09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA DÖRT ıCUMHURÎTElî 2 Ağustos 1971 IZA 18'ınde Esma ise 15'nv deydl Işıî, ışıl yanardı Esmanın gozlerı. Dısleri parlalc, temiz ve düzgündu. Saçları Kadın, kadındır her yerde. orgulu, yanaklan aldı. Guldu Okumuşu da kadındır, okuma mü, baskacaoa gülerdi. Ağladı mışı da, tezek toplayanı, tutün mı baskacana ağlardı. kıranı, toprak belleyenı, direksıEsma'nın babası yoksuldu. M3n kullananı, sabahın korur.de Bir karış toprakJan yoktu. Yılkalkıp fabrıkaya gıdeni, bebelere dadılık edeni, kalem tutara, lar boyu salt geçım kaynaklan sarkı soyleyenı . Kımı zaman ya çahşmak ormanda, va kaçak sevılir, kımi zaman sever, kimi odun kesmek ve satmak. Bekır efendi tek kızına gözunün içi zaman aldatır. aldatılır .. Koyde, çesme başıdır rutku gıbi bakardı. Esma'mn birkaç nun yuceldığı yer. Oğlan az ote koyden nasibi çıkmıştı ama, «daha yaşı küçük kaydıyla» geri dedır, kasketi, lâcıvert ceketinın sol üst cebme yerlestirdiği, ta çevrılmişti. Ama bunun arkasınrağı, aynası, gözlugü ve mendi aa başka bir gerçek yatıyordı. O gerçek de, Esma'mn ormanda lıvle. Sıgaranın yanışı bir başka çahsması, beşon kuruş kazanıp, btçımdedır, gozler, kaşlar bir evın katığına katkıda buhınubaşka bıcimdedır . suydu. Oysa koy yerinde 15'ıne «Kavunlan Irecep dönmü«. rız gıren kızlar hemen evlendmhr«skerden. <üjnlü Yamaçlardan dı.. Selma içhı atarmış derler » «Taruz o$'an. er oçlan Irecep, Bekır eiendı; şoyle eli, yüzü *plma"ya mt bakacakmıs » duzgun bir erkek fılân ıstetnı•I .. koynnt'en 65'lık Yakua vordu aslında. Hali vakti iyı oluıvr. O'ndan dınledık aşk ma lan, beşon donum toprağı bu•allatonı, o aeı gerçekleri. Bir lunan, bır baş okuzu, ıkı keç'sı •e*ıl çaın duyjTJsaUığından, kılo gudülen bır er kışı anyordu. netreleree otede. ınanarak, se Ama, Yunddağı koyluklierınde •orek. Sız de «iınler mısınız? boylesinı bulmak demek, deveyı Ak yakalı çuruklardan bırıydl hendekten atlatmak demekti... ^îıza Yumul â e Esma Yucel. 10 donum toprak dedigin ne <oy lçınde fîlırlenrmşlerdi, bil serun. E .. koyden Emm Huner, •uvup. «arnlnnşlerdı Kesıra ıkı baş ineği, uç douum toprağı nevsıminin hem en baslangıcm oldufundan A'lann en güzel kıta. evlenmt*yı knymuşlardı kafa7inı aldı be. Hele bakın şu Beanna .. kır efendmm yaptığı ışe. Koy AĞMURDAN ısla • nan toprak, ağaçlara inen bahar, o güzelim mavi, tüm giizele duyulan özlem, bir sevda türküsü her kişinin yürek kapısını çalar kimi zaman. Kimi zaman açarsınız o kapıyı, kimi zaman sunsıkı kaparsmız, tel örgüler mi gerersiniz, beton kahplar mı dökersiniz, yoksa sinir sisteminde değişfldik mi yaparsınız bilemem... Y R p r a: Hilcmet Ç e t i n k a y a ö ot j «tkimiz de çalışıru» sozclığü kulaktan, kulaga yayılmıştı. Gun. doğandan kalkıp, gun batanda eve donmek alın yazıiarıydı besbellı. ÎŞTE GELİNLİK ÇAĞINA GELMtŞ ÎKİ KÖTLÜ KIZI YORCCTJ BtR CAUŞMA GCNtJNCN AKSAMIND \ EVLERÎNE DÖNÜYORLAR. HER ŞETE RAĞMEN TEBESSCM ETMESİNİ UNUTMAMISLAR. (Fotoğraf: îlhan ARDA) Rıza ile Esma R Dedikoduya kurban giden iki sevgili B oturttu karşısına«11» gu... ITa irenl, nedir bn duydnklmnm?» «Gecevi beraber eeçirmi?!er hem. Arnı jatakta diyorlar, Rovanlar Nuriye, Rıza'yı sabah evBir dedikodu yayıldı den çıkarken BÖrmiiş, dizlerl tutmuyormus » «Ben de duydum H. Rıza MaSMA İse bu durumun farkmdaydı. Biliyordu Rıza is nisa çarşısına inmiv dört meîiese vermıyecekti. Bagınp ça re fistanlık almış. Ho^ıde nasıl fistanlık. Sömerbank mamuluvgıracak, belki elınden b:r kaza nıııs \U, al moru mor gız...> çıkacaktı. tşte bundan öturu, belki bır gün ormanda, «sen be «Ayağmda ilastik atakkabısı ni İstetme bubamdan vermez» « a ya Esma'mn, o'mı emmisi •r demıştı Esma. Bunu söylemis o\ almıs Rıza'nın...» ması akla gelen ılk ıhtımaldı. «Seviyo mn dersin Esma'yı Rıza"vı guç duruma düşurmek, Rıza RIZ » O'nu kaybermek istemiyordu.. «Sevivo ıaar, sevmese alır mı Sonra bır dedikodu aldı yurilki Neyini sever bu Esma'mn du. Kahvelerde, ormanda, yolda anlamadım. Üvendire çibi fiz, bayırda, tum klşıler sankım ış goziim aksın, de mi?» leri güçlen yokmuş gibı, Rıza •Göniil hu, feriman dinle m! ıle Esma'yı anlattılar. Neler de tiz . Toksa yanık mın Rıza' medıler, neler uydurmadılar. El ya?» kışı, vanına bin yalan kat;p, «Aman sen de . Ne vanık olabın anlattı ve belkım kurulacak ram. arpa bovlu. çavdar snratb yuvayı yıkülar. o^lana » «Ula RW Hatçe . Rıza, dfln Bövlesme aldı vurudü dedikoffce Esma'nm odasina firmis"» du. Çeşme başında soylenenler «Deme allasen Bellivdi, belE«ma'nm anasının kulagma çalivdi gız, gidi^inden belHydi hın lmdı. Yolda. bayırda soylenenzır oğianın, »Tnıra köstebek £İler babasının gozune battı. Bır bi .» gun Esma'yı çağırdı babası ve luk yerde boyle hayal man olsun delı derler. kurana, E ULCTUMSÜ bir ağırhk dol durdu Esma'mn gozlenni. Islak otlar gibi ürperdi yuıet;ı, bojnu bukuldü. Ikındi «u nesı sunsıcak avuçlannda korkuvu ınadma alıp götürdti . «Sana diyom ıçız, sana diyom, ne bu anlatılanla?..» Yorgun bır toprak, soluk bir yaprak güzelligıne dönüştü Esma tnce uzun parmakları bır soğüt tazelığinl yitirdı, dışleri kar aklığının içinde eridi. Gozlerı büvudukçe, büyüdu .. «Ana, ben Esma'sız Bedecem? Hakkuı helil et bana ... O da kayış kemerle cezaevinin helâsında kendını asarak in tıhar etmıştır. Turkuler yakılmıştır Rıza ve Esma ıçin. Ağlasılmıştır dovunulmüştur. Ve ak yakalı, kara dnluklü çocukları fotoğraflardan tamyıp, şurler duzup, aha boyle oykuler yazıp, bırlıkte korebe oynamıştır .. Ve oynamaya acaba devam edecek mıyız? YARIN:. Bu gece yansı bohçatu hazırla... Esm8, vermeyınce cevap, Bekır efendi sınırlendı. tki şamar afı ''ızune sonra bir tekme savurdu Aezma ne geldıyse soylpndı. «Ula çebertirim o deyvusıı, ula ölüsii vrm ohır, kiışa, kurta » deyıp, üstüne bir cıjara vaktı .. O gece ÖJÇ uyumadı Esma. Gozune uvku girmedi. Hasır ustunde, yorganı uzerıne çekti. Sağmda kıiçuk kardeşi. duvar dıbmde anası, babası yatıyordu. Bır teic yorgan orten dort can uvku>a dkldı.. Kovanlann Nurıye'nın hep anlattık!an böylecene yalan çıktı .. 68 Acı son IZA bır (jun karar verdi Esma'yı kaçırmava. Esma desen, zaten dunden gonullu. Bu ışın. olaca^ı • molacagı yok. O zaman, sevdıceğınle gıd9cek R Bır gun koy yennden oynadı. Beklr efendi üç arkadasıyla sılahlanıp ormana çıktı. Artık, kuş olup uçup jritmişti Esma ıle Rıza. Ara, sor. ama nafıle, ortada ne ız var, ne izlik. Gıdıp jandarmaya haber verdiler. Tam 6 gun sonra yakalandı Rıza ıle Esraa. Jandarmalar ikısını alıp getirdiler karakola. tfadeler almdı, kızın yaşı kuçuk olduğundan Rıza hapısi bovladı Ha, bu arada Esma, babasından korktufu için, «Benı Rıra zorla kaçırdı. ben o'nu sevmiyornm» diy» bır de. ıiade verdi. Bu arada, Bekır efendı yaptıgı işten memnun, kov yerinde alnı açık gezer o!du Kasılmasından, şovle her ak$am koy kahvesms gıdjp «Menüeketin ridisatından» sdz etmesmden bu durum anlaşılıyordu. Rıza damda, Esma ise evde, ömur dolduruyorlardı. Kışa gırerken, Ksma'ya bır talıp çıktı yakuı koylenn bırınden Dunürler geldı. glttı. Bekir efendmm o asık suratı güldu, «Tarın şehre inecetn, ttstanlık alıp gelem» demeye başiadı. Ama Esma'da nedense hıç çıt çıkmamava basladı. Kara yas ÖY VERİ.NDE eksık olur mu dedikodu? Yıne o bellı kışıler, sldılar verdıler. Esma, halen cutktınmuç Rıza'ya. Bır gun demıs kı Musa'nm gelını Elıf'e... Efendım dilm kemığı yok der, ama bunu Esma der mı acep.. 9 DtŞl BOND K öltun korktuğum kadar çirlon ve korkunç değilıniş: Halacığun fimdi yatagında tatlı, sakin bir uykuda... Yüzu dinlenmış ve gençlcşmış. Sız.. siz karar verin doktorcuğum. Dudaklannda rahat bîr gülumseme var. Acaba Hıutafa Beyle konnşup aclaştılar. ölürken o hain ve vcfasız sevgilisinı mi düşiin Simdilik bahçedeki küçuk ev dadı ile müştur? Son ncfesir.de onunU geçen guzel sabahçıvana ve kansına verılecek. Kosk kılitleatleri hatıriajarak mı can vermiştir? Baska nip anahtarın bın dadıda, ötekı Mustafa Bev. torlü olamaz: O kadar mutlu bir halı var ki... de kalacak ve Mustafa Bey hem onların aylıkAncelâ kolumdan çekerek beni dışarı al larını odemek, hem de eve bakmak ıçm arada dı. Halamdan guçlükle a\rıldım. Onun yanında bır Bakırkoy'e gelecek. iki ar sonra bız Istaniken yuzune ba>ran gozlrrle dalıp gitmiştim bul'a (eldiğimiz zaman kati bır karara varaama ondan uzaklasınca birdenbıre acı gerçek beni sarstı. (.oğsümden bır hıçkınk tastı, yaBn sözlere itıraz etmedim. Halataı kaybrtnaklarıma doğru yaşlar inmeğe başiadı. tikten sonra bütün bunlar ne kadar boştu! Ar Halamı artık hiç.. hiç görmiveceğim. tık buradap kaçmak, bu yerlerden uzaklaşmak Aynı saniyede bir gün, Doğan'la Boğaz'da isti>orum. Sevdiğim bu evin ncaklığı gıtti. bir kır kah\rsinde çav içerken radyodan din • lediğim türkünün bir mısraı akjıma geldi: Kemiklerım iisujor burada. Olüm Allahın emri, avrıbk olmasafdı! * ** Evet. onunla aramıza sonsuz avrılık girRoma ha\a alanında bızi Doğan karşıladı. misti. Ne yazık! Keşki hiç ounazsa daha iki, Yıguıı, bitkındım. Çantamı aldı, ranımda 'uhattâ bir buçuk sene rasasaydı da benim Is • rurken çoV ıçli, çok candan kopan bır sesle batanbul'^ dönii«ümö ve burava verleştiğimi görna şdyle dedi: teydü. Zavallıcık ne kadar sevinecekti. Seli'cığınt, sevgilım! Çok uzsdnüm. Ba Hayat sonsuz acüar, bazaa sonsoz haksızaırada senın yanında olmadığım ıjın kendıml hklarla doln. *' • ^.cr . Hrftcdemtyaniıut" " Halacığım, dünva vüzünde bana en yakın Şa^kın, saı,kın onun yüzfine baktım. Bana: olan insan öldü. tçimde büyiık bir boşluk var Sevgilim! şimdi. Ancelâ bu duvgumu anlamış olacak ki Demisti. Hayretımı görduğü halde aldırmasessizce vaklaştı. elimi tuttu. dt. Kbmi »ıkı sıkı tutrauş. bana »okulmuştu, Kızun. yavrum! kendimi pek tavallt, pek valnız bıssettiğim bir Basımı onun omnziına dayadım, ağladun. ânda gelen bn müsfik sozier ıçıme garıp bir tat. *** hhk, bir rahatlık *erdi. Çoktandır hızü çarpOnu alıp götürdüler. bvin tçı tanıdığun ve nuyan kalbim gdğsümde ve bütün damarlarımtanımadığım insanlarla dolmuştu. ttalya'dan da birden çarptı. hemen gelen Alberto'yn, Mnstaf» Bevi, Suna ile *** annesici cbzvaşlarınun perdesi arkasından gördüm. Günler.. geceler.. vıne piinler ve haftalar Şimdı ne olacak? Gece kulnbnnden çıkınca arkadaşların nepBunu aksam yemeğinde Alberto Ue MusUaı bır tarafa dağıldılar. Biz Doğan'la vurüduk. fa Be^e sormustum. Sevgili doktornm vanunda Çok dansetmekten yoruldugnm halde taknye kli. elimi bırakmıyordu. Beni çok görecegi gelbinmek istfmemistım. Ere yakın olan meydandiği, bana acıdığı, beni scvdiği belli idi. SoruIıkta Doğan: ma Mustafa Bey cevap verdi: Çek güzel bir gece, şu kanapede bıraı Bana kalırsa Günseli. varın «vukahnı raoturalım mı? dedi. jhnr. islerini ona havale eder ve iki gün »onra ttıraz etmek tstedım. Bırdenbire bu ışıklı da ttalra va dönersın Burada daha fazla kalSeceden korkmuştum. man için bir sebep vok. Yann erkenden fakiılteye gitmek var. Ancelâ başıyla onu tasdik etti. Alberto sa Roma'da son gunlenm benim İki hafta dece: sonra avrılacağtz. Sen neye karar verirsen onu yapacaf» Istanbnl'da rine beraber olmıjacak mıbiz. dedi. ytz? Ona gnlümseyerek baktun. Gözlerimden Koluma gırdi. benj kendine doğrn çektı. yaşlar boşanırken dudaklarun nasü gülümseye Ne olur Seli, kırma beni! biliyordu? (Arkas varl Dadı ile bahçnanı düsünmek lâzım bn evi.» Sozumö bıtıremedim. Hıçkınklarla boğuluyordum. «Ben Rıza için kara yaslara gomüldüm » Bır yandan devam edıyor Rıza'nın mahkemesı. Para yok avukat tutasın. Akü yok, gıdıp Esma'jT kandırasm. babasını kandırasın. Aslında kanar ya Esma, ama o hınzır baba... Ve venrler Esma"yı yakın koyden Ömer Zeytın'e. Teîlı duvağını gıyer Esma ve biner ata. Csunda Rıza, bır tutku, doyumsuz bır kavga gibı. Ak karanfıllerı gdrmemiştir Esma. Gorse sevmemıştır Bundan otilrü, ışte o gece. gerdek odasmda ar tufeğı ıle intıhar etmıştır. Tam Uç gun sonra Rıza duymuştur Esma'nm kenduu oldurdütünıi. Ak kâgıda anacığına şu mektubu yazmıstır: 38 Kendıne gelmege, uykusunu dağıtmağa çalısaralc doğruldu, yatağm ıçınde oturdu. Nerede bulunduğunu, saatJîrın kaçı gosterdiğinı bile farketmeyecek kadar uyku sersemıydı. «Ne var? Kim o?..» dıy» bağırdı. Venlen cevap tekerlek gürül tülen arasında kaybolup gitmistı. «Bılet kontrolu İçın gelmı» olsalar gerek ..» mye duşundu Moreau Gecenın bu saatınde böyle bir şey olur mu olmaz mı çeklınde bir sual aklının koşesınden bıle geçmemısti. Jabeke, yaptığı hınzır plân« da bu noktayı özellikle dikkate almıştı. Homurdanaraktan kalktı, ışığl yaktı, kapıva yaklâ^tı, kaoadı açtı: «Hay Allah kahretsın... Tam zamanını bulmuşsunuz bi let kontrolunun doğnısu ya..» Sesı sıkkındı... Küfıir etme. mek içın kendini zor tutuyordu. îlâve etti: «Evet... Allah kahretsin... Siri de bı...» Cümlesini bitiremedi. Korfcunç bir yumruğun suratına yoneldığını farketmiştl Ani bir davranışla yana dojru eğildi. Fakat yumruk yıne de boşa gitmemıştı, muthıs bır darbe seklınde yanağına ınmışti. Aynı «nda kapı önündekı sdam çevık bır hareketle kompartımana dalacaktı. Moreau bır hamle daha yaptı. Omuzu kapıya çarpmı?. kanadın kapanmasına yol açmıştı. Şımdi ne uyfcu tersemlıSi kalmıstı ne bır $ey Tepeden tırnaga toparlanmıs du; "~*^avdı, beklenmeyen zıyaretçinin lsmt rfe kısa ııired* göreceginden emındL Türkçes!: Sehbal AYGEN geçiiordu ÇunkC muştası vardı. Yumruâunu tam hedefe ındırmeğe muvaffak olduğu talsdırde hıç de ıvı sartlarla başlamavan saldırı, mukemme) bır sonuçla bıtebılırdı Fakat Moreau da bu çeşıt dl. konularda tecrubelı ve euçlu kuvvetlı bır adamdı. Jabek» Zıyaretin uzamaması ve kenişın bu tarafını hesaba katmadi aleyhıne sonuçlanmaması içın bır hamle daha yaptı, yas makla ne kadar vanıldığını biraz sonra antavacaktı tığın altındakı tabancaya davMoreau, «erbest durumdakl randı. sol kolunu. ha«mınm bovnuna Jabeke tehlıkeyl «ezınişti. dolayarak onu nefes«İ7 birakKavbedecek vakıt olmadıâıoı matc özere bır hamle daha vap anlıyordu. Moreau'nun üstüne mıstı Berıld ı«e onu saçlarınatladı. Benzer haüerde emekle dan kavravarak iudo numararin bo?a gıtmesı içın bır tett lannı «nriıran bır davranifla hata yeterdı de artardı bile. kendı ü=tünden «avurarak arO da maale^ef bu ilk hatayı za kava Tırlattı Kafasına okkalı ten ışlemış durumdavdı. Nlyebir tekme ırdırm»k üzerevken tı muştah yumrugunu Moreau' Moresu umulmariık bır çevıknun çenesme ıntfırmek, baygm lıkle tekrardan RVSÎS fırladı dusürmektı Fakat karşısmdakı Ikı taraf da karsısındakmın daha çevık davranmıs, yuroruhaklanması hıç de kolay olmafu yanagının en yumusak veyan ffüee ve kuvvete sahıp nne yemekle darbevı sadece yara alarak savuşturmuştu. durumda oldugunu farketmıstı Şımdı. $u daracık yerde, korMoreau. yumruk «allamak akunç bir kavganın patlak vemaci ıle kollannı başının hlreceği ve kıran kırana dövüşkaldırarsk Jabeke'yi mck 7orunda kalacağı gün glbl zasına buna e8re vazıvet slmaSa ZOTa«ikârdı. ladıkfan «onra tam eöbek hıMorpau'vu ehndeki tabancata^ına doSru bir tekme aitı. yı kullanama7 hale eetırmcic Çok ustaca blı n ranışti bu amacı ıle bılegınden ksvrayaHedefe rie tam i«abet kavdetrak böltneve doŞru ıteledi. elımıstl atıa Jahpk» rıafıfçı» eeni var gücö İle tahta bSlmeve n çekılme?^ muvaffak oMııîu vurdu Tabancs ver# dösmüsiçın bövuk hir Ptki «aSlsmartu tü Jabeke bir tekme sallavaRuna raSrnpn .laheke iki bukrak bunu vatagm altıns «avur l'im olara'< can harlı ile badu. Boylece avantaj kendısıne ğırmaktan kendini slam»nıst|, ' (Arkaaı var) Kompartımandakl ışık yetersizdi.. Yabancının suratını lylce göremıyor, kımın nesı ol» duŞunu da anlıvamıvordu Sal. ladığı yumruktan ve tçerıye dahs şeklınden buraya dostça nıyetierle gelmediği besbelliy TİFFANY JONES DEMİR VE İNŞAAT ARTIĞI MALZEME SATIŞI Muhtelıf kuturda normal ve Torçelik betonarme demırı ıle inşaat artığı çeşıtlı malzeme 9.8.1971 Pazartesi gunü saat 10'da Fatıh Daruşsafaka Lısesınde açık pa zarlık suretıvle satılacaktır. Pazarlığa katılmak ısteyenlerın 7 8 1971 Cumartesi gunü saat 13'e kadar Şışli HaIaskârga7i Caddesı No: 291 Kat: 6 da Daruşşafaka Cemiyetı Merkezme normal ve Torçelik Betonarme D e . mırı içın 10 000 lira nakıt, mşaat artığı çeşitlı malzemeler içın 5.000 lira nakıt teminat yatırmalan gereklidır. Demır ve malzeme pazarlık tanhine kadar her gun ı« saatlerl ıçınde Darusşafaka Lisesı ınşaat sahasında görülebılır. Malzemeler hakkmda bılgi ıçm Telefon: 21 31 98 Fazl» taf«ılât ıçm Telefon: 47 03 59 48 08 75 GARTH
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle