19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SEKİZ CUMHURİYET Aâustos 1961 Ankara. 29 (Telefonla) Bugün kat hak mahrumiyetı ile teczıye toplanan Merkez Ceza Heyeti, etmiştir. Merkez Ceza Heytm ayrıca o transferı bir sürü gürültüye sebep kulübünde olan Nedim Doğanı 6 aylık rauvak 7aman İstanbulspor vazife almış idarecilerı tesbit edecek ve bu idarecilere de ceza verecektir. Nedim Doğan'a verilen bu «ıezayı fazla bulan Fenerbahçeti idareciler Merkez Istişare Heyetine iüraz edecekler ve cezanın indirilmeNew York, (Hususi) Dünya' sini istiyeceklerdir. nın en büyük ve meşhur profesyonel basketbol takımlarından olan Harlem Globe Trotters'in meşhur pivotu Art «Gus» Tatum, Maliyeye olan borcunu ödemediğinden 3 yıl! hapse mahkum olmuştur. tstanbulspor kulübü idarecilerinin de cezalandırılacakları bildiriliyor F • Bahceli Nedim'e 6 ay ceza verildi G. SARAY LI SELÇUK BEŞİKTAŞ KALESt ÖNÜNDfc Basketbol tesellî maçında B.AImanya'yı 5552 yendik Voleybolde Polonya'ya 3 0, kız basketbol maçında da Romanya'ya 108 34 mağlup olduk Sofya 29 (Telefonla) Talebe T. BENOKAN ve A. ABALI b.ld.r.yorlar Oyunlannda her geçen gün müsa bakalar daha da şiddetlenmekte. Zira finaller yaklaşıyor. Lskrim larında erkeklerde: Basketbol Bayanlar arası çskrim flöre mü ttalya: 3 Hollanda: 0. Basketbol maçlarına bu sabah sabakaları neticelendi. Finalde Kızlarda: devam edildi. Polonya: 3 Yugoslavya: 1, Rusyayı 96 yenen Romanya şamErkeklerin teselli grupunda bas Rusya: 3 Romanya: 2 piyon oldu. ketbol takımımız ilk galibiyetini Bulgaristan: 3 Çekoslovakya: 1 Milletler Altın Gümuş Bronz Batı Almanya karşısında aldı. Jimnastik 5 9 Rusya «Hâşim, Erdal, Ercan, Ekmel, Jimnastik müsabakalarında Rus Japonya Ateş» tertibiyle sahaya çıkan takımımız ilk devrede üzerindeki ya ile Japonya çekiştiler. Netice Romanya tutukluğu atamadığından bir tür de Japon Mitsi Kuri 58,10 puvanla Macaristan lü galip duruma geçemedi ve birinci, Rus Titov 57,95 puvanla Çekoslovakya devre 2522 aleyhimizde kapandı. ikinci, bizden Cengiz 45,30 puvan tngiltere la 25. ve Tunçer 41,25 pnvanla 28. Polonya Takımımız ancak 24. dakikada yani sonuncu oldular. Yugoslavva galip duruma geçti. Bundan sonraki dakikalar karşıhklı basketlerle büyük bir çekişme içinde devam. etti. Bu arada Ekmel, Orhan Ve Ateş beser favulle oyundan çıktılar. Dığer maçlara nazaSofya 29 Sofya'da dev mü gimizden maalesef hiç bir şekil ) ran kötü ve tutuk oynayan takısabakalar artık başladı sayılır. de alâkadar olunmamaktadır. B ı i mımız son dakikalarda 2 basket IİAma esas heyecan kasırgası at rakınız kafileyi Türk adının tem} çıkararak maçı 5552 aldı. Jletirm ile başlıyacak. Hakika silinde bir propaganda da gere t Üniversıte takımımız teselli gru îten atletizm müsabakalan bü ken hassasiyet gösterilmemekte i dir. Meselâ Sofya'da her yer iş1[ punda Romanya ve Japonya ile do jiyük bir ilgi ile bekleniyor. tirak eden devletlerin büyüklü f kuzuncuîuk için karşılaçacaktır. f Bütün branşlarda simdive kadanatılJ Bayanlarda Romanya ile karşı i d a r dört tane t niversite rckoru küçüklü bayraklariyle laştık. Neticede kuvvetli rakiple fkırıldı. Bnnlarin hepsi de yü« mıs bulunmaktadır. Bunlarin aJ bütün aramalarımızaf rimiz karşısında 10834 mağlüp ol imede oldu. Atletizmd* degil Cni rasında duk. Maça: «Ayhan, Tuna. Dira ^versite rekorn bir çok Dünya re rajmen Türk bayrajını göremij yoruz ve alâkadar olan da >ok. yet, Sevgi. Feriha. tertibiyle çı /korunun kırılması bekleniyor. kan takımımız anlaşamadıklann \ Dün bir sporcumımın çorap sa Bizim sporcularımız hazırlandan ilk devre 5017 aleyhimizde Jtarker yakalanması herkesi iiz madan eeldiklerinden ve ümit bıttı tkinci devrede takımımız yo Jdü. Hadise simdilik kapanmış sa ettiklerimiz beklenileni veremeruldu Romenler de maçı rahatça ^.ıılır. Talnız üzerlnde dnrulması diklerinden netice alamıyornz. aldılar. Bu karşılaşmada Tuna 4, Ayrıca idareci ve oyuncu disip^gerel^en hu*us şudur. Her hangi Mualla 4. Ayha n 19. Dirayet 3. Fe lini teessüs etmemiş bulunmak. >bir yrre bir kafile şnnderilirken tadır. riha 4. Sevgi O sayı yaptılar. j f Ayyıldızımızı temsil ettikleri V'oİeybol öyle zamanlar oluyor ki idarf i ^unutulınamah ve bütün eksikle Polonya ile yapılan maçta takı j^rimiz tamamlaııdıktan sonra mü cı dısardan. oyuııru içerden alaf mımız her zamanki oyununu çı ysaade edilmelidir. Oyancu be> bilditinp bagırıyor ve bir cur t t kardı. Kuvvetli rakibi karşısında <parasız dışarı eönderilirse türlü cunadır ^idiyor. Oiin geçtikre bakalım daha t çok hata yaptı, neticede (158), fyollara tevessül edecektir. (156), (156) verdiği setlerle maçı nelere sahit olacagız? ' 3n kaybetti. Ayrıca bizim kafile ile elçiliAli ABALI ' Dün gece yapılan voleybol maç (tbrahim KÖZ) Harlem'in yıldızı mahkum oldu Beykoz: 2 F. Bahce: 1 Millî lig fikstüründe CSaray: 1 Beşiktaş: 1 değişiklik yapıldı Her iki rakibin böyle bir turnuDörtlü futbol tuınuvasımn ilk pu diktı. t>8. dakikada bir korner maç:nı dün Fenerbahçe ile Bey atışında Hüseyin topu elle kestiği varia i^i büvük bir lâübaliliğe dökoz oynadı!ar. Futbola benzer ta halde hakem penaltı vermedi 74. kerek ikinci devreyi takviyeli (B) rafı olmıyan dünkü kar.şjlaşma, dakikada Fener defansının arasın kadıolarivie oynamaları doğrusu yakışmıyan baştan sona kadar jtiş kakışlar, u dan sıyrılan Cevdet penaltı nok hiç de sportmenliğe galibiyet golünü bir olaydı. zun uzun ve lüzumsuz vuruslar tası üzerinden ve bir sürü taç ve avutlarla geçti. attı ve maç da Beykozun 2 1 şa Zevksiz ve heyecansız geçen malibiyetiyle son buldu. çııı ilk devresinde her iki rakip de Oyuna Sarılâcivertliler eksik Hakem: Doğan Babacan karşıhklı ve ani akınlarla neticeyi bir kadro ile başlamışlardı. Gole Brvko/: Sıtkı ( Mtıharrem ) Vu almaîa çalıştılarsa da. bu emekkadar kaydedilecek hiç bir hare ral, tsmaıl . Kâmıl. Ynrdan (Sagolsüz ketin olmadığı oyunun nihaypt 36. im). M. Ali Yılmaz. Ero! Cev leri boşa gitti ve devre kapandı. riakikasında tsmailm uzattığ: to1 d>t. Nedim. Ahdullah Bu ilk devrenın en enteresan pu Yılmaz kaptı. Basrınin yanınFenerbahçe. Siikrü . Özcan Bas hareketleri Erdoğanın avuta attıdan «ıyrıldı ve »avurduğıı şutla ilk .Beykoz golünü Fener kalesi ri Necati (Ek^cnı) Aydoğan. Hü gı şut (D. 6). Talâtın şutunun diErgıın rekten dönmesi (D. 11). Necminin ne soktu. Devre bu sol ile 1 0 seyin (Artın) Mustafa, (Güray (Şeref), Özer. Bülent, Se birbirinden güzel kurtarış.ları (D. Beykoz lehine kapandı. Mm Hilmi). 25, 32), ani bir Beşiktaş akın.nda Fenerbahçe. ikinci devreye ŞeH. TVRCAN Candemirin eline çarpan topu harefi de kadroya alarak başladı. 47 kemin görmeme«ı (D. 41) dir. dakikada Serefin ceza sahaM içintkinci devreye Beşiktaşlılar Erde önüne düşen topu durdurtma dan kaleye . eönddrmesiyle Sarı| Dörtlü turnuvann ikinci maçı doğan ile Güveni oynatarak sahaya (B) kadrosuyla çıktılar. lâcivertliler beraberliği temin et Galata=arayla Beşiktaş arasında Galatasaraylılar da rakiplerinin tiler Golden sonra Fenerbahçe c«n oynandı. lan'r Eİbi olduysa da bu çok *ür Kalitesiz. zevksiz ve heyecansız tesirinde kalarak son 45 dakika medi 55. dakikada Yılmaz, Sükrü geçen bu karşılaşma 1 1 bera zarfında Bülent, A. thsan ve Me Dcvamı S inci S. ile karşı karşıya kaldığı halde to' bere bitti. Dörtlü iurnuva lâubali bir şekilde başladı Çorap!.. Güreşçimiz adam yaraladı, hırsuhk yaptı saat çaldı, basketbolcumuz hakem dövm Ş dü, »urata tükürdü. futbolcu; mnz zina yaptı basıldı, idare• cimiz ölüm kâiıdı ile sahte nüfus cüzdanlan ve sahte lisanslar düzdü. Nihayet evvelki gün de bir voleybolcumuz Sofyada çorap satarken yakalandı. Teşkilât çiddetli cezalar ver mez ve kabahatleri örtmekte devam ederse baçımıza daha çooook çnraplar brülecek . Abdülkadir YÜCELMAN Ankara, 29 (Telefonla) 8 ekim tarihinde yapılacak olan Romanya milli maçları doayısiyle milli lig fikstüründe değişiklik ya pılmıştır. Yeni fikstüre göre 23 eylul tarihinde: Istanbulda: Istınbulspor . Şekerhîlâl, Fenerbahçe • Ankaragücü. îzmirde: tzmirspor Vefa, Altınordu Beykoz. 24 eylufde: Istanbulda: Istanbulspor Ankaragücü. Fenerbahçe Şekerhilâ' Îzmirde: Altınordu Vefa. tzmirspor Beykoz. Sofya . I Spor Toto'da 13 bilen Ankara. 29 (Telefonla) SporToto ilk hafta sonuçlarının ikinci deSerlendirilmesinde sonuçlar şu şeljildedir: 13 bilen 24 kişi. 12 bilen 395 kişi. 11 bilen 3472 kişi, 10 bilen 17.968 kisidir. G. Saray I Beşiktaş I IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIIMIIIII "'Hllllllllllllllllllllll TÜRKCAM TEREBENTİNİ yeni lüks ambalâjlar içinde satılmaktadır. ÇAMAŞIR MAKİNESİ BOYA SANAYttNDE Türkçaın terebentini her türlö yağlı, vernikli ve sentetik boyalar ile verniklerin, cilâlann raldpsiz solvanı (incelticisi) dir. Boya ve Verniklerle derhal kanşır, fırçanın işlemesini kolaylaştırır, boyanın parlaklığını bozmaz, satıhlara tutunma kuvvetini artınr ve kurumayı kuvvetlendirir. LEKE TEMİZLEMEK İÇİN Turkçam Terebentini boya ve yağ lekelerini derhal çıkaran en tesirli temizleyicidir. tLAÇ SANAYtt ve VETERİNERLİK İŞLERİ İÇÎN Türkçam Terebentini tabii bir ham maddedir. Dünya Standardına uygun Türk Malı En üstün Avrupa kalitesi ayarında saf terebentin esansı (neft yağ) RENK GÜZELLİĞİ ŞEKİL GÜZELLİĞİ SES. NETLİĞİ SES AYARI ZERAFET TELEFONLARI TÜRKİYE UMUMİ MÜMESSİÜ: >••••• •.•.*.•.•.• MURAT TAKİ SANAYİ ve TİCARET İHRACATÇISI : GALATA NtCAİİHKY CAI). 108 GÜR HAN İSTANBUL TKI.. 44 01 31 44 72 47 t; 310 Eylül 961 Leipzig sonbahar .uarını ziyaret edinız. DEUTSCHER INNEN UND AUSSENHANOEL Görünee beğeneceksiniz, çünkii ARÇELÎK Çamaştr Makinesi fevkalâde gnsierişli, son derece güzeldir. Kullandtkça *etecek»inix, çünkii ARÇELİK Çamaşır Makinesi sayesinde çamaşırlarmızı daha rahat, daha kolay yıkayacaksımz... çamaşır derdinizi kökünden halletmiş olacaksmız. 9 ARÇELİK Çamaşır Makinesinin karıştırıcısı çamaşın yıpratmadan tertemiz yapar • ARÇELİK Çamaşır Makinesinin santrifüj pompası, kazanı otomatik olarak büyük bir süratle boşaltır 9 ARÇELİK Çamaşır Makinesinin su ile temas eden bütün demir ve çelik parçalannın paslanma ihtimali tamamen yokedilmiştir • ARÇELİK Çamaşır Makinesinin merdaneleri çamaşınn kalınhğına göre tatlı bir şekilde esner ve yıpranmayı önler BERL1N N 4 CHAUSSKKS'I'RASSE 111/112 DEMOKRAT ALMAN CUMHURİYETİ Türkçam Terebentini bir Dyo mamulüuur d Satış yori: URMUŞ UAŞAR ve 9612150 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 8 kalemde yazılı mecmuu "050 lira kıymetinde otomobil lâstiği. Teyp. Buzdolabı. fotoğraf makinası. radyo. yemek masası, koltuk, sandalye ve otomobil parçasının (sökülmüş vaziyette kalörifer) birinei açık artırması 18.9.961 pazartesi günü saat 1213 araeı halen bulunduğu Taksim Aydede caddesi No. 18 de yapılacaktır. O gün verilecek bedel muhammen kıymetinin % 75 ini bulmadığı takdirde 20.9.961 çarşamba günü ayni mahal ve «aatte ikinci satışı yapılaraK en çok pey sürene peşin para ile ihale edilecektir. Tellâliye ve ihale karar pullarınm alıcıya ait olup taliplilerin belli gün ve saatte mahallinde hazır bulunacak memurumuza müracaatlan ilân olunur. (Basın 5726 4006) İ LÂ N İstanbul 8 inci jcra Memurluğundan: B0T4. VERNİK M VE REC ! "E F ABBİK ALâOI. İZMÎR ARÇELİK Çamaşır Makinesi, rasgele bir imalâthanede değil, Avrupa anlamında ve Avrupa ölçülerine göre kurulmuş çok modern bir fabriksda imal edilmektedir Faal 1980/3970 ?EFE? Reklâmcüık 1588/3990 Süivri İcra Memurluğundan: ARÇELİK A. Ş. Sütlüce, Karaağaç Cad., No. 24, Tel.: 49 44 00 (5 hat) Telg.: ARÇELİK • lstanbul Genel Satıcılan: BİRİNCİ SINIF USTALAR ARANIYOR Elektrik kaynakçıları, kazan montajcıları, boru ustaları, tesviyeci ustaları, izolasyoncuları. Askerliğini bitirmiş olanların Sılâhtarağa Kemerburgaz caddesi Sungurlar Kazan Fabrikasına müracaatleri. Telefon: 21" 19 54 Reklâmcüık 1679/4014 BEKO TİCARET A. Ş. BURLA BİRADERLER ve Şsı. ıttlklâl Cti. No. 349, Beyojiu, Ist, Tel: 49 38 00 Huartn Cad. No. 6163. Gslata. Ist., Tel.: u 47 20 1961/15 T. Mahcuz olup satılmasına karar verilen 3134 lira 50 kuruş muhammen bedelli 8.956 M3. iskelelik kereste 7.9.1961 perşembe günü saat 11 den 11.30 a kadar Silivri Piripaşa Camii bahçesinde açık artırma suretiyle satılacaktır. Muhammen bedelin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde 8.9.1961 cuma günü saat 14 ten 14.30 a kadar ayni yerde ikinci açık artırması yapılacaktır. Satış peşin para iledir. Tellâliye bedeli ilnle karar pulu müFteriye aittir. Taliplilerin belirli gün ve saatte satış mahallinde hazır bulunmaları i!An olunur. (Basın 3T24 4007) CBS SENTETİK 0T0 BOYASI Oto ÇBS bayacıları ve madenı eşya ıma lâtçıları içjn en mükemmel boyariır. BOYASI İLE İŞİNİZ GARANTİLİ OIUR. ÇAVUŞOĞLU BOYA İ S T A H B U L ••"> • IL 76<5, 31*
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle