09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
BIR ŞAMPİYONLUĞUN 1970 . 1971 FUTBOL. SEZONUNU ŞAMPÎYONLUKLA KA PAYAN G. SARAY LTLAR, ANKARADA P.T.T.'YI 71 YENDİKTEN S O N RA «M U T L U 3ON.UN SEVİNCİNİ YA Türk futboluna bir yön vermesi için I Romanya'dan getirileu PETRESCU: ŞARLAD KEN "AFRİKALILAR gibi futbol oynuyorsunuz,, 9 YURDUMUZDAKİ ANT RENÖRLERİN HOCASINA GÖRE TÜRK TAKIMLARI FUTBOL OYNAMAK İÇİN DEĞİL GOL AT MAK İÇİN OYNUYORLAR Yalçın PEKŞEN 5 Muzaffer ve Ekrem bir sezon boyu takımının her maçında oynadı Şampiyonluk zirvesini 2668 dakika sonra eline geçiren SanKırmızüı takunın yorucu lig maratonu sonunda ortaya koyduğu başarılı bilânço O G B M A Y P G. Saray'ın ŞampiyoDİnğa yadırganmadı Halit DERİNGÖR 1971 MİIÜ Lig maçlan sonunda Galatasaray şampiyon oldu. Bu sonuç hiç de yadırganacak bir sonuç değildir. Lig maçlanndan evvel yapılan hazırlık maçlannda Iterek kamu efkânnın, gerekse basının favorisi Galatasaraydı. Geçen sene şampiyonhıjh» kaybedrn Galatasaray, bu sene yaslı oyuncularuı teılııe yenilerinin, ve oynıyacafı yer lerin karakterine cöre oyrnıcu transfer etmek karanna varmıştı. Nitekim ba düşüncelerinde başarılı oldular. Mesrlâ Metin'in saf aeık olarak alınması Galatasaravd» sağ açık problemini halletti. Galatasarayda sol açık problemi yoktu. L'ğur yaşlı olmasına rafmen Tiirkiye ölçülerine göre modern futbol ov namak isteyen çalışkan bir oyuncu idi. Bu iki oyuncunun ortasına konan Gökmen ise futbol bilgisizliği vanında miicadeleci ve dağıtıeı r.iteliğiyle ileri üçlünün vazgeçilmez bir santrfonı oldu. Orta üçlüyü teşki! edecek oyunculardan Ahmet. Olcay, Mehmet, Ayhan ve Savaş gibi futbolcuiar da ovnadıklan maçlarda başarılı oldular. Geri dörtlünün Ekrem, Tuncay, Muzaffer ve Avdından seçilmesi de ivi bir düşünce olmuştur. Bu hatta Muzaffer hariç üçünün veni ovuncu olması düşünülürse bu başan kendiliğinden ortava çıkar. Acaba Galatasaray bu dereee önem ıerdiği ve pahalı transfer yaptığı bu mevsimde istenilen şekilde randıman ver miş midir? Buna hic düşünmeden verilecek cevap havırdır. Yukarıda basarı diye bahsettiğimiz olavlar 1970 • 1971 yılındaki rakip takımların durumuna göredir. Hatırlanacash gibi hazırlık maçlartnda çok iyi sonuçlar alan Galatasarav. liç maclannın hemen basında Bursaspora 20 venilmesijle spor severleri endiseve sevk etmişti. Bundan sonra da kazandığı maçlar ümit edildiRİ çekilde oyunlarla elde edilnıedi. Daha doğrusu bu derece transfer vapan Galatasaray Türk futboluna ait özeUigi jröstermeye basladı. Yani istikrarsız futbol oynadı. Liglerde o derece inis çıkıs yapması somıçta kıl payı farkia şampiyon olmasına sebep oldu. Bu durum belkî de Galatasarann oyıınculannın tecröbesizlijHnden doğdu. Bütun arzumuz bu derece transfer yapan Galatasaravın daha istikrarlı ve transfer yapamıvan takıralardan daha farklı olma sını görmekti. Işte Galatasaray şampiyon olurken bu arzumuz gerçekleşemedi ve Türk fntboln bn şampiyonlukla bir şey kazanmadı. PETRESCU Görüşterini açıkladı. 30 17 8 5 51 18 42 Bu tablo, yazm sıcağında, kışm ayazmda, çamurunda, hattâ balçığmda terliyen formaların gücü ve hırsı sonucunda çıkmıştı ortaya. Şimdi şampiyonluğu getiren ıslak SanKırmızüı formaların bir sezonluk tablosuna göz atalım: Ercan TÜRCAN 2. Amatör Küme'de aydan beri aramızda yaşayan ufak tefek bir yabancı «kafasını patlatırcasına» düşünüyor kendi ifadesiyle. Bu adam «Antre nörlerin hocası» diye ad takılan Romen antrenör Nicaloi Petrescu" dur ve «Tiirk futbolunu kurtarms ya çalışmaktadır. Bu ismi büyük, boyu kiiçük ya bancı, şımdiden Türk futbolunun yakasına yapışan hastalığa teşhisini koymuş, şu anda boyundan biiyük planlarla ilâç bulmaya ça lışıyor. Romen hocaya göre hastahk ?u: «Tiirk takımlan futbol için değil, gol atmak ve kazanmak için oynuyorlar.» Petrescu, futbol tarihinin en es ki hastahğı olan «gol peşinde kosmanrn» Avrupa ve Güney Amerika'da tamamen ortadan kalktığını ancak Asya ve Afrika memleket lerinde hüküm sürdüğünü söylü yor ve şöyle konuşuyor: «Topun kaleye girmesi demek olan gol, gaye olsaydı, maçlara lüzum kalmazdı..» «Gaye gol değilse o halde nedlr?» Petrescu bunu şöyle açıklıyor: «Gaye futbol öğretunek ve futbol oynamaktır. Güzel ve mucadclcli bir oyundan sonra m w lâ Almanya'ya yenilseniz. kimse sizi ayıplamayacaktır. Ama kötii bir oyundan sonra galip de gelse niz. kimse Turkiyc'de futbol var demeyecektir.j» Eskişelür Gcnçlcrbırligi maçından bır an (Fotoğraf: ALİ ALAKLŞ) GENÇLER TURNUVASINDA Eslcişehir Şcıınpiyon Gençlerbirliği'ne karşı 20 yenilgiden 32 galibiyete geçen KırmızıSiyahlıların gollerini «Gol Kralı» Necmi 2 ve Vedat, Ankara takımının sayılarını ise Namık ve Süleyman kaydettiler... Stad: Dolmabahçe. Hakemler: Sedat özselçuk (7), Ismaıl Hendek (7). Celâl Çerezcı (7). Eskişehirspor Genç: Sabahat tin (5) Mehmet (6), Haldun (7) K. Metin (6), Fatıh (5), Ahmet <6> Vedat (7), Necrriî (8), Metin (7), thsan (6) (Mustafa 5), Talât (6). Gençlerbirliği Genç: Bana (6) Sadık (5), Asım (7) Faruk (7), Bayram (7), AU (5) Haydar (8) Mehmet (7), Na mık (9), Mustafa (6) (Nedim 5), Stttoym«n (7). Turgut GONGÖR ürkiye Gençler Şampiyonası final maçmda Gençlerbirliği ilk yanda sağladığı iki golün avantajını koruyamayınca Eskişehirspor son dakika golüyle kupaya sahip oldu. (32) Oyuna her iki takım da dikkat li ve ağır bir tempoda başladı. Maçın 22. dakikasında Namık'ın ceza çizgisinin dışında düşürülmesi>le verilen faul atısuu Haydar kuUandı ve yaptığı ortada top Namıkın kafa«ında« Eakişehu spor ağlannı buldu 28 dakikada Rafetin ceza sahası ıçmde gol pozısyonunda dusuruimesım hakem penaltı olarak nıtelendırdı. Atışı yapan Süleyman Gençlerbırhğinın ıkın cı golünü kaydederek devrenın sonucunu tayin etti. (20) İKİNCI YARI VE GALIBİYET tkıncı yanya hızlı başlayan Eskişehirspor daha 41. dakikada Talâtın soldan ortasını kale sahasında Necminın şutlamasıy la ilk sayısını yaptı. (21) 46. dakikada Metin soldan kaydı vaptığı ortayı Baha onleyemeyince Vedat yakın mesaleden beraberliğı sağladı: (22). VE ŞAMPtYONLL'K Maçın bu sonuçla bıteceğı sa nılırken 7ü. dakikada Haldun un frikiğınde Bana'nın elinden kaçırdıgı topa yetişen Necmi hem kendisini gol kırallığına uiastıran, hem de Eskişehirspor'u Türkiye Gençler Sampiyonu yapan eolü ağlara takta: (32). G A alatasaray 2668 dakıkalık devre İçinde sadece 3 takımı yenemedi. Beşiktaş, Karşıyaka ve Fenerbahçe. Beşiktas ile her iki maçta 1 • 1 berabere kalan Galatasaray, Karşıyaka ile yaptığı iki maçta da 0 0 berabere kaldı. Sankırmunlı takım, Fenerbahçe ile ligin ilk yansmda 1 1 berabere kalırken son yanda ezell rakibine 2 1 mağlup oldu. ğlan rakip tatamdan daha fazla sallandığı zamanlar oldu Galatasarayın. Lig maratonunda 5 takım sampiyonu yenme başarısım elde etti. Fenerbahçe (21), Bursaspor (İ0), Mersin (20), tstenbulsper <30) ve AokMagüett <l0>. igde atılart 51 golde imzalan olan şu Sankırmızıh futbolcuiar vardı. Metin 10 Gökmen 10, Ergün 8, Ahmet 5, Olcay 4, Mehmet 3. Uğur ve Aydın 2. Ekrem, Cengiz ve Suphi 1 er, Ahmet (Boluspor) kendi kalesine bir gol atarken, Galatasaray 3 golünü de Eskişehirspor'a karşı aldığı hükmen galıbiyetle eld'e etti. tılanlara mukabil yenilenler de vardı. Galatasaray, lıg maratonunda 18 gol yedi. Bu gollerin 17 sını Yasin 26 maçta, bırini ise Nihat 4 maçta yedı. akım olarak Galatasaraya en çok gol atan ekip, lstanbulspor oldu. Galatasaraya 4 gol atan Istanbulspor, şampıyon takımın ağlannı en fazla sarsan ekiptı. Şampıyona hıç gol atamıyan ekipler ise Vefa, Altay, Karşıyaka, Eskışehir ve Samsunspor oldu. caba hangı oyuncular Galatasaraya gol attı? Galatasaraya en fazla gol atan Ogiin 2 (Fenerbahçe) ile Bılge 2 tistanbulsport oldu. Dığer gollerı ise Mesut (Bursa), Sasu (F. Bahçe>, K. Ahmet ve Alpaslan (İstanbulspor), Enver, Haydar (P.T.T.), Selçuk (Ankaragücü», Ertan (Göztepe), Teoman (Demirspor), Muharrem ve Osman (Mersin). Cetın (BoHısporj, Nihat ve Guvenç (Beşiktaş) attılar | Şampiyonluğu | sadece Yalova = | garantiledi 2. Amatör Küme Lıginın sonuna yaklasıldıgı halde Yalova'dan baskası şampiyonluğunu ortaya koyamamıştır. Geri kalan beş grupta da tam bır fınal çekışmesı yapılmaktadır. Bu çekışmenin kordüğum halinı aldığı grup da «C» grubudur. llkadım, PTT ve Ayvan«aray maç noksanlan ile puan puana gelırlerken hderliği payl&samamak. Udırlar. «F> grubunda ıse şampiyonluğa iki ısim ad*yl»gmı feoynîo«ituf 'Zaıerspof *e Tttüla.'zS'Şef puana sahıp bu ıkı tökımdan Zaferspor averajla lıder durumdadır Tek puan farkıyla liderliğını koruvan «E» grubunda Zevrek'dir. Zeyrek'ın 27 puanına karşılık, 26 puanla lıden, Ramı ızlemektedır ^^^^^^^^ Bu puan savasında biraz daha rahat olan hcîerler iae «B» grubunda İTÜ vo «A» gfubunda Kartal'dır. İTÜ, 28 puanla lıderlığinı korurken Istıklal de 25 puanla mucadeleye devam etmektedır. Kartal'ın durufflu bıraz daha heyecan verıcı gorunmektedır. Takipçıı Alemdardan dort puan ılerıde olmasına rağmen Kartal'ın bır maç fazlalıgı bulunmaktacTir Haftalar ilerledıkçe grupların zırvelerindekı bu duğümler de javas yavaş çozulecektır A I Petrescu her gittiği yerde maçları filme alıvor, notlar çıkarıyor. Bunları ınceledikten sonra •Tiirk lcrin bu>uk hatasmı açıklıyor: «Türk futbolcu ları kendi yarı sa halarından uzun paslar jöndererek gole gitmek istiyorlar.j Petrescu'ya gore problem bu . j&adar bant. Çünkü Turkiyc'de bu 14in ham maddesi var: Kabiliyetli futbolcu, futbola ilgı ve para. Şu halde sadece antrenmanlann duzenlenmesi ile maçlar da düzene girecek demektir. I I I I t r Suçlu kim? Abdülkadir VüCEIJMAN üreş topluluğu, sessiz sadasiz kabuğnna çekilmiş, Federasyona yapılacak Boşkanlık t i yinini beklemektedir. Gureş Federasyonuna kim Başkan olacak? Gerçi bir kaç kişi saman altından su yürütür örneği Bakanlığın, Genel Müdürlfiğün \ey» daha başka kişilerin kapılarını aşındırmağa, kendilerini veya yörüngesindeld kişileri Başkan yapraak için sessiz bir mucadeleye başlamışlardır. Gfireşçiler düşünmektedir, Başkan kim olacaktır diye.. Antre» oörler düşiinmektedir. Başkan kim olacaktır diye. Hakemler düşiinmektedir, Başkan kim olacaktır diye» Kulüp ^öneticileri düşiinmektedir, B a v kan kim olacaktır diye. Atanlar düşünmektedir, Başkan kiır olacaktır diye.. Hattâ ve hattâ kendisini Güreş Kederasyonu Başkanı olarak tanıtan Turan Yavşan da düşiinmektedir. Başkan kim olacaktır diye. T G Î Sporröporlfljı sporfoîoğrofı A YflRISMASI = Türkiye Kupası için BtRİKEN SUÇLAR Güreşimiz yıllar rılı bir arpa bovu ilerliyemez. Bunun nedeninı uzun uzun düşünmenin hiç gerefi yoktur. Çünkü, süreş çevrelerinde iki kişi iki çrup demektir. Beş kişi, beş ayn Brup demektir. 35 kisi ise, 35 ayn grup ve ayn fikir demektir. Böyle olunca da hiç bir zaman birlik kurulamamış, herkes birbirinin kuvusumı ka>mış, güreşçiler actrenörlerinin. antrenörler y5neticilerinin, vöneticiler daha üstteki yöneticilerin alevhlerinde konuşmuşlar. ata sporumuzun övfindöğümüz yanları olan savgı ve sevgiden eser kalmamıs, kişisel çıkarlar, evyamcılar tarafından işlenmiş. işlenmiş ve nihayet bugünkfi durum ortaya çıkmıştı r. Bu hale pelinmesinde Wç şüphesiz bugvn güreş minderinin kenarında bulunan içinde ve dısında bulunan kimler varsa hepsi de büyfik rol ovnamıştır Bir Federasyon Başkanı aranırken durum buçunkü pibi mi olmalıdır? Kulüpler, antrenörler, hakemler toplanıp bir veya bir kaç aday ffösterebilmeli ve sporun &st kademesi de bu adaylardan birisini Başkan seçmeli idi. Bunun normali de budur. Fakat birbirinin buvusunu kazanlann çoeunluk olduğu bir toplulukta eçer vurt dısinda iken i ç t i f içkilerin parasını ödemeden dönen bir Başkanm tâyıni vapılırsa hiç şaşmamak gerekir. Güresin içindeki bu kavea devam ettigi sürece. bundan yararlanacak olanlar yine de ?6sterişi büvük, fakat karakteri küçük menfaatpercstler olacaktır. Ve bunlar da bu kavçanın hiç bitmemesini istedikleri sürece de bu böylece I süriip snrup eidecektir. eidecektir. H ^ î= !^ ^^ Galatasaray'da bu sezon başarılı oyunlar çı^S karan Metin ve Olcay bir maçta görülüyorlar. ~* ^ arı kırmızıhlar yaptıklan 30 maçın 14 Unden hıç gol ye S S meden aynldılar. 11 maçta 1, 2 maçta 2, 1 maçta 3 gol yediler. Toolam olarak ilk devrede 25 gol atılıp 10 gol yenmiş, son yanda ıse 26 gole karşılık 8 gol yenmıştl. Galatasaray lig maratonunu 19 futbolcu ile yürilttü. 30 maçta yer alan = = futbolcuiar sunlardı: Ekrem, Muzaffer 30. Ergün, üğur 28, Z^ Tuncay 27, Yasın, Aydın, Gökmen 26, Metin ve Olcay 24, Suphı = 23, Ahmet 21. Savaş 13, Mehmet U, Ayhan 6, Cengiz 5, Sa = 23 mim, Nihat 4, Talât 3. = tılan gollerin içinde en değerlilert, Olcayın 3 maç tistüste =Z attığı goller oldu. 11 lik Fenerbahçe maçında attığı golle zz: tek puanı kurtaran Olcay, Fenerbahçe maçından sonrakı = Izmir deplâsmanında Göztepeye de bir gol atarak takmunm g = bir puan daha almasını sağladı, Göztepe maçmdan sonra ZSZ Samsunspor maçında da bir gol atan Olcay, Galatasaraya 2 ^ puan daha kazandırarak şampiyonluğun kaderini tâyin etti. = akiplerini modern futbolu ile sürklâse eden Galatasaray s z : en farklı sonuçlarmı P.T.T. ve Demirspor karşısmda elde etti. tkl maçta da P.T.T. yı 71 yenen Sankırmızılılar, : = Demirsporu da 5 1 mağlup ederek gol rekorunu elde ettller. Z= lman sonuçlar içinde en çok olanı 20 lık galibiyetler oldu. 5 maçta 20 galip gelen G. Saray, 4 maçta 10, 4 maçta 30, 2 maçta 21 galip geldl. G. Saraym elde ettiği 8 beraberüğin 4 U 00, dördü 11 sona erdi. Sarı Kırmızüı takım attığı 51 golün 31 ini kendi sa1 hasında. 20 sıni deplâsmanda a2 tarken, 27 puan kendl sahastnTakıml at da, 15 puan dış sahalarda topladı. E A Sitespor . Ceyhanspor anşın Uk haftasında 0 puA Ülküspor Sanyer anla 11. durumda bulunan A Karagümrük • Egespor Galatasaray son haftada baA Taksim Konyaspor şa gelinceye kadar 30 haftalık 2: A Elâziğspor Altmdag Ugde 18 hafta lider olarak kalA Esk. D. Spor Yedlkule dı. tlk defa 6. haftada liderlik A Petroloflt . Ktnkkale koltuguna oturan Galatasaray 2i A Kırşehlr S. Barbaros 7. haftada Karsıyaka ile 00 beA Erzurum . Mardln rabere kalarak fkincttiğe düs Karabük m Çonunspor müş, tekrar Hderli|e ylikselErzincan • tskenderun mek için 14. haftayı beklemis 21 A Malatya • Tokatspor Odemişspor . Kasmtpaşa tlr. 14. haftada liderlik koltuguna averajla gömülen Sankırmızılı takım 16. haftada en yaDiyarbakır Yenisehir kın rakibiyle arasını 3 puan *• Bahçeli G. Nevsehlr çarak lig sonuna kadar liderlikKırklareli Düzcespor te kalmış ve muUu son İle 30. haftada bir puan farkiyle sar 9. masdolas olmuştur. İTÜ, Beşiktaş'la yarın oynuyor Türkiye Basketbo! Kupası finali yann saat 20 00 de Spor ve Serçı Sarayında İTÜ ile Be şiktas takımlan arasında yapıla caktır. ÎTÜ İİR sampiyonu oldugu için Beşiktaş finalı kaybetse dahi Kupa Galiplerınde Türkiye'yi temsil edecektir. S ğ AT YARIŞLARI 1. Koşu: Favori: Yıldız 342. Plâse: Serbey. Z. Koşu: Favori: Rocky Flower. Plâse: Nelli I.. 3. Koşu: Favori: Zeynebim, Plâ se: Zafire 77.. 4. Koşu : Favori: Samson 2. Plâ se: Butek. 5. Koşu: Favori: Hansu. Plâse: Seyyare 88 • Apo. Sürpriz: E) mas 13.. 6. Koşu: Favon: tdmanyurdu. Plâse: Yen. 7. Koşu: Favon: Reyhan 3.. Plâ se: tlyas Soydan. Sürpriz. Narçiçeği. lüksel EROÇ & R ğrenci okurlarımızın bir kısmı mektup yazarak, bir kısmı da gazetemize gelerek sınavlara girdiklerini, bu nedenle de 30 Mayıs'ta sona ermesi gereken «En giizel spor fotoğrafı ve en güzel spor röportajı yanşması» na katılmak için zaman ayıramadıklannı bne sürmüşler ve yarışmanın 30 Haziran'a dek devam etmesini istemişlerdir. Okurlanmızın bu haklı mazeretini gözönünde tutarak yanşmanın bitiş tarihini 30 Haziran 1971 tarihine kadar uzatnu§ bulunuyoruz. Yanşmaya katüacak okurlanmızın fotoğraf ve röportajlarını en geç 30 Haziran akşamma kadar ya mektupla göndermeleri veya bizzat gazetemize getirmeleri gerekmektedir. O Altay Panionios'la bugün oynuyor İZMİR, (Çetin GÜREL bildiriyor) Balkan Kupası Turnuvası ilk maçı bu gece saat 19^0'da Izmir'in Altay ile Yunanistan'ın Panionios takımı arasmda Alsancak Stadında oynana cakör. A i HERKES NE DIYOR? 1 2 10 3 10 10 3 10 10 10 2 10 10 10 3 8 • 4 8 8 . 8 1 5 8 9 4 7 7 2 8 8 . 7 4 1 7 4 4 % 65 45 190 45 100 100 55 90 60 50 50 100 70 110 50 45 2 02 11 1 ( NEREDE NE Takımiar Kendl Rakfp Maçlan Sahasında Sahadı OG B M G B M G B M 25 1 26 7 26 U 25 11 25 11 25 17 25 12 25 İ 25 9 25 12 25 9 25 15 25 12 420 7 12 3 10 8 6 4 10 5 3 3 10 7 10 8 8 8 5 9 7 6 4 6 7 1 7 10 11 9 11 10 7 7 7 8 10 8 3 3 4 5 1 1 2 3 4 5 3 2 4 12 5 5 1 3 0 2 2 0 0 1 0 0 0 4 7 1 1 5 3 5 2 3 7 6 4 3 2 1 8 1 4 8 2 4 8 S 3 5 1 6 6 5 4 4 4 2 7 2 4 7 0 0 10 5 3 5 GoBe* 16 24 31 34 23 51 28 31 21 37 32 42 21 20 9 33 62 32 29 21 22 13 19 31 17 18 28 15 15 17 46 16 € Kendl Kaktp Maçlar1 Sahasuıda Sahada C> B M G B M OG B M 25 16 25 19 25 4 25 18 25 5 25 10 25 16 26 5 25 11 26 16 25 17 24 7 25 10 5 5 5 4 3 8 3 4 7 4 5 6 . tt ? 14 6 52 16 45 19 12 43 19 18 9 31 24 £2 15 12 mmımm^m f a h . C.rah. 02 02 1 10 1 1 02 1 1 10 02 1 1 1 0 1 1 37 43 13 40 13 28 33 14 27 36 39 20 25 8 29 37 AtYe. Puv. 6 21 27 30 26 39 27 23 2S 32 27 36 30 28 7 33 Takımlar Ceyhanspor Sanyer Egespor Konyaspor Altmdağ Yedikole A Kırıkkale A S. Barbaros A Mardinspor A Corumjpor tskenderun Tokatspor Kasımpaşa Gollet At. Ve Puv. 40 36 15 42 14 28 38 15 24 39 35 IX 21 Y A A A A A A Yarın: llllll LİGİN BLÂNÇOSU VE DİGER TAKMUIt m 1 lllll • Sitespor Clküspor Karagümrük Taksim Elânğspor Esk. D. Spor A PetroJofis A Kırsehir A Eııuruııı A Karabük Erzincan A Malatya Odemişspor t 1 8 A A A A A A 4 ] m m 5 16 3 17 7 6 17 7 6 3 11 10 12 16 4 13 4 10 13 5 9 12 11 5 8 1 0 3 0 4 5 0 0 3 7 5 4 1 A 3 9 3 1 1 0 2 0 5 3 5 4 4 i1 4 0 5 1 0 3 3 l 1 1 11 i1 3 1I 10 :1 3 İ' 6 ı 8 4 6 ;1 6 3 3 8 11 6 0 2 4 2 2 e llll Oiyarbakır Baheeligençlik Kırklareli 25 10 8 7 25 0 7 İS 25 13 7 5 8 4 0 0 7 8 8 4 0 Yor.işefiir Nevsehir Düzcespor 25 1 6 18 25 10 9 6 25 16 5 4 1 6 8 8 4 1 12 1 0 0 0 10 12 2 s> 5 27 4 1 4 42
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle