20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 E;lul 1951 İZMİR BELÇİKA A FUARINDA PAVİYONUNDAKİ c E e. Flüoresant Lâmbaian Yeni çesit reflcktörlerimizi görünüz TULUMBA J""'J tnıii vnıl A C E e. Markasını taşıması mutlakbir garanti ifadc eder RADY'OFiL Sabırsızlıkla beklenen salon tipi lüks model gelmiştir. MOTÖR llll Motörleri hakkında ızahat almadan hıç bir yere bağlanmayın, Mıkdar Fhahduttür ['acele, edlnjz 5TANDLARINI ZİYARET EDİNİZ Fuarda satın alacâğımz mal derhal teslim edMır. ATEUERS de CONSTRUCTIONS ELECTRÎQUES de CHARLEROI Türklye Umaml MUraessili : AHMED KA TA N C ! Bcyoğlu, tstiklil Caddesi, 354, Teiefon: 43M3. Telgnf: FAKFAN CEREYANLI VE PİLLİ ALMAN RADYOLARI AYKUT ZERAFETİNİZE BİR ENGEL HAKİKİ OIAN AÖIR TER KOKULARINOAN StZİ 1 en çok methedilen KURTARAC AK AFYONKARAHİSAR MADENSUYU ve Tabit Sodası KARADENİZ Mhilinde bir Eczancye iyı bir mufla mae'ul raüdur ıstenıyor. Mıde, Barsak, Karaci£er, Böbrck hut&lıklanna karjı en jıfalı su Ve sodadır. Bayıkrden Âfyonkanhisar Madensuyu r« Ubil sodasını unrla isteyiniz. ( > OPERATÖR OROLOĞ Idr»r r» TcnasUl Hastalıklmrı, (tktidarsızlık. B^lgevşeklifc) MtTTEHASSISl B«yoğ1u, Konak Oteli karşısı Kartal So. Çahf ApTel: 41436 DEITIEDİLECEK HER TÜRLÜ YAĞLI TOHUMLARDAN YAĞ ÇIKARAN KEMAL ÇAGLAR TUZLA ICMELERÎ Bayram tatıllerirızde şıfalı sulannı içerek euzel manzaralı havadar otellennde ıstırahat ve zevkle tatlı gunlerınızı geçırecegımz bırıcık <;ağ]ık kaynakla^ıdır HOOVER • Oücforo/to EMEK ECZA DEPOSUNA MÜRACAAT Basiret han 27 29 îstanbul PURO Sultanhamam 2.ci Vakıf han 18 No.h »vuk«t Nazmi Nu | ri Kökgalın yazıhanesi mobily« T» telefonu üm devredilecektir. Görmek isteyenler her jfün saat 11 den 12,30 a kadar ya«haney« muracaat edebı hrler. Dr. ÇtPRUT H A N D ER CLEKTRIKLİ Yağ makınelerımizi İzmir Fuannda Lotan kapısında ÖZOĞUZ PA^YOhfUNDA isler bir halde gorebıhrsınız. Turkne Umura Miıme<i«ili: M. OĞUZ OZOĞUZ Emınonu Ak Osman Han No. 4. Tel 22579 Tclgraf. OĞUZ 25 lira taksitk satihr SÜPORGC « ÇAMA^IR MAKİNALARI CİLD S\Ç ZVHREAİYE Mutelıassısı Bevoğkı Po=;tacılar sokağı ko^esı Istıklâl * • üstu. Tcl: 43353 »£**€$ HAVBAN&R SAPANrfEDERJ BugGnden ilibaren banyo ve lavabonuzda hususi bir formüll* imal edilen PURO Tuvalet Sabunu kullanınııf PURO, 14 gün zarfında. cildinize bir çiçek taıeliği, feniniı» bir kadıfe yumuşakltğı verır.,. GÜSELÜĞİNÎZÎ ZARFINDA J ARTTIRMAYf sizi bir kat DAHA CAZiP,ve DAHA GÜZEl yapar! /fiS^ Bol köpüklü Nefis kokulu PURO 1ÖÖ K e H«r bak.mdan muk«mm«l ahizelerdir Televızyon teriibatlı pıllı ve cere yanİ! Hplerı mcvcuHur Sağlamlıgı ve sesının berraklığı ıle dunyaca METZ R«dyol»nn< »ercih ^mekle evınıze us»un vasıll radyo lcmlr F««rı H s v m l v Çarşı P«»lyonunu Z l y a r a t Edlnlı. UMUM DEPOSU İSTANBUL. TAMTARALE No. 14 T.lefon : 22245 tge Başacentesı. HÜSEYİN KtZILAÛAÇ^, SUCU HAN 18 İZMİR saftır!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle