13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ligin puan maçı bugiin ü. Sami Yen Stadında 96 GUN DEVAM EDEN ' DAVA SONA ERDi BESİKTAS FERİKÖY İLE KAR$ILA$IYOfl SİYAH BEYAZULAR BIÎGÜN ÇOTÎN BİR İMTİHAN VERECEKLER 17. Asliye Hukuk Mahkemesiııde açtığı dâva ile, fevkalâde kongre sonucunda seçilen idare heyetini mahkeme karan ile düşürcn Beşiktaş kongre âzâlanndan Avukat Bahattin Ça lışkur «Hak yeri ni buldu» derken. Alsancak stadında ise İzmirspor Demirspor, Altınordu Ankaragücü oynuyorlar ürkiye ligi karşılaşmalarına bir aradan sonra bugünden iti baren Ankara, tzmir ve Istanbulda devam edilecektir. İSTANBULDA Şehrimizde Ali Sami Yen Stadında haftanm mühün karşılaşmaların dan biri saat 15.00 de Beşiktaş ile Feriköy arasında oynanacaktır. Ligin ilk haftasından itibaren istikrarh bir takım hüviyetinde gözü ken Feriköyün, şampiyon Beşiktaş karşısmda vereceği imtihan üç hnf talık maçlarmın ve oyunlannın ger çek neticesi olacaktır. Siyahbeyazlılann bu maça 5u kadro ile çıkması muhtemeldir: «Necmi Yavuz, Fehml Soat. Süreyya, Kaya Ahmet, Fethi, Giiven, Sanlı, Faruk.» BEŞIKTAŞIN RAKİBİ BİR SEREMONİDE Macar futbolculardan vizeleri ye tiştirildiği takdirde birinin forvette oynamalan muhtemeldir. Güvenin oynaması katî değildir. Feriköy ise maça şu tertiple çıkacaktır: «Necdet Erol, Müjdat, Arif, Ahmet, Ismet Turgay, NecANKARA (Cumhuriyet Bürosu) larını inceleyecektir. Koloğludet, Rıdvan, Fuat, Bilgin.» Futbol Federasyonunca bu nun gıtmesıne daır onay, dun Ikinci Türkiye Ligi maçlarından hafta oynanacak İrlanca IsGenel Mudürlükten alınmıştır. panya futbol maçır.ı yerınde uBılındığı gıbı İrlanda ve Is ikisi bugün İstanbuldadır. lemek uzere teknık komıteden Vefa Stadında saat 13 de Sanyerpanya Avrupa kupas>ında gruDoğan Koloğlunun Dublm'e gonpumuzda olup mılli takımımız 16 Edirnespor, saat 15 de Karagümdenlmesıne karar verıimıştır. rük Manisaspor karşılaşacaklarkasımda Dublın'de trlanda ile Koloğlu, Avrupa kupasında radır. ilk maçını oynıyacaktır. Millilekıple.ımız olan Irlanda ve Is İZMİRDE rimiz Ispanya ıle Ankarada 1 panya'nın teknik yonden durumTürkiye liginde iki karşılaşma ya şubatta karşılasacaklardır. pılacaktır. Alsancak stadmda saat 13.30 da ilk maçı bu sene en kötu senelerinden birini yaşıyan Izmirspor ile Demirspor oynayacakl.T Ikinci karşılaşma ise saat 15.15 de Altınordu ile Ankaragücü arasında olacaktır. ANKARADA Ankarada günün tek maçı 2 nc Türkiye Liginden Altındağ Bsyoğiuspor arasında 15.00 de oynanacaktır. PAZAR MAÇLAR1 Pazar günü saat 15J5 de AlsanMillı U l o m ı m ı z ı n Mos cak Stadında Türkiye ligi için Göz kovâclâlcı sjaUbıyetltuien tepe ile karşılaşacak olan Galata6onra gece verılen zıvasarav futbol takımı bugün uçakla fete Ruıs t a k ı m ı gelme Izmire gidecektir. ımstı Heıkes b u n u n ı e Galatasarayda sakat olan Turgay denını m e r a k ederken, bu mühim maçta takımdaki yerini ıstilıfc>aıa.tı çok kuvvet alamıyacağından kafileye dahil e1 fc>ira r k a d a ş â t ı l d ı 1 " Zıyafet 2 0 de ımış, 10 dilmemiştir. İzmire gidecek San2 . 0 da Moskova £ * * 03 kırmızılı kafile şöyledir: Bülenı k ı tren >r Bekir, Doğan, Tuncer, Bahri, Talât, 2Odaıı Mustafa, Turan, Yılmaz, Ergin, Ay sonra o ı r e n e bılet âJ. han, Metin, Ergün, Uğur, Nikoloyemeğa ta vski. d Fenerbahçe ise kampa devam etmektedir. T i Ligin en centilmen takımı Ö FERİKÖY Ceza alma kralı ise Altaylı Ender 70 GUN ALİ ABALI Ankara'dan yazıyor ürkiye Birinci Liginin iiçüncü ayı doluyor. 5c. yirciler, okuyucular ve gazetecilerin baktıklan tek yer puvan cetvelleri, gol haneleri, (akat bir de madalyonun arka tarafı var. Türkiye Birinci Ligindeki 17 «;»lrwmtı centilmeu lik durumlan nasıl, hangi takım puvanına başansına rağmen centilmenlik kalesini golle doldurmuş, hangi takunın hem puvanı ve hem de centilmenlik puvan 1 iyi ve gol kırallannın yanı sıra ceza kırallan klmlerdir. BtR BİLÂNÇO Futbol sezonunan açılıslnın ücüncü ayı fl6Tarken Tiirkrye 1 inci Liginin 17 takımından dokozuna mensup futbolcular ceza heyetine gelecek bec hangi bir harekette bulunmamışlardır. 3 AYLIK 17. Asliye H. Mahkemesinın kararı: Beşiktaş idare heyeti usulsöz seçilmiş 6 u n devam eden bır spor dâvası, dun Istanbul Onyedinci Ashye Hukuk Mahkemesinin verdıği kararla sonuçlanmış, Beşiktaş Jımnastik Kulübüaün 1 7 T»mmuz 1966 günü M.T.T. Birliği lokalinde yaptığı kongre, kongre üyelerinden avukat Bedrettin Çalışkur'un açtığı dâva üzerine usulsüz ve halen görev başında bulunan idare heyeti hükümsüz sayılmıştır. BASIN TOPLANTISI Dun kendi yazıhanesinde bir basın toplantısı yaparak mahkeme kararını açıkhyan Bedrettin Çalışkur, 17 nci Asliye Hukuk Mahkemesinin aldığı ıptal kararı kesinleştiği takdirde işbaşında bulunan idare heyetinin antrenor Spayiç, Yugoslav futbolcu Kaliçinin ve iki Macar futbolcu ile yapılan mukaveleler ve ödemeler, idarî ve teknik direktör Hayati Orcan'ın mukav^lesi hükümsüz sayı lacağım, yapılan tasarruflardan dolayı idarecilerin şahsen mes'ul olacaklarını ve ^.migÇ(ı sıf,atı ile. anılan ve ihraç edılen uyelerinin ihraç kararının huküm ıfade etmıyeceğıni belırtmıştır. İDARE HEYETÎNÎN GÖRÜŞÜ Beşiktaş Kulubu Genel Sekreteri avukat Şekıp Okçuoğlu bu karar hakkında fık rıni soran bir Cumhuriyet muhabirine: «tdare beyeti miz hukukîdir. lstifa etmiş bir idare heyetinin yerine seçilmiştir. Mahkemenin han gi gertkçe ile kongreyi ip tal ettigini bilmiyorum. Ka rar bize teblig edilir edilmez temyiz edeceğiz. Temyizden karar lehimize gelecektir. O zamana kadar da yeni koııçre gelir, Temyiz sonncuna ka • dar yönetim kurnlumaz görev basındadır» demistir. DÎVAN HEYETÎ TOPLANTISI önceki g«ce yapılan divan heyeti toplantısmda heyet, idare kurulunu nizamsız iş yapıyor diye suçlamış Orcan'ın mukavelesini tetkik 1 çın Senaî Meriç, Nazmi Evren v» Saim Atakam'dan kurulu bir tahkikat heyeti teşkiline karar vermiştir. Futbol Federasyonu Dnbline müşahit gönderiyor T CEZA ALMIYANLAR Hâlen Galatasaray, Vefa, İstanbulspor, Feriköy, Gençlerbirliği, Hacettepe, Izmirspor, Göztepe v« Altuıordu kulüplerinden hiç bir oyuncu ceza atmamışlar ve ceza heyetine sevkedilen oyuncuları da olmamıştır. CEZA ALANLAR Öte yandan ceza alanlar şöyledir: Ankaragücünden: Halim 30 gün, Selçuk 30 gün, Altaydan: Ender 70 gün, PTT den: Zekai (beraat), Nazmi 30 gün, Demirspordan: Oktay (Dosyası elde), Karşıyakadan: Burhan 35 gün, Eskişehirspordan: Mehmet 35 gün, Fenerbahçeden: Nedim 30 gun, Beşiktaştan: Faruk 30 gündür. Boylece hem futbol, hem netice ve hem de ccntilmen listesinde Feriköy birinci sırayı işgâl eU mekte, onu Göztepe izlemektedir. Türkiye Atletizm Şampiyonasında dun yabancı atletleri seyrettik Nnri DAĞTEKİN Bildiriyor ANTALYA. ürkiye atletizm bırinciliklerıne dün Antalyada başlanmıştır. 6 yabancı ülkenın atletlerinin katıldığı yarışmalarda şu sonuçlar alınmıştır : 400 metre engelli (erkekler) : (T) Hristo Gergov (Bulgar) 53.7. 10, © Şubert (B. Almanya) 53. 9.10, © Cengiz Akıncı (Türk) 54.1 20 kilometre yürüyüş: (T) Stanizis Storhow (Bulgar), 1.36.11, © Oldrich Stransky (Çek) 1.38. 28.6, ® Aynur Ayhan (Turk) 1.54.24 Yüksek atlama: (T) Stig Pettersson (tsveç) 2.03, @ Olle Johhassen (İsveç) 2.00, (3) Christer Celien (İsveç) 1.95 Gülle (kızlar): (T) Iranka Hristova (Bulgar) 15,17, (2) Lıesel Westermann (B. Almanya) 14.20, (3) Heidemarie Kraft (B. Almanya) 12.82 100 metre (kızlar): C\) ChiCheng (MUliyetçı Çin) 12.1, (2) Trabet Hanmelore (B. Almanya) 12.1.10, (3) Karin Frisch (B.Almanya) 13.1.10 100 metre (erkekler): fî) Wieslav Maniak (Polonya) 10. 5.10, © Manfıred Kniçkenberg (B. Almanya) 10.6.10, (3) Kostantin Schipovliev (Bulgar) 10. 7.10. Cirit (erkekler) (\) Klavu» TVolhermann (B. Almanya) 78, 49, (5) Ake Nilssen (İsveç) 68. 98. (3) îzzet Edebalı (Türk) 60.98 Gülle atma: 0 Wladyslow Ko mar (Polonya) 18.74, Q Mireslv Janovşek (Çek) 16.95 O Bengt Chrisüanssen (İsveç) 16.80. 1500 (Erkekler): O Mmaii Selew (Bulgar) 357.7/10, 0 Hurusko Povel (Çek) 4.00.2/10, O Ömer Lutfi Gültekin (Türk) 4.01.7/10, 10 bin metre (Erkekler): O Sukrü Saban (Türk) 32 16.2a0. O Hamza Canavar (Türk) 32 20. 4x100 (Kızlar): 0 B. Almanya karma takımı 48.7, Q Türk takımı 54.6. a ırl yendllc! ıupada r a m v p Taicım t * m vauı d. ı rrvan v/eıcli ç o k güzeL Ammaaa ; okaH i i o r g a n ı z e ecLilrniç bilteçkılâlımız varki. tâ. /Vlosl<ova.cLarj geJip om ıazla3"cia u ç a k t a n m e n izmirll fu.lbolcu İ . </&. antreno*"" İS31 1 Napoli taraftariarı (Kemqöz) kiraladı NAPOLÎ Napoli futbol takımını tutanlar Milânolu Internazionale takımına karşı oynayacak takımın maçta galip gelmesi için bir «Kern göz» kiralamıslardır. «Müzisyen Don Cicillo> olarak tanınan «Kem göz», batıl itikatları olan NapolUiler tarafından geçen mevsim Italy» şampiyonluğunu elinde tutan In ternazionale takımının cyürüyüfünü yavaslatmak» için kiralanmıstır. | Don Ciccillo, camları olmıyan bir gözlük takarak bir yere baktığı zaman «Kem gözünün» tesiri derhâl kendisini gös termektedir. Momento Sera gazetesinin yazdığına göre, «Kem göz», birisine devamlı olarak bir kaç saniye bakınca o kimse mu hakkak tökezlenip düşmektedir. Napoli takımını tutanlar bütün Internazionales maçlarına Kem gözü götüreceklerdir. T CEZA KIRALI ENDER FAHIMAN AKDAG AÇIKLADI: tanbul4an izmire bilet teed.emeclii«:. dırayetıSâ fcıa^ıncıa bu Söhıeti duyulan b J fedorasyoiiu o m Taık Û K Y b ı r buu;uk O A. e a a t ıcın { ı m ı r e gıttı Balkan şampıyonasının o r g a n ı z a s y o n u n u yaf*ı ve A n t o r a y a doııcAU Boylece 1.5 s a a t t e t>ır zaBvon t a m a m k a n ı olai"ak . ılkı lum olan, ıkincı faıı~ r e k o r a cLsha. &a>ııp o du. Yuzme Birliği toplantısı Türkiye'de yapılacak Ekimde Milanoda ) (Len) Avrupa yüzme, sutopu ve atlama birliğinin kongresine katılan Yüzme Sutopu ve Atlama Federasyonu Baskanı Fahiman Akdağ şehrimize dönmüstür. Voleybolda 1516 Gurescı. aııirenor.Ga zatecı Kadır Akafı pek cok tu=;a getn"meğe<ia ^sır» vardl. (Menemencı ğlı^nun ^ıke gürö$ı ha O Kımse yenemedi s ı orıu t>a7 rıi'Luiciöt içirı d a r p a ş a Nutnutıe hast a h a ı ı e s ı a i n 4 ncil H j i a cıye s e r v ı s ı n d e 1ıem 36 59 00 n u n ı a r a h t e l e forıa c e v a p v e r ı y o r ; mHe a.U;ılı a y a ğ ı n a gelecek maVcaleleıri. nm m ü s v e t i e l e ı i n ı ya 2]yor. TAHSİN MODOGLÜ İSVEÇ'E ANTRENÖR KURSUNA GİDİYOR ANKARA ıj Sporları Federaıyonu Ba» kanı Asım Kurt yeni yıl çalışma programmı hazırladığını beyan etmij programın önemli tarafının mukavemet dahna verilecek önem olduğunu belirterek çunları söylemiştir. «Biz Alp müsabakslarmda kendimize göre bir ekol kurmuş sayılırız. Bu yanşmalanc başarılı temsilcileri olan Avusturyalı larla 30 yıldan fazla işbirlıği yapıyoruz. VTeni yeni kayak öğretmenlerimiz yetiştı Şimdi mukavemeti de takviye ediyoruz. Ant r«nör Tahsın Modoğlu Ocık aymda tsveçde yapılacak 20 ftinl ü i blı Bukav«pt«t »ntr«nör Akdağ kongrede alınan kararları şöyle özetlemiştır: «Federasyonumuzun geçen sene Balkan şampiyonasının yapılma sına dair teklifi bu kongrede kabul edildi. Boylece Balkan yüzme atlama ve sutopu şampiyo nası sembolik olarak bu tene Atinada 18,19,20 Ağusto» tarihleri arasında yapılacaktır. 1967 senesinin Ekim veya Kasım ayında Avrupa Yüzme Birlı ğinin toplantısının Türkiyede ya pılması teklifi alkışlarla karşılandı. G. Saray, Bakırköy ile karşılaşıyor Voleybol birıncı lig'ine bugün Istanbul Teknık Ünıversıtesı sa lonlannda devam edilecektir. Günün programı şöyledir: 14.00 Beyoğluspor Levent 15.30 I.T.Ü. . Beykoz 17.00 Fenerbahçe Rasımpaşa 18.15 Denız H. Okulu Üsküdar 1930 Galatasaray Bakırköy de yapılacak Uluslararası müs»bakalara Yunanistanı da dâvet ettik. Teklifi kabul eden Yuna nistan ile birlikte Bulgarıstan ve Israil de bu yarışmalara geleceklerini bildirdiler. Ankara'da Cumhuriyet kupası jimnastik yarışmalan yapılacak ANKARA Her yıl, 2730 ekim günJeri yapılmakta olan Cumhuriyet Kupası jimnastik yanşmalan. bu yıl da yine aynı tarihlerde Ankarada Yaşar Doğu Spor salonunda yapılacaktır. Yanşmalara Istanbuldan 10, Kon yadan 10, Izmirden 4, Adanadan 4 kız ve erkek jimnastikçi katılacaktır. ANTRENÖR MESELESt Antrenör konusunda îtalya, Batı Almanya ve Yugoslavya de legeleri ile görüştüm. Bir ay için de gereken neticeyi Federasyonumuza bıldireceklerini «öyledı ler. 29, 30 Ağustosta memleketimı? K TAHSİN MODOĞLU (Mnkavemetçilerln antrenörü) kampına katılacaktır. Gelecek yıllarda mukavemet te iddia aahibi olacağımızı söyleyebilirim». tNÎVERSÎTE ÇALIŞMALAR1 Kurt bundan sonra Universlte Kayak çalısmalarına değinmış «Kayak'ın Üniversıteye gırmesini çok iyi karşılıyoruz. Bu işle ilgilenen ehil arkadas hamlemize yardımcı oluyor. 1968'e hazırlık olmak üzere bu kıs ve yaz Üniversitelı kayakçılar için bir»r kıta ıür«U kmmp aç«e»|ıı> Boks millî takımımız 25 Ekimde Sofyaya gidiyor ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosn) Bulgarıstan ile Sofya'da 3 0 ekim 1966 pazar gunü millî maç yapacak Boks Millî Takımı kesın olarak bellı olmuştur. Kafile 25 ekim salı günü trenle Istanbul'dan Sofya'ya hareket edecek olup, şu şekilde tesbıt edilmiştir : Boksörler: 51 kilo: Ali Nacaroğlu, 54 kilo: Sadettin Incesu. 57 kilo: Isa Çekinmezer, 60 kilo: Nijat Kiter, 63,5 kilo: Ali Kılıçoğlu, 67 kilo: Celâl Sandal, 71 kılo: Cemal Kamacı, 75 kilo: Nazif Kuran v« 81 kilo; Hlkmet Çofkunojlu, Profesyonel fu.th>ol cular Sendıkasımn y e n ifc>j.rJorajııiaçfö je [Geçen yıllaıda ku lü.blei'cle oynayıpşım di e m e k l i olan fiilbol c u l a r m kulüplerda k a l m ı s slac3Lİ«:la.ıı tahsıl e d ı l e c e k m ı ş . ] Kulüplenn öjıündfi. l<ı ku.yiu.Kla.iri tahaj/. yiü edebıhyorsunuz. Değıl mi 9 Galatütaray, Honved'e hazırlaoıyor Galatasa*ay basketbol takımı, Avrupa Şampiyon Kulüpler Basketbol Şampiyonayınm ilk eleme maçını kasımın ikinci haftasında MacrJİstan şampiyonu Honved ile Budapeştede oynayacaktır. Bu maçın rövanşı ise muhtemelen kasımın 26 sinde şehrimizdeki tek spor salonu Spor ve Sergi Sarayınm dolu olması sebebiyle Izmır veya Ankarad» oynanacaktır. Galatasarayl. idareciler, Belediyeye çatarak: «Spor Sarayında 5por yapılmanıası ıçın ilgililer ne lâzımsa yapıyorlar» demişlerdir. Galatasaray basketbol takımı kaptanı Şengün Kaptanoğlu Honvedin bu sene zavıf olduğunu ve G. Sarayın Honvedi yenebilecek kud reHe bulunduğunu söylemiştir. Resimde antrenör Cano'nun direktifini dinleyen Sankırmızüı takımın 3 ası gcrülüyor. dşaiştUı 1. KOŞU: Favori: Rain Bo\v Plâse: Karyoka Nancy. Surprız: Emorald. ' 2. KOŞU: Favori: Ceylân 3. KOŞU: Favori: Dork Diamound. Plâse: Contezîmon Farah. Sürpnz: Cocktail 4. KOSU: Favon: Bicio 5. KOŞU: Favori: Kamer 15. Plâse: £ce • Nara. Sürpriz: Remiyetülirak 33 • Aka 6. KOŞU: Favori: Kamer 11. Plâse: Alseklâvi Afaoan II Sürpriz: Nurhan Sakiye 7. KOŞU: Favori: Cihan Lady Plâse: Çığdem V de Cnevreuse. Sürpriz: Mahan. 8. KOŞU: Favori: Nazıma. PUse Çığdem 5 Servet. Sürpnz: Sanh . Şehla. lüksel ERÜÇ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle