09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Siyah Beyazlılar ilk maçlannda göz doldurdular Birinciliği BESKTAS Takım kaptaru Sanlı, penaltıdan ilk folft Beyoflmspor filelerine gönderirken. (Fotoğraf: AU Alakuş) sezona bol golle girdi BEŞtKTAŞ: Aydın (8) • Hüsnfl (8), Mustafa (8), thsan (7), Ahmet (8) • Davut (8), Bosko\iç (7). Sanlı (6), (Cemal S) • Muzaffer (6), (Bülent 6), Nihat (7), Kahraman (8). BEYOGLUSPOR: Hüsnü (4) Recep (6), Payida (5), Osman (4), Ali (5) Hayri (4), Ferruh (8), Necmi (6) Sadık (S), Sabri (4), Mustafa (4). BEYOĞLUSPOR'U 60 YENEN KARAKARTALLARIN GOLLERİNİ SANLI 3, MUZAFFER, BOSKOVİÇ VE BÜLENT ATTILAR YENİ TRANSFERLER GÜZEL OYNADILAR Yelken Federasyonu rica ile işbaşında durnyor Akdeniz Oyunlannın arefesinde üyeler arasrnda meydana gelen anlaşmazhğı Başkan Alpdoğan giderdi elken Federasyonu uyeleri arasında kopmalar başlamıştır. Akdeniz Oyunlan öncesinda meydana gelen Federasyon içindeki bu anl£şmaziıgın büyümemesi, çaUşmaların durmaması için Başkan Fethl Alpdoğan, ricalarla arkadaşlarını durdurmaktadır. Federasyonun baa Uyeleri, Başkan Alpdoğan'ın özel işleri nedeniyle çalışmalann büyül kısmını Genel Sekreter Macit Buluç'a bıraktığını, O'nun da kımseye danışmadan İşleri yürüttüğünU ileri sürmektedırler. Bu arada, Asbaşkan Cahit Nasman'm Istanbul'da Genel Sekreter Buluç'un da tzmir'de olması nedeniyle Federasyon çalısmalan üzerinde bağlanu kurulmadığından yakınan diğer üyeler, teknik konularda da fikir almaksızın kararlar verildiğinl söylemektedirler. Bu durumu yakınen bilen Başkan Feüıi Alpdoğan, bir süreden Deri Federasyondan aynlmak İsteyen Teknik Üye Rauf Korol Ue Mütehassıs üye Fahrı Nişli'nin ricalarla Akdenu Oyunlanna kadar görevde kalma sını sağlamaktadır. Dün bir rekor daha taran Rok san Okao yarıştan sonra. Y Trabzon büyüklerde grup şampiyonu oldu Turgııt GÜNGÖR eşiktas, sezonun ilk hazırlık maçmı dün Şeref Stadında yapmıs ve Beyoğluspor'u 60 jenmiştir. Siyah Beyazlı takım maç boyunca hırslı ve arzulu bir fut bol ortaya koymuş, bol bol alluşlannuştır. Özellikle ilk yarı da çıkardığı oyunla sonuca gitmiş, nitekim de bu devrede 4 gol atmıştır. Siyah Beyazlı futbolcular içinde kaleci Aydın, Boskoviç, Mustafa ve Kahraman çıkardıklan güzel oyunla dikkati çekmişlerdir. Karşılaşmanın ilk golünü San lı 8. dakikada penaltıdan atmıştır. 15. dakikada Muzaffer durumu 24 yaptıktan sonra gene Sanlı (dakika 28 ve 38) golleri 4'e çıkarmıstır. tkinci yarıda Beyoğluspor'un sertliğe başvurması oyunu durdurmuş, fakat 78. dakikada Boskoviç, 86. dakikada da Bülent'in golleri ile Siyah . Beyazlılar sahadan 60 galıp ayrümışlardır. B G. Saraı'da teknik direklöriik paylaşılamıyor ECEtekadamolmak istiyor ^ Coskun özan'nın kulüpten aynlmakta karartı ojnası, Teknik Direktörlük konusunu tam bir çıkmaza sokmustur. Teknik Direktör olmak isteyen Turgan Ece'nin bu goreve geürümesi kuvvetlerurken aday olarak da Metin Oktay, Turgay Şeren ve Bülent Eken gösterilmektedir. BEGtTER'E ÖZENME tsk.şehirspor Yönetim Kurulunda görev aldıktan sonra Teknik Direktörluge getjnlen Aydın Begıter'm arkasından Turgan Ece de böyle bir gorcv için afırlığını koymuştur. özan'nın bugunkü maaşından beşbin lira fazla bir Ucret talep etmesl de Başkan Beyaat taratından olumlu karşılarunayınca Ece içjn fırsat dojÇmustur.. Beyaat'ın, özan'nın fazla üeret istegini kabul etmeyeceği ve G. Saraym her çeyi gördtiğU Ece' yi teknik cirektörlüğe getireceği de anlasılmaktadır. ECE VE OKTAY Coşkur. Özan'dan bosalacak yere dışandan bir aday olarak Metin Oktay gösterilmektedir. Ne var ki, Turgan Ece ile Metin Oktay arasındakı bir para meselesinden doğan mahkemelik durum bu ihtlmali zayıflatmaktadır. Buna ragmea Ece'yi kongrede listeye aldıran Oktay"ın nas'l bir yön takip edeceği henüz bilinmemektedir. TURGAY ŞEREN Teknik DirektoTİük üzerinde bir isim daha Turgay Şeren'dir. Kuvvetle üzerinde durulan Şeren'ın de Başkan Beyazıt ile aynı dUşünce içınae olmadığı söylenmektedir. VE BÜLENT EKEN Eskı Adanaspor antrenörü Bülent Eken de San • Kıımızılı çevrelerde Teknik Direktör olaraıî istemnektedır. Eken'in bu göreve getirilmesı Başkan Beyazıt ile anlaşmasina baglıdır. PROBLEMÎ BEîAZIT ÇÖZECEK San Kırmızılı kulüpteki bu çıkmazı Başkan Selâhattin Beyazıt çbzümleyecektır. Beyazıt, ya Turgan Ece'yı Yönetim Kurulunda pasif bir göreve alarak, takımla ilgisini kesecek ve bir Teknik Direktör bulacak, ya da bu göreve Ece' yi getırecektır. San Krrmızüı kulüpten aynlmak isteyen Özan'nın yerine Ece'den başka Oktay, Şeren ve Eken de aday olarak gösteriliyor. Roksan Okan girdiği her yarışta rekor kırıyor Fenerbahçe'nin Bolu'da son günü İlk gün hakkı yenen Pahiya, dün 200 m. serbestte 2.42.1'lik derecesiyle Türkiye rekorunu yeniledi. lınalıada'da dun de devam edılen Türkiye Kuı'üplerarası Puanh Yüzme Birinciliginin üçün•cu ve sonuncu günunde Roksan Okan kuralı bozmadı. Şimdıye kadar her gün bir rekor kıran Okan, dün de 200 M. Kanşık Ferdi'de 2.58J ile bir Türkiye Rekorunu daha eskitmiş oldu. Şampıyonanın ilk gunünde bir rekoru sayılmayan genç yüzücü Hur Pahiya ise bunun acısını dun 200 M. Serbestte kırdığı rekorl» çjkardı (2.42.1). Dün yapüan yanşmalarda birind olan yüzücüler şunlardır: 200 M. Serbest Erkek Gençler: üğur Iskender (Hatay) 2.30. 200 M. Serbest Erkek Büyüklcr: Ahmet Bozdoğan (Adana) 2.13.4. 200 M. Serbest Bayan Gençler: Nur Pahiya (Adalar) 2.42.1 YTR. 200 M. Serbest Bayan Büyükler: Eser Aktulga (ÎYt) 2.47.8. 200 M. Kanşık Ferdî Erkek Gençler: Pandeli Pnçelskı (Adalar) 258^. 200 M. Kanşık Ferdî Erkek Büyükler: Ümit Oğuzoğlu (Adalar) 2.43^. 200 M. Kanşık Ferdî Bayan Gençler: Nur Pahiya (Adalar) 3.09.6. 200 M. Kanşık Ferdî Bayan Büyükler: Roksan Okan (ÎYİ) 2.53.3 YTR. 100 M. Kurbağalama Erkek Gençler: Rıza Akat (Adana) 1.28.2. 100 M. Knrbağalama Erkek Büyükler: Faruk Morkal (Adana) 1.16.4. 100 M. Kurbağalama Bayan Gençler: Nukhet Turharj (Galatasaray) 1.37.3. 100 M. Knrbağalama Bayan Büyükler: Ayşegül Onar (Galatasaray) 153^3. STAD: Eskişehir sehir. HAKEMLER: Halit Gerçekrr (6), Erol Ayaktaş (6), Mustafa Kuşak (6), ESKİŞEHİRSPOR (Beyas tttam): Fuat (6) • Şükrü (?), Yenal (6) • Atillâ (5), Talât (7), Nuri (6) • Vedat (6), Necmi (7), Metin (6), Hfidai (6), Ahmet (6). Eskişehir Demirspor: Doğan a) Cemalettin (7), îlhan (6) Ayhan (6), Cenap (6), Bedri (51 Turhan (6), Orhan (5), Mehmet (7), Osman (6), B. Meh met (7). Goller: Turhan (Dk. 5£), Hüdai (Dk. 54). Eskişehirspor'un yeni transfer lerinden meydana gelen takım, Eskişehir Demirspor Ue 11 berabere kalmıştır. Eskişehir ilk hazırlık maçında 11 berabere kaldı Şampiyonlnk dedigin.. I K Yalçın PEKŞEN MURTAZA VODİNAL Boluspor'un sezonu açışında Kiraz, Aytaç'a başanlar dilerken. Kadri EİRAZ Doğan ÖNER LVKOVİÇ, (Bulgaristan) Genç Voleybol Milli Takımı, Çarşamba günü baslayacak BalAtlıspor KulübünUn düzenlediği «Çelenk Kupası» kan Şampiyonası için Lukoviç'binicilık musabakalarınm ikincı günunde, ilk mude Bulgar takımı ile beraber ça sabakada Metın Kanlık (Lavla), Tunç Çapa (Kaplışmaktadır. Romanya, Bulgarislan), Erhan Yücel (Aslangücü) yarışmayı hatasız tan, Yugoslavya, Yunanistan ve olarak bitirerek binnci olmuşlardır. İkıncı ilk Türkiye"nin katılacağı Balkan sınıf musabakasında ise Fevzı Atabek ile Ali Gençler Voleybol Sampiyonasın Kermen 62 sanıyede hatasız yanşmayı kapayınca da takımımız, Semih, Muhsin, birinciliği bolüşmusleruır. Günün 3. yanşında Sedat, Sükrü, Nizamettin, Oryine Fevzi Atabek, önder isimlı atıyla hatasız bihan, Dünya, YUdınm, Serhat, rinci olmuştur. Potoğrafta, dünkü musabakalarda Yusuf, Feyza, Şemi kadrosuyla oynayacaktır Engin Tamdemir, yarışma sırasında gorülüyor... Genç Milli voleybol takımımız Bulgarlarla beraber cahşıyor « ÇELENK KUPASI » Altı takımı Şampiyonluğa namzet gösterdi 1971 1972 futbol sezonuna ilk giren Fenerbahçe. bugün Abant golu kıyılarından Kadıkoy açıklarının sisli deniz kenarına geliyor» Teknik Direktor Sabri Kiraz'm yönetimindeki Sarı Lâcivertli futbol ordusu 10 gün süren dağ krosuna böylece veda ediyor. İşte bir çalışma sonrası Bolu Şehır Stadında görüştüğümüz Sabri Kiraz'ın 10 sorumuza verdiği cevaplar: « Fenerbahçe'nin sezonu Abant gölü kıyılannda ve tabiatın kucağındaki omıanlık bir yerde açması sezon başında futbolcular için çok faydalı oluyor.» « Abant'a sportif tesisler yapılması çok yerinde olur. Burası tam istenilen ve aranılaıı bir yer.^ « Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerin çok yerinde olacağına inanıyorum. Bu düşün ceyle transfer yaptık.» • Fuafın kampa gelmeyişi, sezon başında herkesi üzdü. Fakat son gün gelerek öziır diledi ve arkadaşlanna katıldı. Bundan sonraki çalışmalannuza iştirak edecektir.» • Bu yü hedefîmiz şampiyonluktur. Fakat öteki takunlann da gayesi aynı olduğu için işimiz zorlaşıyor. Biitün hesaplan ince yaparak şampiyonluk için oynayaca« Bu yü şampiyonluğmı id dialı takımlan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Eskişehirspor, Bursaspor, Göztepe ve Ankaragücü'dür.. Bu takım lar şampiyonluğa tesir edecek maçlar çıkaracaktır.» Geçen yü çalıştırdığım Ankaragücü bu yıl daha iyi sonuç alacaktır. Ben bu inancı taşıyorum^ « Beşiktaş'ın giristiği trans fer faaliyeti çok yerinde v e faydalı olmuştur. Bunnn semeresi Iig maçlannda da gözükecektir.» « Bola'da olduğumuz için konufiıyorum, Boluspor'un bu konuşrnak için zaman çok erkendir.» • Fcncrbahçeli taraftarla rımızdan istediğuniz hiç bir şey yoktur. Onlar bize her Istediğimizi verdiler. Shndi sıra bizim onlann istediğinl vermemize geliyor^ y& Ugdeki durnrau konusunda BALIKESİR'DE Türkiye Kuluplerarası C Grubu puanlı yüzme yarışları, Balıkesir yüzme havuzunda ıki gün siıren müsabakalardan sonra sonuçlanmış ve büyüklerde Trabzonspor. gençlerde Konya Yolspor şampiyon olarak B Gnıbuna geçmişlerdir. Yanşmaların tekn^k sonuçları şoyledir: lllll llll RÖPORTAJ YARIŞMASI: 5 ^^ İ AMATORUN ÇILESI kı eskisi gibi diye düşündum. Şakaîaşıyordu çocuklar.. Kapıyı açtrm ve ıçeri girdım. İçerıde öylesine köklii arkadaşlık, samımî hava esıyordu ki kendimi eskisinin verdığı bir alışkanlikla bu havaya kaptmverdim.. Hepsi buyük bir içtenlikle «Hoşgeldin» dedıler.. Bızim devreolen Kaptan, Panço Mehmet, Çavuş Ali, Tuncay™ Hepsı etrafımı çevırdıler.. Kendimi hâlâ futbol oynuyor sandım.. Düşüncelerimden sıynlır gıbi olduğum bir anda çpcuklarm eşofmansi2 olduğunu gördüm. Buz gibi havada ve ya&mur altında öylesine çıplak çıkacaklardı antrenmana.. Gerçi biz de çok çıkmıştık, ama yine de dayanamayıp kaptanıma soruverdim.. « Hâlâ eşofman alınmadı mı, kaptan?» Kaptanm yüzü şoyle bir dalgalandı, gogüs geçirerek: < Hayır Altı üstü amatör kulübün, amatör futboleulanyız. Federasyondan 5 kuruş yardım gelmediği gibi 5 • 10 kuruş hasılâtı da Bölge Müdürlüğünün kasasuıa bırakıyoruz. Bu durnmda Idarecîler her yıl eşofman, ayakkabı, forma, ?ort alamıyorlar.» Şöyle bir duvarlara göz attım Ne şerefli bir maziye sahipti.. îste şu bayraklar da bunu ispat etmiyor rnuydu? Malatya Demirspor'dan ürfa Gençlik'e... Diyarbakır Yıldızspor'dan Erzincan Şekerspor'a.. Gaziantep Şehreküstü'den Tarsus îdmanyurdu'na.. Bunlar şereüi mazinin birer ternsilcileriydiler. Ya kaybolan kupalar? DOLAPSIZ ODA Soyunacak dolaplan yoktu.. Emektar askılar hâlâ eski vazifelerini görüyorlardı.. Tahta nalınlar, beton zerninde derin yankılar yapıyordu.. Dahnıştım. Kaptan bunu farketmiş olacak ki: « Hadi soyunmuyor musun Cemal?» dedi... «...noln formayı verirseniz soyunurum.» Gülüstük. Nefesim kesilircesine heyecanlanmıştım Elbıselerımi çıkarırken ellerim tıtriyordu.. Az sonra hazırdım.. Kramponumdaki çivi ayağıma battığı halde ışaretle toplandık. Oncelerı hafif gelen antrenman dakikalar geçtıkçe hızını arttmyordu.. Oyle bir an geldi kı artık dayanamayacağımı anladım.. Esldden edindiğimiz alışkanlıkla kaptandan izin istedım ve onlan saha kenannda seyretmeye başladım.. Hepsi gencecik filizlerdi.. Başlannda antrenör yoktu» (Bu vazifeyi yıllardanberi kaptan yapar) Malıetne yoktu. (Senede bir defaya mansus şort, ayakkabı vs. alınır.) Tesis yoktu. İstenildiği zaman sahadan faydalanamıyorlardı.. Bölge Müdurlüğü sırt çevirmişti. Daha neler neler?.. Bütün bu irnkânsızhklar içinde onlan spor yapmaya yönelten kuvvet neydi? Tek = kelimelik bir cevap: AMATÖRLÜK. == İşte bakın şimdl kondüsyon çalışmaları = = nı bitirdiler. 20 genç 5 top için sıra bekli ^ S yor.. Izgarasız ve eskimiş, yırtalmaya yüz ~ tutmuş ayakkabılarla, suyla daha da ağırlaş ~~mış, yamru yumru toplara öylesine vuru = yorlardı ki, top bavada ısbk çalarak güdüm:^ lü bir roket gıbi hedefine yöneliyordu.. Amatör hırs ve azim Var mı böyle bir nesne diye profesyonel baylar acaba biç kendileri ^ ^ = ni yokladılar mı? Ne gezer?= naCT Meslek edinmiştir ama sadıkfrnir 1 =: & zım değil midir?. Hayır™ Putbol yan bir = gelirdir onlar için.. Birer mirasyedidirler onlar.. Asıl meslekleri eğlence yerlerinde ho ZZZ vardalık yapmaktır. ^ Bir ara kaptan yanıma geldi. Yîlzündeki 2 E tebessüm hâlâ eksik değüdi.. « Ya işte bSy ~ j le hâlâ eski tas eski hamam» dedi.. Birden = s : duşların rezaletl geldi aklıma, sormadan = edemedlm. Zs: « Duşlar ne halde?» Bir tuhaf gülüyordu şimdi.. Yüzü mâna = (Devamı 7. Sarfada) S ^ := 2 rekor sahibi Feridun Aybars'a ödülünü verirken.. basası Cemal TUNCER EĞİTİMDE ÎLKOKCLU OKUMADAN, ORTA DERECELİ OKULA NASO, GÎDILMEZSE, SPORDA DA AMATÖRLÜK, tLKOKUL SATILMAKTADIR.. FUTBOLCU VETA GENEL BİR DEYİMLE SPORCU tLK DEFA KİTLE HALtNDE AKKADAŞLIĞ1, KİTLE HALİNDE ÇALIŞMAYI, AMATÖRLÜK MÜESSESESÎNDE ÖĞREN'İR. BEN DE BUNU ÖGRENMEK İÇİN DAHA AÇIK BİR İFADEYLE tLK DVRAK OU.VN SPORUMU2UN A>1ATÖRLERININ ÇEK TîGl SIKINTILARI, KATLANDIKLARI EZtiTTLERt BÎR NEBZE OLSUN GÖZLERÎNÎZİN ÖNÜNE SEREBILMEK IÇİN AŞAGlDA SUNACAĞEM B Ö P O R TAJI KALEME ALDEM.. slak kaldırımda, pardesüme bürünmüş, dudaklarnnın arasındaki sigaradan dei n nefesler çekerek ılgıs ılgıs yağan yağmurun altında «Şehir Stadyumu»na doğru hızla yürüyorum.. Görmek istiyordum, içinden çıktığım yuva bâlâ eskı durumda mıydı? Yoksa malzeme bollaşmış, futbolcu futbol oynayabilme ünkânlanna kavuşturulabilmiş miydi? Ben ikinci şıkkın gerçekleşmesini daha çok istiyordum. Bu düşünceler arasında kapalı trübünün altmdakı soyunma odasına doğru gıderken, futbolcu olarak girdığim ilk günkü heyecanı tekrar yaşadım. Yanaklanm al al olıruş, kalbım heyecanla zonkluyordu. Bir süre kapıyı açmadan durdum, heyecanım dınsın diye bekledim tcerden sesler gelivordu. Tıp I r. 400 m. Serbest Gençler: Abdullah Gülseren (K. Yolspor) 6.42.8, Büyükler: Miraç Koç CTrabzon) 5.49.7. 200 m. Ferdî Kanşık Gençler: Mesut Yavrucuk (Ank. Ring Ih > 3.30.0, Büyükler. Mehmet Ge dık (Ank. Ring İhtisas) 3.18^. 100 m. Kelebek Gençler: Mahmut Ganın fürfaspor) 1.52.2, Büjükler: Turgut Bilen (Trabzon) 1.34.0. 4X100 Serbest Bayrak Gençler: Konya Yolspor 6.14.0, Büyükler: Trabzon 5.02.2. 100 m. Serbest Gençler: Abdullah Gülseren (Kon. Yolspor) 119 8, Büyükler. Miraç Koç (Trab zon) 1.08.4. 1«« m. Klâsik Kurbağalama Gençler: Cevat Düzel (Konya Yolspor) 1.35.5. Büyükler: Sinan Baymdır (Trabzon) 1.31.4. 4X100 Kanşık Bayrak Gençler. Ürfa Sağlıkspor 6.37.0. Büyükler: Trabzonspor 6.00.3. 1500 m. Serbest Büyüklen Mehroet Gedik (Ank. Ring Ih.) 25.52.1, Gençler: Turgut Bilen tTrabzon) 28.57 2. 200 m. Kurbağalama Büyükler: Sinan Bayındır (Trabzon) 3.23.9, Gençler: Bekir Durak (Urfaspor) 3.32.0. 160 m. Sırtüstü Gençler: Mustafa Erdem CUrfa Sağlık) 1.37^, Büyükler: Sinan Bayındır (Trab zon) 1J1.6. 20» m. Kelebek Gençler: Mahmut Göncü (ürfa Sağlıkspor) 4.165, Büyüklen Cumhur Dilen (Trabzon) 3.42.6. 200 m. Serbest Gençler: Abdullah Gülseren (Kon.'Yolspor) 3.05.0, Büyükler: Miraç Koç (Trab zon) 2.45.2. 200 m. Sırtüstü Gençler: Mustafa Erdem COrfa Sağlıkspor) 3.33.0, Büyükler: Yıldınm Saldıraner (Ank R. th.) 3.21.5. 400 m. Kanşık Ferdî Büyük: Mehmet Gedik (Ank. Ring th.) 7^5.8 4X2t» Serbest Bayrak Gençler: Urfa Sağlık spor 14.49.2, Büvükler: Trabzonspor 12.05.8. GENEL KLÂSMAN BÜYÜKLER: (T) Trabzonspor 3811 puan (T) Ankara Ring thtisas 1744 puan. • GENEL KLÂSMAN GENÇLER: (T) Konya Yolspor 1071 puan. (2) Urfaspor 677 puan. Günlerdir kalplerimiz Eskişehirde yapı)a<ak NATO Hava Tatbikatınıo «BEST HİT» tsabetli Vunış adıyU simgelenen Hava yanşlannda; havarılanmızm heyecanı ile kalplerimiz kanatlannıakta, b»şan dilekleriraizi bir an olsun kendilerinden uzak tntmamaktaydık... 7ira, bu öylesine bir yanşmadır ki... Bir ayağı yerde, dlğeri boşlnğun maviliklerinde bir başına kalmış, her şeyi bendinden isteyen, yardımsız ve bfiyük maharet, cesaret ve bilgiyi öngören, kişiden s«,n gayret bekleyen bir spor türfidür. En küçük bir dikkatsizliğin, ya da ihmalin sporcuyu onulmaz ri.sklere ve belki de sonsuzluğun derinliklerine terk etmiyeceğıni biç kimse önceden bilemez İşte bireyden böylesine büyük bir yetişmişük, moral yüksekliği ve bireyi oluşturan tüm organlarda tam ve ahenkli çalışma nitelik ve niceliği arıyan, hata ve kü payı kusuru dani hiç ve aslâ af etmiyen bu spor sahiplerinin başarılannı minnet ve şükranla anmak ve de alkışlamak ber spor severin görevidir de... Çünkü, makine ve iTi.<an iküisini en iyi biçunde bir eün değeceği bir düğmede olumlu yönteme iletmek, cvrerün biçliği içinde ve tek başına kalmamn cür'et ve cesaretini kendine arkadaş yaparak topuyla, tüfeğiyle hedefe yanümadan ve yalpa yapmadan vunıp yoketmek, sonra kıvanç ve utkunuo \er diği heyecan tutkusuyla bir daha bir daha değişik hedef lere aynı tadı tattırmak spor culuğun en alâsı ve en özenüenidir. Mademki, insanın yalma kalınca bir şeyler yapmak, kendini iyi ve güzele ve başanlı olmağa dofnı yetiştirmek ve kişilik kazanmak için baş vuracağı tek yol spordur. O halde bu yolda tüm duyu ve maddî yetenehleri en güzel biçimde olnştoran, mavi boşluklarda istedıği gibi kol atan amacına gereği gibi ulaşan «BEST HİTVçi havaci kahraman ve sporculann şahane sonuç ve finisi de elbette göğüslerimizi çatlatacak biçimde olur... j Niğdespor üçüncü lige girmek istjyor NİĞDE Niğdespor Kulübi Başkanı Dr. Suat Sönmez, Başbakan Nihat Erim Ue GençlU ve Spor Bakanı Sezai Ergun'u z yaret ederek, Niğdespor'un Ü > çüncü Türkiye Ligine alınmas için ricada bulunaeaktır. Pelesiz Brezilya Paraguay'ı 10 yendi RİO DE JANEtRO Brezü; Milli Takımı, Pele'nin aynlışın dan sonra oynadığı ikinci mül maçında Paraguay'ı 10 yenmiş tir. Pele'siz Brezilya, bıından ön ceki maçta ise Macar milli takı mı ile 00 berabere kalmıştı. Gerson'un en iyi oyuncu ola rak sivrildiği maçın tek golün 40 dakikada Claudiomiro kaj detmiştir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle