16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
I dakika dayanabilclik Frilrik atısında Knder'in barajdan dönrn fiıtu ters köşeye gUtiyse de Msier topu kornere çıkarmayı başardl.. Işte futbolumuz, işte gerçek futbol Abdülkadir YÜCELMAN' Seyirci ve hasılat rekorları kırılan maçta Millî Takımımız Dünya üçüncüsü rakibi karşısında tutunamadı. Alman takımınm gollerini Müller 2 ve Köppel kaydettiler 1 ı I Bir takım I ancak bu kadar I değişebilir | bahçe'de yenilmeyiz, an I cak farkh bir galibiyet I Türk takımı kötü bir güıuın . de ise alınabilir» diye yaz I mıştım. Dediğim gibi yenil I medik ve aldığımız farklı ga libiyet Türk takımının kö I 1ü oyunu yüzünden alınmış • tır. | Doğruyu söylemem gerekır I se İstanbul'da kaldığım şu iki | gün içinde siniıli atmosferi görmüş ve stadyuma geldi I ğimiz zaman kendi kendime •Alman millilerinin işi zor» I demiştim. İlk 45 dakikalık o I yun gerçekten güzel oldu. ' Türkler oyunu biraz ağırlaş | tırmakla beraber istedikleri I beraberliği elde etmek için I yapılacak tek şey de bu idi. • Bu yarıda top cfağıtan Ziy» I ve Müller'i başarı ile tutan • Muzaffer'i beğendim. ' İkinci yarıda sahada sey • rettiğimiz Türkiye ll'i sanki | ilk yandaki 11 değildi. Bir takım için iki devre ara?ın I ria bu kadar büyük fark ka I bul edilemez. • Almanların bu yarıda • çıkardıkları oyun da uzun | zamandan beri hasretini çektiğimiz bir oyundu. Bilhas I sa Netzer. Wimmer, Vogts ve | Grabowski bu yarıdaki farklı neticede en büyük rolü I oynayan futbolcular oldular. I Müller ve Beckenbauer için fazla bir şey söyleyemeyece I ğim. Her ikisi de her za I man olduğu gibi vazifelerin ' de kusursuz idiler. • Express Zcitung I Gazetesi IKINCİ GOL BÖYLE OLDU. D ünkü yazımda. "Dolma I B ir jrün önreden sıraya girdi futbolseverler. Yatağını yorganını toplayıp Dolmabahçe'de kuyruğa girenlerin, uykusuzluğa katlanıp ?4 «.aat pinekliyenlerin görmek istediği galibiyet miydi acaba?.. Zannetmiyorum. Zira futbolseverler galibiyerten çok dünya üçüncüsu bir Almanya yı. futbola adını koyan bir ll'i. futbolun hakkını veren bir ekibi görmek için kosuıuştu Dol(Devaraı C. ssyfada) I I S E T İ R C İ : 43.227 kişi (Rekor) H A S I L A T : 1.410.000 TL. (Rekor) S T A D : Dolmabahçe H A K E M L E R : Karlo Krujshvili (7) . Yuri Polomorau (7), V l a . dimir Rundev (7), 5 kızgm adam | Tuncer BENOKAN . lmanların 5 kızgın ad*amı Netzer, Müller, I | I | I I ALMAN'TA: Maier (7) . Vogts (5). Weber (5). Beckenbauer (7). Patzke (7) Wimmer (7), Köppel (8), [Flohe 6], Netzer (9) Grabovvskı (8), Müller (9), Heynckeş (8), T Ü R K İ T E : Ali (5) K. Mehmet (4), [Zekeriya 4], Muzaffer (4). Ercan (4). Alpaslan (5) Ziya (5). K â m u r a n (6), Sanlı (4), [Fethi 5] Mehmet (3), Cemil (5), Ender (6) A Köppel, Heynckeş ve Grobowşki Milli Ta kımımıza yetti de arttı... Biz fehlikeyi daha önceden sezmiştik ama böyle millî davalarda daima ayyıldızımızı düşündüğümüz için millilere ve yöneticilerine dokunmak istememiştik. İşte Almanlar Köln'deki başarımıza bir sünger çekiverdiler.. Hem de 3 Mün(Devamı 6. sayfad») Dolmabahçe'nin sihiri, ne ateşli taraftarımız, Meksika'nın altın kramponlarının klâsıI nı yıkmaya kâfi geldi. Kondisyonumuz, taktiğimiz ve ümidimiz 40. dakikada beyaz bayıağı çekerken, Almanya uçuş pistıncfe havalanmaya yollanan bir jetin gittikçe artan süraîındeydi. Gözlerimlz renklendi. futbola doyduk ve nihayet ağlanmızı sar san 3 gole Dolmabahçe'de alkış tuttuk. Köln pazarında vitrinîenen, Dolmabahçe yeşilliğinde ise işportaya düsen futbolunıuzun acıkh halinden sonra da Kupa'daki hesaplarımıza ve düşüncelerimize sünger çektik. Krusshvili'nin tribünlerin göv de gösterisi içinde duyulmayan düdüğü ü« bırlikte Almanlar bir solukta ceza sahamızda ilk sondajlarına başladılar. Wimmer'in sbla açtığı topu bir anda Muzafferin yanından alan Müller, plâsesir.e falso vereıneyince top Ali'nin ellerinde kaldı. Sonra Ziya ve Kâmuran etiketi ile Orta sahada futbol oynama çabasına girdik. Bir ara Ziya Netzer'in önünden çaldığı topu vole ile kaleye gönd'erdiyse de, meşin yuvarlalc avuta yollandı. Sonra Netzer'in pasını yakalayan Mül ler, olduğu yerde bir anda dön dü. gol kapısını araladı, ancak Ercan'ın ayağı tribünleri ferahlattı. Sonra Maieı'in kalesini yoklama sırasını aldık. Arkasına Vogts'u takıp sağa deplâse olan Ender, topu âniden ortaladı. Weber, topu kafa ile Kâmuran'ın önüne indirince. «Gol» diye ayağa kalkan seyirci, 6 pastan havalanan topa «Ata» çe kebildî. Saman alevi gibi parlamıştık. Cemil. Eno"er'den ara pası aldı. zarif vücut çahmları ile iki kişinin arasmdan sıyrıldı ve çekti şutunu yerden. Ancak, top Maier'in ayaklarır.a çarparak havalandı. Cemil bir kere daha yükseldi ve dizl ile vurdu, top boş kale yerine avutn yollandı. (Devamı 7. savfada) N ERCAN TURCAN Patates ekerek } lâle alamayız l Halit DERİNGÖR I ALI'DEN" DÖNDÜ Alpaslan'dan topu kapan Grabowski. Muzaffer'i geçti ve çok sert bir şut attı kalemize. Ancak, Ali başansız bir plonjonla topu elinden kaçırdı.. I imdiye kadar görülmemiş derecede yanI kılar uyandıran Almanya Türkiye millî I maçı hezimetimizle sonuçlandı. Maçtan | önce oyuncularımızın moralini takviye ederek her türlü tedbir ahnmıştı. Askeri marş| lar, kahramanlık türküleri. polis ve asker müfrezeleri, Plevne Marşı... Askeri bando ve I (Devamı C. savfada) | Rekabet dışı I bir mücadele ' Ekrem KARPAT edense pek üzülemiyorutn 3 O'hk yenilgiye. Çünkü iki takım arasında o derece büyük fark vardı ki, o kadar olur. Gerek fizik, gerek teknik ve gerekse taktik yönünden rekabet dışı bir mücadeleydi bu. Bizim takımın omuzlanrm 1 • l'lik oyunun ağırlığı da yüklenince hepten silâhsız kaldık. (Devamı 6. savfada) ynan • I •••••••••••••«••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••a Sa/ıtarın dili Almanlar 5, Millî Takımımız 2 korner kazandı Hasan ÇAKALKURT KORNER: Alman Milli Takımının 5 akını futbolculanmız tarafından kornerle kesildi. Ancak konuk ekip bu komer atışlanndan her defasmda tehlike yaratmasma rağmen neticeye gidemedi. Milli Takımımız ise ikinci yarıda 2 korner atışı kazandı. Fakat, bvı atışlardan faydalanamadı. NOTLAR £ «Hoca, taktik ancak davetiye değil verir» ^m Nİ Ergüder TIRNOVA • Maçın sonlarında Fethi oyuna girerkcn, antrenör Cihat Arman saha kenarında kulağına birşeyler fısıldıyordu. Bir seyirci bağırdı, «Hoca, taktik mi veriyorsun?» diye... Bir diğer seyirci de cevap verdi: «Hoca, verse verse davetiye verir...» 0 Dolmabahçe sahasının kenarlarına büyük büyük konulan televizyon reklâm tabelâlarına kimse bir maııâ veremedi. Bu arada bir Alman gazeteci espriyi yapıştırıverdi: «Köln havasnıa girmek için, belkl Türk yöneticiler koymuştur...» # Maçın üaşlamasındaıı 3 saat önce «Amigoların defilesini» seyrettik... Çeşitli komiklik ler yapan Amigoları yetkililer. güçlükle sahadan çıkardılar. Seyirci ise Eskişehirli Orhan'ı aradı durdu. Sonunda, «O, sosyetik Amigodur. sahaya aev çıkar» diyenler de yanıldı. Bizi Almanlar değil Deutsche Mark yendi Aziz BOLEL B u ba'hâı görunce sakm akhnıza sike gelmesin. Yemyeşil Mithatpaşa sahasının bü*un çevresini Alman firmalarının isimlerini taşıyan reklâmlar kaplamıştı. Öyle ki, Almanların Istanbul'da Mithatpaşa Stadının şil kısmım Alman haritası içersine TV rekyeşıı kısmım Alman narıtası içersine TV reKlâmı bahanesiyle ve kurnazhğı ile almışlar(Devamı 6. savfada) I I I MVLLER TAMAMLADI Bir anda kalemizde biten ilk golün kahramam Müller, Ali'nin bâtasını affetmedi. Göz açıp kapayıncaya kadar kendi ekseni etrafında döndü ve topa vurdu. Kale çizgisi üzrrinde duran K. Mehmet, topu kafa ile çıkarmak istediyse de bunu başaramadı ve meşirı >uvaılak ikinci kez kalemize girdi.. (Fotoğraflar: Tulay Divitçioğlu, Selçuk Aybatar. Ali Alakuş) TAÇ: Milli Takımımız 13 taç atışı kullanırken. Almanlar ancak 7 defa kullandılar. ARMAN «Aramızdaki fark orta ya çıktıy> Yalçın PEKŞEN Ali ACAR Erhan GÜRER enilmiç takımların so>tınma odala'rmda daima sessizlik ve uzuntü hakimdir. Ne var ki. dünkü maçtan sonra Milli Takımımızm odası bir sevinçle üzüntü arasında bocalayan futbolcu ve yöneticilerle dolu idi. Çünkü 30'lık yenilginin üzüntüsü yanısırı. daha açık farkh bir yenilgiden kurtulmanın sevinç belirtileri çfhrelerdep. okunuyordu. Önce galıp gelen Almanları tek tek tebrik ettikten sonra kendi tslebelp'ının yanına gelen antrenör Cihat Arman, futbolculara •Gecmis olsun» dedikten snnra maçı «öyle ozetledi: •Aramızda fark olduğu meydanda. Attıkları her gol, haztrlıfı (Devamı 6. savfada) Birer cümle ilenedediler Asaf AYÇIL SEZAİ ERGL~N (Gençlik ve Spor Bakanı): Almanlar attıkları ilk iki golde büyük ustahk göstermediler. Bunda defansunızm büyük hatası oldu. IIASAN POLAT I Futbol Federasyonu Bafkanıı: İlk yaıı güzel ve başabaş bir oyun oynadık. Son dakikada yediğimiz gol yüzünden ikinci yarıya bozuk başladık ve farkh mağlup olduk. ULVİ YENAL (Bakanlık Müsteîarı): MiîU Takımın mağlup olduğunu çok gördük, ama bu kadar dağınık o\nadığuıı görmedim. ORHAN ŞEREF APAK: Hiçbir şey söyleyemem. Herkes maçı gördü.. Alman Millî Takımının en trhlikeli oyuncularından biri de Köppel'di. Topla hfr kalemize inişinde fotetrafta (öruldütu (ibi deiaasu&u* korkula anlar yaaattı. FAUL: Millî Takımımız ile Alman Milli Takımı ll'er defa serbest faul atışı kullandı. Ne varkl iki takım da bu atışlardan skoru etkileyemedl. AVUT: Ataıan Millî Takımının 13 akım avutla sonuçlandı ve milli takımımız da aynı sayıda avut atışı kullandı. Konuk ekip ise Türk Milli Takımının neticesiz 12 akınında avut atışı kullandı. Y OFSAYT: Alman Millî Takımının fut bolcuları 5 defa ofsayte düştü ve milli takımımız da bu sayıda atış yaptı. Milli Takımımızın futbolculan ise 1 ripfa ofsayta düşerek rakip rakıma tek atış yaptırriı. Cihat Arman Schön'le birlikte.. ~ 0 Federasyonun saha içi organizasyonun« yöneteıı iki görevlisi vardı: tbrahim Onuk ve Remzi Tosyahoğlu... Bu tanınmış yöneticiler ne dcdilerse tamameıı aksi oldu. Sonunda hcr şeyi kendileri yaptılar. Ve görevii pcrsonel derahatça maç sejTctti... " • Hafta içerisinde Dolmabahçe Sağhk Mer kezine giden sporcular, tedavi edccek doktorları bir türlü bulamazlar... Ama dün millî maçta tam takım h,epsi vardı. Beyaz öıılüklcri ile ne de şık görünüyorlardı sahanın içinde... İnsanın içindcn. «Hergün milli maç olsa... demek geliyor... • Maçtan sonra futbol otoritesi Gündiiz Kılıc'ın jnilerek sahayı terk ettiğini törenlcr sordu, «Neden bn kadar neşelisiniz'. diye... O Ha daha büyük hir hezimetten kurtulduğumura anlatnıaya calisıyordu... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle