12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Şefik Tetüt: «Yusuf Mergen Türk Boksunu iyi yönetmiyor)) ANKARA, (THA) Boks Federasyonu eski başkam Ş e fik Tetik son milli takım s e ç . melerini eleştırmiş ve bu konuda şoyle konuşmuştur: «Kısa süre içinde Tusuf Merftn federasyonunun Türk bokaunn iyi yönetemedigi kımu oyunda meydan» çıkmutır. Milli Takım «eçilişi tatminkir degildir. Seyfl Tatar ile C e l ü Sandal'a rakip bulunamamiftır. Bn da hatadır. 1970 Avrupa Gençler üçüncüsü Hakkı Sösen hatâlı ve yersiı bir düşünnşle 71 kiloya çıkanlmıştır. Hakkı Sözen esa» kiloıu olan 63,5 k i . da dögüştürülmelidir.» Boks milli takımraın bu le 1970 başarüannı aratacagını söyleyen Şefik Tetik; «Türk tak m ı sadece Celâl Sandal ve Seyfl Tatar defildir. Bunn aldıgımız madalyalarla Ispat ederim. Çesitll ikincilik ve üçünoülüklerimlzin tarüılerinl belgelerim. Tusuf Mergen'den tek iüteftmlz blzden aldığı emaneti ileri rötürmestdir. Bu eleftlrmeden de koltuğunda gözümüz oldufunu eıkartnamn» demiştir. BEŞİKTAŞ'I KİMLER YÖNETİYOR? HİMMET ÜNLÜ Alııuuı kararlarrian haberı olmayor. Kılıç'a yapılan tekliften başkanın baberi vok!. B ANTRENÖR KONCSUNDA Antrenör Teasca'nın üzerine ANTRENOR TEASCA | Himmet Ünlü kendisine tehditle istifa ettirilen Yeten, Sevinçli ve Dinçer'le ilgili bir bilgi gelmediğini söyledi. İstifalar üzerine 3 yedek üye yönetim kuruluna alındı.. eşiktaş Kuiubü Başkanı Himmet Ünlu daha ilk günden kulüp içinde meydana gelen huzursuzluk ile ortaya çıkar. antrenör problemi konusunda açıklama yapmış ve «Benim bütün bu meselelerden haberim yok..» demiştir. Himmet Ünlu üç üyenin tehdit ecfilerek istifa etmesi konusunda bilgi vermiş ve konuda şunları söylemiştir: f. Bahçe Stadı plâstik çimle kaplanacak Türkiye'de ilk kez bir saha, Romen antrenör Teasca'nın isteğiyle Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından plâstik çımle kaplanacak ve Sarı Lâcivertli takımın çalışmaları burada yapılacaktır. Kulüp Başkanı Faruk Dgaz ila görüşen Teasca kendisinden antrenman sahasının 10 bin lira karşılığında «Tartan» yapılmasını istemiştir. Faruk Hgaz antrenörün bu isteğini yerine getireceğini söylemiş; •Fenerbahçe'yi her yönüyle modern bir kulüp havasına sokmak için eiimizden gelen bütün gayreti sarfediyoruz. Futbol takımının modern çalışmaları bu gün pek çok Avrupa iilkesinde olduğu şekilde gerçekleşebilir. Teasca benden antrenman sahası» ın tartan pist şekline getirmemizi istedi. Şimdi gerekli temaslan yapacak ve en kısa zamanda gelecek sezona yetişmek üzere sahayı plâstik çimle kaplayacağız..» demiştir. TARTAN .PLÂSTİK ÇİM. NEDİR? Son yıllarda özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinde sözü edilerek «Atletizm. ve "Futbol sahalarında kullanılan «Tartan» denilen plâstik çim eskimiş oto lâstiklerinden yapılmaktadır. Yurdumuzdan her yıl Balkan ülkelerine ve çokça Romanya'ya kullanılmayan oto lâstikleri gön derilmekte ve ham madde burada işlenerek plâstik çim «Tartan» hale getirilmektedir. I 1 «Hakkı Yeten, Ferhan Dinçer ve Orhan Vedat Sevinçli arkadaşlarımız kendilerine tehdit yapıldıfını öne sürmüş ve istifa etmisler.. Fakat kulüp başkanı olarak bana ve yönetim kurulu olarak bizlere bu konuda bilgi verilmedi. İstifa mektupları da gelmedi. İstifa dilekçelerini aldıktan sonra istifanın gerçek sebeplerini açıklayacafım». Masa Tenisi Türkiye Birincilği 21 25 Nisan'da SAKARYA 1971 yılı masa tenisi Türkiye Birinciliği 21 • 25 Nisan tarihleri arasında k«palı spor salonunda yapılacaktır. 23 bölgenin katılacaiı şampiyona ferdi ve takım olmak üzere 2 kategoriden yapılacaktır. VEDAT «4 maç» ERGUN «3 maç» LEVENT «3 maç» Merkez Ceza Kurulu yine ceza yağdırdı ANKARA Merkez Ceza Kurulu, başta birincı Türkiye liginden olmdK üzere çeşitli sporculara ceza vermiştir. Ceza alan sporcular şunlardır: Göztepeden Fevzi 3 maç, Beşiktaştan Vedat 4 maç, Galatasaraydan Ergün 3 maç, Fenerbahçeden Levent 3 maç, Vefadan Savaş 2 maç, Altınordudan Hikmet ile Sivasspordan Neşat 5 er maç, Erzurumspordan Orhan 4 maç, Rizespordan Yılmaz 45 gün, Afvonspordan îbrahim 3 maç, Sanyerden Şener ile Hksköyden Muraffer 4 er maç, Konya genç takımından Uğur, Hikmet ve Mustafaya 1 er ay, Beylerbeyinden BUlent ile Konyaspordan Muzaffere 4 er maç, Bahkesirspordan Aliye 5 maç, Eyüpten Zafere 4 maç, Sivas Li sesi basketbolcusu Sedata 1 ay, Afyon gençten Mehmede 1 ay, tzmir Tekelden Celâlettine 2 ay, îspartaspor çalıştıncısı Ergün Ercins'e 2 ay, Taksimden Dinçer ile Edirnespordan Erola 4 er maç, Edirnespordan Mümin ile Turana 3 er maç... Gunduz Kılıç'a antrenorlük teklif edilerek gelecek sezonrtakımı çalıştırması istendigi haberınin bir gün önce kulup basın sözcüsu tarafından açıklanması uzerıne Himmet Ünlü, «Ben kendi fikrira olarak antrenörlüğe Gündüz Kılıç'ı ge • tirmek istiyordum. Fakat bu konuda yönetim kurulu toplantısında alınmış bir karar >oktur ve Gündüz Kılıç'a kimin teklif yaptığı belli degildir..» demiştir. Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı yedek uyeler konusunda: «Şükrü Gülesin, Sedat Kesen ve Çoşkun Ergün'e vazife vermemiz kongreden önre tesbit edilmisti.. Bu 3 arkadasımız istifalar nedeniyle yönetim knrulnna girmeselerdi yine Teknik Komiteye alacaktık. Çünkü listeme aldıfım arkadaşlarla bu isin başına geldijtimi daha önce belirtmiştim» *' şeklinde konusmustur. Dolmabahçe Stadı Müdürü 'Milli Takım antrenmanı için zamanında izin islenmedi, Dolmabahçe Stadı Müdürü Hayrullah Güvenır. dün Futbol Federasyonunu suçlayan beyanda bulunmu» ve Milli Takım aday kadroşunun, Beyoğluspor'la yaptığı özel kar?da*ma için i o n istenmediğini ifade etmiştir. Hayrullah Güvenir, Çarsamba günü saat 15'e kadar maç konusunda hiçbir müraeaat yapılmadığını bildirmiş. «Futbol Federasyonu bürosu Dolmabahçe Stadınm içinde bulunuyor.. Fakat buna rağmen Federasyon bürosundaki görevli arkadaşlar bir y.ızı yazarak ne izin istemek nhmetine kat landılnr. ne de şifahen maç yapılaeağını söylemeyi uygun gördüler.. Maçtan varım saat önce izin istediklerinden saha>ı verdik. Bonun yanında dışarda biriken 5 binden fazla seyirciyi de içeri almak zorunda kaldık. Ben bu süre içinde Emniyet Müdürliiğünü aradım ve kuvvet istedim. Fakat bir gün önceden müraeaat yapılmadığı için ve Emniyet kuvvetleri de başka yerlerde görevli olduklarından gelemediler..» şeklinde konuşmuştur. OLAYLARI ÖNLEYEMEZDİK Dolmabahçe Stadı Müdürü, antrenman maçından sonra halkın tribünlerden inerek sahaya girmesi ve çimleri çığneyerek tahrip etmesi konusuna da değinmiş: «Coşan halkın karşısına nasıl ve hangi kuvvetle çıkardık? Ben Stad Müdürü olarak ve üç . beş saha işçisiyle ne yapabilirdim? Ama Futbol Federasyonunda yetkili kişilerln bunu düşünmeden ve kendi bildikleri gibi hareket etmesi bu sonuçlan doğurdu..» demiştir. Güvenir, Federasyonu suçladı: Almanyada 62 yabaocı işçi taknnın katıldıgı bir şampiyooa dnzenlendi HAMBLRG, (Gökhaıı BAHSİ bildiriyor) Nordrhein Westfalen eyaletinde Sağiık ve Sosyal Yardım Bakanlığı himayesinde jeneffikle yabancı işçi futbol "tafcînYlaTinın katılacağı bir futbol şampiyonası tertiplenmistir. Bu şampiyonaya 27 Yunan 11 Italyan, 5 Türk, 4 Portekiz, 3 Ispanyol ve 2 Yugoslav ve 10 da Alman takıfnı katılacaklardır WFV (Eyalet Futbol Federasyonluguı, şarapiyonanın organi?asyonuna yardımcı olmaktadır. Şampiyonanın bir özelliği de ya pılacak karşüaşmaları yabancı iş çi hakemlerinin idare etmesi olacaktır. * Bugüne kadar yabancı işçiler iÇin acılan hakem kurslarını 61 1ŞÇ1 başarıyla bitirmiş olup bunların ıçmde 15 Türk bulunmak X tadır Bu hakemler aldıldan dip • lomalar ile Almanya'nın bütün şenırlerindeki mahalli lig maçlarında vazife alabileceklerdir. Brumel, 1965 yılında 2.15'i geçen bir atlayışını yapıyor | 32 defa ameliyat edilen Brumel için doktorlar «Değil yüksek atlamak, yürümesi dahi mucize olur» demişlerdi însan gücünün sınırı yoktur ı ğer bu kaza olmasaydı, hayatımın ne şekil alacağım kim bilebılırdi? Şimdi her şeyi unutmak ve işe sıfırdan başlamak 'lâzırn.. Bu şekilde konuşan adam, 21 Haziran 1963 de bugun hâlâ geçerli olan 2.28 metrelik dünya rekorunu kırmış, 5 Kasım 1965 de geçirdigi bir trafık kazasından sonra sağ bacağından venimi kaybetmedim.» 32 defa ameliyat edilmisti. İlk Fakat sakat bacağı da moral ameliyattan sonra operatör Kugücü ile tedavı etmenin unkâÇenenko, ünlü hastasmı şu söznı yoktu. Bütün uğraşma ve dilerle şoke etmişti: dişmeler olumlu bir sonuç vermezken bir rastlantı Brumel'l «Değil yüksek atlaman. yürükurtardı. Bunu da Brumel'in men dahi mucize olur.* ağzından dinleyelim: «1968 yazında idi. Bir gün ka O günden bu yana köprülepı çalındı. Tanımadığın) bir rin altından çok sular geçti. adam benimle konuşmak iste2.07'yi çoktan aşmış olan 29 yadiğini sövlüyordu. Benimkine şındkki Valery Brumel, önübenzer bir şekilde kazaya uğramüzdeki günlerde 2.10'u aşmamış, Kurgan şehrinde tlisarov ya çalışacak. adındaki bir operatör tarafmMLTLU BİR RASTLANT1 dan iyi edilmisti. Benim başıma çelenleri gazetede okumuş, Yüksek atlamaya ddnüş uzun geçerken benimle konuşmak is zanıan söz konusu edilmemiştı. temiştı. Birkaç gün sonra KurDoktorlar ve antrenörler şüphe gan'da idim ve 4 ay sonra da de ıdi. Genç sporcu hayatının bacağım tamamen iyileşmişti.» geri kalan kısmıru yerlerde geAradan geçen yıllar genç jim çirmek istemiyordu. Brumel, o nastık hocasmı venıden çalısgünleri şöyle anlatıyor: malara ıtmıştı. Hayatını spora «Spora dönmeyi her şeyden adamış bir adam olarak genç evvel, hakiki bir erkek olduğusporculara tavsiveleri vardı: mu isbat etmek için istiyorum. «Kaabiliyet, tek başına kâfi Hiç bir zaman ümiteizliğe kadeğil, diyordu. Bugün, çalışmapılmadun ve kendime olan güdan bir ödül kazamlamaz. Çalışma ve kendine güvenmeyi bir sporcuda bulunması gereken şartların başında görüyorum.» Kendi kendinı yeniden yetiştirirken dünya rekortmeni «küçük adımlar» sistemini benimsemiş. Zirveye vavaş ve emin a' 3 dırrüarla yürümek bu. Saşırtıcı bir gösterıye girişmeve niyetı yok. Şimdiki gayesi XX. Olimpiyatlara iştirak etmek. Valery Brumel, MUnıh istasyonuna inip inemeyeceği hususunda şunları söylüyor sadece: «tnsan gücünün sının olmadığına inanıyorum.» (Spor lllustrierte'den; Dünya Sinek Siklet Boks Şampiyonu, ünvanını korudu TOKYÖ, (a a) Dünya Boki Bırliğı'nin sinek siklet boks şampiyonu Japon Masao Ohba, dün Tokyo'da yapılan karşılaşmada ünvanını Venezüella'lı bok sor Betulio Gonzalez karsısında sayıyla galıp gelerek korumuştur. KÂZIM ARKAL. VERİLECEK HAKEMLERE GÖSTERtYOR E! PLÂKETİ Emekli olan Hakemlere ödül verilecek Merkez Hakem Komitesi tarafından 49 yajını dolduran hakemlerle ilgili olarak çıkanlan son karar üzerine Istanbul Bolgesinden 20 yonetmen, emekliye ayrJacaktır. 11 Nisan günü yapılacak Istanbulspor Göz tepe maçından sonra Ali Sami Yen Stadında bir toren duzenlenecek ve çalışma süreleri dolan. Futbol Federasyonunun bir teşekkurmektubu gonderdiği 25 yılhk hakemlere l s tanbul Hakemler Birlıği tarafından sesıtli armağanlar verilecektir. 1 beynelmilel, 10 milli ve 9 bölge hakeminin yer aldığı 20 kişilik emekliler listesinde yer alan isimler şunlardır: Hüseyin Maloğlu, Abdülfet Çalışkan. Halit Üzer. Hakkı Çaktırma. İhsan Tahir Gökkule. Kenan Çelik, Necdet Tiirkkantoz, Nurettin Kibarer, Nafiz Dorken. Orhan Yorulmaz. Tarık Yamaç, Bülent Senyüksel. Baki Apaydın, Baha Pural. Bedri Teoman. Hüseyin Arıkdoğan, Salih Akkuş, Vahit Kurtuluş. Vahit Ataman ve Yusuf Yücel. LIDER VE TAKIPÇİLERİNIN OOZU 2 PUANDA nu yeneceklerine inandığmı söylemiştir. Özan bu konuda, «Bizi daha da ileri götürecek olan iki puana şiddetle "Türk güreşi gençlere dayanmazsa bir iki yılda kaybolur,, ANKARA Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Akzambak genç takımlarımızın Bulgarlarla yaptığı milli karşılaşmalar konusunda «Eğer Türk millî takımı genç güreşçilere dayanmazsa, bir iki yıl içinde kaybolur. demiştir. Akzambak Greko Romen takımımızın aldığı kötü sonuca değinerek, Daha evvel yenileceğimizi biliyorduk. Vzülerek sdylüyormn ki, bugün Türkiye'de Greko . Romen güreşi yok. Büyük illerimizin dışında doğru düriist ç *llş'I"CI b i l e bulamıyoruz. Lise öğrencilerinden kurulan Greko . Romen takımından da başka birşey beklenmezdi. demiştir. G alatasaray teknik direktörü Coşkun Özarı, Mersin İdman Yurdu' Özel bir maç yapmak için Santos takımı ile Paris'e gelen Pele, yaptığı bir basın toplantısmda gelecek sezondan itibaren milli formayı artık giymeyeceğini açıklamıştır. Pele, basın toplantısında şunlan söylemiştir: «îşte 15 senedir bütün varlığımı rutbola verdim. Artık ken dimi işlerime ve aileme vermek zdmam geldiğinr inaniTOrum.» SANTOS • SAİN1 ETİENNE YENİŞEMEDİ Paris'te karşılaşan Peleii Santos ile Saint Etienne 00 be rabere kalmışlardır. Pele, gelecek sezon • futbola veda edecek I Önce ve sonra... Fenerbahçe Kulubü Başkam Faruk Ilgaz Kongre oncesı, «Bu yü Kongre gayet sert geçecek» demışti. Şimdj ise «Muhalefet 10O yıl da muhalefet yapsa yine iktidara gelemez» diyor. Dün bir muhalif gazetemize gelerek bu sözlerden duyduğu üzüntüyıı ifade ederken şunlan söylu yordu, « Ilgazın kongre öncesi ve sonrası söylediği söz önemii değil de, bizi korku tan ne bilir musunuz? Bu adamların daha 100 yıl yaşayacaklannı iddia etmeleri». ihtiyacımız var» demiştir. KAMP Bt'GüN Özarı, G Saray'm Mersin maçı için bugün kampa gıreceğini ve sakat futbolcuların tedavilerine devam edildiğinl sözlerine eklemiştir. FENERBAHÇENİN DÖNÜM MAÇI F. Bahçe Asbaşkanı Emin Cankurtaran, bu hafta Izmlr'de Göztepe ile yapacaklan maçın dönüm noktası olduğunu sövlemiş ve «Bu dönüm noktasını başarı ile atlatacağız» demiştir. Bugiin sosyal tesislerde kampa girecek olan Fenerbahçe de sakatların tedavilerinin yapıldığıru açıklayan Cankurtaran şunlan söylemiştir: «Rakibimizin kuvvetini biliyoruz. Fakat ligdeki iddiamızın devamı için maçı rautlaka kazanmamız icab ediyor. Çoruklar büyük maça bu inançla hazırlanıyorlar.» 40 bin kisi alabilecek genişlikteki\ bölgesi haline gelen kulüp Baruthane sahası sinıdi gecekondııi FEVZt, GÖZTEPE'DE OYNAYACAK Diğer taraftan tedbiri kaldırılan Fevzi'nin Fenerbahçe ANKARA 2529 Nisan tarihleri arasmda yapılacak «Sofya Turmaçında takımındaki yerini nuTası» na hazırlık olmak üzere Basketbol Federasyonu milli taalacağı Göztepeli id"areciler takım adaylarmı 4 ayrı isim altmda toplamıştır. Basketbol sporuna rafından açıklanmıştır. emeği geçmiş Kâmil Ocak, Naili Moran, Şevket Taşlıca ve Ercan Goztepe'nın Teknik DirektöDevekuşu adlan verilen takımru Suvari, maç için, «SinirleErdal, Zeki, Cihat, Perhan, All, ların koçlugunu milli takım rine hâkim olan kazanacaktır. Fuat. çalıştıncısı Mehmet Baturalp Fevzi'nin takımdaki yerini alERCAN DEVEKUŞU TAKIMI: ve Turan Çelik kur'a çekeres ması ile forvetimiz daha güçlü İlker, Banş, İzzet, tbrahim, yapacak, Raif Durak menecer, olacaktır» demiştir. Nuri, Firtrz, Serdar. Sadi Ercan da teknik sorumlu ISTANBl'LSPOR, BUGÜN ÖNCE MAÇ, SONRA olacaktır. İZMİRT GİDtYOR KAMP YAPACAKLAR Istanbulsporlu futbolcular, Tesbit edilen 4 nulll takım TAKIMLAR VE hafta sonunda Altay'la oynaaday takımlan 7 9 Nisan günELEMANLAR yacakları maç için bu sabah leri Î.T.Ü. spor salonunda maç Izmir'e hareket edeceklerdir. KÂMİL OCAK TAKIMI: Hü yapacak, daha sonra da 1423 Kulüp Başkanı Hayri Aydıner, seyin Kozluca, KenuU, Semih, Nisan tarihleri arasında kampa maçla ılgıli olarak şunları söyAydın, Nadir, Necml, Battal. girecektir. lemiştir: NAİLİ MORAN TAKIMI: ŞenSofya ktrpasma TUrk milli ta «Altay güçlü bir ekip ama, gün, Hüseyin Alp,, Reşat, ö n kımından başka Polonya, Rusya, karsısında iki puan için oynader, Tülay, Mehmet. Almanya, Romanya, ttalya, Küyacağız. Bu maçta da hedefi. ŞEVKET TAŞUCA TAKIMI: ba ve Bulgaristan katılacaktır. mi* »evircilere iyi futbol ( ö f . termektir^ >Ag®9gs^ggg>?!gygg^cgı^^^ Basketbolde Sofya Kııpası için 4 ayrı takım seçildi.. Doktorların maçı zevkli geçti CERRAHPAŞA : 3 ÇAPA :1 STAD: Ali Sami Yen. HAKEMLER: Tarık Özerengin, Cemil Yıldız. Mehmet Türk. CERRAHPAŞA: Yıldırım Öııal . Yavuz, t'ğur Derman Nur Danişment, Rüknettin Tözün, Turgay Atasöz • Faruk, Nejat Ayberk, Kenan Binak, Nedim Zembilci, Nail. ÇAPA: Sarkis Adam Kaya Çilingiroğlu. Ali Uras • Cevat Babuna, Hikmet Koyuncuoflu, Orhan Esen Behbut Cevanşir, Yusuf Göken, Mazhar Ozmen, Metin örgüt, Alp Göksen. GOLLER: Rüknettin Tözün, Ugur Derman, Kenan Binak, Metin Örgüt. «Geleneksel doktorlar maçı dün Ali Sami Yeni Stadmda yapılmış. zevkli geçen maçta, Rüknettin Tözün'ün kaptanlık yaptığj Cerrahpaşa takırru Ali Uras1 ın Çapa ekıbıni 3 • 1 majlup etrrustır. KASIMPAŞA BAŞKAN: Selim Yetkin. YÖNETİM KL'RULÜ: Yılmaz Özdemir, Fehmi Keseratar, Berin Ozbekir, Erdinç Atalay, Ziya Eygi, Ahmet Kandemir, Zekâi Akın. ÜYE SAYISI: Kati rakam yok. TESİS: Kulüp Lokali. ANTRENÖR: Alpay Özsu. 40 bin kişi alabilecek genişliğe sahip. yıllardır bu kulübün nıalı olarak bilinen Baruthane Sahası şimdi kozraopolitlesen Kasımpaşa'nın «ecekondu bölgesi haline gelmiş.. Sebep çok açık: Fiilî işgal. Dedik ya gündüz antrenmana gidenler gece ev yapıldığını görüyorlarmış.. Ve höylece 40 yıllık kulübün 44 yıllık sahası şimdi gecekonducuların yeri olmuş.. Kulüp tkinci Bajkanı Yılmaz Özdemir diyor ki: «Teşkiiât takımları 1, 2 ve 3 şeklinde sınıflandırmış. Bir defa iş bu yönünden sakat ve Anayasa'ya aykırıdıı. Sonıa aslmda çok güzel bir şey olan Sigorta da korkunçlaşarak kapımıza dayanmı;. Amatörlere teşkiiât para verivor, malzçme yardımı yapıyor. Bize profesyonel diyorlar aslında püramatörüz. Türkiye'de soyahat ediyorsunuz korkuyorsunuz. Can ve nıal emniyetiniz yok.» Kasımpaşa Kulübünün bir isteği var.. Spor işlerini yönetecek ayrı bir müessese kurulması.. Kulüpler kendi Federasyon Başkanlarını tayin etmeli.. " Teşkilattan gelir temini için fikir istiyor, imkân bekliyorlar.. Ve « Biı gün bu isi devam ettiremeyecek duruma gelirsek lokalimizi ku marhane yapacak ve o zaman gençliğe hizmet düşüncesinden uzaklajarak escrhnizi Teşkilâta bırakaeağu» diyorlar» 3 Lâf ola... AT YARIŞI SONUÇLARI 1. KOŞU: Pedu Guerrier, Baybars, Busti. Ganyan: 1.45. 2. KOŞU: Olbatur, Burçak, Azimhan. Ganyan: 1.90; Plâse 1.35 1.20. 3. KOŞU: Türkân, Oba, Nedime. Ganyan: 130. 4. KOŞU: Tempest, Wuthering Heights, Malhatun. Ganyan: 210; Plâse: 1.35 . 2.80 3.40. 5. KOŞU: Efe, Cinbaş, Serbey. Ganyan: 2.05; Plâse: 1.45 4.30. 6. KOŞU: Varta, Padişah, Süslükız. Ganyan: 1.30; Plâse: 1.05 1.25 1.30. 1. İKİLİ: 3'5 3.65: 2. ÎKİLİ: 3'1 4.05; 3. İKÎÜ: 3/5 10.80; 4. IKİLİ: 5/1 15.60; 5. İKİLİ: 3/4 3.30. 1. ÇİFTE: 2'3 2.75: 2. ÇİFTE: 3/3 4.00: 3. Çifte: 5/3 2.95. Beşiktaş Yönetim Kurulundakı patlamaların sebebı ıdarecılere göre, «şahsi ışlerınin çokluğundan dolayı» imiş... Pekı bıı hafta evveJ BDK Du Rişiler sokakta ışslz güç süz mü dolaşıyorlarmış kı listeye girmışlermiş... Ban dogru dürüst bir yalan uydurulsa yüreğimiz yanmıyacak...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle