19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Bugün dunya dördüncüsü Rusya önünde zorlu bir karşılaşma yapacak olan mil lilerimiz bu maç ta hüçum oynayacaklarını söylemişlerdir. Resimde millî takımımız bir seromonide görülmektedir. Avrupa milletler kupasına iddialı bir şekilde hazırlanan Ruslar, bugün Lenin stadmda açık farklı gaübiyet elde etmek içir oynıyacaklardı r. Resimde, Rus on biri görülüyor. Ay Ytldn.li forma her şeye rağmen Lenin stadmda hücum oynayacak TURKİYESOVYETRUSY MOSKOVA (Radyolar Ajanslar H.A.) ir haftanın içine sığan ikinci çetin maç: Türkiye Sovyetler Birliği çarşamba Ankara'da dünya ikincisi ile oynayan Millî Takunımız bugün saat 14.00 de (Türkiye saati) Lenin stadında dünya dördüncüsü Sovyet Rusya A milli takımı ile karşılaşacak. Uzun yorucu bir seyahatten sonra buraya gelen ekibimiz yaptlğı hafif antrenmanda moralman ve fizikman iyi göründü. Karşılaşmaya milll takımımız ler deniyorum. Yarmkl maçta de 433 ün Ankaradaki son üç neyeceğim bazı genç futbolcularadamında değişiklik yaparak çıla, istikbaldeki Rus takımının iskacak. Kalede ilk devre Turgay, keletini kurmaya çalışacağım. sonra Ali yer alacak, ikinci devGenç ve tecriibesiz elemanlardan re oyuna göre yedek Turan takıkurulu Rus takımının Moskovama alınabilecektir. Antrenör Adda Türkiyeyi yenmekte güçlük nan Süvari, Rusyaya karşı millî çekmiyeceğini zannediyorum» detakunın «Turgay • Talât, Yılmaz, di. Ercan, Fehmi Ayhan, Şeref, Nev Moskova meteoroloji istasyonu zat Ogün, Pevzi, Parukjı şeknun açıkladığma göre, dün 3 o linde çıkacağım açıkladı. lan hava sıcaklığı bugiiı daha da Bugünkü maça çıkacak olan düşecek ve muhtemelen saat 15 Rus takımı haktanda idareciler den sonra kar yağışı başlıyacakhiç bir açıklama yapmadılar. Tatır. kım ancak sahada belli olacak. Türkiye Rusya milll maçını Fakat kalede Yaşin'in yer alaaca14.00 den (Türkiye saati) itibağı, ikinci devrede genç kaleci ren Lenin stadından nalken TürPişemişkov"un 1 numaralı forkiye radyolan verecektir. Maçı mayı giyeceği belirtiliyor. T.R.T. nin bütün dış müsabakaTakımda, Dünya Kupasında oylara yolladığı tek spikeri Halit nıyan oyuncular azınlıkta olacak. Kıvanç anlatacaktır. Millî takımunızın antrenörü Adnan Süvari, maçla ilgili olarak « Biz de rakibimiz lusya gibi Avrupa Kupası maçlanna hazırlanıyoruz. Bu maçta bütun gayemiz, kuvvetli rakibimiz Rusya karşısında iyi bir oyun çıkarmak ve ezilmemek olacak. Ben müdafaa sistemini benimsemediğim için mül îtakımımız açık oynıyacak» dedi. MOSKOVA, (Radyolar • Ajanslar • HA) Rus milll takımını 8 yardımcısıyla birlikte Avrupa Kupasına % Türkiye Rusya maçını hazırlıyan başantrenör Morozov: en çok kim merak eder? Su«Biz Dünya Kupasında fena oynamadık, ama dördüncü olatildik. aline bemen verilecek cevap tngiiterede oynanan Dünya Kutâbi «Türkler ve Ruslar» olpası maçlarında yaptığımız bazı malıdır değil mi? Hayır. Bu hatalan Avrupa Kupasında da maçı bem Türklerden, hem tekrar etmemek Için yeni gençde Ruslardan çok italyanlar merak ediyor. Adanın dev takımı toter, Torpedo barajını tek golle aşınca Kasımdaki Italya Rusya maçı gözlerde büyüyüverdi. ftalya'nın yeni antrenörü de, Teknik Komitesinin as üyeleri de lâpa lâpa kar altındaki tribünde bizim maçı takip edecekler burada. • Millî Takımımızm 17 futbolcusu bu sabah Lenin Stadındakı idmana gitmek üzere hazırlık yapıyordu. Herkese antrenman fonnaiarı. ayakkabı ve eşofmanlan dağıtılıyordu. Fakat bir aksilik, fut boicuların da idarecilerin de neşesini kırdı. Takımda 17 fut bolcu vardı. Ama getirilen eşofmanların sayısı 16 idi. 0 Rus idarecilerinin en çok kızdıkları lâf (Rus) lâfı takım için «Bu Sovyet takımıdır» diyorlar başka şey demiyorlar. Onun için bngün bize çıkacak takımda Gürcüler, Ermeniler, Kırgızlar az da olsa yer alacaklar. Takım açıklanmadı ama ealiba bir tek tanıdık Yasin olacak. TOrkiye saati ile 14.00 de başlıyacak olan maçı radyo naklen verecek B ürkiye Millî Olimpiyat Konseyi dün sabah saat 11.00 de Basın Sarayında Burhan Felek'in başkanlığında toplanarak gündemindeki maddeleri görüşmüş ve 1968 Grenoble kış olimpiyatlarına millî iştirak kararı vermiştir. İki saat devam eden toplantıda Konseyde lcra Kurulu ve Federasyon temsilcileri söz almışlar ve neticede şu kararlar verilmiştir: % Komite Asbaşkanı Dr. Raşit Serdengeçti tarafından dünya milletlerinin Meksiko Olimpiyatları hakkında hazırladıkları (yüksekliğin atletler üzerindeki etkileri) raporların bir özetinin hazırlanarak Beden Terbiyesi Genel Miiflürlüğüne gönderilmesine, Q Her yıl Olimpiyat Giinü olarak tesbit edilecek bu günde yurtta anma törenleri veya müsabakalar yapılmasına. O Olimpiyat Komitesi tarafından müsabakalara katılması onaylanacak her atlet için, spor hekimlerinin veya enstitülerinin imzalarını taşıyan birer npor istenilmesine, O Türkiye Millî Olimpiyat Komitesinin her yıl amatör, kulüp, takım, idareci, organizatör, atlet, spor yazarı, antrenör ve hakemler için başan ödülü koymasına (Konsey ödül talimatını ilâvcler yaparak onaylamıştır). Olimpiyat Konseyi Grenoble'ye iştirak kararı aldı T TÜRKİYE MİLLÎ OLİMPİYAT KONSEYİ TOPLANTI HAIİNDE Fotoğraf: (Selçuk AYBATAR) Telefoto: CUMHURÎYET (T.H.A.) Moskovaîst. ANTRENMANDA Milli futbol takımımız Lenin stadının dış sahasında antrenman yaparken, Mehmet, Yılmaz, Şeref... Beyoğluspor ile A. S. Yen'de karşılaşan Türkiye Rusya maçına herkesten çok İtalyanlar önem veriyor Galatasaray Giiııcşpr: 2 lıiiliiiii: 1 Stad: 19 Mayıs Hakemler: C. Tunç (7) K. Yücel (6), N. Naear (H) GALATA: Taner (7) Faruk (6), Yusut (6) Erol (6), Atakan (6). Erdal (7) Cenşiz (7), Teoman (6), Adil (7), Yalçın (6). Selâhattin (6). G t N E Ş S P O R : ö m e r (6) Yaşar (5), Erdal (1) Orhan (6), Yiğit (6), Enver (6) Yunus (5), Vahap (6), Tevfik (6) Fethi (6). Nazmi (7). 62 galip G alatasaray dün millî takım dışında kalan futbolcuları maçsız bırakmamak ve transfer etmeyi düşündüğü iki fut • bolcuyu da denemek için Bey yoğluspor ile Ali Sami Yen stadında özel bir karşılaşma yaptı. Galatasaray, ilk yanda hâkim bir oyun tutturmasına rağmen, neticeye gidemedi ve ilk golü 25 dakikada Beyoğluspordan Ka zaniıoğlu kaydetti... 28. dakikada Tank'ın kaleye yönelttiği ortayı bloke etmeyi çalışan Beyoğluspor kalecisi Ayhan, ıçeri alıverdi. 11. Devre bu netice ile bitti. İkinci devre Galatasarayda Bülendin yerine Balcı, Katama'nın yerine de Kâzım girdi Beyoğluspor tamamen değişti. 50 dakika da Galatasaraym kazandığı bir ta ulde Uğurun pasmdan Ergün galibiyeti sağladı. 57 dakikada Bekir ile Balcının paslaşmasından faydalanan Necmettin topu kaparak Beyoğlusporun beraberlik golünü ağlara yolladı. 22 Galatasaray açıldı. 68. dakikada Yılmaz kalecinin elinden kaçırdığı topu rakip ağlara gönder di. 3 2 . 73. dakikada Nikolovski Ergünün pasmı yakaladı ve şahane bir sut çekti. Top filelerle kucaklaşırken taraftarlar da Yugoslav futbolcuyu alkışlıyor» lardı. Galatasaray takımı coştu ve gol aramaya başladı. 80. dakikada Ergün takımına beşincı golü kazandırdı 89. dakikada iyi bir oyun çıkaran Nikolovski'nin pasından Yılmaz altıncı ve son Ga latasaray golünü attı. Oyun da bu netice ile 6 2 Galatasarayın galibiyeti ile bitti. 1. KOŞÜ: Favori: Sapha, Plâse: Alseklavi, Sürpriz: Nihal 2. KOŞU: Favori: Şanh, Plâse: Aliağa Akpmar, Sürpriz: Levent. 3. KOŞU: Favori: V. de Chevreuse, Plâse: Cihandar, Sürpriz: Cihan Lody. 4. KOŞC: Favori: Siyahinci, Plâse: Hayaüm Saraylı, Sürpriz: Nurhan. 5. KOŞU: Favori: Stella, Piâse: Sayonora, Sürpriz: Jandark. 6. KOŞU: Favori: Safder, Plâse: Tulyar Turgay, Sürpriz: Ümit 12. 7. KOŞU: Favori: Kudüm, Plâse: Brosio, Sürpriz: Picrate. 8. KOŞU: Favori: Zehra 72, Plâse: Sefer Hamde 9i, Sürpriz: Ümithan Alakurt. Yüksei ERÜÇ Vural SAYGILI VOLEYBOL LİGİ DUN BAŞLADI Voleybol lig maçlanna dün l.T.Ü. spor salonunda başlanmıştır. Ilk maçta «Günaç, Ergun, Engin, Ahmet, Cahit. Mustafa» dan kurulu Üsküdar, «Hızır. Muharrem, Erol, Sait, Türkay, Irfan» dan kurulu Beykoz'u 15/12, 15/7, 9/15, 15/11 (31) yenmiştir. İkinci maçta da .Coşkun, Aral. Oktay, Tamer, K. Tamer, Tuna, Erol, Orhan, Yalçın» dan kurulu Rasimpaşa, zorlu bir oyundan sonra «Kosta, Hamdi, Bülent, Gündüz, Nasuhi, Fevzi, Tanaş. Semih ve Birsin» den kurulu Beyoğluspor'u 17/15. 12/15. 4/15, 15/4, 15/8 (32 yenmiştir. Maçlardan önce geçen sene derece alan takımlara merasimle kupaları verilmiştir. Yukarıdaki resimde maçın favorisi olduğu halde Üsküdar'a yenilen Beykoz takımı görülmektedir. Maçın ilk yansında Galata, rakibine nazaran daha üstündü. Nitekim 24. dakikada Cengiz'in şahane şutu, kaleci Ömeri mağİup etti. Golü yıyen Güneşspor, Galata kalesini abluka altına aldı. 30. dakikada Vahap'm şutunu Taner kurtardı. Ve ilk yarı 10 Galatanın lehine kapandı. 50. dakikada Enver (Güneşspor), 77. dakikada Nazmi (Güneşspor) birer gol atınca, maç 21 Güneşsporun galibiyeti ile bitti. Fotoğraf: Ibrahim KÖSEOĞLU TAKSİM EYÜP MAÇINDA HEYECANL1 BİR ENSTANTANE DÜNKÜ NETİCELER ' KOŞU 1: Kırşemsa, Pehlivandibl, Candan, Ganyan: 6.60, Plâse: 2.50 325. KOŞU 2: Vallde Chevvreus. Cihandar Akdeniz, Ganyan: 1.45. KOŞU 3: Cihanbey, Kamer 15, Cen gizhan. Ganyan: 9.00, Plâse: 2.15, 2.95. 2.20 KOŞU 4: Cihanbey, Tomtny, Competan, Ganyan: 1.55, Plâse: 1.10. 1.35. KO$U 5: Samanyolu, Koparan, Kil yos. Ganyan: 6.05. Plâse: 2.30, 2.00, 3.50 KOŞU 6: Tulgar. Turgay, Cesur, Ganyan: 5.50, Plâse: 200. 2.10. 1.30. KOŞU: 7: Jaguar, Presto, Işılay, Ganyan: 3.00 Plâse: 3.35, 4.65 KOŞU 8: Seherhatun. Ararat, Aynur. Ganyan: 5.35, Plâse: 2.45, 1.95, 2.70. 1 İkilı 5/7 26.15, 2 îkili 3/5 9.15, 3 İkili 1'2 10 55. 4 tkili 1/21 3.85. 1 Çifte 2/7 23.60, 2 Çiite 4/3 7.40, 3 Cüte 1/21 73.15. Kulüplerarası Puanlı Atletizm Şampiyonası dün başladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) İzmir (Karantina), Eskişehir (Havagücü), tstanbul (Galatasaray), Ankara (jandarmagücü), Mersin (Atletik thtisas Kulübü) ile Zonguldak (Stad Atletik) kulüplerinin katıldığı «Kulüplerarası Puanlı Türkiye Atletizm Şampiyonası» dün 19 Mayıs Atletizm sahasında başlamıştır. Müsabakalarda, 40 yaşındaki Cahit Önel 1500 metrede üçüncü olmuştur. Teknik sonuçlar şöyledir: 100 metre: 1 Soner Çoşar (İ7mır), 11.2, 2 Okyay Şerefoğlu (İstanbul), 11.2 1500 metre: 1 Muzaffer Yılmaz (Zonguldak) 4.08.7. 2 Esat Tarım (Ankara). 4.11.3/10. 110 Engelli: 1 M. Ali Göksu (Mersin) 16.1. 2 Cengiz Akıncı (Mersin) 16.6 400 metre: 1 Mehmet Geşaş (îstanbul) 50.1, 2 Ali Erte (Eskişehir) 51.7 Gülle: 1 ömer Çakır (Ankara) 13.76, 2 Erol Cıen (Mersin) 13.39 Takım tasnifi: 1 Mersin, 2 Galatasaray, 3 tzmir Petrolspor: 2 K. Gümrük: 0 Stad 19 Mayıs Hakemler: Lutfi Kuşdemir (5), Talât Tokat (5), Orhan Kutucular (5), Petrolspor: Ercan (6), Burhan (6), Ahmet (7), Rasim (6), Taner (6), Ergin (6), Mehmet (5) îücel (6), Tamer (8), Sulhi (7), Sakup (7). Karagümrük: Mehmet (4), Mehmet (4), Şefik (3), Erdinç (5), Süleyman (4). Ender (4), Naşit (7), Selâhattin (5), llhan (5), Cengi? (5). Yağız (4) Taksim, Eyüp'ü go/e doyurdu: 41 Stad: Vefa Hakemler: Zeki Gürkhan (4), Yılmaz Tuğhan 5), Cumhur Demir (5). Taksim: Ara (7) Yordan (6), Garbis (5) Salib (6). Cahit (6), âgop (5) Varnjan (7), K. Garbis (8), Oğnz (7), Corc (6), Siragan (5). Eyüp: Doğan (0) (Fikrullah) (6) Niyazi (7), Burhan (5) Akın (3) Özkan (10), Kenan (5) Ertuğrul (4). Refik (S). >1ehmet (3), Sul hi (4), Tufan (5). kaleci hüviyetinde olmayan bir kaleciyle sahaya çıkan Eyüp. kalecisinin bariz hatalarından yediği iki golle acı bir mağlubiyete sürüklendi. Buna karşılık tecrübeli elemanlardan kurulu Taksim, şuurlu ve derli toplu oyunuyla göz doldurau. ADALET 2 SÜLEYMANİYE I Daha ziyade Adalet'in baskısı altında geçen müsabakada, 9 uncu dakikada Tamer Kafayla Adalet'in ilk golünü yaptı. 57 nei dakikada Fikret penaltıdan beraberliği sağladı. 74 üncü dakikada Adalet'in akını sırasında Murat kalesine geri pas yaptı, kaleci topu tutamayınca gol oldu. Adalet'in 21 galibiyetiyle Komuçlandı. Fenerbahçe iraı? Millî takımı ile bugün oynuyoı TAHRAN (özel) Iran Şahının takımı, Taç futbol takımım Abdullah ve Lemiçin golleri ile 21 yenen Fenerbahçe futbol takımı, Tahrandaki ikinci karşılaşrr.asını bugün Asya Oümpıyatlarına hazırlanan Iran millî futbol takımı ile yapacaktır. Radoviç (Hazım) özcan, Cen giz A. thsan, Özer, Ziya Canan, Birol, Abdullalı, Lemiç, Yaşar, tSTANBULda Ali Sami Yen Stadında: Saat 15.30 da Beşiktaş PTT (özel) Vefa Stadında: Ikinci Türkiye Ligi, saat 13.15: Kasımpaşa Şekerspor; 15.00: Beykoz Altındağ. Vefa Stadında: saat 9.30 da Anadolu • Ye?ildirek, 11.15 te Yedıkule • Hatköy (mahaüi Ug). BUGÜNKÜ MAÇLARIN PROGRAMI • Asaf AYÇIL Stad: A. 8. Yen Hakemler: özdemir Eren ' tok Adnan Aksut Sinâ Özden. G. SARAY: Bülent Bekir, Babri Tuncer, Ziya, Uğur Yılmaz, Ergün, Nikolovski Tarık. Katama. B. SPOR: Ayhan Petridis, Panayot Marnli, Taki, Vecdi Kazancıoğln, Necdet, lsmail, Zafer, KaUin. Erol SİPAHİ İkinci millî liğ maçında Petrolspor, Karagümrüğü 20 yendi. İlk devrede atılan gollen 30. dakikada frikikten Ahmet, 42. dakikada kaia ile üakup attılar. Hüseyin ÖZTUNÇ M ahalli ligin düğüra maçında Taksim Eyüp'ü raha. mağ lup etti: (41) Neresinden bakılırsa bakılsın
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle