12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
56 Kanm tafDSierl arasmda Ankara'da yapacağı toplantıda bütün federasyoü başkanlanndan Akdeniz Oyunlannın bilânçosunu isteyecek olan Beden Terbi* yesi Genel Müdürü İsmail Hakkı Güngör ; F.Bahce ISUIIII ESr ZZZZ •^ ^^ SS SS ^S = = ^^ Isleyen islifa sert tedbirler aldı YAZARLARI Fenerbahçe filelerini sarsan Bolu'nun gollerinden biri.. • Boluspor yenilgisinden sonra Tönetün Kurulu Teknik Direktör Sabri Kiraz'dan acele bir rapor hazırlama= sını istedi. Morali bozuk olan Yavuz'a SE irin verildi SanLâcivertli kaleyi = Datcu koruyacak. A on yenilgiler üzerine Fenerbahçe'de sert ted%birlere başvurulmus ve Bolu maçı danüşünde " bütün futbolcular Sosyal TesUlerde devamlı kampa alınmıştır. Moralinin bozuk olduğunu ileri süren Yavuz'a da izin verilmis ve Yönetim Kurulu Teknik Direktör Sabri Kiraz'a acele bir rapor hazırlamasmı büdirmiştir. Sarı Lâcivertli takımın kalesini bundan sonra tekrar Datcu koruyacaktır. Bu konuda Sabri Kiraz soyle konuşmuştur: Takımı devamlı kampa aldık. Ben prensip olarak yabancı fatbolcnya karsıJim, fakat Ostojiç'ten sonra Datcu'yu da oynaUcağım.» Bazı başkanlann cebinde istifa mektubu ile do~ laştığrm duyan Güngör «Kendilerine sadece tcşekkür ederiz» dedi. eden Terbıyesi Genel Müdürü İsmail Hakkı Güngör, 5 6 Kasım tarihlerinde Ankarada yapacağı bir toplantıda butün federasyon başkanlan ile gönişecek ve onlardan Akdeniz Oyunlannın bir bilânçosunu lsteyecektir. Bu toplantıda a y ı l kalan federasyonlann başanlı olamayışlannm nedenleri sorula cak, aynca kendilerinden 1972 yılı için de bir rapor istenecek B Haftanm takımı: BURÛASPOR == fa) HAFTANIN TAKIMI: Bursaspor HAFTANIN OYUNCUSU: Nedim (VeHAFTANIN HAKEMİ: Ahmet Bagatır HAFTANIN KAKMASI: Fikret (Mersin I. Y.) . tlhan (Eskışehirspor), Erdinç (Adanaspor) Erman (Ankaragücü), Haluk (Bursaspor), Nuri (Samsunspor) Rasim (Karşıyaka), Ahmet (Galatasaray), ÜT. Istifa yolu açık tsmail Hakkı Güngör, Istifa etmek Isteyen federasyon başkanlanna hiç bir şekilde müdahalede bulunmıyacağını İfade ederek, « tstifa yolu açıktır Te berkesin hakkıdır. Dnynyorum ki cebinde istifa mektuba ile dolasanlar vannış. İstifa etmek isteyenler serbesttir. Kendilerine sadece teşekkfir ederiz» demiştir. S ^s: ^ 2 S = BEŞİKTAŞ'TA Goztepe galıbiyetinden sonra k o n u ş a n T e k n i k D i r e k t ö r G ü n d ü z Kılıç, takunuı g ü z e l b i r o y u n ç ı kardığını ifade e t m i ş : « O y u n c u l a r v e r i l e n t a k tiği b a ş a n y l a uyguladı. L i n d h o l m d e t a k ı m a r a h a t ça a y a k u y d u r d u . B u n d a n s o n r a a için ümitlendik» Bordo • Beyazular Türkiye Spor Yazarlan Kupası ile, FENERBAHÇE'Yİ 95 66 YENEN SS demiştir. 1972 Münih Olimpiyatlan hazırlığı Genel Müdur îsmaıl Hakkı Gungor, federasyonJarın 1972 Münih Olimpiyatlan için de şımdıden bir hazırlık devresıne gırmelerini istıyeceğıni, aynca federasyonlann malzeme ihtıyaçlan için düşüncelennı, 1972 planlaması İçin de fikirlerınl alacağını sözlerıne eklemiştır. = Ordulararası Boks Şampiyonasında ITU Şampiyon SaJon: Spor ve Sergl Sarayı. Hakemler: Nejat Nnran (7), özcan Kntlaata (6) 1. T. C : Zeki 12 (6), Kemal 16 (7), Reşat 8 (7), H. Alp 15 (6), Nuri 14 (7). Serdar 4 (4), Selçuk 4 («), Halnk 4 (6), Erdogan 3 (4), Ünal 9 (6), Oner 2 (4), Habib 4 (4), Fenerbahçe: Tamer 6 (4), Nur 0 (4), Tnnç 15 (SK Tn. fan 17 (7), Akın 5 (5). Er. dinç 2 (3), Erdim 12 (6), Hakkı 2 (4), Erdofan 7(5), Rüştü 0 (3). Hasan ÇAKALKURT Fenerbahçe'yi yenen Bolulnlar serinç içinde Nedim (Vefa), Ahmet (Boluspor), Luıdholm (Beşiktaş) GOL KRALLIĞI: 5 gol: Fethi (Eskişehirspor), Osman (Fenerbahçe), 4 gol: Şevki (Eskişehirspor), Ahmet (Boluspor), Ali Osman, (Adanaspor). 3 gol: B. Mustafa (Altay), Cemil (lstanbulspor), Erol (Glresunspor), Güvenç, ZeH (Mersin 1. Y.), Nedim (Vefa). | Solunur ve Eroğlu | Dünya ikincisi 1 oldular Nacl KORTAN (Rotterdam'dan Büdiriyor) Burada yapılan Dünya Ordulararasj Boks Şampıyonasında Nurı Eroğlu ve Hüseyin Solunur fınalde rakiplerine yenılerelc ikinci olmuşlardır. 48 Kıloda Nurı Eroğlu Amerikalı rakibi Rivera ıle başabaş doğuşmesine ragmen U bir puan farkla maçı kaybetmiştir. 51 Kılo boksorumüz Hüseyin Solunur, gene Amerikalı rakibi karşısında " ™ " caman iyl yumruklar çıkarmış, buna rağmen maçı alacak puanlan toplayamamıştır. Her iki boksörümüz de şampiyonada lkincl olurken gümüş madalya kazanınışlardır. 54 Kıloda Hüseyin Sener ile 57 kiloda Osman Gelegel 3. olarak bronz madalya almıslardır. • Galatasaray da Beşiktaş'ı 7163 yendl Turkıye Spor Yazarlan Kupasını ikıoci kez İTÜ aldı. Dün gece Fenerbahçe'yi rahat bir oyundan sonra 9566 yenen Bordo.beyazlılar, karşılaşmanm ilk yansınl da 4734 önde bitirdiler. Günün lkmcl maçında da Galatasaray Beşiktaş'ı 7163 yentfı. Çekışmeli geçen karsılaşmanın ilk yansı 3223 Sarıkırmızıhların galibiyetıyle kapandı. 1972 yıhnda tstanbul Güngör bu arada 1972 yüı 1 çın Istanbula büyük çapta yatınm yapmalannın bugünkü şartlar içinde imkânsız olduğunu, kendilerine verilen 50 milyon liranın yalnu başlanmış tesislere yeteceğini açıklamış ve durumdan da büyük üzüntü duy duğunu sözlerine eklemiştir. 2. lig Kırmızı Grup HAFTANIN TAKIMI: Gençlerbirliğl HAFTANIN OYUNCUSU: Şükrü (Konyaspor). HAFTANIN HAKEMİ: Fehmi Pazarcı HAFTANIN KARMAS1: Zekl (Sanyer) Ati (Denizlispor), Mustafa (Antalyaspor) K. Bülent (Trabzonspor), Cihat (Kayserispor), Ali (îzmırspor) Şükrü (Konyaspor), Nazim (Afyonspor), Şeref (Sakaryaspor), Naci (Hatayspor), Mustafa (Gençlerbirli Cumhuriyet'in SporToto tahmini TAKIMUR / ORDU GÜREŞ TAKIMIMIZ BELLJ OLDU 59 Kastm tarihlerinde Selânik'te yapüacak Ordulararası Dünta Serbest Güreş Şampiyonasına katılacak olan Silâhlı Ku\vetler Serbcst Güreş Takımımız belli olmuştur. Akder.iz Oyunlarında altın madalya kazanan 4 güreşçimizin yer aldığı Ordu Güreş takımımıza tek rakip olarak İran Ordu takımı gösterilmektcdir. Takunımızda şu elemanlar bulunmaktadır: 48 Kilo: Münir Çahşkan, 52 Kilo: Salim Bak, 57 Kilo: Ismail Biçici, 62 Kilo: Erdal Karakaş, 68 Kilo: Hayrettin Gülaçtı 74 Kilo: Mehmet Uzun, 82 Kilo: Asım Bülbül, 90 Kilo: Aslan Aslan, 100 Kilo: İbrahim Kumas, Ağır: Mehmet Keçe. Potoğrafta, kafıle Başkanı Nıhat Işıtman, Mehmet Uzun ıle (sağdan ıkmici) goruşürken goruluyor. gı). 2. lig Beyaz Grup Federasyon toplantısında antrenörler Millî Takım kamplarından yakındılar Futbol Federasyonunun futbolumuzun içjnde bulunduğu krize bir çozüm yolu aramak amacıyla dun akşam Tarabya Otelinde düzenlediği toplantıya kulup yonetıci ve antrenorleri katünnşlardır. Beşiktaş, Adanaspor, M. tdmanyurdu, Karşıyaka, Ankaragucu ve Samsunspor Ydneticilerinın bulunmadığı toplantıda Federasyon tarafından, bir spor okulu açılacağı belirtıhruştır. Toplantıda yonetıciler mali sıkıntıdan yakınmışlar, antrenörler ise Millî Takım kamplarından şıkâyet ederek Mılli Takım antrenörünün kendilenne önceden bir çalışma proğramı vermelerini istemişlerdır. En son sonuclar Goztepe: Beşikta?: Ankarajrucü: Mersin td. Y.: tstanbnlspor: Vefa: Samsunspor: Eskişehirspor: Boluspor: Fenerbahçe: Karşıyaka: Giresunspor: Oalatasaray: Altay: Karşıyaka: Giresunspor Ankaraeücü: Mersin İd. Y.: tstanbulspor: Vefa: Bnrsaspor: AflanaspoTt Saıınuınuor: Esld şehirspor: Bnrsaspor: Adanaspor: Galatasaray: Altay: Bohıspor! Fenerbabee: Goztepe! Besiktaş: Feriköy: Altmordn: Bahkesir: Adana D. Snor: 1 2 0 0 0 2 1 1 3 2 1 • 1 • 1 » 9 0 0 2 1. LİG PUAN DURUMU Tahmin / / 1 l Beşiktaş Ankaragücü Vefa Samsunspor Fenerbahçe Giresunspor Altay Karşıyaka Mersin Id. T. lstanbulspor Adanaspor Eskişehirspor Bursaspor Galatasaray Boluspor Goztepe Altınordu Bahkesirspor HAFT1NIN TAKIMI: Şekerspor. HAFTANIN OYUNCUSU: Ragıp (Iskenderunspor). HAFTANIN HAKEMİ: Mtifit Sun. HAFTANIN KARMASI: Necdet (Toprakofis) Fuat (Balıkesirspor). K. Ahmet (Kocaellspor) Bilâl (Adana Demirspor), Ayhan (Uşakspor), Cengiz (Kütahyaspor) Gediz (Zongııldakspor), Baykul (Feriköy), Caner (Şekerspor), Selâhattin (Sıvasspor). Ragıp (îskendenınspor). 2 3 4 5 6 7 8 Eskişehirspor Adanaspor Beşiktaş Galatasaray Mersin İd. Y. Bursaspor Altay Ank. Gücü Ist. Spor Boluspor Goztepe Samsunspor Giresunspor Ff>norbalıçe Vefa Karşıyaka O O B MA X 6 3 2 1 13 S 6 3 2 1 74 6 2 4 0 63 6 3 2 1 64 6 2 3 1 11 8 6 3 1 2 86 6 3 1 2 54 6 1 4 1 55 6 2 2 2 44 6 2 2 2 89 6 1 3 2 65 6 0 5 1 23 6 2 1 3 7 14 6 2 0 4 7 K 6 1 1 449 6 1 1 4 3 S 2. lig Beyaz Grup puan durumu Sıvasspor 10 Ad. D.Spor 10 Şekerspor 10 Kütahyaspor 8 îskenderun 9 Aydınspor 10 Kocaelıspor 10 Konya 1. Y. 10 Ank.D.Spor 10 Feriköy 10 Uşakspor 10 Balıkesir 9 Zonguldak 9 Toprakofis 9 Altınordu Tarsus t.Y. 9 O.G.B.M.A.Y. P. 15 7 1 2 1 3 3 7 0 12 4 42 11 4 31 11 4 32 11 4 33 11 4 33 4 2 4 15 12 10 3 4 3 11 9 10 4 2 4 6 7 10 2 5 3 9 11 9 3 2 4 8 10 8 2 3 4 7 8 7 2 2 5 6 10 6 1 2 6 5 13 4 1 2 6 4 16 4 3. lig Beyaz Grup HAFTANIN TAKIMI: Düz cespor. HAFTANIN FUTBOLCUSl": Nazmi (Düzcespor) HAFTANIN HAKEMt: Sani Gullü HAFTANIN KARMASI: Aydtn (Beykoz) Mümin <Edirne), Ekrem (Beykoz) Selman (Düzce), Ali (Kırklarelii, Remzi (Edime) Recep (Beykoz), Bülent (Beylerbeyi), Samet CDüzce), Aydın (Edime). Nazmi (Düzce) GOL KRALUĞI: 5 gol: Garbis (Taksim), 4 gol: Fah ri (Anadolu), 3 gol: Mehmet (Davutpasa). Ayhan (Kırıkkale). 3. lig Yeşil Grup HAFTANIN TAKIMI: Kır şehirspor HAFTANIN FUTBOLCUSU: Mehmet (Mardinspor) HAFTANIN HAKEMİ: Yıl maz Seleman. (Devamı 7 ncı savfada) Patlak verdi. Selken Kurallan Çiğnendi) başlığı altında neşretüğiniz, muharrtriniz Erhan Gürer'in bildirdigi haber hakikatlere uymadığı gibi baştan sona kadar maksathdır. Uluslararası yelken kurallan, yanşlann nasıl yönetileceğini tayin eder. Yanşparkurlarmı İse yarış komiteleri tesbit ve ilan eder. Yarış komiteleri buparkurlan her zaman ve lüzum gördügü ahvalde değiştirebilir. Benelmılel yarış kurallan yarış komıtelerine bu yetkiyi her zaman tanımaktadır;. Hal böyle iken yanş komitemizin, akdeniz oyunlannın selameti bakımından ve dsba eyi şarlarla yapılmasmdan gayrl bir maksat tanımayarak yaptığı parkur değişikliğini, bir kural çiğnenmesi olarak nitelendiren gazetenizin beyanı hayret ve teessürle karsılanmıştır. Şüphesiz velken kurallannı bilmeven muharririnizden ziyade kendisine bu bileivi veren şahsın bir kfitülemp maksadı taçıdığı asikardır Bu 9ün toplanan iştirakçl mıilet Yel!;en federasvon ba=kan ve vetkililpri bu degişikli&i ta«dık re kabııl ederek, çok yermde bulduklan Organizasyon Ozcan bozukluğu jübilesini m beyan etmışlerdir. Bu Jürt içinde ttalyan, tspanya, Yuna. nlstan, Yugoslavya, gibl yelken sporunda söz sahibi milletlerin başkan ve temsilcılerinln bulunrnası durumu lzaha kafidir sanınm. Halen aramızda çalışmak ta olan asbaşkan Cahit Nasman ise henüz federasyonumuza istifasını vermemiştir. Şüphesiz bu husus kendisinin büeceği bir husustur. Durumu Mesuliyetlnl müdnk olarak taçıdığım Yelken federasyonu başkanlıgından benim Jstifa e> deceğim ise tamamen hilafi hakikattir. KeyfiyeM sayın eazetenizm avnı ?ayfasında aynf muntalı harflerle tekzibi rica ederim. Sas'jılanmla Dr Pethl Alpdogan Yelken federasyoDU Başkanı GAZATENiZiH 7.10.1971 GuHKu HüSHASMDA (İLK TEKZIP YAZISI 10 10 ••••••••••••••••••••••••••••••••••ııııııııııııııaıııııııııı ( S 2 1 2 1 0 • 0 0/ 2. lig Kırmızı Grup puan durumu O. 10 Kayseri 10 10 PTT 9 G.Birliği Afyonspor 10 Hatayspor 10 10 Antalya Konyaspor 10 10 Sakarya Manisaspor 10 10 Orduspor Güneşspor 9 Denizlispor 10 Sanyer 10 Bandırma 10 Izmirspor 10 Trabzon G. B. 4 4 4 4 5 2 4 3 51 5 1 3 4 4 2 2 6 3 4 4 1 3 3 3 3 2 5 2 3 2 M. A. Y. P. 12 2 7 4 12 2 S 3 2 4 4 3 4 2 3 5 3 4 3 5 6 / / / / 12 3 8 6 11 S 11 9 9 11 9 10 11 9 4 10 7 7 10 5 5 10 4 6 10 8 7 9 78 9 5 7 9 6 9 9 7 11 7 4 11 6 6 eçenlerde Ilginç bir boks maçı vapddı Amerika'da. Orta siklet esld dünya şampiyorra Emile Griffith, unvanını yeniden elde etmek için Carlos Monzon ile döğüştfi ve kaybetti. Griffith yine sehrin çöplüklerinden yukanlara çıkmak isteyen bir adamın bilinçsiz hırsı ile <15 ğüstü Monzon karşısında. Bu hırs zenci boks5râ bundan 9 yıl evvel rakibi Kid (Benny) Paret" Jn ölümüne sebep olmak kaderine itmlşti. Boks tarihinin bu rn trajik hikâyesüıi, Amerika'nın belM de en ilerinç roman yazan NORMAN MAİLER yeniden yaz> du Romancı gözöyle istanbul'da yapacak Gökhan BAHŞİ Hamburg'dan bildiriyor • • " • ken çıkardığı oyunla naftanın karmasına seçilen ö z . can Arkoç, 1973'te futbolu bırakacağını açıklamıştır. 9 10 II 12 13 Konya td. Y. Konya td. Tarsus td. Y. Pivasspor: Güneşspor • Denizlispor Trabzonspor Gençlerbirliği Bandırmaspor Afyonspo» Kütahyaspor: 3 Yardo: 1 1 TSTOH îd. Tnrdoî 9 tzmlrspor: Güneşspor: Sanyer: DenJrli^oon Hatayspor: Trabzonspor: GencleTbiriiJH: Ordnsuor: Konyaspon Bandtnnaspor: AfVonspor! PTT : I I A I I Hamburg'un Kalsers H X 1 l lavterni 4.0 yener. te Hamburg'da kalmak lstiyorum. Ama bir Türk takımını da çahştırabilirim» çeklinde konuşmuştur. 3. lig Kırmızı grup puan durumu G. B.M. A . I . P . 6 4 1 1 8 3 9 6 3 2 1 6 4 8 5 2 3 0 8 2 7 3 1 1 6 3 7 3 0 2 7 4 6 2 2 1 5 3 6 14 1 4 3 6 Adalet 2 1 2 3 4 5 Yeşilova 3 0 2 6 44 Kasımpaşa 1 2 3 5 64 Ülküspor 12 2 6 7 4 Sülevmanlye 6 1 2 3 3 7 4 BeyoŞluspor 6 1 2 3 3 8 4 Burdurspor 6 0 3 3 1 5 3 Hasköy 5 1 1 3 3 10 3 I S Yedikule öd. Kültür Lüleburgaz Tekirdag Galata Muğlaspor Nazillispor • ' /o / ölüme 18 yymruk Yarın CUMHURİYET'te 32. yaş gürıünu geçtiğimiz C'i martesi kutlayan Arkoç, cHSV de bir yıl daha oynadıktan sonra, futbola, muhteşem bir jü. bıle ile veda edecegim. Jübilemi de tstanbul'da yapacağırn ve beynclmilel söhretleri da. vet edeceğim» demiştir. özcan Arkoç. futbolu bırak. tıktan sonra an*rennrluk yapaca£uu bellrterek, «Kati luret. Toto'da 13 bilen çıkmadı ANRARA Spor Toto'nun 13 hafta değerlendırümesi dun yapümış ve onüç maçı doğru olarak bılen çıkmamıştır Onüçün cü hafta somıçlan şöyledın 13 bilen yok. 12 bılen 19 ki^l 22 201 Hra ellı kuruş 11 btlen 2.54 kişi 1660 lıra eelı kunış 10 bılen 2344 kişı 179 Ura elü turus alacakür, ' : 11 VEDEKLER: PTT tzmirspor (1), Manisaspor Hatayspor (10). Burdurspor Tekirdağ (1) I I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle