18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SATFA ALTI CUMHDRÎYET: 2 Ağustos 1971 1 Sarı Kırmızılılar ilk çalışmalarını saat 16.00'da Ali Sami Yen btadmda yapacaklaı 40 YIL ÖNCE ^llllılllllllliillllilllllillilllllılllliiliiiiilllllllllllliiiillllliiiiiiillliilliiiililllllllllllli AT YARIŞLARI SONUCU • • alatasaray, tstanbul'daki ilk çahşmasını bugün Ali Sami Yen Stadında yapacaktır Bu sabah Uludağ'dan Istanbul'a gelecek olan Sankırmızılı futbolcular, saat 16.00'<îa Bursa'da kampta bulunan v e çlnde de İstanbul Güreş Ajanı Mu = idmana çıkacaklardır. Ali Sazaffer Işık, güreş kampına gitmış s : Dünya Güreş Şampiyonasına hazırmi Yen'deki ilk çalışmayı Gave güreşçilerle konuşmuş, moralle s = lanan gureşçilerimizin form dulatasaray Yönetim Kurulu üye rini takviye etmiştir. Resimde, A ^ = rumlan iyıye gitmekte, ancak güleri de izleyeceklerdir. jan Muzaffer Işık, antrenör Adnan ^ = reşçüer kapalı salonda yapüan çaYurdaer v e güreşçüerden blr kıs SSS BURSA KAMPINDA lışmalann çok ağır oldugumı ifade SON GÜN mı muhabirimiz Feridun Evronos ^ ~ etmektedirler. Geçtlgimiz hafta 1 San.kırmızılılar, Uludağ'daoglu i l e bırhkte goruluyorlar. * • ki kamplarmın son günunu neşe içinde geçirmişlerdir. Sabah yorucu bir idman yapan Sankırmmlı futbolcular, oğleden sonra da dört takıma ayrılarak kafa İle voleybol oynamışlardır. KAMPIN NEŞESt: RİVALDİ Galatasaray'ın üludağ'daki idmanlan ağır geçmesine rağmen antrenör Bnan Bırch Arjantinli futbolcu Rivaldi 1. KOŞU: Canan 7, San • Kırmınlı rutbolculara zaman zaman eğlenceli oyunlar da yaptırmaktadır. kampın neşesi olmuştur. Sarı. G: 1.85 kırmızıh futbolculan hayli eğ2. KOŞU: Ender, Soydan, Külendîren Rivaldi söylediği şar çuk Jale, kılarla da dikkati çekmiştir. G: 1.85, P : 1502.85 3. KOŞU: Göztepeli, Nedtme, Futbol Hakemleri Birliği Emel 6, G: 1.45, P : 1.35 330 Başkanbğma tekrar 4. KOŞU: Tayfun, Aydan, Vau Gürer seçildi ban, G: 5.50, P : 130 120 KONYA Şehrimizde dün ya5. KOŞU: Tesaduf, Suvari, Hü püan Turkiye Futbol Hakemlecumhan, ri Birliği Genel Kurul KongreG: 7.85, P : 180 130 405 sinde esM Başkan MusUhittin 8. KOŞU: Akkor, Red Tigger. Gürer tekrar aynı göreve seçilTunç, miştir. G: 165, P : 105 105 105 Birliğin diğer üyeleri şunlar7. KOŞU: Bazoka, Canko, D a . dır: rius, Tank GÜRKAY * Osman Nuri Ertür, Ali Dura, G: 200, P : 140 140 Osman Yereşen, Galip Ertürk, 8. KOŞU: Ontheroack, Ugurus |U fün İstanbul Bölgesi dahilinde buHakkı Erişen, Kadri Ozan, Ispyo, Fenelon, ı lunan 1. Amatör Kümede 58, 2. Anumail Kunak, Tevfik Erbil. G: 145, P: 115 195 ' tö Kümede de 57 futbol tatamı buI Ağustosda başlayacak olan 9. KOŞU: Haber, Banker, Dar lunmaktadır. Her knlüp ortalama olarak I Uluslararası Cezmı Or Atlebe, ımmımınıııııiHiiiHnıı 16 kişilik bir kadro bolundursa 1840 sporcu tizm yanşmalarında îstanG: 370, P : 150 135 270 faalhet haiinde bulnnuyor demektir. bullu sporseverler ünlü Çek at2. İKtLl: 4/6 7.90 letleri ile Irak ve Alman atletleBunlar maçları devamınca yaz ve kış 3. tKlLt: 6 '3 7.45 rini izleme fırsatını bulacaklaraylannda çok uzak yerlerden spor yapnrak 4. İKtLÎ: 4/2 6.80 dır. Yanşmalar 27 dal üzerinden için çamur deryası içinde bnlunan, suları 5. İKİLt: 6 9 5.85 yapılacaktır. akmajan, sıcak doşn olmayan sahalara ko6. tKİLl: 2/3 3.20 jarlar. 7. İKİLÎ: 1/5 5.75 Atletizm Federasyonu tarafınBu kulüpler maddî imkânlar yoksunlu8. İKİLt: 1 5 435 dan büyiık önem verilen Cezmi fu i l | hiçbir zaman sporculann) bir araya 9. İKtLl: 1/5 3.45 Or yarışmalanna 18 Çek,' 12 Irak getiremezler. Mezkur kulüplerin pek azı lı ve ıki Almen atletl katılacakkendjpden yetişen veya spoı; |h^ya^ına, veda , X. ÇİFT£: 4/6 x*Bı . • tır. Dolmabahçe stadında yapılaetmiş esH sporculardan antrenör diye ya2. ÇIFTE: 4/9 32J» cak yarışmalar için Millî atletlerarlanırlar. Pek çoğunun çalışacak sahalan 3. ÇİFTE: 2/1 2.75 rimiz de hazırlanmaktadırlar. dahi yoktur. Bu kulüplerin maçlara çıkan 4. ÇlFTE: 1/1 430 kadrolannda oynayan oyuncnlar birbirleriFederasyon Ugilüerinin belirttiğine gore bu yarışmalar da atni ancafc sahada görürler. Hazırlık maçlannda letlerimizden rekorlar beklenHemen hemen çoğunda çalışma sistemi Birinci Lig takımlan mektedir. Dış pistlerde de dikdiye bir şey yoktur. Bu kulüpler maçlara katleri üzerlerine çeken Mehmet rakiplerini yendiler 1. Küme 20 Eylül 1970 tarihinde başlar, 3 Tümkan, Gürol Dmsel ve Ömer Şubat 1971 tarihinde bitirir. tkinci Küme Giray gibi atletlerin başarılı olaBirinci Turkiye Ligi takımlaise 13 Şubat 1971 tarihinde başlayarak 24 caklan tahmin edilmektedir. rından Vefa, Ankaragücu, Haziran 1971 tarihinde son verirler. Her ikl Samsunspor, Eskişehirspor ve kfimenin de maçlara senede beş ile yedi ay EREĞLÎ ŞEHİB STADININ YANISI, HASTALARIN RAHATLIKLA Bursaspor dun birer hazırhk ara vermesi icap etmektedir. Dolayısı ile YATAKLARINDAN MAÇLARI IZLEBAŞINDA YAP1LAN SIGORTA HAS karşılaşması yapnuşlardır. Vefa, bu müddet zarfında sporculann da kondisAltay: 1 Göztepe: 0 MELERİNÎ TEMİN EDECEKTIR. TANESİNDE YATAN HASTALAR kendi sahasında Kağıthane'yi yon ve ferdî kabiliyetlerinin (imkân bulanPOTOĞRAP, EREĞLİ ŞEHİR STADI BEDAVA MAÇ SEYREDEBÎLECEK10, Ankaragucü Sıncanspor'u îzmir Spor Yazarlan Kupalar hariç) yok olmasına sebep olmaktadır. İLE YANIBAŞINDAKI SİGORTA 81, Samsunspor . * Çarsam•> sının ilk maçında dün akşam LERDİR HASTANEDEKÎ BÜTÜN Maalesef bu sporculara hiç bir hususta HASTANESINİ GOSTERMEKTEba'yı 32, Eskışehirspor, Ank. Altay, Goztepe'yi Ayfer'ın 82. ODALARIN STADA DÖNÜK OLMAyarduncı olunamadığından iyi hocalar ve DİR. (Fotoğraf: THA) Derairspor'u 40 ve Bursaspor dakikada attığı golle 10 yenyöneticiler tarafından eğitilmediklerinden, ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• da PTT'yı 10 yenmişlerdir. mıstir. maçlarda hakemlere yerli yersiz karşı gelir, Istanbui Guieş Ajanı Millî giireşçilere başarı diledi 6. Saray bugün evine dönüyor 6 2 Ağustos 1932 Cumhuriyet Türk güzeline övgü letin güzeUert değil, Türk gOzeli bütün meşhur lâvanta, pudra, krem ve ru] fabrikalannı da mağlup etti. Keriman Hanım MUcat denen ilâhl heykeltraşın elinden çıkmış kusursuz vücı> ÜGÜNKÜ gazetemizde «Günün Akisleri» sütununda Yusuf Zıya Bey (Ortaç) şu satırlan yazmaktadın «Dün kızgın bir Temmua a t şanu içinde arzın vücudünü bir damar şebekesi ile saran telgraf tellerinin nabzı tek bir haberle çarptı: «Türk güzeli, dünya güzeli oldu». Kalbi bir vahyin sıtması ile çarpan radyolar, arzın kulaklanna hep bu müjdeyi haykırdı. Dünden beri Türkiyeyi hâlâ binbir gece masallannm rüyası içinde gören gafiller bile artık başında dünya güzellik tacını taşıyan bir Türk kıa olduğunu büiyorlar. Fakat Keriman Hsn'Tiin mağlup ettiği yalnız yirmi sekiz mil B dünde, güzellik müesseselerinin fâni tesellilerini taşunaya tenezzül etmiyen bir güzeldir. Boyalan ressana fırçasına. fcremlerl sıvaa malasına bırakarak bu Türk lozı bir avuç serin su Ha yıkanmış taze ve tabil çehresiyle bütün hakemlerin gbzlennl kamaştınyordu. Yüzlerini allı, yeşiUl renklerle Eyüp Sultan tefine çeviren asrm yapma bebekleri bu neticeden ibret almalıdırlar.» • DÜN «Türk Tarih Birlifi. Ynsuf Akçora Beyin baskanlığında Dolmabahçe Sarayında bir toplantı yapmış ve «Türk Tarihinin Ana Hatlan» kitabmın ilk kısunlarını tesbit etmiştir. BULMACİS bulunan sıvı, mahlul Kimyada, neonun «imgesl. 8 TERSt HintH dervls • Ardıçtan cekilen bir çestt rak.. 9 Içiçe dallar, cicekler v» şeklllerden ibaret bir süslem» tar. zı. YTJKABJDAN ASAĞIYA: 1 Bir hakkı bir yerden. bir kimseden ötekine baska yere geçirme veya futbolculann mevslmlnd» bir kulüpten başka kulübe geçmelerl. 2 Petrol damıtma tasfiy* yeri. 3 Bazı hallerde yuz, el v» ayaklarda görulen ilühapsız sijkin. lık Eski yazıda bir sekil. 4 Bir kumag Sevgili veya ucurum an. lamına. 5 Uluslararası trafilct* Turkive lsaretl • Zaman veya fiyat gosteren cetvel. 6 TERSt adale 7 Göı kapagının kenarınSOLDAN SAĞA: dakl kıllar • Kimyada servumun 1 Bir takım firmaların plya simgesL 8 îkl gey) birbisaya hâkim olmak için aralarında rinden ayıran yaptıkları anlaşma • tçlne sulu yiyecekler konulan mutfak esyası. uzaklık TER> 2 Çok uzaklardan gezni ucak haSİ blr Oimlz. ber veren cihaz Kocaman. 3 Çok güzel kadın veya önune geçil9 Canakmesi insan elinde olmıyan felâ • kale'de llce ket • Avnıpa'da blr ba$kent. 4 Günej ıjınlaTann vergisi yiyecek, içecek 5 Kimyada kalaym simgesi Talihrının ten herkesln payına duşen sey. 6 çarptıktan sos I5ik, gdzün nuru mânasına İkl Evvelld ra gorümü2« boruyu birbirine bağlayan Oçüncü bnlmacanın yansıyan «boru. 7 Icinde bir katı erimla haUediirala zelhgi. Geleceğin daha verimli oimasım saglamak için amatör fntbolcnları eğitmek lâzım B Cezmi Or fltletizm Yanşmalarına 32 yabancı katıîıyor 7: radyo 06.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.05 08.10 08.30 08.45 09.00 0920 09.40 10.05 1050 10.40 11.00 11.30 12.00 12.10 1255 12.40 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.30 14.45 15.05 15.30 16.00 16.15 16.30 16.45 Günaydm Köye haberler Turküler, oyun havalan Haberler, hava dunımu Bu sabahın melodıleri îstanbul'da bugün Reldâmlar Beraber şartalar Keman sololan Türküler Ev içm Şarkılar Arkası yann Çocuk bahçesi Hafif batı müzdğt Türküler Sabah konseri Şarkılar, saz eserlerl Haberler Turküler R. Müzik Orkestrası î. Çayırlı'dan şarkılar Haberler. Resmî Gazete Dans müziği Reklâmlar Hafif batı müziği A Ustün'den şarkılar Şan sololan Beraber, solo türküler Üsküdar MusiM Cemiyeü Batı dünyasmda müzik Türküler Barok müzik Oyun havalan Hafif batı müziği İSTANBUL 17.00 17.05 17.25 17.50 19.00 19.30 19.40 19.55 20.00 2050 20.40 21.00 21.10 22.00 22.45 23.00 23.55 24.00 16.55 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 21.45 22.00 22 30 23.00 24.00 00.30 01.00 Bedava maç seyredebilecekleı ' f 'Haberler K5y odası • " Karma f aslı Reklâmlar Haberler, hava durumu Reklâmlar Şarkılar Bir varmış Bu toprağın sesl Geçen hafta Piyano sololan 24 saatin olaylan TBMM'de geçen hafta Reklâmlar Haberler Gece konseri Onemli haberler Kapanış tSTANBÜL tE Açılış ve program Diskoteğimizden Küçük konser Gençlere müzik Senfonik müzik Hafif batı müzığt Pop dünyasından Akşarrj konsen Operaya gidelim Ülkelerin müziği The Mamas The Papas Operet melodileri Gece ve müzik Barok müzik Hafif batı müziği Program ve kapanış Ara haberler Z. Oğuz'dan türküler Çeşıtli müzi* Şarkılar Çocuk bahçesi S. Teğmen'den şarkılar Albümlerden seçmeler Ara haberler Yurttan sesler Köy odası Reklâmlar Haberler. hava durumu Reklâmlar Selçuk Sun Oçlüsü Şarkılar Geçen hafta rurküleı geçidl B u varmı* 24 saatin olaylan Mikrofonda tiyatro TBMM saaO Haberler Opera albümünden Gece müziği Önemli haberler Kapanış M. Erses'ten sarkılaı Haberler Sonat saati Şarkılar Y Çınar'dan türküler Hafif batı müziği sanatçılardan şarkılar rürküler Haberler Ince saz Köy odaa Haberler hava durumu Reklâmlaı M Kıiınçtan şarkılar \ilsass yann Halk müziği Korosu rürkçe melodiler Sir varmış 24 saatın olaylan KUçük Koro 3eçen oalts Oört sester rtırküler rBMM'nde geçen hafta R Birgit'ten şarkılar rürk müzığ) önemü haberler Kapanış tecavüz ederler. Rakiplerine küfür edip, kastî tekmeler atarlar. Çoğu oyundan atıhr. Ceza Kurulundan ceza alır ve spor hayatlan söner. Bunlann sebepleri tamamen bilgisizlik ve masum sporculann eğitim noksanlığıdır. Kısa haberler Federasyonca amatör kulüpler için açılacak kurstarda, önce futbol talimatı ve kaideler, saha içinde yapüması gereken hususlann belirtilmesi ve oyun içinde disipline çok önem verilmesinin öjjretilmesi gerekmektedir. Her amatör kulüp yöneticisinden bir kişinin açılacak kurslara katılması mecburi olmalıdır. Bu şahıslar da öğrendiklerini sporculara aşılamalıdırlar. Aynca amatörlüğü baltalayan sebeplerin başmda da kötü sonuç alan ikinci küme takımlarının, kümeden düşmemeleridir. Bu kulüplerin puan cetvelinde baş sıralan işgal edenleri hariç, maçlara gereken alâkayı göstermezler. Çoğu, maçlara gitmez. Lig sonuna yakın da anormal gol yemelerin önü alınamaz! Düşme korkusu olmadığından bu takunlar sezon sonuna yakın sahiya sekiz, dokuz kişi çıkarmaktan âcizdirler. Transfer hususunda da amatörler ayrüdıklan kulübe 120 lira ödemektedirler. Amatör sporculann profesyonel kulüplere transferlerinin ücretleri makulca arttınlmalı ve bu şekilde amatör kulüpler biraz olsun maddî imkânlara sahip olmalıdırlar. Sayın Spor Bakanının amatör sporculann gelecefi hakkında önemli kararlar almasını ve onlara yardımcı olarak ümitli yannlar temin etmesini candan arzn ederiz. • İ • FUTBOL Kâgıthane antrenorlugune IIhan Dravor getirümiştir. ö t e yandan yeni seçilen Yönetim Kurulunda Başkanlığa Naü Emrah, İkinci Başkanlığa Ramazan Delican, Genel Sekreterliğe Sezai Kula, Genel Kaptanlıga Lütfil Mol, Muhasip Üyeliğe Adnan Çiftoğlu, VeznedarUğa H. Akkoyunlu ve Kulüp Âmirlığine de Erol Kırma getirilmişlerdir. Fotoğrafta geçen yılın başarılı takunı Kâgıthane görülüyor. • FUTBOL Taçspor Kulübü yeni futbol sezonunu açmıştır. Taçspor'u bu yıl Hami Pazarbaşı çalıştıracaktır. • + • 2 • • • • • • • • • • • • • ••• • ••••••••••••»»•• Hüseyin efendinin fendi gençleri yendi (Baştarafı 8. Sayfada) Sonra antrenör Metüı Türel, futbolcıılardan Nedim, Muharrem, Sait, Erdal ve tümü hayran hayran izlediler bu gönlü genç adamı.. Once bir iki tur attı, kültürfizilı yaptı ve Raduloviç'i ters tarafa yatınrken heyecanını belli edıyordu boş tribünlere... Antrenmandan sonra sol ayağınm incildiğini hissetmişti. Öfkeyle öniindeki meşin toptan aldı hırsını.. Ve kendi kendine mınldandı; «Benden geçti artık ama oğlumu futbolcu yapacağım, yapamazsam Kuzbağlı Hüseyin demesinler bana». Vefa Stadını terkederken gtineş tepesine dikılmışti. Ayaklarının tıtredığini, merdivenlerden çıkarken hissetmişti. Bunaan böyle 5 yaşında ya\TUSunu futbol için yetiştireceğinı bir kez daha mırüdandı ve el sallıyarak terkctti Vefa'yı ve Vefalıları... SPOR TOTO SONUÇLflRl Kombinaspor D. Spor 12 Mart . Ilıca ld.O. Askale Palandöken 30 Ekim . Doğn Fener Van Genç. . Şen Genç. İki Nisan . Erekspor Aşkale . Kombinaspor Dağcıhk Doğnbeyazıt Ağnspor . Muratspor Kars Kalesi . Kars D. Ercis G. . Şen Genç. İki Nisan . Van Genç. Dofnspor . Palandöken AS (47 63 15 Harbije) 1 Korkunç Cinavet P. Davis RjS. 3 Herkesia SevgiUsi G. LoUobrifide BİS ASLI (46 70 01 Be?iktaş) 1 Sevgilim Artist Olunca E. Bora; B. Doruk. 2 Zorba K. Vargın; T. Par. ATLAS (44 08 35 Beyoiln) Mekılka 1970 Dünya Kupası DÜNYA (49 93 61 Beyo£ln) Sır KUpü L. Turner RIS CMEK (44 84 39 Beyoğlu) 1 Asi Kılıbık P. Nonet Bt. 2 Silâhlann Saati B. Garner Rİ rİTAS, (49 01 «6 Beyoğlu) Sonsuz İhtiras J. P. Belmondo • R. Fr. KEREM (49 01 66 Beyoğhı) 1 Tarzan Onnanlar Hâkimi M. Hanry RTS. 2 Kleopatra nın Oğlu M. Damon RTS. 3 Plâj Hovardası L. D. Funes RTS LALE (44 3S 95 Beyoğlu) tki Aşk Arasınd» U. Güçlü, F. KaranfU LEVENT (84 M n • 4. Levent) Kaktfir Ciçeü 1 Bergman RtS MI5TTK (46 15 14 Beşiktaş) 1 Kahraman ve Melike RTS. 2 Yumnrcaklann Savası J. Rlchard RTS ÖZLEM (44 47 33 Mecidiyeköy) 1 Mezanmı Taştan Oyun Beyaz Gttller (Beyaz Mendil) N. Sesigüzel; S. Güvenirgil. Z . Tibet F. Akın RÜYA (44 54 57 Beyoğlu) 1 Altın ve Aşk M. Soydan; M. Mutlu. 2 Cehennemde Şenlik Var Y. Koksal SARAY (44 16 56 Beyoğlu) 1 Vatan L'ğruna G. Ford RİS. 2 Paris Esrarı J. Maren B. Fr. StTE (47 69 47 Şişli) 1 Kartal Ynvası R. Burton; C. Eastnood . RtS. 2 Boyle Cıplak Nereye M. Ronet RİS SİNEMATEK: Bugnn gosteri yoktur. YENİ AR (49 64 72 Beyoğln) 1 Kara Leke T. Korel. 2 Kan \e Kurşun Y. Koksal YENİ MELEK (44 42 30 Beyoğlu) Yatak Hikâyesi M. Brando BİS BEYOGLU Doru; F. Cansel; 3 Geceler Yanm Oldu N. Sesiguzel HAKAN (23 42 33 K. Gümrük) 1 Yedi Kanlı Dolar A. Stefan RTS. 2 Çavusun S ı m R. Steger RTS İPEK (22 25 13 Çemberlitaş) Hong Kong'lu Kontes M. Brando RTS İSTANBUL (21 25 67 K. M. Paşa) 1 Filint Donüjo» J. Co born RTS. 2 H Kondor L. V. Cleef • RTS MARMARA (23 38 60 Beyazıt) 1 DenUaltı Xl, 3. Caan RTS. 2 l'znn Gemiler R. Widmark; S. Poitier RTS SİNEMA SUR (23 67 12 Topkapı) Tadilât dolayısîyle kapalı ŞAFAK (22 25 13 Çemberlitaş) 1 Uâhlar Konnjııyor S. Coreiano RTS. 2 İntikam Kasırgası C. Mitchel RTS YILDIZ (21 11 37) I KartaUarın Hücuınu RTS. 2 Bony ve Clayt RTS AS: (36 00 50 Kadıkdy) Belâlılar Alayı J. Blance . EIS ATLANTIK (55 43 70 Şaşkınbakkal) Hayat Yanşı R. Laııe . Rİ ERCAN (37 22 (\0 Kadıköy) Çalılıkta Aşk R. Burton . RTS HAKAN (36 96 89) 1 Kızıl Mas. ke İ. Atasoy 2 Çelik Bilek Y. Gencer; H. Darcan KEVT (36 96 12 • Kınltoprak) Yaralı Kadın P. Lemmon RI ÖZEN (36 99 94 Kadıköy) 1 Gurbet Turkusu İ. Günay. 2 Marko Paşa S. Alışık; Ç. Ilhan REKS (36 01 12 Kadıkdy) Tehlike Yakında P. Franklin RT SİNEMA 63 (55 06 84 Küçükyalı) Hak Mucadelesi D. Warncr A. Karinna . RİS SUNAR (33 06 18 tskudar) Sayaş Devleri F. Hunter . RTS SÜREYYA (36 06 82 Kadıköy) Ecel Kdprusü G. Segal RİS mln Yatağında Bir Erkek Var D. Day BTS. 2 Kenar Mahalle S. Poitier . RTS İNCIRDİBİ İNCt (Knmkapı) 1 Boyle Çıplak Nereye D. Reynolds RT. 2 Canavarın Oğlu T. Takashima KINAY (58 38 51 Caddebostan) Kiev'deki Adam A. Bates Rİ SARAY (Şehremini) 1 Cennette Bile Aifetmem C. Clark • RTS. 2 Kahreden Düşman P. Clark RTS SUATPARK (47 81 90 Beşiktas) 1 Gelin Kıı Maviş T. Toksoz; A. Okay R. 2 Elmacı Kadın. Y. Kenter; T. Toksöz R. SÜREYYA BAHÇE (36 06 82 Kadıköy) 1 Vefasız Kadın RTS. 2 Alaska FedaUeri RIS NÖBETÇİ ECZANELER • BAKIRKÖY: Sevki, Gun (Yeşilyurt); Tepeustü (K. Çekmece); Cennet; Merkez (Safrakoy); Osmaniye; Atakoy (Kanarya); Güngören; Haznedar (Bah. Evler) Başaran (Şirinevler) Esenler • BEŞİKTAS: Günseli, Derman, Yeni Şita (Ortakoy); Parlak (Ar. navutköy); Uğur (4. Levent) • BEYOĞLU: Galatasaray; Ayazuaşa; Hayreddin • EMİNÖNÜ: Bcşir Kemal; A* nadol; Demır; Divan A EYUP: Başaı; Merkez (Sağ. mal ); Saadet (Sağmal.); Yeni (Ramı: Levent (Süâhtar) • FATİH: Çarsamba; Özen; Topkapı: Memduh Tımur (Aksa • ray) Halk (Koca Mu. Pa.); Kara. denız (Kuç. Mu. Pa.) • GAZTOSMANPAŞA: Sarıgöy, Merkez (Kuçukkoy) • KADIKÖY: Mühürdar; Dörtyol; Murat; Coşkun (Şaş. Bak.): Goztepe Pınar (Bostancı) • KARAKÖY: Serna • KASIMPAŞA: Hılâl; Deva (Sutlüce) • SARIYER: Buyükdere TuUn; Tarabya • SİŞLt: Abide; Tokaloğlu; Çam: Ferücby; Inci (Mecidiyeköy) Ersan (Gultepe); Okmeydanı: Şifa (Çağlayan) • ÜSKÜDAR: Tunusbağı; 0 mit; Merkez (Cengelköy): Nur (Ümranlye) • ZEYTtNBURNU: Merkez KADIKÛY 06.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.07 08.37 09.00 0950 09.40 10.05 10.30 10.55 11.10 11.30 12 00 12.05 12.2b 12.30 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.35 14.45 05.55 06.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.05 0855 08.45 09.00 0950 09.45 10.00 10.05 10.30 11.00 1150 11.45 12.00 12.05 12.25 12.45 13.00 13.15 13.30 14.00 Günaydın 15.00 Köye habeTler 15.05 Sabah turküleri 1550 Haberler, hava durumu 15.45 Sabah müziği 16.05 Ankara'da bugün 1650 Sanatçüardan bırer şarkı 16.40 Türk hafif müziği 17.00 Ev için 17.05 Y. Ayhan'dan türküler Arkası yann 17.5C Şarkılar 19.00 Çeşıth müzik 19.30 Türküler 19.3b Şarkılar Konser saati 2()2>) Ara haberler N Yıimazdan türküler 20.4ü Re&lârmar 20.55 Beraber, solo şarkalar 2 . U 1Ü Haberler, Resmi Gazete 21.05 Hafif tnüzık 22.05 Reklâmlar 22.45 ö ğ l e konseri 23.00 23 45 Z. Taşkent'den şarkılar Plâklar arasında 23S5 0 . Başgül'den türküler 24.00 ANKARA İSTANBUL AYDDî (21 52 58 Çapa) 1 Öldüren Kim R. Taylor RTS. 2 Dostum Silâhımdır C. Heston RTS GÜNDEŞ (27 71 86 Şehzadebaşı) 1 Kahraman Korsan B. Lanchester BTS. 2 Sonsıız Aşk S. BergeT RTŞ. 3 Öldur ve Dua Et L. Castel RTS GLX: (37 71 «8 • K. Gümrük) I Şofor Dcyip Geçmeyta S. All5lk. 2 Erkek Glbl Ölenler Y. S'AZLIK SİNEMALAR BAHAR (45 35 98 . Mecidiyeköy) 1 Akrep Tuzağı D. Karahan t . Özen. 2 Hedefte Iki Kişi Y. Gencer BARBAROS (47 0* <9 Ortakdy) 1 Fadime F. Akın R. 2 Hancı S. Alışık BÜYUK StNEMA (46 57 33 . Gayrettepe) Hippi Aşkı V. Gasman RT ÇAMLISET (Ortaköy) 1 Anne. Açüış program 1455 Günaydın 15.00 Köye haberler 15.05 Şarlolar oyun havalan 15.3U Haberler hava durumu 15.50 Türküler geçıdi 16.05 Ege'de bugün 16 25 Sabah tçın müzik 16.45 O. Dçar'dan şarkılar 17.00 Turküler 17.05 Ev için 17.3(1 Şarkılar I9.(x Çocuk bahçesi 19.»> Haberler 19.4( Çeşitli halk müziğj 20.0( Konser saati 202i Beş ses Beş saz 2 . 1 04 Hafif baö müziği 2055 N. Erordan türkülej 21.no Haberler 21.1u Şartalar 2150 öğle müziği 2150 rürküler 22.06 Haberler Resm! Gazete 2255 Hafif müzik 23.00 Reklâmlar 2355 Küçük ttonser 24.00 IZ M I R
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle