09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
sCUMHURİYETs : 2 Haziran 1971 ... . u ; , i i JI,J idai sıircn UVKUSUZ, yorgun ve nevecanıı sure, son» ermışıı. sıbel hrKan, Kiiına oanı aokunulmadan.şelıir eşkiyalarının elinden alınmıştı. U n n (üren maceradan yıpranmadan, metanetini kaybetmeden cıkabilen Sibel, güvenlik kuvveti mensnplan »rannda görtilüyor... • YAŞAMI boyuncj unutamayacağı 31 aykusu/. saat ceçiren Erku, diin kurtulus özgürlüğün verdiği rahatlık içinde muUuydu çok Apartımanlann balkonlannda toplananlar, Sibel'in kurtuluşunu alkışlarla, sevinç çığlıklariyl* k*rpılmiıl»r. Artık olay yeri bir baynun yerine dönmüştü. Çok, ama çok, kötü başlıyan.ve £ojku, yeoan ve öfkefte yofnüan 51 saat nrutlu bir sona ulaşmıştı.. Saat 12'ji vordo$anda Maltepe olayı artık sona ermişti. Sibel kartalmaş, snçlalar da cezalarını bnltnnşlardı. Ancak olay yerine toplanan ve 3 ründür bekleyen taalk, yine de ayrılamıyordn... • OLA1TN" basından beri gözlerme uyku giımeyen ve sinir heyecan doln durmadan uzayan saatler yaşayan süveıılik kuvveüeri mensuplan da Sibel'in knrtnluşuyla rahat bir nefes aimışlardı. Bu arada ilgilileria çok ilgilnıdikieri konulardan biri de iki eşkiyanın kullandıkları silâhlar oldu... # HALK da, güvenlik knvvetleri mensnpian da d&n, Sibel Erkan'ı heyecanla karşılamışh genel ve sonsuzdn... Gece gündüz olay yerinden avr ;""v haikın bir kısmı da danıları dokiurmujiu. mera klılara, pencereler, bahgeler, balkonlar da yetmemis. Ofkeden kendini kaybedenlere de sık sık rastlanıvordu. Bnnlan teskin etmekte, gtnç subavlaı ve Mehmetçikler güçlük cekborlardı # MAKtR Çayan Ue Hüseyin Cevahir, 51 saat içinde bu dîvanlarda, zaman zaman, nö betle^e nyudnlar. Sonaçta, masom bir kızı rebine olarak alan bozgnnculardan Hü. seyin Cevahir öldnrüldü, Ma hir Çayan da yaralı olarak ele jeçirildi. (Tandaki fotofraf, Mahir Çayan'ın Or. ta.Doğn Teknik Üniversite. •inde asistan oldagn günlerde alınmiftır.)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle