12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
âmnııııııifiııııınTinnnnuıııuuıııınmnınıiHiımmnnimınıııııniMiınıınrifiınMinııııırnnııriıınnTiınıiımırTnmnTnnnmmınnnmıış ALTINORDUTA MORÂL VERDİ G. Saray'ın kaptanı Metin Oktay Altınorduiularla beraber yaptığı Idmandan sonra, oyunculara «Fenerbahçe'yi yenersiniz» diye moral verdi. Yanda Metin idmanda görülüyor. Metin Altınordululara moral verdi rıiııııııııııııııııııııııııııııı tZMtR. (Çetin GÜREL) «ALTTNORDULU FUTBOLCU KARD EŞLERİMİ FORM VE HIRS İÇİNDE GÖRDÜM. BU ŞEKİLDE ÇALIŞAN TAKIM HER ZAMAN KAZANIR. PAZAR GÜNÜ FENERBAHÇE'YE KARŞI AYNI OYüNU ÇI KARABİLİRSENİZ FENERBAHÇE'Yİ YENERSİNİZ..» BU SÖZLERÎ GALATASARAY'IN ÜNLÜ FUTBOLCUSU METİN OKTAY, ALTINORDULU FUTBOLCULARA SÖYLÜY ORDU. DEVRE ARASINDAKİ FASILADAN İSTİFADE EDEREK İZMİR'E GELEN METİN OKTAY, ALTINORDU FORMASI İLE ANTRENMANA KATTLMIŞ. BU AR ADA ESKİ HOCASI EŞFAK AYKAÇ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜR. METİN, KIRMIZI LÂCİVERTLİ FUTBOLCULARLA ÖNCE KÜLTÜRFİZÎK YAPMIŞ. DAHA SONRA KARAGÜCÜ İLE YAPILAN HAZIRLIK MAÇINDA DA YER ALMIŞTIR. METİN. MAÇI MÜTEAKIP EŞFAK AYKAÇ'A VE FUTBOLCULARA BAŞARILAR DİLEYEREK HAYRANLARININ ALKIŞLARI ARASINDA ALSANCAK STADINI TERKETMİŞTİR. Fenerbahçe bu hafta İzmir'de 41tınonlu ile yapacağı çetin Ug maçı için dün son ha/ırlığmı yapmıştır. Bı:giin ucakla İzmır'e gidertk olan kafilede Le. verıt ile yer almakta. dır. Futbolculann morali yüksek olup ciki puvan içitu İzmır'e gideceklerini söylemek tedirler. SELİM KADRODA TOK Fenerbahçe'nin klâsik kadrosunda Selim ve Can bulunmamaktpdır. İdareciler Fenerbahçenır sahaya Selim hariç en ku > vetli kadrosuyla çıkacaklanru ifade etmektedirler. «HAKEM, HAKEM..» Fenerbahçe Kulübünün söz eüsü Eşref Aydın, İzmir'deki maça iji hazırlandıklannı ifade ile şunlan söylemiştir: « tki puvan için oynıyacağiz. Ligdeki iddlamızı deTam ettirmek Için buna mecburnz. Fakat Altmordunun knvvetinden çok hakemden yana endişeliyiz. Zlra bir haketnin lcabında sonuca tesir edece&ini biliyoruz. Tek istedigimiz iyl niyetl ve dürüst bir hakemdir.» Tekdüşüncemizhakem Boşilctcı^'tcı F. Bahçelilerin Izmir'deki korkulu rüyası I Yılmaz, Uçar ve Lü'den sonra ! bazı uzun boylu güresçüerin de | aynı yolu seçmesi bekleniyor | = ğ ğs s I 3 millî I gfireşçi | baskete | başlıyor • Abdülkadir YÜCELMAN Ankara'da bulunan ve müsabnka oimadığı için oturmaktan sıkılan millî güreşçilerinibm bir kısnu basketbola başlamağa karar vermışlerdir. Türkiye içinde müsabakalar, parasızlık yüzünden iptal edildikten ve dünya güreş şampiyonasına katılmama karan ahndıktan sonra idman yapmaktan başka işleri olmıyan güreşçiler, « Müsahaka yapmaya yapmaya çürüyüp pdeceğiz. Hiç olm»zsa basketbol dahs hareketli» demişlerdir. Basketbol çevrelerirün son zamanlarda uzun boylu adamlar Uzerinde durması, basketbolda karar kılan milli güreşçiler araSmda ağır siklet Gıyasettin Yılmaz, 87 kiloda Necdet Uçar ve 97 kiloda Gürbüz Lu başta gelmektedir. Güreş kamplannda yıllarca kamp müdürlüğü yapan Kemal Erkmen ile antreörlerden Nasuh Akar ve Mehmet Oktav, bahsi geçen güreşçilerin çok eskiden beri basketbol oynadıklarını. güreş kamplarında yıllarca basketbol yaptıklarını ifade etmişler ve, «Onlar İyi bir güreşçi olduklan kadar iyi bir basketbolcu da olurlar» demişlerdir. Otutiftaktan sılcıldılat GURBUZ LC Boyu uzun olduğu için basketbol oynayacak. Beynelmilel Olimpiyat Komitesi Türkiye Temsilcisi Suat Erler, raporunu verdi : Ve Asal ile Hakkı Yeten anlaşfılar HAKKI YETEN Talât Asal'la görüştü ve anlaştı. "Kafileleri sporcusundan dokloruno kadar kursa tâbi tutmaya mecburuz,, B Akçay ile Aktaş Las Vegas'ta koşuyorlar 2 Milll Maratoncumuz İsmaü Akçay ile Hüseyin Aktaş Amerika'nın Las Vegas şehrinde şöhretli maratonculann katılacagı yarışta en iyi sonucu almak için devamlı çalışmışlardır. 1967 senesinde şehirde yapüan yarışta ikinci olan İsmail Akçay «Bir birincilik almadan memleketime dönmeyeceğim> demiştir. SffM/Z Çf}Lj$//2/Aı1 BASKETBOL: Türkiye Ligine devam ediliyor Türkiye Basketbol Ligine bugün ve yann İstanbul ve Ankarada devam edilecektir. Bugün Spor Sarayında saat 19 da Kadıköyspor, Altmordu saat 20.30'da da Fenerbahçe Göztepe takıraları oynayacaklardır. Ankara'da ise Jandarmagücü Modaspor ile Karagücü de PTT ile karşılaşacaktır. PUAN DURUMLARI: M G BM A T F Takımlar 12 11 1 8T8 744 34 G. Saray İ.T.Ü. 11 8 12 876 699 28 1 719 S02 27 Karagücü 2 720 562 26 Kolej 6 755 767 21 Fenerbahçe 5 678 673 19 PTT 427 319 18 Altınordu 3 499 450 18 Muhafızgücü 8 3 540 488 İJ Beşiktaş 8 8 631 740 17 Modaspor 11 9 672 758 15 Altay 11 6 519 579 12 Kadıköyspor 8 6 538 624 12 Suspor 8 9 404 654 9 Göztepe 9 7 328 525 7 Jan. Gücü 7 / *?#€ S/AJ£ o/er# 1. KOŞU: Favori: Uçar 107. Plâse: Niyet. Sürpriz: Nebilem. 2. KOŞU: Favori: Kökhan Min na Müge I. Sürpriz: Necmi 49. 3. KOŞU: Favori: Kose The. Pîâ se: Allymoss. Sürpriz: Cognac. 4. KOŞU: Favori: Mahsun. Plâse: Lolitta. Sürpriz: Emerson. 5. KOŞU: Favori: Tane, Plâse: Sawdust Muçuk. Sürpriz.; Precatalan. 6. KOŞU: Favori: Güleç. Plâse: Dilber 22. Sürpriz: Ünaldı. 7. KOŞU: Favori: Aksu. Plâse: Leyla 434 Pınar 6. Sürpriz: Siyah inci . Kervankıran. Vüksel EBÜÇ Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri ve Beynelmilel Olimpiyat Komitesi Türkiye temsilcisi Suat Erler. Milli Olimpiyat Konseyine verilmek üzere Meksiko Oiimpiyatları ile ilgili olarak bir rapor vermis ve Türk kafilesinin Meksikodaki hal ve hareketleri ile ilgili olarak raporunda şunları yazmıştır. £| « Matlup şekilde ve iyi temsil edilmemiz için harice göndereceğimiz kafileleri, sporculan ile ida2. Türkiye Ligi'nde recileriyle, hakem, doktor, tnutemet ve antrenörleriyle birlikte bir nevi kursa tâbi tutmaya mecburuz. Kendimize tabiî görünen tavır ve hareketlerimiz hâri<te maalesef müsbet tesir yapmıyor. Aİkinci Türkiye Ligin' ikinci ya rısı bugün şehrimizde oynanacak vare dolaşmalarımız. toplantılariki karşılaşma ile başlıyacaktır. daki hareketlerimiz. hitap tarzımız İlk yarıdan sonra 40 gün istiraekseri müsbet tesir bırakmıyor. hat eden takımlar bugünden itiHele kıyafet meselesi... Olimpiyat baren 18 mayısa kadar devam ede köyünde eski püskü altı üstü bas cek, son mücadeleye girişecekler ka eşofmanlı kıyafetler hiç de hoş dir. Bugün Dolmahahçe Stodnria oynanacak müsabakalarda durum değildi. Diğer milletlerin sporcuları kritik olan Karagümrük ve lan pırıl pırıl eşofmanları ile dola Beykoz nisbeten daha iyi durumşır ve geçit resmine iştirak ederda bulunan Sarıyer ve Karşıyaka lerken bizimkilerin traşsız yüzleile karşılaşacaklardır. riyle pejmurde halleri üzücü idi.» Maçlann programı şöyledir: Suat Erler. Meksikoda alınan so DOLMABAHÇE STADI: 12.45 Sarıyer Karagümrük nucun kritiğini de yapmış ve şun 14.30 Beykoz Karsıyaka ları ifade etmiştir. KONYA: • Aldığımız dereceler fevka14.30 Konya Id. Y. Davutpaşa lâdedir. Burada itiraf etmek lâ'3. Lig'» zımdır ki biz sporda dünyanın en » • •• • • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • » •• • • • • • geri kalmıs milletlerinden madu• • » • • • • » • • • • • • • • • • » • • • • • • • •• » • • • • • • •••••••••••••»•« duz. 300 küsur sporcu ile Olimpiyatlara katılaıı ve sporda söz sahibi milletler tek madalya kazanamazken bizim mâlum halimizle iki birincilik kazanmamız fevkalâ dedir. Ata sporu diye üzerine titrediğimiz eiiresin durumu ve geleceği nedir? Kaç şehirde kaç salon vardır? Çalışmalara devamh ve içten gelen sevkle ve amatör ruhla devam eden güreşçi adedi kaçtır? Ayrıca hoca diye kıymetLONDRA, (a.a.) Futbolun babası, tanzim edersiniz. Maçlan ona göre ayar futbol dünyasımn bir numaralı adamı Sir larsınız. öyle âlelacele, aradaki fasılalar J lendirdiklerimizin kalitesi nedir? Stanley Rous, Anadolu Ajansı muhabiri dan fırsat bilerek derne çatma takımla • Hakikat odur ki ampirik usullerile yaptığı iki saati aşan özel görüşmede yapılan karşılaşmalardan bir fayda gele * le idareye çalıştığımız güreşten ar tık fazla bir şey beklemeğe hakkı dünya ve Türk futbolu hakkında fikirleceğini sanmıyorum. Yılları bulan tecru ^ mız yoktur. Olimpiyat ve beıueri rini söylemiş ve ayrıca spor ile ilgili çebemizden edindiğimiz hasıla bizim bu...» • oyunlarda giireşçilerimizin olsun, <itli sualleri cevaplandırmıştır. DUNYA KARMASl « RÜreş idarecilerimizin olsun minAjans muhabiri ile beraber öğle yeBen tarafsızım. Fikrimi beyan etmem ^ der kenanndaki hareketleri de ay meği yiyen F.İ.F.A. Başkanı Rous ile yadoğru olmaz. Ama ısrannız üzerine söy •nca uzerinde durulacak bir konu n.lan görüşme özetle şöyledir: dur. Ben bu halimizle beynelmilel liyeyim: Sırasiyle şu oyuncular halihazır âlemde gülünç olduğnmuz kanaadurumlanna göre temayüz etmlş futbol TÜRK FUTBOLU cular: • tindeyim. Daha açık ifade edeyim: « Samimiyetle ifade edeyim ki futDjajiç, Fachetti, Schulz, Beckenbauer ^ millî hislerimizi kontrol edemiyor bolunuzun değeri ve kalitesi hakkında kePenev, Best, Eusebio, Greaves, Pele. • ve galeyana gelerek şuursuz ve sin ifadede bulunamıyacağım. Zira yeteri İDtidai hareketlerde bulunuyoruz. İki tdşi mi noksan kaldı. Bakınız • Gene Izmir için endişeleniyomm. kadar maçını görraüş, seyretmiş değilim. Bulgar solbeki çok iyi bir futbolcu, ile *' Son Balkan basketbol şampiyona Bununla beraber, benim görmüş olduride bu çalışması ile yıldızı daha da parsında seyircilerin şuursuz hare|um Ümit ve Genç takımlar karşılaşmalıyacaktır. Zhechev ile sol açıkta Ingiliz ketleri bu endişemi arttırmaktalanndaki Türk takımlarının performansPeters veya Yugoslav Dzajiç'i ilâve cdır. Mâlum ya 1971 de İzmirde ev lan iyi idi, Napoli oyunlarmdaki Türk dersek kadro tamam olur. Yani halihazır sahibi rolünde bulunacağız.» takımı başarılı maçlar çıkardı. Tunus'ta tluruma göre dünya karması neden söyle J daha da ilerlemiş olduğunuzu gördüm. kurulmasm? ^ Beşiktaş, yann Burada şampiyonluğu kaybetmeniz bana şanssızlık ffibi geldi. Bana kalırsa, A milli Djajiç (Yug.) • Fachetti (îtalyaV ^ takımınızın Batı Avrupa ülkelcri ile da Zhechev (Bulgar) Beckenbauer (Al 4 Yedikule ile oynuyor ha fazla temas yapması gerekir. Ama buman), Schulz (Alman), Penev (Bulgar) • Beşiktaş futbol takımı yann nun da yıllar Snce plânlanması, hanrlanBest (İrlanda), Eusebio (Port), Geavcs J Şeref staclında saat 14.15 de Ye(tngiltere), Pele (Brezilya), Peters (tng.) 4 dikule Emniyet ile bir hazırlık SÎR STANLEY ROUS ması lcabeder. Fikstürlerinizi ona göre yapacaktır. • •••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• BASKETBOL FEDERASYONTJ NE DİYOR? Basketbol Federasyonu Başkanı Osman Solakoğlu, «Basketbolu seven. basketbolu yapmak eş:l«.taş kongresine bir hafta kaia Beşiktaşta bahar havası iyi şekilrie jon bulmuştur. Beşiktaş Kulübü Başkanı Talat Asal, Baba Hakk istiyen herkese kapımız açık olriuğıı pibi uzun hoylu ve basketile görüşrr.üş ve konuşma taüı bir son ile bitmiştir. bola yabancı olmıyan millî güKONUŞMA BASL1ÎOR Müfrit kulüpçüler için de ilgil reşçilerimize de kapılarımız aler şu şekilde konuşmuşlardır Beşiktaş Kulübü Başkanı Talat • Müfrit'.er hiç bir şekilde kuvve' çıktır. Buvursunlar gelsinler» deAsal. Hakkı Yeten ile yaptığı ilk miştir. I kazanamazlar.» görüşmeden sonra birlikte İkinci Başkan Şevket Belgin'in evine git mişler ve oradaki konuşmalar da olgun bir hava içinde cereyan et miştir. Başkan Talât Asal ve Hakkı Yeten konuşmalarda gayet cen tilmence hareket etmişler ve Beşiktaşın müşterek menfaatlerini gözönüne alarak masaya hiç bir şart koşmadan oturmuşlardır. . Bcşiktaşın menfaati icabı hiç bir şckilde muhalcfet yapmıyacağını ifade eden Hakkı Yeten «Bu ANKARA Futbol FederasyoFederasyon Başkanı, «Bütün güne kadar da hiç muhalefet etdünyada, ceza ''urullan Fedemedim. Sadece konuşmalar şahsı nu Başkanı Orhan Şeref Apak, ma çevrildiği zaman cevap hakkı bütün kulüplere bir tamim gön rasyona bağlıdır» demiş, özetle dererek dikkatlerini çekmiş. futşunlan söylemiştir: mı kullandım. Bundan sonra da bolcularını disipHne etmelerini konuşmıyacağım. tdare heyetinde « Bugünkü ceza yönetmeliti, istemiştir. görev ahp almamakta kesin bir sporcuyu bir bütün olarak alkarar veremedim. Ancak almasam Federasyon Başkanı, son gün maktadır. Oysa ki ^ir tnsım spor dahi Beşiktaşta bundan böyle mu lerde, hakemlere karşı tecavü^cu bunu zevk için yapmakta, dihalefetin M. si dahi olmıyacak. lerin arttığma işaret etmekte, çerleri ise bunu meslek olarak demiştir. Talât Asal da Hakkı Ye «Hakeme karşı. el kol hareketj ten'in bu anlayışına karşıhk: Si ile saygısızlıkta bulunan veya seçmiş bulunmaktadırlar. Yönetmelik amatör, profesyonel azinle birlikte çalışmaktan büyük tecavüze veltenen futbolculann vırımı yapmaraıştır. Bu ayırımı zevk duyacağız. Birlik ve beraber en ağır şekilde cezalandırılması yapmak zarurîdir. Aynca, ceza lik havası içinde Beşiktaşı daha için, Federasyonumuz gerekli tect kurulları. pordan anlamıyan hu yükseltelim» şeklinde cevap ver birleri alacaktır» demektedir. miştir. kukçulardan kuruldufu için zaAYR1 BtR CEZA KURULU man zaman bazı hatâlar yapılFutbol Federasyonu Başkanı TEK LİSTE maktadır. Bizim teklifimiz, saApak. profesyonel futbolculann Seçime her ne şekilde olursa ol futbolcularla disipline edilmesi amacı ile, Fe dece, profesyonel sun tek liste iie gidilecçğı şekliniljrili ve Federasyonumuza bağlı, de karar verildikten sonra görüş derasyona bağlı sadece profes spordan anlıyan hukukçulardan melerin devam edeceği de ifade yonel sporculan denetliyen ayrı kurulu yeni bir ceza kurulu teşbir ceza kurulu kurulması için edilmiştir. Yapılacak tek liste gekil edilme yolundadır, Bu bir tek rek iktidar. gerek muhalefet gru Beden Terbiyesi Genel Müdürlüiiftir. İster kabul ederler, ister punun müşterek yaptığı bir top ğüne müracaat edildigini açıklamıştır. etmezler.» lantıda tesbit "^''ocektir. Seçime tek liste ile gidilecelc OLİMPİYAT KAFİLEMİZ MEXİCO'YA ÖNCE. HAREKEI Ll.MEDEN Apakt kulüplerin dikkatini çekti İkinci' devre bugün başlıyor FÎFA başkanı "Dünya Karması"m seçti Stanley Rous: Futbolunuzu pek tanımıyoruml
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle