13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Moda dünyasmın "Tüylü Yıldız,,ları SOLDA: deri maoşet, cep duğme ve kemerle susiu bır kurk ceket SAĞDAKİ: modelın kolJan ve kıyafetı tamamlıyan pantolonu denden yapılmıştır. Koıarda birer sna sacak modele enleresan Wr garunuş kazandırıyor. KIŞ İÇİN İKİ KASKET SOLDAK1 Dt&İŞLEKLE SUSLÜ SAĞDAKİ MODEL BILHASSA DLZ RENK KIYAFETLERLE ÇOK ŞIK DURUYOB. 40 YIL ONCm 20 Ocak 1932 tarihli Cumhurfyet retlmlz 101 mılyonluk bir açıfcla kapanmıştır. Bu muthış açıktan sonra 1931 deki ıhracatımız ıthalâtımızdan 557 163 lıra fazla olduğu gorulmuştur. 1932 senesınde ıthalâtm kısıtlanması sayesınde dış tıcaret bılançomuzun ıhracat ıtıbarı ıle daha zıyade lehımıze olacağı açıkça gorulmektedır. Dış ticaretimizde muvazene HRACAT Ofısi tarafmdan hazırlanan bır ıstatıstığe gore uç senelık ıthalât ve fhracatımız şcledır 1929 da ıthalât 256 296.379 1930 da 147 553 703. 1931 de ıse 126.382 085 Lradır Şu tab!ova gore 1929 senesınde ıthalâtımız ıhracatımızdan 101082 308 lıra fazla olmuştur Yanı dış tıca I • HÎVDlSTAÎfDAN gelen bır habere göre ayaklanma olaylanna kanştığı iddiasiyle Gandı cin oğln tntuklanmıştır. AYDINDA bir kavak ağacının içinde 18 000 lira bulunmuştur. Yapılan bir ıncelemeye gore parayı bu ağacın kovuğuna bır Yunanh subayın koyduğu anlaşılmıştır. K4RAKTJLAK suyuna Beledıye tarafından el konmak lstenmesı uzenne japılan tahkıkatta Karakulak suyunun bulunduğu koyun Beledıye sınırlan dışında bulunduğu anlaşıldığından bundan boyle bu suyun, Dereseki ıntıyar heyeti tarafından ıdare olunması kararlaştınlmıştır. • 1971 in kadını tepeden tırnağa kürkler içinde Neelâ SEYHÜN butırnac reltetleT yapf» mşnasma bir emlr. 7 «Mecbur kaldıgı ıçın çı^neyıp vutar» anlamına ikl sözlü bır çekım 8 Rumca «btr» sayısı, «kendıne bır bozmet konusu l ulmaya çalış'» mşnasına iki soz'ıi bır emır 9 Fazla hareketü olmavan \e durgun 1UKAR1DAN ASAĞITA: 1 «Çehresı hos» manasına ıkl soz 2 «Dondurucu sogugu artık bıtııek uzore kaıtılıRı bır soz. 3 Tersı «kokmus ceset» dır, Habe;istandakı kıbar sulale mensuplarına verılen lâkap. 4 B nbır gece masaUannın baçlıca kahra manlarından (karma soz) 5 Tersı «Ay» dır (eski terım), b r çeşıt hafıf ve zarıf sandal 6 SOLDAV SAĞA: Acjklı tıyatro pıyesl. yuvayı ya1 Onuncu olılm yıldönümü pan kuşun cinsiyetı 7 Bır sevın dolayısıyle 9 Ocakta hatırasını an nıhayet ve bıtis noktası (Dı\an eterımi). v e8 Endışe dığımız Dun>a Şâmpıyonu güreş debıjatı «»untu t e çımız. 2 Herhangi bır kurul 1234 56789 roensupları (çogul), memurlann rlcı derüer v« Û başlangıcını sabırsızlıkla bekledıkolaylar (Bır lerı 3 «Insaf ve merhametien uDıvan edebı zak bılgın kışı» anlamma ıkı soz. yatı tsrınnnın 4 Bır emır. her insanın en hasnormal çogul sas telı nota 5 Tavukların vuseklı) 9 murtlarken çıkardıklan bsgırtılarHerhaneı bır dan satın alınacak bır sey ıçıa kımseı n koonceden verılen a\ans parası 6 tu tahnklorı» Askeri araçlar topiantj merkeu, DT ne kapılmı» ı btı'mdranın «dıkenlı bıtkıler gıbi batıncı ha hailedılmis $ekU yarak. Haftaaın filimleri Atillâ DORSAY S ADECE sanatçı olmak yetmıyor moda dunyasında. Biraz da falcı olmak gerek modellen tutturmak ıçın Altı ay öncecjen gelecek kış, ya da yaz ıçın tahmınlerde bulunmak, yenl modsyı bu tahmınler, bu temeller uzerıne oturtmak lazım. Işte bu yıl, modacılann şansı yok. Yazdan hazırladıkları sofuk, çok soğuk kış modası, tam ortamını buldu. Kışların ıHmlı geçtıfı Akdenız ülkelennde bıle karakış ortalığı kasıp ka vuruyor. Isı çok yerde sıfırın al tında 20 derece kar, bora, tıpı, fırtına' Ne uçak, ne tren, ne otobus . Kurklere burunup sakınmanın tam zamanı. Ama kurkler kolay bürunülur cinsten değıl ka. Her bıri bırer servet değennde. Bir yerde kıirk mucevherden de daha pahalı bır merak, çok daha lüks, çrok daha mılyoner harcu 23456789 Matosikletli Kız (Girl on a motorcyclel/Yönetmen: Jack Cardıff OyuncuJar: Alaın Delon Marıanne Faıthfull Roger Mutton Mariııs Goring/ Benklı Fransız Ingihz ortakvapunı (Y. Melek, Kent, Ipek'te). OTO8İK*ETLt KIZ» bır yolcUugun oykusudur, genç guzel, delışmer hayalcı, çağımızın'kızı Rebecca'nın Raymond'dan amele yaptafı Raymond .Rebecca'nın kocasıdır, cıddl, agırbaşlı, olgun, guvenılır Bır kadının güvenmesi, bağlanması bır kadının evlenmesı gereken, yaşamın sağlam, temız, erdemlı yanmı sımgelıyen bır erketc Danıel ıse gunahtır, arzudur, şehvettır, kaçınılması gereken, tehlıkelı, ama o oranda çekıci day»nılmaz olandır, tensel zevklenn ınsan yaşammdakı küçültucu, aşagılara çekıcı ama ınkar edılemez, uzaklaştırılamaz varlığını temsıl eder . Kuçuk Isvıçre kasabasmdaki kıtapçının kızı Rebecca, Raymond la evlılığının hemen oncesmde Daniel'ı, onunla bırlıkte şeytaru tanır, bedensel aşkı, sevışmeyı oğrenır.. Zaman zaman kocasının yanından, Damel'e, «şaytan»ına doğru koşar Aşka, duyguya ınanmaz Daniel, Epicure'un oğrencısıdır, tek «sevdığı» bır kadın olmuşsa bıle olmuştür . Hıç bır şey vermez, sade almasmı bılır Rebecca'nın ruhu degıl, vucudu onemlıdır onun ıçın, her noktasını keşfetmeyı, uyandırmavı bılır bu vucudun Ve ışte, bır gece vaktı, sabaha karşı, Rebecca yıne ona doğru koşmaktadır eskı beraberlıklerım ana | rakj geçmışı duşünerek, ve yıne onun kollannda olmak ıçın Dehcesıne surer motosıkletım, Daniel'in hedıyesı, Daniel'e varmaya Varabılecek mıdır' Yok sajDanıerm sevdığı (veya Danıel ı seven) kadınlar hep olürler m ı ' Jack Cardiff, bu kuçuk oyküye, ınsan ruhuna derınlemesıne bır bakış getıren çağdaş bır yo rum \ermeyı basanr îyı ıle kotu arasında kalan ınsamn dra mı kuçuk Rebecca'nın oykusunde bıllurlaşır bu ezeli çekış menın modern bır uzantısı olur. FUmın jenenklennde son o'arak «directed and photographed bv Jack Cardiff» dıje yazar . Bu alışılmadık yazı, Cardiff'ın (tıpkı Lelouch gıbı) sınemaya kameramen'lıkten gırmış, fılımlerıra kendısı çeken sayılı yonetmenden bın olduğunu hatırlatır «MotosikletU kız», gerçekten de olağanustu guzellıkte resımlenmış bır fıhmdır. Cardiff'm deneysel filımlerde gorulen kamera oyunlan, ornegın cınsel bırleşmejı soyutlaştıraığı bolumler tartışılsa bıle, fılmıne getırdığı plâstık ol gunluk ınkâr edılemez «Motosıkletli kız», onemli olmaksızın ılgınç, değışık, hemen unutulmı \acak bır fılımdır, bır kuçuk çağdaş trajedı «Uznn Gemıler» saçmalığından sonra, Cardiff'ın fılmogralısınde bır yenıden canlanma.. Meselâ ıhk geçecek bır kış ıçın ağır, kalın mantolar hazır«andıgını, ya da serın, yağmurlu bır yaz ıçın kolsuz, dekolte yakaiı ıpıncecık tınl tınl elbısejcr .aKüim edıldıgını duşunun Aks. de aynı sekılde U s bır fıyasko' . Karakışa ince, hafıf mautolar, bunallıcı sıcas bır yaza kapalı yaJcalı, uzun kollu modelıer. Her iki ıhtunilde de başansızUk kesin. ZOR BAĞLANTI OLLEKStYONLARIN kaderı ıklımie kıyafetler araoinda oağUntı kurmaya bağıi Bu da hıçbır baoayığıa:n harcı aefcil. Meteorcl^ji raporları dun jjnm dort bucnjmdâ kankafurıstlerm baş konusu. En buytık mtreorolojı usnai^an bue b.r B^fta onceden havayı kes* remezken, altı ay onceden mevsım lenn nasıl geçeceğını keşfetmek fal değılse bıle, şans ışi. K ÖLÜMSÜZLER ÜNKÜ mücevher gıbı olumsuz değıl. Kıymeüı taşlar juz yıllar sonra bıle değerlennden bır şey kajbetmıyorlar. Kurkler oyle mı ya° . Kullanıldıkça değışıyor değeri. Hele mo da dunyasındaki olçülere gore, kıirklenn omru sadece bır mev sım 1971 kışı kurklerın salta nat yıh. Tepeden tırnağa kurklerle bezıyorlar kadmları modacılar Basta kurkden boneler, koeaman, yumuşacık kurk jaka lar, kurkden robalar, ırı kurk cepler, kol kapakları, manşetler, bordurler kurkden yapılmış dev çantalar konçlan kurklu eldıven ve çızmeler . D n l Ilk flhnlni çevlren unlu Inglliz pop şarkıcısı Marianne Faithfull, Alain Delon U bırlikte «MotosikletU Kız» da... radyo İSTANRUL 0555 06 00 07 00 07 05 07 30 07 45 08 00 08 10 08 30 08 45 09 00 09 20 09 40 10 00 10 05 10 30 11.30 12 00 12 10 12 25 12 40 13 00 13 15 14 00 14 15 14 30 14 45 15 00 15 05 16 05 16 20 16 45 17 00 Açüış, Gunayduı u,> Kove haberler Turkuler, Oyun havalan Haberler, hava durumu Pakyuz ve arkadaşlan istanbul da bugun Beraber, solo «arkılar Vıyolonsel soloları U Tokcan'dan turkuler Ev ıçm G Ersel'den çarkılar Arkası jarın Haberler Kuçuk konser Okul radjosu Şarkılar, saz eserleri Haberler N Innap dan turkuler Kuçuk orkestra R Rıt'den şarkılar Haberler Besmî Gazete Dans muzığı Şan sololan S Dızer'den şarkılar Z Apaydm Orkestrası Oyun havalan Haberler Okul radyosu M Eryurek'den türkuler Sızın ıçın R Ertenden şarkılar Haberler 17 25 17 50 19 00 19.30 İS40 19 55 20 00 20 25 20 40 21 00 21 10 2130 2145 22 45 23 00 23 45 24 00 Kov odası Erkekler faslı Reklam programlan Haberler hava durumu Hafıf muzık V Doğu ve arkadaşları Bır varmış Yurttan sesler Spor dergısi Muzlk Içın yaşadılar 24 saatm olaylan O Şener'den şarkılar Hukuk sorunlan Hafıf batı muzı'** Haberler Cazın ustalan Gece muzığı Kapanış i. O Büyük Macera (Adventnres of Gerard / Yonetmen • Jerrv Skolımowsk\ / Ovancular' P e . ter Mc Enerv Claudıa Cardınale Elı Hallach Jack Hawkıns Mark Burns John \evılle / Renklı t nited Artısts filmı (As'ta). uvuk macera» nın bızım ıçın ılgınç >anı, gunumuz sınemasınm onemlı ısımlerınden Polonyah yonetmen Jerzy Skohmcmsky nın Turkıye'de gosterılen ük fılmı olmasıdır Polonya smemas'ndan Turkiye de gosterılen tek ornek, bırkaç yıl once seyrettığımız Kaw alerowıcz ın unlu «Firavnn» u olmuştu . Bu stnemanın şımdı Batı da fılm çevıren unlu jonetmenı Roman Polanskı henuz Turk sejırcısıne tanıülmamıştır Skolımo\vskı ıse, Sınematek te gostenlmış olan «Rysopis» ve «Vtalkover» adlı fılmlerınden sonra Polanskı nın ızmden gıderek Batı da çalışmaya başlamıştır \e «Buytik macera» nın bıze kadar u1aşabıımesıne ımkan veren de, bır Amenkan japımı olusudur. «Büvuk macera», Sherlock Holmes serısı yazarı Sır Conan Doyleun bır kıtabından alınmış olup Napoleon'un Ispanya seferı sırasmda Etıenne Gerard adlı saf, hatta aptal bır albayın (ancak bu, 28 yaşmda genç bır albaydır) seruvenlerını anlatır Skohmouskı gıbı bır yonetmenı bu tarıhsel gulduruyu çevırmeye ıten ne olmuştur, bılemeyız Unlu yonetmen gerçı fılnnne bır uslup butunluğu sağlamayı, fılmın basından sonuna, burlesk ve fars ogelerınaen de jararlanan, abartılmış, barok bır anlatımı egemen kılmayı basarmıştır Ancak fılmın Skolımo\v skı nın fılmografısınde olsun bu tur tarıhsel gulduru fılmlerı arasında olsun, (ornegın bır Monıcellı'nin «Brancaleone ordusu», hattâ bır Lester'ın «Aptaliar şehn» yanında), onemlı bır yer tutması EOZ konusu olamaz Sıkolımou skı'nın Turk seyırcısme ılk kez bu fılmıyle tanıtılması, kendısı hesabına herhalde bır talı&sızhk olmuştur.. tSTANBUL tL 16 55 Açıhş ve program 17 00 Dıskoteğımızden Kuçuk konser 18 00 Gençlere muzık 18 30 Senfonık muzık 19 00 Hafıf batı muzıği 19 30 Akşam konseri 20 15 Yenı plâklarla 45 dakıka 2100 Klâsik Batı Muzığı 22 00 Gılnumüzde caz 22 30 Opera saatı 23 30 Gece ve muzık 00.30 Hafıf batı muzığı 0100 Program ve kapanış A N K A R A Genç kular için lcürk bordurlü bır manto. Modelin bir ozeUıgı aynca dikişten motiflerle suslu olması Sonra d a . Kurkden yapılauy şâhane maksi mantolar 05 55 06 05 07 00 07 05 07 30 07 45 08 00 08 40 09 00 09 20 09 40 10 00 10 05 10 30 1130 12 00 12 05 12 30 13 00 13 15 14 00 14 15 14 35 15 00 Açılış, program 15 05 Okul radyosu Gunaydın 16 05 Bando muzığı Koye haberler 16 20 M Derya dan şarkılar Sabah turkulerl 16 40 Albumlerden seçmeler Haberler, hava durumu 17 00 Ara haberler Sabah müzıği 17 05 Yurttan sesler Şarkılar, oyun navalan 17 30 Koy odası Hafıf muzık 17 50 Reklâm programlan Ev Içın 19 uo Haberler, nava durumu M Turung'den türkule. 19 35 Türkçe şarkılfArkası yarın 19.50 Bır varmış Ara haberler 19 55 Turk muzıği Şarkılar 20 25 Spor dergısi Okul radjosu 20 40 Kuçtık konser Konser saatı 21 00 24 saatın olajlan Ara haberler 21 10 Bırlikte duşunelım Y *vhan dan türkuler 2130 Y Çınar'dan turkuler Şarkılar 2145 Fransa'dan muzık Haberler, Resmi Gazete 22 05 TBMM saatı Hafıf muzık 22 45 Haberler Oğle konsen 23 00 D Konser salonundan G Batudan şarkılar 23 45 Gece muzıği Plâklar arasında 23 55 öiıemlı haberler Ara haberler 24 00 Kapanış I .. Ve dığerleri • BEKİRET KEMERt (Ch. astıtıv belt> Bır dığer tarihsel guldurnyu de, Italvan vönetraenı P. Festa Campanıle («Kız \e ffeneral»; anlatıyorHaçlı seferlen sırasmda geçen, dehdolu, yer yer gerçekten gnldurebilen bır fılm.. Tony Curtıs, Monıca Vittı oynuyorlar. Renkh Unıversal filmi (Konak* U). • TEHLİKE YAKINDA (And soon tbe darkness) Fransada yolculuğa çıkan 2 İn gılız kızından bırı kaybolur Dığerı, arkadaşmın bır cmayete kurban gıttığını anlayarak kendı hayatını, büınmeyen katılden korumaya çalışır.. Hejecan fılmı. Yonetmen Robert Fuest Oyuncular Pamela Fran klın, Mıchele Dotrıce Renklı Ingılız fılmı (Emek, Sıte'de). • SlNEMATEK'te «Irk aynmına karşı fılmler gosterıeı» başlıyor. Bugunden başlayarak Rıchard Brooks'un «tnsan avcılan Something of valne», Stanley Kramer'in «Kader bağlayıoca The defıant ones» ve «Beklenmeyvn mısafir», Larry Peerce'in «Kızımı vermem One potato, two potato», ve John Ford'un «Masum suçlu Sergeant Rntledge» fılmJeri gösterilecek. • TÜRK FILM ARŞİVİ, John Huston gosterıslne başla dı Cumaya «Moby Dıck», Pazartesıye «Affedılmeyen Un forgıven», Salı'ya «Uygunsuz2ar Mısfıts» var. TÜYLÜ YILDIZLAR M GIRLONA MOTORCYCLE RENKLİ AKÜNFkM B.ogiu Y.MELEK Şişii K E N T Fatıh RENKÇemberhtaş İPEK EVSIMİN füdız kurkleri arasmda bır zamanlann ronar arjantesı var. Yenıden gozde, yenıden gonullerde Son ra kızıl tılkıler, sonra panterler, sonra da vızonlar elbet Vızon yıllann suksesınden hıçbır şey kaybettırenıedıgı kurk. Her kış gene tahtında. Sıcak moda, guzel moda na var a tuzlu moda kurk modası bır servetl gozden çıkarmadan bu modaya ayak uydurmak mümkun değıl Değıl ama sahıcısıni almakta dırenırsenız eğer. Yoksa mucev her gıbı kurklerın de oylesıne başanlı taklıtlen varkı aynı sıcak gorunuş, aynı guzellık aynj zarafet aradakı tek fark tuzlu değıl de tatlı olmasında . Imtihanlarına Hazırfama DE\ UIMİVERSİTE 30 Ocak 1 Şobat 5 5 5<jb«t H« ran s o " u 1 Marl M » y s s o r ı u 1 Mart May s »onu 5 1 * ı »an M*y s sonu S 3 May s May s sonı 20 Mayis S Haz rsn S.n,v APA 73 18 tarıfeden Lısansla alâkalıyız Telefon 49 7177 (Cumhurıyet 594) niIZLNAL ıle Behçet SAĞNAK nısanlandüar Reklâmcılık: 147'590 Subemıı kongTesı 14 2 1971 Pazar gunu saat 10 da Sanyer Perte\nıyal Ilkokulunda yapılacaktır Sayın uyelerın tejTİfleri G C \ DE M : 1 Baskanhk divam seçılmesi 2 Faalıyet raporunun okunması 3 1971 yılı butçesınin tetkık \e kabulu 4 1971 yılı leçiml 5 DUekler Cumhorlyet 604 Kızılay Sanyer Şubesinden BAYRAMDA UÇAKLA Zürih Londra Paris Roma MÜRACAAT: Gazetecüeı Cemıyetl binası Cagaloglu İstanbul. Tel: 22 54 08 Cumhurıyet 585 Sümerbank Alun ve Satım Müessesesi Memnr Hizmetli ve Emeklileri Sendikası Yönetim Kurulundan Sendıkamızın idı genel kurul toplantısı 24 Ocak 1971 Paıar gunu saat 10 00 da ekseriyet temın edılemedıgi takdırde 31 Ocak 197] Pazar aynı «aatte $ehzadeba;ı Çakır Saray salonunda yapılacaktır Sayır» üyelerimtziD tesrıflerı rıc» olunur Cumhurlyet 597 ^ Beyazıt Mıthatpaja Cad ist 132 Cumhurıyet 605 Cumhurıyet 587 D I Ş T A B Î B Î | Orhan TÜZÜN (' Saat: Vi.M) 19 30 Samatya Cad No 400 TEL: 21 75 «2 Behruz Çınjcl Mımarlık Burosu ıle 4 11971 tanhınden ıtıbaren hıç bır ılgım kalrna J dığını duyururum S>ervet Kılıç 1. Hüh. Munar (Has. 381) 599 OUYURU i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle