09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Kunavı *r»X Şj**** ••;•• : " ''• ^ m G. Sarav mtav'ı zor Altay, Sarı Kirmızıu eıupten daha bilinçli bir futbol gösterdi STAD Dolmabahçe, HAKEMLER Sab»hattm Lâdıkli (5), Erol Oktay <S), Nanra Nacsr (6), GALATASARAY Tasın (S) . Samım (6), [Bfilent «], T»rık (5), Mnzaffer (6), Aydın <4) Savas (4), Mehmet (6), A\han (6) . Ahmet C!), Gökmen (4), [Tıldınm 5], Metin (5), A L T A Y • Tanıer (5) . îsmail (6), Enver (5), Erdal (5), Zinnur(«) Mithat (6), [Cihat S], Ayftr (6), Opxz (5) Mustafa II. (5), Hıdır (S), Mnstata I. (5). Ingılterr Kralıçesi Elızabeth n , dun Ayazağa'ya giderek onuruna duzenlenen konkurlan ızlemis ve heyecanlı dakıkalar vaşamıştır. Resunde, bir engelc takılarak duşen Mctın Kalmık'ın şanssız anı. Kendisl yerde, atı «Atom> engele asıh durumda . (Fotoğraflar Ergın KONTJKSEVER) Savaş'ın penaltı kaçırdığı maçta, tek gol Ahmet'ten. ı «Prenses Kupası»nı ise Önaer adlı atıyla birinci olan Atabek kazandı Turgut GÜNGÖR ngıltere Kralıçesı Elizabeth II, beraberınde eşı Prens Phılıj*1 ve kuı Prenses Anne olduğu ha'de dun A>azağa Suvarı Yanşmalar grubu müsabaka sahasında onuruna duzenlenen «Kralıçe Kopası» bımcülk varışmalarını ızlemış ve bırıncılere odullerını vennıştır. Ilk olarak Junıor müsabakası olmuş ve Prenses Anne tarafmdan konulan kupayı Fevzt Atabek «Onder» adlı atıyla parkuru hatasız 641 sanıyede bıtirerek almıştır Hajal Gonenli «Leyla» ıle hatasız 69 4 sanıyede ikincı, yıne Fevzı Atabek «Peterpan» ıle 4 hata puam ve 61.6 saniyede uçuncu olmuştur. Buyukler musabakası b&rajlı olmuş ve Kralıçe tarafından konulan kupa ıçm hatasız, parkuru zamanında bıtirmeyi başaran Usteğmen Ateş Dağlı ve Tunç Çapa tekrar yanşmışlardır «Noel» adlı atıyla Ustegmen Ateş Dağh parkuru 375 sanıyede hatasız bıtınruş, «Derviş»le gıren Tunç Çapa parkuru 4 hata puamyla 38 7 sanıyede tamamlamıştır. Üçüncü sırayı yıne Ateş DağU «Ulaş» adlı atıyla alrnıştır. Bırıncı ve tkınci olao binîcllere Prenses Phüıp «Krallçe Kupasım», Prenses Anne de «Prenses Kupasım» veTnüştır. Erhan GÜRER İ *yı kı Kralıçe yoktu Oynanan futbola ısım bulamaz, tebasından | bır antrenorün Sarı Kırmıalıları çalıştırdıgına ve bu takımm da geçen sezon Şampıjon olduğuna inanmazdı. Ahmet'ın akıllı bır golu ıle maçı alması Altay hesabına kaçınlan ıki puandan başka bır şey değıldı SıyahBevazlılar da sahaya futbol koyamadılar Nevar kı SarıKınnızılılardan daha akılhydılar. Oyunu yavaşlatmakla Galatasaray'ın gole gıtmesını engelledikleri gıbı, karşı akınlarlardakl çabuklukları ıle de ev sahibıni sıksık zor durumlara duşurmesıni bıldıler. Maçm daha Uk dakıkalanndan ıtıbaren yavaş tempo ile oyuna gıren Altay, SanKırmızılılan orta sahada oyaladı. Galatasaray ınmeye çalışıyor SıyahBeyazlılar İse karşı akınlarda Yasln'i zorluyorlardı 16 dakikada guzel bır hareket' Mıthat ceza sahası ıçuıden güzel bır vole çıkanyor ama, top Yasın'de 28. dakikada ıse, venlmesı uzennde tartışılabılecek bır penaltı doguyor. Ceza sahası içınde ve avut çızgısı uzerinde Ayfer Samım'i duşurdü. Penaltı atışını Savas yaptı ve tist dırekten gert dondu. Savaş eşithği bozmayacak karart istemeyerek de olsa kendi verdi. Fakat Ahmet'ın golü, maçı süsleyen tek hareket oldu Dakıka 43: Muzatter'm ceza sahası ıçine yaptığı ortaya Erdal, arkasındaa da Tanzer çıktı. Topu Erdal, Tanzer'e bırakmayarak kafa ıle ıleri vurdu. Ahmetde kendıne gelen topu 30 metreden boş Altay kalesme gondenverdi. Bu golle de ıüc yan sona na erdı. îkmcı yanda Altay daha ustundu. Fakat ortada gene futbol yoktu. 70. dakikada Hıdır ın volesı Yastn'de kaldıktan sonra 81. dakikada da Savaş ve Ahmet boş kaleye topu atamadılar Sıkıcı 90 daJrika da Kralıçe'nın bulunmasına şukredılerek kapandı. j : j ; ' ; : ; : | ; J..V Altay defansının natasım affetmeyen Galatasaray soUçi Ahıuet, topu 30 metreden akıUı bır şandeUe kaleye gondererefc takımmm tek golunu atnerdı. (Fotograf: Tulay DIMTÇIOGLU) Kralıçe EUzabeth, janında Prenses Anne de olduğu halde Metın Kalmık'ın duşuşuııdeki heyecanı \asijor. Edbıburg Duku Prens Phılıp, Ateş Dağh'ja lngıltere'den getırdıklcri gıunug kupaj ı veriyor.» = s ü Bugün İTÜBeşiktaş, G. Saray F. Bahçe ile karşılaşıyorlar YAZARLARI KUPAS1 ve biı kammbol.. Abdıilkadir YÛCELMAN ırı Mıthat ın, dıgeıı Hıdır'ın ıkı vo : lesı üe Ahmet ın attığı bılmçlı bır gol : ve son dakıkalarda Altay kalesı o ; nurde mejdana gelen bır karambol, tum 90: dakıkanın bılânçosuydu ' Genel olarak tnbundekılerl uyutacak kadar zevksız ve kalıtesız geçen karşüaşmada Galatasaray forvetı ne derece bıhnçsız gozukmuş ıse Altay defansı da o derece şuursuzdu. Üstelık jedıklerı tek gol de tamamen B ITÜ, G. Saıay'a farh yapti: îl57 SALO\ Spot Sarayı HA.KEAILER: Cemal Çebnberk (î), Haluk Tuncay (7) t T t : Nuri 14 (6), Haluk 4 (5) Kemal 18 (8), Zeki 16 (6), Unal 2 (51, Reşat 10 (î), Husejm Alp 13 (î). G. SARAY: Nedret « (4), K Nut 4 (5), B. Nur 4 (3), Mehmel 10 (5), Fuat 0 (3), Nusret 8 (4), tzzet 19 (6), Doğan 12 (S). Devre: 39 2'; »laç: 77 . 57. Günün Programı B1RİNCÎ TURKİYE ı l G t (Alı Sami Yen Stadı) 14 45 Istanbulspor Vefa (tzmır AUtürk Stadı) 15 00 Goztepe Beşıktaş (Bolu Şehir Stadı) 1445 Bo'uspor Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs Stadı) 15 00 A Gucu M ldmanyurdu (Bursa Ataturk Stadı) 15 00 Bursaspor Adanaspor (Samsun Şebir Stadı) 14 00 Samsunspor EskışebiT 2 TLRKIYE LIGt f\h Sami Yen Stadı) 13 00 Ferıkoy Altınordu 3. TUIKIYE LİGİ (Seref Stadı) 14J3O Beylerbe>ı Yeşıldirek Türkiye Liginde bugünö maç var l Bahçe Boluspor Beşıktaş Göılepe Cumhuriyet Bolu, Bursa ve Izmir'de B mncı Turkıye Lıgının puan mucadelesmde bugun Fenerbahçe Boluspor onune çıkarken, Beşıktaş da Goztepe kar«ısında terlevecektır Gunun dıger maçlarında ıse IstanbulsporVefa, Ankaragucü Mersın Idmanyurdu, Samsunspor Eskısehırspor ve Bursaspor Adanaspor oynayacaklardır BOLUSPOR F. BAHÇE Sarı lâcyvertlılenn Bolu'da vapacakları mucad'ele hajlı çekısmelı geçmeye namzettır. Muharrem ıle takviye olan Fe nerbahçe, rakıbl Kırmızı beîazhlardan ıkl puan almak ıçm çaba sariedecektır Buna karşılık ev sahıbı de kendı sahasından puansız çıkmamak azmmdedır GOZTEPE . BESÎKTAS îzmiT'd'ekı bır dığer puan mucadelesmde Sıjah bejazlı ekıp, Sarı kırmmlılarla çekı. secektır tddıalı Beşıktas n Goztepe'den ıkı puan alması zor gorunurken, normal sonu. cun beraberlık olması beklenmektedır DtĞER MAÇLAR: Gunun dığer karsılasmalannda ıse AU Sami Yen'de 1445 de tstanbulspor ıle Veîa, 19 Majıs'ta 15 00'de Ankaragücu ıle Mersın, Samsun Şehır Stadında 14 00'de Samsun ıle Eskışehır \ e Ataturk Stadmda Bursa ıle Adana karşı karşıya geîeceklerdır. Ergüder TIRNOVA Turnuvanın kupajı aknaya namzet ıkı ekıbı 1TU %e G. Sara%. basketboldan geçer not alamadüar dun gece Ne yıldızlardan kurulu ÎTU ve ne de G Saray beklenen ovununu çıkartamadı Gerçı mevsun başı olması nedenıjle fazla bır şey bek lenemezdı ama, ıkı takun da hıç olmazsa ısunlen ıle orantılı bır OMan çıkartmalıydı. Sadece buvok maç heyecanı üe mucadele euuler o kadar Kemal'm surukledıği, H. Alp'ın dıpten ve Zekı'mn de posttan savı aradığı İTU, başlangıçta Galatasaray'ın ıvi mudafaası önun de mağlup ovnadı. 9 dakıkadan sonra ıse Kemal'ın dalışlanna boyun eğen Sarı Kırmızıhlar, yavaş yavaş çokmeğe başladılar. 15 dakıkadan sonra oyunu tama men kopartan ITU, devreyı 39 27 galıp kapadı. tkmcı yanda Galatasaray farkı önîemek içın çırpındı, ITU ise hakım ve oyun kurma çabası ıçmdeydı Nıtekım bu gayretlerı kısa zamanda semeresını verdı. Kemal, Re=at ve Nurı'nın ıkı lı uçlu ataklan farkı bır ara 28"e çıkardı. Son 3 dakikada Do ğan .Fastbreak> ten arka arkaya yaptığı basketlerle farkı azalttı ve maç 7757 ÎTU'nun lehıne sona erdı. BU GECE. 1900'da F. Bahçe G Saray; 20 00 de Beşıktaş ITU oynayacaklardır Koışıyoka: 1 Giresun : 0 Hakemler: Nejat Şener (7) Kadır Ozkartal (6), Serafettm Bosnalı (6) KARŞIYAKA: Erden ( 6 ) K Ugur (6), Gunay (5) Erkan (4), Eıol (4), Doğan (3) Rasım (6), Burhan (4) Cengız (5), Yucel (6), B Uğur (4) GİRESLNSPOR : Fevzt (4) Faruk (5), K îsmaıl (4) Oğuz (4), Orhan (5), K Alı (5) B îsmaıl (4) [Husamettın (4)], Mıran (6), Doğan (5), Mazlum (6), Ahmet (5) ÇETtN GÜREL İZMİR Karsıvaka dun Karademz'ın kuvvetlı takımı Gıresunspor'u, Rasım'm golu ıle 10 maglup ettı. îlk devresı 0 0 sona eren Itarşüaşmanın tek golu 60. da • kıkada oldu Yucel ın soldan ortasmı B Orhan kafa ıle Ra> sım'ın onune duşurunce bu iutbolcu da takımma 2 puan kazandıran golu Giresun tılelerıne gonderdı. 1. KOSU: Fa% orı Scaramouche. Plâse Golden Pıstol 2. KOŞU: Favorı Meymenet Plâ se Hanzade Suvarı. Surprız: Hışam 3. KOŞU Favorı Çelıker. Plâse: Eyvah I Nedıme Surprız Heves 4 KOŞTJ: Favorı • Karşıyakah Plâse Ilyas Rudret. Surpnz" Kırhan 5. KOŞU: Favorr Felıçe Plâse: Sakura Nazenın. Surprız: Narçıçeğı 6. KOSU: Favorı Tunç Plâse: Pomak Andromeda. Surprız: Canko T. KOSU Favoır Mmımo Plâse: »«nnr Sun Shine. SARIYER: DENİZLİ : Gazetenız CUMHURİYET bu haftanın ıkı onemlı maçında 5 elemanına gorcv vermıştır Bolu'da yapılacak Boluspor Fenerbabçe maçını Turgut GUNGÖR \e Doğan ÖNER'm kalemlerınden okuyacak, Tulay DIVITÇIOGLU'nun objektıfınden en guzel fotograflan ızleyeceksmız. Izmır'de yapılacak Goztepe Beşıktaş musabakasaıdan da Gunay Şİ\IŞEK maç tenkıdınl, Çetın GÜUEL maç yazısını sızler ıçın bu sutunlara aktaracaktır. Bursa'da yapılacak Bursaspor Adanaspor maçını da sızlere Ferıdun Evrenosoğıu yazacak, Ayhan Uzoğuz da tenkıdonı yapacaktır. Stad: Dolmabaçe Hakemler: Yılgor ökten (7), îlhan Önercan (7), Nebıl Okçuoğlu (7) SARTTER: Zeki (7) B. Mustafa (6), Serdar (6) . Emın (7), Cengız (7), B. Metın (6) Andon (6), Garo (6), Recep (7), K. Eyup (6), Mustafa (6) »ENİZLİSPOR: Erol (6) Atı (7), Bulent (7) Yunus (6), Ekrem (6), Mehmet (7) Tevfık (6), Erol (6), Edıp (7). Mehh (7), Recep (6) Demzhspor deplasmanda ovnamasma rağmen Sanver'den ustun bır oyun ortava koydu Ancak beraberhkten oteve gıctemedi ve maç da 0 0 sonuçlandı DİGER MAÇLAR : Anadolu: 1 Davutpaşa: 1 Taksım: 1 Eyup: 0 Altındağ: 1 Sebat G • 2 Ank. D Spor: 1 . Zonguldak 1 G. Bırhğı: 3 Orduspor, 0 0 0 Galatasaray lı Ookmen ın bır hncıımınnı Altay defansı onlemeve çalışıvor.. (Fotoğraî Tulay DI\İTÇİO&LU) defansıf bır hata sonucu olmus \e 25 metreden kaleyı çok ıjı goren Ahmet, takımının galıbıjetuu sağlarruştı Galatasaray'ın en büyuk hatast gerek 1len uçlu ve gerekse orta saha oyunculannın ayaklarmda fazla top tuttnalan \e luzumsuz çalun >apmaları ıdı Işte bu hastalık nedenı>ledır kı topu bır turlu ayaklanndan çıkarmıyan GalatasarayUlar bır de Altay kale dıreklermın azızhgı juzunden açık farkh bır galıbıjete ulaşamadılar Ustehk, Galatasaray gıbı bır takımda bır penaltıcının olmaması, daha doğrusu boyle bır oyuncunun daha onceden hazırlaülmaması da teknık yonden hatalıvdı Yalnız şu var kı, dunku bır lıg maçı ıdı \e onemlı olan da Galatasaray'ın ıkı puam alınasıjdı Altay ıse, maçın çok az bır kısmmda atak >apabüdı ve dunku ojiınu ıle de sahadan bır puan alarak ajTÜması hayâl olur du # Fenerbahçe'mn bır basketını Sivanbe mudafaa onlemeje çalısırken. (Fotoğraflar: Alı ALA] Fenerbahçe Beşiktaş'ı so 4 dakikada yendi: 605 SALOX Spor Saray», HAKEMLER Timueın Renda (6), Ö K S luata (6), FENERBAHÇE Akm 6 (6), Tnnç 13 (T 14 (7), Hur 4 (4), Erdin 7 (6), Engu Hakkı 0 (3), BESÎKTAS Ünat 9 (4), Fehmı 4 (4), <5), t m ı t 6 (3). AbdaUab 11 (3), Al Necmı 4 (4), DEVRE: 2734 MAÇ 60 . o5 I AKDENİZ OYUNLARI RAPORU EVtSTE SADECfc UALTALl RAKlPLERtSÖZt YENERKEN, MISIR, ÎUNANİSTAN VE tTALTA'NIN İKtNCÎ h l M F RAKETLERİ ÖNtNDE K\ÎBOLDUK. ESKRtM VE JİMNASTtKTE BİR V\RLIK OLMADIGIMI4 BİR KEZ DAH\ ORTAYA ÇIKTI. BlStKLETTE TEK TESELLtaÜZ, LİBT \ Î I GERİDE BIR\KM\»nZ OLDU. AT1CILIK İLE YELKEVDE SADECt BRONZ MADALYA İLE YETİNDİK AT YAR1SLARI 1 ESKRİM Esitrımde tek sevıncimiz bayanlar flörede bılek gucuyle ikıncılık kazanan özden Ezınler'ın başansı oldu. Onun dışında hıç bır varlık olmadığımız bır kez daha ortaya çıktı ve sadece İtalyaa • Fransız çekışmesl ızlendı. T JIMNASTİK Bu sporda rakıplenmızı sadece sejrettık, onun dışına çıkamıjarak Yugoslav, Ispanyol ve Italyanların vaptığı hareketlere alkış tutmak zorunda kaldık. YELKEN Aldığımız bır bronz madalya butun bır sezon boyunca japılan çaUşmalarm karşılığı oldu. Dragonda Bılhan Merzecı • Halım Emre ve Metuı Akdurak'm ferdî başarılannın otesıne çıkılmadı Her şeje rağnıer. \ elkencılerunız gereklı malzemeyle başa nja ulaşacak yetenekte goruldu. Hasan ÇAKALKURT Turkıye Soor Yazarlan Derne tava kovduğu dev kupanm lîk ranc Fenerbahçe, Beşiktaş'ı guç de olsa 60ederek zor bır engeli a=;tı Genç oyu kurulu Fenerbahçe maçın ılk dak Beşıktas karşısında bocaiadı Sıvahılk 15 dakikada ı>ı mudafaalan sayeî onde gotürduler 14 dakıka dolarkeı 27.18 onde ıdi Ancak bu dakıkadan cumda ustuste top ka\bettller 18 d 2727 olan karMİasmanın ılk variM Da <ptlenvle 342'' Pesık'as lehıne kapar îkmcl devrevp «press» vaparal "enerbahçe rakıbıni bunalttı ve fa tcapatmava basladı Son 4 dakıkasına •ıktas'ın onde olcTuğu maçın 36 dakık nerbahçe ılk tce? ealıhtvete \uk«eldi3 dakıkava lî'?.4!? ond» çıren FenerV BİSİKLET Ekıp ve ferdî musabakada Ispanyol ve îtalyanlar çekışti Yol takun yarışında Yugoslavları geçerek uçuncü olabılirdık. Fakat 27 snniyehk îark Rılat Çahşkan'm k o tu gununde olması, antrendr Nenço'nun da taktık hatâsmdan öturü kapatılamadı Her ıkı yarışta da goz dolduran bısıkletçimız Seyı' Kırmızı oldu ötekl takunlar en güç lu ekıpleriyie Relmlştl, pıst takun yarışm TENİS Akdenız Oyunlan Tenıs Turnuvasına Reınzı Avdın, Tahsm Gursoy, Bejazıt An bar dan kurulu kadroyla katılan tenıs mıll takımımız başarısızdı Ilk turda sadece Mal talı rakıplerını yenen tenısçılerımız, dahs ATICIUK Bu sporda Guneş Yunus un 50 plâka Skeet 200 atışta 193 japarak aldığı uçunculuğun dışında onemlı bır hareket goru!tnedı. Öteki dereceleıi de ozellıkle ttalyan ve îspanyollar paylaştı Metın Salıhoğlu, secmelerde bınncıUk almasına rağmen fı A İTC'tmn Galatasarav a (ark
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle