11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Âliiiaıı Millî Takımı ; İİİi^lI>| : im ? girdi ş j Schön "Tüfkier favori,, derken, Müller 2 gol atacoğını söyledi Gökhan BAHŞİ FRANKFURT FTankfurt şehrinin şöhretll bir spor okulu var. Alman futbol takımı bu spor okulunda kamp yapıyor. Kampa giriş inıkânsız. Hele Türk basın mensuplanmn kampa girmesi ancak önceden alınmış izin belgesi ile oluyor. Her şeye rağmen Alman kampına ancak yarım saatliğine gir meyi, spor ögretmeni Peter Klaus Kırchrath ve şöhretli antrenör Sepp Herberger'in ftracılığı ile başardım. ELEKTRİKLİ HAVA Alman millî takım karnpındaki elektrikli hava daha futbolculann yanından geçerken belli oluyor. Hele antrenör Helmuth Sehön'ün yanına yaklasılmıyor. Sakatlıklar nedeni ile Schön ne yapacağını bilemiyor. Elindeki 16 futbolcunun form durumlaf"ı ise çok kötü. TÜRKİYE, FAVORt Helmuth Schön sorulanmı şöyle cevaplandırdı: Alman milll takımının îstanbulda şansı nedir? Cibat Arman'm çocuklan haftada 2 kere antrenman yapıvnrmuş. Bunun yanında 2 antrenman maçı da yapmışlar. Bizler ise burada sakatlıklarla ufcraşıyoruz. Şıı 3 günlük kamp M rasında takımın yalnız ve yalnız dinlenmesini sağlıyacağım. Gördüitünüz jribi elimde kala ka la 4 veya 5 futbolcu kaldı. Şan sımıza gelince, hemen hemen yok gibi bir şey, Türkiyeyi f«vo ri olarak söriiyorum. Bir beraberlik biıim için iyi netice •lacaktır. Takımm son şeklinl ne raman açıklayacaksınız? Eğer, İstanbula gelirseniz, maçtan 2 saat Sııce ilk onbiri size söyliyebilirim. Bu sefer takım kurmak çok güç olacak benim içiıı. MILLEK: «2 GOL BENDEN» Antrenör Schön. Türkiyeyi fa vori görürken, şöhretler ise Al manyanın kazanacağını ileri sür düler. MÜLLER: 2 gol atacağımı söy lemiştim. Bn sözümde ısrar ediyorum. tstanbulda göreceksiniz. 2 ffolün sahibi olacafım. MAİER: Bana çok iş diişecek. Maç ortada. fakat favori bizleriz. BF.CKENBAUER: Sinirlerimize tiakim olursak maçı kazanırız. Çnk çetin bir karşılaşma olacak. NETZER: Maçı rahat kazanacaçız. Aliye azizlik yapacağımı ünıit ediyorum. KİRCHRATH «TEK FAVORİM» Kampı Türk dostu Kirchrath ile birlikte terkederken şöhretli öğretmen. Türkiyeyi favori gördüğünü belirterek «Köln'defci maçı tekrarlarsamz maçı kazanırsınız. Almanları kötü günde yakalamanız sizin için şanstır» şeklinde konuşuyordu. Yarmdan sonra kampa ziyaretçi alınmayacak •Almanya karşısında her futbolcunun yapacağı görev ayrı ayn anlatıldı Takım Antrenörü Cihat Arman, dün yaptığı açıklamaM illî da, yanndan itibaren Millî Takım kampına ziyaretçilerin kabul edilmiyeceğini söylemiştir. Antrenör Cihat Arman, Millî Takım kadrosunu resmen yann açıklayacağını belirrmiş. «Yarın saat 17.M*den sonra ziyaretçilerin kampa gelmemelerini rica edeeeğim. Maç havasına girecek futbolrularnı ctkilrnmesini istemiyorun» demiştir. KA.MLRAN A\rupa Kupasının bu önemli maçında güvendiğimiz orta saha oyuncularındaıı biri... /.KKKKıiA Cazar frünü B. \lmanva karşısında Göztepeli K. Mehmet'in yedeği olarak sahaya çıkacak. Arman, yağışlı havadan korkuyor â • Miüi Saret • * teleiorur. 8 i r nuııvarA çavirmeX 5 k Li rnoral vereoeX bir t l e m a r . arıyor y ö r e t i cii^r. 'DemoeLe o l ' â söz falai 1 î 'îı söyleyelım â li olan ta.XiTn.i r bir cesa.retj«(.') r gu. iKi resim de *izle. re Ka.mp.Wüdü.rö ysuR un faturâ d cax.. *£$^yj raXa halinijö*terı Futbolcular maç günü soyunmuş olarak otobüsle gidecek, trafik sıkışıklığı göz önünde tutularak otobüsü stada bir trafik ekıbi getirecektir. FUATIN DLRUMU Bacağında çıban çıkan Fuat dün Doktor Kaya Çilingiroglu tarafından tedavi altına alınmış, yöneticiler Fuaf m durumunun iyi olduğunu açıklamışlardır. TAKTtK ANLATILDl Millî takım antrenörü Cihat Arman dün saat 11.00 de millîlere kampta, Almanya maçımn taktiğini anlatmış. her futbolcu nun yapacağı işleri ayrı ayrı açıklamıştır. A.S. YEN'DE ÇALIŞTILAR Yagmur nedeni ile saha çah? masını Sarıyerde yapamayan mil lî takımımız dün saat 15.00 de A.S. Yen'de çalışmıştır. Taktik ve kondüsyon çalışma sında milliler hırsh gözükmüşlerdir. YAGMCR, ARMAVI UZDÜ Havanıjı dün, yağmurlu geçme si nüfii takım antrenörü ArAan'ı üzmüştür. Kaygan sahanın Almanya'nın avantajı olduğuna değinen Arman. «İnşallah maç giinü yağmur yağmaz» demiştir. FİLM tCRETI Futbol Federasyonu, Türkiye Alpıanya milli maçını filme almak istiyenlere 7500 lira karşılıgında sahaya giriş izni verecektir. Futbol Federasyonu ayrıea Alman televizyonu ile 10 bin maıka anlaşma yapmıştır. "Genç Milli Takım değiştirilmelidir,, gPÂIIillTI Önce Dünya Kupasmdaki başanları, daha sonra da Avrupa Milletler Kupasmdaki kader birliğimiz yüzüııden yakından ilgilendiğimiz Almanya hakkında yazılmamış şey kaldı mı bilmiyoruz. Ancak Meksika'va iddialı bir takım olarak giden Almanya ile Meksika'dan dünya üçüncüsü olarak dönen Almanya arasında ne kadar büyük fark varsa 25 Nisan'da Dolmabahçe'ye gelecek olan Almanya ile Meksika'nm kızgın güneşi altmdaki Almanya arasında da o kadar büyük fark var. İşte bu yazıda «1970'den 1971'e Almanya» bilinen ve bilinmeyen tarafları ile yeniden gözler önüne serilecektir. Köln beraberliğı Schön ü birden ihliyarlallı % Soner, Onuk, ve Andaç, gşnçlerin aldığı kötü durumları tartışth ESKİŞEHİR, (Haşmet İNÖNTEPE bildiriyor) Avrupa Gençler Turnuvası grup eleme maçlarına katılan ve umulmadık kötü sonuç alan Genç Milli Takımın durumu için Fahri Somer, İbrahim Onuk, ve Doğan Andaç görüşleriru açıklamışlardır.) Ünıit Takım antrenörü Doğan Andaç bu kadronun tamamen degiştirilmesi nik Komite gerekti , Başkanı rin fatbolu bir ckole dayaıııyor. Biz tecrübesiziz. Gelecek icin ümitliyiz.» İbrahim ONUK : «Takım oynnu yoktn. Ayağımızdan çabnK lop çıkarmadık. A erKaçlara girmedik. Almanya'daki turnuvava en az 10 mıllı maç yaparak hazırlanmalıyız.» Doğan ANDAÇ : «Gençlerimizde vok büyük gol kısırlığı var. (îtnç takımı tamamen değiştirmf li ve yeni elemanlardan kurmalıyız. Bu görüşle yeni bir yön verilmelidir.» NOntakm •* Millileıimuden biri clinde tuttuğu lambayı kırınca. antrenör Arman atıldı Lambaları dfğil. Almanları çatlatın» •*• Kampın 2 devamlı ziyaretçisi var. Ziya'nın eşi ile Muzaffer"in eşi. Her gün Ziya ile Muzaffeıin ziyaret edıldiğini gören bekâr futbolcular Bundan sonraki kampa evli gelecegiz. şeklinde konuşuyorlar. •k Fethi ile Kâmuran, Milli Takını Kampının yapışık kardeşleıi. Kendileıine .Eskişehir köşesi adı takıldı. ir MiUıler dün gece tiyatroya gittiler. «İlk defa gece dışarıya çıkıyoruz» diye konuşan futbolculann sevinci malüm. ğıni savunmuş, TekFahri Somer ve Futbol Federasyonu Ankara Bürosu Müdürü tbrahim Onuk da şans sızlıktan daha İyi yakınarak sıkı çalışmaylâ sonuç alınacağını ifade etmiştir. NE O KÜII. Rünlerdeıı 11 tkım l»70 ti. Köln'de rfüzel bir sonbahar. Avrupa'da adı okunmayan Türkiye. dünya üçünoüsü Almanya ile 11 berabere kalmıştı. tşte o friin Helmut Schön. karasında biraz saç olsaydı, hepsini yolacaktı şüphesiz. DEDİLER? Fahri SOMER: «Çok hazırlık maçı yapmadık. Çocuftlar birbirlerine koordine olamadılar. Futbol kollektiftir. Rakiplerimi KISA KISA 0 İstanbul Üniversitç ve Yüksek Okullar Atle tizm Birinciligi bugür Dolmabahçe Stadında saat 14.00'de başlaya; caktır. İki gün sürecek : yarışmalara tasnif dışı : olarak kulüplü atletler i de katılacaklardır. ; Mergen, antrenör Sultan'dan Boks Millî Takım kampmı terketmesini istedi AN'KARA Boks Federasyonu Başkanı Yusuf Mergen, dün Buvsa ile görüşerek Millî Takımın çalıştırıcısı Emrullah Sultan'dan Boks Millî Takım kampını hemen terketmesini istemiştir. Emrullah Sultan, Federasyon Başkanı tarafından boksörleri kış kırtmakla suçlanmaktadır. Millî Takım kampında bulunan boksörlerin 27 Nisan 3 Mayıs arasında Yugoslavya'da yapılacsk Balkan Boks Birinciliğinde çahştırıcı Vural İnan'ın yerine Emrullah Sultan'ı istemeleri. bugünkü durumu meydana getirnıiştir. Masa Tenisi Şampiyonası başladı PUAN DURUMLARI İlhan tYGl'N SAKARYA Türkiye Masatenisi Şampiyonası 51 kız, 141 erkek sporcunun iştirakiyle Adapazarı Kapalı Spor Salonunda merasimsiz ve seyircisiz başlamıştır. İlk gün zevksiz ve kalitesiz geçen müsabakalardan sonra şu sonuçlar ahr.mıştır: ; giin Helmut Sehön'ün kafasmda biraz saç olsaydı. hepsini yolacaktı şüphesiz. Her zaman guler yüzlü ve sakin görü en Alman Milli Takımının koca» anîre : nörü, sinirli ve kızgmdı. «Bizim bu m açı kazanmamız lâzımdı» diyordu durma*• Dünkü çift kale maçuıda dan. «Bu kadar tecrübeli rutbolcularla dolu bir takım Avrupa'da adı dahi okunmaAlıuan Millî Takım kampında (yukarıdaıı aşağı.va) Schön Kâmuran . Ali'ye gol atınca. Ziyan Tiirklere karşı nasıl bu kadar kötti Dynar? Bunu anlayamıyorum.» Kırehrath ile, kaleci Maier çalışırken gazeteciler takip ya ile Ercan hemen yanına gelO gün, günierden 17 Ekim l»7U'ti. Köln'de güzel bir sonbahar günü akşama yakediyor, Schön, arkadaşımız Gökhan Balışi ile görüsürdiler ve: «Öteki golünü pazara laşmış «Avrupa'da adı okunmayan Türkiyr dünya üçüncüsü Almanya ile 1l^beraken ve Netzer, Schön ile konıışurken görüliiyor sakla» dedüer. bere kalrruştı. İşte Helmut Sehön'ün maçtan hemen sonra yapılan basın toptentısında anlayamadığı bu netice idi. •ic Milli dünkü antrenmana •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a 20 dakika gecikmişlerdi. Faruk. Aslmda Sehön'ün anlayamadığı husus, bizzat kendi söylediği bu cümlenin altında şizlenmişti. Hem ünlü^ntrenör, hem de dünyanın en tecrübeli futbolcuları Uğur. sinirli sinirli nedenini abir milli maça deği! «adı sanı okunmayan bir Türkiye» kaışısına çıkmışlardı. Buna çıkladı «Efendim, biliyorsunuz tesadüii bir güzel oyun eklenınce bilinen netice ortaya çıkmıştı: 11. bu minibüsçüleri...» AVRUPA TAHTINDA »••••••»»•»»»>•»»•»»»•»»••••»»•••• »•»»•»•»•••••••••••••••••••>»>»»•»»•»»• O B B GRLBC Takımlar İTÜ Istiklâl Adalar Şile Büyükdere GÖksTpor Ayyıldız. Altınordu M. Sinan Cerrahpaşa Emirgân 23 3 17 6 10 2 7 8 7 ı 9 13 8 13 7 13 9 17 5 20 Kireçburnu Tarabya D. Şafaka 9 2 4 4 9 9 9 1 5 3 6 5 6 8 O. G. B. M. A.Y. 9 8 1 3 7 1 1 9 4 4 1 9 3 3 3 9 3 2 4 9 . 3 2 4 9 2 4 3 9 2 2 5 9 1 3 5 9 2 G. O. Paşa 9 3 1 5 16 21 6 16 9 19 A.Y. P. 13 5 15 16 4 14 8 2 12 10 5 9 9 13 6 10 22 6 5 8 5 10 13 4 9 1 1 4 4 1 3 5 E GRl'BC Fatih Giireş Kulübü şimdilik istimlâk edilmiyor lstanbul Güreş Ajanı Muzaffer Işık. Vali Vefa Poyraz ile görüşmüş ve Fatih Kulübünün istimlâk davası bir süre için Vali Pnyraz'ın emri ile ertelenmiştir. . Resimde Vali, İstanbul Giireş Ajanı ile birlikte (.Fotoğraf: Ali ALAKUŞı Kizlar: Moğan (Ank,): • 3 F. Bahçe lîst.ı 0, üniroyal (Sakarya) 3 TED (Ist.) 1: Adanaspor 3 Koeaelispor 0, Kcstamonu 3, Ortaköy. 1. '; Erkekler: Fenerbahçe: 5 Boluspor (Kocaeli) 0, Kon. İd. Yurdü 5 Kastamonu 0, ÎTÜ; 5 • Samsunspor 0, Üniroyal (Sakarya) 5 Sinop: 0, DenıirsporCSam sun) 5 Doğanspor (Bursai: 1, Antalyaspor: 5 Sakarya Genç 2, Kanathspor (Hatay.ı. 5 Siirt Gençlik 0, Çelikspor (Diyarbakır): 5 Maraş Gençlik: 0, TED (lst.1: 5 Çanak kalespor: 0. Takımlar Zaferspor Tuzla Kuruçeşme Yenişehir Kurtuluş Unkapanı Rumelihisar Agaspor Ist. Ünv. O. G. B.M 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 5 4 3 3 2 2 1 2 2 1 1 1 . 1 3 5 5 5 6 7 Takımlar Ilkadım Altınok PTT Ayvansaray Çatalca Cihangir Telsiz Çınar.por Üsküdar c GRUBI; O. G. B. M. A. Y. P. 1 3 3 11 1 1 0 6 11 10 8 5 1 6 4 9 2 9 9 8 2 8 11 3 10 13 5 8 13 8 . 3 5 6 14 2. Aıııatör Kiiıııe'de ilk devre ( İhtilaflı ve ertelenen maçlar hariç F GRUBU Takımlar Zeyrek Rami Örnekspor Langa Özfatih Kulespor Kumkapı Levent Şişli Gedikpaşa O. G. B. M. A. Y. P. 9 8 9 6 2 9 4 4 8 8 9 9 9 9 9 5 1 28 9 17 1 13 7 İ4 1 14 8 12 8 4 11 6 8 8 6 6 Jillllil ITIİİ 2 Amatör Küşpne Lıginin ilk yarısı erteleme ve ihtiîâflı maçlan dışmda kalan • Takımlar Yalova Bakırköy Hılâl Selimiye Katih D GRIBIT O. G. B. M. A'İ T. P. 1 2 3 2 27 13 14 13 12 5 11 13 11 12 1 2 larla sona ermiştir. Dokuz haftalık karşılaşmalar sonunda Zaferspor ve İTÜ, tek puan kaybetmişler, liderlikten inmemişlerdir. Ligin ilk yansında yenılmeyen takımlar ise şunlardır: Kartal. Çırçır. İTÜ. İlkadım. PTT, Yalova. Zaferspor, Tuzla. Zeyrek. Ligin ikinci yarısına yarın yapılacak maçiaıla başlanacaktır. dünya ve Avrupa futbolunda belirli bir yeri korumuştur Almanya. Ancak Dünya Kupasınd.an sonra olduğu kadar değil. Meksika Almanya'yı büTOtmüs, Italya önünde alman mağlubıyete ve kazanılan üçüncülüğe rağmen Avrupa'nın 1 numaralı futbol takımı haline getirmiştir. Dünya kupasında sadec« . Brezilya'nın şampiyonlugu miı < nakaşaya konu olmamıştır. In ' giltere'nin çok erken elenmesl, ] B. Almanyamn üçüncüiügü hep ! üzerinde münakaşa ile kabul edilecek hususlardır. İşte bu yüzden Dünya kupasından bir üçüncülükle dönen Almanva îtalya'yı silmiş, Avrupa futbol tahtına kurulmuştur. Bu nasıl olduv Almanya neden ve nasıl bu yere gelebildi? Bunu başka bir yazıda inceleyeıim. VAR1N : DtlTSCHLAND, DECTSCHLAND CBER ALLES... 0 İstanbul Amatör Spor Kulüplerini Koruma Biıliğindeki kendine ait 27 bm liralık mefruşatı geri alan kurucu üyelerden Nuri Tokatlıoğlu. •Birlik emin elEski gazete ve mecmua saylere geçtiği taktirde eşfalan dikkatle karıştırılırsa ; yayı geri vereceğim» deMeksika öncesi ve sonrası Al '••miştir. Birlik Binasındamanya takımı hakkında ço« : ki eşyayı şartlı olarak değişik şeyler yazıldığı görülür. verdiğini belirten TokatMeksika'dan önce de Almanya lıoğlu. gayenin dışına hiç bir zaman kötü bir takım çıkıldığı için geri aldıolmanııştır. Bilâkis. her zaman ğını açıklamıştır. I 1ZZE1' 9 Türkiye Hakemler Birliği İstanbul Şubesinin tertiplediği balo, bu gece saat 20.00'de Kervansaray Salonlarmda yapılacaktır. • KAMACI Profesyone! boksörümüz Cemal Kamacı, Mayıs ayı' içinde Ankarada bir ttalyan boksör ile bzet maç yapacaktır. 0 Balkan Voleybol Birinciliğine katılacak milli takım adayları tesbit edilmiştir. On beş kişilik aday kadrova: Aziz (I.E.T. T.). İbrahim. tsmail (İt faiye). Oktay (Eczacıbaşı), Ali (Der.izgücü), Yalçın <G. Saray). Erdal (Göztepe), Murat, Erol (Sosyal Sigortaları. Semib. Tanju, Ci n r (Kolei). tlhaıı. Süleyman. (Orta Doüu). Veysi (Muhafızgücu) i'ağınimışlardır. Basketbol Millî Takımımız yarın Sofyaya gidiyor Yann Sofya'ya gidecek olan Basketbol Mil liTakımımiEin kafile si tesbit edilmiştir. Federasyon As Baçkanı Cem Atabeyoğlu' nun başkanlığmdakt kafilede yöneüci Raif Durak ve aşağldaki basketbolcular bulunmaktadır: Kemâl, H. Alp, Cihat, Nurt, Zeki, Reşat (İ.T.Ü.), Şengün, Semih (G. Saray), Necmi (Beşiktaş), Erdal (Ko lej), Hüseytn, Perhan (F. Bahçe), Aydın <D. S. İ. Spor), Banş (M. Gücü), Izzet (Altay). Sofya Kupasma güç lü ekiplerin katıldığını söyleyen Mehmet Baturalp «Sofya'da ga yemiz oyunculanmızın maç randımanını arttırmaktır» demiştir. 3 2 3 8 3 2 1 4 2 2 2 1 16 12 11 9 9 4 11 13 4 8 15 5 6 6 15 8 15 :•> 1 . 8 5 1 ! •••••••••••••••••••••••»••»••••»•»••»•»»»•i»•••••••••••••••••••••»»•••••••4
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle