09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Iıiston evinde ölü bulundu Eski dünya şampiyonunun bir hafta önce öldüğü sanılıyor LAS VEGAS (Nevada A.BJJ.) Eski dunya ağır sıklet boks şampıyonu Sonny Lıston bu sa bah Las Vegas'takı evinde olu bulunmuştur. Lıston un olümu ıle ılgıli so ruşturma j^apan polısın bıldırdı gme gore eski şampıyonun 1 hafta kadar once olduğu sanıl maktadır. Fakat, cesedı ancak dun akşam 10 gunluk bır yolculuktan donen eşı tarafından bulunabılmıştır. Hapıshanede boksu öğrenen ve 36 yaşında bulunan Sonny Lıston şımdıye kadar 50 musabaka yapmış ve 36'sı nakavtla olmak uzere 47 defa galıp gel mıştır. Liston'un mağlübıyetlerınden 2'sl Clay'e karşı olmuştur. Polıs, cınajet ıhtıraali uzerınde d'e durduğu ıçın olayla ılgıli bır soruşturma açılmıstır. Lısotn un olum sebebı henuz kesınlıkle anlasılaraamıştır. FOTOGRAFLARI E\inde ölu bnlnnan eski dünya afır sıklet boks şampıyonu Sonny Liston, kazandıfı bır musabakadan sonra» Türkiye Kupasında Karsıyaka'ya 1 0 yenilen £EKEBHıIRSINIZ Ünlü Alman boksörü Schmelling, Frazier'e şans tanıyor Yakında CUMHURiYErTE F. Bahçe'de "Sasu harekâtı,, Beşiktaş'ta Y ise telâşı hâkim SASU, YAVIZ'İ PENALTI ATARkLN... enı yılın ilk (Dev maçı) nın heyacanı buyurken, Fenerbahçe cephesınde Sasu harekâtı, Beşıktaş cephesınde ıse Sasu telaşı hakım olmuştur. PENALTI VE Y4VUZTJN ÖFKESt Fenerbahçenın dunku antrenmanı oldukça yorucu geçmış. antrenor Teaşka, Sasu uzenne kurduğu taktığın bütun ıncelıklennı futbolculara teker teker anlatmıstır Antrenmandan sonra Yavuz ve Datcuya 15 penaltı atan Sasu butun vuruşlan gole çevırmıştır. Bu arada Sasu nun penaltılarında ters koşeye hamle yapan Yavuz, antrenmanı seyreden taraftarlara kızarak bağırmıştır , Fenarbahçe futbol takımı bugufi, kampa (çıreceJttır^ SASÜ T E U Ş I Kısa suren Beşıktaş antrenmanında futbolcular ıkı grup halınde çalışmışlardır Forvet ojomculan A. İhsan Karayığlt defans oyuncuları ıse Teodorescu tarafından çahşmaya tabı tutulmuştur. Antrenmandan sonra kalecı Sabrıyı ozel çalışmaya tabı tutan Teodorescu ıle A. İhsan Karayığıt bılhassa sağlı sollu yan aşırma şutlar çekerek Sabrıyı, Sasu'nun en korkunç şutlarına karşı hazırlamışlardır. Beşıktaş futbol takımı dev maçin son provasmı bugun Şeref stadında saat 14 00 de Galata onunde japacaktır Beşıktaşm 2 puan almasının şart olduğunu ılerı suren antrenor Teodorescu Galata onunde Fenerbahçe maçının kadrosunu ve taktıgım deneyeceğını açıklamıştır. NİH.*T 3 AY FtTBOL OYNAYAM4YACAK Beşıktaşm golcu forvetı Nıhat dızındekı adale çoEulmesı nedenıyle. dızınden bır amelıyat geçırecektır Nıhat 3 ay top oynayamayacakür. «M. ftli Glay, dünya şampiyonu olamaz» tstanbulspor 2. tura geçti Stad: Alsancak Hakemler: Cevdet Güvenll (7), Erol Esenturk (7), Celâl Turk (6) Kaışı>aka: Erden (6) Erdınç (61, Guray (7) Onursal (6), Erol (6), Tevfık (5) Atıllâ (6), Doğan (7), Kenan (41, (Ibrahım 5), Ceyhan (41, Burhan (5). Istanbulspor: Mete (4) • Alpaslan (5), Ahmet (5) Turker (6), Tayfun (4), B. Bulent (61 Alı (4), (Bılge 41, Kasapoğlu (41, (Celâl 51, Cemıl (6), B Ahmet (51, ö mer (7). Dunva agır sıklet boks sampıyonluğu tahtını r.âmağlüp olarak terkeden unlu Alman bok soni Max Schmellmg, Cassras Clay • Joe Frazıer unvan maçı dolayısıyle kendısme sorulan bır soruya verdığı cevapla boks âlemını şaşırtmıştır tkinci Dünya Harbl esnasında rınglen kasıp kavuran ve ha len Almanvanın en zengın ıs adamlanndan bıri olan Max Schmellmg. Mart ayında yapılacak maçta Joe Frazier'e şans tanıdığını belırtmış ve şunlan soylemiştır «Cassins Clar dünTa şampıyonu olamıyacaktır Joe Frazirr'e nazaran daha hızlı ve teknik bakımdan iıstün olraasına rağmen aay'in davak vemeve tahammiilü vok. Buna karşılık Frazier'nin kolav kolav davanılamıvacak öldiirücü bir sol ^Timnıfu var. Clav, bu vnmruklardan bir tanesini vedigi takdirde maç bitmiş sayılır. Emniyet kadrosu gibi... f • Çetin GÜREI tZMİR 'arsnaka, Doğanm arüğl tek golle Istanbulspor'u 10 yen1 mesıne rağmen ılk maçı 31 kavbettığı içın Turkıye Kupasının ılk turunda elendı. 14 dakıkada Doğan sağdan Indı Ahmet ı geçtı ve ortasını yaptı Musa t pozısvonda Ceyhan bo# kaleyı goremedı. 18 dakıkada Cemil, Erolü v Erdınçı ekarte ederek ceza saha «ına daldı ve çektığı sert şut, Erden'den dondu Gerılerden gelen Omer topu kaleje sokamadı. 23 dakıkada Karşıvaka galip duruma vukseldi. Atıllâ'nın sağdan yaptığı ortasını Ceyhan ve Kenan ıskalavınca top Doğanm onune duştu Bu futbolcu da duzgun bır vuruşla kaleyi gordü (101. 41 dakıkada Atülâ müsait bir pozısvonda topu kale>e sokamajınca devre 10 kapandı. tKİNCI YAR1 İkıncı yanda Karşnaka ıkinci bır gol peşınde koşarken, Istanbulspor skoru muhafaza ıçın daha çok mudafaava onem veriyordu. Maç ılk varıda atılan tek golle sona ererken Karşıyaka da Turkıye Kupasının ilk turunda elendı. # Nihat dizindeki adate çözülmesi nedeniyle 3 ay futbol oynayamıyacak Gazetelerde okuruz, arada \ sırada Ernnıyet kadrosunda • değışıkuk yapılır.. Falaoca : Emniyet Muduni falanca ye i K SAİNT JOSEPH'İN REKORU: 254 8 Yöneten: Celâl Çavdaroğlu Spor Yurtlarmda heyecan futboldan Veleybol ve İBasketbole kayıyor. Saınt Joseph hsesı yakın zaman"larda gorulmeyen rekor kırdı. 2548. Futbolde fmalıstlerın bırı Matbaacılık Okulu oldu. Aynı grupta sonuncu olarak kume duşecek takım lıg heyetı kararına kaldı Bu haftakı maçlan Şenol OkUy, Şadı Ünselı. Şadı Yıldırun, Sabahattın Ağca, Mustafa Guner, Turgay Koşkan ızledıler. Bisiklet Federasyonunda istifalar başladı ANK4RA, Necdet Baykut tarafından ku rulan Bisiklet Federasyonundan Genel Sekreter Lokman Akyuz ı!e organızasyon komıtesınden Tacettın Özsavar ıstıfa ederek ayrılmışlardır. İstifalar uzerıne Baskan Nee det Bajkut, Federasvonun ıç vapısında degtşıklığe gjnşmış, Ferıdun Incula'yı Genel Sekreterlığe getırmıştır. Organızasvon şubesıne de Nazmı Aydınç atanmıştır. BfSIKTASLILAR ANTRLNMANA BV»LVW4D\N O.NCE STADIN ÖNfNDE. (Fotoğraf. Ali ALAKUŞ) re, Fılânca fimnlyet Amlrt feşroekân yere tâyın edılır.. îşta Gureş Federasyonu Baş kanı olan Emnı;,et Genel Mu dur Muavını Mehmet Akzam bak da güreş tcamplannın yerlerini değıştlrmış durup dururken.. Malatya kampını, Dalaman'a, Dalaman kampını Ulaş'a, Ulaş kampını da Malatyaya nakletmış.. Dostlar alış venşto gorsıuı dıys ml yapümış, yoksa bır baska sebep mı varmış Işte onu bılemıyoruz. •••••••••J FUTBOL : MATBAACILIK OKULL: 1 BEYOĞLC TİC4RET LISESt: • Mabaacüık Okulu: Necdet (5) Ahmet(61 Rıza(7) İrfan (51 Semıh (61 Faruk (6) Sadık (8) Kadem (6) Müjdat (71 Zafer (6) Tufan (7) GOL Zafer (Mat Ok 1 TEKSTIL SAN4T E N S : 4 İST. LISESİ: 1 Trkstil San. Ens: Hayrullah (7) Mehmet (6) Ahmet ( 7 ) Arıf (8) Kerım (6>, Nejat (8> Cıhat (7) Metın (8; Ha hs ("I îsmaıl (8) Buhı (7). GoUer: Îsmaıl (2) Halıs Metın (Tek) Okan ( î L ) . ı PERTEVNIYM, LISESİ: 2 DARUŞŞAFAKA LİSESİ: 0. | Pertevnıval Lisesi: Fethı (61 Ahmet (7) Ahmet II (6) , Sedat (7i • Kâmıl (8) Cengız (8) Faık (7) Hamdı (7) < Nıhat (8) Savaş (7ı, Teoman (6). , Goller: Sedat Teoman (P L ) < StTE KOLEJİ: 2 ALMAN LİSESİ: » \ Site Koleji: Cenap (8) • Bato (8i Alı (7) Haluk (71 , Kadrı (7) Faruk (6) Alı (6) Emm (6) Îsmaıl (7> Kad | rı (71 Nejat (8) ! Goller: Nejat Bato (S K 1 < Şışlı Koleji 2 Galatasaray Lısesı 0. , Ataturk Lısesı 3 Robert Kolej 0 ı Haydarpaşa Lısesı Yapı Sanat Enstıtusune hukmen galıp. ' SASU Basketbolda Nuri, voleybolda İbrahim. boksla ArH Doğrv, halterde Ali Tan, diğer braıtşlarda âasarılı olan snoreu vok CUMHURİlîET SPOR SERVİSİ Aralık ayı içinde 81 ıpor dalında yapılan müsabakaları ınceli\erek, dallarmda en buvuk basarıvı sağlıvan sporcnları tesbit etmis, bu arada birçok spor dallarmda başarılı sporcular çıkmamıstır. Futbolda G. Saray, PTT'ye 3 sakat ile hazırlanıyor Galatasaray, PTT maçına uç sakatla hazırlanmaktadır Son Boluspor maçında sakatlanan Muzaffer. Ekrem ve Olcay'ın tedavılenne devam edıhrken PTT maçında oynamalarınm cuma gunu bellı olacagı açıklanmıştır Ote yandan SanKırmızılılar dun kampa gırmışlerdır. FUTBOLDA 1. Turkne Ligınüe en bujuk basarıyı Fenerbahçe'nin Rumen futoolcusu Sasu elde etmıştır Oynadığı 3 karşılaşmada 2 defa haftamn karmasına seçılen Sasu, attığı gollerın yanısıra şshane frıkık ve kornerlerı ıle Fenerbahçe'jı ba>=arıya ulaştırarak «En basanh futbolcu» unvanını elde etmıştır Klâsmana gıren ılk dort futbolcu şunlardır Ertugrul (Vefa). Mufıt (Bursaspor), A. Tuna (Bur«aspor), Olcav ( G S a r a v ) Aralık avının basar lı futbolculannın yer aldığı aym onbın su sekıldedır Datcu ( F Bahce) Mufıt (Bursaspor), Zekerıya (Besıktas) Ertufrul (Vefal. A Tuna (Bunaspor). Olcay (G Saray) Mesut (Bur^aspor) Ersel (Bursaspor), Cemıl (îstanbulspor), Ergun (G Saray) Sasu (F.Bahçe) 2. Turkıye Ligınde Kırraızı Grupta Hüsran (Antalyaspor); B»y»z Grupta Oktay (Avdmspor) ba«arı!ıydılar. 3. Turkıye Liginde i 5 e en başarılı futbolcular punlar olmu?tur: Beyaz Grup K. Erol (Edırnespor), Mavi Grup Selâhattın (Malatyaspor), Kırmızı Grup Yalçın (Lüleburgaz), Yeşıl Grup: Ergın (Kastaraonu'spor) Çar.km'da çençler sampıyonluğunu elde edip, Ankara cfa yapılan Turkıje Boks Şampıjcnasına antrenorsuz gelen A n f Doğru (Çankırı), şöhretli rakıplerını mağlup ederek elde ettığı sampnonluk ile en başarılı bok^ör olmu'tur VOLEYBOL: İ GALAT4SARAY LISESİ: 2 GEMt YAPI S4N. ENS: • | (15'4 • 15 1). ' Galatasarav Lisesi: Levent (8) • Murat (7) Bulent (8) | Can (8) Yavuz (7ı ı AVUSTIRYA LİSESI: 2 MVTBAACILIK OKCLU: • . (15 8 15/9). ', Avusturya Lisesi: Azız (6) Canıp (6) • Ekmel (6) Altan , (6) Çetın'(6) >EFA LİSESİ: 2 ÖZ. OTELCİLİK OKLLL: 0 (15/6 18/14). Vef» Lisesi: Serdar (6 Ercument (6) îsmet (6) Seyfettın (6) Mehmet (5) Kemal (6ı. ESENIŞ LISESİ: 2 EYLP LISESİ: • (15/8 15/13). Eseniş Lisesi: Vakur ıt>> Seçkın (6; Ahmet (5) Sıtkı (5) Levent (6) Muzaffer (6) ERKEK LİSELER SMNT JOSEPH LISESI. 254 TEKSTİL SAN ENS.: 8. SMNT JOSEPH LİSESİ. Erdın (8) • Hakkı (7) Hasan (6J Apostol (7) Alı (8) ROBERT KOLEJ: 49 >UÇK\ SANAT ENS.: 27 ISTİKLÂL LISESİ 35 • MALTEPE LISESİ: 33 İlk Oğretmen Okulu 38 Samt Mıchel Lısesı 28 Zoğrafyan Lısesı 52 • Kadıkoy Tıcaret Lısesı 38. Saınt Benoıt Lısesı 71 Bakırkoy Lısesı. 53. KIZ LİSELER Çamlıca Kız Lisesi 14 Uskudar Amerıkan Lısesı 12 Çamlıca Lisesi: Fatma I (5ı Fılız (8) • Nâzan (7) . Gam ze (4) Fatma II (4) ERENKÖY KIZ LISESt: 41 K\DIKÖY KOLEJİ: 7. EYIP LİSESİ: 25 ISTANBUL KIZ LİSESİ: 24. Eynp Lisesi: Hulya '8ı • Hale" (8) Alev (9) Muesser (9) • Sabıha (9) AMERIKAN KIZ KOLEJİ: 64 • BEŞIKT4Ş: 17. Amerikan Kw Koleji: Yons ılO) Sena (10) Nuket (10ı • Pes'a (101 Ulker (10) K BRISTOL HEM KOL.. 23 BAKIRKOY LİSESİ: 7. Serbest giriş kartlarının sayısı azaltılıyor ANKARA Merkez Danışma Kurulu yarın toplanarak tum serbest gırış kartlannı yuzde otuz ile kırk arasında kısıtlayacak yeni yönetmebğı kabul edecektir. Stad ve spor salonlanna giren bıletsız seyırcüerm sayısım azalta cak olan yenı serbest gırış kartları yonetmelığı B T G M ılgıli kurulu tarafından hazırlannvştır. BASKETBOL : BOKSDA Halterde dünya rekoru kırıldı KOTKA (FinlandİTal, (a a) Finlandıya'lı halterci Ksuko Kangassnıemi, dun koparma'da 166 kılo kaldırarak, 1653 kılo ıle yıne kenduıe aıt olan dunja rekorunu kırmıştır. • İTÜ (Basketbol) IBRAHIM (Voleybol) BASKETBOLDA Oç haftada 2 defa haftamn beşine seçılen Nuri (İTÜ), müdıfaa v e hucumda çıkardığı komple ovunu ıle İTÜ'ni süruklejen ojuncu «En başarılı basketbolcu» unvanını elde etmiştır. Geçtiğımız yılın son aymın voleybolunda buyüyen Isım Itfaı\elı Ibrahım olmuştur. îbrahim, Aralık ajnndakı başansına PTT maçı ile baslamış, Galatasaray'a venilmelerıne rağmen listün bır oyun çıkarmıstır. Bundan soma îtfaıye'nm Kolej v e Muhafızgucu ma;lannda k^nd'ını kabul ettınrken smaçlarda tutulmazhğını gos^ennıştır Balkan Halter Şampıyonasında Balkan şampıyonu olan Mehmet ve Salıh Suvar kardeşler ıle ağır sıklette Turkıje rekoru kıran Alı Tan, halterde ayın sporcuları olarak seçılmeye hak kazandılar. VOLEYBOLDA ' ! 1 Altınok, Futbol Okulunu açtı.. Altınok Gençhk Kulübu, Fındıkzade'dekı lokalınde bır «Futboj Okulu» açmıştır. Okulda ılk dersı dun aksam BJK'lı eskı futbolculardan K. Ahmet ile llhan vermıştır. Derslerı, 13 yaşlannda 18 ogrencı uslemektedır. VE HAKEMLER Aralık ayı içinde hakemler beklenen sevİTeve ulaşamadılar. Çok maçta takdir hatası yapan hakemler içinde sivrilen tek hakem Orhan Gonul, en çok şimşekleri uzerine ceken hakem de Fehml Pazarcı oldu. HALTERDE | ı | UUM (O »araj)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle