13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
nnıııııınnnıııınıniıııiüM 3 Csepel güzel oyununun karşılığını farklı aldı F. Bahçe ilk sınavda basansızdı: 03 San Lâcivertll futbolcuîar maç tan sonra yuhalandılar.. | | | | YEDEKTE BEKLEYENLER: Faruk, ı, Erdoğan, Savaş. S A T I L A N L A R ; Yüksel, Feridun, Bilgin, Tamer, Hidayet, Atılay, Harun, K. Aydın, Avramve Çeloviç Erhan GÜRER (Yuksel, Feridun, Bilgin, Aydın Boğalar, Faruk, Ekrem, Tamer, Hida. yet, Olcay, Atılay, Harun, Çeloviç)! almıştır. Bunlardan yalnız Ekrem v« Olcay takıma girebilmişlerdir. piyzaaya göz dıkmislerdır. Ne var K, dünyanm dört bir tarafına el atmalann» ragmen bugüne kadar yalnız Arjantinli Rinaldi ve Yugoslav LJubomir lle prensipte anlaşmışlar, fakat kesin mukavele ş STAD: Dolmabahçe HAKEMLER: Ertuğrul Dilek (7), Müfıt Sun (7), Mustafa Takımoğlu (7). CSEPEL: Fater (6) Vellai (6), Falludi (7), Gulyas (7), Sandor (6) Takacs (6), Losonosi (6), Peto (6) Varga (7>, Csordas (7), Kelleinen (7). FENERBAHÇE: Yavuz (7) (Datcu 6) Nıyazi (5) (Şükru 5), Yılmaz (6), Ercan (6), Tımuçın (5) (Levent 6) Fuat (6) (Tımuçın 5), Zıya (6), Cevher (5) (Serkan 5) Yaşar (6>, Osman (6), Canan (6) (Bulent 5). Erhan GÜRER enerbahçe ilk sınavınd* basansız bir fntbol göstermesine rağmen, ümitsiı de değildi. San.Ifici. vertlilerin basansızlıgın» neden olarak beş yeni fntbolcnnnn ilk kez bir araya selmfsi \e ba acemilikle Macar fntbolu öniine çıkması oldn. Osman ileride yalnu kalırken Canan birseyler yapmaya çalıştı. Cevber top kontrolundan nzak görnnüyor, Timnçin durdnrucu adam olmaktan nzak kalıyor du. Niyazi ise ileride takıma ve oyuna alışabileceğini çösterdi. Bütün bnnlann »onacunda da SanIâcivertliler maçtan sonra ynhalanıyorlardı. F 6 alatasaray*ın son üç yıl lçinde 5 mılyondan fazla transfer ücretı odeyerek aldığı 21 profesyonel futbolcusundan bugün yedısi takımda oynayabilmektedır. Geri kalan 14 futbolcu ya tekrar satılmış, ya da yedekte beklemiştir. 1970 transferi Geçen yıl büyük bir hamle yapan Galatasaraylı yoneticiler bir ay içinde transfere 2 milyon 560 bin lıra sarfederken Aydın, Tuncay, Metin, Ahmet, Savaş, Cengiz, Suphi, Erdoğan ve Avram'ı kadrolanna almışlardır. 30 bin lira Avram'a, 75 bin lıra da Errtoğan'a verilmesine rağmen geçen cezon bu futbolculardan yarar. lamlmamıştır. Saphi (110 bin), Cengii (375 bin), Savaş (150 bin) vo Ahmet ise takıma zaman zaman girebilmişlerdir. Kulüp Başkanlığına Selâhattin Beyazıt'ın gelmesinden sonra başlayan bu trtnafer çalı«masını 1969'da Turgart Ece. Faaü Köknar, Metin Ok. tay, 1970'de Oktay'm yerine Coşkun özan yapmışlardır. Bu yıl da aym kadro transferi yürütmüştür. dır. Daha çok genç futbolcuîar üzennde durulmuş, 8 transfer yapılmıştır. Bu futbolcuîar için de 975 bin lıra ödenmiştir. Çeşitli kulüplerden alınan Suat, K. Talât, Deniz, Cemal, Dmçer. Rasün, Yüdınm ve Tank'ın âurumlan da önümüzdeki futbol sezonunda ortaya çıkacaktır. SONTJÇ San • Kırmınh kufiip boylece üç transfer ayında 5 milyon 155 bin 700 lira harcamış olmaktadır Ekrem, Olcay, Aydm, Metm, Tuncay, Ahmet, devamlı oynayan oyuncular olarak göze çarpmışlardır. Bunun yanı sıra biten transfer ayı Galatasaray'ın kasasına satışlardan 860 bin lıra girmesiyle kapanmışür. 0 Fenerbahçe dün gece Csepel karşısında basarısız bir oynn çıkarmıs ve farklı mağlup olmnştur. Resimlerde, Osmanın bir atagı neticesiz kalırken (fistte) ve Serkan'ın bir şutunn Macar kalecisi tesirsiz hale getirirken (altta) görülfiyor. (Fotoğraüar: Alı ALAKUŞ) 1969 transferi 1969 transfer aymd'a San . Kırmızılı kulüp 1 milyon 620 bın 730 lira harcayarak 12 profesyonel futbolcu; Ve son Tetnmuz Geçen yüdan kadrolannı güçlendirdıklerine inanan Galatasaraylı yöneticiler, yerll futbolcudaa çok dıs llllli riperlı|ı V€ \ spoı foloğroft Ligin iki iddialı ekibinin ilk ciddi sınavı YflRISMASI Röportaj No: 11 BEŞIKTAŞ IST. SPOR B Transfer sona erdi En kârlı alış verişi yapan takım: Sarılâcivertlıler İlk sınavlarının ilk 20 dakıkasını yemsı, eskisı dahil buyuk bir heyecan içinde oynadılar. Csepel'ın kısa paslı ve hızlı oyunu ile Fenerbahçe defansına sık sık korkulu dakıkalar yaşatması, futbolculan telâşlandırıyordu. Bu oyun sekli ilk 20 dakika lurdü. Daha «onra Sarılâcivertliler dengeyl sağladılar. Fakat golü de bu arada yediler. Csepel'in sağ kanattan geliştirdiği akında yapılan orta kale dıbinde biten Kelleinen'ın ayağından meşin top Sarılâcıvertli kaleye gırdi. Bu dakikadan sonra Fenerbahçelılerın uzaktan denedikleri şut lar isabetsiz kalıyordu. 33. ö*akikada Yaşar'ın şutu boş kaleye girerken Csepel defansı tarafından çıkarıhyor, devrenın son dakikası içmde ıse Os man'ın iki rakıp oyuncu arasından attığı şut kornere gıderken, Sanlâcivertliler ilk yanyı 1.0 yenik kapatıyordu. İKİNCÎ TARI Sanlâcivertliler bir hızla ikincı yarıya girdiler. Sıksık Csepel kalesi onunde tehlıkeh olmaya basladılar. Ne var kı, golu atan Csepel oldu. 65 dakıkada frıkık atısından Takacs durumu 20 yaptı. Fenerbahçe'nın çabası sonuca gıtmezken, ustaca getırılen top Csordas'ın ayağından 3. Csepel golu olarak Sarılâcivertlı ağları bulrfu. Ve sonuç 90 dakika sonunda bu şeküde kihtlenlendi. Tekirdağ'da hakem öpüldü Ahmet ÇUHACI akem denen insanm çılesi, kufur, haka| ret, yuha... Dayak ve de ölüm korkusu çeke çeke devam ededursun, son günlerde yoğunlaşan hakem aleyhtarlığı geçici ve bulaşıcı hastalık gibi zincirleme tüm yurda yayılırken, Teklrdağda da buolara karşıt bir olay meydana geliyordu. BEŞİKTAŞ'IN 3 YENİ TİP FORMASI Evet sporseverler... Beşıktaş takunı futbolculan ba sezon yeşi] sahalarda üç tip forma giyerek mücadeTekırdağ Namık Kemal futbol stadında le edecektir. Teknik Direktör Gündöz Kılıç, yeni mevsim için yöneticilerden üç tip forma istemiş ve arzusn hemen gerçeklcştirilmiştir. Fotofrafta, K. Bülent'in giydi13 '2/1971 gıinü oynanan Saray (2) Çorluspor ği çubuk, Muzaffer'in takdim ettijji yellu ve Ahinet'in nrtına geçirdiği yeni forma(1) arasındaki amatör lig şampiyonluğunu lar görfilnyor... (Fotoğraf: AU ALAKUŞ) mühim derecede etkileyecek olan futbol maçının bitimtne 15 dakika kala, az önce takımınm tek golunu çıkaran Çorlusporlu îbrahime, rakibine yumruk sallaması sonucu oyun yönetmeni Ferruh Bakırcı tarafından oyun harici işareti verilince, takun arkadaşı solbek Vedatın orta hakemi F. Batarcı'ya doğru, süratle koştuğu gorffldü. Fakat heyhat! Vedat, futbol oyunu icat edildiğinden bu yana belld de dünya ftıbbol tarihinde ilk kea hakem denen insanın boynuna atlayıp sanlarak dakikalarcs onu Resimde bir bayrak değiştirilmesi göriilüyor... öpüyor.. Öpüyordu .. öpülen Fotoğrai: AU ALAKUŞ) de, kendini kurtarmaya bakmıyor, Ustelik halinden memnun görünüyor ve davranışıyİ.T.Ü.'lü basketbolcu la bu sahnemn uzamasmı âdeta lstiyordu. Takım arkaNuri nişanlandı daşını oyundan atürmamak için. Hakemi vumuşatmak ön Bu sene Teknik Oniversiteyı fikriyle de olsa, hakaret, stad KYK tarafından düzenlenen dir. Yanşma Optimİ5t sınıfmbitirerek Asistan olan ÎTÜ rnüdavimlerini degişik bir aAhmet Gogsn Kupası, dün ilk dan başlamış, sırasryla Finn Basketbol takımınm millî oyun kez olarak Bayrak yanşı şekçıdan etkileyerek. onlara 1 • 2 cusu Nuri Tan, önceki giln gü ve Snipe lle devam ederek linde yapılmış ve İYK birinci dakikalık da olsa tatlı anlar zide bir topluluk önünde yapı Dragon sınıfı tekne ile sona olmuştur. KYK'nün ikind gelyasatmış ve bu olayı futbolcu • lan törenle bayan Mlne Ayberk ermiştır. Yarış, uç saat 20 dıği j'anşmada MYK ve Fehakem aşkı espn deyimiyie ıle nlsanlanmıştır Evllliğe ilk nerbahçe dlskalifye edilmijlerdakika devam etmistir. nitelendirmislerdi'adımı atan gençlen Cunıhuri H eşikta? üe îstanbulspor ye rü sezonda ilk ciddi müsabakalarını bu gece Dolma bahçe Stadında saat 20'de yapa caktır. OSMAN: Geçen hafta iki ayn takım haMersin'den linde seyircisinin karşısına çıkan Siyah Beyazlüar ilk önem Fenerbahçe'ye. li sınavlan için bütün hazırük larını bitinniştir. Siyahbeyazlılar, Îstanbulspor karşısında maca şu onbirleri ıle baslayacaklardır: Sabri Asil, Mnstafa, Ihsan, Zekfrija . Tnsuf, Ergün, San. Iı . Mnzaffer, Boskoviç, Tnğ. ENDER: rnl. Eskişehir'den Bu geceki maç için Beşiktas Almanya'ya. antrenörü Kılıç, «Teni oynncolann eskilere ayak oydurup uydnramıyacağını göreceğiz» derken, Istanbulspor antrenoru Basri Dırımhlı, «Eksiklerimizi gördükten sonra konnşnruz» demiştır. • HAZIRLIK MAÇLARI . 1 Turkiye Liginin yeni takımı Giresunspor, bugun kendi sahasında Sebat Gençlik ve Rizespor iîe karşılaşacak, Ankaragücü, Sincanspor ve Hacettepe ile oynayacak, Eskişehir güçlü kadrosunu Esk. Demırspor karjismda deneyecek, Bolu ve Duzce geçen haftanın rovanşına çıkacaktır. • SPOR Yazarlan Kupası için Göztepe ve Altay, saat 20.30'cTa Alsancak'ta karşılaşacaklardır. # 1 8 2 ! Ağustos tarihlerınde Bulgaristan'da yapılacak Balkan Şampiyonasına hazırlanan Basketbol Millî Ta kımımız, 215 Ağustoa tarihlerı arasmda kampa girecektir. • TUGATTOLU GCneşspor Kulübunün genel kongresi 15 Ağnstos Pazar günü, saat 15.00'de Kulup Lokalinde yapılacak, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, bir hafta sonra avnı yerde tekrarlanacaktır. KISA... KISA... ERGÜN: G. Saray*dan Beşiktas'a. 16 Bınncı U g kulCbünün toplam olarak 10 milyon lira harcadığı transfer ayı dün resmen bıtmiş, bu süre içinde en kârlı transfen 18 futbolcu alan Beşıktaş yaparken, Izmır takımlarında hiçbir faalıyet görülmemıştır. Fenerbahçe büyük paralarla yıne transferin gözde kulübü olmuş, Beşıktaş ıkind ve üçuncü lıgde parlayan oyuneular üzerinde durmuş, Galatasaray son günlerde aldığı ıkl yabancı ıle dıkkatı çekmış, Istanbulspor kadrosunu bozmamış, Vefa ıse antrenör problemini çözümleyememıştir. Ankaragücü, genç takımdan yetişen oyuncuian kadrosuna alırken, Eskışehirspor Ender'ın bosluğunu Şevki'yı alarak doltfurmuş, Mersın îdmanyurdu 9 futbolcu almış, Bolu mevcutlarla yetinmiş, Samsun as elemanlan kaptırmış, Bursa genç oyunculara ümıt bağlamıştır. Gıresun ve Adanaspor son anda antrenör ve futbolcu problemlerini çözümlemıştir. Adanaspor da kalecı sorununu Güngör'ü alarak halletmıştır. Beşiktas'a giren Ergün, Fenerbahçe'ye transfer olan Osman ve Muharrem en pahalı transferler olarak dikkati çekmışlerdır. BİR YAZ GEGESI.. Abdülkadir Yücehnan Fenerbahçe'yi görmek için gittik, fakat Csepel'i seyrettik. Gerçi sahanın ortasında çalımın en güzeli bizdeydi, poznn en güzeli bizdeydi, fantezînin en güzeli bizdeydi. Fakat ne var ki, fntbol yoktu. Sezonnn ilk maçında görebildiğimiz kadan il e yeni transferlerden Osman en göz doldnranı idi. Niyazi ise futbol bilgisi ile Fenerbahçe'nin isine yarıyacak kalitedeydi. Fenerbahçe için söylenecek tek sey cesaretle böylesine kuvvetli ve iddialı bir ekiple mücadeleye çıkmasıydı. Bunnn yanı sıra, kondisyon bakımından da iyi not aldı. Ne var ki, yine kırsır futbolünü devam et. tirdi ve bn nedenle daha sezonnn ilk maçında taraftarlanmn protestosn ile • karsılandı. '••••••••••••••••••ııaaıiMMi I I I I I A H M E T GOGAN KUPASI BAYRAK YARIŞINI İ Y K KAZANDI I I I 5 10 20 30 40 50 100 lirahk: lirahk: lirahk: lirahk: lirahk: lirahk: lirahk: 2/4/2/2/1/1 2/410/2/2/1/1 2/410/2/12/1/1 2/4910/2/12/1/1 2/46910/2/12/1/1 2/467910/2/12/1/1 2/467910/2/12/1/12 TAHMİıYLER Minik ve Küçükler İstanbul Basketbol Şampiyonası başlıyor yet, candan tebrik eder. Basketbol Mınikler ve Küçükler îstanbul Şampiyonası bugun Kadıköy aviklıava basketbol » X h r f b İ k t 1. KOŞU: Favori Keyhan 3 2. KOŞU: Favori: Küçük Jale. Plâse: Ender 3. KOŞU: Favori: Göztepeli, Plâse: Emel 6 4. KOŞU: Favori: Aydan 1. Plâse: Tayfun 1 5. KOŞU: Favori: Ercğlu, Plâse: Süvari 1 Hanzade 3, Sürpriz: Tesadüf 2 6. KOŞU: Favori: Akkor. Plâse: Red Tigger . Tunç 1, Sürpriz: Busefal 7. KOŞU: Favori: Darius, Plâse: Bazoka 8. KOŞU: Favori: On The Rock, Plâse: ügauroj Pyo 9. KOŞU: Favori Haber 1. Plâse: Şüvcymel 17 Bankcr, • SPOR TOTO maçlannın sonuçları Kombinaspor 2 :Doğuspor: 2 12 Mart: 8 . Ilıca td. Ocagı: 1 33 Ekim: 2 . Doğn Fener: 5 Aşkale: 1 . Palandöken : 4 Van Gençlik: 0 Şen Genç.: 0 2 Nlsan : 0 . Erekspor : 1 Kan Kaled: 2 . Kars D.S.: Z
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle