20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Irakla Anlcara'da yapılacak olan müsabakalar için CemıTe 1 milyon 300 bin lira tekliieden Haddini bilen Kral Atletizm tokımımız tesbit edîldi Ankara'da 10 • 11 Temmuz tarıhleri arasmda yapılacak Türkiye • Irak atletizm yanşmaları için Milli Takımımiz tesbit edilmıştır. 19 dalda millî formayı giyecek olan atletlertmiz şunlardır: 100 ve 200 Metre: Ertuğnıl Oğulbulan, Ertün Erdol, 400 Metre: Fikret Üstünsoy, Melih Güneygıl, 800 Metre: Mehmet Tiimkan, Ali Erte, 1500 Metre: Mehmet Tümkan, Muharrem Dal kılıç, 5000 Metre: MuharTem Dalkılıç, Turgut Çam«r, 10 Bin Metre: Murat Taşçıoğlu, Musa Kalemoğlu, 110 Engelli: Nurullah Candan, Omer Giray, 400 Engelli: Cengiz Akıncı, Yümaz Karabacak, 3000 Engelli: Murat Taşçıoğlu, Omer Saltürk, Disk Atma: Ömer Çakır, Mehmet Huseyınoğlu, Gülle Atma: Tahsin Albayrak, Mehmet Hüseyinoğlu, Cınt Atma: Recep Kalender, Niyazl Erdoğan, Çeldç Atma: Nurullah îvak, Savaş Ağaçoğlu, Yüksek Atlama: Nurullah Candan, Murat Ayata, Uzun Atlama: Gürol Dinsel. Salih Mercan, Üç Adım Atlama: Aşkın Tuna, Attilâ Sivrl, Sınkla Atlama: ömer Giray, Tayfun Ayjün. 4x100 Bayrak: Ertuğnıl Ogulbulan, Ertün Erdöl, Sallh Mercan, Safter Karabağ, 4x400 Bayrak: Turgut Çamer, Melih Guneygil, Alı Erte, Fikret Üstunsoy. koydu!. ı Pele Brezîlya Millî takım antrenörlüğünü reddetti «Genç bir takımla işe başlamak gerekir» diyen Yıldız: «Macar galibiyetinden sonra sesiniz kesildi» Tassos VERGHİTSİS New York'tan yanyor eksika'dan tam bir yıl sonra dünya mn taçsız kıralı, yeşil sahalann unutulmaz kramponu Pele ile bu defa New Jersey'de karşı karşıya geldik. Dunyanın randevusuna sadık mıl leti İagilizlerdır ama, Taçsız Kıral Pele de randevusuna bir İngiliz gibi vaktınde gelmişti. Buluşma yerimız Roosevelt stadının 6oyunma odası idi. 1958 de Stock holmde, 1966'da Londra'da, 1970'de Meksika'da birçok defalar karşıkarşıya gel miştik, birçok konulan gbrüşüp tartışmıştık. Roosevelt Stadı Italyanlann çogunlukta bulundugu bir mahallede olduğu için stad bakımsızdı. Çoğu zaman soğuk suyu dahi bulamazdı bu sahada futbol oynayanlar. Tahta sandalyalarda oturduk birhkte taçsız kıral ile. Mütevazi idi yine. Zira unutmamıştı futbola başlamadan önce ayakkabı boyayarak ekmek yediği günleri. Trobıon Ironsfere imıo Brezllya milli takun antrenörlüğünü reddeden Pele; muhabirimiz Tassos Verghitsis ile görüşürken. Metin G. Saray'da kaldı # İzm. Spor Mustafa'yı bırakmiyor • F.Bahçe Miliç'e de göz dikti enerbahçe Cemil'ın transferi için İstanbulsporlu yoneticilerle anlasma zemini ararken, pıyasaya ilk kez çıkan Trabzonspor, Cemil için UOO.OOO lira gibi astronomik bir ücreti ortaya sürmtıştiır. Trabzonsporlu yönetıcilerden özcan Kırali, dün İstanbulsporlu yoneticilerle yaptığı görüşmede, Cemil için 1.300.000 lira ödemeye hazır olduklarını bildirmiştir. OSMAN MI, MİLİÇ Mİ? Fenerbahçe Kulübii Yönetim Kurulu Osman'm (M. 1. Yurdu) alınması konusunda ikiye bölünmüstür. Muharrem'in transferinden sonra bir kısım yöneticüer M. t. Yurdiu yöneticilerin kendılerini aldattığını iddia ederek Osman'm transferi ile öç alma yoluna gidilmesini isterken bir kısım yöneticüer de satışa girilmemesi tezini sarunmaktadırlar. Bu arada Adanaspor'un gozde Yugoslar futbolcusu Milıç'ı almak için yoneticiler çahşmalara başlamışlardır. Fenerbahçe Miliç için 500 bin lırayı gozden çıkarmıştır. METÎN (G. SABAY) tLE MUKAVELE YENILEDÎ Geçen yıl PTT'den kiralanan Metin dtin Galatasaraylı olmuştur. Metin iki yılhk mukavele karşılığı 125 bin lira almıştır. tZMİR'DE F; «Yılmaz'ı satıp takımı 2. Ug'e düsürenler sahnede. Mirası yedirmiyeceğis» diyen.,. Kaya Çilingiroğlu'mın yarattığı ve 1. Iigre gretirdiği CemU'Ii İstanbulspor takımı (yanda) ve milyon değerinde olan Cemil bir maçta gol atarken. M Kaya Çilingiroğlu sert konuştu: Tvrkiye Turvnun ardmdan Bugihıe defc böyle zaytf tur ofenamıstı A Bu defa başka sualler sordum siyah inciye. Futbolu kat'i mi? bırakacağın nkara'da bajlayıp istanbuTda şona eren 902 kılometrelik Ulutlararası Cumhurbaştaclıiı Turkiye Bisiklet Turu tam bir fiyasko ile kapan dı. Bisiklet Federasyonu Başkanı Necdet Baykut, tahsısatın azlığmı Ueri sürerek kısıntı yapaeağmı söylerken, 31 bisikletçi dâvet etti ve 83 yöneticiye gorev verdı. TURDAN NOTLAB: 9 Turun en başarüı bisikletçisi etaplar boyu san mayoju hiç çıkannayan Romen Ciocan Costantin, en teknlk pedal b e Boraen S«rjan VasUe idi. # Turun 8 etabından 4'ünü kazanabildik. Bu etaplarda 13 bisikletçimiz 10 Romen ve Bulgar pedalı ile başa çıkamadılar. # Federasyon Başkanı Necdet Baykut 8 etaptan ikisini izlcdi. Baykufun bisiklete olan ilgisi böylece açık olarak ortaya çıkmts oldu. # Turdan sonra ziyafetin olmadığa açıklanmasına rağmen, yöneticüer eş ve dostlarını Taksim'deki lüks bir otele dâvet etüler. Orada yenildi, ieildı ve oduller verüdi. 0 Tura katılan sporeu ve yöneticilere de ayrıca 204 . 300 lira fazla ücret ödendi. Ve zayıf ekiplerle yapılan tura yine eskisi gibi büyük paralar harcandı \e faydalı bir jönü de gözukmedi. Nizamettin YETİŞEN Birkaç haita sonra Yugosla^ya'ya karşı son defa Brezilya millî formasmı giyeceğım. Karanmı değiştirmem. Santosta ise 1973 jilına kadar ojTiayacağım. 1974 Dünya Kupasmda Brezilya millî Ukımının antrenörlüğü teklifine ne dersin? Ben haddini bilen bir insanım. Eğer antrenörlük yapacak isem önce müli takımdan değıl, genç bir takım dan işe başlamam gerekir. 1974 Dünya Kupası için ne dnşünüyorsun? Almanlar, tngilizler ve hattâ Italyanlar iddialı. Buna rağmen Brezilya yine favorıler arasmda. Fransa'da futbol oynayacağın dofru mn? Fransızlar ufacık birşeyi büyütürler. Doğru bir haber değıl. Türk fntboln hakkında ne bîliyorsnn? 1956'da Macarlan yenmiştiniz. Günlerce kafamdan çıkmadı Türklenn bu başarısı. Fakat o tariblen bu yana hiç sesiniz sedanız duyulmadı. Kahraman bir mület arada bir sesini duyunnalıdır.» Türkhr Turunu kazanan Romen Coııstantine İzmirspor Başkanı Necdet Türün, Mustafa'yı kat'i olarak vermıyeceklerini açıklarken Karşıyaka, Doğan, Onursal, ve Erdem ile mukavele yapKaya Çilinçiroğln mıştır. GtRESUN, 8 ELEMANLA ANLAŞTI GtRESUN Mülî Ligin yenl takımı Giresunspor, sekiz futbolcu ile anlaşmış, aynca takım kaptanı Erol'un da satılma masmı kararlaştırmıştır. Giresunspor, Galatasaray'dan Ayhan, Anksragiicü'nden BU yük îsmail, Beşıktas'tan Mehmet, Denizlıspor'dan Göran Gençlerbirliği'nden Büyük Tev fık, Feriköy'den Baykulla anlasmış, iç transferde ise Nacı ile 80 bin, Rahi ile de 30 bin liraya mukavele imzalamıştır. TRABZONSPOR ATAY tLE ANLAŞT1 TRABZON Trabzonspor Başkanı Suat Oyman, Atay*l8 150 bin liraya anlaştıklannı açık lamıştır. Trabzonspor, aynca Deniz.'.ıspor'd£n Büyük Bülent, Jübllesi ile ilşrill olarak bir basın tcplantısı Istanbulspor'dan Küçük Büyöneticilerden Emin Cankurtaran ile lent ve Petrolofis'ten Suavi ile cle mukavele imzalarnıştır. "Cemil giderse ist. Spor düşer,, » stanbulspor kulübü esM yöneticilerinden Doç. Dr. Kaya ÇUingiroğlu, Cemil'in transfer dedıkodulanna değınerek. «tstanbulspor'n döşümıüşlerdi, şimdi yine »ynt vola girdiler» demiştir. I Kaya Çllingıroğlu, CemilTa transferini Isüyenlerin Yümazi Fenerbahçe'ye satanlar olduğuna değinmış. «Yılmaz'ı Fenerbahçeye satıp, tstanbulspor'a liçden düşürmüşlerdi. Şimdi Ce mil'e el attılar. Yine Istanbut spor'u aynı yola itiyorlar. Bix Alpaslan, Cemil, K. Ahmet &• bi yıldız futbolculan bir aray» tetirip görevi teslim ederken, miras bıraktığunızı, emanetimizi korumalannı istemiştik. B H raktığımız takımın aldığı netice ortada. Şindi takımın her şeji Cemil'i satmak istiyorJar. Başkan Uayri Aydıner'in kati red cevabına rağmen diğer yönetim kurulu üyelerinin, Cemili satma konusundaki tutum'arıru benimsemiyorum» demiştir. düzenleyen Ogün Altıparmak dünkü toplantıda. • Yarın geceki futbol şöleninin programı açıklandı GENEL FERDIDE TÜRK SFORCLLARI Derecesi T. 24.12.58 A 24J5.45 A 34.15.57 A 2419.34 24.23.24 24.26.51 24.27 M 24.34.37 24.41.50 24.46.17 24.50.27 24.52.27 25.05.48 g \ Adı Soyadı n Erol Küçukbakırcı 2) Rifat Çalışkan 3 ı Mevlüt Bora 4) Seyıt Kırmızı 5) Erol Oztorun 6) Mehmet Buyükbekâr 7) Halun Ajtıç 8) Mehmet Goğüş 9) Ali Meşin 10) Feridun Tezbeşaran 11) Ereüment Gümrük 12) Niko Kıvırcık 13j Ergun Aget Klâs. 3 üncü ÜHİİİİİİİİİB İİİ 6. 8. 12. 14 cü A 10 cu B B B B C 13. 18. 19 cu Samsunsporla profesyonel mu kavele imzalayan Galatalı Sermet ve yöneticüer förülüyor... SAMSUNSPOR Samsunspor Istanbulspor'dan Muammer, Galata'dan Sermet, Çarşambaspor'dan Hüseyin, Samsun Yolspor'dan Adil ile anlaşmış, Barboros ve Hamdi ile de mukavele imzalamıştır. Ogun'un jubılesı ıçın "Romen Jer dün geldi enerbahçe Kulübü futbolculanndan Ogün Altıparmak dün T. Spor Yazarlan Derne ğinde bir basın toplantısı düzen liyerek futbolu bırakma karannı ve jübile programını açıkmamış ve «Fenerbahçe ve meşin yu varlaktan aynlmam zor olacak» demiştir. Millî futbolcunun açıkladığına göre yann Dolmabahçe stadmda yapılacak jübüe programı şöyledir: 18.30 Fenerbhçe . Galatasaray (Eski şöhretler) 19.45 Harp Okulunun şöstensi 20.30 Fenerbahçe Şöhretlef karması Jübile maçında oynayacak olan Romen futbolcular dün saat 11.30 da uçakla Istanbul'a gelmiş lerdir. İon Nunweiller, kardeşi Radu Nunweiller, Romanya millî tafcı raının 23 yaşındaki takım kapt? nı Dinu Cornel, Lucescu ve Dumitraehe'nin bulunduğu kafileyi Ogün ve takım arkadaşı Numan karşılamışlardır. Ogün, Sasu'nun yann saat 16.45 de geleceğini söylemiştir. A 20. ^^P *%?<• o|ffi f«( '^™ t B 22. C 23 c ü C 24 cü Her turda olduğu gibi en çok «' sempati toplayan Çalışkan "•' omozlarda , < F Balkan Bisiklet Şampiyonasına 2 fakımla iştirak edeceğiz 16 Temmuz'da Buigaristan'da yapılacak Balkan Şampiyonasına Bisiklet Millî Takımımıa iki ekiple katılacaktır. Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Ro> manya ve Yugoslavya'njn ıstirak edeceği turnuvaya Romanya tek bisikletçi, diğer ülkeler işe bırer takımla iştirak edecekrir. SAMPrrONANIN PROGRAMI ŞÖYLEDİR: 16 Temmuz 100 kilometre, ta» kım saate karşı. 18 Temmuz 150 kilometre kriteıyum. Basketbol A Millî Takımı gençleştirildi Balkan Şampiyonası kadrosunda f Erdal ve Kozluca yok 1822 Ağustos 1971 tarıhlerinde Bulgaristan'ın Vidın şenrinde yapılacak 12. Balkan Basketbol Şampiyonasına hanrlanan Milli Basketbol Takımımiz, yann Fenerbahçe Sosyal Tesislermde kamŞENGtN pa girecektır. Balkan Şampiyonasına genç basketbolcularla ka(Kadro dısı) tılmak ısteyen milli takım yoneticılen, Fenerbahçe'deki kondisyon kampına Şengun, Erdal ve Hüseyin Kozluca gibi millî takım gediklilerini çağırmamışlardır. 20 Temmuz'a kadar devam edecek olan kamp 1.0 Kars Kalesi Kars Demirspor çaUşmaları millî takun tel:nik 2 Ihca İdman Ocağı Erzurum Demirspor direktörü Yalçın Granit, antre0 İki Nısan V«n Gençlık nor Mehmet Baturalp, menajer 1 Erekspor Ercış Bir Nisan Raif Durak'm sorumluluğu al1 Erzurum Dağcılık Üç Temmuz 2 Kombinaspo/ E r j . n » Demırspor ..; Ereış Gençlik Erekspor Van Gençlik Erciş Bir Nisan Dağcıhk G.K Dofubeyazıt G K Ağrıspor G K Muratspor G K Otuz Ekim Dogu Fener YEDEK MAÇLAR : Kombınaspoı ı .ınler Onıki M a r t t \ Tepınıu/ A ş k a l e h ^ ı a n Uh*ıl..< 0 1 1 ' lıl Snırriptrlıjı Spırfotofrafı YARISMASI Tasnif başladı CÜMHURİTETin okurlan arasmda açmış olduğu (EN GÜZEL SPOR FOTOGRAFI VE EN GÜZEL SPOR RÖPORTAJI YARISMASI) sonuçlanmıştır. Büyük ilgi toplayan bu yanşmaya katılan okurlanmızm göndermiş olduklan eserler tasnif edilmekte olup, hafta içinde küçük jüriye sunvlacaktır. Küçük jüriden geçen ve büyük jüriye gidecek eserlerin sahipleri ise gazetemizin spor sahifesinde yayınlanacaktır. Büyük jürinin klâsmana soka cağı eserler dereceye girememiş olsa dahi spor sahifesinde yayınlana cafc ve bu eserierin srhiplerine telif ücreti öd«necektir. ROMEN FUTBOLCÜLAR DÜN GELDİ FİFA Asbaşkanı Taylantlı Tor Torsak îannak, Irak dönüşü Istanbnl'daki Futbol Federasyonu bürosunu ziyaret etmiştir. Gayriresmî ziyarette bulunan Tor Torsak îannak, Futbol Federasyonu Sözcüsü Nazım Özbay'Ia bir süre görüsmüstur. Fotoğrafta. Özbay, Yannak ve Futbol Federasyonu Bürosu Müdürü Remzi Tosyalıoğlu görülüyor.. FİFA ASBAŞKANI Balkan Şampiyonasına fcatıİacak bisikletçilerimiz şunlardır: Rıfat Çalışkan, Merlut Bora, Seyyıt Kırmızı, Erol Kücükb». kırcı. Mehmet Buyükbekâr, Mehmet Göğüs, Haliıa Aytıç, Feridun Tezbaşaran veya Ercument Gümrük. . Cumhuriyet'in Toio tahmîni 4.. KISA.. KISA.. KISA*. Kl • EREGLt Karadeniz Ereğlispor'un yn lık kongresi dün yapılmış ve başkanlığa telcraı Hüseyin Şendağ seçilmiştir. • MADRİT Barselona önceld pün Valen ciya'yı 43 yenerek İspanya Kupa Şampiyonı olmuştur. ÎMaçın normal süresi 32 berabere ka panmış, ancak temdittc Valenciya'nın bir g o < lüne mukabil iki gol atmayı bayaran Barseloııa karşılaşmadan çalip aynlmıstır. • Maltepe Günejspor'un ba^arılı müdafaa o. > uncularudan Vehbi Bağeıya UUnbul'un çeşitli kulupleri ^anında Anadolııdan da tekliflcr gclmektedir. 3 büjük kuliip idmanlanna dâvet edilen genr (utbolcn en uysun çartlan hazırlayan kulübü tercih edeceğini söylemiştir. Kondisyon kampına davet <* l l e n basketboi miUÎ takım Kemal, Nuri, Reşat, Zeki, Hii *eJ™ Alp, Cihat (ITÜ); Semilı, Fuat, Nosret (G. Saray); S«rdar, AU (Kolej;: lzzet, Firu/ (Altay); Necmi (Besikiaş); Ba« tal (A. Ordu): Ban? (M. Gücü>: Aydııı ( D s l Spor): ÎNadir (Sefaersper; \e t e ı o a n ( t BahçeJ. • ESKİŞE HİR Eskise hırspor Yöne tım Kurulu dür yaptığı acıkla mayla Abdul lah Matay'ı an trenörlüğe, Ay , [ dın Begiter'ı de fahri teknık dı rektörlüğe çe , ; firmiştir. • GİKESUN Ciıresunspor'un Türkiye U gine çıkmasından sonra Bölge Müdürlüğu Şe hır Stadinın gemşletılmesi için taalıyete geç mış ve 40 bin kişilık iki ek tnbün dana vapua cağını açıklamıştır. Fotoğrafta. Gıresun Stadı Korüluvor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle