdülkadir ve Nermin’den olma 17/12/1989 doğumlu, 48466085810 TC No’lu AYŞE DÖRTGÜL’ün Ayşe olan ön adının soyadı baki kalmak suretiyle kayden AYŞE HAZAL olarak nüfusta tashihen TESCİLİNE, ilamın gazetede ilanına, karar verilmiş olup ilan olunur. 19/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 666789) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/308 Esas KARAR NO: 2017/269 Davacı MÜLAZİM ÇİMENLİ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davacının davasının KABÜLÜNE, MUŞ ili, BULANIK ilçesi, SIRADERE mahköy, cilt 55, hane 4’te nüfusa kayıtlı Abdurrezak ve Ayşanoğlu 27/05/1971 Bulanık doğumlu, 59656252370 TC No’lu MÜLAZİM ÇİMENLİ’nin soyadı baki kalmak suretiyle kayden “MÜLAZİM” olan ön adının “YILMAZ” olarak nüfusta tashihen TESCİLİNE karar verilmiş olup ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 667023) T.C. ALAÇAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/144 Davacı Abdul Samet Yeşilyurt tarafından Ahmet Altınkaynak aleyhine açılan tazminat (ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan tazminat) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi davetiye çıkarılmış olup, adresinizden muhattap adreste tanınmıyor gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres sisteminde kayıtlı herhangi bir adresinizin bulunmadığı, nüfusa kayıtlı olduğunuz yerde yapılan araştırmada ikametinizin tespit edilmediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde davaya cevap dilekçesi ibraz etmeniz gerektiği hususu HMK 122. Madde gereğince ihtar olunur. Aksi taktirde H.M.K’nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur. 14/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 665666) T.C. ESKİŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/281 Esas KARAR NO: 2017/412 HÜKÜM: Davanın KABULÜ İLE, Artvin ili, Yusufeli ilçesi, Havuzlu Köyü, cilt 31, hane 71, BSN 44’te nüfusa kayıtlı 21****426 TC kimlik no’lu Vural Yılar’ın soyadının, SÜMERİNCİ olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfus kaydına tesciline. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 666884) Demokrasi Öldü Yaşasın Demokrasi Allah’ın bildiğini kuldan saklamak olmaz; Türkiye’de kör topal denenmiş olan “demokrasi” sizlere ömür. Hastalıklı ömrü kısa sayılmaz ama sonunda FETÖ’cüler, sözde onlarla savaşanlar, liberaller ve öteki işbirlikçiler elbirliği ile bitirdiler. Nasıl bir demokrasiydi, neden yitirdik diye tartışmanın fazla bir anlamı olmasa da, yararı vardır. Anlamı yoktur; çünkü kendisini koruyamamış; hasımlarla yani İslamcı otoriter bir rejim kurmak için on yıllardır savaşanlarla işbirliği yapmayı rejimi korumanın aracı saymış teslimiyetçi muhafızları tarafından sık sık terk edilmiş bir demokrasiydi. Ama ölüm döşeğindeki bu demokrasiyi tartışmanın yararı vardır; çünkü sonrası ancak böyle bir tartışma ile kurulabilecektir. HHH Her şeyden önce “demokrasi” ile anlatılmak istenenin farklı yorumları olduğunu bilmeliyiz. Bunun için de hem kapitalist sistemin aygıtı olan devlet ile ilişkisine, hem de varsa başka, daha geniş, önü açık biçimlerine bakmak gerekiyor. “Parlamenter” olduğu sık sık vurgulanan demokrasi, kapitalizmin kadim ve yetkin aygıtı olan devletin biçimiydi. Yani esas olarak sömürüye dayanan sistemi koruyup kollayan, aynı zamanda toplumun bir arada tutulmasını, itirazların uygun tarzda giderilmesini sağlayan, çimento olmakla görevli aparattı. Bizim ülkemizde ve pek çok kapitalist ülkede bu görevinin “garantisi”, sık sık söylendiği gibi yasama, yürütme, yargının birbirinden ayrı, birbirinin denetçisi olduğu iddiasıyla tanımlanan “güçler ayrılığı” klişesiydi. HHH Güçler ayrılığı, aslında gerçek güçlerin, sınıfların durumuna bağlı olduğu için karikatür olmaktan öteye gidememişti. Şimdi tümüyle devre dışıdır. İşin tuhafı halledilmesi çok kolay olmuştur. Demokrasi savunucularının işin özüne ilişkin ilgisizlikleri, hasımla işbirliğinin teslimiyet, taviz vermenin ölümcül olduğunu kavrayamamaları, “bu kadarına da şükür” demeleri işleri kolaylaştırdı. Şimdi artık sonraki aşamaya geçilebilecek, adlı adınca İslamcı teokratik bir devlet tüm kurallarıyla hâkim olabilecektir. Ama hâlâ bir umut vardır; demokrasi, “demokrasinin” inkârıyla kurtarılabilir. HHH “Temsili demokrasi” halledildiğine göre onu “ihya” etmek için mücadele hatanın tekrarı olur. Şimdi yapılması gereken, gerçek demokrasiyi savunmak, ona giden yolun taşlarını döşemektir. Kısacası bundan böyle savunulacak demokrasi, devletin yeni biçimi olmalıdır. Kuşkusuz güçler ayrılığı ciddiye alınmalı; yolu tıkayan kayaları temizleyebilecek gücü sağlamalı, ama şu tuhaf “temsiliyet iddiası” öncelikle gözden geçirilmelidir. Doğrudan yöntemlerin artan ölçüde devreye girmesi sağlanamazsa, kararlarda katılımın önü açılamazsa, vekillerin sık sık, gerçekten hesap vermesinin, olmadı geri çağrılmasının etkili yöntemleri bulunamazsa demokrasi demokrasi olamayacaktır. Peki, serbest piyasacılığın egemenliğinde böyle bir demokrasi nasıl olabilir ki? HHH Meselenin tam tamına bu olduğunu söylemek gerekiyor. Gerçek demokrasi talebiyle, kararlılıkla harekete geçenler şeriatçılığı yenebilir, yitirilenleri geri kazanabilir, “serbest piyasacı” sistemle hesaplaşabilirler. Kısacası demokrasi mücadelesi verenler bir zamanlar var olduğu iddia edileni savunmakla kendilerini kısıtlar, sistemi sigaya çekmeyi göze alamazlarsa yitirdiklerini kazanamayacak, laik bir düzen kuramayacaklardır. Devletin yeni biçimlerini tartışanlar da umulur ki, birbirini tetikleyen iç içeliği kavrar, “hangisi önce; devrim mi, demokrasi mi” türünden anlamsız sorulara takılıp kalmazlar. MHP’den Moore’a çok sert sözler MHP ile İngiltere Büyükelçisi Ric hard Moore’un arası “geril di.” MHP Genel Başkanı Devlet Moore Yalçın Bahçeli’nin 25 Eylül’de yapılacağı bildirilen bağım sız Kürdistan referandumu açıklamaları için “Ka nada, Yeni Zelanda ve Avustralya’nın bağımsız ol duğunu” söyleyen Moore’a, Genel Başkan Yardım cısı Semih Yalçın’dan, “Türkiye’yi ve Türk siyase tini müstemlekeci (sömürgeci) görmekten vazge çin. Moore’a anladığı dilden yanıt veriyoruz, shut up (kapa çeneni)” dedi. Bahçeli, geçen günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İngiltere’nin atadığı valilerce Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda’nın yö netildiğini belirterek, “Bu ülkeler yeter derse, ne ler olacağını düşünen var mı” sorusunu yönelt mişti. Moore ise sosyal medya hesabı üzerinden Bahçeli’ye, “Sayın Başkanım, o ülkeler tam ba ğımsız. Ankara’da büyükelçileri var. Onlara soru nuz. Karşılaştırma yanıltıcıdır” sözleriyle yanıt ver mişti. Yalçın, ABD’nin çağdaş sömürge politika larıyla İngiltere’nin bölgedeki izini sürdüğünü ve “ABD’nin kötü bir oyuncu olduğunu” da söyledi. l ANKARA / Cumhuriyet C MY B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle