23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6. Sarayda fkiidar lisiesi belli oldu Galatasarayın Pazar gunu Galatasaray Lısesı salonunda saat 14 30 da yapacağı seçım kongresınde sımdıkı ıdare heyetı desteklenecektır. Bu arada sımdıden bu ıdare heyetıne gırecek \enı azalar arasmda bır kvh=. faalıyetı başlamış bulunmaktadır Pazargünü yapılacak maçta Yusuf ileSanlı oynayacaklar İktidar listesi belli Galatasaray îdare heyeti Sup hı Baturun başkanüğında uzun suren bır toplantı yaptıktan son ra ıktıdar lıstesının ısımlerını tesbıt etmıştır Tek başkan adayı Suphı Baturun lıstesınde şu ısımler bulun maktadır. Talât Sadıkoğlu, Adnan Demır cı, Mustafa Vacıt Yalman, Halıl Burnaz, Alı Uras, Mustafa Pekın, Nesım Behar, Reha Eken, Fazıl Koknar, Selâhattın Beyazıt, Seref Gengel, Mehn Caculı, Arslan Barutçu, Bulent Berkış. ••«•••••••••••••a Beşiktaş divan icra komitesi taraf tutmakla itham edildi Besıktaş dıvan toplantısı sırasında dıvan ıcra komıtesının ıdare he>etını ha>sıyet dıvanına verme teklıiı karsısında Hasan Ertur dıvan ıcra komıtesını taraf tutmakla suçlamış ve ıdare hevetı azaları, dıvan ıcra komıtesıne hıç bır şekılde ıtımat etmedıklerını ıfade etmışlerdır Bu arada dıvan heyetı toplantı=ımn da varıda kesılmesı karşısında pazar gunu yapılacak malı kongrenm oldukça sınırlı bır hava ıçınde geçeceğı tahmın edılmektedıı. MİLLİ TUIMIMn BUGON TUMJSA ••••••••••••••••ı MİLLÎ FLTBOL TAKIMIMIZ DÜN ÇALIŞMASIM KARLAR ALTINDA DOLMABAHÇEDE TAPTI İ.T.Ü/NÜN ASLARI Bugun Yugoslavya'ya hareket edecek olan İstanbul Teknık Unıversıtesı basketbol takımımn asları toplu hald^. Omürleri kocolarını beklemekle geçiyormuş • vrupa Kupa Galıplen basketbol eleme musabakalarının rovanşıA nı cumartesı gecesı Belgrad'da, Belgrad Partızan takımı ıle ya^ ^ pacak olan İstanbul Teknık Ünıversıte Basketbol Takımı bugun trenle şehrımızden aynlacaktır. Kafıleye Asbaşkan Turan Tokça başkanlık edecek, ıdarecı olarak Akın Engın gorev alacaktır. IKİ BEKÇMIZ Ali ıle Aydın Mıllî takım kampında Kafılede 13 basketbolcu bulunmaktadır. l.T Ü 'lı ıdarecıler şehnmızde 75 71 yenıldıklerı Partızan'a karsı galıp gelmek ıçın çalışacaklarını soylemıslerdır. TÜRKÎYE LtGÎ Dığer taraftan cumartesı gunu Turkıve Basketbol Lıgının en muhım karsılaşmalarından bırını ovmyacak olan Fenerbahçe gozlerı yaşarmıştı. Sonra, sonra ıle Galatasaray ıse bu maça ı\ı en muhım maçı ve buyük heye bır sekılde hazırlanmaktadırlar. Röportaj: can duyduğu sonra buvuk zaGalatasarav, Fenerbahçe maferle bu heyecanın yerıne bu Tunçer BENOKAN çı ıçın Nedret, Nur ve Özerı kamvuk bır guvenın geldığı Vîus pa almıştır. mıllî maçı gelıyordu. Alı, Galatasaray Basketbol Takımı> ıl 1962 Kostencede genç mıl «Turgayın arkasından mıllî nın kaptanı Şengun Kaplanoğlu lt futbol takımırau harıkakalesuai karasuk vazıttfi bu maçın denk bır şekılde gelar yanrtıyor. Turkıyeye ge veriUtw« nasıl heyecanlaniıtı çeceğını ve netıcenın ortada olememış, Kostencede kalmış bın lacağını soylemıs ve çalısmalar mı tabmın edemezsiniz. İşte lerce Turk Ayyıldızımızın Makonusunda su ızahatı vermıstırbu maçtan sonra kaleleri dacarıstan, Fransa ve Ispanyaya «lyi bir ovun çıkarmak için uha ufak gördüm ve yaptıfcım karşı kazandığı zaferlerı ve atznn bir çalısmaya ihtiyaç varbuyük maçlarda ıvi ovnnlar tığı gollerı çılgınca alkışlıyordır. Biz daha basketbola veni çıkardım» dedı «BÜTÜN KABAHATLER TOPTA* Hakemlerin hanımlân eşledu Işte o zaman genç mıllî ta basladık. Bir türlü bir arava gennın topu kendılenne tercih ettiklerinden dert yanarlarken. Ayyıldızlı fılelerımmn yekımımızın kadrosunda 177 bolemedık ve onun için iyi değiliz. nı bekçısı 70 defa mılli olacayunda ve 18 yasında kara vaFenerbahçede de bizim gibi.. lyi ğını, bugune kadar gençlerğız bır genç vardı Fakat aldıdegil. Yine de lyi bir maç olade, umıtlerde ve A mıllî tağımız zaferlere kalemızde fılecak.» kımda 17 defa ornadığını sovmızın bekçıhğını japmasa bıle HÜSEYIN HASTA lerken, «Hangi kulübe geçortaktı. O gunku kalemızı buFenerbahçenın ve Mıllî Takıgun mılli takımımız kadrosunmek ıstersuı'» sualıne Goztemın en ıvı oyuncularından Huda bulunan Ankaraguçlu Aydın pe ıle mukavele«nı yeııılemfseyın Kozluca kasığından hasta koruyordu. Ve şu anda milli fut den once Fenerbahçenın ken bulunmaktadır Husevının bu bol takımımızın kalesıni korudısıne 130 bın lıra teklıf ettıhastalığı her maçta nuksetmekyan Alı Artuner de, Avdmın ve ğını belırttıkten sonra: «Prote ve ığnelerle tedavi edılmekdeğıydı. Aradan geçen 4 yılfesyonel oldnk. Goztepcde datedır Kozluca bırçok maçta bu ıçınde şartlar değışmıs ve A>ha iki sene oynayacağım, son Alı Artuner ılk defa Ordu sebeple ıyı oynıyamadığını bedın Tohumcu •sımdı Alı Artura en fazla imkânı kim vrrır takımı ıle gıdıp Iranda mılli ta lırtmektedır nerın yedeğı oluvermıştı Mıl se o knlube çeçtnm» ^eklınkım adı altında oynadığımız İKİ BASKETBOLCUYA li takımda. de cevap verdı. maçta mılli olduğunu soylerken ÎHTAR VERtLDt ANKARA Geçen hafta Cu•••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••• martesı gunu Ankara'da yapı ••••••••••••••••I lan, Basketbol Turkıye lıgı maç larında sportmenlığe avkın hakalmadığı ıçın: (Çetin Gürel yazıyor) reketlerde bulunan Kolejlı Su«Sizin Samsnn maçına benziİZMİR leyman Gençkaya ıle Susporlu yor» deyıverdı. alnız Galatasaraylı hanımlar Aydın Örs'e Basketbol Federas(Ihmalden dolayı)^ tertıp edıtoplanacak değıller ya 1 Futjonu tarafmdan birer ıhtar eelen morâl toplantılarından ıkın bol sahalarımızın duduklu zası verılmıs ve durum bırer cısı Kulturpark Vıllâ Çayda Sahâkımlerının eşlerı de oncekı vazı ıle kuluplerıne bıldırümışyan hanımm ev sahıbelığı gun bır morâl toplantısı yaptıtır. tımınde yapılytaktır lar Daha once verılen ıftar >emer Besım Kosalay Kırmımeğırde Semıha Sayan hanızı esofman uluslararası kromın ortaja attığı bu teklıf essunu bu sene de tstanbul lennın mesleğı ıle kuvveden fıllllllt: bolgesı organıze edecektır ıle çıkarak ılk toplantı Hakkı İstanbul bolgesı bu munasebet Guruz'un evınde yapıldı. le Bulgarıstan, Yugoslavva, RoÖzcan Guruz hanımm ev sahı manja, Çekoslovakya, Fransa, behğını yaptığı bu moral toplan Batı Almanya, B A C , Irak, 1tısı tıpkı bır futbol maçı gıbı ran ve Pakıstan'a bırer dâvet «dudükle» basladı. mektubu yazarak ıkıser krosO anda hazır olan hak°m esçunun bu uluslararası kro? yarı lerı sunlardı: «Semiha Sayan, şma gonderılme«ını ıstemıstır. Gülseren Senay, Belma özaras, Mart ayı ıçersınde vapılacak Bavan özdemiroğln, Yucel Aolan uluslararası musabaka Becarbay, Halime Sarvan, Ilasine bekte başlayacak ve DolmabahAlpayım, Nurten Küçükoğln, çe stadında sona erecektır 20 AMSTERDAM, (Nacı KORTAN bildırıvor) Kıvmet Yorulmaz, Lemia Olden fazla yabancı atletın 7 500 1 Turkıje Lıgınde 1 devre maçları sona ereay, özen Pazarcı, Nnran \e metre kosacağı bu musabakava mesme rağmen en çok gol atan takım Goztepe'nın Bingül hanımlar. İstanbul bolgesı buyuk bır okaydettığı 32 gole karşılık, Holânda lıgınde halen Ömurlerının kocalarını beklenem vermektedır nder olan unlu Ajax takımı 17 maçta tam 69 gol mekle geçtığını ve buna bır çaatmıştır re aramak ıçın toplandıklarını Nasuhi Ünlü, sovleven hanımlar once ıskam1 Turkı\e Lıgınm ılk sıralannı ısgal eden t<jG.Saray voleybol bıl oynadılar, daha sonra mınkımlardan Besıktaş ve Galatasaray 31, lıder Fe j atur bır maç j aptılar nerbahçe'nm ancak 23 gol atmasına karşılık Hotakımına baş Bu maçın ozellığı «Yuh'suz landa lıgınde sonuncu takım Eınkvvıjk bıle 61 go] \e küfürsüz» olmasıjdı. vemesıne rağmen 19 gol atmavı basarmıstır. Turantrenör oldu Konken maçınm en hararetli kıjedekı hg maçlannın aksıne sadece Holânda'dâ Galatasaray volevbol takmıyerınde telefon çaldı. Arayan değıl, butun Avrupa lıglerınde gol ad«dımn fazlanın son zamanlardakı bozuk du Muzaffer Sarvandı lığı dısarıdakı maçların çok kahtelı ve bol gollu rumu, ıdarecılerı venı bır an«Vaziyet nasıl?» dıye sordu. seçfığını goatermektedır Holânda lıgınde ılk sıtrenor aramaya sevketmıs ^e Özcan hanım tası gedı^me raları ısgal eden altı takımm puvan durumları t T U. volejbol antrenoru Nako>makta eşmden pek asağı sojledır : suhı Unlu, Galatasaray'a baş 17 1 17 30 14 2 69 Ajax antrenör olmuştur. 27 44 15 11 5 17 1 Feıjenoord Bundan boyle Galatasarav voAlmanyada bir 28 15 26 18 11 4 3 Sparta le\bol takımını lıglere ve Kupa 20 17 38 ADO 9 5 3 23 maçlarına Na«uhı Ünlu hazırlaTürk takımı 16 16 30 9 2 5 20 Go Ahead vacaktır. Voleybol subesınm ı32 17 31 6 6 5 18 DWS STUTGART, (ünal TOdarecılerı arasındakı de^ısıklık 1. KOŞU: Favori: Asene, Plâse: LUN Bildiriyor) Üç vıldır ıse kongreden sonra vapılacakSamatj'alı. Surprız Maşallah. Bulgarîsfran'da bir güreşçi Almanya'nın Wurtemberg etır 2. KOSU: Favorı Karpat. Plâyaletı lıgınde oynayan Turk se Hergul Plâse Dıkmenlı, Surpylın sporcusu seçildi Clay, doğum gününü Spor Stutgart basketbol tarız: Koparan. Grenoble'de 1968 senesınde yapılacak olan ^ SOFYA, (Asen Neykof bildiriyor) «Nakımı bu sezonun ılk uç ma3. KOŞU: Favori: Gold Blum, Plâ Kış Oyunları OMmpıyat çalışmalan hızla de 262 kiloluk pasta çından sonra puvan cetvehn roden Sport» gazetesımn her yıl duzenlemekte se Tonv, Surprız Eflatun de lıderlığe yukselmıştır Al vam etmektedır. Fakat bu arada üzerinde ile kutladı olduğu «Yıhn Sporcnsu» anketi sonuçlanmış 4. KOSU : Favorı Haşarı, Tla manyada tahsılını yanan tasporcuların kayacağı yollar, kuçuk koylerın jjjj se Murat, Plâse Yılmaz • Ruve 87 kılo dunya serbest gureş şampıvonu ProHOLSTON (Texas), (AP) lebelerden kurulu olan bu şen, Surprız • özgul. \ akınlarından geçmekte ve istimiâke sebep ^ Dunva ağır sıklet boks şampıdan Gardcef, 73 puanla yüin sporcusıı seçilmıstakımımız gun geçtıkçe *ak5. KOSU : Favorı • Pınar. Plâolmaktadır. Bır gun evvel buldozerlerm dolaş S vonu Cassıus Clav 25 ıncı dotır. Bulgaristandaki spor yazarlarmın katıldıgı dır toplamaktadır. TurkSpor se Sayanora, Plâse: Alımın tığı «La Garde» koyü civarında, ertesi gun ğum vıldonumunu 262 kiloluk bu ankette sekızi kadm olmak üzere 38 sporbasketbol takımı Erdem Goç yum Surprız • Cıhandar. çalışmağa gelen işçıler bır gun evın bahçesjı E bır pastayı keserek ve ıkı bokmener, Mehmet Kaçmaz, cunun adı gecmıştir «Naroden Sport» un klâs6. KOŞU : Favorı : Bırkal, Plâ sorle bes raundluk bır antrenGurman Tarhan, Yavuz Sude şu tabelâyı görduler: ~ man maçı yaparak kutlamıştır. manı şu şekıldedır: se Dılara, Surpnz: Aka soy, Faruk Kartıcalı, Engın Kendısıne Muhammed Alı «Olimpiyat oyunları çalışmalannın katlet E 1 Prodan Gardcef (Gureşçi) 573 puan. 7. KOSU : Favon • Sapha Kollu, Nadır Atan ve SelPlâse • Kralıçe Plâse : Mandol 2 Georgi Stoykovıski (Atlet) 610 puan, tiği güzet kiraz ağaçlarımın hâtırasına 21/6/ E denmesını ısteyen Clay pastavı çuk özdemır'den kurulu buSurprız : Slbel, Surprız • Gon lunmaktadır. 3 Boyan Kadof (Gureşçi) 578 puan, 1966» İ 75 santımetre uzunluğunda hır bıçakla keserken «Ttrrell bnnnn cagul. içinde olmalı» demıştır. Yüksel ERÜÇ L T. ü. Basketbol takımı bugün Belgrad'a gidiyor Apak '' İyi bir idman maçı olacak,, dedi I ocak pazar günü Tunusta Tunus millî takımı ıle karşüaşacak olan . mılli futbol takımımız bugun saat 10 00 da tstanbuldan Tunus'a 1 hareket edecektır. KAFİLE Orhan Seref Apak'm başkanlığı j j " ^ I nı yaptığı kafılede Rahmı Magat, I I Mustafa Ulutaş, Dr. Tahır Tunçalp, ' antrenör Adnan Suvari ve şu 18 fut bolcu bulunmaktadır: Erean, Yılmaz. Seref, Ogün (F. Bahçe), Talât Mustafa, Ayhan (G Sarayi, Fehmi, Yusuf, Sanlı, Faruk (Besıktaş). Alı, Mehmet, Nevzat, Huseym. Fevzi (Goztepe). Aydın (A Gucü), Cenap (A. Ordu.) KARDA ÇALIŞTILAR Mılli takım namzetlerıne fazla kar sebebiyle, Alı Samı Yen stadında çalışma ızm verilmemıştır. Namzetler, Mithatpaşa I İSFENDIYAR ÇUBUKÇU stadında 25 santım karla kaplı I Taraftarlann hışmından sahada çalışmışlardır 3 OYUNCU VE KALECİ ' korkuyordu... DEGlSECEK Mıllî takım yöneticılerinin verdi ğı bılgıye göre Tunus maçmda üç oyunçu ve bır kaleci degışebilecek I tir. .Antrenör Adnan Süvari. Tu | nus'a karşı takımm 433 ün hücum msiyatıfini kabullenmış bir şekli I ni uygulayacağını ve bu musabaka • da Yusuf ıle Sanh'ya yer verilece | ğıni ıfade ile şunlan soylemiştir. I « Tunus küçümsenecek bir ta I kım değil. Önümüzde iki önemli (Tuncer Ersözlü bildiriyor) Avrupa Kupası maçı var. Bu miiKARABCK sabakalar için Tunns maçınm ciddi Karabuk'te oturan ve sık sık bir antrenman karşılaşması olacağı nı nmuyorum. Rusya maçmm kad I Zonguldağa gıderek depl?«raan rosunu aynı tutmak doğru değil | maçları ıdare eden Zonguldak bolgesı futbol hakemlerınden dir. Aynı avarda yedek futbolcula ra da ihtiyacımız olacaktır. Ben I Isfendıvar Çubuklu, taraftarlaher seye rağmen millî takım nuve | rın hışmından korkarak 50 bın lıralık hayat sıgortası vaptırsinin kurulduğu kanısındayım > demıştır. I mıstır Kendısını bu kar3n almağa sevkeden <;ebeplerı l^fenÖte yandan Futbol Federasyonu I rîıvar Çubukçu şo\le ozc'lemışBaşkanı Orhan Şeref Apak da Bu • tır bizim için antrenman macidır Fa I «Maç bitımlerinde, sahava her kat daha maç öncesi mutlak favo I turlü sev atılıvor. Şise, as, soriymisiz gibi bir hava yaratıldı. Tu • pa... Insan her an varalanabınus, Afrikanm en kuvvetü takım I lır. \vnca, maçtan sonra trenlanndan biridir. Galibiyetimiz ko I le Karabük'e donerken kulup lay olmaz. Her şeyden once çok dik • taraftarları trenin volnnu kesikatli oynamalıyız. Ben takımıma I yor, hâdise çıkarıvorlar. Sakat guveniyorum» şeklınde konusmuş kalmak, bldürulmek mnmkün. v e bu arada maçın sonucunu ancak I Evvelâ hakemlijı bırakmak is•Gurcii Bacı»nın bileceğıni sozle I tedim. Mânı oldular. Ben de ha nne eklemıştir. ' yat sigortası yaptırdım.» GİDİYOR Kaleci Ali «Kaleler bana uf ak görünüyor » diyor Yi 'Bir futbol hakemi hayatını 50 bin Iiraya s ettirdi izmirli hakemlerin i bir araya eşleri gelip dertleştiler Y Ömer Besim krosuna 20 yabancı atlet katılacak o I Ajax 17 maçta 69 gol attı Kadıku\ özel Tıcaret Lısesı Basket taUımı OKUL SPOR YURTLARINDA S. Joseph ve Kadıköy özel Ticaret Liseleri galip Dun Kadıkoy Halk Eğıtım Salonunda yapı'an E Liseleri ara sındakı volejbol ve basketbol mu sabakalannm sonuçları şoyledır (Doğan Bilgin) İlk voleybol maçmda S Joseph lısesl, Kadıkoy Tıc Lısesını (15 l), (151) setlerı ıle yenmıştır S. Joseph L.: Şemsettin K. 9, Ibrahim 8, Ismail g, Tuna 7, Meh met 10, Demir 8, Yalçın 9, Enis 8. K. Tic. L.: Işık K. 6, Kaya 5, Atilia 4, Bilâl 5, Sevket 4, Kenan 5. Aynı okullar arasındakı basket karşılaşmasını da yıne S Josepn L 54 47 kazanmıştır S. Joseph: Ercan K. 9, Dimitri 9, Simen 8, Sdleyman 8, Mustafa 6, Ufuk 10, Üya 6, Garbis 8, Ali 7. K. Tic. L.: Aybulak K. 9. Ke Yoneten OLtMPİK TRAJEDt z nan 9, Cemal 8, Deniz 5, Değer 6, Teoman 7. Kava 8. Yenı Kolej • Kadıkov Ozel Tıc. Lısesı voleybol musabakasını (150) (15 6) setlerı ıle Ozel1 Tıcaretlıler almıştır Oz. Tic L.: Bulent K. 8, Murat 9, Şerafettin 10, Erdal 6, Meh met (I) 7. Vedat 8. Mehmet (II) 9. Yeni Kolej: Faruk K. 6, Sami 4. Nadir 5, Haldun 3, Sabahattin 6. Çelik 5. Aynı okullar basket karşılaşmasını da, yıne Ozel Tıcaretlıler kazanmışlardır 28 26 Öz. Tic. L.: Şeref K. 10, Vedat 8. Haluk 5. Atillâ 8, Haldun 10, Bulent 6, Murat 8, Haluk 7. Yeni Kolej: Yavuz K. 8, Galip 9. Atâ 6, Rahmi 8, Nejat 7, Karabet 6. Çelik 5. Kemal ENÖKTEM
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle