16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Biz nasıl r < ördük? lllll' Bu terazi bu ağırlığı çekmez! Abdülkadir YÜCELMAN = tLK GOL Ismail'in hatasından faydalanan Oşün, topn direğe rarptırarak filelere vollnvor. Bu gece ttalyan hoksör Caruso ile karşılaşacak o\an Cemal Kanıacı O rtanm Ostüne çıkmayan kalitesiz btr maç ŞŞ = E = E E = E E jjî | E F Yakın markaja ginnemesi, Fenerbahçe Z yan sahasına uzanmaktan kaçuunası, ns E telik eksik kadro ile maç» çıkması Fenerbah E çc'nin işinl kolaylaştmuştı. Fenerbahçe ise E bitik futbolunu Tanzertn hatasından iki golle = süsleyince bu defa coşmu? ve verkaçlarla or E ta sahada futboldan pasajlar vermişti. Ama on E dakikalık bir perde bu defa Yavu2'nn hatâsı = fle inml?, hemen arkasuıdan da beraberlik E golunfl yiyivennijtl SanlâcivertHler. Fakat E dedik ya kaleci komedist diye... Yavuz'un Al E tay'a yaptığinı Tanzer de Fenerbahçe'ye yapı E verinoe dostluk maçı havasındaki karçilaşına E Fenerbahçe'nin tur atlaraası ile bitmlşti. Fe = nerbahçe tnr atlanıaktan, Altay ise elenmek E ten mcmnun olmuştu. Belki de biıe öyle gel E mişti... ZZ A tı. Maçın ilk 15 daİtikasına kadar künse diyemezdi bu maçta tam 5 gol olacak diye. Kim 5 gol atacaktr? "Hangi fntbolcu ortanın da üstünde sahada zlrveleşecek, takımının yükünü omuzLıyıp da fileleri dalgalandıracaktı? Fakat kalcf ileri hesaplamamıştı kimse. İki kalecl de o kadar büyük hatâlar yapmışlar, o kadar hatâlı eoller yemlşlerdi ki, vasatın nstüne çıkmayan bir m»ç da böylece 5 tollük bir skorl» kapanıvennişti. * * * ltay sahaya elenmek fçin çıkmıştı sanld... F. BAHÇE tLTAY'DAH GUC KURTULDU:3 Izmir takımım Türkiye Kupasından eleyen golleri Ogün (2) ve Yaşar kaydetti STAD: Dolmabahç» HAKEMLEB: Nevzat Tanauk (7), Yasar Marmara (3), Teoman Parer '5 ı. FENERBAHÇE: Ysvuz (3) Serkan (6), Numan (6) Selim (5), Levent (4), Yjlmaz (i) Yajar (4), Ziya (7), Nedim (5), Fuat (6) (Zeki 1), Ogün <4>. ALTAY: Tanzer C>) Ismail r5>, Zinnur (51 Enver (4). Rıla (€' (Hüseyin ?>, Oğuz ^6» Ali (4), Mithat ü>, Hıdu (6), Ciiıat (.ö), Mustafa (6) (Ahmet 6ı. Kamacı, Italyon Caruso ile bu gece dövüşüYor Avnıpa şaınpiyonu Rene Roque ile yapacağı maça hazırlanan tek profesyonel boksorümüi Cemal Kamact bu gece saat 21.00 de Spor Saraymda İtalyan Francesco Caruso üe karşılaşacaktır. Cemal Kamacı'nın bu ge..e karşılaşacağı rakibi, Italya'nm bırincı seri boksörierinden oîup, 67 kilo klâsmanuıda dorduncu du g rumda bulunmaktadır. • İtalyan Francesco Caruyo önünde çetin bir sınav verecek olan • Kamacı, «Rene Ro(|ue ile japacağım maçın hazırlığını teşkil eden g bu karşılaşmada, Istaııbul seyircisine kaliteli bir döğüş seyrettirme B ye çalışacağım. Gayenı, ıakibimi nakavt etmektir. Zorlu rakibimin • bana kolay teslim olar.iğını da zannetmiyorura. Zira edindiğimiz H bilgilere göre Caruso, döğüşken bir boksömıüş. şeklinde konuşrnuş • B tur. Cemal Kamacf:ım yeni menajeri Sidney Martin ise «Kamacı'yı ilk defa seyredecesim. Bakalım antrenmandaki başarısını maçta M tekrarlayabilecek mi?» demiştir. J| Saat 21.üO'de y^pılacak.karşılaşmadan önce İtalyan Durenti ile M Nijeıyalı Kid Raiııbow karşüaşacaklardır. • • 9 " »»•••••••••••»•••••••••••••••••••••••••a ESK. Demırspor: 1 Kasımpaşa : STAD: Vefa HAKEMLER: Sadi Altınok (6), Cemal Sayın (6), Tevfik Altan (fi>, KASIMPAŞA: Altay (41 Bülent (6). Erdoğan (fii • Vedat (6), Vtku (7), Selâhattin (6) Erdal (6). İbrahim (6), (Sadık 6), Suat (6>, Ergun (6), Metin (4), (Mehmet 61. ESK. DEMİRSPOR: Fuat (6) Cemal (6), îlhan (6) Mehmet (6). Cenap (fi). Orhan (6) Ertan (5) (Mehmet (6). Ayhan (6). B. Ayhan (7), İhsan (6), Mehmet (6). GOL: Dk. 67 B. Ayhan. *** E enerbabçe tnr atladı ama şunu belirtmek yerinde olur ki, Fenerbahçe terazisi gerek lie, serekse Kupa'yı çekectk Rfiçte defildi. t'stelik dünkü maçta Fenerbabçe elenmiş ol. saydı bu sonımluluçu kün üzerine alacaktı? Sasu'ya kim izln Termişti? Talnmı kim veya kimler yapıyordn? Seıon başından beri tafcıma adapte olamıyan futbolcularda ısrar edilmesi klmin eseriydi? Birkaç defa lig maçlan dolayısiyle bu ikazi yapmıştık. Bir kere de Kupa için aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Fenerbahçe'nm gittiğt yol sampiyonluğa defil, Kurbağhdereye çıkar. Ve Fenerbahçe'yi paralı askerleri dahi kurtaramaz. E = E £ E E E E = 5 E ^ E Ercan Turcan ı.lmabahçe'nin »ilarmı sarsan 5 golün 3'une en kötü oyunculan ile sahiplenen F (nerbahçe, Altay önünde gayesine varmasma ra£men, Türkiye Kupasınj. ümit verici bir başlangıç yapamadı. Gerçi Fenerbahçe iki farklı skoru elde edinceye kadar orta sahada ij" görünmüş, Ziya ve Nedim'in sürüklediği akınlarla üstünlüğünü kabul ettirmi.şti. Ke varki, iki farkh galibiyetten sonra me§in yuvarlağı sadece gözleri ile takip eden San Lâcivertli futbolcular, Altay'm kıpırdanrnasına kapı açmışlar. Yavuz'un hediyeleriyle de iki golü fileleıinde görerek başarıh futbollarına gölge düşürmüşlerdi. Defa'isa önem vcren Altay önünde ilk dakikalardan itibaren orta sahayı tutan Fenerbahçe, arzuladığı gole 15. dakikatia kavuşmasmı bildi. Fuat'm İsmail'den dönen lopunu yakalayan Ogün, fena bir şut çektiyse de direğin içine çarpan top filelerie kucaklaştı. Gol arayan Fenerbahçe'de ikinci gol şansı Yaşar'a güldü. 21. dakikaya kadar ortada gözükmeyen Yaçar, santra yuvarlağı içinde yakaladığı topu 35 nıeîreden sert bir şutla kaleye gönderince Tanzer'm plonjonundan kurtulan meşin yuvarlak üst köşeden kaleye girdi: < 20'. Golden sonra Fenerbahçe farka çidebilirdi. Ancak Ziya'nın pası ile bir anda kendisini Tanler'ın karşısında bulan Ogün, topu avuta atmar Fenerbahçe iyice durdu. ^fitekim 34. dakikada Yılnıaz ı geçen Zinnur'un ortaiadığı top, Yavuz'un hatalı hareketi sonunda Hıdır'ın kafa şutu ile Fenerbahçe kalesine girdi: (21). Son yarıda atağa kalkan Altay'dan gol bekleniyordu. Ofuz'un ceza sahası içinde kaçırdığı bir fırsattan sonra 65. dakikada Yılmaz'ı geçen Cihat topu ortaladı, Yavuz topu seyredince Hıdır kafayla ıkıncı kez F. Bahçe filelerini havalandırdı: «22>. Beraberlik, Fenerbahçeye sürat getırdi. 70. daki kada Nedimin ortaiadığı topa Yaşar dokundu 6 pasm içinde Ogün sert bir vole vurunca Fenerha!:cr uçııncü golünü kazandı: (3?> F. BAHÇE"NİN D Yedikule Burdurspor 1 0 ııiıııııııımııııııııııımııııııııııF STAD: Vefa. HAKEMLER: thsan Türp (7), İsmet Önsüer (7), Nejat Erhan (7), YEDİKt'LE: Sevit (7) Tıl maz (6). Erol (7) Rasim (8), Süleyman (7), Mehmet (7) B. Mehmet (6), Salih (6), Dalyan (6), Fanık (6), Nayman (7*. BURDURSPOR: Fevzi 'Vedat (6), Ülkü (6) Hakfcı (7), Mehmet (6ı. Akın <6) İbrahim (6), Mustafa (G), Hicabi (6), Ahmet (6), Hikmet (6). GOL: Dk. 35 Navman. âni ...VE F. BAHÇE'YE Tl'R ATLATAN GOL Ovuııun 70. dakikası oynanıyordu. Feııerlıah(,e nin ^eliştirtiiçi bir atakla Nedim topu Altay kalesine ortaladı. Siyah B eyaılı defans biraz da beceriksizUMeıı topu uzaklaştıramayınea, kale ünüııde biten Ogün düzjün bir vura^la meşin yuvarluğı iiı.üneü kez konuk takım filelerine gönderdi. îşte bu gol, Keherbahçe'yi Türkiye Kupastnda ikinci tura yükseltiyordu. (Fotoğraflar: Tulay Divitçioğlu) Yeniköy Kulübünün kongresi Yeniköy Spor Kulübünün kongresi 31.1.1971 saat 10.00da yapılacaktır. HAKEMtN BAŞLN'A GELEXLER Maç bitmiş ve oyuncular orta juvarlaşa doğru yiinelmeye başlamıştı.. İşte ne olduysa o anda oldu. Kırklarrlispor taraftarlarınm bulunduğu yanda görevli yan hakem Tııncay Ersöz başma isabet eden taşla yere yığıldı., Evet, kan akıyordıt... Siyah giysili yönetmene Kırklarelispor solbeki Selâhattin vuiilım etmeye çahşıyord«. (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) RAKİBt Altay'ı 32 ye nerek eleyen F. Bahçe. 2. tur da îstanbulspor ile karşılaşacaktır. San Siyahlı takım Samsunspor'u eleyerek tur atlamıştı. 2. TlRDAKl ttttlllll•••••.•!• t a i l Bordo beyazlılar final maçmda Fenerbahçe'yi 7662 yendiler Turnuvası sona erdi AnadolıTnun Kırklarelispor'u 10 yendiği maçta hakemin başı yanldı STAD: Seref. HAKEMLER: Ali Topçuoğln (6), As»f Oztân (6). Tuncay Özcn (6). AVADOLU: Aydın (7) K. Aydın (7), Ömer (7) • Niko (6), Kenan (7), Ahmet (6) . Ata (fi), (Erol 6), Önner (8). Orhan (7», K. ömer (6), (Burhan 6), Şenol (7). KIRKLARELİSPOR: Hasan (6) Osman (6), Selâhattin (6) K. Hasan (4), Ertuğnıl (6), Mehmet (6ı Abdiilbaki (7), Ersin (6), Fuat (6), Ayhan (6). Suat (6). GOL: Dk. 78 Erol. tstanbul takımının g«libiyetiyle neticelenen Anadolu Kırklarelispor maçının sonunda tribünlerden atılan bir taşla yan hakem Tuncay Ersöz'ün başı yarıldı. DEV KUPANIN SAHİB1: İTU S3İon: Spor ve Sergi Sarayı Seyirci: 4635 Ha.Mİat: 46.050 lira Hakemler: Hikmet Erdem (7). Nejat Duran (7) İTC: Cihat 5 (6). Kemal 9 ('), Nuri 11 (6), Hüseyin Alp 13 (7), öner 6 <7\ Reşat 15 (8\ Zeki 10 (6), Osman 7 (6) F. Bahçe: B. Tuncer 22 (8), llker 2 (4), Ferhan 15 (7), Engin 2 (4). Hüseyin 14 (6), Erdim 5 (6), Tufan 2 (5), Hür (4) Devre: 3224. Maç: 7662 10I BEŞİKTAŞ'I 59 55 YENEN G. SARAY ÜCÜNCÜ OLDU Galata Feriköy : 2 : 1 Karagümrük: 0 Edirne: 0 STAD: Vefa. HAKEMLER: Selçuk Acar (6), Bülent At»y (6), Ali Çolak (6). KARAGÜMRÜK: Nuri (7) Yüksel (6), Zihni (6) Yaşar (6), Yıldıray (7). Mesut (7ı Mike (6), (Süleyman 2), Erdil (6), Şerafettin (6), Cengiz (6),'(Ali 6), B. Ali (6). EDtRXESPOR: Turan (7) Mümin (7), Erol (7) Oktay (7), K. Erol (7), Ozkan (') Rüştü (6). Muharrem (6), Çetin (6), (Öner 6), Aydın (6), Fah^ttin (6). GOL: Yok. STAD: AH Sami Yen. HAKEMLER: Mustafa Takımoğlu (6), Ençin Türkdil (6). Engin Kesim (6), GALATA: İbrahim (6) Hikmet (7), Rıfkı (7) Erol (7), Suat (6), Burhan (6) Turgay (6), Demir (6), Sabahattin (6), Fanık (6), Raif (6). FERtKÖY: Mustafa (6) Ahmet (4), Fahrettin (6) Baykm (6), Hasan (6), Tarık (6) • Celâl (6), Selâhattin (4), Ateş (7), (Müfit 4), Tahsin (4). GOLLER: Dk. 5 Fanık, Dk. 55 Ateş Dk. 65 Sabahattin. Ergüder TIRNOVA BİRER KADYO ALDILAR Türkiye Spor Yazarları Basketbol Turnuvasının finalistleri t T ü ve F. Bahçe takımı basketbolcularına Philips firması birer radyo armaean etmiş ve arniMğanlan Türkiye güzellerinden Arzu Okay vermiştir. •Böyle büyük bir kupa çörmedik» diyorlardı basketbol tarihini yazanlar... Ve dün gece İTÜ ile Fenerbahçe arasında ojnanan «Türkiye Spor Yazarlan Kupası» finaîinden sonra da aynı yazarlar, «Son vüiarda böyle büyük final görmedik.» şeklinde konuşuyoılardı... Baştan sona kadar çekişmeli geçen maçta İTÜ, Fenerbahçe'yi 76 62 yenerek şampiyon oldu. Hakemler: Nuran Derııirdöğen (6), Özcan Kutluata (6) Galatasaray: Nedret 6 <r<\ Sengün 3 (5), K. Nur 10 <6ı, B. Nur 20 (6). Mehmet 8 (6). Fuat 12 (7), Nusret (4), Do. ğan ıS'ı Besiklas: tsmet 8 (6), Fçh raı 4 (7). Necmi 1 (5). Abdullah (4), Ateş 15 (7), 1ren 14 (6), Ünal 13 (7) Devre: 26 29 Hasan ÇAKALKURT por Yazarian Kupasının üçüncülük maçında Galatasaray. Beşiktaş'ı 59 55 yendi. Siyah Beyazlılar baştan sona kadar üstün oynamalarına rağmen tecrübesizliklerinin kurbanı oîdular. S Manisaspor: 2 Beykoz: 0 STAD: Manisa HAKEMLER: Sait Acarbay (6), Veli Katar (6), Faruk tlusel (7>. MANİSASPOR: Ertuğrul (7) Tezer (6), Sedat (7) Zeki (8), Ahmet (6), Selâhattin (7) Muzaffer (6), Ali <">, Ferhun (8), Osman (7), Tanju (7), İlhami (7). BEYKOZ: Tayfur (7) Nusret (6), Ekrem (6) . K. Erdoğan (4), B. Erdoğan (7), Fevzi (7) DoSan (6). Salih (7), Melih (6), Haldun (7), Selâhattin (7). GOLLER: İihami (Dk. 78), Ali (Dk. 80). Konyaspor Yesildirek 8 0 İ.T.Ü.'nün yenilmesi zor... ÖNDER SEDEN (Millt Takım Antrenörü) ürkiye Spor Yazarlan Basketbol Kupası finalinde ilk devre boyunca istikrarsız hareketler birbirinl takip etti. Başlangıçta F. Bahçe hücumda çok tesirsizdî. İlk 10 dakikada H. Alp'in tuttuğu Tuncer dışarıya çıkarsk, dış şutlarla neticeye gitmeğe çalıştı. Diğerleri de seyrettiler sadece.. İkinci yarıda Teknikliler, Zeki, H. Alp pivot ikilisi ve sağ tarafta da kısa kalan F. Bahçeli müdafiin tuttuğu oyuncuyu dibe so. karak ve oyunu tam mânasiyle basket altına intikal ettirerek rahatça lehlerine çevirmeyi bildiler. Açıkça grirülüyor ki. ÎTÜ'nün rfiger takımLardan matematik bir üstünlüğü mevcut ve bunun bczulması da çok zor. DİGER SPOR HuBERLERİMİZ 6. SAYFADt STAD: Şehir HAKEMLER: Yılgör öktem (6), YUmaı Akten (6), Hayrettin lslâmoğlu (6), KOXYASPOR: Aytekin (7) Günay (7), Yılmaz (6) Muhtar (6), Hasan (5), Zafer (6) • Şükrü (6), Naci (7), Mahmut (8), Cevat (6), Hikmet (6). YESİLDİREK: Kâmil (6) Hüseyin (7), Arif (5) Süleyman (6), İsmall (4), Seçkin (5) Kaya (4), Fahrettin (4), M. Ali (6), Osman (5). Ömer (4). GOLLER: Dk. 14 Şükrü, Dk. 18 Naci, Dk. 27 Naci, î>k. 57 Eaîer, Dk. 61, 71, 81 Naci. Dk. 64 Muhtar. T Oyuna iyi takım da temkin 11 başlayınca ilk dakikalarda sayı olmadl ve 4. dakikadaki 2 2'lik netice skorun düşülc olacağını işaret edlyordu. Ancak 5. daJdkadan itibaren İTÜ, Beşat.'m post'an attığı sayılarla arayı açtı. Bu arada oyun sinirli bir havaya bürününce seyirciler hakemlere şişe attılar ve bu kötü hava kısa zamanda yatıştı... Bundan sonra iki takım da final havasına girince ortaya heyecanlı bir basketbol çıktı... Devre karşılıkh basketlerle 32 24 İTÜ lehine kapandı. İkinci yarıya Fenerbahçe şu (Devamı 6. sayfada) SPOR TOTO NCTİCELERI Toprakofis . Aydın (10) 1 Sekerspor Kocaell (2flt 1 Altınordu . Balıkesir (OÜl 0 Sivas . Zonguldak (10) 1 Tarsus İd. Y. H. Tepe (10) G. Birliği Denizll (301 Hatay . lzmirspor (21) Sakarya Trabzon (1J) Adanaspor . Kayseri (00) Bandırma Güneş (21) Ordu . Antalya (20) Nazilli . Afyonspor (00) 0 Manisaspor Beykoz (20) 1 Cşakspor Giresun (31) 1 Kütahya Ad. D. S. (30) 1 Konyaspnr Y. Direk (80) 1 Spor Yazarlarının ortaya koyduğu kupaya İTÜ sahip çıktı. Ne var ki boyu bir metreyi aşan dev kupayı ancak 2.22'lik Hüseyin Alp kaldırabildi. Alp, elinde kupayla buçüne deçin belki de hayatınıp en mutln gününü yaşıyordu. Foto^rafta Alp ve takım arkadaşları kupayı kazanm.vıın sevinci içiııâj eörülüyort •«••••>••••••••••••••••••••<
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle