16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
LIDER, MERSIN BMnct Türkiye liği karşilaşmalarma bugiin oynanacak 5 maçla devam edilecektir. • ÎSTANBULDA: Ali Sami Yen Stadı'ndakl llk maçta Vefa, P.T.T. ile karsılasaeaktır. Deplâsmanlarda rahat puaa alan. fakat kendi sahasmda birkaç haftadır galibiyet alamıjran Vefa'mn P.T.T.'den iki pu«n »lm«n normal sayümalıdır. Saat 14.15'deki ikinci maçt», «1dığı her galibiyetle liderliğ» biraz daha yaklajan Galaiaaaray, güneyin en lruwetll takrroı Mersin Idmın Yurdu ile karjılafacatttr. Futbol hayatmda, bütün jöhretinl Sanfarmızıh forma altmda ksranınıj olan Turgay Şeren. eski takrmına karjı ilk sınavını bugün Ali Saml Yen Stadı'nda antrenör olarak verecektir. 1969 yılının en çetin maçına ceralı olan TalSt'tan mahrum bir kadro ile çıkaeak olan Galatasaray, beraberlik için mücadele edecek olan Mersin'den iki puanı alacak güçtedir. Takımlarm mohtemel tertiplerl din GALATASARAY: Nfhat Akn Tnran, Mozaffer, Ma«lnm Mehmet. Ayhan, Gökmen, Mrtin, U|nr. MERStV tD. YCBDU: Flkret Halim, Alp Refik. thsan. Arif GALATASARAYLILAR KAMPTA Galata#«ray İle Menda All. Ayhan, Osman, Olcay, Mnharrem. İdmanyurdu takıınlan bugün All £ami Yen stadında haftanın O.G. B. M. A. Y. P. en önemli maçlanndan blrinl oynayacaklardır. Fotoğrafta, Takımlar Galatasarmy U 8 3 2 18 5 1» SanKırmmlı futbolcnlar kampta görülmektedirler. M. td. Tırdı 1? C 3 3 15 8 15 Izmîrspor müdafaaya önem verince; Beşiktaş ise iddialı G. Birliği karşısında F. Bahçe 2 puanı zor aldı: 1SAİM KAUR GOL, GOL, GOL~. FAKAT înnirspor önfinde baskılt oynayan F. Bahçe gol sıkıntısı çektl. Iste ilrri fırlayan Nunwei]ler soldaa ort*lanan topu izliyor ve kaleciden önce davranarak topu filelere jönderiyor ama ondan önce »uuısu» Mr hamle ile Yasar faul yapuıca jol de hakü olarak sayılmıyor. (Foto: Tulay DİVİTÇtOĞLU) Dön yine kslitell bir fotbol gösteremiyen Fenerbahçe, beraberlije oynayan ve bn amacına ulasmak için gertliği benimseyen tzmirspor Snünde güç bir galibiyet aldı. Maçın tek golünü ortahaf Ercan, bulonmaması lâzım gelen bir yerden biraz da tesadüfün yardımıvla sajaçık yerinden savardoğn sert bir »ntla attı. Fenerbahçe rüzgâra karşı oynamasına rağmen Izmirspor yarı sahasına yerleşmesi güç olmadı. Ancak, San Lâcivertliler, ekseriya topu havaya kaldırdıklarından gol pozisyonu yaratmakU büyük güçlük çektiler. Izmirspor ise tamamen defansit bir oyunla ve üstelik daima sert hareketlere kaçarak oyun bozucu bir tarzda Fenerbahçeyi durdurmak lstedi. Nitekim ilk 45 dakikada da î«mirspor bu taktiğinde başan kazandı. Maçın 18. dakikasında ilk kaliteli akınuu geliştiren Fenerbahçe, Fuat'uı düşürülmesi ile frikik kazandı. Ercan'ın plâsesi kaleci Eyüp'te kaldı. 23. dakikada ise solaçık Erdinç'in rakibinl ekarte ettikten sonra yaptığı ortayı R&sit, Fuat'a aktardı, Fuat'ın güçlükle yetişerek vurduğu top direğin hemen yanında dışan gitti. Bundan sonra ancak akın nrası alabilen îzmirspor, Mustafa' nm kaleyi bulmayan vole şuru Ue tehlikeli olabildi. Bundan sonra tekrar Ustünlük kuran Fenerbahçe, 32. dakikada Yılmaz ile Ziya'mn birbirlerine girmesiyle bir gol fırsatı daha harcamış oldu. Bunu yine Fenerbahçe forlanndan Ziya'nm 1Uzumsuz hareketi ile sayılmayan bir gol izledi. Erdinç'in attığı kor nere geriden yetişerek mükemmel bir kafa \ruran Nun«,eiller, topu lzmirspor filelerine gönderirken toptan çok uzak bulunan Yaşar'ın lüzumsuz olarak rakibini al aşagı etmesi Fenerbahçe'nin galip duruma geçmesini önledi. Devre golsüz bitti. İKİNCİ DEVRE tkinci devrede Erdinç'in yerine Abdullah'ı alan Fenerbahçe, tzmirspor kalesini sıkıştırmaya başladı. Rüzgâr altmda kalan Izmirspor, defansa önem veriyor, sert hareketlerle oyun fcurmak isteyen Fenerbahçe'nin oyununu bozuyordu. 60. dakikada Fuat'ın yerine Ümran'ı alan Fenerbahçede Nunweiller ileri geçti. Fenerbahçe'nin kurdüğu agır baskı ancak 74. dakikadan sonra tehlikeli olmaya başladı. Bu dakikada Yaşar'ın çektiği ani şut direkten döndü. Bundan 3 dakika sonra Yaşar'ın ortasını Fenerbahçe forlan birbirlerine ikram ederken, sağaçık mevkiine niçin ve nasıl geldigi anlaşılmayan Ercan'ın sert şutu üst direkle yan direğin birleştiği noktaya çarparak kaleye girdi. Sonucu alan Fenerbahçe, bundan sonra da bastırdı. Fakat maçta başka gol olmadan 10 sona erdi. Sarı Lâcivertlilerin golünü 77. dakikada Ercan kaydetti STAD : Dolmsbahce HAKEMLER: Cezmi Basar (S) • Teoman Parer («), Mtfl Keç»cioğln (6) FE.NERBAHÇE : Yavnı (5) NnnweiUer («), Serkan («) • Ziym (4), Ercan (7). Yılmar (6) • Yasar (S), Rasit (5), Nedim (5), Fuat (6), [Vmran (6)] Erdinç (6), [Abdullah (5)]. IZMtRSPOR : Eyüp (6) Mehmet (5), Erdinç (5) Mustafa (5). Yatait (S), Ersin (4) • Fethl (S), Seıen (5), Ender (5), Cihat (5), Mehmet (6) • ANKARA'DA: 19 Mayıs Stadı'ndeki tek maç, Gençlerbirliğl Beîikteş arasındadır. Saat 14.15'de başlıyacak olan bn maçta, Galatasaray mağlubiyeti ile durumu oldukça sarsılan Beşiktaj, önce beraberlik, sonra da galibiyet için oyruyacaktır. Sehaya yine en büyiik koı Sanlı'dan mahrum olarak çıkaeak Slyahbeyaz'lılar. Ankara'nın en fflçlü takımı sayılan Gençlerbirliğine kar^ı çu tertiple oymyacaklardır: Sabrl Erkan, Fehmi Sami. Süreyya, Zekeriya DaTnt, Vtdıt, r.üvMi. Salra, Farnk. Takımlar O. G. B. M. A. Y. P. Beîiktaj 13 5 < 2 13 » 1( G. Birllü IS 3 T 3 14 13 13 Bugün Galatasarayla zorla bir mücadele yapacak olan Mersln tdmanyurtltı fntbolenUr kaldıklan oteltn terasında toplu halde görülüyor. İIIIIIIIMlllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIMIIIIIIIII • tZMtRDE: Saat 14.45'de Altnıordu Edd*ehirspor kar$ıla9aeaklardır. Halen İkinci durumda bulunan üskifehir»por, Fethl ve Necdet'ten mahnnn bir kadro İle deplâsmanda olmalanaı ra jmen, galibiyet için mfleadale edecektir. Altınordü lae, İki haftadır dıa saha'arda aldığı birer puanla niıbeten düzelmekte olan durumlannı daha da kuvvetlendirmekj Için, maça asılacaktır. Takımlar O. Ç. B. M. A. Y. P. Eskişehirspar 13 7 4 2 15 7 18 Altmordo 12 1 7 • 8 1« 9 fei. Spor Ankara'dan 1 puonla dönüyor: 11 8TAD : 19 M*yu HAKEMLER : Burhan ösdnyra < > • BorfaMi Yalçm («), Nmret• tin Gökgös (S) ŞEKERSPOR : Sefs (4) • Ognx (S), tranail (5) • Ylfit (7), Selfthattin (5), Kubilây (S) • Erdoğan (6), Cengis (6). At* (S), Gnngör (7), MticahJt (6), [tbrahim (6)]. İSTANBULSPOR : Tılmaı (8) Cel&l (6), Talçın (6) • Ahmet (S), Bülent (6), [ömer (6)], Türker (6) Zorbay (6), Kasapoğlu (6), Cenül (7), Ahmet (6), Btlge (6). VURAL SAYGILI aftalardan beri gaübiyet yflzü göremeyen Şekerspor dün kendi sahasında îstanbulspordan ancak 1 puvan alabildi. Çekişcıeli, heyecanlı ve zevkli geçen müsabakada her iki takıtmn forvet oyunculan ellerine geçirdikleri sayısız fırsatlan değerlendiremediler. tstanbulspor oyuna süTatll basladı ve daha birinci dakika dolmadan soldan yapılaı ortayı Cenül, çspraz bir vurus üe kaleye gönderdl. Kaleci Sefa'nın ayağı kayıp yere düşünce top füelere tafcıldı. 10. Şekerspor, 1 • 0 yenik duruma düşünce, îstanbulspoı kalestne yüklendi. 16. dakikada 20 metredep verilen bir çK» vuruşta Güngör, Ata'ya pas verdi. Bu oyuncunun çektiği şut, kaleci Yılmazın elinden kaçtı, yetişen Yiğit, yakın mesafeden topu filelere tak tı. 11. 33. dakikada Zorbay, kaleci ile karşı karşıya Kalmasına rağmen, bicimsiz bir vuruşla topu dışan attı. tlk ran 11 sonuçlantiı. İKİNCt YARI Bu devreye Şekerspor süratll başladı. 55. dakikada Erdoğan'ın yakm mesafeden rövöşatası az farkla avuta sittikten sonra îstanbulspor defansa çekilerek, Sekerspor akınlarını yerinde durduruyor ve kontrataklarla neticeye gitmeye çalışıyord'i. 15. dakikada geriden uzatılan pasa dalan Cengiz, kaleci ile karşı karşıya kalacağı sırada Yalçıp tarafmdarı beline sanlarak ceza sshasında düşürüldü. Şekerspor'u'ar bu atıştan istifade edemeöiJer Oyunun son dakikalannda Cernil ve Zorbay. iki mühiın fırsatı kaçırdıktan sonra kaışılaşma da i!k yarıda atılan gollerle 1 1 sona erdi. H • BURSA'DA: Saat 14.00'deki maçta Bursaspor, bilhasSa dış sahalarda beraberlik alan Altay ile karşılaşacaktır. Şimdije kadar oynadığı 13 maçm 9 unda beraberlik alan Izmir'in Siyahbeyaz'hlar bu maçta da beraberlik için oynıyacaktır. Bursaspor ise 4 galibiyete bir yenisini ilâve etmek ve taraftarlannı memnun etmek için. Her şeye rağmen, kendi sahasmda galip gelmeğe çalısacaklardır. Takımlar O. G. B. M. A. Y. P. Altay 13 2 9 2 S 7 13 Bursaspor 13 4 5 4 10 11 13 G. Saray'da idare heyeti ibra edildi Galatasaray Kulübünün malî kongresi dün Galatasaray Lisesinde yapılmış ve yönetim kurıılunun raporu okunmuş kıırul ibra edilmiştir. •bıtıgre... Kımgre... Kongcc. Altınordu'lu basketbolcular Yugoslavya'ya hareket etti İZMİR Altmordi' basketbol takımı, 8 Ocakta Olimpia Lubliana ile oynıyacağı revanş maçı için dün sabah özel bir otobüsle Yugoslavyaya hareket etmiştir. tzmirde oynanan ü . maçı 70 57 kaybettikleri için ümitsiz bir şekilde yola cıkan Kırmızı lâcivert liler, Idareci Kâmuran Ekler başkanlığmda Yugoslavyaya şu ovun ctılarını götürmüşlerdir: Yılmaz, Hüseyin Alp, Halil, Sab ri, Erdoğan, Akm, Ahmet, Cengiz, Mehmet, tren, Rıza. Spor Toto'da her dereceye 676.174 T.L. düşüyor ANKARA SporToto'nun 23. hafta genel fıasılatı ile d&ğıtılacak ikTamiye miktan belli olmuştur. Genel nasılatın « milyon 375 bin 984 lira olduğu bu hattada, da£ıtılacak ıkramiye tutarı 2 mılyon 704 bin »598.45 lıradır Reher dereceye isabet eden ikram..ve miktan Ue 676 bin 174,61 Uradır. İSTANBTJL'da (Ali Sami Ten Stadı) 12.30 Vefa PTT 14.15 G. Saray M. î. Yurdu ANKARA'da (19 Mayıs Stsdı) 14.15 G. Birliği Besiktaş ÎZMİR'de (Alsancak SUdı) 14.45 A. Ordu Eskişehirspor BURSA'da: 14.00 Bursaspor Altay 3. TÜRKİYE LtGÎ ÎSTANBCL'da (Şeref Stadı) 10.30 Beyoğluspor Isparta 12.15 D. Paşa E. Şehir D.spor ANKARA'da (Ankaraçücü Stadı) 1145 P. Ofis • T. İd. Yurdu 12.30 Barbaros Malatyaspor Muğla'da: 14.30 Muğlaspor Taksim Tekirdağ'da : 14.30 Tekirdağ Kasımpaşa Konya'da: 14.00 Konya 1 Y Uşakspor Kırklareli'nde : 14.30 Lüleburgaz • Çanakkale Burdur'da: 14.15 Burdurspor • Nazilli Hatay'da : 14.00 Hatayspor Altındağ Elâzığ'da : 13.30 JElâzıgspor Kınkkale Adana'da : 14 00 Ceyhanspor • Diyarbakır Çorum'da : 14.00 Çorumspor • îskendenın Rize'de: 13.30 Rizespor • Amasyaspor MAHAF.Lİ LtGde (Vefa Stadı) m45 Yedikule • Anadolu 12 30 Hasköy • Yesildlrek 14. ıs Adalet • SUleymmlys Kongreye katılan üyeler, Kulübün iç bünye»inde meydana gelen olaylara değinmişler, YöneYÖKETtM KURÜLITNUN RAPORU OKUNCYOR. tim Kurulunun şimdiye kadar çalışmasını övmüşler ve «Galatasaravın prestijini kurtaran, knlübümüzu borçtan kurtaran bu Yönetim Knruluna şfikrao borçlnynz» demişlerdir. Üyeler son senede futbol tatamında meydana gelen krizin de iyi çalışmalar sonucu atlatıldığını, iyi bir antrenör bu lunarak takımın şampiyonluga gittiğini de söylemişlerdlr. Bütçe görüşülmüş, Uzerinde müspet konuşroalar yapılmıştır. Balkan şampiyonası dolayısiyle Idare heyeti adına genel sekre1,5 ay ara verilen deplâsmanlı ter Mustafa Pekin'in yaptıgı teSTAD: AlsancaS. Türkiye basketbol ligine bugün şekkür konuşmasından sonra başHAKEMLER: Nejat Şennr (6) Turan Alsaç (5), Cahit Aybek (5), Ankara'da oynanacak iki karşıkan Suphi Batur kürsüye gelmis laşma ile devam edilecektir. Geye kendi deyimi ile veda konuşGÖZTEPE: Ali f4) Mehmet (4), Çaglayan (3) Hüseyin (4), B. cenin ilk maçında lider Galataması yaprmştır. Batur konuşmaMehmet (5) A. thsan (6) Ertan (4), GUrsel (6), [Cihan (6)], saray saat 19.00 da Jandarmagüsında şunları söylemiştir. «Beyler Pevzı (4), Nevzat (5), Halil (5). cü ile karşılaşacaktır. San • Kırşu anda sizlere veda konuşmamı DEMÎRSPOR: Altay (6) Nejat (5). tbrahim (5) K. Timuçin (5), mızılılar kendileri için kolay göyapıyorum ve San Kırmmlı meIsmet (6), Kadir (5> Tuncer (4), Sedat (5), Cahit (6), Birol runen bu maçtan üç puanla aysaleyi ruhunuza Bunuyorum. Lflt(5), [Mıraç (5)], Nail f6). nlacak güçtedirler. fen kabol ediniz.» Bu maçtan sonra saat 20.30 da Çetin GÜREL Gözleri yaşlı olarak kürstiden Izmir'in Altay takımı ile Suspor inen Batur, «Benim için artık Gakarşılaşacaklardır. lyi transferler latasaray defteri kapandı» şeklinyapmasına rağmen bir türlü islZMtR deki sözlerinin 18 Ocak'daki seçim tenilen kıvama giremeyen Siyahkongresinde adaylığım koymayacaöztepe, ilk yanda rorlu olan Demirspor'u ikinci yanda kolay yenBeyazlı ekibin Suspor karşısında di. 3 1 ğı yolunda yeterli bir açıklama galibiyet alması sor görünmekteolduğunu belirtmiştir. dir. Herkes Goztepeden, Demirspor karşısında kolay bir galibiyet bek^^^ liyordu. Ancak kademeli müda^^^ faa yapan. gayet iyi açılıp kapanabilen Demirsporlular zaman zaman yaptıkları kontrataklarla da Göztepe defansmı çökertince işin rengi değişti. Demirsporlular yine bir kontrataklannda ve 12. dakikada galip dururaa yükseldiler. Hüseyin ve B. Mehmet'i geçen Tuncer sağdan ortasını yapmca Cahit'in bu ortayı gole çevirmesinden baska bir şey kalmıvordu Göztepe'liler 24. dakikada beraberlik Iırsatını elde ettiler. Ertan pasını Gürsele verdi, kaptan da müdafaayı gegip şutunu patlattı. Fakat top direkten döndü, 31. dakikada ise ctenge sağlandı. Nevzat'm ceza vuruşunda Fevzi kafa ile topu Halil'in önüne düşürdü. Bu futbolcu da bomba gibi bir şutla Demirspor ağlarım havalandırdı. Devre az sonra 11 kapandı. İkinci yanda oyuna, sakatlanan Gürsel'in yerine Cihan girdi. Bu devrede devamlı bastıran ve gol pozisyonuna giren Göztepe, 78. dakikada galibiyete ulastı. Halil' in ortasmda önüne düşen topla Fevzi, altı pas Uzerinde solbek Ibrahim'i çalımladı. Karşı karşıya kaldığı kaled Altay'ın solundan bomba bir şutla, Göztepe'nin Geleneksel San Paulo sokak koşusunn bn yil Belçlkalı Grston Roelants kasanmıştır. Ynkanİkinci golünü atta: M. da Esportiva eazete^inln mndıırü Joel Nello defne dalından yapılmış tacı Roelants'a takarken 88. dakikada Gttatepe. Ertan"ın çörüluyor. (Soldan sağa). 4. Juoka Kuha ( F i n l ) . t. Kelsuke Sawald (Jap.), I. Roelans (Belç.). ayafından kaaandıgı bir golle Nellos, Gnlseppe Ardlnona (ltL) ye i. Balt BoseebnH (tsye«), ftkoru aftL Basketbol Ligi nde bugün 2 maç var Demirspor İzmir'de farklı yenildi: 31 Eskişehir'li I FÇTHİ I Viyana'ya gitti Sakatlığı yüzünden uzun zamandan beri Eskişehirspor'a fay dalı olamayan santrfor Fethi, Avusturya'nın meşhur cerrahı Jelinek'te tedavi olmak üzere dün uçakla Viyana'ya gitmiştir. Menisküs olup olmadığı konusunda doktoriarımızın fikir birliğine varamadığı Fethi, şirndiye kadar Nedim, Mikro Mustafa gibi Türk futbolculannı başanyla ameliyat eden Dr. Jelinek'de tedavi görecek gerekirse ameliyat olacaktır. Ist. Jünyorlar halter takım birinciliği bugün Istanbul Kulüplerarası Jünyorlar Halter Birinciliği bugün Fatih Güreş Kulübü salonunda yapılacaktır. 10 kulüp ve 16 okula mensup 50'den fazla haltercinin iştirak edecegi müsabakalar sabah 10.00 da başlayacak ve iki seans üzerinden yapılacaktır. Voleybol Muhafızgiicü Tiran maçi 18 Ocak'ta Türkiye voleybol şampiyonu Muhafızgücü, Avrupa şampiyon kulüpler voleybol rurnuvasının ilk maçmı 18 ocakta Ankara'da Amavutluk Tiran voleybol takımı ile oynaj'acaktır. Muhafızgücü iki maçı da Ankara'da vapacaktır. VOLEYBOL LÎGİNDE Istanbul voleybol ligine bugün Istanbul Teknik Üniversitesi spor salonunda oynanacak üç karşılaş ma üe devam edilecektir. Maçların programı şöyledir: 13.30 İ.E.T.T. Levent lî.00 Rasimpaşa Beykoz 16.00 Dz. Harb Okulu t.T.Ü. Kız maçlannm programı şöyledir : 10.00 F. Bahçe Eczacıbaşı 11.00 Beykoz • Şişll 12.00 Beşiktaş • Galatasaray Sao Paulo sokak koşusunu Roelants aldı Okullararası kros liği eleme müsabakalan bugün yapılıyor ÎBtanbul erkek ve kn llseleri kros llgi eleme mtlsabakalan bugün Fenerbahçe stadında yapılacaktır. BİRtN'Cİ KOSL': Favori: Turfetun nur. Plâse: Sevda 15. Sürpriz: Dilek 4. İKİNCİ KOŞU: Favori: Çırağan. Plâse: Yadel. Sürpriz: Ceylân 346. ÜÇÜNCÜ KOŞU: Favori: Kökhaa. Plâse: Muge 1. Sürpriz: MCge. DÖRDÜNCÜ KOSU: Favori: Ergenekon. Plâse: Savdust Muçuk. Sürpriz: Chimay . Hürrücan. BE?tvCt KOSf: Favori: Nilay. Plâse: Hüdaverdi Jübüle. Sürpriz: Necmi 101. ALTrSTl KOSU: Favnri: Syracuse. P!â=e: Sevin Kaizer. Sürpriz: The Buğ 'l'EDİNCİ KOSU: Favori: Alcaoon. SEKtZÎXCÎ KOSl': Kavnri:1 Aksu. PlSçc: Hasirı Camlılv» Sürpriz: Bucah A'arslan 2. Yükscl ERLÇ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle