20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Altmet, ldaııa«|tor*ıı 89. dahihaila yıhlı: ııı G.Sarav'a §ı dışından şutunu Gungor yumrukla onluyor. (Fotoğraf Alı ALAKUŞ) G. Saray kazanmak § için oynadı § ve kazandu I Ekrem KARPAT == kırdı. Gerci ı>ı \e dovuruen bir futbol Sî ovnamadılar ama, 90 dakıka maça 555 asılmanın mukâfatını Adanaspor'u devırmek S S le gorduler =Şjj tKı takımın da Ojun duzenleri avnıvdı. Ancak, hava ve saha şartları Adana*por'un ^ S alevhındevdı. Günej'ın bu ıri ve dırı takı. S S mı buna rağmen t»m bır saat rakıbı ıle S S bas3bas mucadele ettı \e sonra da zaman ~ dan çalmaga basladı. Kısacası Adanaspor S S hepsım Kullandıvsa da «son dakıka» golune = bovan eğmekten kartnlamadı Yukanda da belirttığıtnız gibi, Galata z^. garav genellıkle basarılı degıldi. Mehmet'ın S S de gavretı ile ikıncı >arıda ovunun kontro ^ S lunu elıne aldılar \e kar^ılaşmamn son anı. na kadar mücadelevl elden bırakmadılar = = Fakat fo tesadufe bakın ki. Sarıkırmı = = cılllar pzım suredır aradıklan golu belki de s s : en kotö oyuneulan Ahmet \aatUu)la bttl. sm dular ^ = Golden öncekı pozisvonda topnn kornere SSS çıkmadıgını ıddia edenler vardı. Ha\a o de ~ rpcc puslu\du kı bunu tnbunden tespıt r\ mek mumkun değildı. Bunnn munakaşası ^^ vapılırken sahada gorunen tek se\, 72. da ZZ2 kıkada Savaş'ın dırekte patlavan sutnnda topun ust dırekte bıraktıijı ızdı özet olarak; futbol ıçın anormal sart s z : lar altında geçen oyunda ıki takımın da * ~ ellerınden gelen gavretı gosterdiklennı, hakem Fehmı Pazarcı'nın da ivı vönetlmi Z^Z ıle macın en basanlı adanu olarak sivrıl ^ 3 dıgım sovlevebılırız. * • • Olcay ve Metin'in sakatlandığı maçta, Sarı • Kırmızılılar her iki yarıda da üstün oynadılar.. ST4D Dolmabahcr HAKEMLER. Fehmı Pazarcı (4), Ero! E r o | . ln (4), Ozer Erkli (6) GALATASARAY: \asm (S) Ekrem (7), Aydın (5) Muzaffer (7), Tnncar (5), Olcay (3), [Bdlent 4] Metın (3), [Sa\as 5j, A>han (4), Tıldınm (4), Ahmet (6), Mehmet (7), AD\NASPOR Göneor (6) Neeip (5), Tn fan (4) Erdınç (7), Behçet (4), Orhan (7) B. Selâhattın (4), Harnn (6), Ah Osman (5) Milıç (6). K. Selâhattın (5), G alatasarav mha\et şevtanın bscağını =|S AHMET MIİCADELEDE halde gole koşuvor Dolmabahce çimleri ^atmurdan bozulmuş, sahada ver • ver golcukler me\dana gelnuştı. Çamurda 22 futbolcunun mucadelesı bu sartlar ıçınıle de\am ederken, Ahmet bır pozıs>onda Necıp'ın mudahalesıne rağmen topu seçirmış, kendısı de avakları verden kopmuş olduğu (Fotograf Ah ALAKUŞ) Turgut GÜNGÖR ağmurla gol geldı Ve Galatasaray, haltal«rdır ozlemını çektığl gahbiyete, son dakıkada hakemın ıcadı bır kornerden japtığı golle ulaçınca, sevincı çocuklannkını aştı Gol mu 1 Evet Ama tartışması hafta bovu sürecek Apak ı hakemler açısından. haklı çıkaracak S»nkırımzılü*rm tam puazt jetırecek bır gol oldu Kaie sahası lçınde »agdaıt g*Un «o»a >ya|ı venne kafasını uzatan Ahmet, hıç beklenmejenı vaptı ve me«ın vuvarlağı 90 dakıka boyunca bulamadığı fileleTe gonderdı İki takım da klâ<ık 433 du zenınde ovnadı Galatasarav du zenıni bozmazken, Adanaspor 442 ve 424 varvasjonlarını saha ve adam markajına gore çok ıyı japtı HERŞEY PUAN IÇIH Y Eskişehir Beşiklaş, K. Yaka F. Bahçe • Gunün diğer maçları Istanbulspor Samsunspor, Ankaragucü Vefa. Mersin İdmanyurdu Göztepe, Boluspor Giresunspor arasında. Turkıye Lıgınin 10 haftası tam deyımıyle «surpnz» olarak geçecek, kendı sahalannda o>nıvan takımlann alacağı galıbıjetler puan cet\ elıni etkılerken, deplâsman ekıplennın kazançları \enı bır degıçıklık j aratmıyacaktır Istanbul da îstanbulspor Samsunspor, Izmır de Karsıvaka Fenerbahçe Ankara'da Ankaragucu Vefa Mersır'de Mersin ldman\urdu Goztepe Eskı>ehır de Eskışehır«por Besıktaş \e Bolu'da Boluspor Giresunspor karsılaşm,aları bu Pazar ı susle^ecekt'r Haftanın onemlı maçında Eskişehir Ataturk Stadında saat 14 30'da Eskışehırspor ıle Besıktaş o\nı>acaktır Sııahbe\azhlar Zekenja ve Ergun'den eksık kadrolarıvle sahaya çıkarken, kendı sevırcısı onunde Kırmızısıyahlılar tam ekıple musabakaya bashvacaktır. Izmır Ataturk Stadında saat 15 00'dekı mu. «abakada da lıg sonuncusu Karşıyaka pıestıj içın oynıvan Fenerbahçe onunde rîırenecektır Sanlacıvertlıler, beraberlık ararken, Kırmızıjesıllıler galıbıyet almaya çalışacaktır Dolmabahce Stadında saat 14 30 dakı mu<a. baka bu >ıl ıstıkrarsız maçlar çıkaran Istanbulspor ıle lıgın en az gol atan ve jıven takımı Samsunspor'u karşı karsıya geürecektır Yeni Spor Bakaru Karaküçük; «Tiirk sporu iyi durumda değil» ANKARA Gençlık Ve Spcn Bakanlığına atanan AP M > a raş Senatorü Adnan Karakü çuk, «Hiçbir spor dalıvfa H sansh olarak ılgılenmedım Yalnız lısedevken sınıf takı mında kutor ovnardun. Fakat bu sporun ıçınden gelmek ar lanunı taşımaz Hangi Bakan olursa olsun, herşevdeı once bır koordınatör olm* lıdır» demıştır Gorüşlerını bır tıasın top lantısıyla açıklayacağını bı dıren Karakuçuk, «Futbolı muzu herşejden once Avn pa se\iyesıne çıkarmak zt nındavız. Sonuca bakaral teşhıs >apar ve tedaviye gı dersek daıma hata yaparız demış, bır sonıya da «Volej bol ve futbolda hangi kuK bu tuttuğunu sovlemem, so olur Hanı bır soz vardır, M ni oluyor halımı takrire h cabım» karşılığını vermışu nu bıldırmıştır Maraş ta doğan Karaküçi 44 j aşındadır Ankara Hukı Fakultesını bıtırmış, vargıç ve avııkatlık japmıştır. 1 S 65 donemınde AP'den ^ raş mılletvekılı olmuştı Eşı resım ogretmenıdır 2 çocukları vardır. Ve fırsatlar Ev sahıbı takım daha blrincı dakıkad'a kaçırdığı gole son dakıkada ulaşacağısı bılemezdı. Metm'ın sağdan ortasım kale •sahasında Yıldırım ıskalayarak Sarıkırmızılılara «Vah» dedırtıyordu 7 dakıkada AU Osman'ın şutu Yasin'de kalıjor, 12 dakıkada u n e aynı oyuncu nun topunu Tuncav < o anda =n çıkan>ordu 16 dakıkada Mehmet Olca> paslaşmasında Yıl dınm topu kaçırıyor, 35 dakıkada Metm, daha sonra Olcay sakatlanarak saha dısı olujor \e ılk varı boyle bıtıvordu 46 dakıkada Tufan'ın soldan fnkığınl K Selâhattın ters rovaşatavla gondenjor, top van dan avuta gıdıyordu 48 dakıkad'a Ekrem'm ortasında A^han'm uzattığı top Savaş'ın a^ağından jan ağlara taküıjordu 61 dakıkada GalatasaTayhların ceza «sahasında meydana gelen bır karambole «penaltı» ıtırazlan sonucu değıştırmıyor, 68 dakıkada Ekrem'ın sağdan ortası kale çizgı«ıne paralel gı dı\ or, fakat kım«e dokunmu\ordu 72 dakıkada ceza sahası d'ısından Sa^ as'm gonderdığı fuze\e Gungor yumruğu>la \on değıştı^ı^or ve top ust dıreırte kalıvordu 78 dakıkada Sağdan Orhan'ın gonderdiğı komerde B Selâhattın'ın kafa • uu kaleje =t gırerken, Ekrem onluvor 80 dakıkada Mılıç m boşaltarak \erdığı pasta Alı Osman'm topunu Yasın uçarak onlujor, bır sonrakı pozısyonda Mılıç ın kafasından topu ah\ordu YE GOL! Galatasaray bastımor. Fakat gol >ok Maçın son dakıkası Bır hava topunu saha ıcınde Behçet çevırijor. Top çızgıjı geçmıvor Ama hakemın kararı Korner Atışı Ek rena kullanı>or Mehmet'ın sag dan ortasında top Ahmet'm kafasından ağları buluyor. 10 DEPLÂSMANLI BASKETBOL ÜGl ...VE YAĞMURLA GELEN GOL bıyetin müjdesidir. Maçın son dakıkasında Mehmet ın sağdan japtığı ortayı Ahmet kafaya aglara takıvor. Ba, galı(Fotofraf Tulay DIVITÇIOĞLU) ***** Altay, Bursaspor'u 2 0 yendi İZMIR, Altay, yagmurdan çamur deryası halıne gelen Ataturk Stadında Bursaspor'u 2 0 yenmiştır. Gollerı 66. dakıkada K. Mustafa, 81 dakıkada Cıhat atmışlardır Huseyın \lp, Muhafızgucu potasında savı anyor. (Fotoğraf THA) 6. Smoy. Kolej'i 9275 yendı Abdülkadir YÜCELMAN AY NE DEMEK ? Demek ki rmllî takımtmız da aynı dertten şıkâjetçı kı yurt dışında tek galıbiyet alamadı. O balde ne yapmalı Bıa duşunduk taşındık Mıllî Takınu 11 futbolcudan kuracağımıza 11 tane tercuman bulup lorma ları gıydırıverelım olsun bıtsın bu ış SALON: Ataturk, HAKEMLER \ta Çakanıs, Kaja örenci, G^LVTASARAY: INedret 23, Nnr 13, B. Nur 18, Muzaffer 1, Mehmet 15, Nusret 6, Doğan 16, KOLEJ: Bans 30, Tavoı 2, Bevhan 4, Server 25, Doğan 6, Alı 6, U£ur \ DE"VRE. «38 İTÜ: 88 M. GÜCÜ: 63 S\LO\ Spor ve Sergi Saravı H'VKEMLER. Gokhan Ertng (6), Sezer Üner <6> 1. T. t \ : Nurı 10 (6), Ünal 10 (6), Erdoğan 0 (4), Selçnk 12 (6). H. Alp 27 (7), Cıhat 2 (5), Osman 4 (4), Haluk 2 (3), öner 5 (4) Zekı 15 (6), Turgav 1 (3) MLH\FIZGÜCt: Şerafettın 6 (4), Mustafa 13 (6), Demır 0 (I), Yalcın 19 (6), Alâatiın 10 (5), ömer 9 (3), Samı 6 (3), Alı 0 (2), Mahmut 0 <2). DEVRE. 3431 Hasan ÇAKALKURT utbolumuzun taçsız krah Orhan Seref Apak tn Istanbul'a geh^ı dahı spor sahıfelerının çeh\ resıni değıstın%or Bu defa da «Hedefımız sı de kalkmıs \erınden Dünya Kupası» dı> enlere \e ısaret parmağını hacevap verdı Ve de sonra va\a kaldırarak demıs oturup bır hıkâye anlat kı «\v ne demek efendım. Bız çunese eıtmek tı «Avnıpa'nın bir sebrın ıcın çahsmalar \apı\oruz.. Ortalık bır karısde feza çalısmaları • a »mıs u hemen su sualı pan ılim adamlan toplan sormuslar, ıktısaden gerı mıslar, Ai'a lapılan ınıs kalmıs ulkenın delegesılerı gonısuyorlarmıs. Her ne: «Pekı ama ısı meılım adamı kendı calıs selesını nasıl halledecekmalsrı hakkında ızahat SJnız'» verirken, çerı kalmıs ulGerı kalmıs ulkenın de keierden bırisının delege lege^ı şoyle bır bakmıs etrafma \e «Bu gece gıdeceğiz» demış Apak'ın hlkajesı Polon\a gahbıjetı uzerıne %apılan konu^malara çok guzel bır cevap Hem o\lesıne bır ce\ap kı bı zım bır «ey eklı\emı\ecegımız cınsten GUNUN PROGRAMI 15 00 1415 14 00 14.30 14 30 13 00 13 30 12.30 14 15 İ«kenderun Yelken Ku lubu, THA'run bıldırdığıne gore ilgısızlık yuzunden gundüzleri aşıHann, gecelen de cerserılenn buluşma jen olmuş . Demek ki kulüplerın 5 branşta faalıyet, goster melerı zorunluğuna uy muslar Tebrıkler ( ' ) (Dolmabahce Stadı) Ist Spor Samsunspoı (tzmır Ataturk Stadı) K. Yaka Fenerbahçe (19 Mayıs Stadj) Ankaragucü Vefa (Tevfik S ı m Gur) Mersm l.Y. Goztepe (Matürk Stadı) Eskişehir Bsşıktaş (Sehır htadı) Boluspor Gıresun IKINCİ LİG (tzmir Ataturk) Altmordu Zonguldak (Trabzon Sehir) Trabzon G Bıllıgi ÜÇÜNCÜ LİG (Vefa Stadı; Eyüp Yeşıldırek Davutpaşa • B. Beyl T Ü R Ö Î E VOLEÎBOL LİGİ Ankara Selim Strn Tarcan Salonu: DSt Spor Boluspor Kolei • Tokatspor KISA KISA... • Kayak Federasyonu Başkanı Raıf Kurdakul, dediklenne gore ışe çok hevesle sa nlrnış ve çok güzel(') bır program hazırlamış. Meselâ yıne dedıklenne gore kayakçılar kamplarda (aîle dersınız) WC*ye dahı gıderken bır formuler dolduracaklarmış Kurdakul demek ki ışe temelden başlannş • Polat Mılli Takıma kuv vetlı bır rakıp arıjoruz demış Aramaya ne luzum üstad. Gozu nu kapatıver ve Avrupa harıtasında herhangı bır jere pannagtnı Mustafa, Bevkozun ılk golunu atıvor. Tl Beykoz: 3 Kırklareli: I STAD Şeref HAKEMLER: Ekrem Yencı (6), Eşı Eşijok (8), Bahrı Koc (6). BEYKOZ: Ajdın (6) • Gunduz (7J N ret (6) • Kâmıl (7;, Oral (6), Sabahatlın ı Reccp (6>, hınan (6). Mustafa (7) K. 1 cep (6* B Mustafa (7> KIRKLARELİ: Hasan (6) • Zulka (6), Osman (6) Ahmet (7), Alı (6), Ertuğ (7) Ersm (6), Avhan (7), Husamettın ( Gazanfer (6), Enıs (6) GOL Dk 15 ve 83 Mustafa, Dk 29 Oı Dk 81 A}han Yurt dışında maç kazanmanın yolları Ostojıç, meğer lısan bılmedığı içın P. Bahçe takımında ıstedığı gıbı oy 15 00 16.30 DIĞER SONUÇLAR: Fpnerbahce DSÎ Spor u 8773 (3728) BASKETBOL LİGİ (Spor ve S. Sarayı) 17 30 F. Bahçe Muhafızgucu 19 00 ÎTÜ DSÎ Spor (Ataturk Spor Salono) 19 00 Ank Gucü • G Saray '•IkU.1, lialnnnt DİĞER SONUÇLAR Anpdo'u 0 raksım 0 S Gençlık
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle