13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Perşembe 14 Eylül 2017 EDİTÖR: FİGEN ATALAY TASARIM: BAHADIR AKTAŞ eğitim 3 Hava sıcaklığı 19 Eylül’de azalmaya başlayacak. Sonbahar kendini hissettirecek. 330/1 6 0 350/210 300/190 300/180 330/150 330/110 290/100 330/1 8 0 350/180 380/210 330/160 320/230 160/130 300/220 170/80 180/130 170/11 0 320/150 150/110 260/1 6 0 260/190 280/180 Okulda harem selamlık kantin Kantin kızlar ve erkekler diye ayrılmış. İstanbul’da Kartal Cevizli Ortaokulu’nun larda olmasına rağmen fiilen sonlandırılmakta. kantini “kızlar” ve “erkek Bunu İmam Hatip’te yapı ler” tabelalarıyla ikiye ay yorlar, ama onlar da Milli rıldı. Uygulamanın geçen Eğitim Bakanlığı’na bağ yıldan bu yana sürdüğünü belirten bir öğrenci, “Yazılar geçen yıl asıldı. Ama DİLEK ŞEN lı okullar olduğu için aynı yasalara uymak durumundalar. Kimi okul ida kimsenin umrunda de recileri yapabiliyorsa bi ğil. Kızlar erkekler karışık giriyor. naları kız ve erkek olmak üzere Bence esprisine kondu. Mizah gi ayırıyor, yapamayanlar da kori bi” dedi. dorları buna göre düzenliyor. Bu Karma eğitim bitiyor çocuk hakları ihlalidir. Kimileriyse bunun bir seçme özgürlüğü Eğitim Sen Genel Başkanı Fe olduğu, velilerin çocukları için ray Aytekin Aydoğan, “Bu uygu bu düzenlemeyi isteyebileceğini lamalar uzun süredir yaşanıyor. söylüyor. Bunlar, pedagojik ol Karma eğitim uygulaması yasa mayan yaklaşımlar olmakla bir likte; evrensel, laik ve bilimsel eğitim ilkelerine uymuyor” dedi. “Çocuklarımızın sessiz çığlıklarına ses olmaya çağırıyoruz” diyen Aydoğan, “Tüm ihraçlara, sürgünlere rağmen çocuklarımızın geleceğini karanlığa teslim etmelerine izin vermeyeceğiz. Biz eğitimciler ve veliler endişeliyiz. Veliler, okul önünde eylem yapar oldu. Biz de her şeye rağmen laik ve bilimsel eğitim için mücadele edeceğiz. Tüm yurtaşları 17 Eylül’de Kartal’a, 18 Eylül’de il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin önünde olmaya ve ses çıkarmaya çağırıyoruz” diye konuştu. Fen lİsesİ görünümlü İmam hatİpler yargıya taşındı imŞDAÜRNŞTÜÜIaFR5UÜBSLİDNmÜE Thüartkipiylee’rneinm5a’thekubmiri Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) imam hatip okullarının açılmasına yö nelik nüfus şartını değiştirmesi nin ardından ülkenin 5’te birinde sadece imam hatip okulları açıla bileceği belirlendi. Bilimsel ve La ik Eğitim Hareketi raporuna göre, fen lisesi, güzel sanatlar ve spor liselerinin açılma sını zorlaştıran MEB, Türkiye’deki 191 ilçede sadece imam hatip açıla bilmesini sağladı. OZAN ÇEPNİ Bakanlık, bu okullara talepleri ar tırmak için geçen mayısta yayımladığı 20172018 ders çizelgelerinde sadece imam hatip liselerine kendi programla rının yanı sıra fen, sosyal bilim ler, yabancı dil, sanat, spor lise leri programlarını da uygulama hakkı vermişti. Eğitimİş, bu ayrı calığın iptali için yargıya gitti. Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi’nin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın haziran ayında ya yımladığı “Kurum Açma, Kapat ma Ve Ad Verme Yönetmeliği”ni inceleyen raporu bakanlığın imam hatiplere ilişkin projeleri ni gözler önüne serdi. İmam ha tip açılmasını kolaylaştıran yönet melikle Türkiye’nin 5’te biri eği tim kaliteleri, ders içerikleri ve sı nav başarıları ile tartışma yararan dini okullara mahkum edildi. Ye ni açılacak tüm okullara abdest hane, kadın ve erkek için ayrı ay rı olmak üzere mescit zorunlulu ğu getiren MEB’in yönetmeliği ni inceleyen “Mecburi istikamet: İmam Hatip Liseleri” başlıklı ra por, eğitimde zorunlu dinselleştir meyi gözler önüne serdi. Zorunlu istikamet Anadolu liselerinin açılması için 20 bin nüfus şartı değiştirilmezken, İmam Hatip’ler için nüfus şartının 5 bine kadar düşürülmesinin ardından birçok bölgede yeni bir lise açılmak istendiğinde Anadolu İmam Hatip Liseleri tek seçenek haline getirildi. Raporda, 2016 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerini inceleyen Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi, nüfusu 5 bin’den düşük 57 tane, nüfusu 510 bin arasında 134 tane ilçe bulunduğu ve bu ilçelerin tamamının “Anadolu İmam Hatip Lisesi dayatması ile karşı karşıya” olduğu sonucuna ulaştı. İlçelerden örneklerin de yer aldığı rapora göre, Eskişehir’e ait 14 ilçeden 6’sı, Çankırı’ya ait 11 ilçeden 5’i, Denizli’de 19 ilçeden 5’i, Kastamonu’nda 19 ilçeden 9’u, Kırıkkale’de 8 ilçeden 4’ü, Konya’da 31 ilçeden 7’si, Rize’de 11 ilçeden 4’ü, Tokat’ta 11 ilçeden 4’ü ve Tunceli’de 7 ilçeden 4’ünün nüfusunun 510 bin aralığında olduğu belirtilerek bu ilçelerde yeni açılabilecek liselerin sadece imam hatip olabileceği vurgulandı. Raporda, yönetmeliğin imam hatip sayısını arttırmakla yetinmediği, Fen Liseleri, Sosyal Bi ‘Öğretmen boyun eğmez’ KHK ihraçlarına ve son dönemde yaşanan sürgünlere karşı sokağa çıkan EğitimSen üyesi öğretmenler MEB önünden de sürüldü. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Ömürleri darbelere karşı mücadele ile geçmiş, her darbenin ardından en ağır bedelleri ödeyen eğitim ve bilim emekçilerine ve Eğitim Sen’e, darbecilerin yöntemlerini kullanarak saldıranlar amaçlarına ulaşamayacaktır” de di. Eğitim Sen, OHAL sürecinde Ankara’da yasaklanan basın açıklamalarının ardından uzun bir zaman sonra sokağa indi. 15 Temmuz’un ardından yaşanan KHK ihraçları ve sürgünlere tepki gösteren Eğitim Sen’in illerden gelen şube başkanları, Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplantı. Bakanlık önünde polis engeli ile karşılaşan öğretmenlerin bu bölgede basın açıklamasına izin verilmedi. “Baskı, sürgün ve soruşturmalar son bulsun” yazılı pankart ve sendika bayraklarına izin vermeyen polis ekipleri, bakanlıktan 50 metre uzaklıktaki Güvenpark içerisinde basın açıklamasının yapılabilmesi noktasında uzlaştı. Eğitim Sen üyeleri, “Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldırımaz”, “Gerici, ırkçı eğitime hayır”, “Savaşa karşı barışı savunacağız” sloganları ile basın açıklamasının yapılacağı alana yürüdü. l ANKARA/Cumhuriyet limler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri’nin açılmasının da zorlaştırıldığı vurgulanarak “AKP’nin parolası çok net: Bilime gerek yok, sanata gerek yok, spora gerek yok! Tüm liseler imam hatip olsun. Bir sonraki eğitimöğretim döneminde faaliyeti sürdüren birçok Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi gibi okullar yönetmeliğe uymadığı gerekçesi ile kapatılabilir. Başarısızlığı son olarak 2017 ÖSYS Yerleştirme Sonuçları’nda kanıtlanan İmam Hatip liselerinde ısrar edilmesi ve artırılması AKP’nin eğitimde başarı dışında hedeflerinin olduğunu ortaya koyuyor” ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Siyasi olarak iktidar olmak başka bir şeydir. Sosyal ve kültürel iktidar ise başka bir şeydir. Biz 14 yıldır kesintisiz iktidarız. Ama hâlâ sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var” sözleri de hatırlatılırken, yönetmeliğe ilişkin “Sosyal, kültürel iktidarın ayağı olarak itaatkâr bir nesil yaratmak için İmam Hatip kurumları fırsat olarak görülüyor. Yukarıdan aşağıya doğru dayatılıyor. Tek dertleri kendi iktidarları ve iktidarlarının geleceği” denilerek “Kurum Açma, Kapatma Ve Ad Verme Yönetmeliği”nin derhal iptal edilmesi talep edildi. l ANKARA Çok amaçlı imam hatiplere dava Eğitim İş, MEB’in imam hatiplere özel statü tanıyarak başarılı öğrencileri çekme projesi olarak görülen çok amaçlı imam hatip uygulamasına “fen, sosyal bilimler, yabancı dil, sanat ve spor liseleri programlarını da uygulama hakkı”nı mahkemeye taşıdı. Bakanlık mayıs ayında yayımladığı 20172018 ders çizelgelerinde sadece imam hatip liselerine kendi programlarının yanı sıra fen, sosyal bilimler, yabancı dil, sanat, spor liseleri programlarını da uygulama hakkı vermişti. Kanun ve yönetmeliklerin hiçe sayıldığını belirten Eğitim İş, “Mesleki eğitim veren Anadolu imam hatip liselerinde fen, sosyal bilimler, yabancı dil, sanat, spor programları uygulanmasına olanak tanınmasına rağmen yine aynı kapsamda mesleki eğitim veren mesleki ve teknik Anadolu liselerine aynı olanağın ve rilmemesi açıkça imkân ve fırsat eşitliğine aykırılık oluşturmaktadır” dedi. Sendika, ders çizelgelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptalini istedi. Bilim insanı yetiştirmeyi amaçlayan okulların imam hatiplere dönüştürülmesine tepki gösteren Eğitim İş, “Bir okul ya fen lisesi ya da imam hatip lisesi olarak planlanmaktadır. Fen lisesi uygulayan imam hatip lisesi kavramıyla bir okulu, hem fen lisesi düzeyinde eğitim veren yani öğrencilerini bilim adamı olarak yetiştirmeyi amaçlayan; aynı zamanda da imam hatip eğitim programı uygulayan bir okula dönüştürmek bilimsellikten ve planlamadan tamamıyla uzak bir yaklaşımdır” dedi. Sendika, dava dilekçesinde söz konusu ders çizelgelerinin önce yürütmesinin durdurulmasını, ardından da iptalini istedi. Paran kadar eğitim! Eğitim Sen’in hazırladığı rapora göre devlet okulları kaderine terk edilirken özel okullar teşvik edildi, okul ve öğrenci sayısı arttı. Açık öğretim lisesindeki öğrenci sayısı 1 milyon 554 bin 938’e çıktı. Bu artışın temel nedeni, TEOG sistemi nedeniyle istemediği halde meslek lisesi ya da imam hatip lisesine otomatik kaydı yapılan öğrencilerin bu okullarda okumak yerine açık liseye kayıt yaptırmaları olarak tahmin ediliyor. 4+4+4 düzenlemesi sonrasında özel okul sayısı 10 kat, öğrenci sayısı 12 kat arttı. Eğitim Sen’in hazırladığı ‘’Eğitimin Durumu’’ raporunda, ‘’Bakanlığın her yıl düzenli olarak açıkladığı örgün eğitim istatistikleri içinde özellikle 4+4+4’ün ilk dört yılına ilişkin güncellenmiş veriler, eğitim sisteminde yaşanan ticarileşme, özelleştirme, özel okullara yönlendirme ve eğitimde yaşanan yoğun dinselleştirme uygulamalarına ilişkin en temel göstergeleri resmi verilerle açıkça ortaya koymaktadır’’ denildi. Rapordan bazı veriler şöyle: ‘’4+4+4 uygulanmadan önce, 20112012 eğitim öğretim yılında, 25 bin 172 okul öncesi eğitim kurumu ve bu kurumlarda 1 milyon 59 bin öğrenci varken, 4+4+4 uygulamasının ilk yılında, okula başlama yaşının 60 İmam hatiplerde durum n Siyasi iktidarın “arka bahçesi” olarak gördüğü imam hatip okullarına yönelik “pozitif ayrımcılık” somut sonuçlarını vermeye başladı. n 4+4+4 sonrasında İHO’larda okuyan öğrenci sayısı 94 bin 467 iken, 7 kat artarak 651 bin 954 oldu. n Türkiye’de imam hatip okullarında okuyan (İHO, İHL, açık öğretim İHL) öğrenci sayısı 1 milyon 436 bin 74. n 15 Temmuz sonrası el konulan özel okulların büyük bölümü siyasi ve idari kararlarla imam hatip okulu yapıldı. 66 aya düşürülmesi nedeniyle, okul sayısı 23 bin 556’ya öğrenci sayısı ise 953 bin 209’a düşmüştür. Aradan 4 yıl geçmiş olmasına ve MEB’in ‘okul öncesi eğitim zorunlu olacak’ açıklamasına rağmen 20162017 öğretim yılında okul öncesi kurum sayısı 23 bin 820, bu kurumlarda okuyan öğrenci sayısı 1 milyon 17 bin 436’dır.’’ Özel okullara destek Raporda, ‘’Eğitimde tica lemesi sonrasında özel okul rileştirme uygulamala sayısı 10 kat, öğrenci sayısı rı’’ şöyle anlatılıyor: 12 kat arttı. n Özel okulların resmi n Sadece son 5 yılda özel okullara oranı yüzde 20’ye lise sayısı 2,9 kat, öğrenci çıktı. sayısı 3,6 kat arttı. n Kamu kaynakları çeşit n Benimsenen piyasa li teşvikler üzerinden özel merkezli politikaların sonucu okullara aktarıldı. olarak MEB’in resmi sloganı n Eğitimde 4+4+4 düzen ‘Paran Kadar Eğitim’ oldu. TEGV’de Etkinlik Yılı başladı! Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) 20172018 Etkinlik Yılı başladı. İlköğretim çağındaki çocukların yaşam becerilerini geliştirmeyi ve temel eğitimlerine destek vermeyi amaçlayan etkinlikler, Türkiye geneline yayılmış 71 noktada çocuklara sunuluyor. 22 yılda 2.5 milyon çocuğa eğitim desteği veren TEGV’de bütün etkinliklere çocuklar ücretsiz olarak katılıyor. Okul müdürlerine skandal mesaj CAN HACIOĞLU Eskişehir Milli Eğitim İl Müdürü Necmi Özen, okul müdürlerine gönderdiği mesajda “öncelikle önümüzdeki hafta ‘bismillah’ diyeceğimiz yeni eğitim öğretim yılının hayırlar getirmesini diliyorum. Müfredat ve yeni programlar ile ilgili yenilikler var olma mücadelesi gibi kabul edilmeli. Yeni programlara, bakanlık uygulamalarına karşı duruş gösterenlere müsamahanın bir karşı duruş olarak tarafımdan algılanacağını yönetici arkadaşlar bilmeli. Bu durumun aramızdaki ahengi bozacağı unutulmamalı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” diye yazdı. Atatürkçü Düşünce Der neği Eskişehir Şube Başkanı Azmi Kerman, tarafız olması gereken bir makamda oturan bir müdürün yaptığı açıklamayı protesto ettiklerini söyledi. CHP Eskişehir Milletvekili Okan Cemal Yüksel de Özmen’in okul müdürlerine gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi. Eğitimİş Eskişehir Şube Başkanı Abdülkadir Özen ise “ Eskişehir gibi çağdaş uygarlık seviyesi yüksek bir ilde Milli Eğitim il müdürünün mesajla gönderdiği genelge kabul edilemez. Eğitimciler onu önümüzdeki cumartesi günü saat:14.00’de Milli Eğitim İl Müdürlüğü önünde buluşarak protesto edeceklerdir” dedi. l ESKİŞEHİR C MY B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle