09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ALTI: :CUMHÜRtTET: 20 Eylül 1971 flraplar (Baştarafı spor saytasında) ları gerçekten güzeldi. Yalnıı, zaman zaman yaptıklan olmadık acemice hareketlerle Dolmabahçe'de toplanan 10 bin kadar seyirciyi neşelendirdüer. Irak takınıının kalecisi Settar ise yaptığı nefis Inırtanşlarla A Milli Takımımızda rahatlıkla oy nayabüecek klâsta bir oyuncu ol duğunu herkese kabul ettirdi. BİDİcilik t ve 3. Türkiye Ligi : I Kocaeli Sarıyer Bandırmaspor: 0 Fariköy STAD: Şeref HAKEMLER: Sani Güllü (6), Özel Kızütan (S), Necmettin Çakan (6). SARIYER: Zeki (7) B. Mustafa (6), Tcrgan (6) • Emin (6), B. Eyüp (7), Recep (5) . Ynsnf (S), K. Mnstafa (7), Garo (S), K. Eyüp (5), Cengiz («) BANDDtMA: Özkay (7) Ahmet (6), Cincet (6), Kemal (5), Orhan (7), Nevzat (6) • Babür (6), ZekJ (7), Çetin (C), Muhittin (7), Cengiz (7). GOL: Eyüp (Dk. 58) BEYOGLU ANKARA (64 16 86 . 1. Levent): Aşk Denen Şeytan V. Gass. man • RO. ATI.AS (44 08 35 Beyoğlu) Çok Kalleşsin Amigo 3. Garko . Rİ. DÜNYA (49 93 61 Beyoğln) Züğürt Avukat V. Gassrnann RO. EMEK (44 S4 39 Beyoğlu) Zorlu Firar B. Keith . Rt. FİTAŞ (49 01 66 Beyoğln) Çuka. Şafakta Hücum R. Taylor RtS. KONAK (48 26 06 Harbiye) Koşkteki MUcadele B. Brazzi RİS. L\LE (44 33 95) Beyoğln) Herşeyim Sensin A. Isık, A. Okay R. LEVENT (64 06 99 . 4. Levent): Hırcın Kız R. Bnrtoa . • E. Taylor RİS. MISTIK (46 15 14 . Beslktas) 1 V'run Katliam Günleri G. Sak* son BT. 2 Feza Canavari . RT. ÖZLEM (48 47 33 . Meeldlyekdy) 1 Büyük Acı . A. Okay, M. Soydan, 2 Şeytan Kayaları . Y. Güney BÜYA (44 54 57 Beyoğln) Adım Kan Soyadım SUâh T. Toksoz, S. Önimcer SARAY (44 16 M Beyoğlu) Bana tntikamcı Derler G. Maddison, R. Harrison Rİ. SİTE (47 69 47 Şisli) Çuka, Şafakta Hücum R. Taylor . RTS YEM AB (4«> 64 72 Berogin) Batakhane Giilü T. Yiğit TFVÎ MELEK (44 42 89 Beyoglu) Tunus Esrarı J. Walmond • M.\Ç VE GOLLER Rakibine nazaran futbolu daha iyi bilen Iraklılar 22 dakikada 1 0 öne geçtiler. Lübnan Eolhafının ceza sahası içinde topu elle kesmesi üzertne verllen penaltıyı Duglas gole çevirdi. îlk devre bu sonuçla kaYAZL1K SİNTEMALAR pandı. BARBAROS (47 04 79 . Ortaköy) Ikinci devre ise hırçınlıklar 1 Onlan Yuksege As C. ve kavgalar 45 dakikasıydı. MaEastwood . RTS, 2 Yanlış çın sonlanna gol atamadıkça Numara B. Hope, E. Sommer RTS. sinirlenen Lübnan santrforu BÜYUK SİVEMA (46 57 33 . Gay. Irak kalecisine kasdî olarak rettepe) Ölüm Limanı . RT. tekme atınca, hakem ömer KaÇAMLISET (Ortaköy) 1 Siyah Panter c . Cardinale . RTS, radağ kendisini dışanya çıkardı. Ancak Ammar bir süre sa2 Fedailer Filosu RTS tNCİRDİBÎ tNCÎ (Kumkapı) 1 ha kenarında oturduktan sonra Beni Niye Seçtin D. Hem. yalınayak içeriye daldı hakeme mingrs . RT, 2 E1 Dorado ve Iraklı oyunculara hücnım etJ. Wayne, R. Mltchum . RT ti. Polislerin de yardımı ile güçKINAV (5X 3» 51 . Caddecbostan) lükle yatıştınlabildi. 85. dakiFerhat İle Şirin C. Arkın . kada Tank Irak'a 2. golü kaRS. SLATPARK (47 Kl 90 Besiktas) zandırdı ve 89. dakikada Kasun 1 Çavuşun Özel Filosu B. ın Irak filelerini havalandırmaHope • RTS, 2 Kanundan Kasından sonra bu eğlenceli maç çılmaz J. Marais . RTS. 2 1 Irak lehine sona erdL KENT (36 96 12) Kızıltoprak) Christin A. Delon . R. Fr. BEKS (36 01 12 Kadıköy) 002 Yavru Kitip ve Kedi F. Fran. chi RTS. SİNE.MA 63 (55 10 84 . Küçükyalı): Kamptan Firar O. Reed . Rİ. SUNAR (33 06 18) . Kadlköy): Vur Emrl X. Ricbardson RTS. SÜREYYA (36 06 82 Kadıköy) Zor Oyon R. Schneidcr . RTS ÜSKÜDAR (33 24 75 . Csküdar): Esrarengiz Mumya A. Morrel 3. Flip . RT. (Baştarafı spor sayfasmd») Uluslararası bayanlar engel atlama müsabakasmda da Hayal Gönenli ikinci olmuştur. Birincüiği ve üçüncü sırayı Y * goslav bayanlar alrnıştır. TEK ALTES MADALYAMIZ Balkan Binicilik Şampiyonasında hiç başarılı olamayan binicüerimiz son gün büyük bir basarı elde etmiş ve tek altın madalyayı almıştır. Bunun dışmda Junior ekip şampiyonluğunda üçüncü olan gençlerimiz bronz madalya kazanmıştır. Hayal Gönül de gümüş madalya almıştır. KOKTEYL VERİLDİ Yugoslav Binicilik Federasyonu dUn Şampiyonanın sona ermesi dolayısiyle bir kokteyl vermiş ve burada mükaiat dağıtımı yapümıstır. 40 YIL ÖNCB 20 Eylül 1932 Tarihli :2 CumhuriYet Üzüm fiyatlan düştü ğından üeri gehnektedir Geçea sene rekoltesi 450 bin kantar tesbit edilmişti. Bu sene rekoltenin fazlahğı yüzünden piyasay» külliyetli miktarda üzüm arzolunmuş ve 15 Ağustos'tan 13 Eylül akşamına kadar tzmir borsasında beheri 115 okka itibariyle 126,013 çuval safalmışür Geçen sene bu mevsimde bu miktar 39,067 çuvaldı Şimdi en aşağı fiyat 17 kuruş iken, 12 kuruşa kadar düşmüştür. Yeşilova: 2 Kasımpaşa: I Hakem: Ahmet Aydemir (6) TEŞtLOVA: Mehmet (6) Şeref (6), ŞeCk (6) Tayyar (7), Esat (6), Nurettin (6) Ali Aslan (6), Halim (6), Çetin (6), Yavuz (6), Osman (6) KASIMPAŞA: Necmettin (6) Bülent (6), Ulvi (6) Erdoğan (7), Vedat (6), Selâhattin (7) Muharrem (6), Ateş (5), Orhan (6), Osman (7), Şaban (6. Goller: Dk. 5 1 5 8 Çetin (Yeşilova), Dk. 50 Osman (Kasımpaşa). STAD: Kocaeli HAKEMLER: llhan Tnna (6), Cumhnr Candarlı (8), Taşkın Talçmkaya (6), KOCAELİSPOR: Cezmi (4) Ahmet I. (5), Ahmet n . (6) Engin (4), Tıldınm (4), (Mahir 6), Tnncay (5) Âdem (4), Kadir (6). B. Mnstafa (7), Taner (7). Hayri (6), FERİKÖY: Cihat (3) Hik. met (5), Hasan (5) . Ahmet (6), Deni» (6), Selâhattin ( 5 ) Tank (7), Ateş (6), Erpolat (7), Müfit (7), Bnrhan (8). GOLLER: Dk. 10 Engin, Dk. 15 Erpolat, Dk. 66 B. Mastafa (penaltıdan) JZMİR 14 (Özel) Ege BölIgesinde alı§ veriş mevsimi •Ağustos ortalannda başlar Bölgenin başlıca servet kaynak1 ly lanndan cn önemlisi " "" 1 v€ incirdir. Bu sene üzüm ürünü 15 Ağustos Izmir borsasına a n edilmiş ve ilk işlem 1732 kuruş arasında yapılmıştır. Geçen sene aynı üzüm 3049 kuruş arasında idi. Bu sene ilk açılıs fiyatlannm geçen seneye göre pck aşağı olması. rekoltenin fazlalı Yözme (Baştarafı spor sayfasmda) gençler: 1 Nur Pahlye tstanbul 3.13^, 2 Nur Güray tstanbul 3.47.0, 3 Hülya Aslantürk Adana 4.04.4. 200 metre kansık ferdi bayan büyükler: 1 Roksan Okan İstanbul 3.003, 2 Eser Aktulga İstanbul 3.05.1, 3 Virjin Anna İstanbul 3^4.4. 100 metre kurbağalama erkek büyükler 1 Faruk Morkal Adana 1.16.7, 2 Zafer Olcay 1.19.8, 100 metre knrbağalama bayan Rençler: 1 Nükhet Turhan İstanbul 1^7.0, 2 M^ra Göreç tstanbul 1.39.6, 100 metre knrbağalama bayan büyükler: 1 Ayşegül Onar İstanbul 1.32.5. 2 Lâle Koheo BOMBAYTJAN bildirildiğine göre, serbesl bırakılması için yapılau teklifi kabul edilmediği için GandJ. açhk gTevlne başlamışbr. LOYD GEORGE. «Berliner Boerson Conrier. gareteslne yazdığı bir makalede «Oniiç senedenberi komşulan tepcden tırnağa kadar silâhlanırken, Almanya'yı silâhsn bırakınak çabası çok ayıptır. Almanya'ya Istediğl hak verilmelidir» demiştir. DİĞER SONUÇLAR Ank. D. Spor: 1 . Şekerspor: 1 Tarsur 1. Y.: 1 Ad. D. Spon 1 Konya İ. Y.: 2 Toprakofıs G.: 0 İskenderun: 2 . Zonguldak: 1 Kütahya: 3 Altınordu: 0 Balıkesir: 3 Sivas: 0 Antalya: 0 Sakarya: 0 Uşak: 1 Aydm: 1 Izmirspor: 1 Trabzon: 0 Güneşspor 0 PTT: 1 Manisa: 0 . Kayseri: 0 Denizli: 1 Orduspor: 0 Afyon: 1 Hatay: 0 ÜÇÜNCÜ LİG Nazülispor: 1 Süleymaniye: 0 B. Gençlik: 0 Malatyaspor: 1 Tokat: 1 . Urfa: 0 Diyarbakır: 3 Sincanspor: 0 Nevşehir. 2 . Rizespor: 0 Konya Ereğli: 3 Yenisehir: 0 fHükmen) Karabük: 3 . Erzincan: 0 BULMAC2 •••. bir adı. 8 Kutsal aylardan 9 Doğustan ltibaren geçen müddet Araya sokularj kötülük, bozgun. culuk. YVKARIDAN ASAĞITA : 1 Tarihte bazı Osmanlı ffl. kelerinde oranm hâkim beylerin* devlete baglı hıristiyan preruler» verilen lsimdl 2 Dinsizlik Tanrısızlık Tann varlığina lâkayd oL mak (yabancı dilden) Kimyada radyumun simgesi. 3 îkl ekmek diliminin arasındaki katıkla kızartılması Parlsll külhanbevi. 4 Kalın slcim Birisinl vapmadıgı suc ile körUlükle lekeleme suçla. ma. S TERSÎ sıva yas lken renkll çalısıp beraberce kuruyaa SOLDAN SAĞA : tarz Temiz, katısıksız. 1 Italya Cumhuriyetl hudut 6 resim Süslü tavan lam. ları İçinde San Marino Cumhuri bası. Müteallik 7 TERSt buruşturucu blr yeti gibi üçüncü bir cumhuriyet devlet. 2 Ölüm sebeblnl anlamak İçin madde Afrika'da 8 biı Uaden. cesedj açmak içi Kimyada tlden cekilm* tanın «lm*esi. 3 inRİlizcenin lpe benzer Evef) TERSt Cebelüttank bonesne Esgazının eski bir adı. 4 Yatsı kiden okutu> namazından sonra kılınan üç relan Arapça kâthk narnaî Bir seyln vere gramerdi 9 bakan tarafı. 5 Koza'nın ortası Mldeye alt TERSI bir makinenin donme mideyle ilgiharekeüni nakleden ve bir ucuna 11 anlamına dişll çarklar. pervane. tekerlek (Tıp dlli). baglanan demlr mil. 6 TERSÎ EvvelkJ «rtînku Tanrıya olan sükürler Kimyada bizmutun simgesi. 7 Amerika ile bulmaeanın Avrupa arasındaki büyük denlzin nallediimis «ekU TİYATROLAR CKÜÇÜK SAHNEDE) Linç 21.15'te ISTANBUL rtYATBOSU ALTI OYUNLAB1: ülvl Draa (Görfl. cüye Çıkıyornm . Komedi 2 Bolüm) Sah hsriç ttergfin 21.15 Çars. Cnmart Pazar 18.15. Bisiklet (Baştarafı spor sayfasmda) müsabakalarda şu sonuçlar alın mıştır: Büyükler 75 kilometre: 1 Enver Cihan (BİK) 2.07. 25, 2 Feridun Tezbaşaran (BİK) 2.07^5, 3 Selim Giraut (BİK) 2.10.05. Gençler 75 kilometre: 1 Kenan Yastıman (BİK) 2.02.35, 2 Can özer (BİK) 2.02.35, 3 Hasan Terzl (BİK) 2.02.35. Yıldızlar (35 kilomctrej: 1 Haldun Demirtaş (Esen) 38.30, 2 Tayfun Okay (BİK) 39.0, 3 Erdal Otaç (Esen) 43.0. Kızlarda ise rakip çıkmadığı için tek başına kosan Nilgüa Kuruoğla 25 kilometreyi 47 dakikada koşmuştur. Bu arada genç bisikletçilerin büyüklerden daha iyi derece yapmaları dikkati çekmiştir. 123456789 Bt. İSTANBUt AYDIN (21 52 5» Çapa) Cehenneme Canlı Gönder C. WaL mont. C. Need . RTS GL.NDKS (27 71 86 Şehzadebası) 1 Ceset ve ITstura W. Berger . Rî. 2 Ask Eğience Se. yişelim BTS. CfcL (27 71 86 Şehzadebaşı 1 Herşeyim Sensin A. Işık, A. Okay, 2 Senl Scvmek Kaderim E. Hun HAKAN (23 42 33 . K. Gnmrfik) Herşeyim Sensin A. Isık, A. Okay İPKK (22 25 13 Çemberlitas) Tıınııs Esran 3. Walmond . RTS. İSTANBTJL (21 23 67 K. M. Pasa) 1 7 Yenilmeı Ceng&ver R. Hunter . RTS. 7 Belâlı Miras J. Stewart. H. Fonda RTS. BI4RMAK4 (22 3 X 6 0 Beyaxıt> Çok Kaüeşsin Amigo J. Garko . Rİ. BtNFM* SL'R (?3 67 12 • Topkapı) Ziığurt Aıukat V. G»»smann • RO. SAtAK «yj 2i 13 CemberUtas) Çuka, Şafakta Hücum K. Taylor RİS. TIVAZTEPE (7! 65 18 BakırUy): Caka. Şafakta Hücum R. Taylor, E. Borgnine . BTS. TILDIZ (21 11 37 Aksaray) Aşk Eğlence SeviseUm RTS. NÖBETÇİ ECZANELER • BAKIRKÖY: Incirli, Merkez (Yeşilköy), Evrin (K. Çekmece), Şifa (Safraköy), Emek (Osmaniye), ömür (Kanarya), Topdemir (Güngören), Okan (Bahçelievler), Zühal (Şirinevler), Merkez (Esenler) • BEŞÎKTAŞ: Beşiktaş, Gül (Ortaköy), Arnavutköy, Pırat (Etiler) • BEYOĞLU: Yüksekkaldırun, Zambak, Fmdıklı • EMİNÖNÜ: Yenl Sirkeci, Gedikpaşa Sağhk, Türkeli (Kum kaoı), Birlik (Lâleli) • EYÜP: Ejüpsultan, Sağhk (Sağmalcılar), Yenl (Sağmalczlar). Ümit (Rami). Gtirsoy (Elibeyköj'ü'» • FATİH: Saraçhane, Gökhan, Malta, Bilgin, Yıldınm (Fındıkzade), Yenl Şifa (Samatpa), Merkez (Balat) • GAZtOSMANPAŞA : Pazariçl, Göçmen (Küçükköy) • KADIKÖY: Arun, Pelin, Ulutaş, Suadlye, Hatboyu (Penerbahçe), Kazasker • KARAKÖY: ttimat • KASIMPAŞA: Karadeniz • SARIYER: Mete, RumeliS a r Yedikule Liileburgaz : 0 : 0 I 1 HAKEMLER: Nihat GUner (2), Erol Korkmazoglu (2). Metin Cerrahoglu (2). YEDÎKULE: Cinat (7) Y * maz (6), Erol (6) Rasim (6). Süleyman (7), Paruk (6) Fikret (6), Mehmet (7), Dalyan (7), Neşet (6), Metin (6). LÜLEBURGAZ: Soner (6) Hüsamettin (7), Celalettin (6) İbrahim (6), AU (6), Orhan (6) Yalçın (6), Erkan (7), Ziya (6), Aydın (6), Csn (7). tstanbul Adanaspor : 3 Bursaspor Muhafız Gücü : 1 Boluspor ADANA Türkiye Kupasınm Adana'da oynanan maçında Anaspor, Muhaftzgücü'nü 31 yen mişür. Maçm gollerini Rıdvan (28), B. Orhan (34), K. Selâhattin (37) ve Kâmil (87) attılar. :3 BURSA Türkiye Spor Yazarları Demeğinin düzenlediği Anadolu Kupası maçmda Bursa ile Bolu yenişemediler: 33. Golleri Mehmet (2), Fikret, Mesut, Cengiz ve Vedat attüar. I , KADIKÛY AS (36 00 50 Kadıköy) Herse. yim Sensin A. Isık, A. Okay ATLANTtK (55 43 70 Saskınba»kal): Büyuk Acı M. Soydan . <\. Okav , ERCAN (37 22 «0) 1 Aska Doy. mayanlar M. Mercler . RTS, : Parls'te Bir Güzel A. Margaret • RTS. HAKAN (36 45 89 Kadıköy Bugun Bende Yann Sende T. Korel, M. Görgiın EAUIKÖV (37 [h 97 KadıkSy) K^lenmek Yasak B. Hope • RT. GÜNÜN KİTAPLARI Mustafa Nihat Özön 30iira bilgi yayınevi THE radyo İSTANBUL 05.55 06.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.05 08.10 08.30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.20 10.40 11.00 11.30 12.00 12.10 12.25 12.40 13.00 13.15 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.05 15.30 16.00 16.15 Açıtoş ve program Günaydın Köye haberler Türküler ve o. havalan Haberler, hava dunımu Bu sabahın melodileri lstanbul'da bugün Reklâm spotları Beraber şarküar Keman sololan Y. Tapucu'dan türküler Ev için A. Şensoy'dan şarkılar 16.30 16.45 17.00 17.05 17.25 17.50 19.00 1950 19.40 19.55 20.00 20.20 20.40 21.00 Arkası vann 21.10 Haberler Üsküdar Musikl Cemiyeti 21.40 22.45 Haflf Batı roüziği 23.00 Türküler 23.55 Küçük konser 24.00 Şarkılar ve saz eserleri Haberler ö . Şan'dan türküler 1655 R. hafif müzik orkestrası 17.00 S.T. Gülerman'dan şar. 17.30 1800 Haberler. Resmî Gazete 18.30 Dans müziği 1900 G. Aydın orkestrası 19.30 S. Göğüş'ten şarkılar 2015 Şan soloları 21.00 A.E. Çiçek'ten türküler 21.45 22.00 Haberler 22.30 Çocuk bahçesi 23.00 Batı dünyasmdan müzik 2400 Beraber ve solo türküler 00.30 Barok müzik 01.00 Şaıküar • Hafif Batı müziği Haberler Köy odası Karma faslı Reklâm programlan Haberler, hav» durumu Hafif müzik R. Erten'den şarkılar Bir varmış, bir yokmuş Bu toprağın sesi Geçen hafta Sonat saati 24 saatin olaylan Şarkılar geçidi TBMM'nde geçen hafta Haberler Gece konseri Günün önemli haberlert Kapanış. Açıhş Diskoteğimizden Kuçuk konser Gençlere müzik Senfonik müzik Hafif Batı muzigi Pop dünyasmdan Akşam konsen Operaya gıdelim Ülkelerin muziği Hafif Batı müzigl Müzikallerden Gece ve müzik Barok müzik Hafif Batı muziâi Kapanış . , ı İ " • ŞİŞLİ: Kent. Gül. özyar, ErneL. Vtnit (^cidjjrçkpy),. Şifa (Gültepe), Yeni ttimat (Okmeydanı'ı, Çağlayan) • ÜSKÜDAR: Sellmiye, Necati Baykara, Zafer, Ziya Hekimhan (Çengelköy'), Alper (Ümraniye) • ZEYTİNBUBNU: Yenido ğan. TURKCE SÖZLUK E N G U S H LANGUAGE INSTITUTE OF AMERICA TARAFINDAN YAYINLANAN Buyük FlKir KUapları No. 11 StNEM\TTK'TF Bngttn gösteri yok Cemil Sena'ttın Muhteşem Eseri^. < g HAZRETİ MUHAMMEDİN | FELSEFESİ f Satılık Magazalar Esentepede Boğaz Köprüsü Çevre Yolu üzerinde inşa ettiğimiz 13 katlı Blok Apt.'mn pasajındaki depolu ve deposuz mağazaların 0,O50'Eİ peşin, diğer 0/o50'si 18 ay taksitle satışı devam etmektedir. Her türlü bilgi için Şirketimizin Ticaret Müdürlüğüne ınüracaat edilmesi. T î MLO Tel : 49 99 01 tstiklâl Cad. 181 .185 Kat 6 PRACTICAL ENGLISH PRACTICAL ENGLISH AND THE COMMAND OF VVORDS Sosyal hayatlannda ve ışlertnde tngilızce kullanan, ı l e n Ingılizceyı öğrenmiş veya öğrenmekte olan kimselere e n doğru şekilde lngilızceyi konuşma ve yazmayı öfretmek üzera hazırlanmış kıymetli bir eser Fiatı: Peşin 750. TL Taksitle 995, TL. Fazla bilgi için : AMERİKAN NEŞRÎYATI BÜROSU Tek 434501 lstanbnl tstiklâl Cad. N o : 387 Aukara Mithatpaşa Cad. 61 • Tel: 12 73 81 İ/mir Ştlüı Nevres Cad. 7 Tel: 26942 and THE COMMAND OF WORDS Hazreti Muhammed Kiındir? Peygamber ve Peygamberlik, S Melekler, Cinler, Şeytan ve Iblis, Kıyamet ve Ölümden Sonra ^ Dirilme, Cennet, Cehennem, Ruh, ölüm ve ölüm ötesi, Va ^ hiy nedir? Kur'an, Tanr>, Iman, Ibadet, Dua ve Yarlıgama, ^ Tövbe, Bilim ve Din, Kader ve Elindelik Problemi, Dünya, ^ Din ve Ahlâk, Hukuk, Hazreti Muhammed'in Kişiliği, Ba <g şan ve Amaçları, Dinde Revizyon, Layiklik, Özgür Düjünce. <j^ 612 büyük boy sayfa, mükemmel baskı 40. T L REMZİ KiTABEVi İSTANBUL tSTANBUL tL (Basm: 5860/7754) UAMMERTUNCE R IN nefis türkçesi ile dilimize KİRAUK İŞ VERLERİ d.rd.ğ. john creaseym polisiye romanları arasındâ hâdiseler yaratan eseri. VELİ ALEMDAR HAN'<"<* İhtiyacınıza ve zevkinize en uygun Şehrimiz iş muhitinin merkezi Karaköy Rıhtım caddesi üzerinde deniz manzaralı MOFETÎİŞ Ç I K T I ! seçkin Kttabevi RK.1362 ist. ^ olui yayıncvl 27 99 89 babaB c*d. mxS4 caA^oftkt | tetanbul çiftler 30 günde kapışılarak biten • romanın 2baskısı John updıke A N K A R: A 05.55 06.05 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.07 08.37 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.30 10.55 11.10 1150 12.00 12.05 12.30 13.00 13.15 14.00 14.20 14.40 Açılış ve program 15.00 Günaydın 15.05 Köye haberler 15.20 Sabah türkülerl 15.45 Haberler, hava durumu 16.05 Sabah müziği 16.20 Ankara'da bugün Sanatçılardan bırer şarkı 16.40 HafU Türk müziği 17.00 Ev için 17.05 N. Yılmaz'dan türküler 1750 Arkası yann 19.00 Ara haberler 19.55 M. Seyran ve S. Ersoylu' 19.50 dari şarkılar 19.55 Çeşitli müzik Türküler 20.20 G. Göksel'den şarkılar 20.40 Konser saati 20.55 Ara haberler 21.00 A. AkkıUç'tarj türküler 21.05 Beraber ve solo şarkılar 22.05 Haberler. Resmi Gazete 22.45 Hafil müzik 23.00 öğle konseri 23.45 S. Süer'den şarkılar 23.55 Plâklar arasında 24.00 Ara haberler Türküler Çeşitli müzik Şarkılar Çocuk bahçesi A. R. Köprülüleroğlu* dan şarkılar Aibümierden seçmeler Ara haberler Yurttan sesler Köy odası Haberler. hava durumu Selçuk SUD üçlüsü Bir varmış, bir yokmuş M. Güyer ve A. Şenozan dan şarkılar Geçen hafta Türküler geçidi Bir varmış bir yokmuş 24 saatin olaylan Mıkrofonda tiyatrc TBMM saaö Haberler Opera albümünden Gece müziği Günün önemli haberleri Kapanış. SALONLAR ODALAR PASAJ İÇİ MÜSTAKİL MAGAZALAR ÇİKTİ BABIL KİTAPLARI Pk 319 Uızılayankara V 'Müracaat: Rıhtım Cad. Veli Alemdar Han Kat 7 No. 717 Karaköy İstanbul Tel: 49 80 00 ( 5 hat) 45 68 00 ( 5 hat) llâncjlık: 4830 7737 İş Hukuku. Sosyal larla ılgılı mevzuatı Sıgorta. Grev Lokavt ve Sendıka ! tam olarak bulacağmız. t e k , . kıta AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU Sunar m • « m tNGİLlZCE . ENCİ'CLOPAEDIA BRTTANN1CA (24 çilt. BUgl tazlnesi) Pesin 3. 995, TL. . Taksit 4.750, TU İNGİLİZCE THE YOUNG CHILDREN'S ENCTCLOPAED1A (16 cilt cocuk ansiklopedlsl) Peşin 595. TL. . Taksit 6S5. TL. FRANSIZCA . ENCTCLOPAEDIA UNTVEESAIJS (20 cUt, lüks baskı ve kapak) Peşin 7.000 Taksit 7.900 TL. ÎNGİLİZCE • PAUL HAMLIN . PORTKAITS OF GREATNESS (S meşhur sahsın bol reslmll hayat hikâyesi) Pesin 295. TL. . Taksit 345. TL. İNGtLtZCE ILLUSTRATED STORY OP WORLD WAR 3 (Resim, harita ve krokilerle % Dünya Harbi) Fiyatı: 85. TL. Bügi için: tstanbul İstiklâl Cad. 387 Tel. 45 45 01 Ankara Mithatpaşa Cad. 61 Tel. 12 73 81 tzmir Şehit Nevres Cad. 7 Tel. 36942 Devlet Su İşleri I . Bölge Müdiirlüğü Melez Kavak Ağacı Satış Komisyonu Başkanlığından 1 Bursa M. Kemalpaşa sağ ve sol sedde sahasmdaki m u . hammen bedelı 408 375,00 TL. olan rouhtelif kuturda takribî 3552 adet dikih melez kavak ağacı kapalı zarf usulüyle DSİ 1. Bölge Müdürlüğünde 11 Ekim 1971 Pazartesi günü saat 15te 2490 sayıh Arttırma, Eksiltme ve lhale Kanununa göre satışı yapılacaktır. 2 Muvakkat teminatı 20.085,00 TL.'dır. 3 Taliplerin teklif mektuplannı ihale günü ve belirtilen saatten 1 saat öncesine kadar teminat makbuzlan ile S a tış Komisyonu Başkanlığına vermesl gerekmektedir. 4 Postadaki vakı gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 5 özel şartname her gün saat 14.00 17.00 arasında Bursa DSt 1. Bölge Müdürlüğü îşletme v e Bakım Başmühendısliğinden, Ankara DSİ Genel Müdürlüğü îşletme ve Bakım Dairesi Başkanhğından ve istanbul Taksim Gümüşsuyu Caddesi 69/71 kat: 7 DSt 14. Şube Basmühendisliginden 10,25 TL. mukabilinde temin edilebilir. 6 Keyfiyet 2490 sayıh Kanuna göre ilân olunur. (Basın; B 1126 2Uöö2/V7âO) Hayrettın Erkmen Necatı Guvendı değışen yapraklar sıstemınde . hazırlanmış 2 cılt ıçınde 6 kıtap A îakırn olarak 150 Lıra. Hakım ve Avukatlara taksitle satılır. • (Dıvanyolu Cad. No. 101/17 P K 887 I S T A N 8 U l V Telefon 22 41 37 YÜRURLUKTEKI 6 VE SOSYAL SIGORTA HUKUKÛ Devlet Orman Kereste Fabrikası Ayancık Müdürlüpnden: Fabrikamız anbannda mevcut (28> parti halinde (534) metreküp yumuşak (531) metreküp sert ve (7103) metrekare parke fabrikamız idare trtnasaıda açık artırma ile ve peşin bedelle satışa çıkanlmıştır. Mezkur kereste ve parkelerin satışj 28/9/1971 tarihine rastlayan Sah günü saat 14 de. Satış şartnamesi müfredatlı listeler Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğündp; Kastamonu; Ankara; Bolu; Düzce; Adapazan; İstanbul; İzmir; Mersin; Samsun ve Sinop İşletme Müdürlüklerinde ve Fabrika Muhasebesinde görülebilir. îsteklilerin almak istedikler* partinin % 7.5 teminatını satış gününden evvel yatınp makbuzlan Ue birlikte Komisyona başvurmalan ilân olunur. (Basm: 20780/7744) mıchel zevaco BABIL YAYINEVİ EROTİK EDEBİYATIN EN GÜCLÜ ROMANINI SUNAR metne sadık.güçlü bir çeviri 2o c.LDi ÇIKTI seçkln kitabevi RK.1362 ist. @ oluş yayınevi 27 99 89 babtali cad. no:S4 cağatoğlu istanbul BABIL KİTAPLARI Pk.319, Kızılay Ankara. •lu» jrarıa*Ti
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle