18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IIIIIIIIIIIIHIIHL Her şeye rağmen F. Bahçe kupayı almalıydı Saim KAUR S E yon yetersizliğine ve bühassa forvet elemanla ^ n arasında goze batan pas ve ojun beraberli ^ ği eksikliğine rağmen, maçı iki farkia kazanıp = Balkan Kupasını almaüydı. Her ikj devrede ra Jdbine basia kuran Sarılâcivertli takımın kupa Ş yı muzesine gotürememesinin başlıca önemli se ^ bebi ele geçen büyük fırsatlann acemice kaçırıl = masıdır. Atina'daki tek farklı galibiyete güvenerek ta E mamen defansif bir oyıın kuran ve golu munha sıran kontrataktan bekliyerek beraberliği kolla = yan A. E. K. nın müdafaası zaman laman açık vermekten kurtulamadı. Fakat bencil bir ovunda E ısrar eden, isabetli sut çekemiyen ve nihayet son E davranışlarda çok cıiıı kalan Fenerbahçe forvet = leri gol yapamayınca penaltı golü amacs yetmedi. 3 Sanlâcivertll takımın basta Yümaz Şen ol S mak ttzere müdafaa elemanlan görevlerini baaa E rtrken ileride boyle çetin bir maçm hazır olma 3 dıklan her halleri Ue meydana çıkan Can Ue O Ş; güniin takıma konmaları bizoe isabetsizdJ. Yaaar, 5 Fuat yararü, Nedim ise bencil oynamakta Israr 2 ettiğinden faydalı görunmedi. E Misafir takımm nefes gücü mücadeleai iyi E ldi. Saha ortasında üçkenler kurarak yerden pas E larla vakit öldurmeleri amaçlarına uygundu. Dep 5 lasmana ve modern futbol* önem vermeleri ayn S ca sert oyuna kaçmamaları Yunan futbolü için o E lumlu bir isaret kabu] edilebflir. Yalnız bu kı = dar aşikâr bir penaltıy» itiraa etmemeleri lâzım = dı. Orta hakemin şanssızlığı penaltıyı gerektiren = çelmeyi direk farkedememesi idi. A. E. K. maç E lan Turk Yunan futbol temaslannın devam ede E bileceği gerçeğini meydana çıkardığından her iki E memleket futbolseverleri bu maçtan elbette mem E nun kalmışlardır. Tabiî son söz III cfl maçtan E eonra söyienebilecektir. E D fin gece Fenerbahçe'de açıkça beliren kondis OGÜN'ÜN NETİCESÎZ KALAN BtR ATAÖI FtFA BAŞKANI SİB STANLEY ROUS, MAÇTAN SON RA KUB'A ÇEKtYOR (Fotoğraflar. Selahattın GIZ) 1 0' lık galibiyet Fenerbahçe'ye yetmedi Son söz üçüncü maçta SarıLâcivertliler, ezici baskıları altmda geçen oyunda hayli fırsat kaçırdılar, tek golü penaltıdan Ercan attı. Şampıyonu tâyin edecek 3. maç Istabul'da oynanacak STAD: Dolmababçe SEYlRCt: 42.181 HÂSILAT: 531.690 Lir» HAKEMLER: Botie (7) Zeceviç ( 7 ) , Çanak (7) «Yugoslav» F. BAHÇE: Yavuz (7) • Ercan ( 7 ) , Numan (6) S e ü m ( 6 ) , Yılmaz (8). ö z c a n (5) «Levent (5)» Ogun (S), Fuat ( 7 ) , Nedim (5). Can ( 4 ) , Yasar (7) AEK: Serafidis (6) Vasiliu (6), Kefalidis (5) • Balopulos (4), Yordan (5) • Ske\ofilas (S), Karafescos (6) Stematiadis ( 7 ) , Nikoliadis (5) Venduris ( 5 ) , Papaionno (7) Borçlu kaldılar f  nkara uçağı saat 18 35 de Yeşılkoy'e Erdoğan ARIPINAR = ındı E Benı maça yetıştırecek arabam stada an S cak 1,5 saat te ulaştı Butun Istanbul dun E akşam jollara dusmuş Fenerbahçeyı alkışla E maja gıdıyordu. Dclmabahçe a n kcvanı gıbı E ıaı Bu heyecana, bu candan destek'e Fener E bahçe nasıl cevab verdı* Bence borçlu kaldı Çunku ılk devredekı hız yavaş yavaş kajbol S du Mahalle maçlarında çocukların bıle kaçır E madığı gollerı kaçırdı bızım meşhur çocuklar E ve nıhavet defansdan ılerıve bir tek pas gıtme cîı Gelısı guzel toplar sektı geldı S AEK 90 dakıkavı tamamlayabılen ovuncus lardan kurulu bir ekıp Ilk maç 2 1 olduğu ıçın E defansif oynadı. Bunda da zaman zaman mu Ş vaffak oldu . Penaltı karan tamamen yermdev S dı. Yugoslav hakem pek çok hakeme ornek ola S cak bir oavranışla goremedığı bır olayı yan E hakemı ıle tesbıt edıp karannı verdı E Asıl AEK 1 uçuncu maçda goreceğız Fener Şj bahçe ı=e ıstedığımız sampıyonluğa koşarken E seyırcıye borcunu odemeyı de unutmamalıdır. E HK1 SOYUNMA A.E.K. Antrenörü dedi ki: Ekrem KARPAT enerbahçe faık \apabıleceğı bır maçı ancak 10 lık bır skorla kapatınca Balkan Kupasının kaderı uçuncu maça kaldı Hâlbukı Kupayı almak ıçın herşey hazırdı. Dolmabahçe'yı dolduran çok buyuk ka!abalık kendısıne duşen gorevı yapmış ve Sarı Lâcıvertlı takımı olanca gucujle desteklemıştı Gerçı Sarı Lâcıvertlı takım da bu havaya yakışır bır başlangıç yapmıs, oyuna çok hızlı başlamıştı ama dakıkalar ılerledıkçe ezıcı baskıya rağmen ele geçınlen fırsat lann değerlendinlemeyışı, kondusyon eksıklığı yuzunden takımın yavaş yavaş durması ve çok daha onemhsı 76 dakıkad» Can gıbı futbalçunua bomboç vazıyette mutljk «olu at«rnaması Fenerbahçe'nın Kupayı kazanamamasında baş rolu ovnayan unsurlardandı Fenerbakçe nın rakıbı AEK, zaman zaman ıvı top çe\ıren vasat bir ekıp gıbı gorunmesıne rağmen kondusjon yonunden Fenerbahçe'den çok daha ıyıydı Saha ve se>ırcı dezavantajını duşunerek defansa onem vermışler ve arzu ettıklerı uçuncu maç duşuncelerını gerçekleştırmışlerdı. F. BAHÇE 3'üncü MAÇT %60 açtan sonra Fcneıb?hçe ' o vunma odas'nda hem sevınç hcm uzuntu vardı Seunıyorıardı Galıp gelmışlerdı Uzuluvorlardı. Bır adım kendılerıne yakiaşan kupavı alıp şe;ef turu vapamamışlar ve netıceyı açuncu maça bırakmışldidı MOLNAR DED! SI: Soyunma odasında uk sozu Mnl nar aldı Buaz kızgınaı Bızım çocuklrird» hihız kafa olsavdı 5 gol atanhk fluııun \anı sıra «anssızdılar. Takımımi7 iv ı oMiadı. Uçuncu maç Istanbulda \vnı ovu nu o>nars<ık kupavı almamak ıçın hicbır "iebcp vok" drdı F M İki ayn 45 dakika | Eşfak AYKAÇ | ün geceki Ftncrbaaçe AEK maçırun fetrfci Ş ğ D rinden tamamen farklı iki devresl var. Bn E devrelerden ilkinde Atina maglubiyetinin = öcünü almak için var knvveti ile saldıran bir E Fenerbahçe ile gol yememeye azmetmiş bir E AEK'nin müthis mücadelesini ıcvrettik. E Hiç bir teknik vönü bnlnnmayan bu ilk dev E Evet Fenerbahçe oyuna çok süratlı başlamı? ve re küme düşmemek için bir puan uğruna varı E ilk yanda en az on mutlak gol pozısyonuna girmıştı nı yoğuno ortaya kojan bir Turkiye ligi takı E Fakat atılan jutlardakı ısabetsızlık ve pozısyonlarda mı ile avnı pnanı sampiyonluk yolunda aravan E gostenlen acelecıhk netıce ahnmasını guçleştırmışü bir «buyük.un mücadelesi havasında idi. Fe E Hâlbukı orta sahada rahat futbol oynamak ımkânmı nerbahçe bn mücadele bovunca bazan talihsiz S elde etmış Sarı Lâcıverthlerın ılk yanda Balkan lik, bazan beceriksizlik bir sürü go! kaçırdık E Kupasını garantılemelerı gerckırdı. Fakat her şeye tan sonra nihayet son dakikada münakasalı bir E rağmen 76 dakikada Can o golu atmış olsaydı dâva penaltı golü ile ileri geçti. E kendılığınden ha..edılmış olacaktı Bu gol Fenerbahçenin hınnnı kesmiş v e E Fenerbahçe'nın kaçırdığı fırsatlar 3 dakikada bö>lece AEK takımını 2'nci devrede gerçek = başlamış, Ogun'un ortasma Fuat vuramamıştı Ve hüviveti ile görmek imkânı vermisti. E ondan sonra kornerlerı komerler ızlemış, fışek gıbı Ve bövlece Fenerbahçeden çok daha sür' E şutlar arka arkaya patlamış fakat skor levhası değışatli, çok daha mücadeleci ve atletik üstünlük E memışü Hele 28. dakikada uç kısıyı çalımlayan Yakuran bir AEK seyrettik ikinci devrede. 3j şar'uı şutunun gırmeyışı becerıksızlıkten çok şanssızŞuurlu 424 yavılış Jçinde çok gu*el ka E lıktı. Ve nihayet 45. dakikada ılen kaçan Yılmaz rapanan, çok güzel hücumlar gelistirmeye başla E kıbıni ekarte ettıkten sonra bacakları çekılerek yere yan misafirler, ilk devrede bıraktıkları menfi E yıkılmış ve AEK'lılerın bırkaç dakika suren ıtırazlatesiri tamamen siierek ve denk bir mücadele = rından sonra orta hakemının yan hakemıne sorarak temposu içinde maçı sonuna kadar götürdüler = verdıği bânz penaltı Ercan'ın sert vuruşu ıle Fenerve S3mpiyonlukdaki iddialannı mnhafaza etti bahçe tek golunu kazanmıştı ler. Aynı devre Fenerbahçe daha az basarılı E İkıncı yan yıne Fenerbahçe'nın baskısı altmda olmasına rağmen sampivonluk şansı ayagına E geçmışU ama takımdakı kondusyon eksıklığı, nefesgeldi. Ancak SanLâcivertliler yakaladıkları = sızük her hali ıle kenduu gostermeğe başlamıştı. Kamukemmel bir fırsatı Can'ın »yağından kaçıra E çan bir iki fırsatdan sonra 76 rak sampiyonluktan oldular. ^ dakikada Can. maçın kaderını tâ FRCAVIN PE\*LTID*N ATTIC.Î F B\HÇE GOLÜ \F.K AGLARINDA (Fotoğraf. İbrarum KÖSEOĞLU) A. E. K. SOYINMV ODASI A. E K 'ın sovunma odasında ne sevınç ve ne uzuntu \ardı An trenor Çadnayd şovle konuştu«3 uncu maç Istanoulda Fenerbahçe " o 60 şanslı Bızım ıçın ÇOK zor bır maç olacak. Bu maçta Fenerbahçe Atınadan çok daha iyı ıdı BiZ defansa onem verdığımızden forvetımız kendını gosteremedı. Hakem Atınada maçı A. E. K 'e hedıye etmuştı Bugun de Fenerbahçeye hedıye ettm 'Ipd.. A. AYÇIL R. ERL'S 7. flVBUPfl VOLEYBOL ŞflMPIYONflSI BUGUN 4 ŞEHIROE BAŞL1Y0R VOLEYBOLDA DEVLER SAVAŞI Ankara'da Çeklerle oynuyoruz, Kızlar da İsveç ile karşılaşacak Avrupa Voleybol Şamplyo nası bugun tstanbul, Ankara, tzmir ve Adanada yapılacak 20 erkek ve 15 kız milil takımın ıştırakıyle başlıyacaktır. 8 Kasıma kadar devam edecek olan şarnpıyonanın İlk gununde erkek mılll voleybol takımımız saat 21 de Ankarada Çekoslovakya ile, kız mılll takımımız da saat 18 30 da tstanbulda tsveç ile karşılaşacaklardır. Gıinün en mühım maçı tstanbulda Bulçaristan ıle Polonya arasında vapılacak karşıIaşmadır. Gıinün programı şöyledır: Sarayı (tstanbul): tsrall • Bulgaristan (kız) tsveç • Türkiye (kız) f. Romanya Arnavutluk (erkek) £ E 20 30 Bulgaristan • Polonya 2, (erkek) p JL Sellm Sırn Tarcan (Ankara): \Ş 19.30 Macaristan • Doğu Almanya• ^ • (kız) *ş ^ 21.00 Türkly» • Çekoslovakya <• • (erkek) İ f >y Yaşar Doğu (Ankara): 19.30 Romanya ttalya (kız) 21 00 Finlandiya • ttalya (erkek) Adana Spor Salonu: 17.30 Polonya • Batı Almanya (kız) 18 30 Çekoslovakya • Belçika Spor 17.30 1830 19 30 11 acemi futbolcu | Halit DERİNGÖR = = ün çece yapılan Balkan Kupası finâlinde ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııc AEK F.B. maçı tamamen bir milli maç E kisiliğinde idi. Bu maç için sanki herkes E bir kalp, herkes bir düsunce olmustu. E Bu yeknesak ha\a icinde \asat bir Ynnan z: takımının basarı kazanmasına imkân yoktu Fa ~ kat bu finâl maçı ıçerisinde. Fenerbahçe, fut E bolun en basit hareketlerini bile >apmaktan Z aciz cöründü. Ne bir pas, ne bir verkaç, ne de S bir sistem. Fenerbahçe O^un müddetince bir E futbol topunun arkasından kosan 11 acemi fut E bolcu kisiliğınden vukan çıkamadı. E Yunan futbolu ise, limit edıldifî sekilde, = enerjije davanan bir futboldn. 433 seklinde S dizilip sonradan futbolcularını ?eri çektiler. E Turki\enin en popüler takımı Fenerbahçenin E bir Yunan takımı karsısında tesadüfi bir pen Ş altı golu ile maçı kazanması, Türk futbolü na ^ mına üzucu bir sonuçtur. D yın eden gol fırsatını ezınce San Lâcivertlıler 17 korner kazandıkları maçı ancak 10 lık bır skorla tamamlayabılmışler ve sonra da FIFA Başkanı Sır Stanley Rous un saha ortasında çektığı kur'a son sozü Istanbul da oynanacak uçuncu maçın soyleyeceğını ılân etmıştı. 7. Türkiye Kupasında diğer maçlar Turkiye Kupası dun Ankara \ t Izmır de de 3 maçla baslamıstır Ankara'daki maçta Ankaragücu Adana Demırspor'u 41, îzmır'de kı ılk maçta Mersin İd. Y , lz rrur Denızgucunu 10 mağlup et mıştır. Izmır'dekı ikıncı maçta ise Kar şıyaka Vefa'yı 32 yenmıştır. Golleri sırasıyle Erdınç (KSK). Nedim (Vfl, K. Atıllâ (KSK\ Necp (KSK), Nedim (Vf) atmışlardır. Demirperde ülkeleri çekişecek Fınâle kalacak dığer takımın tesbitı ıçın Fransa ve Yugoslavva çok çekıseceklerdır. Adana grupunda Rus>a, D. Almanva, Holânda, Avusturva ve İsveç vardır ki bu grupta aralarında büyük bir kuvvet tarkı olmasına rağmen Rusya ve D. Alman' vanın finâle kalacaklan muhakGRUPLAR kak gibidir. Gruplar tetkik edildiği <aman Turkıye'nın de dahıl olduğu eşit kuvvetlerde olduğu gdrulür. Gruplar kur'a ile tesbit e Ankara grupuna gelınce (FınItalva. Çekoslovakva, dilmis olmasına rağmen bu esıt lândiva, lik, kur'adan evvel bazı grup tsraıl). Çekoslovakva hıç münafavorısıdır. baslarının tesbıtı ve kuvvetlı ta kasasız bu grupun Ancak bızim ıcın onemlı olması kımların gruplara taksimı netıisaret edılmesınde cesi elde edilebilmıstir. Bu ba bakımından kımdan bütün kuvvetli takımla favda vardır kı tkınc'ılık mutagruplarda olduğu rın finâle kalma sanslan ortaya delesı dığer çibi açık değıldır. NıteUım Fınçıkmıs olmaktadır. İzmir grupunda Macaristan, lândiyayı savmasak Italva. tsraYnnanistan, Yugoslavya, Fransa ıl ve Türkiye finâllere girmek için çok ter dökeceklerdır ve Belçika vardır kı bu grupun normal favorisı Macaristandır. (Devamı yarın) G. SAKAY FOR\ETt MtLLİ MENSUCAT KALESİNİ SIKISTIRIRKEN (Telefoto CUMHURÎYET: Adana îstanbub TÜRKİYE KUPASI MAÇINDA Ismoil Kurt Malotyaspor ile anlaşfı Vefanın mıllî futbolcularından Umati Kurt, Malatyaspor ıle antrenor futbolcu olarak anlaşmıştır Bu jtızden tstanbula gelen Malatyasporun yoneticı termden Gîıkçe Gokbağ bugun VeJalılarla muka »ele tmzalıyacaktır tsmaıl Kurt, 1 Kasımdan ıtllaren antrenörlüğe başlıyacait v« talunıda oynjyacaktır. 1. KOŞÜ: Favori: Ardahan Plase: Sıbel Karasu. Surprız: Işık. 2. KOŞU: Favorı: Derya, Plase: Jov • Şeno, Surprız: Bonfıre 3. KOŞU: Favorı: H. Zaman 23, Plase: Atıkalı Yıldırım III, Surprız: Hurdazlı Necme. 4. KOŞU: Favori: Sevın, Plase Emerald, Surpriz: Dark Beauty. 5. KOŞU: Favorı: Samıha Plase: Seheryıldızı • Seherhatun, Surprız • Acbe Nazan. 6. KOŞU: Favorı: Alat. PlaseYağmur Gerdanh Surprız: Eser. 7. KOŞU: Favorı: Fontaıne Bleau Plase: Bozı • Zevno Surp n z : Shırlev t. KOŞU: Favori: Sahbaz Plase Gudurr Sertp 16 Surprız: Orkidt • Samatyalı. G. Saray M.Mensucatı Adanada 3 1 yendi STAD: Şehir HAKEMLER: Zulbabar Safnak (4) Sadettin Çetin (3), Seyfi Yüksel (3). GALATASARAY: Yasin («) Bekir (5), Doğan (5) Mustafa (7), Onursal (7), Turan (7) Mehmet (7), Avhan (S). Gökmen (7), Metin (4), Ergün (3). MİLLl MENSUCAT: Tuncay (7) Mehmet (6), Nevzat (6) Csfer (5), Çetin (S), Yasar (6) Sami (5), Ayhan (7), Tayfnn (5), Müsllm (8). Mnstafa (6). ADANA Turkiye Kupası karşılaşmalarının ılkınde Galatasaray, Aafanah rakıbı Mıllı Mensucat'dan guç bır maç aldı: 3 1 Turan'ın 37. dakıkadakı golune Mıllî Mensucatlı Ayhan 60. dakikada penaltı golu ıle cevap verdı. 77. dakikada Ajhan roveşata ıle, 82. aakıkada da Turan ceza sahası dışından muthış bır şutla takımlannı 3 1 galip getiren golu attılar. Galatasaraydan bılhassa Metın'ın ağır oyunu galıbıyetm güç ahnmasına sebep oldu. Mılll Mensucatlılar oyunun sonuna kadar m»ça asıldılar Bunda Galattsırıy'ın rckıbıni küçum^emesının de rnlu vardı. K ı l e d Tuncay ıyi bır ( u nund» idi, ["Cumhuriyet» 4 yozcrı ile Jzleyecek (kız) Yükıel ERüÇ Hakkı UFUK 19 30 Rusya • Doğu Almanya (erkek) 20.30 Holânda • Avusturya (erkek) Ataturk Spor Salonu (lzmlr): 18 00 tsviçre Holânda (kız) 19 00 MacAristan Yunanlstan (erkek) 30.00 Yugoslavya • Fransa (Er.) B ngün yurdumuzun Ankara, tstanbul, Izmır ve Adana ıllerınde 4 grup halınde baslıjacak olan Avrupa Volevbol !?ampıyonasını CUMHURİYET 4 ayn ekıple ızleverek okuvucularına duyuracaktır. KAN gorev almıştır. ANKARA'DA Mılll Takımımızın grupu buunduğunoan, volejbol jazarınız YALÇIN PEKŞEN gorev alnıstır. tSTANBUL'DA Yazarımı» TUNÇER BENO tZMtRDE Yazanmız ÇiCTİN GÜREL gorev almıştır ADANA'DA Yazarımız ÇOB^N YURTÇU gorev almıstır
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle