12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Şampiyon Kolüpler Turnuvasının finali bugiin KAMACI,buay Amerika'da iki özel maç yapaca # Profesyonel boksörümüz, Panamal fsmail Laguna ve Amerikalı Johnn Harp ile karşılaşacal rofesyonel boksörüraüz Cemal Kamacı bu ay içinde Ne' York'ta iki ozel maç yapacaktır. Cemal Kamacı kendisine rakıp olarak Panamalı Ismail La guna ve Arnerikalı Johnny Harp'ı seçmiştir. Sıdney Martın boks okulunda çalışmalarına devam eden Cemal Kamacı, yapılan anlaşmaya gore 8 raund uzerinden hafıf sıklet şampıyonu Johnny Harp'le karşılaşacaktır. Cemal Kamacı bu ay içinde. ki ikinci müsabakasma eski ha fif sıklet dunya şampiyonlarından Panamalı Ismail Laguna onünde çıkacaktır. Kamacı Laguna boks maçı, Madison Square Garden'de yapılacakTürkiye Genç Takımlar Şarr tır. piyonası 12 bölge takımının iş Ajas'm paha biçilemeyen futbolcusa Cruyff bir maçta Panathlnaikoslu futboleular kik ederlerken. arkadaşımız Antoni Gdondelli ile CUMHURlYET'i tct P 16 yıllık Kupa'nm tarıhçesi Karsıla&ma Türkiye saatiyle saat Londra'nın Jfembley stadında Antoni Gdondelli ve Naci Kortan Londra'dan bildiriyor f ffc Avrupa Şampiyon IM Kulüpler Kupasının • " • finâ] maçı bugün mahalli saatle 18.45 de (Türkiye saatiyle 20.45te) Wembley stadında Ajax (Hollanda) ve Panathmaikos (Yunan) takımlan arasmda oynanacaktır. pon CruylTa güvenmektedrr. Oerçekten Cruyff ve Van Dijk 19 ar golle Hollanda liginde gol krallıgı için mücadele et mektedirler. 20.40 da yapılacak Panathinailcos cephesi FinaTin Panathinaikos cephesinde ise tam manâsıyla bir sessizlik hüJtüm siirmek tedir. Gazetecilerin en çok 11 gilendigi adam olan antrenör Puskas «tek hedefimiz iyi oynndnr» demekle fazla şansla n olmadığını belirtmektedir. da 20 bin seyirci Londra'ya gelmiş bulunmaktadır. îngilizlerin de maça ilgi gösterme leri itzerine, biletler karabor saya düşmuş, fiyatları 600 li raya kadar yükselmıştır. yıllık bir mazijre sahıp olan Avrupa Şam pıyon Kulüpler Kupasının temeli 12 Mart 1955 te Viyanada Gabriel Hanot isimli bir Fransız futbol adamının gayretleri ile aülmıştır. Avrupa Kupalannın en fazla ilgi toplayanı olan bu kupada 3.000 gol atılan 800 karşılaşmayı 25 milyon kişi izlemıştir. W Ajax cephesi Dün Londra'ya gelen AJax takımının antrenörü Michels gazetecılerin sorulanna ümit li cevap vermiş ve «Normâl şartlar altında Panathinaifeos'a fark yapmamız lâzım» demiştir. Ajax'ın en vurucu elemanlanndan biri olan Keızer'ın sakat olması aotrenön i düşündüren tek konudur. Maç saatine kadar iyileşmedlği takdirde Kei2er'in yerine Dik Van Dijk'in oynaölacagını soyleyen Michels, bu maçta 7,5 milyoluk dev kram Onassis'in dopingi Maçın ilginç yanlanndan biri de finali kazandıklan takdirde Yunanlı futbolcula* n n alacagı muazzam paralar dır. Kulübün, Yunan hüküme tinin ve tanınmış Yunanlı armatör Onassis'in vereceği primlerle adam başına düşen miktar 400.000 TÜrk 1İrasına yaklaşmaktadır. Biletler karaborsada Dev finâl için Hollanda' dan 30 bin, Yunanistan'dan Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvasının flnal maçı İçin Ajas'Ia karşılasacak olan Panathinaikoslalar bir maçtan önce. REAL... REAL... TtNE REAL... Avrupa Şampfyon Kulüpler Kupaaının tarihçesinde en büyük rolü Real Madrid oynamıstır. tlk 5 yil (195556, 195657, 195758, 195859, 195960) Kupa Şampiyonlugu nu kimseye kaptırmıyan îspanyol takrrru, aralıksız olarak 15 sezon kupaya iştirak ederek tanlması imkansız başka bir rekoru da eline geçirmlsti. Real Madrid sadeee bu yıl, bugün Wembley stadında Ajax ile Panathinaikos arasmda finali oynanacak olan 16 . kupanın takunlan arasına girmeyi basaramamıştı. O yıllann Real Madrid'in bu mucizevt basaraı takımdaki Di Stefanoiann, Gento'lann, Kopa ve Puska$lan n varhğı ile izab ediliyordu. Nitekim bu kuparun ilk 10 senesinde 49 gol atan Di Stefano turnuvanın gol krallığtnı bâlft elinde bulunduruyor. EMEKTAR GENTO Turnuvanın en emektar futbolcusu da yine Real Mad ridin kadrosunda bulunan Gento'dur. Real'in 15 defa katıldığı kupanın hepsinde bulunan Gento, bu yıl da ta kımını Kupa Galipleri Turnuvasında finale yükseltenlerin başında geliyordu. BtR VİRAJ DÖÎJÜIÜYOR 1960 • 61 sezonunda Kupanın ilk turunda Real Madrid Barcelona tarafından yenile rek elendi. Bu elenme ile bir viraj dönülmüştü. Ancak Lâtin hegemonyası daha bir müddet devam edecekti. Nitekim Realden sonra gelen Şampiyonlar BenCca (196061, 196162), Milan (196263), înter (196364, 196465) ve yine Real Madrid (196S66) oldular. HEGEMOVYANIN SONU Kupanın ikind virajı Lizbonda Glascow Celtic'in înter'i eleyerek kupayı ele geçirmesi ile dönüldü (196667) Bu l â t i n hegemonyasuun da sonu olmuştu. Bu çekilde kupayı ele geçiren İskoç takımı 1968 de yerini Manchester Unitede bıraktı. 1969 da Milan'ın ikinci defa şampiyon olmasından sonra 1970 nöbeti Feyenoord (Holanda) aldı. Artık Kupanın kaderi iyice değiçmişM. Nitekim bu yıl bel ki de adı sam duyulmamış bir Yunan takımına sıra gelecek. Tiirkiye Genç Takımlar Fuibol Şampîyonası yarın başlıyor Amatör millilerimiz İran'a gitti Amatör Millî Taktmımız, tran'da yapılacak «Şah Dostluk Kupası» maçları için dün saat 1825 de uçakla Tahran'a gitmişttr. İki grup uzerinden oynanacak ve yann başlayacak turnuvaya, Türkiye, Iran, Bulgaristan, Polonya, Kuveyt ve Pakistan futbol ekipîeri katdacakür. 24 lira olan sporcu yollukları yükseltilecek ANKARA, (THA) Beden Terbiyesi Genel Müdürü îsmail Hakkı Güngör, spor dünyamızda yapılacak ilk hareketin 24 lira olan sporcu yolluklannı yükseltmek olduğunu söylemiştir. İsmail Hakkı Güngör bu konudaki statünün en kısa zamanda değiştirilerek günün şartlarına uygun bir biçimde düzenlenecegini lfade etmiştir. tirakiyle yann Dolmabahçe v < Ali Sami Yen stadında yapıla cak ikışer karşılasmayla bas lıyacaktır. 4 grupta oynanacah müsabakalar için bugün saa1 17 de Futbol Federasyonu bürosunda fikstür çekilecektir. 3 • 8 Haziran günlerı arasında devam edecek Türkiye Gençler Şampiyonasına gruplarında birinci olan Bandırmaspor, Sakaryaspor, Samsunspor, Eskişehirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Çorumspor. Diyarbakırspor, Konyaspor, îstanbulspor, Göztepe ve Gençlerbtrliği takımlan katılacaktır. Fenerbahçe genç Tunus'la 22 berabere DATLEN, (Ozel) Almanya'mn Datlen şehrinde yapılan Genç Takımlar Turnuvasına katılan Fenerbahçe Genç Takımı, dün Tunusla oynadığj ilk karşüaşznada 22 berabere kalmıştır. Sarı . Lâcivertli takımın 2 go lünü de Ersoy atmıştır. F, Bahçe Beşiktaş'a hazırlanırken Döndük dolaştık aynı yere geıdık Ergüder TTRNOVA nkara'da yapılan eleme maçlarında ıkincı olan takımımız nihayet 8 yıl sonra Avrupa Şampiyonasına katılma hakkını elde etti. Avrupa Şampiyonasına katılmamız bizi çok sevindîrdi ama, Milll Takımımızm çıkardığı kötü oyun ümitsizlik çukuruna düşürdü.. Şampiyonadan sonra seyırcinin de, yöneticinin de göriisü, bü kadronun bundan sonra Milll T a . kımın yükünü tafiyamıyacağı noktasında toplanıyordu. A " " »•!•••••••• w ı y w ı » M Ü I H I vam eden müsabakalansona ermi?, her üç branjta gen»l klâpman sonuçlan açıklanmıştır. ü ç branşta da dereceye giren Güçhan Ölçer turnuvanın en başanlı eskrimcisi seçilroistir. BAYANXAR FLÖRE: A Özden Ezinler. A Nükhcl Erdem. A Canan Meriç, A Candan Ezinler. FRKEKLER FLÖRE: A Güçhan Ölçer, A Ahmet Erseven A Mişel Çadık, A Ural Aydmer. EPE: A Güçhan Olçer, A Piyale Tan, A Mişel Cadık A z ' y a Sipahi. KIL1Ç: A Deniz Öçgüder, A Güçhan Ölçer, A <e>nal Mısırlı, A Oktay Orton. Tafl IfllllâSlfll İİIfiflr kflTflndi • Ananevi «Ted Kupası. nın 1970 Kajımmdan beri de G.Saray son 90dakikayı düşünüyor Urkiye Ligi şampiyonlugu ile ej sıkışan Galatasaray takımının Teknik Direktörü Coşkun özarı, son 90 dakikalık P.T.T. maçında amaçlannın lıdere yakışır bir oyun çıkarmak olduğunu söylerais, «tki yıJ önce de şampiyonlugu Ankara 19 Mayıs StadınCOSKUN OZARI d s tnr atarak kutlamıştık. Temennlmiz yine aym başarıyı tekTarlamak ve îstanbul'da yapanadığınuz isi Başkeat'teki se ytrcilerintize göstermektir» demiştir. Zorlu lig maratomınun sonuna büyük bir yorgunluk içinde geldikJerini ve mutlu sona varmak için ikinci ligi boylayan P.T.T. önünde mücadele etraenin büyük şanssızlık oldugunu ıfade eden Coşkun ö z a n , «Futbolcularımdan son 90 daWka içinde de güzcl futbol ortaya koyarak şampiyonlugu An kara seyircisine aikışlatmalandır» şeklinde konuşmuştur. öte yandan Fenerbahçe ve Beşiktaş da ligin son lig maçı için haarlıklanna dünden itibaren başlamış ve Romen an2. Amatör Kümenın «D« Grubunda Yalova şampiyonluğunu ilân trenörler U i çahsmayı yaptıretmiştir. En yakuı takipçisi Bakırkoy'ü 5 puan farkla geçen Yalomıştır. valılar son iki maçlarında yenilseler dahi şampiyonluklarını kayTeasca tarafından haftftrı»" betmeyeceklerdir. ilk idmanına çıkan Sarı LâLigin sonu yaklasırken C GRUBU civertli oyuncular, tehlikeye giyenılmeyen üç takım kalren lig ikjnciligini kımseye kao Ayvansaray 6 5 1 13 5 17 mıştır: «F» Grubundan Tuz tınnayacaklannı ve ligm son 5 1 1 15 9 17 PTT la ve Zaferspor, cC» Grumaçında ezeU rakipleri önünde 11 5 6 19 6 16 llkadım bundan tlkadım. Bunun yagalibiyet icin oynayacaklannı 13 3 5 5 18 19 11 TeUu nı sıra hiç galibiyet alamasöylemişlerdir. 12 2 7 3 13 16 11 Çatalca yan takımlar da şunlardır: 13 2 7 4 11 17 U Cihangir İst. Ünıversitesi ve Çamlıca. 13 2 3 8 12 25 7 Çmarspor 1. KOŞü: Favori: Gamlı Öte yandan bugıin de beş 13 1 4 8 12 a 6 Üskudar 2. KOŞü: Favori: ö m e k 12 erteleme karşılaşması yapı3. KOŞU: Favori: SisUkır. Plase: F GRUBU lacaktır. Maçların programı Atakan. şöyledir: Tuzla 13 10 3 24 6 23 4. KOŞU: Favori: Çitlenbik. Şeref Stadı: 14^0: Altmok Zaferspor 13 10 3 26 8 23 5. KOŞU: Favori: Hansu. Plase: Cinangir, Vefa Stadı: Kuruçeşme 12 7 3 2 16 4 17 Şemsan Şenkız 12. Sürpriz: 14.30: Üsküdar îlkadım Yenişehir 13 5 2 6 14 20 12 Kırtıan. 16.30: Eminönü Çıksalm, Kurtuluş 12 4 2 6 16 19 10 6. KOŞÜ: Favori: Hyasbey. PlaFenerbahçe Stadı: 16.30: R. Hisar 12 3 3 6 10 12 9 se: Ender. Çamlıca Kartal, SümerUnkapanı 12 3 3 6 11 25 9 7. KOŞU: Favori: Banker. Plaspor Sahası: 16.30: AlemAgaspor 12 3 9 14 24 6 se: Olcayto • Serbey. Sürpriz: dar Vardar. tst. Ünv. 13 3 10 4 18 3 Cihangir 6. YükseJ ERÜÇ Î 2495 dakikadır yedekte bekleyen kaleci Jübilesi gelen basketbolcularla, gençlerden kurulu kadronun istikrara kavuşması için ne yapmak gerek? Avrupa Ş a m . piyonasmda yüzümüzü güldürecek bir oyun çıkartmamız için sihirli bir değnek mi lâzım? lste bu, çözülraesi gfiç bir problem değil. Herkesin ittifakla üzerind'e durduğu konu, takımın t a mamen gençlestirilmesidir. Bunu, Yugoslavya maçında daha da iyi gördiik. Bu maçta kazanacağımız bir şey yoktu. Gençlere tecrübe verebilirdik. Ancak yöneticller ilk defa ileri ( f ) bir görüşle tamamen yash oyunculara yer verdiler.. Ve herkes gibi onlar da gördü ki formalarını artık genç oyunculara vermenin zamanı gelmiştir. tlker, Şepgiın, Hüseyin Kozluca, T Göztepeli Güngör Cumhuriyet A jrubunda ikinci olan Basketboi Milli Takıuumızın genç elemanı bir maçta sa.vıya giderken.. fFotoğraf: Cumhuriyet Ö Ankara) Banş Erdal ve hattâ Huseyın Alp'ın bıle y e n yok artık Milll Takımda. Geride lzzet, Mehmet. Serdar, Ali, Aytfın, Nuri v e d i | e r genç oyuncular Millî Takıma girmek için sıra bekliyor. önömüzde çok Snemlı turnuvalar var,. Afustosta Batkan Şampîyonası, Eylülde Avrupa Şampiyonası ve Kasımda da îzmir'de Akdeniz Oyunlan. Bu şampiyonalara şimdiden hazırlanmamız gereklıdır. Aksi halde her turnuvadan sonra oldugu gibı aynı seyleri yazmıs olacağız Her zaman oltfuğu gibi yine dıyoruz ki; zararın neresinden dönersek kârdır, bir an önce takımı gençieştirelim ve şimdiden çalısmalara başlayahm. Bir de antrenör sorunu var.. Bugün mill! takımların başında buiunan antrenörler hayatlanm sürdürmek için başka i s lerde de ealısmaktadırlar Yenı Spor Bakanı Sezai Ergun'un Türk sporuna ısık tutacak programlan içinde bu antrenörlere kadro çıkartılması da gerekmektedlr. Aksi halde göreve çağıracağımız bu genç oyuncuları kım, ne zarnan ve nerede çaîıştıracak?. Artık modern çalışma zamanı geldi geçiyor bile» E l (er Ay'a, biz vaya gıdiyoruz. Yoksa birkaç yıl daha geçerse diğer takımlarla aramızdakı fark. Yugoslavya gibi oiacak ve ozaman da bunun giderilmesi mümkün olamıyacak Temennimiz bu ısık altıncla vetkililerin (si ele almaîandır. Urkiye Mgi takımlan içinde yedekte bekleyip de en az oynayan futbolculardan biri de Göztepeli Güngör Çelikçüer. Evet, 19701971 sezonunda Sarı • Kırmızıh futbolcular sahada 2610 dakikadır top koştururken file bekçisi Güngör. arkadaslannın basansına ancak 115 dakıka ortak olabilmiş, geri kalan 2495 daklka ise yedek soyunarak takımı nm maçlannı saba kenarından seyretmi?.. «En büyük şanssulıgım Millî Takımın kalecisi Ali'nin yedeği olmam» dıye söze başladı ve çok sevdigi futbolu genç yaşında oynayatnamasından yakınarak, «Türkiye Amatör Kiime Şstapiyonu Denizgücü'nün kalesini korurken Göztepeli agabeylerim bana transfer teklifinde bulundular. Askerliğim biter bitmez verdiğim sösfi totrum re Göztepeli oldura. Teni kulübümde çok şeyler öğrendim. Eğer, bugün başanlı olabiliyorsam, bunda antrenörüm Süvari'nin büyük katkılan var. Ancak formamı ıslatabiltne şsnsına sahip olamadığım için aldıfım transfer ücretinin karşılıfını veremiyorum. Bu nedenle de büyük üzüntü duynyorumj» Samsunspor ve önümüzdekl sezon birinol ligde oynayacak olan Adanaspor'dan transfer teklifleri aldığını açıklayan Güngör, daha sonra konuşmasını şöyle özetledi: «Başka bir kulübe gitmek veya gitmemeft arasmda bocaiıyoram. Ancak, Ali'nin yedeği ol dnğum için transfer teklifleri bana bir yerde cazip geliyor. Çiinkü nznn »«ıuıuiır yeşil çitoJerin özlemini çekiyorum^» Güngör, kendi deyimi ile «tM ates arasmdaydı». Kesin karannı da transfer ayında verecegini sözlerine ekliyordu. 3 nağmağlup takım kaidı AT YARIŞLARI ^MiıııııınııııiHiı CÖZTEPENtN YEDEK KALECtSt GÜNGÖR ıııımııııiımıııııııııııııııııııııınıııııııııııiıııııiııııııııımiH^ HEBEES NE DIYOR? Takımlar I Vefa Samsunspor 8 t Karşıyaka. Mersin Id. Y. 8 l Yeni$ehir . Bahçcli G. 1 l Fenerbahçe . Beşiktaj 8 I PTT Galatasaray > Altay . Ankaragüeii 10 I Eskişehir. Demirspor 10 Bolnspor. fstanbulspor 9 ı Bnrsaspor Göztepe 9 I Urfaspor . Bizespor 3 ı Yedikule . Beyoğltıspor 9 Adalet . Burdurspor 9 ı Yeşilova . Hasköj 8 Kasımpaşa . Süleymaniye 8 Eyüp . Kırklareli 4 tzm. D. S p o r . Beylerbeji 10 8 6 9 9 2 9 8 8 6 3 3 2 3 7 50 55 70 40 90 55 100 55 55 40 60 70 80 65 55 100 Tah. C.Tab. 3 7 9 6 2 1 2 10 1 1 1 « • 0 012 2 2 1 10 1 1 1 1* 1 10 02 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 NEREDE NE YAPTILAR ? Taknnlar A Vefa % Karşıyaka A Yeıdşehir O Fenerbahçe Maçlan O G B M Kend) Rakip Sahasmda Sahada G B M G B M GoUer Atîe. Po». Takımlaı A A A O A A A A O 6Ü A A A Samsunspor Mersfa) Id. Y. Bahçeli G. Beşiktaş Galatasaray Ankaraffücü Demirspor İstanbulspor Göztepe Rizespor Beyoğlnspor Burdnrspor Haskö'y Süleymaniye Kırklareli Bejierbey} Maçlan OGBM 29 29 24 29 29 29 29 29 29 25 24 22 23 10 8 11 11 6 12 0 7 17 10 13 6 16 8 5 7 17 5 3 12 14 12 8 9 14 9 6 16 5 4 l 7 16 8 5 9 4 3 16 Kendl Kaklp Sahasında Sahada G B M G B M 9 10 0 9 11 5 3 10 11 13 1 5 3 5 1 4 1 7 7 6 3 5 3 8 4 7 7 5 4 5 1 0 0 4 11 3 3 3 11 6 0 7 Golleı At. Ye. Pov 26 26 8 31 44 17 16 28 37 45 U 17 15 21 33 n m PTT O a O O ffl A A A Altay Eskişehir Boluspor Bursaspor L'rfaspor Ycdikule Adalet Yeşilov» Eyüp tzm. D. Spor YARIN: j A Grubu eleme turnuvasınd^n notlar... Ve I arkadaşımız ÖNDER SEDENuı BİZ ve ONI LAR başlıklı teknik yazısı... 29 4 13 12 29 T II 11 24 0 S 19 29 1313 3 29 5 5 19 29 11 8 10 29 9 14 6 29 6 11 12 29 10 12 7 23 7 7 9 24 9 8 7 25 7 8 10 23 S 7 W 24 ?5 25 » 5 10 5 4 16 6 7 12 2 88 C 82 0 S7 10 7 I 5 29 8 44 7 5 1 6 S 2 8 5 1 5 4 2 9 54 7 65 13 2 7 5 4 4 4 9 4 4 4 2 5 4 13 9 0 0 10 3 6 2 0 3 10 3 4 6 2 9 5 0 5 10 2 7 « 2 3 7 0 33 0 2 5 14 8 2 0 6 1 0 7 2 3 8 25 13 1» 42 15 30 26 16 22 14 25 18 27 20 18 28 45 26 61 23 44 21 23 30 24 17 18 24 24 24 36 27 21 25 6 39 15 30 32 23 32 21 26 24 23 23 14 19 I I 0 1 5 2 0 2 3 3 0 3 1 0 5 0 3 2 0 7 3 9 5 3 4 5 3 2 0 0 2 0 10 11 10 3 2 1 7 5 5 4 5 6 5 8 5 6 30 24 43 19 17 15 34 21 18 11 39 20 46 44 16 42 18 28 1 13 4(1 31 18 32 37 37 9 21 U 13 32 1« 24 3 7 14 24 13 6 5 24 5 6 13 3 7 8 4 5 6 •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle