20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IHSAN'IN FRIKİK GOLÜYLE RAKIBINİ10 YENEN Eğer iş yalnız galibiyet ise... Abdülkadir YÜCELMAN eşilrtas gök gdriUtösfi gflıl çıkmıjtı Drtmabahçe'ye.. Yeni transferler n yeni ümitlerle.. Daiu 5. dakik» doUrken Mr de gol attrermişti frikikten.. Bundan sonra eosmustn Beşiktas taraftarlan. Dahm baçka r»U e r de isti. yoriardı. Milyonlar dökmüslerdi transfere.. Güzel bir de futbol •rzulayorlardı. Fakat ne jazık M yeni tranaferler BesiKaf'a yalnu bir heyecan havası getirmisti, o kadar.. Mnatafm, Ihsan, Muzaffer, Ergiin ve Tn|rnl.. İHncl y«nda da Boskoviç, Asil ve Kahramuı çıktıUr sahaya.. Bunlann içlerinde Ergün, biraz da Muzaffer ile Boskoviç göz doldurnrostu. &kiIerdea ise Sanlı ve Nihst çalışkındı. Takun o>Tinu ve futbol yönünden Besiktaş'ta yeni bir durum yok diyebUiriz. B Besiktas, İstanbulspor önünde terledi Siyah Beyazlıların en başarılısı Nihat'tı. Ergün, Boskoviç ve Muzaffer de göz doldurdular. İstanbulspor beklenileni vermedi. STAD: Dolmabahçe, HAKEMLER: Ömer Karadağ (T), Erkan Goksal (5), Nebil Okçuoğlu (5), BEŞtKTAŞ: Sabri (6) Davut (5), [Asıl 5], Mustafa (5), Ihsan (5), Zekeriya (6) Yusuf (5), Ergun (6), Sanh (7) Muzaffer (7), Nihat (8), [Boskoviç 6], Tuğrul (5), [Bulent 6], İSTANBULSPOR: Yılmaz (6), [Mete 7] Hayrettın (6), Türker (6), Tayfun (6), Alpaslan (4) Hayati (5), [Haydar 6], Kasapoğlu (5), [Dimitri 7], K. Ahmet (7) Bılge (6), [Demir 5] Mujdat (3), Cemil (8). • BEŞÎKTAŞ tıtenbulspor karşınndaki ilk ciddî sınavınd» jalip çelmeslne rağmen basanlı degildi. Resimde, Siyah.beyaılı forvetin tehlikeU bir sn. tnnn kaleci Tılmaı önlerken... (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) Beşiktas'm yeni transferlerinden Ihsan, Ergttn, Mustafa, Muzaffer ve Tuğrul bir arada... (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) İSTANBULSPOR. ADINI DEĞİL, OYUNUNU KOYDU ORTAYAEğer bir hazırlık roacı ise; yenilgiye rağmen San • Siyahlılar geçer not aldı diyebiliriz. Yeni transferleri Müjdat; yerine, arkadaşlanna ve formasına alıştığı takdirde korkulu bir forvet olacaktır. Basri'nin genç takımdan tutup A takımına getirdifi Dimitri ile Haydar da geleceğin büyük futbolculan olabilecek niteliktfdir. Cemil'den de biraz bahsttmek yerinde olacaktır. Denenen 30'a yatan futbolcu arasında bir Cemil'in benzeri yoktu. îstanbulspor kollektif futbolu ile sahada göz doldururken, Cemil ds en iyi oyuncn olarak alkıslannuştı. Seıon başmda hele bir 90 dakika içinde bir yargıya varmak güç ve de gülunciür. O halde; bekliyeceğiz ve göreceğiz. ALİ ACAR ENÜZ sezonun başı olmasına rağmen, zaman zaman süratli bir maç izledik güzel bir yaz gecesinde. Tribunler tıkhm tıklım dolu ve tüm dikkatler Beşiktaş'ın yeni tranj ferleri üzerindeydi. Taraftarlar Siyah.beyazlı formanın yeni sahıplerini geçen hafta iki hazırlık maçında izlemışler, biribirind'en guzel 10 gole tanık olmuşlardı. Âncak rakıpleri hafif Olduğu için haklarında kesin bır yargıya varamamışlardı. Fakat bu kez ls« tanbulspor gibi guçlu bir ekıbin, karşısında herkesın notu verilecektı. Kantara vurulduğunda, yeni transferlenn buyuk başarı sağ ladığını soylıyemeyiz. Ancak defans ile ofans arasında ilışki kurmakla gorevlendirüen Ergün, ilerl uçlude de Muzaffer ve Boskoviç diğerlerine oranla ağır bastılar. Boş adam oynayan Ihsan ve onun önunde kademelı defans yapan Mus tafa, Samsunspor'daki bılinçii futbollerıni ortaya koyamadılar. Kahraman, Asil ve Tuğrul buyuk bir takımda oynamanın heyecanı içinde olduklarından bekleneni veremedıler. Eskilerden kaptan Sanh ve Nıhat, sahanın en çalışkanlarındandı. Yusuf ise topla fazla oynadığı için oyunu sıkıstırıyor ve rakıp defansın çabuk kapanmasına sebep oluyordu. Butun bunlara rağmen Siyahbeyazlı futbolculann ilk ve ikir ci yarıda giydikleri iki ayrı tipteki formalar gözleri okşuyordu. İstanbulspor'a gelince, yenik oynamasına rağmen, özellıkle son 45 dakıkada Beşiktaş'tan daha çok alkıslandı. Oyunun tüm ağırhğı yıne Cemil'in omuzlarındaydı ve tek basına da Beşiktaş defansını terletti. îsmi buyük Mujdat ise, maç boyunca küçuldükçe küçüldü. Kasapoğlu'nun yerine gıren genç Dimitri ise ilerisı için ümıt verdı. Be.şiktas oyuna hızlı bir tem po ile baslamış ve henüz 5. da kikada bir frikık kazanmıştı. thsan, kale\e 30 metre civa. rından oylesine sert bir şut çıkarmıstı ki. İstanbulspor ctefansı dahıl seyircı bıle meşın yuvarlağı ancak füelerde görmüştü. Golden sonra Sarısiyahlılar oyunda bır denge kur muşlar ve CemılMüjdat ıkilisı ile Beşiktaş'ın geri hatlarına sarkmışlardı. Ne var kı, Müjdat bir lig boyunca dahi ayağına kadar gelemiyecek elverışli pozisyonları cömertçe har cıyordu. Örneğın, 11 ve 25. da kikalarda iki ke7 penaltı noktası üzerinden Sabri'ye sanki antrenman yaptırırcasına topu kucağına bırakıyordu. Ikinci yarıda ise top ıki kale arasında adetâ mekik dokuyor ve gole daha çok yaklaşan taraf da îstanbulspor oluyordu. Ancak, Sarısiyahlilar kale önunde son hareketi yapamadıklarından 10'a boyun eğerek sahavı terkedıvorîardı. tJNLÜRAKETLER VAH Ist. Uluslararası Tenis Turnuvası bugün başlıyo • Gazetemiz, Turnuvanın en teknik ve centiU men tenisçisine bir GÜMÜŞ Kupa verecek îstanbul Uluslararası Tenis Turnuvası bugün saat 14.30'dan itibaren TED kortlannda başlayacaktır. Geçen yallarda olduğu gibi bu yıl da dunyanın ünlü raketleri turnuvaya katılacaklardır. Bunlar arasında Güney Afrikaü Hewitt, Pattison, Romen Şampiyonu Nastaşe, Tirias, Ingiliz Battrick, Çek Kula ile îngiliz Davis Kupası'nın iki numaralı raketi ve ünlü futbolcu Sir Stanley Matthews'ın oğlu Matthews Jr. bulunmaktadır. Bayanlardan ise Guney Afrikalı Botha, Ingiliz Camp, Perulu Bomcelli ve Avustralyalı Mrs. Moore tenisseverler tarafından izlenebileceklerdir. Yerli tenisciler arasında çekişmeye girebilecek raketlertmiz Remzi Aydın, At^ Kızıl, Beyazıt Anbar'dır. Tenis Tumuvasınm bugünkü programı şöyledır: SANTRKORT : 14.30 Hewitt Fatıh Edıpoğlu Pattison Calıit Ataş Moore Atıf Kızıl Pattrick Selim Var 1 NUMARALI KORT : 17.30 Altan Ajgün Ertem Üçer 2 NUMARALI KORT : 13.30 Suzan Gürel Akil Avunduk 14.00 Mehmet Draz Aydemir Seçmeer 15.00 Beyazıt Anbar • Mustafa Gençsoy 16.00 Ziya Işıküstün Remzi Aydın 17.00 Teoman Tuncay • Bülent Altınkaya 5 millik yarış icin 25 mil katediyorlar Erhan GÜRER elkenciler bütün sıkjntılarını yarış sırasında çekerler ama, Demirsporlnlar için dnrnm değişiyor. Hele . hele bu kulübün şarpicisi Yalçın Kılan için çok daha defişik olnyor. Çünkü Kılan, Caddebostan'daki ortalama 5 millik bir yanş için tam 25 mil katedip gelmektedir. Demirsporan diğer yelkencileri de Tediknle'de ki knlüp önünden kalkıp Marmara'yı geçiyorlar ve Caddebostan'a geliyorlar. r I I I I I I I Spor için yılda 3cc miiycn lira yabrım yapıyorlar "1 HI 1 I I B ARKADAŞIMIZ ANTONİ GDONDELLİ, YUNAN BEUEN TERBtYESl MÜDÜRÜ ASLANİDİS'LE... Y Spor röpsrlolı I I I| I I I I I Spor ftiogrofı n>e \ ^Z. Z^ I I Beden Terbiyesi Genel Müdürü Aslanidis'in hedefi, Türkiye ve diğer Balkan ülkeleri ile spor temaslarını arttırmak. Yunan sporunu bir I a paraşiitçü yönetiyor ı I ı YARISMASL = RÖPORTAJ NO 12 = Hüseyin Efendi'oin fendi gençleri yendi Lebib TİMUR N ayısın 12'si, yerinı 13'e terketmış. Çarsambayı perşembeye bağlayan gece, saat gece yansını bir çeyrek geçmış. Yorgun ve bitkın adam jatağından kan ter içinde fırlarken kendisinin bile haben yoktu. İst. Üniversıtesi tşletme tktisadı Enstitüsü odacısı 41'lik HCseyin Aygün anlatıyor: cHer zamanki gıbl odaları temızlemış ve yatmıştım. Ruyamda yeşılli beyazlı bir futbol for masıyla yemyesil sahalarda top koşturdılm. Tam üç gol attım. Ve takımım büyük zafer kazandı.» Tokat ilmin. Reşadiye kazansınm Kuzbag köyünden 3 çocuk babası, 41 yasındakı Hüseyin Aygün isimli odacı icfi bu rüyanın rahibı. Ertesı gün sağa sola sordu, ara?« tırdı. Ve kendısine yeşil . beyazlı ekıp olarak îstanbul'un Vefasını göstcrdiler O güne dek futboldan nefret eden Hüsevin Efendl, 13 Mayıs Perşembe günü Vefa Stadmda aldı soluğu. Amıgo tbrahım «Belki de bizi bu adam zafere götürür» dCşüncesiyle Hüseyin Efendinin elinrfen tuttu. Ve o gün 41 yıldan bugüne dek öm« runün en güzel giysisini giydi Husevın Efendi (Devamı 6. sayfada) H. HEYVİrr (G. Afrika) Yanştan sonra Küçük Çekmece'ye doğru yelken açaa Yalçın Kılan ve ekibi sörülüyor... (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) Ama muhakkak ki, en zorln yarışmayı Yal. cın Kılan yapıyor. Nasıl yapmasın. O'nnn kayıkfaanesi Küçükçekmece'de. Saat 11.00"deki yanş için sabahın 7.00'sindc denize açılıyor, Cad. debostan'a veya Kalamış koyuııa geliyor. Ar. kasından bir de «Yarıs iptal edildi» demezler mi. Işte o zaman Yalçın Kılan'ın halini görmek gerek .. Demirsporln olarak Kılan'ın çekisi bn. Ne var ki, knlüp arkadaşlannın ve yöneticilerinin ki daha da büyük. Onlar da teknesizlikten yakınıyorlar. Ellerinde üç pirat ve iki de »arpi sınıd tekne oldnğnnu söylüyorlar. «Yelken Ajanından o kadar rica ettik, tekne istedık, vermiyor» diye yakımyorlar. Yelkencilerin hepsi de yanşmak için can atıyorlar. Hattâ her yanşmaya tââ Yedikule'den geliyorlar. Bu arzulu çalışmalannı da «Kalamış koyunun yelkencileri yanşmalara gırmekten kaçınırlar. ama biz nçrde olursak olalım geliriz» şeklinde nitelijorlar. ATtNA ugün Yunanistan'm en dinamik spor adamı muhakkak ki paraşutçü Albay Aslanidis'tir. 1967 yılında ordudan ahnıp Yunanistan' ın Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne getirilen Aslanidis'in tatbik ettiği spor politikası, Yunanistan'daki rakiplerı tarafından dahi ka. bul edilmektedir. Köy, kasaba ve büyük kent gençlerıne eşıt şans tanıjan Aslanıdis Yunan sporuna en büyuk hamleyı getirenlenn başında gelmektedir. Meselâ son Balkan Ümitler Futbol Şampiyonasını kazanan Yunan ta. kımı bugüne kadar adı sanı rfuyul. manıış küçük bir kasabamn futbol. culanndan teşekkiil etmişti. Aynı hareket atletizmde de göze çarpmaktadır. Son 2 . 3 yıl içinde Yunanlstan'dan dünya çapında atlet. ler yetiştirmiştir. Artık dünya rekorlan «adece Rusva ve Amerika B miktar para harcandıT Aslanidis tbtilâlden evvelki son 10 yıl içinde yaklaşık olarak 600 milyon Drahmi (350 milyon TL.), 4 yıl içinde ise 2 milyar Drabmi (1 milyar 290 milyon TL.) harcandı. Yani vıllık yatınmımız yılda 300 milyonn bulnyor. Sorn Yunanistan'da ne kadar spor sahası vardır? Aslanidis Sunanistan'da bugün 239 spor sahası vardır. Bnnlann 155'i son Z yıl içinde yapıl^ı. Sorn Atletizm için tasanlannız nelerdir? Aslanidis l'nnan atletizmini ileri milletlerin atletizmine yetiş. tinnek, Sorn Balkan devletlerı ile ve bilhassa Türkiye ile spor temasları konusunda ne düşünüj'orsunuz? Aslanidis İlk hedefimiz Bal. kan devletleri ile spor temaslannı ı s ı ı I BOMCELL1 (Pero) 2 YIL ÖNCS İNŞA EDÎLEN MUDKRN TESİSLERDEN BİRİ: KAVALA STADI... nın inhisarında olan şeyler olmak. tan çıkmışlardır. Aslanidis bu ge. lışmeyı rfikkatle hazırlanan prog. ramlara bağlamaktadır. Aslanidis'i Cumhuriyet adına teşkilâttaki odasında ziyaret ettiğim zaman yine önemli işlerle meşguldü. Buna rağmen Türk gazetecısı olduğumu öğrenince sorularıma ce. vap vermeden edemedı. Sorn Sayın Aslanidis, ihtılâlden evvel ve sonra spor icin ne Türkiye ile de amacımız aynıdır. Soru Bır Balkan karması fikrıne ne diyorsunuz? Aslanidis Bir Balkan takımının mevdana gelmesi uznn u güç çalısma isteyen bir istir. Snnanistan böyle bir fikri memnnniyetle kar. sılar. Fakat şimdilik biraz erken elduğnnn düşünüyornm. Bilhassa atletizmde, bn sporu gelistirmek için böyle bir birleşmeye (Hmek fart. I B I GENÇLER BALKAN VOLEYBOL ŞAMPİYONASINDA TAKIMIMIZ SONUNCU OLDU LUKOVİÇ, (Özel) Gençler Balkan Voleybol Şampiyonası dün akşam sona ermiş ve takıınınuz sonuncu olmuştur. Dün akşam Yunanistan'a da yenilen Gençlerimiz, böylece sonunculuktan kurtulamamıjtır. ı S DIGER^POR HABERLERİ 6. SAYFADA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle