09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Nisan 1971 :CÜMHURIYET 5AYFA ALT1 MeydanLarpusse Besinci Cilt Abone KayıÜan 16 Nisan 1971 günü çıkacak 56'ıncı fasikülüyle MeydanLarousse'un 4'üncü cildi tamamlanmış olacaktır. MeydanLarousse'un 5'inci cildinin abonman kayıtları 1 Nisan30 Nisan tarihleri arasmda yapılacaktır. Sayın abonelerimize ve okuyuculanmıza saygılarımızla duyurulur. Abonelerimlz İçin önemli Not: Sayın abonelerimiz, MeydanLarousse'un 4'üncü cildini, 15 Nisan Perşembe gününden itibaren Müessesemize uğravarak alabileceklerdir. Ciltlerini posta ile istemış abonelerimizin ciltleri ise, 15 Nisan'a kadar, özel ambalaj içinde, iadeli taahhütlü olarak an:. ABONEKUPONU >**&*• $^ adresleririe postâlanmış Ölacaktır1!' MeydnnGazeterilik ve Neşriyat Ltd. Şti. Abone kuponunuzu doldururken, Sultanmektebi Sokak, 2325, Cağaloğlutstanbul abone numaranızı yazmayı MeydanLarousse'un ciltli abonman imkânından faydalanmak istiyorum. 5'inci cildin abone tutarı unutmamanızı önemle rica ederiz. ol'an 140 (veya 150*) lirayı tarihinde gönderdira. lmz« 40 YIL ONCE 06 28) ZENCİLER (Oyun Z perde) Pazartes) baric net eün 21.00 AVKARA (64 16 86) Hırçın Kız Pazaı 15.30. Çarsamba SgTenci: E. Taylor RİS Cuma balk junu. AS (47 63 15 Harbiye) Sevgili YENİ KOMEDI (44 O 09) DU» Babamız R. Moreno Rİ MAN (oyun 3 perde). Sal] haASLI (46 70 91 Beşiktaş) 1 riç her gnn 21.00. Pazar 15.30 KUçük Hanımın Şoförii A. da tenzilâtlı. Işık. 2 Beles Murad M. FATİH (22 01 71) Doktorun DerSo.ydao di Tragedya 5 perde PazarATLAS (14 0* 35 Bcyoğlu) Kartesl hariç her gün 21.00 Pazar deş İntikamı J. HalUday 15.30. Salı öğrenci, Çarşamba RİS halk günü. BARBAROS (47 04 19 Ortakoy) KADIKÖY (36 31 21) Kaçak Navaro'nun Topları A. Quinn Pazartesi Salı hariç ber gün 21.00 RT Pazar 15.00, Cuma öğrenci ve DÜNYA (49 33 61 Beyoğlu) Aşbalk günü. kı Arayan Kadın E. Taylor CSKÜDAR: (33 03 97) «BalsRfS ban Ağa> Komedi 3 Perde. Cuma EMEK (44 84 39 Beyoğlu) Sevhariç her gün 2100; 15.30 Pazaı eili Babamız R. Moreno Rİ tesl öğrencilere: Perşembe balka FİTAŞ (49 01 66 Beyoğlu) El tenzilâtlı. Kondor L. V. Cleef RİS AYFER KERAÎ TtYATKOSU: (EsİNCİ (48 45 95) Bütün Anneler ki Alkazar Tiyatrosn «4 74 93) Melektir E. Hun AMA.N PAŞA BİBAZ OAHA KENT (47 77 62 Şişli) Dehşet YAŞA Pazartesi harlc; he» Kasırgası P. Cushing Rİ gün 18.15; 21.15; Carşamb» 18.15 KEREM (46 70 91 Beşiktaş) 1 öğrend ve balka Cici Damat L. D. Funes RTS. Z Denizdeki Ceset R. AZAK TİYATROSU Mnzaffeı Hepgüleı (22 62 46) YANDIM Welch RT NACİYE. Sah Perşembe 2.30: KONAK (48 26 06) Aşkı Arayan Çarşamba 18.15; 21.30 BAF1Z Kadın E. Taylor RİS BEYATİ DtMTEK. Cuma 21.30; LALE (44 35 95 Beyoğlu) Bütun Cumartesi; Pazar 18.15; 21.30 Anneler Melektir H. Koçyiğit, BAKIRKÖY ALt BABA TİYATE. Hun R. ROSU (71 57 37) KARIM ve İEVENT (64 06 99 4. Levcnt) KAYNANAM Pazartesi hariç Soyun Bebcğim L. Carol RİS her gece 21.15; Pazar 15.00 de. tÜKS (44 03 80 Beyogln) Küçiik ODUNCUNLN ÇOCUKLAHI (ÇoHanınun Şoförü A. Isık R. cuk oynnu) Carsamba 14.30: PaİCSTIK (46 15 14 Besiktaş) l zar 11.00 de. 002 Haydnt Pcşinde R. T. 2 8ULVAB TİYATROSD (Pındık». t.'mutsuz Gunler C. Heston de 21 48 92 21 76 82) MÜKT HÜR GÖZLtTM Pazartesi 21.15 ÖZLEM (44 47 33 Meeidiyeköy) BELALI GELİN Salı, Çarşam1 Dehşet N. Köksal R. ba 2115 TOMBALA Cuma 2 Bütün Anneler Melektir 21.15, Cumartesi, Pazar 18.15, H. Koçyiğit, E. Mun. 2115 de. RÜYA (44 54 57 Beyoğlu) 1 Cehenneme Dolmuş Var T. ÜEVK KL'Sl) KABABE TIYATKOKorel. 2 Devler Geliyor F, SU (44 «6 75) (Knlflp l î 0»Canel tünde) <HA 8U OIYAR» SARAY (44 16 56) Dehşet KasırgaPazartesi baric Deı K r i]Jü. Uj sı P. Cushing Rİ Carsamba. Cumartesi Pazar 18.30 SjTE (47 69 47) E) Kondor L. da tnetine Çarşamba matined* V. Cleef RİS halk ve talebeye tenzllaL SİVEMATEK: 14.00 ve 19.00 Ma DORMEN (44 97 36) 1Kİ YANIK teusz'un Günleri W. LeszczynsBİR ALIK Çarşamba, Perşemki Polonya 16.30 ve 21.30 be, Cuma, Cumartesi, Pazar 2115; Engel . J. Skolimowski Polon Perşembe 18.15; Çarşamba, Cuya 1966. martesi, Pazar 15.00 de ASK GjSAN (48 67 92) Ömrümce CnutaBt Salı 21.15; Cuma, Cumarmadım F. Akın R. tesi: Pazar 18.5: Cuma 15 00 de YENİ AR: (49 64 72 Beyoğlu) DOSTLAB TİYATROSU Küçük Ömrümce Cnntamadım F. Sahnede (49 56 52) ASİYE NAAkın R. SIL KURTULUR? Çarşamba; YENİ ATLAS (48 65 02) Ömrflmce Perşembe, Cuma, Cumartesi 18.15 rnutamadım F. Akın R. 21.15. HAVANA DÜRUŞMASI YENÎ MELEK (44 42 89 Beyoğlu) Pazar, Saü 18.15: 21.15 (PazarteCmut Y. Güney si tatil) GLLKtZ 8URURİ KNGtN CEZZAR *e OrUklan tfMtT TİALEMDAR <22 36 83) Senl SevYATROSl) (Bttyflk Saiond» • mek Kaderim E. Hun R. (46 60 64) HAİR (Saç) müzikal AYDIN (21 52 58 Çapa) Sahte oyun. Her gece 21.30 da; ÇarşamBond G. Altus RTS ba 15.30: Cumartesi. Pazar 18.00 BULVAR (21 35 78 Aksaray) da. Bütün Anneler Melektir E. GÖVÜL ÜLKC GAZANFER ÖZHun R. CAN TİYATROSU: (Ümlt TiyatGÜNDES: 1 Hızlı Ş<rif 3. rosunda (46 80 91) Kürkrıı DUkBrovn RTS. 2 Sirkte Cinakânı Pazartesi, Salı, Çarşamyct RT ba 2130, Cuma, Cumartesi, PaGÜNES (21 61 40 Aksaray) 1 zar 18.30da. Kahraman ve Melike RT. 2 ESENTEPE BÖLİblÜ ~ (46 « Ecel Teri G. Lollobrigida RT 10) Avrılmaksa Maksadın GÜL 127 71 86 Şehzadebaşı) Ömrümce Unutamadım F. Akın Komedi 3 perde Cuma, Camartesi; Pazar 21.30'da. «Ben R. İPEK (32 25 13 Çemberlitas) VÇalmadım Çocnk Oyunu. Cumut Y. Güney martesi 14.30 Pazar 11.00'de. tSTANBUL (21 23 67 K. M. Pa HALKEVİ DE.NfME TİYATROSD ja) El Kondor L. V. Cleef (71 59 49 Bakırköy) Hamlet 70 RTS P4O«rt(»l,baria, ber aksan tl.l»; MARMARA. (23 38 60 Beyant), Paiar, 15JM», d,» matlno „ Dehjet Kasırgası P. CushingİSTANBLL TİYATROSU («4 22 SS) Rt HEYAMOLA Pazartesi hariç ŞAFAK (22 25 13 Çemberlitas) her gün 18.15; Salı 18.15 ve 21.15 El Kondor L. V. Cleef RTS de ÇILGIN YENGE »azartesi SİNEMA SUR (23 67 12 Topkapı) Salı hariç her akşam 21.15; ÇarEl Kondor L. V. Cleef RTS şamba; Cumartesi: Pazar 15. U0 ŞfK (22 35 4») Ömrümce unutade tnatine. madım F. Akın R. KADIKÖY OPERA TAŞDELENLER YILDIZ (21 11 37 Aksaray) ScvTİYATROSU (36 08 21) Nagili Babamız R. Moreno RTS mus Mahallesi. Salı hariç, her akşam 21.30. Çarşamba, Cumartesi Pazar 18.30 da. AS (36 00 50 Kadıköy) Senl Allah Affetsin M. Ford RİS KENT OYTJNCL'LARl (46 35 89 • 47 36 34) FARELER ve İNSANATLANTİK (55 43 70) Bütün AnLAR Çarşamba 18.15; 2115. neler Melektir E. Hun Perşembe 21.15. Cumartesi; PaERCAN (37 22 00 Kadıköy) Büzar 15*de/HOCAMIN OLGL'Ntün Anneler Melektir E. Hun, LL'K ÇAĞ1 Çarşamba 15.00 H. Koçyiğit R. Cumartesi 18.15; 21.15 Pazar StREYYA CEP (36 06 82) Bütün 18.15; 21.15 de/ÜÇ KIZKARDEŞ Anneler Melcktir H. Koçyiğit, Cuma 18.15; 21.15/İÇERDEKİE. Hun R. LER Sah 18.15: 2115 de. ERGİN (33 18 26 Cskiidar) 1 Küçük Hanımın Şoförü A. KADIKÖY İL: (36 51 51) «Çllgınlar Oteli» Komedi 2 Bolüm • Işık R. 2 Onn Allah AffetPazartesi hariç her gün 2110 Cn sin Y. Güney martesi; Pazar 17.00'de. DEDEM HAKAN (36 45 89 Kadıköy) CBF.BEK OLDU (Çocuk oyunu) mııt Y. Güney Çarşamba; Cumartesi 14.00; PaKENT (36 96 12) Genç Evlilcr Rt zar 11.00 de. OCAK (36 37 71 Kadıköy) U &IUAMMER KAJtACA (44 M 02) mııtsuz Günler C. Heston CİBALİ KARAKOLU Müzikal RTS. 18.00 de, Perşembe balka. 02 ÖZEN (36 99 94 Kadıköy) SioyuD 3 perde Pazartesi hariç lâhlar Konuşuvor t. Günay her gece 21.30 Cumartesi. Pazaı RF.KS (36 01 12 Kadıköy) Karrenciye her gün tenzilâtlı de; İntikamı J. Halliday R. Fr. NİSA SEKEZLt TOLGA AŞK1SUNAR (33 M 18 fîskfldar)Hon; NER TIYATKOSU (SİSÜ « 18 86) Kong Kaplanı R. TVood RTS HAVYAR MI, MERCİMEK Mİ? Cuma 15.30; 2130; Cumartesi, StNEMA 63 (55 10 84) Kiev'Pazar 15.30; 21.30/ÇARK Çardeki Adam . E. Herdman şamba 15.00; Perşembe 18.30; RİS 2130 da. SÜREYYA (36 06 82 Kadıköy) NEJAT UYGUR VE ABKADASLADenizdeki Ceset F. Sinatra Rl Sehzade Başı Zl 7] 86) Rİ Beyoğlu Vakasının Hikâyesi t'SKÜDAR (33 24 75) İki Kadın Perisan Rıfkı Salı haric her Bir Erkek D. Michel RT gece 21.30; CırmartesL Pazar 18.15. 21 30 OR.ALOĞLU TİYATROSU (4S 40 80) İSTANBUL DEVLET OPERA VE AJJNEME K.OCA ABJYORUM BALESİ: Eski MAKSİM salonlaPerjembe hariç her aJcşam 21.1S rında 44 31 34: TATLI CHAde. Carsamba. Cumartesi. Pazaı RİTY, (Müzikal. 2 perde 21 tab15.15 te. Pazartesi 21J5 ve Çarlo) 3 Nisan 2100 de şamba 1530 da balk ve talebe tSTANBUL Ök.LfcI>rYKSt SEHTB tenzüâtü TtYATROLARI HARBtYS • 46 OCAK SAHNKS1 (Arena rty»«. rosunda • 49 84 19) ÇjL HO ROZ Pazartesi bariç ber gece 2115: Çarşamba; Cumartasl. Pazar 18.15 de maüne, DEVRÎ SÜLEYMAN 7 1 7 Ocaktao ltlbaren: Pazartesi hariç, her gece 21.15, Carsamba Cumartesi Pazar 18.15 • 31.İS de TEVFİK GELENBE TİYATROSU (Üsküdar Sunar Tiyatroda) Süt Kardeşler Pazar, Çarşamba 18.00 21.15. Sah 21.15 Bacınm Fendl Perşembe, Cuma 21.15, Cumartesi. 18.00. 21.15: Pazartesi tatiL ITLVt URAZ: «GOrflcuye Çıfcıyorum> (Komedi 2 bölüm); pazartesi hariç her gece 21.15. Çarşamba: cumartesi: oazaı 18.15 matine. Cv MAYMU1S KABAKt rîYATROSU Takstm Sıraselvlleı O tel Keb?T altı (49 90 10) Vatandas Cezmsttin Pazartesi haric her gün 21.30 CumartesL Pazar 18.30 da. ABÎDİNİN MACERA LARI (Çocuk oyunlan) Pazaı saat 11.00 BEYOĞLU 2 Nisan 1932 tarihli iumhuriyet Buğday meselesi AŞTAZARIMIZIN ortaya koyduğu ve basında büyük ilgi toplayan ve günden güne piyasada öneminin arttığına da şahit olduğumuz «Buğday meselesi* hakkında Yunus Nadi Beyin bugünkü başyazısından şu satırlan alıyoruz: «Türkiyede büyük çiftçiliğin ne hale düşmüş oldufunu, büyük çiftçilerimizden kimler olduklannı bilmedjğimiz, yalnız bunların üç ve dördür.den aldığımız mektuplarda bu meseleyi açıkladıklarına göre biliyoruz. Küçük çiftçi az çok ckmekte devam ediyorsa sermayesi kendi çalışmasından ibaret B oldufu için bunu yapabiliyor. İşe biraz sermaye karıştıran ve ziraati ticaret maksadı ile yapan büyük çiftçi ikinci darbede bir daha belini zor doğrultacak veçhile yere serilmiştir. Üçüncü darbenin küçük çiftçiyi mat edecefinden korkmalıdır. Bu darbede zaten mat olacak o değildir. Küçük çiftçi çalışmaktan âciz kaldığı zaman Tür kiye iktisadiyatı sadece iflâs eder. En samimî kanaatimizi. en gür sesimizle haykırarak Uân ederiz ki biz «Buğday meselesi» ile meşgul olmakta çok bile geç kaldık.» • DÜN İstanbul limanında Heybeliada vapuru, Zaman motörüne çarpmış ve motörün parçalanıp batmasma sebep olmuştur. 9 DÜN PARİSLE ilk telefon konuşmasının yapıldığını yazmıştık. Biz de İdarehanemizden telefonla Paris Elçiliğimizi bul. duk, fakat ses gayet açır geliyordu. Kuvvetle ümit ediyoruz ki pek yakın zamanda bu ârıza da intizama girecektir. BULMAC2 kimyada nikel. 9 Opcrada tek kişinin okuduğu uzun dramatllc parça. Bir temsilin resml kıyafetle gidilen ilk gösteri gecesi. YUKARIDAN A5AĞIYA: 1 Bir ilünde veya fende ve sanatta ehliyetlerini ispatlayanlara verilen mezuniyet kâğıdı şehadetname. 2 Detıizcilikte yelkenleri mümkün olduğu kadar rüzgâra vererek seyretme, gitme. Tarihi Mezopotamya'da Perslerin öncesi büyük kavim. 3 TERSİ atletizmde bir kol. Kadın satan, bulan adam mânasına bir halk sözü. 4 Suçu bildirilen bir kişi hakkında sonışturma. araştırma yapmak. 5 TERSt müşterilerine yemek.. temsil veren, ya da kumar oynatan yer, SOLDAN SAĞA: yahut büyük kahvehane, birahane. 1 Yüksek tahsill tamamladık 6 TERSİ bir meslek veya taritan sonra kendi sahasında çalışa katın kurucusu. TERSİ burnumurak o branşta daha üst mertebeye zun geri tarafı. 7 Bir gavardığını imtihanla ispat edenlezeteye pesin rin ilmi rütbesi. TERSİ hane. 2 para ile müşTERSİ modem. Kimyada alüminteri olma. 8 yumun simgesi. 3 Ruh hastası Üzerinde ya(Yabancı dilden). 4 Bir cins sadığımız su« çam ağacı. Milli oyunlarımızdan. yu, havası bi5 Nesli kurtarılmaya çalışılan zim olan bu hörgüçlü Amerikan yaban mandatopraklar. Visı. 6 Genis halk kitlelerini illâyet. 8 gilendirecek çeşitli konulara yer Yabaneı. Esveren resimli aktüel dergi. 7 Eskiden okııtuki İstanbul'un eski adlarından bir lan araoça tanesi. 8 Telli çalgılardan. Kim Dnnkn hv'mr»>ın eramer kitayada germanyumun simgesi. TERSÎ nalledHnüg »eklj bıydı. 123456789 Yeni Abone Olacakların Dikkatine: MeydanLarousse'ım abonesi 140 liradır. Buna, cilt kapağı ve ciltleme ücreti de dahildir. Ciltlerinin posta ile gönderilmesini isteyenlerin 150 lira göndernıeleri gerekir. ISTANBUL racfljfo tSTANBUL 05.55 06.00 06.20 06.30 07.00 07.05 07.20 07.30 07.45 08.00 08.05 08.10 08.30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.30 11.30 12.00 12.10 12.25 12.40 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.05 16.05 16.20 16.45 17.00 Açılış, program 17.05 Kur'ânı Kerim 17.25 Saz eserleri 17.50 Günaydın 19.00 Köye haberler 19.30 Türküler, .oyun havalan 19.40 Bir özel tanıtıcı 19.55 Haberler, hava durumu 20.00 Hafif batı müziği 20.20 İstanbul'da bugün 20.45 Reklâm spotlan 21.00 Beraber şarkılar 21.10 Piyano sololan 21.30 v Türküler 21.40 Ev için 22.00 Şarkılar 22.45 Arkası yarın 23.00 Haberler 23.45 Küçük konser 23.55 Okul radyosu 24 00 Şarkılar, saz eserleri Haberler Türküler 16.55 Küçük orkestra 17.00 Şarkılar 17.30 Haberler, Resmî Gazete 18.00 Dans rnüziği 18.30 Reklâmlar 19.00 Ç. İnöntepe Orkestrası 19.30 Şarkılar 20.15 N. Divitçioğlu Orkestrası 21.00 Türküler 21.30 Haberler 22.00 Okul radyosu 22.30 Türküler 23.00 Sizin için 23.30 Şarkılar 00.30 Haberler 01.00 Köy odası Kadınlar faslı Reklâm programlan Haberler, hava durumu Hafif müzik. Dinî sohbet Bir varmış Solistler geçidi Melodi demeti Bağlama takımı 24 saatin olaylan Şarkılar Kitaplar arasında Türküler Reklâm programlan Haberler Opera konseri Gece müziği Önemli haberler Kapanış Postanesinden K ADI KÖ Y Adınız : Soyadınız : Adresiniz : Eski abone : | ] Yeni abone . | j Lütfen işaretleyiniz. Meydan Larousse #C.ildini Mrrkezimizdrn bizzat alaıaklar 150 rakamını çizerek 140 lira giinderFceklcr, rildin adreşlerine posta ile gönderilmesini isteyenler 1tO rakamını rizerek 150 lira pöndereceklerdir. İSTANBUL İL Açılış ve program Dıskoteğimizden Küçük konser Gençlere müzik Senfonik müzik Hafif batı müziği Akşam konseri Plâklar arasında Lıed saati Hafif baU müziği Türk bestecileri Hafif batı müziği Caz saati Gece ve müzik Hafif batı müziği Program ve kapanış Ortağım İLYA KOHEN sıhhî durumu sebebiyle ortaklığımızdan ayrılnuştır. Meslekî faaliyetime devam etmekte olduğumu sayın müşteri ve alâkahlara arzederim DUYURU •«•••••• •• • • • • • * Manajans: 0739/2818 Vefat ve teşekkür 20/3/1971 gecesl vefat eden aile büyüğümüz ve babamız Konyalı Hacı Mahmut Celâlettin Kulluk'un hastalığı esr.asmda tedavislnde bulunan Prof. Dr. Ekrem Şerit Egeli, Opr. Dr. Muzaffer Kulluk, Dr. Kamuran İzmlrli beylere; Ölümü üzerine cenaze merasimine katılan. bizzat veya telgraf telefon ve mektupla acımıza iştirak eden akraba, dost, arkadaş ve bankalar mümessillerine candan teşekkürlerimizi sunarız. Aile adına oğnllan lirtfi . Ömer Fa.k Kulluk Cumhuriyet 2812 Hacettepe Hastahanesinde geçirmiş olduğum kalp ameliyatı sırasında üstün meziyetlerini şahsında toplayan Prof. Dr. çok kıymetli mesai arkadaşlarından Dr. Yurdakul Yurdakul, Dr. Coşkun jkizler. Dr. Argun Saylan, Dr. jlker Başaydın'a, hastahanede bulunduğum sürece yakın ilgilerinl esirgemeyen 76. Bölüm hemçire ve personeline, hastahaneye gelmek zahmetine katlanan. telefon, telgraf ve mektupla arayan bütün yakınlarıma, arkadaş ve dostlarıma candan teşekkürler. Neset Akdoğan ve Allesi TEŞEKKÜR AYDIN AYTAÇ'a İSMAİL ŞAHAP GÖNENÇ Gümrük Komisyoncusu TEL: 44 72 36 İlâncılık: 2936/2824 TIYATROLAR ANKARA 05.55 06.00 06.20 06.30 07.00 07.05 07.19 07.30 07.45 08.00 08.07 08.37 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.30 11.30 12.00 12.05 12.25 12.30 13.00 13.15 13.30 14.00 Açüış, program Kur'anı Kerim Saz eserleri Günaydın Köye haberler Oyun havalan Bir özei tanıtıcı Haberler, hava durumu Sabah müziği Ankara'da bugün Sanatçüanmızdan Hafif müzik Ev için Türküler Arkası y a n n Ara haberler Şarkılar Okul radyosu Konser saati Ara haberler Türküler Programsız reklâmlar Solo şarkılar Haberler, Resmî Gazete Hafif müzik Reklâmlar Öğle konseri 14.15 14.35 15.00 15.05 16.05 16.20 16.40 17.00 17.05 17.30 1750 19 0ü 19.30 19.35 19.50 19.55 20.25 20 40 21.00 21.10 22.05 22.45 23.0i) 23 45 23.55 24.00 Çarkılar Plâklar arasında Ara haberler Okul radyosu Küçük konser Şarkılaı Albümlerden seçmeler Ara haberler Yurttan sesler Köy odası Reklâm programlan Haberler nava durumj] Reklâmlar Saz eserleri Bir varmış Istekleriniz mikrofonda Şarkılar tki solistten türküler 24 saaün olaylan Gece konseri TBMM saati Haberieı Haitanın oestedsl Gece müziği OnemM naberler Kapanış Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Umum Müdiirlüğünden: 34,5 KV. Çift Devre 477.000 MCM Enerji Nakil Hattı Tesisi Yaptırılacaktır 1 Müessesemizce, Balgat tâli merkezinden İtibaren, Eskişehir karayolunu takiben Çavundurucu'na kadar devam eden 34,5 KV hk ve 266.800 iletkenii. beton direkli; tek devreli enerji nakil hattı söktürOlerek yerine projesine göre 345 KV. hk çift devre 477000 MCM ACSR iletkenli ve beton direkli enerji nakil hattı tesis ve montaiı işleri teklif alma usulü ile yaptırılacaktır. 2 İlgililer bu işe ait şartname ve projeleri mesal saatleri dahilinde Müessesemiz İç Ticaret Müdürlüğünde göTebilirler. 3 İlgililer şartnamesi «jsaslan dahilinde hazırlıyacaklan teklif zarflannı, teklif fiatlan uzerinden yatıracakları % 7,5 geçici teminatlan ile birlikte en geç 30/4/1971 Cuma günü saat 17.30 a kadar Müessesemiz Yazı tşleri Müdürlüğüne vereceklerdir. Teklifler 30/4/1971 tarihinden itibaren 60 gün opsiyonlu sayılacak 4 İlgililer teklif şartnamesinin 20 nci maddesinde yazılı belgelerle birlikte engeç 22/4/1971 Perşembe günü saat 12 ye kadar Müessesemize müracaat ederelc yeterlik belgesi alacaklardır. 22/4/1971 tarihinden sonra belge almak için yapılacak müracaatlar nazari itibare alınmaz. 5 Postada vâki gecikmeler nazan itibare alınmıyacağı gibi telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 6 Müessesemiz ihaleyı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın: A. 684112782/2808) JHHHHHHHHHHHKHHHHHHHHHHHHHHHH^^ cavit tnika Sayın Halkımıza Yeni Hizmetini Sunar FABRİKADAN HALKA PERAKENDE SATIŞ EN İYİYİ EN UCUZA ALABİLİRSİNİZ. * Büyükler ve çocuklar için 120 çeşit triko giyim eşyası * Değişik tip ve desende triko kumaşlar.örgü iplikleri * Yeni ve modern kreasyonlar CAVİT TRİKO Atatürk Bulvarı Manifaturacılar Çarşısı 2 Blok 24262427 Telefon : 26 66 65 ECZANELER BAKIRKÖY: Gül. Aytaç (Yeş. Yurt). Yeni (Kü. Çek.). Nur fSafraköy), Emek lOsmaniye), Ömür (Kanarya). Topdemir (Güngören), Okan (Bah. Ev.l, Zühal (Sir. Ev), Metrkez (Esenlcr). BESİKTAS: Tangün, Çınar (Ortaköyi. Bebek. Murat (1. Levent), BEYOĞLU: Güneş. Tansal, Günseli. FATİH: Yeni, Canbakan. Yeni Guraba, Haseki. Nur (Cer. Pa.), Ayvansaray. KADIKÖY: Merkür, Yeni Moda. Mısırlıoğlu, Selâmiçeşme, Erenköy. Afifiye. ÜSKÜDAR: İmrahor. Ünsal, tl(Gültepe), Okçular, Sehay. cavit trikn Tenzilat; kuponuı yalnız bulvar \ mağazamızda geçerlidir W | Bu kupür ! sıze her parçada i °/c 10 tenzıiat I HAFTA SONU TATİLİlll f 2 kişi, 2 gun Pansıyon Komple Servis ve İşletme Vergisı dahü TENZİLAT KUPONU , :J dostça duywabılirsınız. i sağ!ayacaktır. '• Imkânlarır.ızı 550. TL. Yeniköy CARLTOy Oteli Rez: 63 51 07080910 JE IHHHHHHHHHHHHHHHH^ Altm Reklâm: 738,2823 (Basın: 12930/2811) i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle